Sunteți pe pagina 1din 96

Teologie Dogmatic Ortodox - Subiecte pentru Examenul de Licen

1. Revelaia dumnezeiac! izvorul credinei cre"tine # intez $TTDE,62-76; TDO,1, 9-23; Legtura
indestructibil dintre Sfnta Scri!tur, Sfnta Tradi"ie #i $iseric;TDO,1,%3-6%&
%. &unoa"terea raional "i cunoa"terea apo'atic a lui Dumnezeu "i legtura dintre acetea 'TDO,1, 11%-
129; Dumnezeu ne-a fcut pentru a-L cunoate(- scurt intr)ducere la theognosia *n gndirea +rintelui +r)fes)r
Du,itru Stnil)ae, -$ .2-66&; (tributele "i lucrrile necreate ale lui Dumnezeu "i raportul lor cu 'iina Lui
$introducere) Du,ne/eu ni Se c),unic !rin lucrrile Sale necreate;Sensul caracterului 0de sine( al atributel)r
di1ine #i su!rae2isten"a lui Du,ne/eu;3aracterul a!)fatic al lui Du,ne/eu ca realitate !ers)nal su!rae2istent;
E2istenta !rin Sine- i/1)rul a t)at e2isten"a, TDO!1, 1%4-161
*. S'+nta Treime! tructura upremei iubiri 'TDO,1,293-315;Taina Sfintei Trei,i *n Sfnta
Scri!tur,TDS,1,256-292; TTDE, 59-97&
,. &omologia au -tiiologia # intez 'Lu,ea, )!er a iubirii lui Du,ne/eu destinat *ndu,ne/eirii;
TDO,1,337-3%2; 6)ti1ul #i sc)!ul crea"iei;Lu,ea ca dar al lui Du,ne/eu #i crucea !us !e acest dar,TDO,1,3%2-
364;Lu,ea, )!er ra"i)nal a lui Du,ne/eu, !e ,sura ra"iunii u,ane *n !r)gres c)ntinuu s!re sensuri t)t ,ai
*nalte ale ei; TDO,1, 364-37.&
..(tropologia teologic # intez '3rearea ),ului;TTDE, 147-114;O,ul, c7i! al 8r7eti!ului9 :c7i! al
37i!ului(O8-,6%-53;3)nstitu"ia ),ului; TDO,1, 391-.4%; Tru!ul ;:)rgan str1e/iu al tainei infinite a lui
Du,ne/eu(, T+D<=, 13%-1.2&
/. 0ritologia # intez '+regtirea ),enirii !entru 1enirea 6ntuit)rului;TDS,2,7-1%;TDO,2,7-21; -ntru!area
>iului lui Du,ne/eu !entru ,ntuirea ),ului;3ele d)u d)g,e;?)ua crea"ie *n 3u1ntul lui Du,ne/eu *ntru!at;
3),entariu9 Tainele -ntru!rii;TTDE,117-121;1.3-1..;Definirea d)g,atic a +ers)anei lui @isus Arist)s;
TTDE,121-123; =nirea i!)static #i c)nsecin"ele -ntru!rii 3u1ntului !entru ,ntuirea n)astr;TDS,2,B24-
31;TDO,2, %5-111; TTDE, 123-12.&
1. 2conomia Du3ului S'+nt "i legtura Sa cu iconomia 4iului 'TTDE,1..-1.5; Lucrarea Du7lui lui Arist)s *n
$iseric sau 7arul du,ne/eiesc #i c)lab)rarea liber a ),ului cu acesta;TDO,2,311-329&
5. 6neleurile "i etapele m+ntuirii omului 7n 8ieric ' TTDE, 134-1.2; ?ecesitatea credin"ei #i a fa!tel)r bune
*n *nsu#irea ,ntuirii;TDO,2, 37%-355;8se,narea cu Du,ne/eu sau *ndu,ne/eirea ),ului9Sinergia, theosis #i
epektasis, TTDE, 1%4-1%7&
9.:reacintirea ;aicii Domnului! cintirea 'inilor! icoanelor "i moa"telor 'TTDE,167-172; ,ari)l)gia ca
t7e)t)C)l)gie DEE,136-; 8s!ectul ,ari)l)gic al $isericii, O, 162-165&
1<. Ecleiologia # intez '>B8!B2, sc7i" de e2ege/; +)g)rrea Sfntului Du7 #i *nce!utul $isericii;TDO,2, 241-
21.; 3)nstitu"ia teandric a $isericii, TDO,2, 21.-236; -nsu#irile $isericii,TTDE, 1%9-162;Eclesi)l)gia
c),!arata-de)sebiri c)nfesi)nale, TTDE,16.-166; =4orma 8iericii>-prezena tainic a S'intei Treimi 7n viaa
uman! -$, !B116-136&
11.4undamentul 3ritologic "i ecleiologic al S'intelor Taine 'TDO,3, 7-3., TTDE, 17%-154&
1%. S'intele Taine de iniiere # intez 'Taina Sfntului $)te/,TDO,3,3%-62,TTDE,153-15.;Taina
6irungerii,TDO,3,66-53,TDS,2,219-22.,TTDE,15.-15%;Du,ne/eiasca Eu7aristie,TDO,3, 76-126,TDS,2, 22.-
2.3,TTDE,156-157- te,eiuri biblice9 cu1intele de instituire; @nB6; LcB2.; @3)B14; @3)B11; #BaB&
1*. :reoia lui 0rito 7n 8ieric? ierar3ia biericeac $-ntreita sluDire a lui Arist)s *n $iseric, !re)"ia
general !ers)nal #i !re)"ia sluDit)are a $isericii; TDO,2, 236-263; @erar7ia bisericeasc; TDS,2,174-17%; Eela"ia
dintre !re)"ia sluDit)are '!ast)ral& #i !re)"ia general 'ba!tis,al& *n $iseric @+tB2 #i @+tB%,E!ist)lele
!ast)rale;TDSE3O,363-366;@erar7ia $isericii *n cat)licis,,TDS,2, 152-157;@erar7ia, du! !r)testan"i,TDS,2, 19.-
196;Taina Air)t)niei sau a +re)"iei, TDO,3, 1.9-153, TDS,2, 2%%-2%9,TTDE, 157-155&
1,. E3atologia #intez '-n1"tura cre#tin des!re ,)arte #i ne,urirea sufletului, TDO,3, 223-2%%, TTDE,19%-
242; Fudecata !articular #i c)nsecin"ele ei !entru starea sufletel)rB Eugciunile !entru cei ad)r,i"i *n D),nul,
Diferen"e c)nfesi)nale,TTDE,242-213, Es7at)l)gia uni1ersalB Sfr#itul c7i!ului actual al lu,ii #i des1r#irea eiB
Se,nele sfr#itului,TDO,3,365-.4.; 37i!ul *nn)it al lu,iiB +arusia sau a d)ua 1enire a D),nului,TDO,3, .4.-
.24,-n1ierea ,)r"il)rB ?atura tru!uril)r *n1iate,TDO,3, .21-..9;Fudecata uni1ersal sau )b#teasc #i 1ia"a
1e#nic;TDO,3, ..9-.51;0BBB i viaa veacului ce va s vie- trstura funda,ental es7at)l)gic a Te)l)giei
Ort)d)2e,DEE,349-31%&
(brevieri
TDO $1!%!*)! :r.:ro'.Dr.Dumitru Stniloae, Teologia Dogmatic rto!o" '$ucure#ti, 2443, 3 1)lB&,
TDS $1!%)! :ro'.@icolae &3iecu!:r.:ro'.2idor Todoran! :r.:ro'.2.:etreu, Teologia Dogmatic i
Sim#olic ' 2 1)lB, edBa @@-a, 3luD ?a!)ca, 1)lB1, 244., 1)lB2, 244%&,
TTDE! :r.:ro'.Dr.2on 8ria, Tratat !e Teologie Dogmatic i $cumenic '$ucure#ti, 1999&, reedB *n 21)lB, Sibiu,
2449
O(6! :anaAoti @ella, O,ul-ani,al *ndu,ne/eit 'Sibiu, 1999&,
TDSE&O! @i-o ;atou-a, Teologie Dogmatic i Sim#olic %%, $"punerea &re!inei rto!o"e '$ucure#ti,
2446&,
O! :aul Evdo-imov, Ort)d)2ia, $ucure#ti,1996
DEE! Barl &.4elmA, D)g,atica e2!erien"ei ecle/iale, 'Sibiu, 1999&,
T:DCD! ?ic)lae 6)#)iu, Taina prezenei lui Dumnezeu 'n viaa uman( )iziunea creatoare a *rintelui *rofesor
Dumitru Stniloae ' $ucure#ti, 2442&; 68! %!em! +n!rumar #i#liografic pentru cursul !e Teologie Dogmatic
rto!o" i prelegeri 'BBB& 'Sibiu,2446, bibli)teca >acult"ii, dis!)nibil #i *n f)r, electr)nic&
1. Revelaia dumnezeiac! izvorul credinei cre"tine # intez $TTDE,62-76; TDO,1, 9-23; Legtura
indestructibil dintre Sfnta Scri!tur, Sfnta Tradi"ie #i $iseric;TDO,1,%3-6%&
TTDE
8 1)rbi des!re re1ela"ie *nsea,n a 1)rbi de )!era 3u1ntului lui Du,ne/euB 3nd 1)rbi,
des!re re1ela"ie, afir,, des!re cile !e care Du,ne/eu le-a ales !entru a 1)rbi cu )a,eniiB
EE<EL8T@8 ?8T=E8LG
E2ist ) re1ela"ie natural a lui Du,ne/eu9
&erurile spun slava lui Dumnezeu((*s ,-,,
.n!e voi fugi !e la faa ta/ *s( ,01, 2-,3(
+ri1ind crea"ia cu )c7ii inteligen"ei, ),ul !)ate c)nc7ide c )riginea, )rdinea, unitatea si sc)!ul
uni1ersului sensibil re/id *n 1)ia unui 3reat)r !ers)nal, 3are are un !lan creat)r, !r)niat)r #i
rscu,!rt)r cu crea"ia SaB Sf 8! +a1el scria ctre E),ani 4!e la facerea lumii, cele nevzute ale Lui,
puterea Sa venic i !umnezeirea, se v! 'n fpturi prin cugetare 5m ,,63(
3u t)at :rtcirea id)lil)r(, ),ul, creat du! c7i!ul lui Du,ne/eu, si,te ) as!ira"ie e2isten"ial
s!re 3reat)r, !e care-L caut ,ereuB O *ntlnire funda,ental *ntre Du,ne/eu #i ), este !)sibil nu,ai
!entru ) fiin" religi)asB O,ul are, deci, ca!acitatea s-L cun)asc #i s-L iubeasc, !e diferite ci, *n
care 1a gsi !r)!ia sa fericier, *,!linire #i destinB 8ceast cutare #i d)rin" e2ist *n ini,a ),ului, unde
Du,ne/eu a sdit-) ca !e ) neli#te c)ntinu4Tu ne-ai fcut pentru Tine i inima noastr este neliniti
p7n ce nu se va o!ihni in Tine 8ugustin, 3)nf 1,1
TDO- Revelaia dumnezeiasc, izvorul credinei cretine
$iserica Ort)d)2 nu face ) se!ara"ie *ntre re1ela"ia natural #i cea su!ranaturalB Ee1ela"ia
natural e cun)scut #i *n"eleas de!lin *n lu,ina Ee1ela"iei su!ranaturale; sau re1ela"ia natural e dat #i
,en"inut de Du,ne/eu *n c)ntinuare !rintr-) ac"iune a Lui ,ai !resus de naturB De aceea Sfntul
6a2i, 6rturisit)rul nu face ) de)sebire esen"iala *ntre re1ela"ia natural #i cea su!ranatural, sau
biblicB =lti,a nu e, du! el, dect *nc)r!)rarea celei dinti *n !ers)ane #i ac"iuni ist)riceB
Ee1ela"ia su!ranatural restabile#te nu,ai direc"ia #i d un aDut)r ,ai 7)trt ,i#crii *ntre"inute
*n lu,e de Du,ne/eu !rin re1ela"ia naturalB De altfel, la *nce!ut, *n starea de!lin n)r,al a lu,ii,
re1ela"ia natural nu era des!r"it de ) Ee1ela"ie su!ranaturalB
3a atare, Ee1ela"ia su!ranatural !une d)ar *n lu,in ,ai clar *ns#i re1ela"ia naturalB
Se !)ate 1)rbi t)tu#i att de ) re1ela"ie natural, ct #i de una su!ranatural, *ntruct lucrarea lui
Du,ne/eu *n cadrul re1ela"iei naturale nu e la fel de accentuat #i de 1dit ca *n cea su!ranaturalB
<)rbind ,ai *n c)ncret, #i !)tri1it credin"ei n)astre, c)n"inutul re1ela"iei naturale este c)s,)sul
#i ),ul d)tat cu ra"iune, cu c)n#tiin" #i libertate, ulti,ul fiind nu nu,ai )biect de cun)scut al acestei
re1ela"ii, ci #i subiect al cun)a#terii eiB Dar att ),ul ct #i c)s,)sul sunt !r)dusul unui act de crea"ie ,ai
!resus de natur al lui Du,ne/eu #i sunt ,en"inu"i *n e2isten" de Du,ne/eu !rintr-) ac"iune de c)nser -
1are, care de ase,enea are un caracter su!ranaturalB Dar acestei ac"iuni de c)nser1are #i de c)nducere a
lu,ii s!re sc)!ul ei !r)!riu, *i rs!und #i ) !utere #i ) tendin" de aut)c)nser1are #i de de/1)ltare drea!t
a c)s,)sului #i a ),uluiB Din acest !unct de 1edere c)s,)sul #i ),ul !)t fi c)nsidera"i ei *n#i#i )
re1ela"ie naturalB
Dar c)s,)sul #i ),ul c)nstituie ) re1ela"ie natural #i din !unctul de 1edere al cun)a#teriiB
3)s,)sul e )rgani/at *ntr-un ,)d c)res!un/t)r ca!acit"ii n)astre de cun)a#tereB 3)s,)sul #i natura
u,an ca inti, legat de c)s,)s sunt i,!ri,ate de ) ra"i)nalitate, iar ),ul - creatur a lui Du,ne/eu - e
d)tat *n !lus cu ) ra"iune ca!abil de cun)a#tere c)n#tient a ra"i)nalit"ii c)s,)sului #i a !r)!riei sale
naturiB Dar aceast ra"i)nalitate a c)s,)sului #i ra"iunea n)astr cun)sct)are u,an sunt !e de alt !arte
- !)tri1it d)ctrinei cre#tine - !r)dusul actului creat)r al lui Du,ne/euB Deci nici din acest !unct de 1edere
re1ela"ia natural nu e !ur naturalB
?)i c)nsider, c ra"i)nalitatea c)s,)sului e ) ,rturie a fa!tului c el e !r)dusul unei fiin"e
ra"i)nale, cci ra"i)nalitatea, ca as!ect al realit"ii ,enite s fie cun)scut, este ine2!licabil fr ) ra"iune
c)n#tient care ) cun)a#te de cnd ) face sau c7iar *nainte de aceea #i ) cun)a#te *n c)ntinuare
c)nc),itent cu c)nser1area eiB +e de alt !arte, c)s,)sul *nsu#i ar fi fr sens *,!reun cu ra"i)nali tatea
lui, dac n-ar fi dat ra"iunea u,an care s-1 cun)asc !e ba/a ra"i)nalit"ii luiB *n credin"a n)astr,
ra"i)nalitatea c)s,)sului are un sens nu,ai dac e cugetat *nainte de creare #i *n, t)at c)ntinuarea lui de
) fiin" creat)are cun)sct)are, fiind adus la e2isten" !entru a fi cun)scut de ) fiin" !entru care e creat
#i, !rin aceasta, !entru a reali/a *ntre sine #i acea fiin" ra"i)nal creat un dial)g !rin ,iDl)cirea luiB 8cest
fa!t c)nstituie c)n"inutul re1ela"iei naturaleB
8cest lucru *ns *l afir, #i Ee1ela"ia cre#tin su!ranatural !rin *n1"tura c !)/i"iei )riginare
creat)are #i c)nser1at)are a lui Du,ne/eu *n fa"a lu,ii *i c)res!unde, !e un !lan ,ai c)b)rt sau de
de!enden", !)/i"ia n)astr de fiin" cun)sct)are #i !relucrt)are a naturii, ca c7i! al lui Du,ne/euB *n
aceast !)/i"ie a ),ului, se arat c lu,ea are ) ra"i)nalitate !entru a fi cun)scut de n)i - fiin"e ra"i)naleB
De aceea ea trebuie s aib )riginea *ntr-) >iin" care a ur,rit !rin crearea lu,ii - #i ur,re#te !rin
c)nser1area ei - cun)a#terea lu,ii #i !rin ea *ns#i #i cun)a#terea Ei de ctre ),B
?)i a!re, ca unica fiin" care, a!ar"innd lu,ii 1/ute #i i,!ri,ate de ra"i)nalitate, e c)n#tient
de aceast ra"i)nalitate a ei #i, )dat cu aceasta, de sine *ns#iB >iind singura fiin" din lu,e c)n#tient de
sine, n)i sunte, t)t)dat c)n#tiin"a lu,ii #i fact)rul de 1al)rificare a ra"i)nalit"ii lu,ii #i de !relucrare
c)n#tient a ei *n fa1)area n)astr, iar !rin aceasta, de aut)f)r,are c)n#tient a n)astrB ?)i nu !ute, fi
c)n#tien"i de n)i *n#ine fr a fi c)n#tien"i de lu,e #i de lucrurile din eaB 3u ct cun)a#te, ,ai bine
lu,ea, sau sunte, ,ai c)n#tien"i de ea, cu att sunte, ,ai c)n#tien"i de n)i *n#ineB Dar lu,ea,
c)ntribuind *n ,)dul acesta !asi1 la f)r,area n)astr #i la adncirea c)n#tiin"ei de sine a n)astr, nu
