Fisa de lucru

Ansambluri economice si geopolitice mondiale actuale – Uniunea Europeana

 Ce este Uniunea Europeana ?
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

 Istoric:

.................... – Tratatul de la Paris – Comunitatea Europeana a Carbunelui si Otelului

Membrii fondatori: .......................................................................................................................................................
.................. – Tratatul de la Roma – Comunitatea Economica Europeana (C.E.E.) si Comunitatea Europeană a

Energiei Atomice (C.E.E.A. sau Euratom)
................... – Uniunea vamala
................... – Actul Unic European pentru crearea pietei unice

.................... – Tratatul de la Maastricht – se trece la denumirea de Uniunea Europeana
.................... – apar monedele si bancnotele EURO
.................... – Tratatul Constitutional. Constitutia a fost ratificata de majoritatea statelor membre, exceptand
Franta si Olanda
 Valurile extinderii Uniunii Europene - ........... de membrii

1957 - ............................................................................................................................................................

1973 - ................................................................................................................

1981 - .............................

1986 - .........................................................................

1995 - .......................................................................................................

2004 - .........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

2007 - ..........................................................

 Simboluri.............................................
Imn - ........................................................................................................
Ziua Europei - .....................................
Moneda unica - ....................................

 Insitutiile Uniunii Europene
1.

............................................................ – Sediu la ....................................

2.

............................................................ – Sediu la ....................................

3.

............................................................ – Sediu la ....................................

4.

............................................................ – Sediu la ....................................

5.

............................................................ – Sediu la ....................................

 Pilonii Uniunii Europene

Primul pilon – deziderate:............................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

Al doilea pilon – deziderate: .......................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

Al treilea pilon – deziderate: .......................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

Tema: Pentru fiecare stat al Uniunii Europene scrieti capitala acestuia si un element geografic. . social sau cultural caracteristic fiecaruia dintre ele.