Sunteți pe pagina 1din 4
Ss = x eS ree ee J : . —— . = ilu iia A Ho luiiaA ilu uu R q 4 Serko 22 oss i ia “gava fi eDumne zee u leee ee. Binecuvantarile Invierii Dintr'un manuscris vechi, scris ia anul 1857, cafe nu are autor, ins dupa parerea mea, aceste hinecuvantari, sunt intocmite de Ieromonahul Ghelasie Basarabeanul. Neavand trecute timporalele, sunt aranjate dupa cum se vad, de mine, Arhidiaconal Anton V. Uncu. GLAS Ill § va F we ee ee => = i ne cu van tat esti Doam ne in va {& ne pre wa Se noi in drep ta ri le ta a le, an Be SS ae ee ~~ a i, o bo rul in ge resc s’a mirat va za 4n du te pre \eesian _——s 2 a —s = ti ine — fh tru cei moorfiso o co tit si pu te ah eg ee sicu ti nepre-A dam ri di cand 4 -si din iad pre eae SE RE too off slo oo bozin duwi tho FS ee eS > => | n ge rul cel celce astra lu cit in mor manta zis mi — 52 — — x we Sess Se > q rono i feelor. pen tru ee a me ste caficu mi ruri a = ee ee ee ee Se la aacraamiprinmi jo sti vire o uce ni fee woe Be ee ul ta fi i vainmormantgi in fe le get” céa in vi iat Mantui io 00 tul Sn ee ae Fe - ee = oa arte dedi mi nea {4 * mi ro no site le au eg Sele Res — aa ler gat Gta Groapa taa ta4n guinduse~ ci en ne te in na in te a st& tututin ge erul sii a zis % wt eee Er Oe qe vre mea tan gu i rii a in ce tat nu plan geti ci in ween Se eee Se —S - on vi e rea A po sto li lor spu neti ee —S = M i. to nosi fe le fe mei cu mi ruri ve nind la ~ — eS a> sa ed = Z = groa pa ta Mantu-i to Tu le au plans { ja ra in ge ruil — Soe ooo & ==> ca tre da a an se lea gra it zi cand 4 dreptcecu as See => |= cei mo orfi pre cel vi iu iu so 0 co titi ci ca um Dum see & ne zeu a invi iat din mo or mant — ee — 53 — -—— we & 7% ws 2S SS ht Se Sia vaTaa tw lui § Fi i uulu uu Ler wee FS > S\ ein uuisi i Sf a4 444 4n tu ui lu ui Duuh a 8 SS Se I n china #4 mu-neTa ta alui % gi Fi mere jee ee SE 8 SSH => = a i i uu lui a cee e eestuu u uu fa & 35 < oss SSS se a si i Sfaan tu uu lu uuu uiDu uh © Sfin tei Sa es ok SE Tre iit i imit intra o fi i iti d in =X ee eh Fr = f@ cu Se ra fi i imifi striiigand’” Sfa a — ev - wie > Oe SES Sy OW a an a ant Sfa a 4 Ant Sfa a 4 Ant esti Doa ~_= ie q aaam nee e 8 eee i acum si pu ru rea si in ve ciivee cii oes san lor aa min Sansa ES > Pre Da ta to rulde vi ia 4& n& scan du-L Fe Km ee gt eet 2 es cloa ara pre A dam de paa ca at l-a iz ba vit — 54 — E vei bu cu S x Se. Sees yp Ses ee SS da ru uit “~ si pre cei c& zufi din vi ia 1a ta x a = 3 x eee Se Fs Se > : = in drep tat la ace e easi cel ce-s'aintru pat din Sa a> 2S le, ti ne Dumne ze eu sii om we et ee ee ge See = x = A io juiiaA iui ia % A i Wi — > Se Se zee eh => : ia sla va fi e Dum ne ze u u le de 2 orl. wet —_——_—— —— A ilu iia A Hol i ia 4 A hi Seg ee Shas 2 Ss ee luui ia Slavia tieDumneze uleee e¢ —— SS= & ee e —55 —