de1ine !rin aceasta #i ea *ns#i c)n#tient de sineB 8ceasta *nsea,n c nu n)i sunte, !entru lu,e, ci
lu,ea !entru n)i, de#i lu,ea *i este necesar ),uluiB O,ul e sc)!ul lu,ii, nu in1ersB 37iar fa!tul c n)i
ne d, sea,a c lu,ea ne este necesar e un fa!t care arat !)/i"ia de su!eri)ritate a ),ului fa" de
lu,eB 3ci lu,ea nu e *n stare s si,t necesitatea n)astr !entru eaB Lu,ea, e2istnd ca )biect
inc)n#tient, e2ist !entru ),B Ea e sub)rd)nat lui, fr *ns s ) fi fcut elB
Ea"iunile lucruril)r *#i desc)!er lu,ina l)r *n ra"iunea #i !rin ac"iunea ra"i)nal #i c)n#tient a
),uluiB Ea"iunea n)astr de ase,enea *#i desc)!er t)t ,ai b)gat !uterea #i adnci,ea ei !rin
desc)!erirea ra"iunil)r lucruril)rB Dar *n aceast influen" reci!r)c, ra"iunea u,an este cea care are r)lul
de subiect care lucrea/ *n ,)d c)n#tient, nu ra"iunile lucruril)rB Ea"iunile lucruril)r se desc)!er
c)n#tiin"ei u,ane, a1nd s fie asi,ilate de aceasta, c)ncentrate *n ea; se desc)!er a1nd ca centru
1irtual c)n#tient al l)r ra"iunea u,an, #i aDutnd-) s de1in centrul actual al l)rB Ele sunt ra/ele 1irtuale
ale ra"iunii u,ane *n curs de a fi desc)!erite ca ra/e actuale ale ei, !rin care ra"iunea u,an *#i e2tinde t)t
,ai de!arte 1edereaB
>a!tul c lu,ea se lu,inea/ *n ), #i !entru ), #i !rin ),, arat c lu,ea e !entru ),, nu ),ul
!entru lu,e; dar fa!tul c ),ul *nsu#i lu,innd lu,ea se lu,inea/ !e sine !entru sine !rin lu,e, arat
c #i lu,ea e necesar !entru ),B Lu,ea e fcut !entru a fi u,ani/at, nu ),ul !entru a fi asi,ilat
lu,ii, naturiiB Lu,ea *ntreag e fcut !entru a de1eni un ), ,are, sau c)n"inutul ),ului de1enit *n
fiecare !ers)an at)tcu!rin/t)r, nu ),ul !entru a fi !arte a naturii ne*nse,nnd *n ea ,ai ,ult dect
)rice alt !arte a ei, sau c)nt)!indu-se *n eaB 3ci !rintr-) e1entual c)nt)!ire a ),ului *n natur s-ar
!ierde cel ,ai i,!)rtant fact)r al realit"ii, fr ca natura s c#tige ce1a n)u, !e cnd !rin asi,ilarea
lu,ii *n ),, natura *ns#i c#tig, fiind ridicat !e un !lan cu t)tul n)u, fr s se !iard !r)!riu-/isB
+ierderea n)astr *n natur nu re!re/int nici un !r)gres nici !entru natur, !e cnd u,ani/area c)ntinu
sau etern a naturii re!re/int un !r)gres etern, fcnd abstrac"ie de fa!tul c !rin aceasta nu se !ierde
ni,ic #i ,ai ales nu se !ierde ceea ce e ,ai 1al)r)s *n realitateB +ierderea n)astr *n natur *nsea,n a se
bate !asul !e l)c *ntr-un !r)ces *n esen" ,ereu identic #i deci absurd !rin ,)n)t)nia luiB
=nii +rin"i biserice#ti au s!us c ),ul e un ,icr)c)s,, ) lu,e care re/u, *n sine !e cea ,areB
Sfntul 6a2i, 6rturisit)rul a re,arcat c ,ai dre!t e s se c)nsidere ),ul ca ,acr)c)s,, !entru c el
e c7e,at s cu!rind *n sine t)at lu,ea, fiind *n stare s ) cu!rind fr s se !iard, ca unul ce e
de)sebit de ea, deci reali/nd ) unitate ,ai ,are dect lu,ea e2teri)ar lui; !e cnd di,!)tri1, lu,ea,
ca c)s,)s, ca natur, nu-l !)ate cu!rinde !e ), de!lin *n ea, fr s-1 !iard, fr s !iard astfel cea
,ai i,!)rtant #i ,ai dtt)are de sens !arte a realit"iiB T)t de natura n)astr "ine - ca singura fiin"
c)n#tient de sine #i de lu,e - #i cutarea unui sens al e2isten"ei n)astre #i al lu,iiB @ar sensul acesta nu
ni-1 !)ate da dect !ers!ecti1a eternit"ii e2isten"ei n)astreB *n c)n#tiin"a n)astr de n)i *n#ine e i,!licat,
)dat cu cutarea sensului e2isten"ei n)astre, #i 1)in"a de a !ersista *n eternitate, !entru a adnci la
nesfr#it sensul e2isten"ei n)astre #i al *ntregii realit"iB
+)tri1it c)nce!"iei n)astre, n)i sunte, fcu"i !entru eternitate, !entru c n)i as!ir, ca ni#te
*nbu#i"i du! infinitate, du! abs)lutB ?)i 1re, s iubi, #i s fi, iubi"i t)t ,ai ,ult, tin/nd s!re
iubirea abs)lut #i fr sfr#itB @ar aceasta n-) !ute, afla dect *n rela"ia cu ) +ers)an infinit #i abs)lut,
) +ers)an c)n#tient, ca s f)l)si, un !le)nas,B ?)i tinde, s desc)!eri, #i s reali/, ) fru,use"e
t)t ,ai ,are, s cun)a#te, ) realitate t)t ,ai !r)fund, s *naint, *ntr-) n)utate c)ntinuB ?)i tinde,
!rin t)ate acestea s!re infinit, !entru c sunte, !ers)anB Dar t)ate aceste as!ecte ale unei realit"i
infinite nu le !ute, afla dect *ntr-) +ers)an infinit, ,ai bine /is *ntr-) c),uniune de +ers)ane infinite
*n fiin", *n iubire, *n fru,use"eB Din c),uniunea ,ereu ,ai s!)rit cu Ea, se !r)iectea/ *n n)i #i !rin
n)i !este t)ate as!ectele lu,ii, n)i #i n)i ra/e de realitate, de fru,use"e, de n)utate, se desc7id alte #i alte
di,ensiuni #i )ri/)nturi ale realit"iiB
3),uniunea cu +ers)ana sau c),uniunea cu +ers)anele infinite de1ine !entru )a,eni ,iDl)cul
de *naintare nesfr#it *n iubire, *n cun)a#tereB 8ceasta sus"ine interesul ,ereu 1iu al c)n#tiin"ei n)astre
de sineB 37iar dac c)n#tiin"ele de sine u,ane care s-ar succeda *nl)cuindu-se #i-ar trans,ite sensul
e2isten"ei d)bndit de ele, sensul e2isten"ei de sine al fiecreia din ele nefiind !urtat de fiecare *n
eternitate, !entru a-1 adnci la nesfr#it, ar a!rea ca nea1nd un r)st real !entru n)iB De fa!t nu
subiectele sunt !entru ) c)n#tiin" *ntreru!t #i nici !entru ) c)n#tiin" ne*ntreru!t etern, ci aceasta este
!entru subiect, dnd sens acestuiaB ?u,ai !rintr-) astfel de c)n#tiin" etern #i etern *n ac"iune de
adncire n)i ne d)1edi, sc)!ul tutur)r tre!tel)r inferi)are de e2isten", eterni/nd #i lu,innd !entru
1eci t)ate sensurile #i realit"ile lu,iiB ?u,ai !rin aceasta se arat c t)ate sunt !entru n)i, iar n)i sunte,
!entru n)i *n#ine un sc)! fr sfr#it #i sc)!ul fr sfr#it al tutur)r lucruril)r din lu,eB
?u,ai !rin aceasta *n n)i se *,!line#te sc)!ul tutur)r c),!)nentel)r inferi)are ale lu,iiB *n
eternitatea fiin"ei n)astre se lu,inea/ la nesfr#it sensul tutur)r, ca c)n"inuturi de c)ntinu *,b)g"ire #i
adncire a c)n#tiin"ei n)astre eterneB De fa!t *n t)t ceea ce face, ur,ri, un sc)!, !entru care ne ser1i,
de lucrurile din lu,eB Dar n)i a1e, ne1)ie de un sc)! final etern, ,ai bine /is n)i *n#ine trebuie s fi,
un sc)! final etern, ca s ne d)1edi, ) fiin" cu sens *n t)t ce face,B +rin t)ate lucrurile ce le face,, n)i
,anifest, direct sau indirect un ase,enea sc)! etern, sau ur,ri, ,en"inerea n)astr ca sc)! eternB
?u,ai *n aceasta 1ede, sensul e2isten"ei n)astre #i al fa!tel)r n)astreB ?)i trebuie deci s 1ede, sc)!ul
fiin"ei n)astre !r)iectat dinc)l) de 1ia"a n)astr terestr, trect)are, cci dac ,)artea ar *nc7eia definiti1
e2isten"a n)astr, n)i nu a, ,ai fi un sc)! ui sine, ci un ,iDl)c *ntr-un !r)ces inc)n#tient al naturiiB *n
acest ca/ t)t sensul 1ie"ii n)astre #i t)ate sc)!urile ur,rite de n)i #i t)ate lucrurile ar de1eni fr
sensB>iin"a n)astr s)c)te#te c sensul ei #i )dat cu aceasta sensul *ntregii realit"i se 1a *,!lini nu,ai
!rin fa!tul c *ntre !ers)ana n)astr #i +ers)ana su!re, sau du,ne/eiasc nu e2ist l)c !entru )
e2isten" inter,ediar9 ),ul du! Du,ne/eu, e *ntr-un fel i,ediat, !utndu-se *,!rt#i ne,iDl)cit de t)t
ce are E@ ca trea!t a su!re,ei e2isten"e, r,nnd *ns ),B
+entru atingerea acestui sc)!, sau !entru *,!linirea acestui sens ade1rat s!re care tinde fiin"a
n)astr, nu nu,ai n)i urc, la c),uniunea cu +ers)ana su!re,, ci #i acea +ers)an Se c)b)ar la n)iB
3ci iubirea cere ,i#carea fiecruia din cei ce se iubesc, s!re cellaltB Du,ne/eu Se druie#te !rin t)ate
),ului, iar ),ul, lui Du,ne/euB
8cesta e *n general c)n"inutul credin"ei i,!us de sensul e2isten"eiB 8ceast credin" se i,!une cu
e1iden" naturalB Hi de!arte de a sting7eri de/1)ltarea crea"iei, ea asigur aceast de/1)ltare la infinit #i
*n eternitate, a#a cu, as!ir ),ulB
3redin"a aceasta d e2!resie fa!tului inc)ntestabil c lu,ea e fcut !entru un sens, deci e
!r)dusul unui 3reat)r dtt)r de sens, c e c)ndus de acest 3reat)r s!re *,!linirea sensului ei *n El
*nsu#i, iar *n 1ederea acestui sc)! 3reat)rul *nsu#i c)nduce fiin"a n)astr s!re unirea cea ,ai strns cu
ElB 8ceste !uncte ale credin"ei sunt un fel de d)g,e naturale, a1nd i/1)rul *n ceea ce se nu,e#te
re1ela"ia natural !rin care Du,ne/eu Se face cun)scut din *nsu#i fa!tul c a creat lu,ea #i !e ),,
i,!ri,nd *n ele sensurile a,intiteB 8ceste !uncte ale credin"ei sunt ) recun)a#tere a fa!tului c lu,ea
cul,inea/ *n !ers)ana u,an care se ,i#c s!re unirea cu +ers)ana su!re,, ca s!re sc)!ul ei finalB
D)g,ele acestea ale credin"ei naturale sus"in ,en"inerea 1ie"ii *n !lanul su!eri)r al sensuril)r #i
dina,is,ul ascendent al !ers)anel)r u,ane !urtt)are ale acest)r sensuri s!re sensul de!lin care este
Beterni/area *n unirea cu +ers)ana su!re,B De!arte de a reduce e2isten"a la un )ri/)nt *nc7is, ele *i
desc7id )ri/)ntul infinitului, cutnd s ) sca!e din )ri/)ntul *ngust #i ,)n)t)n care se *nc7eie cu
,)arteaB
Sfntul 6a2i, 6rturisit)rul descrie dina,is,ul ascendent al lu,ii astfel9 IJinta final a
,i#crii cel)r ce se-,i#c este s aDung la 1e#nica e2isten" bun, !recu, *nce!utul l)r este *n e2isten"a
care e Du,ne/euB 3ci El este att dtt)rul e2isten"ei ct #i druit)rul e2isten"ei celei bune, ca *nce!ut #i
"int a eiIB >iin"a u,an nu se !)ate )di7ni !n nu se eterni/ea/ *n infinitatea #i deci *n fericirea
e2isten"ei de!lineB
Dar sensurile e2isten"ei, inclusi1 sensul ei final, )rict de e1idente a!ar, nu se i,!un *n ,)d
#tiin"ific, cu, se i,!un fen),enele naturii !rin fa!tul c se re!et *n ,)d unif)r, #i !)t fi su!use
e2!eri,entriiB De aceea, acce!tarea l)r fer, are caracterul unei credin"eB 6ai bine /is, *n recun)a#terea
l)r se *,bin *ntr-un ,)d !arad)2al e1iden"a l)r #i necesitatea acce!trii l)r *n ,)d 1)it !entru
,en"inerea e2isten"ei u,ane !e un !lan su!eri)r unei e2isten"e naturale a re!eti"iei *nc7eiate !rin ,)arte,
deci *n acce!tarea l)r intr #i fa!tul libert"iiB +ers)ana se,enului ,eu *,i re1elea/ ni#te sensuri ale ei,
dar recun)a#terea l)r de!inde, !e de alt !arte, de libertatea ,eaB 8cce!tarea l)r liber !resu!une
credin"aB
8ceast acce!tare !rin credin" este !r)!rie d),eniului rela"iei *ntre !ers)ana u,an #i +ers)ana
di1in #i des1r#irii ei !e !lanul eternit"ii, )rict de e1ident a!are necesitatea acestei rela"ii #i
des1r#irea ei *7 eternitate ca sens al e2isten"eiB
D),eniul acesta e un d),eniu al sinte/ei *ntre e1iden" #i credin", !entru c e un d),eniu al
libert"ii #i al s!irituluiB De aceea, Sfntul @saac Sirul s!une des!re credin" c e 8mai su#ire !ec7t
cunotina lucrurilor sensi#ile8, sau 8mai 'nalt8 dect aceeaB +e de alt !arte, a1nd *n 1edere c credin"a
se *,bin cu e1iden"a unui d),eniu su!eri)r, t)t el s!une9 8&unotina se !esv7rete 'n cre!in i
primete putere s 'neleag i s simt pe &el ce e mai presus !e orice senzaie i s va! lumina cea
necuprins !e minte i !e cunotina creaturilor((( &re!ina !eci ne arat !e pe acum a!evrul
!esv7ririi, i 'n cre!ina noastr aflm cele necuprinse i care nu stau 'n puterea cercetrii i a
cunotinei8B
Dar att ca c)n"inut ct #i ca !utere de acce!tare, credin"a natural sau credin"a ba/at !e re1ela"ia
natural are ne1)ie de c),!letarea ei !rin credin"a ce ni se druie#te !rin Ee1ela"ia su!ranaturalB
TDO- Legtura indetructibil dintre S'+nta Scriptur! S'+nta Tradiie "i 8ieric
Tradi"ia e !er,anenti/area dial)gului $isericii cu Arist)sB 3)n"inutul Scri!turii !ri,it !rin
credin"a ce se trans,ite de @a 8!)st)li *n c),unitatea $isericii, nefiind !r)dus ),enesc, ci fiind insuflat
de Du7ul Sfnt, trebuie !e de ) !arte !/it, !e de alta adncit *n *n"elesurile lui nealterate !ri,ite de la
Sfin"ii 8!)st)liB +rin aceasta, Scri!tura se cere du! ) tradi"ie nesc7i,bata de la 8!)st)liB 8ceasta e )
alt f)r, de !strare #i f)l)sire *n eficien"a ei c)ntinu a Ee1ela"iei integrale reali/ate *n Arist)sB
Scri!tura are un dina,is, intrinsecB 3)n"inutul ei se 1rea cun)scut, a!licat #i trit *ntr-) t)t ,ai ,are
adnci,e #i intensitate, !entru c *nsu#i c)n"inutul Ee1ela"iei, care este Arist)s cel necu!rins, se 1rea
cun)scut #i *nsu#it t)t ,ai ,ult #i iubit t)t ,ai intensB Tradi"ia actuali/ea/ acest dina,is, al Scri!turii
fr s-1 altere/e, fiind ea *ns#i ) a!licare #i ) a!r)fundare c)ntinu a c)n"inutului eiB 3)nc),itent cu
