Sunteți pe pagina 1din 1

COMPUNERE

ADAPTAREA LA SCHIMBARILE CLIMATICE

Condițiile meteorologice și climatice afectează, de asemenea, resursele de apă necesare pentru


irigații, practicile de adăpare a animalelor, prelucrarea produselor agricole, precum și condițiile de
transport și depozitare. Pe termen scurt, s-ar putea ca schimbările climatice viitoare să aibă câteva
efecte pozitive asupra sectorului, datorită perioadei de vegetație mai lungi și condițiilor de cultură mai
prielnice din unele zone din nordul Europei, dar deficitul de apă, valurile de căldură, precipitațiile
abundente care contribuie la eroziunea solurilor și alte condiții meteorologice și climatice extreme vor
duce probabil la scăderea producției agricole.

In primul rand, schimbările climatice au deja loc și se preconizează că vor continua: temperaturile
cresc, tiparele precipitațiilor se schimbă, gheața și zăpada se topesc, iar nivelul mării crește. Fenomenele
meteorologice și climatice extreme care au drept rezultat pericole de genul inundațiilor și al secetei vor
deveni mai frecvente și mai intense în numeroase regiuni. Efectele asupra ecosistemelor, a diverselor
sectoare economice, a sănătății și stării de bine a oamenilor, precum și vulnerabilitatea acestora variază
la nivel european.

In al doilea rand, schimbările climatice constituie și o presiune suplimentară asupra


ecosistemelor, ceea ce duce la deplasarea spre nord și spre zonele de altitudine mai ridicată a multor
specii de plante și animale. Sunt afectate sectoare precum agricultura, silvicultura, producerea energiei,
turismul și infrastructura în general.

In concluzie,este nevoie de adaptare, de anticiparea efectelor schimbărilor climatice și de luarea de


măsuri adecvate pentru a preveni sau minimiza efectele. Sunt necesare strategii și acțiuni la nivel local,
național, transnațional și la nivelul Uniunii Europene.