Sunteți pe pagina 1din 10

Este preparator

la Catedra de
administraie
Public a
Facultii de
tiine Politice i
Administrative
din
cadrulUniversit
ii Babe-Bolyai

Clu-!apoca"
pe specialitile
#ana$ementul
%esurselor Um
ane" #ana$eme
ntulCon&lictului
i 'e(nici de !
e$ociere) A
publicat
articolele de

specialitate *n
volumele
+,evoltarea
aptitudinilorman
a$eriale.e/ecutiv
e *n r0ndul
&uncionarilor
administraiei
publice locale"
+2ucrrile

colocviului
naional
detiine
administrative
i
+3ermeneutica
Bibliot(ecariaAntolo$ie
P(ilobiblon" ap
rute la Presa

UniversitarClu
ean" ultimul
&iind editat *n
colaborare cu
Biblioteca
Central
Universitar +2u
cian Bla$a
Clu-!apoca)
Ciprian TriponA

bsolvent" *n
1441" al 5eciei
Filoso&ie"
5pecialiarea
5ociolo$ie"
Facultatea de
6storie i
Filoso&ie"
UniversitateaBa
be Bolyai) ,e

atunci" membru
al comunitii
academice) 7n
preent" lector
i e& de
catedr *n
cadrul
Catedreide Adm
inistraie Public
" Facultatea d

e tiine politice
i Administrativ
e" Universitatea
Babe Bolyai) !
umeroase studii
de specialiare
*n strintate"
bursier Fulbri$(t)
Cursuri *n
urmtoarele

domenii8
mana$ementulr
esurselor
umane"
mana$ementul
con&lictului"
te(nici de
ne$ociere i
mana$ementul
sc(imbrii)

Articole
*nreviste din
ar
i strintate)