!strarea ei autentic, Tradi"ia efectuea/ aceast actuali/aredina,is,ului Scri!turii !rin calitatea ei de
e2!licat)are ade1rat a Scri!turiiB E2!licarea aceasta e *n esen" cea a!)st)licB
Tradi"ia sau identitatea cun)a#terii lui Arist)s st *n e2!erierea c)ntinu, aceea#i #i ,ereu n)u a
iubirii Lui ,ai !resus de cun)#tin" #i de )rice li,itB Ea nu se !)ate e2!erta dect !rin e2!erien"a
c)nc),itent a iubirii *ntre t)"i credinci)#ii 'sfin"ii&, adic *n $isericB De aceea ea se face cun)scut !rin
$isericB +rin $iseric se face deci *n"eleas #i e2!ri,area ade1rata a acestei iubiri *n Sfnta Scri!tur
'EfB 3, 14&B 8#a trebuie s *n"elege, ra!)rtul *ntre !er,anenti/area Ee1ela"iei *nc7eiate *n Arist)s #i
n)utatea ei c)ntinu, ,anifestat !rin Tradi"ie, a crei ba/ e dat de 8!)st)liB 3e aduce atunci Tradi"ia
n)u, dac ea nu este ) c)ntinuare a Ee1ela"ieiB
Tradi"ia e !er,anenti/area trans,iterii 8celuia#i Arist)s re1elat *ntreg - adic *ntru!at, rstignit
#i *n1iat - *n $iseric, adic c),unicarea !er,anent a strii finale dina,ice la care a aDuns Du,ne/eu
!rin re1ela"ie *n a!r)!ierea Lui de )a,eniB 3a atare ea este !relungirea ac"iunii lui Du,ne/eu din Arist)s,
descris esen"ial *n Scri!turB
?u,ai !rin Tradi"ie c)n"inutul Scri!turii de1ine ,ereu 1iu, actual, eficient, dina,ic *n t)at
integritatea lui, *n cursul genera"iil)r din ist)rieB *n sensul acesta, ea c),!letea/ Scri!turaB >r ea,
Scri!tura, sau Ee1ela"ia nu-#i actuali/ea/ t)at eficien"a ei, sau eficien"a ei c)ntinuB >r ea nu se !)ate
!trunde #i tri t)t c)n"inutul Scri!turiiB T)ate cntrile biserice#ti sunt !trunse de te2te din Scri!tur #i
t)ate actele liturgice #i sacra,entale si,b)li/ea/ #i actua-li/ea/ *n ,)d eficient ,),ente din Scri!tur,
din ist)ria Ee1ela"ieiB Dar !rin aceasta i,nele #i actele liturgice dau Scri!turii I) adnc tlcuire
d)g,atic #i s!iritualIB Scri!tura, fr e2!licarea liturgic #i fr a!licarea ei *n Liturg7ie #i *n celelalte
Taine, se usuc, se desfigurea/B
Tradi"ia a!)st)lic e ) !arte a Ee1ela"iei, cci aceasta nu !utea r,ne fr artarea ,)dului !rin
care Arist)s cel re1elat Se c),unic )a,enil)rB
Tradi"ia are r)lul de a !une #i de a "ine genera"iile succesi1e de cre#tini *n legtur cu Arist)s !rin
fa!tul c ea este *n esen" att in1)care a Du7ului lui Arist)s, ct #i !ri,irea Du7ului Sfnt, La acestea se
reduc Sfintele Taine #i ierurgiile, *n care se cer #i se !ri,esc !rin rugciune 7arurile #i darurile Sfntului
Du7, care sfin"esc nu nu,ai sufletul, ci #i tru!ul ),ului #i natura *nc)nDurt)areB T)ate celelalte sfinte
lucrri ale $isericii se *ncadrea/ esen"ial *n aceste d)u lucrri9 c7e,area #i c)b)rrea Sfntului Du7B @ar
1ia"a ,)ral #i s!iritual, cu *nfrnrile, cu 1irtu"ile, cu !)cin"a ce "in de ea, n)r,ate !rin disci!lina
can)nic a $isericii, alctuie#te c)ndi"ia care *i face a!"i !e credinci)#i !entru ) in1)care eficace a
Du7ului #i !entru ) !ri,ire sensibil a Lui, ca #i !entru ) r)dire a !ri,irii Lui *ntr-) 1ia" du! c7i!ul
1ie"ii lui Arist)s, #i !entru *naintarea l)r *n ase,narea cu Arist)s, s!re c),uniunea de!lin cu ElB
Dar t)at lucrarea sfin"it)are a $isericii, !rin c7e,area #i !ri,irea Sfntului Du7 #i !rin
d)2)l)gia ei, #i t)at 1ia"a ,)ral #i s!iritual a credinci)#il)r se ba/ea/ !e actele ,ntuit)are ale lui
Arist)s, !e !uterea la care a aDuns u,anitatea n)astr *n Arist)s, ca #i !e !ilda aDut)rului dat de
Du,ne/eu *n attea ca/uri *n cursul re1ela"iei, !e *ncrederea *n !er,anenti/area iubirii lui Du,ne/eu, *n
Arist)s, !entru )a,eni, ,anifestat *n acele acte, #i !e *ncrederea c Arist)s a r,as *n starea Lui *n1iat
a!r)a!e de n)iB Tradi"ia nu !)ate e2ista fr $isericB Dac Tradi"ia e *n esen" in1)care #i c)b)rre a
Du7ului Sfnt !este )a,eni #i e2!licitarea a!)st)lic #i autentic a c)n"inutului Scri!turii !e ba/a
a!licrii sau tririi lui sacra,entale #i s!irituale de ctre credinci)#i, ea nu !)ate e2ista fr )a,enii care
cred *n Ee1ela"ie, care cred adic *n Arist)s #i *n lucrarea Lui *n ei !rin Du7ul SfntB Dar ace#tia nu cer #i
nu !ri,esc i/)lat !e Arist)s *n Du7ul SfntB ?u cred i/)lat *n 1enirea #i lucrarea Lui *n eiB ?u fac i/)lat
ef)rturi de a se !regti !rintr-) 1ia" ,)ral !entru cererea #i !ri,irea Du7ului Sfnt #i !entru ,)delarea
l)r du! c7i!ul lui Arist)sB

*.S'+nta Treime! tructura upremei iubiri
Student @ec3i'or Ste'an (. ---Teologia dogmatica i imbolica! Col. 1 ! %5/-%9% EEdiia noua!
Renaterea %<<5 ! pag. %9*-*<<F
2 . :regtirea decoperirii Tainei S'. Treimi prin Cec3iul Tetament
Dac in d)ctrina alt)r religii , aceast D)g,a Trei,ica '*n intelesulcretin& nu e2ista del)c ,
t)tui in s!ectrul Legii <ec7i, Du,ne/eu se re1elea/ in cte1a !reinc7i!uiri si d)ar in linii generale ,
ur,nd ca re1elaia !recis sa se fac in snul ?)ului Testa,entB
=nul din ,)ti1ele , nedes1ririire1elaiei <eter) Testa,entare , este du! SfB +rini ca
!)!)arele din Durul @sraelului fiind in genere !)liteiste , atunci si e1rei ar fi alunecat f)arte u)rctre )
er)nata *nelegere a Taine Trei,ice, si ar fi interes Trei Du,ne/ei in l)c de Trei +ers)ane si O singura
>ire Du,ne/eiascB
6ai !recis, Sfinii+rini au l)cali/at in !aginile <BTB ,),ente in care si din care se !)ate
e2trage *n1tur Trei,ica9
a9 :i a zis Dumnezeu4 8S facem om !up chipul i !up asemnarea ;oastr <=c( ,, 6>9
#9 :i a zis Domnul Dumnezeu4 8%at ?!am s-a fcut ca unul !intre ;oi, cunosc7n! #inele i rul(
<=c( 0,669
c& )enii sa ne pogoram si sa amestecam pe loc graiul lor( '>cB 11 , 7&
O tlcuire !e care e1reii si c7iar Origen ) da acest)r :dial)guri( este ca Du,ne/eu se sftuiete cu
*ngerii ,ai *naintecreai B Eeacii i,ediate care sa infir,e acesta su!)/iie au e2istat ,ulte, ,ai ales a SfB
8tanasie cel 6are in 3u1ntul sau ctre elini 9 :Din c)nte2t re/ulta ca cei ce 1)rbesc sunt egali
du!fiina , ca Du,ne/eu 1)rbete cu cine1a cu care *,!reunafcea t)ate si ca scriit)rul sfnt nu s-a !utut
gndi la *ngeri de)arece du! ce scrie ca a /is Du,ne/eu sa face, ), du! c7i!ul si ase,narea?)astr
a c)ntinuat cu 9 Si a fcut Du,ne/eu !e ), du! 37i!ul Sau B 8ceasta arata ca e2!resiile sa face, , a
fcut Du,ne/eu, du! 37i!ul n)stru, du! 37i!ul Lui Du,ne/eu , in fata aut)rului sunt sin)ni,e, deci
se refera intru t)tul la Du,ne/eul *ntreit in +ers)ane si nicidecu, la *ngeriB @n aceeai c7eie de b)lta se
e2!lica si celelalte 1ersete B
d& @n binecu1ntareale1itic in1)cata de trei )ri , !ute, face ) !aralela la binecu1ntarea +aulina din
?BTB 9 Aarul D),nului n)stru @isus Arist)s #i drag)stea lui Du,ne/eu Tatl #i *,!rt#irea
Sfntului Du7 s fie cu 1)i cu t)"i K '2 3)r 13, 13&
e& 6ult accent s-a !us si !e @saia 6,3 9:i strigau unul ctre altul, zic7n!4 8Sf7nt, Sf7nt, Sf7nt este
Domnul Savaot, plin este tot pm7ntul !e slava Lui KI B @n *ntreita re!etare a cu1ntuluiSfnt ,
+rinii 1ad indicate SfB Trei,e iar in singularul D),nul Sa1a)t , 1ad ei unitatea
>iineiDu,ne/eietiB
f) ?poi Domnul S-a artat iari lui ?vraam la ste@arul Aamvri, 'ntr-o zi pe la amiaz, c7n! e!ea
el 'n ua cortului su( ?tunci ri!ic7n!u-i ochii si, a privit i iat trei Oameni stteau 'naintea
luiB i cum %-a vzut, a alergat !in pragul cortului su 'n 'nt7mpinarea Lor i s-a 'nchinat p7n
la pm7nt( ?poi a zis4 8Doamne, !e am aflat har 'naintea Ta, nu ocoli pe ro#ul Tu K Si de aici
re/ulta clar ca a1e, de-a face cu ) clara Te)fanie, !)ate cea ,ai re!re/entati1a si sugesti1a
artare si !re*nc7i!uire a +ers)anel)r Di1ineB 'De a!r)fundat si cutat t)ate tlcuirilefcute !e
sea,a Tr)iei lui Eubli)1 &
1
B
g& 8!)i du! nu,ele date un)r !ers)ane di1ine, deduce, s!re e2e,!lu !e >iul *nsui, din
e2!resiile 9 -nele!ciunea lui Du,ne/eu , 3u1ntul lui Du,ne/eu LL)g)sulM, Drea!ta lui
Du,ne/eu B aceste e2!resii le !ute, deduce si ca *nsuiri dar c7iar la S)l),)n si Sira7 le gsi,
sub f)r,a de !ers)naliti '+rB 5,9 ; Sir 1., 1-29&
7& Du7ul Sfnt , ca +ers)ana e a,intit e a,intit in ,ai !uine l)curi , *nsa !rin El se *nelege in <BTB
calitatea finite du,ne/eieti de a fi s!irituala si rai)nal ; se ,ai *nelege sic a !utere
du,ne/eiasca ce se ,anifesta in lu,e ca ) !utere 7aris,atica ce se 1a re1rsa , in 1iit)r, asu!ra
)a,enil)r, si t)tui ca +ers)ana *l gsi, in Na7B 7, 12; FdB 13, 2&
i& 6esia ; O !ers)ana nu,ita une)ri Du,ne/eu sau une)ri c7iar >iul lui Du,ne/eu ce se 1a nate
din >eci)ara '@sB 7, 1.&B Du,ne/eu @ se adresea/ ca unui >iu 9 Tu eti =iul Aeu , $u astzi Te-
am nscut <*s( 6,29 (
@n c)nclu/ie , referit)r la <T , Sfnta Trei,e e a,intita dar nu ,rturisita B 8tunci nu ne
r,anedect sa reflecta, sau sa trans!une, t)ate aceste re1elaii <T in lu,ina ?)ului
Testa,entB De fa!t in <T a1e, !regtirea si in ?T a1e, des1rirea B Si ca d)1ada biblica,
!ute, )bser1a ca cei cei ce studiau asiduu T)ra, aDunseser sa *ntre1ad ce1a , de aceea nu
ri!)stau 1e7e,ent cnd @isus le 1)rbea de >iul lui Du,ne/eu, ci nu,ai d)ar ca ei nu acce!tau ca
@isus Arist)s e >iul B Sau 8!)st)lii *nt,!ina fr re/er1e fgduina tri,iterii Du7ului Sfnt
du! @nlareB
22 . Decoperirea S'intei Treimi in @oul Tetament
Te2tele trinitare ale ?)ului Testa,ent !)t fi *,!rite in trei categ)rii 9
- Trinitatea !ers)anel)r in unitatea finite
- E2istenta a trei +ers)ane reale si de)sebite intre ele
- =nitatea in Trinitate sau unitatea >iinei cel)r trei +ers)ane
Treimea in unitate
Drept aceea, merg7n!, 'nvai toate neamurile, #otez7n!u-le 'n numele Tatlui i al
=iului i al Sf7ntului Duh '6tB 25, 19&B 8cesta este unul din clasicele te2te ale d)ctrinei trinitare
de)arece aici sunt a,intite cu nu,e t)ate cele trei +ers)ane du,ne/eietiB 3u1intele Tatl si >iul
*nsea,n t)tdeauna !ers)ane, iar cu1ntulSfntul Du7 !us alturi de celelalte d)ua +ers)ane, nu se
!)ate referi dect t)t la ) !ers)anaB >a!tul ca sunt +ers)ane cu ade1rat,ai reiese si din fa!tul ca
citi, :Oin nu,eleO( B E2!resia aceasta nu e f)l)sita dect in ra!)rt si adresata un)r !ers)ane si
nicidecu, lucruril)r )ri alt)r entitatiB
1
8 se 1edea T7),as S!idliCsi 6arC) Eu!niC ;3redintasi@c)anasi PB $unge ;@c)anaSfinteiTrei,i , EdB Deisis, 2414
Ele sBnB Tatl , >iul si Sfntul Du7 , !entru ca Tatl este +rinci!iul in Di1initate, El are fiina
di1ina in Sine si nu a !ri,it-) de la ni,eni ; a d)ua +ers)ana are fiina Sa din Tatl, !rin
natereaeterna , de aceea ea se nu,ete >iu ; a treia i-si are fiina t)t din Tatl, dar !rin !urcedere
eterna si se c7ea,Sfntul Du7B >iina tutur)r este una singura si aceeaiB Este unicaB Ea e2ista )
singura data in cele trei +ers)aneB E2!resia :in nu,ele( arata ca cele Trei +ers)ane au ) singura
aut)ritatesi ) singura fiinaB
Trei :eroane
a& :i rspunz7n!, 'ngerul i-a zis4 Duhul Sf7nt Se va pogor' peste tine i puterea &elui
*rea'nalt te va um#riB pentru aceea i Sf7ntul care Se va nate !in tine, =iul lui Dumnezeu se va
chema $LcB 1,3%&B Din cu1intele *ngerului deduce, e2istenta a trei +ers)ane reale si de)sebite
intre eleB
b& %ar #otez7n!u-se %isus, c7n! ieea !in ap, 'n!at cerurile s-au !eschis i Duhul lui Dumnezeu
s-a vzut pogor7n!u-se ca un porum#el i venin! peste $l( :i iat glas !in ceruri zic7n!4 8?cesta
este =iul Aeu cel iu#it 'ntru &are am #inevoit8( '6tB 3 , 16-17& B 8ici a1e, re1elaiaefecti1a a
cel)r trei +ers)aneB >iecare e *nfiat ca !ers)ana reala si de)sebita de alta B Plasul Tatlui se
adresea/ >iului nu,indu-l >iul Sau cel iubit , iar Du7ul Sfnt in c7i! de !)ru,bel se c)b)ar
asu!ra >iului B
c& Dac vei cere ceva 'n numele Aeu, $u voi face( De A iu#ii, pzii poruncile Aele(
:i $u voi ruga pe Tatl i alt A7ng7ietor v va !a vou ca s fie cu voi 'n veac, Duhul
?!evrului <%n( ,C, ,C-,>9 B %ar c7n! va veni A7ng7ietorul, pe &are $u +l voi trimite vou
!e la Tatl,Duhul ?!evrului, &are !e la Tatl purce!e, ?cela va mrturisi !espre Aine<%n(
,D, 6>9( La fel ca ,ai sus, si in aceasta cu1ntare de des!rire*ntnli, cele trei +ers)ane !e
