Sunteți pe pagina 1din 7

PRIMA ACTIVITATE ONLINE 29.02.

2015
Ce reprezinta piata primara? dar piata secundara?
Piata primara reprezinta piata in cadrul careia sunt vandute valorile mobiliare catre primii detinatori
Piata secundara reprezinta piata in cadrul careia valorile mobiliare emise anterior sunt tranzactionate de la
un detinator la un alt detinator
Pe piata primara emisiunile noi de valori mobiliare sunt negociate pentru prima data.
Pe piata secundara sunt tranzactionate valori mobiliare aflate deja in circulatie. Furnizeaza lichiditate
pentru investitorii care doresc sa-si schimbe portofoliile inainte de data scadentei.
(din "Piete de capital si tranzactii bursiere", Prof. univ.dr. G. Anghelache)
Ce reprezinta dividendele?
Dividendul este partea din profit cuvenita sau repartizata actionarilor si calculata, procentual, fata de
capitalul subscris:
D = VN * d/100
D = dividend repartizat
d = rata de distribuire a dividendelor
In virtutea dreptului de coproprietate, actionarii primesc o parte din profit sub forma dividendului.
Ce tipuri de dividend cunoasteti?
Dividend annual - rezultat al politicii de dividend
Dividend fix - incasat de detinatorii de actiuni privilegiate
Dividend provizoriu - repartizat inainte de inchiderea bilantului; reprezinta un avans la dividendul
definitiv
Dividend sub form de noi aciuni
Ce reprezinta evaluarea fundamentala a actiunilor?
Se realizeaza pe baza unor indicatori financiari, de exemplu:
1. profitul pe actiune

2. rata de distribuire a dividendului


3. dividendul pe actiune
4. randamentul unei actiuni
5. coeficientul PER
6. dividendele asteptate in viitor
1. Profitul pe actiune
PPA = Pn/N
PPA - profit pe actiune
Pn - profit net (calculat dupa plata impozitului pe profit)
N - nr total de actiuni existente pe piata
2. Rata de distribuire a dividendului
d = Dn/Pn x 100
d - rata de distribuire a dividendului
Dn - dividende nete (calculate dupa plata impozitului asupra dividendelor)
Pn - profit net
3. Dividendul pe actiune
DPA = Pnr / N
DPA - dividend pe actiune
Pnr - profit net repartizat actionarilor
N - nr total de actiuni existente pe piata
4. Randamentul unei actiuni
R = (D+C1-C0)/C0 X 100

R - randamentul unei actiuni


D - dividendul repartizat
C1 - cursul la revanzarea actiunii
C0 - cursul la cumpararea actiunii
5. Coeficientul PER
PER = Cz/Pn
PER - coeficientul multiplicator al capitalizarii
Cz - pretul mediu al actiunii in cadrul unei zile de tranzactionare
Pn - profitul net pe actiune

6. Dividendele asteptate in viitor


V = suma Di/(1+k)^i
V - valoarea unei actiuni
Di - dividendele la momentul i, intelese ca fluxuri de trezorerie asteptate in viitor
k - rentabilitatea ceruta de actionari
i - 1, 2, ... infinit

PROBLEMA 1
In circulatie sunt 2.150.000 actiuni cu valoarea nominal de 13.2. Profitul pe actiune este de 19, iar
dividendul pe actiune este de 9. Ultimul curs cotat la bursa a fost de 28.2. Care este valoarea indicatorului
PER?
PER = curs/profit pe actiune = 28,2/19 = 1.48
PROBLEMA 2

Cursul unei actiuni este de 278. Se emit 250.000 de noi actiuni in raportul o actiune noua pentru 3 actiuni.
Pretul de emisiune este de 200, dividendul este de 12 u.m. pe actiune, rata de crestere a dicvidendului este
de 8% pe an, iar profitul net pe actiune este de 15. Care este rata de rentabilitate asteptata de actionari?
cursul actiunii = dividendul din anul urmator/(rentabilitatea sperata de actionari - rata de crestere a
dividendului)
dividendul din anul urmator = dividendul din anul current *(1+rata de crestere a dividendului) =
12*(1+0,08) = 12,96
278 = 12,96/(k-0,08)
k-0,08 = 12,96/278 = 0,0466
k = 0,0466 + 0,08 = 0,1266 = 12,66%

