Sunteți pe pagina 1din 3

SC STOP STEAL GUARD SRL

Aprobat,
DIRECTOR

Tematica
Instruirea introductiv generala a lucratorilor in domeniul securitatii
si sanatatii in munca pentru anul 2015

Instruirea lucratorilor se face dupa urmatoarele acte legislative.

L.G 319/ 2006 art. 22-23


H.G 1048/ 2006, anexa 1
H.G 1091/ 2006, anexa 1
H.G 1146/ 2006, anexa 1
H.G 971/ 2006, anexa 1
O.U 195/ 2002
Masuri de acordare a primul ajutor,

Intocmit,
Sef serviciu extern:
Ing.STINGA ELENA

SC STOP STEAL GUARD SRL

Aprobat,
DIRECTOR

TEMATICA
pentru instruirea lucratorilor la locul de munca si instruirea suplimentara
2015
- Prezentarea locului de munca
- Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala
- IPSSM -agent paza
- Masuri de acordare a primului ajutor ,

Intocmit,
Sef serviciu extern:
Ing.STINGA ELENA