Tatl , >iul si 6ngiet)ruladic Du7ul Sfnt, Du7ul 8de1rului , care !urcede de la TatlB
d& Earul Domnului nostru %isus Eristos i !ragostea lui Dumnezeu Tatl i 'mprtirea Sf7ntului
Duh s fie cu voi cu toiF <2 3)r 13, 13&BSfntul +a1el se arata un cun)sct)r si un !r)!)1duit)r
al dre!tei credine in Sfnta Trei,e , identificnd cu ade1rat trei +ers)ane
Distincte dar unite in fiina, si ca din !artea fiecrei !ers)ane i/1)rnd cate un darB Tatl da darul
!e care >iul *l ,erita si Du7ul Sfnt*l*,!rteteB
@n afara de 1ersete si tri,iteri in care se 1)rbete des!re Taina Trei,ii si des!re cele trei
+ers)ane c)nc),itent, ,ai gsi,t)tui si l)curi in care este re1elata fiecare +ers)ana in !arteB
8stfel SfB E1B 6atei 1)rbete des!re :eroana Tatlui?a s lumineze lumina voastr
'naintea oamenilor, aa 'nc7t s va! faptele voastre cele #une i s slveasc pe Tatl vostru
&el !in ceruri <At( D, ,>9( T)t Tatlui atribuind-ui raiune'6tB 6, 32& ; 1)ina'@nB %, 34& ;
iubire'@nB %, 24& etcB
:eroana 4iului. 8re raiune '6tB 11,27& *ntructcun)ate in ,)d direct !e Tatl ; are
1)ina'@nB 17, 2.& ; iubete !e )a,eni si lucrea/ !entru binele l)r, Dertfindu-si c7iar 1iaa !entru
eiB
:eroana S'+ntului Du3.El e tri,is !e !,nt in l)cul D),nului , ca 6ngiet)r al
Sfinil)r 8!)st)li, si al ),enirii ' @nB 1.,26 ; 1%,26&B 6isiunea Lui 1a fi si de a *n1a !e Sfinii
8!)st)li ce sa 1)rbeasc , atunci cnd 1)r fi !ersecutai 'LcB 12,12& B 8ceasta *nsea,n ca El are
raiune, 1)ina si iubire fata de )a,eni, deci !r)!rieti ce nu,ai ) !ers)ana le !)ate a1eaB
Dnitatea in Treime
3ele trei +ers)ane au unitate de fiina , de atribute si de acti1itateB >iina l)r este unica si nu
este ,ulti!licata in +ers)anele Sfintei Trei,i si trebuie *neleasa ca ) unitate nu,erica
abs)luta , de aceea si este =n singur Du,ne/euB +entru ca atributele in de fiina, t)c,ai de
acea si atributele l)r sunt c),uneB
1& =nitatea fiinei >iului si a Tatlui ) arata Arist)s cnd s!une 9($u si Tatl Aeu una suntem
'@nB 14,34& sau Tatl este intru mine si eu intru Tatl( '@nB 14, 35&B Deci se )bser1a ca nu e
1)rba d)ar de relaii ,)rale ci de unitatea fiinei >iului si a TatluiB
2& =nitatea fiineiSfntului Du7 cu a Tatlui se 1ede din 1ersetul 9 :&ci cine !intre oameni tie
ale omului, !ec7t !uhul omului, care este 'n el G ?a i cele ale lui Dumnezeu, nimeni nu le-a
cunoscut, !ec7t Duhul lui Dumnezeu( '1 3)r 2,11& B De aici 1ede ca Du7ul Sfnt are )
cun)tina !erfecta des!re Tatl cu, nu,ai Du,ne/eu !)ate a1ea
3& =nitatea tutur)rfiinel)rdu,ne/eieti se 1ede !rintre altele din e2!licarea !e care ) dau SfB
8!)st)lite2tului din !r)fetul @saia 6, 1-14B @saia 1ede !e D),nul Sa1a)t ' !e Tatl& stand !e
un tr)n *nalt si /icndctre el 9 :Hi El a /is9 IDu-te #i s!une !)!)rului acestuia9 3u au/ul 1e"i
au/i #i nu 1e"i *n"elege #i, uitndu-1, 1 1e"i uita, dar nu 1e"i 1edea('@sB 6,9&B SfB @)an
8!)st)lul referindu-se la acelai l)c, /ice ca @saia cnd a 1/ut !e D),nul Sa1a)t a 1/ut de
fa!t !e >iul 9( Nis-a @saia acestea , fiindc a 1/ut sla1a Lui ' a >iului& si a grit des!re El B
Deci du! aceste e2ege/e re/ulta ca @saia a 1/ut !e Du,ne/eu cel unul *n fiina si intreit in
+ers)aneB
Ort)d)2ia *n1a :!ou !ogme( c),une !rinci!ale9 d)g,a des!re Sfnta Trei,e 'Triad)l)gia& i
d)g,a des!re *ntru!area i Escu,!rarea lui @isus Arist)s '@c)n),ia&B Tradiia rsritean n-a se!arat
teologia de oikonomia(
Este d)ctrina funda,ental a cretinis,ului, ,rturisit *n Si,b)lul de credin '351&; nu e 1)rba
de un singur nu,e, ci de trei nu,eB D)ctrina des!re Trinitate are ,ai ,ulte afir,aii9
a& =nicitatea lui Du,ne/eu, 3are Se desc)!er ca =nul, deci e2ist un singur Du,ne/eu !entru c
e2ist un singur Tat, cci Tatl este )riginea >iinei, >iul 3el 3are Se nate din Tatl, iar Du7ul este 3el
3are !urcede din Tatl i Se )di7nete *n >iulB 8stfel, unitatea di1in este trinitar, iar trinitatea este una;
b& 3)nsubstanialitatea Trei,ii este afir,at de Sin)dul @ ecu,enic '32%&, care f)l)sete ter,enul
homoousiosB Trei,ea are ) singur fiin, iar !ers)anele nu *,!art fiina di1in;
c& Du,ne/eirea unic sub/ist *n trei +ers)ane distincte, adic9 Tatl 3are e nenscut i fr de
*nce!ut; >iul 3are Se nate nu,ai din Tatl; i Du7ul 3are !urcede nu,ai din TatlB Tatl, >iul i Du7ul
Sfnt nu sunt si,!le nu,e ale >iinei di1ine, ci sunt de)sebite !rin relaiile l)r de )rigineB >iul nu e Tat,
Tatl este 3el 3are nate, >iul e nscut, Du7ul e !urces, iar >iul nu nate !e Du7ul i nici nu-L !urcede;
d& -n unitatea de fiin, +ers)anele *i ,anifest distinciile !ers)nale *n ra!)rt cu Tatl, adic *n
relaiile care e2ist *ntre Ele;
e& Tatl i >iul i Du7ul Sfnt au aceeai ad)rare i sla1 :&re! 'n Duhul Sf7nt((( &el &e cu Tatl
i cu =iul este 'mpreun a!orat i 'mpreun mrit((((;
f& -n relaie cu ic)n),ia sau cu :!)g)rrea(, 3ele trei +ers)ane )!erea/, *n ,)d !ers)nal, ca trei
act)ri9 *n ra!)rt cu creaia, Tatl este 3reat)rul; >iul este cau/a; iar re1elaia lui Du,ne/eu s-a fcut !rin
>iul *n Du7ulB 8adar, Trei,ea are ) singur natur i ) singur lucrare, dar i !ers)nal, de)arece
fiecare lucrea/ )!era c),un, du! !r)!rietile !ers)nale;
g& Sfinii +rini f)l)sesc di1erse f)r,ule !entru a e2!ri,a aceast lucrare trinitar 'de la, !rin, *n,
din, *n afar, BaB&;
7& :+nsuirile ipostatice sunt in!icate 'n Dumnezeu, fiin! 'ntr-un raport unele cu altele, cci
ipostasurile se !eose#esc 'ntre ele, !ar nu !up fiin( 'SfB Prig)rie +ala,a -T),ul ag7i)ritic-, 132,
=ilocalia )%%, !B %1.&;
Te)l)gia trinitar susine c, att e2istena i!)static a +ers)anel)r trei,ice, ct i c),uniunea
inter-!ers)nal *n snul tatlui sunt cu !utin de)arece Du,ne/eu este iubireB 3aracterul trinitar al
$isericii i al Tainel)r ,erit s fie subliniatB $iserica este una *n Arist)s 'PalB 3, 25&, ca un tru! cu ,ulte
,dulare, ca un te,!lu /idit din ,ulte :pietre vii(B
O *nelegere adec1at a cretinis,ului !resu!une nu nu,ai acce!tarea i ,rturisirea d)ctrinei
des!re Trei,e, ci i trans!unerea ei *n !ractic, *n cult i *ntr-un ,)d de 1ia trinitarB 8stfel Liturg7ia
*nn)iete fiina $isericii du! c7i!ul Sfintei Trei,iB
-n1tura des!re Sfnta Trei,e are ) *nse,ntate de)sebit !entru 1iaa du7)1niceasc a
credinci)il)rB 8a cu, +ers)anele Sfintei Trei,i e2ist una *n alta i din alta, *ntr-) unitate fiinial, t)t
aa cretinii f)r,ea/ ) unitate i ) c),uniune de credin, de ndeDde i de iubire *n Du,ne/euB
3)ntr)1ersele trinitare, ca i cele 7rist)l)gice au f)st ani,ate i de fa!tul c circulau ,ulte a,biguiti i
c)nfu/ii *n legtur cu ter,enii f)l)sii !entru siste,ati/area d)ctrinei )rt)d)2e 'ousia i hHpostasis;
su#stantia i persona&B
Stabilirea dogmei i a terminologiei trinitare
-n fi2area d)g,ei i a ter,in)l)giei trinitare, Ort)d)2ia a a1ut c)ntribuia un)r !ers)naliti i a
un)r gndit)ri de ) ,are aut)ritate te)l)gic9 8tanasie de 8le2andria, Prig)rie de ?a/ian/, Prig)rie de
?Qssa, <asile de 3e/areea, 37iril al 8le2andriei, 37iril al @erusali,ului, @)an Aris)st),, BaB
1B Sfntul <asile de 3e/areea a scris :+mpotriva lui $unomie( '3 cri& i :Despre Duhul Sf7nt(,
c)ntribuind la !)!ulari/area ter,enil)r trinitari !rin te2tele de cultB El a c),btut )!inia care !retindea c
Du7ul este ) creaturB El susine du,ne/eirea i c)nsubstanialitatea Tatlui i a >iului, inclusi1,
homoousiosB El nu nu,ete Du7ul homoousion, ci homotimonB
2B Sfntul Prig)rie de ?a/ian/, cun)scut, ,ai ales, !entru :&uv7ntri teologice(, scrise !entru a
c),bate !rerile an),eienil)r, ale euti7ieni)r i ale !ne1,at),a7il)rB Distncii *n ceea ce !ri1ete
,)dul de fiinare !ers)nal al +ers)anel)r Sfintei Trei,i sunt9 nenaterea !entru Tatl; naterea !entru
>iul; !urcederea !entru Du7ul SfntB D)ctrina de la ?iceea trebuie *neleas *n acelai sens9 ) singur
fiin - substan *n trei i!)stase - !ers)aneB Te)l)gia trebuie s recun)asc Tatlui atributul de !rinci!iu,
de )rigine a >iului, !rin natere, iar a Du7ului, !rin !urcedereB
3B Sfntul Prig)rie de ?Qssa, *ncearc ) siste,ati/are a credinei, f)l)sind *ns afir,aiile
te)l)gice ale cel)rlali ca!ad)cieniB El l-a influenat, cu te)l)gia sa ,istic, !e aut)rul :Scrierilor
areopagitice( 'te2te atribuite lui Di)nisie 8re)!agitul&B -n lucrarea sa :Despre Sf7nta Treime(, Prig)rie
res!inge ideea c *n Trei,e ar fi trei du,ne/eiB
3u +rinii ca!ad)cieni d)ctrinele funda,entale ale cretinis,ului, ca i ter,in)l)gia trinitar,
sunt definiti1 stabilite i )rgani/ate, f)l)sindu-se argu,ente siste,aticeB
.BLu,ea O!era 8 @ubirii lui Du,ne/eu Destinata @ndu,ne/eirii
@c)n),ia lui Du,ne/eu sau !lanul Lui cu !ri1ire la lu,e c)nst *n *ndu,ne/eirea lu,ii create,
care, *n ur,a !catului, i,!lic #i ,ntuireaB 6ntuirea #i *ndu,ne/eirea lu,ii !resu!un, ca !ri, act
di1in, crearea eiB 6ntuirea #i *ndu,ne/eirea 1i/ea/, fr *nd)ial, *n ,)d direct u,anitatea, dar nu
) u,anitate des!rins de natur, ci unit )nt)l)gic cu naturaB De aceea !rin lu,e se *n"elege att
natura, ct #i u,anitatea; sau, cnd se indic !rin cu1ntul lu,e una din ele, t)tdeauna este
sub*n"eleas #i cealaltB
O,ul nu se !)ate c)nce!e *n afara naturii c)s,iceB+rin c)ru!erea, sterili/area #i )tr1irea naturii,
),ul face i,!)sibil e2isten"a sa #i a se,enil)r siB 8stfel natura nu este nu,ai c)ndi"ia e2isten"ei
),ului singular, ci #i a s)lidarit"ii u,aneB ?atura a!are *ntr-un ,)d cu t)tul clar ca ,ediul !rin care
),ul !)ate face bine sau ru se,enil)r si, de/1)ltndu-se sau ruinndu-se el *nsu#i din !unct de 1edere
etic #i s!iritualB8stfel, natura se d)1ede#te ca un ,iDl)c !rin care ),ul cre#te s!iritual #i *#i fructific
inten"iile bune fa" de sine #i fa" de se,eni, cnd este ,en"inut #i f)l)sit c)nf)r, cu ea *ns#i; dar
cnd ),ul ) sterili/ea/, ) )tr1e#te #i abu/ea/ de ea *n !r)!)r"ii uria#e, el *#i *,!iedic cre#terea
s!iritual a sa #i a alt)raB 8ceasta c)nfir, fa!tul c ea e dat ca un ,iDl)c necesar !entru
de/1)ltarea u,anit"ii *n s)lidaritate, c e un dar al unei fiin"e su!eri)are !ers)nale, care a creat-), ca
#i !e )a,eni, *ntr-) s)lidaritateB*n"elegerea naturii ca dar al lui Du,ne/eu nu *nsea,n *ns c ea nu
trebuie !relucratB Ea e astfel fcut, c ,ulte din cele necesare ),ului se )b"in !rintr-) !relucrare din
!artea lui, iar *n aceast !relucrare un l)c i,!)rtant *l are i,agina"ia c)ntinuu creat)areB ?u,ai
ani,alul se *ncadrea/ *ntru t)tul *n ceea ce-i d natura *n ,)d in1ariabilB +uterea ),ului de a
!relucra natura !rin fa!ta gndit, !rin ,unc, *ntl nind natura ca dar, se 7rne#te ea *ns#i din
!uterea inc),!arabil ,ai ,are a fa!tei 3elui ce a creat acest dar, a 3elui ce nu a !relucrat, la rndul
Lui, ) natur dat, ci a creat-) din ni,icB 6unca cu efecte li,itate, s1r#it de ), asu!ra naturii,
!entru a ) face la rndul su dar, alt)ra, tri,ite astfel la fa!ta creat)are a lui Du,ne/eu, al 3rui dar
c),!let este naturaB Din !uterea creat)are a lui Du,ne/eu, 3are a creat lu,ea din ni,ic, *#i ia
)riginea !uterea creat)are li,itat a ),ului asu!ra naturiiB 3rea"ia li,itat a ),ului se *nte,eia/ !e
actul crea"iei din ni,ic al lui Du,ne/euB
3rearea lu,ii din ni,ic de ctre Du,ne/eu se face a/i e1ident #i *n li,itrile ei, !rin care El
*nsu#i ne li,itea/B Dar c7iar !rin aceast li,itare El ne aDut s cre#te, s!iritual !unnd frn
eg)is,ului n)stru, !rin griDa de a *,!r"i fr"e#te cu ceilal"i resursele li,itate ale lu,ii, de a da #i alt)ra
!)sibilitatea s se de/1)lte
1
B Du,ne/eu ne face a/i s ne s)lidari/, #i ,ai ,ult *ntre n)i #i !rin
aceasta s cre#te, s!iritual !rin ,unc #i sacrificiuB 8cesta e un n)u ascetis,, un ascetis, !)/iti1,
generali/at #i )bligat)riu, care *ns nu e *ntr-) c)ntradic"ie cu f)r,ele lui 1ec7i, ci !)ate s-#i gseasc
*n ele ) !utere de sus"inereB Ees!)nsabilitatea n)astr fa" de natura dat de Du,ne/eu a!are a/i
#i ca ) dat)rie de a f)l)si resursele cu cru"are #i de a nu ) altera !rin !)luareB 8cest lucru ne fere#te #i
el de !ati,i #i de cutarea unei satisfaceri infinite *n lu,eB
2B 3rearea din ni,ic in ti,!
