Sunteți pe pagina 1din 4

Stroe Andrei-C\t\lin , 321CB

Studiul unui cuadripol n T cu sarcin\


rezistiv\
1.Descrierea montajului:
A1

A.T.

220

120

F
0
120V~
a

A
C

AT
A1,A2
W
V1,V2
L, LR
R1
R2
C

R2

- autotransformator reglabil
-ampermetre 5A
- wattmetru 120V, 5A
- voltmetre 150V
- bobin\ f\r\ miez de fier montat\ ca n figura 1c
- reostat 24 , 5A (nu se face leg\tur\ la cursor)
- reostat 200, 2A cu sulurile n paralel
- condensator trifazic montat ca n figura 1d

2. Chestiuni de studiat:
a) Determinarea valorilor impedan]elor (admitan]elor) elmentelor
componente ale cuadripolului (Z1, Z2, Y) prin metoda industrial\;
b) Calculul parametrilor fundamentali A, B, C, D ai cuadripolului n
func]ie de elementele Z1, Z2, Y ale cuadripolului;
c) Determinarea experimental\ a parametrilor fundamentali A, B, C,
D ai cuadripolului prin ncerc\rile n gol [i scurtcircuit cu
alimentarea la intrare [i ncercarea n gol cu alimentarea la ie[ire;
d) Ridicarea experimental\ a curbelor I 1=I1(R2), P1=P1(R2) [i cos
=f(R2) pentru U1=100V.

3. Datele experimentale
a) Determinarea
impedan]elor
(admitan]elor)
componente (Z1, Z2, Y) ale cuadripolului:

elementelor

Determinarea
Elementelor

U[V]

I[A]

P[W]

XL

XC

Rezistor

100

2,7

262,
5

37

Bobin\

25

4,2

42,5

5,44

Condensator

100

1,8

55,5
6

X L (U / I ) 2 R L2

RL=P/I2 ; L=XL/;
R=U/I ; R=P/I2 ; XC=U/I ; C=I/U
Z1=RL+jXL ; Z2=R ; Y=jXL-j/XC .

b) Determinarea parametrilor fundamentali n func]ie de


impedan]ele (admitan]ele) elementelor componente se face cu
rela]iile:
A=1+YZ1 ; B=Z1+Z2+Z1Z2Y

C=Y

c) ncercarea la mersul n gol [i la scurtcircuit:

D=1+YZ2 .

U1[V]

I1[V]

P1[W]

U2[V]

I2[A]

Z1gol

100

15

110

Z1sc

100

3,2

285

3,1

100

125

120

1,8

Z2gol

R[]

X[]

d) ncercarea n sarcin\ rezistiv\, la tensiunea U1=100V:

Nr.

I1 [A]

P1 [W]

U2 [V]

I2 [A]

R2[]

cos

1.

3,2

285

3,1

0,89

2.

2,75

225

27

2,3

11,7

0,82

3.

2,5

190

40

1,9

21

0,76

4.

2,4

170

49

1,7

28,8

0,71

5.

2,3

150

56

1,5

37,3

0,65

6.

2,15

125

65

1,3

50

0,58

7.

15

110

0,08

a) Z1=RL+jXL=2,4+5,44j ; Z2=R=36 ; Y=j/XC=0,02j .


b) A=1+Y Z1=1-0,098+0,043j=0,9+0,04j ;
B=Z1+Z2+Z1 Z2 Y=34,88+7j ;
C=Y=0,02j ;
D=1+Y Z2=1+0,65j ;
c) Z1g=A/C=2,39-50,11j ;
Z1sc=B/D=27,75-11j ;
Z2g=D/C=36-55,56j ;
R1g=|Z1g|cos 1g =50,17 cos21 ;
R1sc=|Z1sc|cos 1sc=29,85 cos0,4;
R2g=|Z2g|cos 2g=66,2 cos1,5;
A

Z 1g
Z 2 g ( Z 1g Z 1sc )

; B Z 1sc

Z 2g
Z 1 g Z 1sc

X1g=|Z1g|sin 1g=50,17 sin21;


X1sc=|Z1sc|sin 1sc=29,85 sin0,4;
X2g=|Z2g|sin 2g=66,2 sin1,5;
;C

1
Z 2 g ( Z 1 g Z 1sc )

;D

Z 2g
Z 1g Z 1sc

Cosinusul fazei

3.4
3.2
3
2.8
2.6
2.4
2.2
2

0.95
0.9
0.85
cos

I1(A)

I1=I1(R2)

0.65
0.6

20

40

60

R2(ohm)

300
250
200
150
100
20

40
R2(ohmi)

0.55
0

20

40
R2(ohmi)

P=P(R2)

P1(W)

0.75
0.7

0.8

60

60

S-ar putea să vă placă și