PROBLEMA 3
O actiune a fost achizitionata cu un pret de 12,64 unitati monetare si afost revanduta la cursul de 18,98.
rata randamentului dat de dividend a fost de 8%. care este performanta actuala a actiunii?
Performanta actuala = randamentul dat de dividend + randamentul cresterii de capital = 0,08 + (18,98 12,64)/12,64 = 0,08 + 0,5016 = 0,5816 = 58,16%
PROBLEMA 4
Dividendele distribuite in viitor de catre o actiune sunt: 1140, 1350, 1380, 1415 si 1485. Rata de
rentabilitate asteptata de actionari este de 11,2%. Care este valoarea actuala a actiunii?
valoarea actuala = suma actualizata a dividendelor incasate in anii urmatori = 1140/(1+0,112) + 1350/
(1+0,112)^2 + 1380/(1+0,112)^3 + 1415/(1+0,112)^4 + 1485/(1+0,112)^5 = 4919,336
Care este diferenta dintre valoarea contabila si valoarea nominal a unei actiuni?
Valoarea nominala reprezinta o fractiune/unitate din capitalul social al societatii. Este inscrisa in mod
obligatoriu pe actiune.
Valorea contabila este suma pe care ar trebui sa o primeasca fiecare actionar, in cazul i ncare societatea sar lichida. Ea se obtine ca raport intre valoarea patrimoniului societatii si numarul de actiuni aflate in
circulatie. Valorea contabila este reprezentata de suma inscrisa in postul bilantier "Capitaluri proprii"
raportata la numarul de actiuni aflate in circulatie.
Corect.
4

o precizare: valoarea nominal este o valoare conventionala, iar daca actiunea nu are o existent fizica,
valoarea nominal este inscrisa doar in cont
Ce reprezinta analiza tehnica?
analiza tehnica reprezinta o metoda de prognozare a evolutiei cursului pe baza valorilor inregistrate de
acesta in trecut
in plus, este luat in considerare si volumul tranzactiilor si numarul de pozitii deschise pe piata
analiza fundamental foloseste indicatori, pe cand analiza tehnica foloseste doar volumul tranzactiilor si
nivelul preturilor
analiza tehnica este folositoare pentru prezicerea momentului in care o anumita miscare a pietei se va
produce. Analiza fundamental detecteaza correct sensul miscarii, dar nu si cand se va produce respective
miscare
Principiile analizei tehnice sunt:
1) toti factorii care influenteaza cursul sunt deja continuti in nivelul cursurilor inregistrate
2) cursurile se pot incadra in trenduri
3) comportamentul participantilor la piata este de cele mai multe ori irational
4) istoria se repeta
Analiza tehnica se bazeaza pe teoria lui Dow ale carei ipoteze sunt:
1) media reflecta intreaga realitate
2) piata are 3 tipuri de trenduri: Primar (cea mai importanta component a trendului; miscarea este pe
termen lung; dureaza de la cateva luni la cativa ani); secundar (deviatiile pe termen scurt de la trendul pe
termen lung (reprezinta corectii pentru trendul primar; se formeaza intr-o perioada de la cateva saptamani
pana la 1 an); tertiar (fluctuatii de mica importanta, zilnice, pana la maxim 3 saptamani)
3) trendurile primare au 3 faze: de acumulare (toate stirile negative sunt estompate; interesul publicului
este destul de scazut); faza de participare a publicului (investitia in actiuni devine atractiva); faza de
distribuire (piata a atins nivelul maxim; stirile sunt bune; volumul speculatiilor sdi participarea bublicului
sunt crescute)
4) indicii trebuie sa se confirme unul pe altul
5)volumul trebuie sa confirme trendul
5

un trend este valabil pana cand ofera semnale de inversare


va rog sa cititi despre grafice si despre elementele trendului in suportul de curs si in bibliografie
Ce reprezinta obligatiunile?
Obligatiunile reprezinta un instrument financiar emis in legatura cu un imprumut. ele reprezinta creanta
detinatorului asupra emitentului
Obligatiunile sunt titluri reprezentate prin dreptul de creanta al proprietarului asupra emitentului.
Posesorul unei obligatiuni este o persoana care a imprumutat o anumita suma de bani emitentului, in
anumite conditii, obligandu-l astfel pe cel imprumutat a-l remunera, prin varsarea periodica a unei sume
proportionale cu totalul imprumutului si care se numeste de obicei dobanda.
Ele se mai numesc valori mobiliare cu venit fix datorita venitului cert pe care il aduc.
Pentru suma imprumutata, emitentul trebuie sa faca anumite plati: dobanda (cuponul de dobanda) +
rascumpararea titlului la o data ulterioara.
Caracteristicile obligatiunilor sunt:
1) sunt o investitie pe termen mediu si lung
2) exprima creanta detinatorului asupra ansamblului de active al emitentului
3) exprima angajamentul debitorului fata de creditorul care a pus la dispozitie fondurile
Care sunt asemanarile si deosebirile intre actiuni si obligatiuni?

- actiunile sunt parte din capitalul social, obligatiunile sunt parte dintr-un imprumut

- posesorul actiunii are calitatea de coproprietar, posesorul obligatiunii are calitatea de creditor
- actionarii au drept de vot, posesorii obligatiunilor nu au nici un drept in adoptarea deciziilor
- veniturile din actiuni sunt reprezentate de dividend, veniturile din obligatiuni sunt reprezentate de
dobanzi
- actiunile au durata de viata nelimitata; obligatiunile au durata de viata limitata
- riscul investitiei in actiuni este mai mare (in cazul unei evolutii nefavorabile, firma nu distribuie
dividend, iar in caz de faliment dreptul actionarilor este unul rezidual); riscul invesytitiei un obligatiuni
este mai mic (apare riscul de nerambursare, dar in caz de faliment, posesorii de obligatiuni au prioritate
fatra de actionari)