Du! credin"a cre#tin, lu,ea #i ),ul au un *nce!ut #i 1)r a1ea un sfr#it, *n f)r,a l)r actual,
sau *n cea *n care !)t e1)lua !rin ei *n#i#iB O lu,e e2istent din 1eci *n f)r,e e1)luti1e, *n esen"
identice cu cea actual, ar fi ea *ns#i abs)lutul, adic singura realitateB Dar abs)lutul nu !)ate
!urta ,arca n)nsensului #i li,itril)r, !e care ) are *n sine f)r,a actual a lu,ii, !ri1it ca
singura realitate, sau cele esen"ial identice, *n care t)ate se c),!un #i se desc),!unB 37iar dac
ar fi un sens su!eri)r necun)scut *n aceast relati1itate, ar trebui s fie cine1a care s fie c)n#tient
de el *n ,)d etern, *n care ca/ El ar fi ade1ratul abs)lut, su!eri)r acestei relati1it"iB @ar dac nu e
ni,enea c)n#tient de un ase,enea sens, un ase,enea sens nici nu e2istB 3)n#tiin"a n)astr
*ns, cea ,ai *nalt f)r, de e2isten" ea trebuie s-#i gseasc sensul *ntr-un !lan de e2isten"
su!eri)r eiBI?ici una din cele create nu-#i este "inta sa final, *ntruct nu e nici cau/a sa, !entru
c altfel ar fi necreat #i fr *nce!ut #i n-ar a1ea s se ,i#te s!re ni,icBBB ?ici una nu e sc)!ul *n
sine, cci altfel n-ar fi su!us unei lucrri, )dat ce ar a1ea !lenitudinea *n sine #i ar fi ,ereu la
fel #i n-ar a1ea de la ni,eni e2isten"aB 3ci cel ce e sc)!ul *n sine e si necau/atI
2
B
a.Expresia biblic "la nceput" indic prima unire a lui Dumnezeu cu timpul B8ici e l)cul s
!reci/a, c *ns#i e2!resia Ila *nce!utI, cnd se !r)duce actul creat)r #i a!are crea"ia, indic !ri,a
unire a 1e#niciei lui Du,ne/eu cu ti,!ulB ILa *nce!utI *nsea,n att *nce!utul c)b)rrii lui
Du,ne/eu la ti,!, ct #i *nce!utul ti,!ului care ia fiin" !rin !uterea creat)are a lui Du,ne/eu, 3el
astfel c)b)rt; Ila *nce!utI e !ri,a cli! a dial)gului lui Du,ne/eu c)b)rt la creatur, cu creatura
care *nce!e dru,ul ei te,!)ralBTi,!ul nu e2ist de la sine, din eternitate, fr 1)ia di1in, ci *#i ia
)riginea *n 1)irea di1in, *ntr-un Ide)datI al c)nsi,"irii acestei 1)iriB +entru c I*nce!utulI
ti,!ului *nsea,n I*nce!utulI lucruril)r create *n !)ten"a l)r, de)arece nu e2ist ti,! fr lucruri
*n ,i#care, sau aducerea lucruril)r create la e2istenta !)ten"ial de un ,),ent n-ar a1ea nici un
r)stB *n I*nce!utI e i,!licat t)at distan"a ce are s ) !arcurg lu,ea creat !rin ti,!, *ntre
*nce!ut #i sfr#it, dar #i 1)ia lui Du,ne/eu de a fi *n rela"ie c)ntinu cu ea, !entru a ) duce la
sfr#itul 1)it de ElB@nce!utul ti,!ului sau lu,ea nu "#ne#te dintr-) !)tent i,!ers)nal e2istent
de sine, ci din 7)trrea 1)ii !ers)nale di1ine, care !une !)ten"a lu,ii, a#a #i desf#urarea ei nu
iese dintr-) !)tent de sine, ci din !)tentele !use de Du,ne/eu #i *ns#i aceast desf#urare e
1)it #i deci sus"inut *n c)ntinuare de !uterea lui Du,ne/euB La fiecare a!ari"ie a unei n)i )rdini
*n e2isten", Du,ne/eu /ice9 IS fieI, artnd c 1rea s fie #i, !rin aceasta, d !utere s!ecial
acestei n)i )rdini createB >r 1)ia #i !uterea lui Du,ne/eu n-ar a!rea ) n)u )rdine *n e2isten",
*ntr-) c)nf)r,itate cu t)ate celelalteBDe aceea se !)ate s!une c !e de ) !arte t)ate au f)st create
Ila *nce!utI, !e de alta, c crea"ia se *nc7eie cu crearea ),uluiB 3ci crea"ia nu e *ntreag !n ce
Du,ne/eu nu-i desc)!er sensul ei *n ),B8!aritia succesi1 a cel)rlal"i )a,eni din !ri,ul ),
nu ,ai e ) crea"ie ca cea de la *nce!ut, cci se r,ne !e acela#i !lanB Dar !e de alt !arte,
fiecare suflet de ), e ) n)utate, !entru c fiecare e creat; #i aceasta, *ntr-un dial)g real al lui
Du,ne/eu cu !rin"ii luiB
Sufletul ),ului nu ,ai iese *ns, nici *n ca/ul !ri,ului ),, din !)ten"a !us anteri)r *n lu,e la
I*nce!utI, de#i e !re1/ut #i el de la I*nce!utI #i dintr-) !)runc #i !utere a lui Du,ne/eu,
ase,enea cel)rlalte )rdini ale e2isten"eiB El e suflat de Du,ne/eu *nsu#i, adic e adus la e2isten" din
ni,ic !rintr-un act s!ecial al lui Du,ne/euB 3ci Du,ne/eu intr cu el de la *nce!ut *ntr-) rela"ie
directB Eela"ia 1)it a lui Du,ne/eu cu lu,ea sau cu ti,!ul, !rin care acestea sub/ist, *nsea,n *n
ca/ul ),ului dial)g cu un subiect din !ri,ul ,),ent, dat fiind c att Du,ne/eu ct #i ),ul sunt
!ers)ane, *n ti,! ce natura *ntreag e adus la e2isten" ca )biect sau ca succesiune de )biecte,
nu,ai !rin !utereB Dar Du,ne/eu creea/ acest ansa,blu de )biecte !entru un dial)g cu ),ulB
8ltfel crearea l)r n-ar a1ea nici un r)stB De aceea, *n ), e de!#it !lanul crea"iei naturiiB 8ctul de
creare a sufletului ),ului este de alt categ)rie, *n el se ,anifest ca suflare, din !ri,ul ,),ent,
rela"ia direct a lui Du,ne/eu cu ),ul, ) rela"ie dial)gic, dtt)are de 1ia" s!iritualBDu,ne/eu
creea/ lu,ea #i ti,!ul #i r,ne *n legtur cu ea !rin 1)in"a Lui, !entru un dial)g cu fiin"ele
c)n#tiente, !e care 1rea s le c)nduc la de!lina c),uniune cu SineB @n acest sc)! lu,ea a f)st fcut
!entru ca ),ul s se !)at f)l)si de ea *n cre#terea lui *n c),uniunea cu Du,ne/euB Ea a f)st creat
*n 1ederea ),uluiB Ea s-a de/1)ltat !rin diriDarea e2ercitat de Du,ne/eu asu!ra energiil)r ei
c),!)nente, !n cnd, !rintr-) lucrare s!ecial a lui Du,ne/eu 'I,na lui Du,ne/euI&, a f)st
f)r,at )rganis,ul bi)l)gic, *n care a a!rut !rin IsuflareaI lui Du,ne/eu sufletul ra"i)nal du! c7i!ul
lui Du,ne/eu, ca!abil de dial)gul cu Du,ne/eu #i cu as!ira"ia s!re ) t)t ,ai adnc c),uniune cu El,
fiind in1estit *n acest sc)! de la *nce!ut cu 7arul lui Du,ne/eu, sau !us *n rela"ie cu Du,ne/eu B8#a
cu, !ri,a cli! te,!)ral are la ba/ eternitatea, dar nu eternitatea unui substrat i,!ers)nal, ci 1)ia lui
Du,ne/eu, 3el ce este din 1eci, a#a #i fiecare cli!ce ur,ea/ are la ba/ 1)ia lui Du,ne/eu cel
etern, care sus"ine lu,ea *n de/1)ltarea ei #i c7ea, !e ), c)ntinuu la un rs!uns #i !rin aceasta face
!)sibil e2isten"a lui trea/ #i intens, sau legtura res!)nsabil cu eternitateaB
!imp, eon, eternitate eonic( Lu,ea nu e c)ntrar eternit"ii, cu, s)c)tea
Origen; #i nu e nici ) eternitate linear *n sineB Ea *#i are )riginea *n eternitate, e
sus"inut de eternitate #i destinat s se *n1e#niceasc *ntr-un fel de eternitate care
nu e una cu a lui Du,ne/euB 6a2i, 6rturisit)rul, de)sebind Ie)nulI 'ai))1& de eternitate, *l
s)c)te#te
!e acesta eternitatea !lin de e2!erien"ele ti,!ului, sau ti,!ul u,!lut de eterni
tateBE)nul es7at)l)gic Rare *n el e2!erien"a ,i#crii #i c7iar un fel de
,i#care stabil etern *n Durul lui Du,ne/eu 'cu, au #i *ngerii *n 1i/iunea @ui
Di)nisie 8re)!agitul&, !entru c creatura aDuns *n Du,ne/eu se adnce#te ,ereu
*n c)nte,!larea #i *n *,!rt#irea de infinitatea lui Du,ne/eu, de#i e ,ereu
scldat *n eaB 8cel Ide)datI !)ten"ial al !ri,ei /ile de1ine un Ide)datI !lin al
/ilei a )!ta fr de sfr#it; ie#irea din eternitate !rin crea"ie sfr#e#te cu intrarea *n
eternitate !rin *n1iere, du! ,i#carea !rin ti,!B <@B L)ssCQ e2!ri, aceast c)nce!"ie !atristic astfel9
IE2ist deci ) !)sibilitate a ti,!ului *n care se ,aturi/ea/ *ntlnirile ),ului cu Du,ne/eu, aut)n),ia
'dar nu se!ararea& lui )nt)l)gic fiind a1entura libert"ii u,ane, !)sibilitatea lui de transfigurareB
+rin"ii au si,"it aceast !)/iti1itate, ferindu-se s defineasc eterni tatea ca ce1a c)ntrar ti,!uluiB De#i
categ)riile ti,!ului sunt ,i#carea, sc7i,barea, trecerea de la una la alta, nu li se !)ate )!une t)tu#i
ne,i#carea, in1ariabilitatea static; aceasta ar fi eternitatea lu,ii inteligibile a lui +lat)n, nu a lui
Du,ne/eu cel 1iuB Dac Du,ne/eu 1ie"uie#te *n eternitate, aceast eternitate 1ie trebuie s de!#easc
)!)/i"ia ti,!ului ,)bil #i a eternit"ii ne,i#cateI
9
B
"reaia din nimicB >a!tul c ),ul se si,te *,!reun cu lu,ea de!endent *n
,)d t)tal de 1)ia lui Du,ne/eu arat c ),ul #i lu,ea nu au sursa *ntr-) !)tent
de sine etern #i c nu sunt nici din fiin"a lui Du,ne/euB Sfntul 8tanasie s!une9 I=nii, !rintre care
+lat)n, care e ,are la greci, asigur c Du,ne/eu a fcut uni1ersul !lecnd de la ) ,aterie !ree2istent
#i fr )rigine; c Du,ne/eu n-ar fi !utut face ni,ic dac ,ateria n-ar fi !ree2istat, a#a cu, trebuie s
e2iste le,nul ca s !)at fi lucrat de t,!larB 3ei ce 1)rbesc astfel nu-#i dau sea,a c atribuie lui
Du,ne/eu ) slbiciuneB 3ci dac nu este El *nsu#i cau/a ,ateriei, ci f)r,ea/ lucrurile !)rnind de la
) ,aterie de ba/, El 1a fi c)nsiderat slab, inca!abil s lucre/e ce1a fr ,aterie, a#a cu, slab este #i
t,!larul care nu !)ate face nici un lucru necesar fr le,nI
14
B
S!iritul du,ne/eiesc !)ate nu nu,ai s !r)duc ,)dificri cu ,ult ,ai ,ari asu!ra energiei din care se
alctuiesc f)r,ele lu,ii, ci #i s !r)duc aceast energie, ca un efect al energiei lui s!irituale,
i,!ri,nd *n ea !)ten"ial f)r,ele ce se 1)r actuali/a la 1re,ea l)r, sau a#a /isele Ira"iuniI ale
lucruril)r, de care 1)rbesc Sfin"ii +rin"i
11
B
#otivul i scopul creaiei
+)tri1it credin"ei cre#tine, Du,ne/eu a creat lu,ea dintr-un ,)ti1 #i cu un sc)!B 8ceasta d lu,ii
un sensB +rin"ii au sc)s *n e1iden" buntatea lui Du,ne/eu ca ,)ti1 al crea"iei, !entru a ) )!une
ideii c3 Du,ne/eu a creat lu,ea dintr-) necesitate intern, care duce #i ea la !anteis,BDi)nisie
8re)!agitul /ice9 I$inele, !rin *nsu#i fa!tul c e2ist ca bine fiin"ial, *ntinde buntatea la t)ate cele ce
suntIB Dat)rit ra/el)r acestui S)are al e2isten"ei, e2ist *ngerii #i sufletele #i fiin"ele
necu1ntt)areB IDar #i !lantele t)ate au 1ia"a nutriti1 #i ,i#ct)are din $ineB Hi )rice esen"
ne*nsufle"it #i fr 1ia" e2ist din cau/a $inelui #i din cau/a Lui *#i are *nsu#irea ei fiin"ialI
1
SBDac
!e t)ate le-a creat Du,ne/eu ca s se *,!rt#easc de iubirea Lui, sc)!ul l)r este s aDung la )
