Sunteți pe pagina 1din 6

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

cu privire la resursele materiale secundare


Nr.787-XIII din 26.03.96
Monitorul Oficial al R.Moldova nr.31 din 23.05.1996
---------Parlamentul adopta prezenta lege.
Prezenta lege stabileste conditiile juridice, economice si
organizatorice generale de activitate in domeniul utilizarii resurselor
materiale secundare (in continuare - resurse secundare) si are ca scop
asigurarea folosirii rationale a resurselor naturale.
Articolul 1. Notiuni principale
In sensul prezentei legi se definesc urmatoarele notiuni principale:
deseuri de productie - resturi de materie prima, materiale,
semifabricate, formate la fabricarea productiei sau la executarea
lucrarilor, care si-au pierdut integral sau partial valoarea de
intrebuintare initiala;
deseuri de consum - articole si materiale care si-au pierdut
valoarea de intrebuintare in urma uzurii fizice sau morale;
resurse secundare - deseuri de productie si de consum care, conform
elaborarilor stiintifice sau tehnologice, pot fi utilizate in prezent
sau in viitor in economia nationala in calitate de materie prima primara
sau in calitate de resurse energetice;
materie prima secundara - resurse secundare ce se caracterizeaza
printr-un grad inalt de pregatire tehnologica, sfera stabila de
utilizare si pentru care exista, de regula, conditii tehnice si
standarde de fabricare din ele a anumitelor produse.
Articolul 2. Subiectele si obiectul legii
(1) Sub incidenta prezentei legi cad agentii economici, indiferent
de tipul de proprietate, forma organizatorico-juridica si genul de
activitate, precum si filialele si reprezentantele acestora.
(2) Obiectul prezentei legi il constituie relatiile ce apar in
legatura cu colectarea, achizitionarea, prelucrarea, depozitarea,
transportarea, utilizarea deseurilor de productie si de consum, precum
si cu implementarea elaborarilor stiintifice, tehnologice si de
proiectare aferente utilizarii resurselor secundare.
Articolul 3. Atributiile ministerelor, departamentelor
si ale organelor administratiei publice locale
(1) Ministerele si departamentele:
a) organizeaza si coordoneaza activitatea de utilizare a resurselor
secundare ce se formeaza la unitatile din subordine si a celor
achizitionate in scopul asigurarii cu materie prima a procesului de
productie;
1

b) dau publicitatii efectele economice, ecologice si sociale ale


utilizarii resurselor secundare;
c) asigura aplicarea la unitatile din subordine a experientei
avansate in domeniul utilizarii resurselor secundare.
(2) Organele administratiei publice locale:
a) asigura dezvoltarea unei retele de puncte de achizitionare a
materiei prime secundare, precum si crearea conditiilor pentru
antrenarea populatiei in activitatea de colectare si predare a
deseurilor de consum;
b) creeaza intreprinderi de prelucrare a deseurilor de productie si
de consum cu diferite tipuri de proprietate si forme
organizatorico-juridice.
Articolul 4. Controlul asupra utilizarii resurselor secundare
(1) Controlul de stat asupra utilizarii resurselor secundare il
exercita Guvernul.
(2) Controlul de stat asupra respectarii legislatiei cu privire la
protectia mediului inconjurator de catre persoanele fizice si juridice
care utilizeaza resurse secundare il exercita Departamentul Protectiei
Mediului Inconjurator si organizatiile din subordinea acestuia.
(3) Ministerele si departamentele exercita controlul departamental
asupra utilizarii resurselor secundare la unitatile din subordine.
(4) Organele administratiei publice locale exercita controlul asupra
utilizarii resurselor secundare la unitatile aflate in raza lor
teritoriala.
Articolul 5. Obligatiile agentilor economici
[Numer. introd. prin Legea N 1179-XV din 28.06.2002]
(1)Agentii economici sint obligati:
a) sa creeze unitati de productie cu tehnologii nepoluante, cu
putine deseuri sau fara deseuri;
b) sa inventarieze sau sa intocmeasca in timp util fisa tehnica a
deseurilor de productie si de consum formate si sa prezinte informatia
respectiva organelor statistice;
c) sa valorifice la maximum deseurile provenind din productia
proprie, iar in cazul in care acest lucru este imposibil, sa le predea
unitatilor de achizitionare sau de prelucrare.
(2) Colectarea, pastrarea, prelucrarea resturilor si deseurilor
de metale feroase si neferoase, de baterii de acumulatoare uzate,
inclusiv in stare prelucrata, de catre agenti economici din
Republica Moldova se efectueaza pe baza de licenta, eliberata in
conformitate cu legislatia.
[Alin.(2) introd. prin Legea N 1179-XV din 28.06.2002]
Articolul 6. Evidenta formarii si utilizarii resurselor secundare
(1) Agentii economici, indiferent de tipul de proprietate si forma
organizatorico-juridica, tin evidenta contabila si prezinta rapoarte
statistice privind formarea, utilizarea si cantitatea disponibila de
deseuri provenind din productia proprie si de deseuri de consum, precum
2

