Sunteți pe pagina 1din 1

ANEXA 1

Tabelul 1.2.1
Situaia agenilor economici dup genuri de activitate1
Numarul de ntreprinderi
2011
C Industria extractiv
D Industria prelucrtoare
D15 Industria alimentar i a buturilor
D16 Fabricarea produselor de tutun
D17 Fabricarea produselor textile
D18 Fabricarea de articole de imbrcminte;
prepararea i vopsirea blnurilor
D19 Producia de piei, de articole din piele i
fabricarea nclmintei
D20 Prelucrarea lemnului i fabricarea articolelor
din lemn
D21 Fabricarea hrtiei i cartonului
D22 Edituri, poligrafie i reproducerea materialelor
informative
D23 Cocsificarea crbunelui, distilarea titeiului i
tratarea combustibililor nucleari
D24 Industria chimic
D25 Producia de articole din cauciuc i din material
plastic
D26 Producia altor produse din minerale
nemetalifere
D27 Industria metalurgic
D28 Fabricarea produselor finite din metal, exclusiv
producia de maini i utilaje
D29 Fabricarea de maini i echipamente
D30 Fabricarea de mijloace ale tehnicii de calcul i
de birou
D31 Producia de masini i aparate electrice
D32 Producia de echipamente i aparate pentru
radio, televiziune i comunicaii
D33 Producia de aparatur i instrumente medicale,
de precizie, optice i producia de ceasuri
D34 Producia mijloacelor de transport rutier
D35 Producia altor mijloace de transport
D36 Producia de mobilier i alte activiti industriale
D37 Recuperarea deeurilor i resturilor de
materiale reciclabile
E Energie electric i termic, gaze i ap
E40 Producia i distribuia de energie electric i
termic, gaze si ap cald
E41 Captarea, epurarea i distribuia apei
1

2012

Venituri din vnzari, milioane lei

2013

2011

2012

2013

116
5039
1222
21
134

112
5069
1206
18
124

116
5102
1217
15
125

588,5
31203,6
15297,9
796
1149,3

598,2
33265,7
16626,7
646,3
1296,9

838,7
37144,2
17901
475,1
1441,1

347

340

344

1152,4

1151,3

1374,3

77

78

83

371,4

358,2

391,7

310
82

302
77

281
83

225,7
526,9

223,4
527,2

196
572,2

600

593

561

872,2

829

776,7

2
111

2
131

2
138

97,8
1279,4

177
1293,6

358,7
1552,1

360

388

447

1300,5

1463,6

1704,1

421
14

427
17

417
18

3036,1
119,9

3177,1
130

3762,9
263,4

486
200

473
200

448
207

1125,4
707,3

1101,7
852,8

1261,2
931,9

7
66

5
78

6
77

50,3
414,3

24,4
524,1

57,7
1183,7

21

19

21

18,7

35,5

73,8

58
1
11

61
0
11

61
0
12

419,2
0
23

519,3
0
19,2

452

469

483

856

889,5

952,9

36
225

50
287

56
336

1363,7
19995,8

1399
22355,2

1253,1
19402,9

81
144

96
191

106
230

19138,3
857,5

21437,9
917,4

18466,4
936,6

http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=4328 (citat la 19.11.14)

629
-32