!artici!are de!lin la aceast iubire, adic la ) c),uniune de!lin cu Du,ne/euB T)t aceasta ) s!une
iar#i Di)nisie 8re)!agitul9 I$untatea !e t)ate le *nt)arce s!re eaB Ea e !rinci!iul adunt)r al cel)r
dis!ersate, ca Du,ne/eirea *nce!t)are #i unificat)areB Hi t)ate ) d)resc ca !e )riginea l)r, ca
*,br"i#t)are #i "int finalB Hi $inele este cel din care t)ate au luat sub/isten"a #i e2ist 'cu, s!une
Scri!tura& #i au f)st !r)duse ca din cauza des1r#it, *n care t)ate !ersist *,!reun, !/ite #i !strate
ca *ntr-un sn at)t"iit)r, s!re care t)ate se *nt)rc ca la ca!tul !r)!riu al fiecruia #i !e care t)ate *l
d)rescIDe aceea lu,ea ca natur e creat !entru subiectele u,aneB Ea are un
caracterantr)!)centricB ?u,ai *n ele *#i desc)!er #i-#i *,!line#te lu,ea sensul eiB 3ci nu,ai
)a,enii sunt c)n#tien"i de un sens al e2isten"ei l)r #i al naturii fi/ic)-bi)l)gice #i nu,ai ei de!#esc
re!eti"ia legil)r naturii, !utndu-se ridica la ur,rirea #i reali/area !rin ea a alt)r sensuriB
13BDe !ivinis nomini#us, ca!B @<, 6@, +BPB 3, c)lB 693-696B
1.Bp( cit(, ca!B @<, c)lB 744B
1%B ?m#igua, 6igne, +B PB 1)iB 91, c)lB 1392B
Lumea ca !ar al lui Dumnezeu i crucea pus pe acest !ar
+)tri1it credin"ei cre#tine, lu,ea a f)st creat de Du,ne/eu ca un dar !entru )a,eniB <ia"a este un
dar al lui Du,ne/euB 37iar dac lu,ea ar fi dat ),ului nu,ai s!re cun)a#tere, t)t ar fi un dar al lui
Du,ne/euB -ns ea e dat #i !entru 1ia"a lui tru!easc #i !entru f)r,area lui s!iritual *n 1ederea 1ie"ii de
1eciB
-n aceasta se arat drag)stea lui Du,ne/eu !entru ),B Lu,ea e #i din acest !unct de 1edere un
cu1nt, sau o cuv+ntare coerent a lui Dumnezeu ctre om! 7ntr-o 7naintare continuB Ea *#i 1de#te
#i *n aceasta sensul eiB Lucrurile sunt, cu, s!une te)l)gul AB Sc7ier, Idarul 3u1ntului lui Du,ne/eu
care lu,inea/ 1ia"aB Dar dac lucrurile #i t)t ce e2ist a f)st adus la e2isten" !rin 3u1nt, atunci acestea
sunt mrturii au emne ale &uv+ntuluiB Ele !)art, a#a /icnd, 3u1ntul *n eleB 8duse *n e2isten"
!rin 3u1ntul care lu,inea/ 1ia"a, ele sunt *n sine *nse#i indicaii! 7ndreptri pre &uv+nt "i 7n
&uv+ntIB I3)s,)sul !)ate #i trebuie s fie inter!retat din 3u1ntulIB
Dar Du,ne/eu ne arat n)u iubirea Sa !rin lu,ea ca dar, !entru ca s reali/e/e un dialog
progreiv 7n iubire cu noiB -ns !entru aceasta trebuie ca #i n)i s *nt)arce, lui Du,ne/eu un darB Dar
),ul nu are ce s dea lui Du,ne/eu de la sineB Du,ne/eu Se bucur ca ),ul s renun"e la unele din
darurile !ri,ite, *nt)rcndu-leB 8cesta e sacrificiul ),ului, *ntruct !utnd c)nsidera *n lc),ia lui c
t)ate cele date lui de Du,ne/eu *i sunt necesare, renun" t)tu#i la unele din eleB +rin aceasta el arat c
recun)a#te c t)ate le are de la Du,ne/eu ca dar #i-@ a!ar"in LuiB Lu,ea arat *n caracterul ei de dar al
lui Du,ne/eu c ea nu este ulti,a #i abs)luta realitateB Ea e necesar !entru ), nu nu,ai *ntruct are
trebuin"a s-i fie dat, ci #i *ntruct are trebuin" de ea ca s ) druiasc, la rndul lui, !entru cre#terea lui
s!iritualB Hi el n-) !ierde t)tal !rin actul druirii, ci se *,b)g"e#te !rin ea #i ,ai ,ult !rin fa!tul c )
druie#teB I6ai fericit este a da dect a luaIB El se *,b)g"e#te astfel cu ade1rat nu nu,ai !rin darul lui
Du,ne/eu ctre el, ci !rin dialogul complet al darului! adic prin primirea "i 7ntoarcerea darului.
+arad)2ul se e2!lic !rin fa!tul c darul !ri,it #i *nt)rs a!r)!ie !ers)anele *n a#a ,sur, *nct )biectul
darului de1ine c),un #i de1ine ,iDl)cul trans!arent #i s!)rit !rin 1ia"a ce #i-) c),unic !ers)anele !rin
iubirea ,anifestat *n darul ce #i-1 fac al celei ,ai de!line c),unicri *ntre !ers)aneB
?)i transf)r,, lucrurile 7n daruri ale n)astre prin actul libertii noatre #i prin iubirea ce-)
art, *n felul acesta lui Du,ne/euB Du,ne/eu i-a dat ),ului lu,ea nu nu,ai ca un dar de ) fertilitate
c)ntinu, ci #i de ) ,are b)g"ie de alternati1e !)sibile de actuali/at de ctre ), !rin libertate #i ,uncB
8ceast actualizare ca talani 7nmulii da"i de Du,ne/eu este darul omului ctre DumnezeuB
3el ,ai ,are dar !e care cine1a *l !)ate face lui Du,ne/eu este darul vieii ale 7n"iB Desigur
aceast *nt)arcere a darului nu *nsea,n ) dis!re"uire a darului !ri,itB -n ca/ul acesta, darul *nt)rs al
),ului ctre Du,ne/eu n-ar ,ai fi darB -nt)arcerea unui dar i,!lic preuirea lui c7iar de ctre cel ce
1-a !ri,itB -n druirea 1ie"ii n)astre ctre Du,ne/eu 1)in"a n)astr face un acri'iciu uprem, dat fiind
c ceea ce 1)ie#te *n esen" natura u,an este s se c)nser1eB Dialogul darului 7ntre Dumnezeu "i om
ete c 'iecare e druie"te celuilalt. O,ul, c7iar dac are 1ia"a de la Du,ne/eu, ) !)ate face dar lui
Du,ne/eu *ntruct, de#i ar !utea s ) ,en"in !n cnd i-) ia Du,ne/eu, ) *nt)arce lui Du,ne/eu !rin
libertatea sa, !rintr-) sluDire ,ai *naltB 3el ce #i-) druie#te de fa!t lui Du,ne/eu nu "ine *ns la ea *n
,)d eg)ist, ci ) druie#te lui Du,ne/euB +e de ) !arte, el ,rturise#te !rin )rice lucru )ferit lui
Du,ne/eu c e darul lui Du,ne/eu, c nu-l are de la sine, ci de la Du,ne/eu; !e de alt !arte, c nu
1rea s !r)fite *n ,)d eg)ist de darul lui Du,ne/eu, "inndu-l la sine, ci-#i arat #i el iubirea fa" de
Du,ne/eu, dndu-@ ,car ceea ce are !utin"a s-@ dea, adic ) !arte din lucrurile !ri,ite de la El *nsu#iB
+e lng aceasta ,ai trebuie )bser1at c ni,eni nu *nt)arce lui Du,ne/eu lucrurile !ri,ite fr s fi
adugat la ele #i munca aB Strugurii, !inea, 1inul, untdele,nul, date lui Du,ne/eu, sunt nu nu,ai
darul lui Du,ne/eu, ci #i ,unca ),eneasc i,!ri,at *n eleB Desigur #i ,unca ) !restea/ ),ul t)t !rin
!uterile date lui de Du,ne/euB T)tu#i el ar fi !utut s nu f)l)seasc aceste !uteri !entru ) ,unc !rin
care s *nt)arc lucrurile !ri,ite cu !ecetea sa ),eneasc, adic 1al)rificate de elB Hi Du,ne/eu 1rea ca
),ul s )b)seasc !entru a !une ) pecete valori'icatoare a a pe darurile primite, !rin ceea ce le face
#i daruri ),ene#tiB
-n esen", !rin darul lu,ii Du,ne/eu 1rea s Se fac cun)scut ),ului !e Sine *nsu#i *n iubirea SaB
De aceea #i omul trebuie e ridice pete darurile primite, la Du,ne/eu *nsu#i, 3are le-a datB Darul
ca se,n al drag)stei unei !ers)ane fa" de alta are *n sine i,!ri,at detinaia de a 'i dep"it de cel
cruia i -a datB -ntr-un fel darul e lucrul la care renun" !ers)ana care 1-a druit, de dragul !ers)anei
creia i-1 druie#teB
&+nd cineva nu 7nelege aceata! darul i e ia adeeori 'r voia a! pentru ca -"i dea eama
c druitorul e mai mult dec+t darul. +este lu,e #i !este 1ia"a n)astr st astfel a#e/at cruceaB &+nd
noi nu mai vedem pe Dumnezeu prin crucea de bunvoie! dep"ind lumea "i viaa noatr 7n
iubirea de Dumnezeu! (ceta ni Se 'ace tranparent prin crucea 'r voie.
6n enul aceta toate cele ce e a'l la miGloc 7ntre Dumnezeu "i oameni e cer dup cruce. +rin
de/li!irea de ele, ),ul d de Du,ne/eu, 3are e infinit ,ai ,ult dect t)ate darurile LuiB 3rucea !rin
care el se de/li!e#te de ele #i ,)r,ntul uitrii de ele, *n care dis!ar ele, duc !e ), la *n1iereB Hi toate
unt menite duc pe om pre 7nviere, adic s!re 1ia"a etern, s!une Sfntul 6a2i, 6rturisit)rul
'3a!ete gnostice, @, 66&B Se reali/ea/ adic 1ederea direct a L)g)sului cel !ers)nal ,ai !resus de
ra"iunile lucruril)r, ca i/1)r care le circu,scrie fiind infinit ,ai cu!rin/t)r dect ele, du! cu, cnd
reali/, c),uniunea cu un subiect u,an, lucrurile druite de el au f)st de!#ite, bucurndu-ne de
b)g"ia lui cu ,ult ,ai ,are dect eleB -n sensul acesta Sfntul 8!)st)l +a1el /ice9 ILu,ea este
rstignit !entru ,ine #i eu !entru lu,eI 'PalB 6, 1.&B Lu,ea nu ,ai are !entru ,ine ce1a care s ,
atrag s!re ea, nici *n ,ine nu ,ai e ce1a care s , *,!ing s!re lu,eB Sufletul se satisface de!lin !rin
c),uniunea cu Du,ne/eu cel !ers)nal, nu !rin lucruriB Ele trebuie s fie numai mediul tranparent al
lui Du,ne/eu cel !ers)nal, emne ale iubirii LuiB 3nd este El *nsu#i *n fa"a ,ea nu ,ai a, ne1)ie de
se,neB 3),uniunea cu Du,ne/eu cel !ers)nal c)!le#e#te !re/en"a lucruril)rB
-nt)rcnd lui Du,ne/eu darul naturii !relucrate !rin asce/a ,uncii n)astre, !rin i,!ri,area acestei
cruci *n ele, le sfin"i,, le lum caracterul de izvor u"or de plceri #i ne sfin"i, !e n)i *n#ineB
Dar Du,ne/eu ne-a dat lucrurile ca daruri nu nu,ai !entru a ne de!rinde *n tria de a le de!#i s!re
El, ci #i !entru a le dep"i pentru emenii no"tri! druindu-le lorB @ubirea n)astr ,anifestat !rin
f)l)sirea lucruril)r ca daruri trebuie s se *ndre!te nu nu,ai s!re Du,ne/eu, ci #i s!re se,enii n)#tri ca
s le c#tig, iubirea - c),uniunea cu eiB I-n dar a"i luat, *n dar s da"iI '6tB 14, 5&B +r)!riu-/is cnd le
d, alt)ra, le d, lui Du,ne/eu, 3are le-a dat !entru t)"i '6tB 2., 3. #BuB&B Darul fcut de cine1a altuia i
se *nt)arce t)tdeauna cu un f)l)s s!)ritB
$unurile ca daruri sunt ,enite s ser1easc c),uniunea inter!ers)nal #i s fie de!#ite !entru
aceast c),uniuneB Dru,ul s!re Du,ne/eu trece !rin u,ani/area n)astrB @ar *n aceast u,ani/are nu se
!)ate *nainta dect *n c),unitatea u,an, *n reali/area unei adnci c),uniuni interu,aneB De aceea
lucrurile nu ne unt date numai pentru practicarea unui dialog ingular al 'iecruia cu Dumnezeu!
ci "i pentru practicarea unui dialog 7ntre noi "i ceilal i 7n comun cu Dumnezeu B Li,itarea l)r, arat
c druirea, sacrificiul, crucea #i c)n#tiin"a insuficien"el)r nu sunt nu,ai o condiie a cre"terii pirituale
!entru 1ia"a de 1eci, ci c7iar #i a convieuirii oamenilor pe pm+nt.