si privind utilizarea si cantitatea disponibila de materie prima


procurata din exterior.
(2) Pentru tinerea evidentei si intocmirea rapoartelor statistice
privind resursele secundare se utilizeaza formulare aprobate in modul
stabilit.
(3) Prin dispozitia Guvernului se pot elabora situatii
generalizatoare privind resursele secundare, care sa reflecte cantitatea
si calitatea deseurilor de productie si de consum formate la unitati,
volumul utilizarii si livrarii acestor deseuri.
Articolul 7. Politica preturilor
(1) Preturile la materia prima secundara se exclud din sfera
reglementarii centralizate. Exceptie constituie cazurile speciale in
care preturile sint reglementate de Guvern, luindu-se in considerare
importanta economica, ecologica si sociala a utilizarii materiei prime
secundare.
(2) Preturile trebuie sa stimuleze utilizarea prioritara a materiei
prime secundare in raport cu tipurile similare de materie prima primara.
Articolul 8. Activitatea economica externa
(1) Activitatea economica externa in domeniul utilizarii resurselor
secundare trebuie sa fie orientata spre atragerea in republica a
investitiilor pentru procurarea tehnologiilor si utilajelor moderne,
patentelor si licentelor de perspectiva.
(2) Principalele forme de colaborare internationala sint:
a) elaborarea si implementarea in comun a unor tipuri noi de utilaje
si tehnologii de prelucrare a materiei prime secundare;
b) stabilirea relatiilor economice directe dintre intreprinderi,
organizatii de cercetari stiintifice si de proiectari, crearea
intreprinderilor mixte.
(3) Resursele secundare se exporta si se reexporta, in stare
prelucrata, de catre agentii economici autorizati de stat, in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova si acordurile interstatale
la care aceasta este parte.
(4) Se autorizeaza exportul de resturi si deseuri de metale feroase
si neferoase, achizitionate in exclusivitate de la agenti economici, la
care acestea se formeaza in procesul de productie sau in urma clasarii
instalatiilor si utilajelor uzate moral si fizic, precum si de baterii
de acumulatoare uzate, achizitionate de la persoane fizice.
[Alin.4 art.8 in redactia Legii nr.1361-XIV din 03.11.2000]
(5) Exportul de resturi si deseuri de metale feroase si neferoase,
precum si de baterii de acumulatoare uzate, se efectueaza in
baza licentei, in contul livrarii in republica a materiei prime
primare, laminatelor sau contra valuta liber convertibila, cu
conditia platii anticipate. Licentele se elibereaza agentilor
economici persoane juridice pe baza de concurs; conditiile
concursului se stabilesc de Guvern.
[Alin. 5 compl. prin Legea N 779-XV din 27.12.2001]
[Alin.5 art.8 introdus prin Legea nr.1361-XIV din 03.11.2000]
3

(6) Comercializarea resturilor si deseurilor de metale feroase


si neferoase, de baterii de acumulatoare uzate, inclusiv in
stare prelucrata, catre agenti economici care se afla pe teritoriul
Republicii Moldova si care nu au relatii fiscale cu sistemul
ei bugetar se efectueaza pe baza de licenta, eliberata prin
concurs, conform regulamentului aprobat de Guvern.
[Alin.(6) in red. Legii N 1179-XV din 28.06.2002]
[Alin.6 art.8 introdus prin Legea nr.1361-XIV din 03.11.2000]
(7) Se interzice introducerea in republica a resurselor secundare
care in procesul transportarii, pastrarii sau prelucrarii pot aduce
prejudicii mediului inconjurator.
Articolul 8/1. Conditii complementare prevazute in licenta pentru
exportul de resturi si deseuri de metale feroase
si neferoase
Pe linga conditiile specificate in Legea privind acordarea de
licente pentru unele genuri de activitate, licenta pentru exportul de
resturi si deseuri de metale feroase si neferoase trebuie sa prevada
prezentarea de catre agentii economici a urmatoarelor acte:
a) actul de provenienta a deseurilor si de clasare a instalatiilor
si utilajelor, in doua exemplare;
b) contractul cu partenerul strain;
c) avizele Ministerului Afacerilor Interne si Camerei de Comert si
Industrie, ce confirma existenta resturilor si deseurilor si respectarea
regulilor de colectare a acestora;
d) caracteristica tehnica a resturilor si deseurilor.
[Art.8/1 introdus prin Legea nr.1361-XIV din 03.11.2000]
Articolul 9. Cerinte impuse proiectarii, constructiei
si reconstructiei intreprinderilor
(1) La proiectarea, constructia si reconstructia intreprinderilor
din toate ramurile economiei nationale trebuie sa fie asigurata:
a) aplicarea tehnologiilor nepoluante, cu putine deseuri si fara
deseuri;
b) crearea capacitatilor pentru prelucrarea deseurilor provenind din
productia proprie.
(2) In cazurile in care nu sint respectate aceste cerinte si lipsesc
avizele pozitive ale expertizei tehnice si celei ecologice, banca nu va
accepta finantarea constructiei sau reconstructiei intreprinderii.
Articolul 10. Protectia mediului inconjurator
(1) Protectia mediului inconjurator este obligatorie pentru toti
agentii economici la care se formeaza deseuri de productie si de consum,
precum si pentru cei ce se ocupa cu colectarea, achizitionarea,
pastrarea, transportarea si prelucrarea acestora.
(2) Sarcinile privind protectia mediului inconjurator se realizeaza
prin aplicarea preponderenta a tehnologiilor nepoluante, cu putine
deseuri si fara deseuri, perfectionarea prelucrarii resurselor materiale
4

