Sunteți pe pagina 1din 1

Formular F5

OBIECTIV
CONSTRUIRE SPATII PRODUCTIE SI ANEXE
Piatra Olt, Str. Victoriei nr. 99A, jud. Olt.

PROIECTANT DE SPECIALITATE
SC DON GRUP LTD. SRL

FISA TEHNICA NR. FT3

Utilajul, echipamentul tehnologic: Panou electric radiant


Nr.
crt.

Specificatii tehnice
impuse prin caietul de sarcini

0
1.

1
Parametrii tehnici si functionali
- domeniu de utilizare: incalzirea radianta a spatiilor cu
plafon inalt, intre 3,5 m si 10 m, cum ar fi spatii
industriale,depozite, hale
-putere electrica
1800-2400 W
-dimensiuni ......................................1500x230x50mm
- greutate
...............10kg
- montaj suspendat

2.

3.

4.

5.

Corespondenta
propunerii tehnice cu
specificatiile tehnice
impuse prin caietul de
sarcini
2

Specificatii de performanta si conditii privind


siguranta in exploatare
 Suprafata activa poate ajunge la o temperature max
380C, motiv pentru care se monteaza la o distanta
de minim 3,.5m de obiectele inconjuratare, pe
directia de radiatie
Conditii privind conformitatea cu standarde
relevante
Produsul va fi insotit de: Certificat de calitate, Certificat
de Conformitate, Agrement Tehnic
Conditii de garantie si postgarantie
-24 luni de la punerea in functiune
Alte conditii cu caracter tehnic
-se vor prezenta cartile tehnice redactate in limba
romana care sa contina: desenul tip de ansamblu,
instructiuni de instalare, intretinere si reparare

PROIECTANT SPECIALITATI,
Ing. I.Grigore

Producator