Lumea, oper raional a lui Dumnezeu, pe msura raiunii umane 'n progres continuu
spre sensuri tot mai 'nalte ale ei
Lu,ea ca natur se d)1ede#te ) realitate unitar ra"i)nal, e2istnd !entru dial)gul interu,an, ca )
c)ndi"ie !entru cre#terea s!iritual a ),ului, !entru de/1)ltarea u,anit"iiB Du! +rin"ii $isericii, t)ate
lucrurile *#i au ra"iunile *n L)g)sul du,ne/eiescB
Ea"i)nalitatea lu,ii are 1irtualit"i ,ulti!leB Ea e ,aleabil, c)ntingent #i ),ul e cel ce f)l)se#te #i
sc)ate acest caracter al ei la i1ealB
Singur ),ul, f)l)sindu-se de ra"i)nalitatea naturii *n ,)d c)n#tient #i fcnd u/ *n ,)d c)n#tient de
!r)cesele ei !rin ,unca sa ani,at de res!)nsabilitate, urc la ) 1ia" de c),uniune s!iritual #i la
c)n#tiin"a un)r sensuri #i sc)!uri ,ai *nalte ale naturii. @umai 7n omraionalitatea de
inde'initevirtualitiale naturii $lumii) capt un en, un r)st, sau aDunge t)t ,ai de!lin la *,!linirea
eiB ?u,ai ),ul, ca 'iin con"tient raional care cun)a#te din ce *n ce ,ai bine raionalitatea naturii
#i sensurile ei, devine prin ea el 7nu"i mai raional, sau *#i actuali/ea/ din ce *n ce ,ai ,ult ra"iunea
luiB Desc)!erind #i !unnd *n 1al)are ra"i)nalitatea ,ulti!lu su!ra!us a lu,ii, *n ,)d liber, *,!reun cu
se,enii si, !entru ,ai b)gata f)l)sire a resursel)r ei #i !entru *n"elegerea sensuril)r ei ine!ui/abile,
s!)re#te *n c),uniune cu ace#tiaB -n cun)a#terea ra"i)nalit"ii naturii !rin ra"iunea sa, omul 7"i
decoper reponabilitatea a 'a de ea, de emeni #i de DumnezeuB 8stfel, ),ul desc)!er *n
ra i)nalitate lu,ii, sensuri care ser1esc cre terii lui pirituale B
Raionalitatea lumii 7"i decoper un en prin 'aptul c e completeaz cu raionalitatea
ubiectului uman! care e c)n#tient #i de ) b)g"ie ine!ui/abil, care nu este ) re!etare ,)n)t)nB
Ea"i)nalitatea subiectului u,an desc)!er, alege #i ur,re#te "inte ,ereu ,ai *nalte, s!re care *naintea/
f)l)sind natura *ns#i, cu ) *n"elegere c)ntinuu n)u a lucruril)r #i !rin alegerea liber a alt)r #i alt)r
,)duri, !rin n)i a!licri ale legil)r naturaleB :ring+ndirea 7mbogit "i prin munca comun de t)t
,ai accentuat res!)nsabilitate !e care le a!lic naturii, oamenii e ridic la trepte tot mai 7nalte de
7nelegere a ei "i de comuniune.
aB Raiunile stricte ale lucrurilor i sensurile lor.
+rin"ii $isericii, 1)rbesc de ra"iunile eterne ale lucruril)r cu!rinse *n 3u1ntul lui Du,ne/eu, *n"eleg
!rin ele #i aceste enuri mereu mai 7nalte ascunse *n ele, #i s)c)tesc c ele sunt sur!rinse, cu aDut)rul
3u1ntului su!re,, t)t de ra"iunea u,an care sur!rinde ra"iunile lucruril)r *n sens strictB =ne)ri ei
disting enul lucrului <noema9 de raiunea lui trict 'logos9( De ase,enea disting 7nelegerea
enului 'noesis& de raiunea peronal trict, care sesi/ea/ raiunea obiectiv a lucrului, nu,ind
!e a,nd)u cele din ur, logos( Obser1, distinc ia !e de ) !arte *ntre ra"iunile lucruril)r #i
cun)a#terea acest)ra !rin raiunea uman 7n enul trict,'ra iunea analitic & #i, !e de alt !arte, *ntre
sensurile l)r #i *n"elegerea l)r *n c)ntinuu !r)gres !rintr-un act cun)sct)r ,ai sintetic #i ,ai direct
'intui"ie& adic !rin ra iunea intuitiv B T)t ase,enea +rin"il)r biserice#ti, se recun)a#te ) legtur *ntre
ra"iunile lucruril)r #i cun)a#terea l)r !rin raiunea trict analitic, !e de ) !arte, #i, !e de alta, *ntre
sensuri #i *n"elegerea l)r !rintr-) drea!t Dudecat ,ai direct #i ,ai intuiti1'ra iunea intuitiv &B 3ci
c7iar cun)a#terea analitic a lucruril)r desc7ide 1ederi n)i *n desc)!erirea de n)i sensuri ale l)rB De
e2e,!lu9 Lumea e dovede"te at'el c e HluminH inepuizabil! con'orm cuv+ntului rom+nec
HlumeH! care vine de la latinecul HlumenH.
Ea"iunea analitic cercetea/ ra"iunea !ar"ial a lucrului, cutnd s afle !r)!)r"iile e2acte ale
ele,entel)r care intr *n c),!)/i"ia lui #i c)ndi"iile *n care se c)nstituie #i se ,en"ineB 8stfel, t)ate
lucrurile #i t)ate fen),enele de f)r,are, de durat, de desfacere a l)r sunt strict ra"i)nale 'tru!ul,fiin a
u,an etcB&B Dar *n fiecare c),!)nent #i *n fiecare legtur din luntrul ei, este ce1a ,ai *nalt dect
ceea ce !)ate fi sur!rins !rin ra"iunea analiticB E un sens care se intuie#te t)t ,ai ,ult #i *n care intr #i
legturile nesfr#ite #i ,ereu n)i *n care e 1/ut fiecareB 6intea, sau ra"iunea ca *n"elegere, 1ede acest
sens ,ai *nalt #i t)t felul de legturi *ntre diferitele unit"i #i "ine sea,a *n *n"elegerea fiecrei unit"i de
celelalte unit"iB 8ceasta !une *n lu,in t)t)dat ra"iunea ,ai c),!let a fiecrui lucruB E2ist deci un
logo general al logourilor unitilor, sau unul ,ai !resus de l)g)sul tutur)r l)g)suril)rB Ea"iunea ,ai
general e sensul sau b)g"ia de sensuri a unui lucru legat de ra"iunile #i de sensurile tutur)r
c),!)nentel)r lui #i de t)ate celelalte lucruriB
E2ist astfel un sens c),un ine!ui/abil al lucruril)r, un sens care le leag, un sens de indefinit
b)g"ie s!re care *naintea/ ),ulB Senul lor unic uprem e Logoul divin. 6n El unt enurile
tuturor. @umai (ceta le explic pe toate! numai 7n El omul 7"i ge"te propriul en al exitenei
aleB
Sensurile t)t ,ai *nalte #i ,ai b)gate #i sensul su!re, al realit"ii t)tale #i al e2isten"ei sale le afl
),ul credinci)s 7n legtura a cu realitatea mai preu de lume "i de natur, deci 7n mura 7n care
cultiv aceat legturB +r)gresul s!re sensuri t)t ,ai *nalte #i s!re sensul su!re, e #i ) c7estiune de
1)in", de 1)in" a ),ului de a se de/1)lta dre!t, *n ar,)nie cu t)"i se,enii, cu t)at realitatea, cu
ra"iunea su!re, a *ntregii realit"iB Sensurile su!eri)are #i sensul su!re, i se re1elea/ ),ului *n
legtur cu realitatea ,ai !resus de sine #i de natur, dar, *n acela#i ti,!, ca cerute de e2isten"a sa de!lin
#i de natura *ns#i, *n lu,ina realit ii su!re,eB +)tri1it credin"ei n)astre, lu,ea se lu,inea/ *n rela"ia
ei )nt)l)gic cu Du,ne/eu, care e sensul ei su!re,B Lumea e deoebit de Dumnezeu! dar nu e
deprit de El nici 7n exitena ei! nici 7n enul ei. Sensul lu,ii e i,!licat *n sensul lui Du,ne/euB
Ea iunea analitic i cea intuiti1 sunt legate intrinsec una de cealalt, d)ar *,!reun desc)!er
b)g ia de sensuri i 1al)ri din L)g)sul di1inB
Ea"iunea analitic 1ede lu,ea #i fiecare lucru al ei )arecu, se!aratB Dar ea e *ns)"it, *n ),ul care
*#i trie#te c),!let e2isten"a sa, de ) *n"elegere care intuie#te, !rin !r)gresele ra"iunii analitice, sensurile
t)t ,ai *nalte ale lucruril)r #i sensul l)r su!re,B Du! c)nce!"ia n)astr cre#tin, ra"iunea !r)gresea/ *n
cun)a#terea lucruril)r #i a legturil)r l)gice *ntre ele, *ntruct e c)ndus de ra"iunea sau de *n"elegerea
care intuie#te sensurile t)t ,ai *nalte #i sensul su!re, al e2isten"eiB Raiunea analitic se c)n1inge c7iar
!rin re/ultatele ei de !e fiecare trea!t c n-a aDuns la e2!lica"ia final #i t)tal a realit"ii, iar raiunea
intuitiv, sau *n"elegerea care intuie#te !e fiecare trea!t sensuri ,ereu ,ai *nalte, ) *ndea,n la alte
cercetri #i-i d *n acela#i ti,! c)n#tiin"a c sensul su!re, sau de!lin al )ricrei unit"i cercetate e un
,ister legat de ,isterul *ntregii realit"i #i al realit"ii su!re,e, !e care nici)dat nu-1 1a cun)a#te
de!linB
bB Raiunile lucrurilor i raiunea uman.
+)tri1it credin"ei n)astre, Du,ne/eu crend lucrurile ca platicizri "i enibilizri ale raiunilor Sale a
dat t)t)dat ),ului ra"iunea ca )rgan de cun)a#tere a l)rB Se !)ate s!une de aceea c ),ul are c7iar
dat)ria fa" de Du,ne/eu de a cun)a#te aceast )!er creat la ni1elul ca!acit"ii ra"iunii u,ane de a )
sesi/a, )!er *n 1ederea creia a creat !e ), cu ) ra"iune adec1at eiB +e de alt !arte, ),ul este )bligat
s cun)asc aceste ra"iuni ale lucruril)r, cci altfel nu se !)ate f)l)si de ele #i nu !)ate tri *ntre eleB Dar
t)t ca s !)at tri #i ca s se !)at f)l)si de ele, lucrurile au *n )rgani/rile sau ra"iunile l)r s)lidare, )
anu,it permanen, adec1at !er,anen"ei ra"iunii u,ane, care de!inde de eleB
-n acela#i ti,! ),ul f)l)se#te ra"iunea sa !entru ada!tarea lucruril)r la trebuin"ele sale ,ulti!le #i *n
c)ntinu ,i#careB +recu, natura este *n ,i#care #i ),ul se !)ate f)l)si de ,i#carea ei, la fel trebuin"ele
lui sunt *ntr-) c)ntinu ,i#careB O,ul desc)!er astfel sensurile lucruril)r care !e de ) !arte sunt
acelea#i !rin c)ntinuitatea l)r #i deci !)t fi cun)scute *n c),un, !e de alta sunt ,ereu n)i *n de/1)ltarea
#i as!ectele desc)!erite #i ca atare *l !)t ridica !e ), la ) *n"elegere s!iritual t)t ,ai *naltB O,ul !)ate
face aceasta *ntruct c),!)nentele *nse#i din care se alctuiesc lucrurile sunt elastice #i ,)bile #i !)t fi
c),binate *n diferite feluri, dar t)tdeauna *n anu,ite li,ite, a#a !recu, #i fiin"a u,an se !)ate ,i#ca
tre!tat fr s de!#easc ) anu,it linie de de/1)ltareB Deci e2ist ) anu,it elaticitate a
modalitilor de combinare a f)r"el)r c),!)nente ale naturii, !recu, e2ist ) anu,it elasticitate a
,)dalit"il)r de trai #i de aut)c)nducere s!iritual-fi/ic a ),uluiB @atura 'izic "i natura uman o'er
un paiu mereu dec3i pentru exerciiul libertii omului.
?)i nu !ute, c)n1ie"ui *ntre lucruri *ntr-un ,)d c)n#tient fr a ni le ada!ta trebuin"el)r n)astre #i
fr !re1ederi legate de inter1en"iile n)astre asu!ra lucruril)rB T)tul e ra"i)nal *n lucruri #i *n energiile
c),!)nente, ca #i *ntre eleB
Dar Du,ne/eu a i,!licat *n aceast ra"i)nalitate, *n acela#i ti,! !er,anent #i elastic a lucruril)r,
#i *n !)sibilitatea cun)a#terii #i f)l)sirii ei c)n#tient-ra"i)nale de ctre ),, enuri mereu noi ale
lucruril)r #i ale fiin"ei u,ane, care ies la i1eal !rin a!licarea ra"iunii u,ane la ra"iunile lucruril)rB
c. Raiunile lucrurilor i cuvintele, ca mi$loc al dialo%ului nostru cu Dumnezeu.
Ea"iunile lucruril)r *n unitatea l)r cu cele ale ele,entel)r c),!)nente, !utnd fi gndite, trebuie 'ie
exprimate de )a,eni !entru a-#i c),unica e2!erien"ele des!re lucruri #i a se angaDa reci!r)c !rin ele
!entru 1iit)rB Dar )a,enii le gndesc #i le e2!ri, 7n cuvinte, !entru c ele sunt date !rin crea"ie de
+ers)ana su!re, ca lucruri gndite de Ea ,ai *nti, sau ca lucruri !e care le-a creat, c)b)rnd *n
gndirea l)r la ni1elul ca!acit"ii )a,enil)r de a sesi/a gndirea #i 1)in"a Lui cu !ri1ire la ele #i la ei #i
de a le e2!ri,a *n cu1intele l)rB 8stfel, )a,enii gndesc #i e2!ri, lucrurile !entru c Du,ne/eu le-a
gndit ,ai *nti !e ,sura l)rB Pndirea #i e2!ri,area l)r de ctre )a,eni sunt, ,ai bine-/is, un rs!uns
la gndirea #i la I1)rbireaI Lui, 3are li se adresea/ !rin eleB Du! credin"a n)astr, )a,enii n-ar a1ea un
c)n"inut al gndirii l)r, dac n-ar fi creat ,ai *nti Du,ne/eu lucrurile gndite de El la ni1elul *n"elegerii
l)r #i dac n-ar a1ea *n ele un c)n"inut dat al 1)rbirii #i dac nu le-ar cere !rin aceasta El *nsu#i s
sesi/e/e ce a gndit #i ce a s!us El la adresa l)rB
Raionalitatea lumii ete pentru om "i culmineaz n omI nu omul ete pentru raionalitatea
lumii. O peroan -a g+ndit la peroana omului c+nd a creat lumea.
