Sunteți pe pagina 1din 1

Copiați în caiete!

RESURSELE UMANE ȘI DEZVOLTAREA

1. Resurse umane: totalitatea elementelor umane care intră în procesele tehnologice, sub aspectul calității
și calificării celor care desfășoară aceste activități.
2. Caracteristicile resurselor umane:
a. elemente cantitative: numărul, evoluția numerică, repartiția geografică, densitatea, sporul
natural.
b. structura și pregătirea profesională: ponderea diferitelor ocupații profesionale și structura
populație active.
c. gradul de înnoire al populației: tendințele geodemografice pe diferite intervale de timp.
d. Elemente psihologice și sociale: atașamentul pentru proiectele regionale și naționale, interesul
pentru activitate, perceperea contextului activității, satisfacțiile personale și colective.
3. IDH (Indicele de dezvoltare umană) - indicatorul sintetic al calității resurselor umane, calculat anual pe
baza unor criterii și a unor date statistice ale statelor:
a. criterii demografice (speranța medie de viață la naștere);
b. criterii privind gradul de educație (procentajul persoanelor adulte alfabetizate);
c. criterii economice (PIB/loc);
IDH poate ave valori cuprinse între 0 și 1: maxim 0,930 (Norvegia), minim 0,275 (Sierra Leone).

Completați testul, pe baza informațiilor din manual (pag. 85-87), accesând link-ul de mai jos.
Termen, luni, 23.03.2020

Copiați, în caiete, întrebările testului și răspunsurile oferite.

Test_11D_Resurse umane