primare, precum si prin utilizarea resurselor secundare.


(3) In scopul realizarii sarcinilor privind protectia mediului
inconjurator, organele administratiei publice locale, in comun cu
agentii economici din raza lor teritoriala, antrenind populatia,
organizeaza integrarea in circuitul economic a deseurilor de productie
si de consum.
Articolul 11. Raspunderi
(1) Incalcarea prevederilor prezentei legi atrage raspunderea
juridica conform legislatiei in vigoare.
(2) Temeiurile pentru tragere la raspundere sint:
a) fabricarea produselor pentru care lipsesc elaborarile tehnice si
tehnologice menite sa asigure prelucrarea acestora dupa pierderea
valorii de intrebuintare;
b) descompletarea sau deteriorarea utilajului industrial, a
mijloacelor de transport, de telecomunicatii si de semnalizare in scopul
colectarii si predarii resturilor de metale feroase si neferoase si de
aliaje ale acestora;
c) incalcarea regulilor de colectare, achizitionare, prelucrare,
depozitare, transportare, utilizare a deseurilor de productie si de
consum;
d) stocarea deseurilor de productie si de consum in locuri care nu
au fost destinate special;
e) neexecutarea dispozitiilor organelor care exercita controlul
asupra utilizarii resurselor secundare;
f) falsificarea sau neprezentarea rapoartelor statistice privind
formarea, utilizarea si cantitatea disponibila de deseuri de productie
si de consum;
g) utilizarea nereglementata a celor mai importante tipuri de
materie prima secundara prevazute in anexa.
Articolul 11/1. Restrictii la colectarea si achizitionarea resturilor
si deseurilor de metale feroase si neferoase
Se interzice colectarea si achizitionarea de la persoane fizice a
resturilor si deseurilor de metale feroase si neferoase, cu exceptia
bateriilor de acumulatoare uzate.
[Art.11/1 introdus prin Legea nr.1361-XIV din 03.11.2000]
Articolul 12. Dispozitii finale
(1) Prezenta lege intra in vigoare la data publicarii.
(2) Guvernul, in termen de 3 luni:
va elabora:
a) Regulamentul cu privire la modul de achizitionare (predare) si
comercializare a resturilor si deseurilor de metale feroase si neferoase;
b) Regulamentul cu privire la colectarea, achizitionarea si livrarea
materiei prime secundare;
[Lit.c) exclusa prin Legea nr.1057-XIII din 20.12.96]
va prezenta Parlamentului proiectul de lege pentru modificarea si
5

completarea Codului cu privire la contraventiile administrative, care


deriva din prevederile prezentei legi.
PRESEDINTELE
PARLAMENTULUI

Petru LUCINSCHI

Chisinau, 26 martie 1996.


Nr. 787-XIII.
Anexa
la Legea cu privire la resursele
materiale secundare
AMENZI
pentru utilizarea nereglementata a celor mai
importante tipuri de materie prima secundara
Nr. Denumirea materiei
crt. prime secundare
1. Resturi si deseuri
de metale feroase
2. Resturi si deseuri
de metale neferoase
3. Maculatura
4. Cauciucuri uzate
5. Deseuri de polimeri
si mase plastice
6. Cioburi de sticla
7. Deseuri textile
8. Deseuri de materiale
de constructie
9. Deseuri de la
prelucrarea lemnului
-

Unitatea
de masura
t

Amenda in salarii minime


pentru o unitate de masura
50

250

t
t
t

50
20
70

t
t
t

40
30
10

m/3

15

--- end_of_file ---