Sunteți pe pagina 1din 2

Nr. 322744/16.05.

2016

ANUNT DE PARTICIPARE

SECTIUNEA I AUTORITATEA CONTRACTANTA:


Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale, prin Direcia General Pescuit Autoritatea de
Management pentru Programul Operaional pentru Pescuit i Afaceri Maritime.
DENUMIRE, ADRES I PUNCT(E) DE CONTACT:
Denumire oficial: Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale
Adres: B-dul Carol I, nr. 2-4, sector 3
Localitatea: Bucureti
Cod potal: ar: Romnia
030163
Punct(e) de contact: Comp. AT
Telefon: +4021.307.98.02
Persoane de contact: Cornel MIHAI i Gheorghe Telefon: +4021.307.98.09
VACARU
E-mail:
cornel.mihai@madr.ro; Fax: +4021.307.24.74
gheorghe.vacaru@madr.ro
Adres (adrese) Internet: www.madr.ro
SECTIUNEA II - OBIECTUL CONRACTULUI:
Achiziionarea de servicii de organizare a dou serii de instruire, fiecare serie avnd cte 2
module, pentru instruirea a 50 persoane din cadrul DGP AM POPAM (25 persoane / serie)
avnd ca tem evaluarea proiectelor depuse n cadrul Programului Operaional Pescuit i
Afaceri Maritime 2014-2020.
Cod CPV: 80510000-2 Servicii de formare spscializat;
80511000-9 Servicii de formare a angajailor.
55110000-4 - Servicii de cazare la hotel
VALOAREA ESTIMAT:
Valoarea maxima estimata, fara TVA, a contractului, , este de 257.500,00 lei
SURSE DE FINANARE: FEPAM 75%; Buget naional 25%
PERIOADA DE DERULARE A CONTRACTULUI: iunie iulie 2016.
CRITERIUL DE ATRIBUIRE: preul cel mai sczut
TERMENUL LIMIT DE SOLICITARE DE CLARIFICRI:

Data: 25.05.2016
TERMENUL LIMIT DE DEPUNERE A OFERTELOR:
Data: 27.05.2016 Ora 12:00
DATA DESCHIDERII OFERTELOR:
Data: 27.05.2016 Ora: 13:00
Cerinele minime de calificare, precum i modulde prezentare a ofertei, sunt descrise n
documentaia ataat.
Ofertele vor fi depuse la sediul Ministerului Agriculturii i Dezvoltrii Rurale, b.dul Carol I, nr.
2-4, sector 3, cod potal 030163 pentru Direcia General Pescuit Autoritatea de
Management pentru Programul Operaional pentru Pescuit i Afaceri Maritime.