Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaiei Naionale i Cercetrii tiinifice

Centrul Naional de Evaluare i Examinare

Examenul de bacalaureat naional 2016


Proba E. d)
Logic, argumentare i comunicare
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Simulare
Profilul umanist din filiera teoretic, profilul servicii din filiera tehnologic i toate profilurile i specializrile din
filiera vocaional, cu excepia profilului militar

Se puncteaz oricare alte formulri/ modaliti de rezolvare corect a cerinelor.


Nu se acord punctaje intermediare, altele dect cele precizate explicit prin barem. Nu se
acord fraciuni de punct.
Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului total
acordat pentru lucrare la 10.

SUBIECTUL I
cte 3 puncte pentru fiecare rspuns corect, astfel:
1-d, 2-d, 3-b, 4-d, 5-a, 6-b, 7-c, 8-b, 9-c, 10-a.

(30 de puncte)

10x3p= 30 puncte

SUBIECTUL al II -lea
(30 de puncte)
A. precizarea formulei propoziiei 2: SiP
2 puncte
B. - cte 1 punct pentru construirea, n limbaj formal, a contradictoriei propoziiei 3 (SaP) i a
subalternei propoziiei 2 (SiP)
2x1p= 2 puncte
- cte 2 puncte pentru construirea, n limbaj natural, a contradictoriei propoziiei 3 i a subalternei
propoziiei 2
2x2p= 4 puncte
C. - cte 1 punct pentru aplicarea explicit a operaiilor de conversiune i obversiune, pentru a
deriva conversa i obversa corecte ale fiecreia dintre propoziiile 1 i 4, n limbaj formal
2x2x1p= 4 puncte
- cte 1 punct pentru derivarea, n limbaj natural, a conversei fiecreia dintre propoziiile 1 i 4
2x1p= 2 puncte
- cte 2 puncte pentru derivarea, n limbaj natural, a obversei fiecreia dintre propoziiile 1 i 4
2x2p= 4 puncte
D. reprezentarea prin metoda diagramelor Euler a propoziiei categorice 2
4 puncte
E. a) cte 2 puncte pentru formalizarea fiecruia dintre cele dou raionamente (X: SaPPiS,
respectiv Y: SoPPoS)
2x2p= 4 puncte
b) cte 2 puncte pentru explicarea corectitudinii logice a fiecruia dintre celor dou
raionamente (de exemplu, X: SaPPiS conversiune valid, se respect legea distribuirii
termenilor; Y: SoPPoS conversiune nevalid, se ncalc legea distribuirii termenilor)
2x2p= 4 puncte
SUBIECTUL al III-lea
(30 de puncte)
A.
1. - cte 2 puncte pentru scrierea schemei de inferen corespunztoare fiecruia dintre cele
dou moduri silogistice date, astfel:
MaP
MeP
MaS
SaM
SiP
SeP
2x2p= 4 puncte
- construirea, n limbaj natural, a unui silogism care s corespund oricreia dintre cele dou
scheme de inferen
4 puncte
2. - reprezentarea grafic, prin intermediul diagramelor Venn, a oricruia dintre cele dou
moduri silogistice date
3 puncte
- precizarea deciziei privind validitatea modului silogistic reprezentat grafic
1 punct
Prob scris la logic, argumentare i comunicare
Barem de evaluare i de notare
Pagina 1 din 2

Simulare

Ministerul Educaiei Naionale i Cercetrii tiinifice


Centrul Naional de Evaluare i Examinare

B.
- construirea, n limbaj formal, a argumentului valid care s justifice propoziia dat
4 puncte
- construirea, n limbaj natural, a argumentului valid care s justifice propoziia dat
4 puncte
C.
a. precizarea oricrei reguli de corectitudine pe care o ncalc definiia dat
2 puncte
b. - cte 2 puncte pentru menionarea fiecreia dintre regulile de corectitudine a definirii, diferite
de regula de la punctul a
2x2p= 4 puncte
- cte 2 puncte pentru construirea fiecreia dintre definiiile cerute
2x2p= 4 puncte

Prob scris la logic, argumentare i comunicare


Barem de evaluare i de notare
Pagina 2 din 2

Simulare