Sunteți pe pagina 1din 1

Camera Executorilor Judecatoresti de pe langa Curtea de Apel Bacau

BIROUL EXECUTORULUI JUDECATORESC


BALAN IOAN
Piatra Neamt, b-dul Republicii, nr. 7, judetul Neamt
Tel./fax: 0233-230073; Mobil: 0745-668656; 0740-097210;
C.I.F. 20824139, cont nr. RO41RZBR0000060011506571 Raiffeisen Bank- Ag. MIRA P. Neamt;
e-mail: bejbalanioan@yahoo.com;

Dosar executare nr. 180/2012


Data 24.09.2015

Dosar instanta nr. 6476/279/2012

PUBLICATIE DE VANZARE NR. 180/2012

Potrivit dispozitiilor art. 504 C.p.c., va aducem la cunostinta generala ca:

in ziua de 12.11.2015, ora 12,00,

va avea loc la sediul B.E.J. BALAN IOAN, din Piatra


Neamt, b-dul Republicii, nr. 7, Judetul Neamt, vanzarea la licitatie publica a bunului imobil situat in Piatra
Neamt, str. Grigore Ureche nr. 8, bl. 37 E, sc. A, et. 1, ap. 26, judetul Neamt, potrivit somatiei imobiliare si
incheierii nr. 33085 din 19.08.2013, a O.C.P.I. Neamt Biroul de Carte Funciara Piatra Neamt, compus din:

- apartament cu 1 camera si dependinte in suprafata utila de 21,70 mp, cu nr.


cadastral 796/26 si nr. carte funciara 51388-C1-U9, UAT Piatra Neamt, situat
in Piatra Neamt, str. Grigore Ureche nr. 8, bl. 37 E, sc. A, et. 1, ap. 26, judetul
Neamt,
proprietatea debitorului MANGALARU ELENA, CNP 2590313270602, cu domiciliul in Piatra Neamt,
str. Grigore Ureche nr. 8, bl. 37 E, sc. A, et. 1, ap. 26, judetul Neamt, care datoreaza creditorului S.C.
KRUK ROMANIA (fosta INTERNATIONAL) S.R.L., cu sediul in Bucuresti, str. Intrarea Nestorei nr.
1, sector 4, suma de 38.342,08 lei, reprezentand debit actualizat, 700,00 lei cu titlu de cheltuieli de judecata si
suma de 5.854,00 lei cu titlu de cheltuieli de executare, onorariu cu TVA, taxe de Cartea Funciara, c/v raport
de evaluare, c/v emitere publicatii de vanzare, la care se vor adauga cheltuielile facute cu prezenta.

Valoarea totala a imobilului este de 50.500,00 lei, conform raportului de evaluare


intocmit in cadrul actiunii de partaj, dosar instanta nr. 10150/279/2013.
Sarcinile care il greveaza sunt urmatoarele: drept de ipoteca in favoarea sotului debitoarei, Mangalaru
Mihai, instituita prin actiunea de partaj, in suma de 25.250,00 lei, si drept de ipoteca legala in favoarea
Asociatiei de Proprietari nr. 37 E Piatra Neamt, pentru suma de 2.954,63 lei, insa, in eventualitatea unei
vanzari, acesta se va vinde liber de orice sarcini.
Executarea silita se efectueaza in baza titlului executoriu reprezentat de Contract de credit nr.
2008418390 din 02.06.2008, emis de BCR S.A., precum si a incheierii privind incuviintarea executarii silite
din data de 11.10.2012, pronuntata de Judecatoria Piatra Neamt, in dosarul nr. 6476/279/2012.
Invitam pe toti cei ce pretind vreun drept asupra imobilelor urmarite sa-l anunte pe executorul
judecatoresc inaintea datei stabilite pentru vanzare.
Invitam pe toti cei care doresc sa cumpere imobilele sa se prezinte la termenul de vanzare, locul
fixat si ora stabilita, avand asupra lor actul de identitate, urmand a depune pana la termenul vanzarii o
cautiune reprezentand 10% din pretul de pornire a licitatiei, pe seama si la dispozitia B.E.J. Balan Ioan, C.F.20824139, in contul de consemnari nr. RO58BREL0001180350590101, deschis la Libra Internet Bank S.A.Sucursala Piatra Neamt. Dovada consemnarii va fi atasata ofertei de cumparare, pana la termenul
stabilit pentru vanzarea la licitatie publica.

LICITATIA VA PORNI de la suma de 37.875,00 lei, acesta reprezentand pretul


de evaluare scazut cu 25%, fiind al treilea termen de vanzare.
Bunul imobil se va adjudeca definitiv acelui ofertant care la a treia strigare va oferi pretul cel mai mare.
Drept pentru care am intocmit prezenta publicatie de vanzare in 7 exemplare ce vor fi afisate la locul
situarii imobilului, la sediul B.E.J. Balan Ioan, la sediul Judecatoriei Piatra Neamt, la sediul Primariei Piatra
Neamt, fiind comunicate tuturor creditorilor si debitorului.
EXECUTOR JUDECATORESC,
BALAN IOAN