Sunteți pe pagina 1din 5

Piaţa turistică

Elasticitatea cererii Cererea populaţiei pentru produse turistice evoluează în timp în funcţie de factori diferiţi, între care un loc special este ocupat de veniturile populaţiei şi de preţurile produselor turistice. Cererea turistică este influenţată în mod direct proporţional de veniturile populaţiei. Astfel daca veniturile populaţiei vor creşte, va creşte şi cererea pentru produse turistice, iar la o scădere a veniturilor se va înregistra şi o scădere a cererii pentru turism. Sensibilitatea cererii turistice faţă de veniturile înregistrate de populaţie se numeşte elasticitate. Coeficientul de elasticitate se calculează după următoarea formulă:

unde: Ecv = Coeficientul de elasticitate al cererii în funcţie de venit ∆C = Variaţie cererii

C = Cererea

∆V = Variaţia Venitului V = Venitul Coeficientul de elasticitate al cererii în funcţie de venit, într-o evoluţie normală are valoarea cuprinsă între 1,2 şi 1,5. Exemplu:

1. Calculaţi coeficientul de elasticitate al cererii turistice în funcţie de venit pentru perioada T0 – T1 ştiind că veniturile populaţiei s-au dublat, iar cererea turistică a crescut cu

175%.

V0 = 100 V1 = V0 x 2 = 100 x 2 = 200 C0 = 100 C1 = C0 + C0 x 1,75 = 100 + 100 x 1,75 = 275

Elasticitatea cererii în funcţie de preţ În timp ce venitul influenţează în mod diferite categoriile sociale ale populaţiei, preţul are o influenţă uniform asupra acestora. Între preţurile produselor turistice şi cererea turistică există o relaţie de inversă proporţionalitate. Astfel, la creşterea preţului produselor turistice, cererea va scădea, iar în momentul înregistrării unei scăderi a preţurilor produselor turistice, cererea va înregistra o creştere. Sensibilitatea cererii turistice faţă de modificările preţurilor produselor turistice se numeşte elasticitate. Coeficientul de elasticitate al cererii la în funcţie de preţ se calculează după următoarea formulă:

unde: Ecp = Coeficientul de elasticitate al cererii în funcţie de preţ ∆C = Variaţie cererii

C = Cererea

∆P = Variaţia Preţului P = Preţul Coeficientul de elasticitate al cererii în funcţie de preţ, într-o evoluţie normală are valoarea cuprinsă între -0,7 şi -0,9.

Exemplu:

1. Calculaţi coeficientul de elasticitate al cererii turistice în funcţie de preţ pentru perioada T0 – T1 ştiind că preţurile produselor turistice au crescut cu 50%, iar cererea turistică s-a diminuat cu 40% P0 = 100 P1 = P0 + P0 x 0,5 = 100 + 100 x 0,5 = 150 C0 = 100 C1 = C0 C0 x 0,4 = 100 - 100 x 0,4 = 60

Sezonalitatea cererii Cererea turistică este caracterizată de sezonalitate, atât datorită diferenţelor climatice, cât şi datorită structurii concediilor/vacanţelor populaţiei.

Indicatori ai sezonalităţii

Indicele de sezonalitate se calculează în mai multe etape. În prima etapă se calculează mediile individuale ale perioadelor analizate (luni, trimestre, ani, etc). Apoi se calculează media generală (media trimestrială pentru luni, trimestrială sau anuală pentru luni, multianuală pentru ani, etc) iar apoi se raportează mediile individuale (lunare, trimestriale, etc) la cea generală.

Exemplu:

Determinaţi indicele de sezonalitate pentru următoarea situaţie (fictivǎ):

Luna

Sosiri

Ianuarie

1353

Februarie

1467

Martie

1524

Aprilie

1851

Mai

2012

Iunie

2117

Iulie

2781

August

3048

Septembrie

2456

Octombrie

1639

Noiembrie

1184

Decembrie

1619

În primă fază se calculează media aritmetică:

Apoi se calculează indicele de sezonalitate pentru toate cele 12 luni:

Greutatea specifică a cererii pentru fiecare lună în parte se calculează ca raport între numărul de turişti din fiecare lună in parte şi numărul de turişti înregistraţi în total pe durata unui an.

Unde:

= greutatea specifică a lunii x = cererea pentru luna x CT = cererea totală

Astfel se poate determina relaţia:

unde: CT = Cerere totală

C1, C2…C12 = Cererea pentru fiecare lună în parte

Acestea reprezintă ponderile cererii turistice pe luni în totalul cererii anuale.

Coeficientul de intensitate a traficului (coeficientul lunar de trafic) se calculează ca

raport între luna în care s-a înregistrat cel mai mare trafic şi luna în care a fost înregistrat

traficul minim.

unde, Clt = Coeficientul lunar de trafic

Cmax = Cererea din luna cu trafic maxim

Cmin = Cererea din luna cu trafic minim

Întotdeauna coeficientul de intensitate a traficului va fi mai mare sau egal cu 1.

Coeficientul trimestrial de trafic (Ctt) se calculează în mod similar, folosindu-se

numărul de turişti înregistraţi în trimestrele cu trafic maxim şi respective minim.

O altă metodă de analiză a gradului de concentrare temporală a circulaţiei turistice este

reprezentată de coeficientul de concentrare Gini. Acesta ia valori între 0 şi 1. Cu cât această

valoare este mai apropiată de 1, cu atât sezonalitatea este mai accentuată. O valoare cât mai

apropiată de 0 arată lipsa unei concentrări, deci un fenomen distribuit relative uniform de-a

lungul perioadei analizate.

Unde:

= coeficientul Gini

N

= numărul termenilor din serie

P

= ponderea fiecărui termen al seriei