Dar a#a cu, cun)a#terea lucruril)r !r)gresea/ #i se nuan"ea/, a#a !r)gresea/ #i li,baDul *n b)g"ie #i
nuan"B
Du,ne/eu a dat )a,enil)r !rin lucruri att poibilitatea g+ndeac "i vorbeac, !rin fa!tul
c El a gndit ra"iunile l)r #i le-a dat crendu-le ,ai *nti ) *,brc,inte !lastic la ni1elul l)r, ct #i
trebuina le g+ndeac "i le exprime, ca s !)at face u/ de ele *n rela"iile dintre ei #i, !rin
aceasta, s se reali/e/e *ntre ei #i El dial)gul !e care 1-a 1)it El cu ei, adic !entru ca ei s rs!und Lui
!rin gndirea #i 1)rbirea l)rB -n aceasta *#i gsesc t)ate sensul l)rB T)ate acestea se cer e2!ri,ate #i
c),unicate !rintr-un li,baD ,ereu *,b)g"itB
8cesta e *n"elesul cu1intel)r din Pene/9 IHi D),nul Du,ne/eu care fcuse din !,nt t)ate
fiarele c,!ului #i t)ate !srile cerului, le aduse la 8da,, ca s 1ad cu, le 1a nu,i; a#a ca t)ate
fiin"ele 1ii s se nu,easc !recu, le 1a nu,i 8da,B Hi a !us 8da, nu,e tutur)r ani,alel)r #i tutur)r
!sril)r cerului #i tutur)r fiarel)r slbaticeI '>acB 2, 19-24&B 8stfel Du,ne/eu *nsu#i a cerut ),ului s
1)rbeasc *ntruct 1-a *nde,nat sau a !us *n firea lui trebuin"a s desc)!ere cu1intele ce i le-a c),unicat
El !rin lucruri sau sensurile date de El lucruril)rB
De aceea, c7iar cu1intele adresate de Du,ne/eu n)u !rin lucruri, ne sti,ulea/ la *n"elegerea l)rB
@ar *n"elegerea l)r !r)1)ac un rs!uns din !artea n)astrB 3ci nu e2ist cu1nt *n"eles de un ),, fa" de
care el s nu ia ) atitudine, adic s nu rs!undB El a 7nceput vorbeac atunci c+nd a 7nceput
rpund lui Dumnezeu! trebuind rpund! 'iind obligat de Dumnezeu rpund prin
lucrurile pue de Dumnezeu 7n 'aa lui; el a 7nceput e actualizeze ca partener al dialogului cu
Dumnezeu. Du,ne/eu acce!t nu,ele !e care ),ul le !une lucruril)r, *n dial)g cu El, !entru c aceste
nu,e au f)st date lucruril)r de Du,ne/eu *nsu#iB ?u,ai *n acest dial)g cu Du,ne/eu des!re lucruri,
fiin"a n)astr se d)1ede#te su!eri)ar lucruril)r ca )biecte, a#a cu, este #i Du,ne/euB +rin aceasta
!ers)ana n)astr e ridicat !e un !lan c),un cu Du,ne/eu, ca d)u subiecte care 1)rbesc des!re lucruri
ca des!re )biecteB Du,ne/eu nu insufl *ns ),ului de-a gata *n"elesurile #i nu,ele cel)r create de El, ci
a#tea!t e'ortul lui de a le deci'ra! !entru care i-a dat ca!acitatea #i trebuin"a luntricB >iindc aceste
*n"elesuri #i *ntrebuin"ri sunt actuali/rile un)r 1irtualit"i indefiniteB 8ceasta e *nc ) cau/ !entru care
fiecare ), *n1a" s 1)rbeasc !rintr-un ef)rt, nu i se d 1)rbirea de-a gataB @umai 7n 'elul aceta
dialogul implic 7n el o cre"tere piritual "i o libertate. -n"elesurile lucruril)r ne sunt date )biecti1,
a#a cu, este dat #i ca!acitatea n)astr de a le sesi/aB Dar aceste *n"elesuri au *n acela#i ti,! caracterul
unei s)licitri din !artea lui Du,ne/eu, la care ),ul trebuie s-#i dea silin"a s rs!undB Dumnezeu
a"teapt ca omul decopere ne'+r"itele g+nduri ale Sale pue 7n lucruri "i exprime 7n
cuvintele lui tot mai multe din inde'initele 7neleuri pe care voie"te ca el 2 le pun prin
lucrurile create pentru elBDu,ne/eu a#tea!t ca n)i s *n"elege, t)t ,ai bine #i t)t ,ai de!lin
gndurile Lui !use *n lucruri #i cu1intele ce ni le-a adresat !rin ele, sau ni le adresea/ !rin situa"iile n)i
*n care sunte, !u#iB 3)n"inutul s!iritual al u,anit"ii !)ate de1eni t)t ,ai b)gat #i ,ai subtil, !e ,sura
*,b)g"irii ei cu e2!erien"ele t)t ,ai ,ulte, c#tigate *n situa"ii ,ereu n)i, !rin desc)!erirea alt)r #i alt)r
as!ecte ale lucruril)r, ale atitudinil)r #i stril)r !)sibile u,ane, bune sau releB Lu,ea *#i desc)!er alte
#i alte as!ecte, alte #i alte ,)dalit"i de c),binri ale ele,entel)r, alte #i alte ,)dalit"i create de
ra!)rturile *ntre )a,eni #i re/ultate din ra!)rturile )a,enil)r cu lucrurileB
De#i *n Pene/ se s!une c 8da, a dat nu,e ani,alel)r *nainte de facerea E1ei, t)tu#i fa!tul c
facerea fe,eii e ,en"i)nat i,ediat du! actul lui 8da, de nu,ire a ani,alel)r, arat o legtur 7ntre
vorbirea omului "i natura lui comunitar. O,ul 1)rbe#te !entru c Du,ne/eu *l *ndea,n la 1)rbire
!rin ca!acitatea #i trebuin"a ce i-a sdit-) s!re aceasta, dar omul vorbe"te pentru c g+nde"te, iar
aceasta arat c el gnde#te nu nu,ai !entru a desc)!eri !rin gndirea lui t)t ,ai ,ult !e Du,ne/eu, ci
#i !entru a c),unica cu ceilal"i )a,eni #i !entru a-L luda *,!reun cu aceia !e Du,ne/eu #i !entru a
cre#te s!iritual *,!reunB O,ul nu !)ate cre#te s!iritual de!lin numai 7n relaia cu DumnezeuB Oa,enii
*#i rs!und #i unul altuia !rin gndire #i 1)rbire, !entru c Du,ne/eu a sdit *n ei aceast trebuin", deci
le-a cerut aceastaB
d. Raiunile lucrurilor i sensul lor n comuniunea noastr cu Dumnezeu.
+)tri1it credin"ei n)astre, ),ul *nce!e s desc)!ere ra"iunile lucruril)r !rin desc)!erirea f)l)sului l)r
,aterial, dar c)nc),itent cu aceasta #i !rin cutarea sensului l)r ,ai *nalt, !rin e2!licarea r)stului l)rB
Lucrurile unt raionale cu acet dublu cop? de a 'i de 'olo omului pentru a e 7ntreine biologic!
dar "i 7n copul de a pori piritual prin cunoa"terea enurilor "i al con'ormitii tot mai 7nalte alor
cu el "i al ultimului en al lor care e Dumnezeu! &are rpunde cel mai deplin etei de 7mplinire
in'inite a omuluiB Sensul lucruril)r i se lrge#te !rin fa!tul c ele c)nstituie c)n"inutul gndirii c),une #i
al c),unicrii 1erbale cu ceilal"i, al ac)rdului !e care-1 reali/ea/ cu ceilal"i !e ba/a l)r, al *,b)g"irii #i
unirii s!irituale reci!r)ceB Oa,enii desc)!er c trebuie s se c),!)rte *ntr-un anu,it fel cu lucrurile,
!entru ca ele s !r),)1e/e c),uniunea *ntre ei #i s nu ) *,!iediceB 8cestea *#i desc)!er astfel sensul
un)r ,iDl)ace de cre#tere s!iritual a )a,enil)rB
O,ul s!)re#te *n diferitele f)r,e de trie s!iritual, sau de 1irtu"i, !rintr-un anu,it ra!)rt de
su!eri)ritate deta#at de lucruri, !rin fa!tul c nu se las d),inat *n ,)d eg)ist de eleB ?u,ai *ntruct
lucrurile ca!t ) anu,it tranparen sau relati1itate *n ra!)rt cu c),uniunea inter!ers)nal, ele *#i
desc)!er sensul l)r din ce *n ce ,ai !r)fund #i i,!)rtan"a l)r *n f)r,area s!iritual a ),uluiB
@ar dac *ntre subiectul u,an #i c)n"inutul lui f)r,at din ra"iunile lucruril)r nu se !)ate face )
des!r"ire, sau subiectul se de/1)lt el *nsu#i !rin c)n"inutul l)r, lucrurile ca c)n"inut al subiectului sunt
necesare de/1)ltrii acestuiaB
8de1rul dre!t !e care-1 e2!ri, cu1intele, adic subiectul ade1rat e2!ri,at !rin ele, include
ra!)rtarea !)/iti1 a ),ului la !ers)anele se,enil)r #i la +ers)ana abs)lutB 3nd cu1intele nu-1
e2!ri, !e el *nsu#i, sunt cu1inte ,incin)aseB Dar reali/nd !rin cu1inte ra!)rtarea aceasta, )
reali/ea/ !r)!riu-/is !rin lucruriB O atitudine drea!t fa" de lucruri e ) atitudine drea!t fa" de
se,eni #i fa" de Du,ne/eu #i 1ice1ersaB Hi de aceasta de!inde de/1)ltarea drea!t a n)astrB
6ai !resus de t)ate, lucrurile *#i desc)!er sensul, *ntruct ra"i)nalitatea l)r e 1/ut de ), ca
a1ndu-#i *n ,)d unitar sursa *n Du,ne/eu cel !ers)nal, *ntruct sunt 1/ute ca miGloc al iubirii lui
Dumnezeu, deci al dialogului lui Du,ne/eu cun)i #i al dial)gului *ntre n)i, dial)g !rin care
Du,ne/eu ne c)nduce s!re ) t)t ,ai !r)fund cun)a#tere a gndirii #i iubirii Lui #i la ) cre#tere a
gndirii #i iubirii n)astre !r)!rii *n rela"ia dintre n)i #i cu Du,ne/euB Dialogul cu Dumnezeu prin
lucruri contribuie la dezvoltarea noatr, *ntruct acestea sunt 1/ute ca i,agini, sau ca si,b)luri
sau ca c7i!uri trans!arente ale ra"iunil)r lui Du,ne/eu, ale sensuril)r ur,rite de El !rin crearea l)rB
?)i cre#te, astfel !rin lucruri, *ntruct !rin ele cun)a#te, t)t ,ai ,ult inten"iile iubit)are ale lui
Du,ne/eu fa" de n)iB
Raionalitatea ete modul inteligibil al unei peroane de a e comunica altei peroane! pentru
realizarea "i dezvoltarea comuniunii 7ntre ele.:eroana e mai mult dec+t raionalitatea! prin
intenionalitatea ei 'r '+r"it 7ndreptat pre altul! prin iubirea ei nelimitat! prin libertatea
nemrginit.Raionalitatea e modul de comunicare al enurilor pro'unde implicate 7n aceteaB -n
c),uniunea trei,ic este sensul infinitB Din ea se c),unic ),ului !e cale ra"i)nal sau inteligibil,
ada!tat lui, 1)in"a ei de a-1 ridica #i !e el la c),uniunea cu ea, ca la sensul su su!re, #i infinitB
Du,ne/eu ne cere, !e de ) !arte, un anu,it res!ect al lucruril)r, !e de alta, ) anu,it cu,!tare *n
ra!)rturile cu eleB -ntre aceste d)u atitudini e, de altfel, ) strns legturB Hi !rin a,nd)u se f)rtific
#i se *nn)bilea/ s!iritul n)stru, dar se #i !r),)1ea/ ra!)rturile de dre!tate, de res!ect #i de iubire *ntre
)a,eni #i *ntre ei #i Du,ne/eu, dat fiind c lc),ia e cea care aduce de/ec7ilibru #i c)nflict *n
ra!)rturile dintre ei ct #i de!rtare de Du,ne/euB Lucrurile, ca i,agini ale ra"iunil)r di1ine, nu trebuie
*nD)site !rintr-) *n"elegere #i f)l)sire ,urdar #i !r)duct)are de 1raDbB Dar aceasta ) !ute, face cnd
nu ne r)bi, *n c7i! !ti,a# l)r, ci vedem 7n ele enul lor divin, !r),)1at)r de c),uniuneB
Ea"i)nalitatea natural a lucruril)r e numai prima treapt a crii !e care ne urc, la sensurile t)t
,ai *nalte ale l)r, care ec7i1alea/ cu o urcare 7n cunoa"terea g+ndurilor lui Dumnezeu cu !ri1ire la
n)i #i *n cun)a#terea #i f)r,area n)astr !r)!rie, f)r,are care ea *ns#i, la rndul ei, ne urc la n)i
sensuri ale n)astre, la ) t)t ,ai *nalt cun)a#tere a lui Du,ne/eu #i a sensuril)r t)t ,ai adnci ale
lucruril)rB Dac a, !utea des!rinde ra"i)nalitatea re!eti"iei lucruril)r, de sensul l)r ,ai adnc,
res!)nsabilitatea de a le cun)a#te ar fi nu,ai ) res!)nsabilitate de a cun)a#te utilitatea tru!easc a
lucruril)rB Dar *ntruct nu !ute, des!r"i ra"i)nalitatea l)r care se re!et, de sensurile l)r,
res!)nsabilitatea de a le cun)a#te *n sensurile ade1rate ce decurg din ra"i)nalitatea l)r e #i )
res!)nsabilitate de a ne f)r,a s!iritual *n legtur cu ele, du! 1)ia lui Du,ne/eu, nei,!ri,nd 1re)
!ati, #i 1re) *ngustare *n sensurile l)r #i, !rin aceasta, ne*ntunecndu-leB
S'+ntul ;axim ;rturiitorul ne *ndea,n s nu !une, ce1a !ti,a# *n sensurile lucruril)r, ci s
ne strdui, !entru a !stra sensurile l)r curate, du,ne/eie#ti, deci dec3ie pre in'initB 8cesta este
r)stul !urificrii gnduril)r, fa!tel)r #i de!rinderil)r n)astre *n ra!)rt cu lucrurileB Sesi/, lucrurile *n
sensul l)r curat sau ade1rat, c+nd le cunoa"tem 7n legtura lor cu Dumnezeu, sau *n sc)!ul *n care le-
a gndit Du,ne/eu, 7n 'avoarea meninerii "i dezvoltrii noatre ca peroane 7n ve"nicieB De aceea
Sfntul 6a2i, 6rturisit)rul cere s ne feri, de a altera !rintr-) !ati, acest sens )biecti1 al
lucruril)r
2
B
2
Capete despre dragoste, III, 43, FR, II, p. 85: neles ptima este gn!l "#mp!s in patim i $neles.
% ep&tm patima e $neles, i 'a &mne gn!l simpl!(.
..&rearea omului $:r. :ro'. Dr. 2on 8ria) # p. 1<1-11<
4iina uman? o plmuire a iubirii lui Dumnezeu
&. 'ntropolo%ia este una din marile revelaii ale (ibliei i ale cretinismului. "reat dup c)ipul
"reatorului *u, omul este c)emat la via ca stp+n nu numai al raiului, ci al lumii ntre%i, ce i s-a
druit ca patria sa unic4 ?u nu,ai a cun)a#te !e Du,ne/eu cu ade1rul, !e ct e cu !utin"a, *ntrece
fr ase,nare fil)/)fia elinil)r, ci #i nu,ai a #ti ce l)c are ),ul *naintea lui Du,ne/eu *ntrece t)at
*n"ele!ciunea acel)raB 3ci singur ),ul dintre cele t)ate !,nte#ti #i cere#ti a f)st /idit du! c7i!ul
Nidit)rului, ca s !ri1easc s!re El #i s-L iubeasc #i s fie cun)sct)rul singur 8celuia <Irigorie
*alama, 3a!ete des!re cun)a#terea lui Du,ne/eu, 6>, 'n =ilocalia, vol( 2, p( C0--C019(
,( 3t !ri1e#te facerea ),ului, ),ene#te este cu ne!utin" de tlcuitB -n cu1intele !e care le-a s!us
Du,ne/eu9 :S face, !e ), du! c7i!ul #i ase,narea n)astr( '>acB @, 26-27& , du,ne/eiasca
Scri!tur a artat, ,ai *nti, 1rednicia ),uluiB +e t)ate le-a fcut Du,ne/eu cu 3u1ntul, c !e t)ate le-a
s)c)tit secundare; nu,ai facerea ),ului, )!er 1e#nic, ) s)c)te#te 1rednic de ,inile LuiB L-a fcut !e
), #i l-a binecu1ntat s se *n,ul"easc #i s u,!le !,ntul; i-a su!us lui !,ntulB ca s-i fie t)ate
cele de !e !,nt sub ,n #i r)abe; de la *nce!ut, i-a !)runcit s se 7rneasc din r)adele !,ntului,
ale se,in"el)r, ale ierburil)r, ale !),il)rB -n acela#i ti,!, a !)runcit ca #i ani,alele s fie t)1ar#e
),ului la acela#i fel de 7ran, s ,nnce #i ele din se,in"ele tutur)r cel)r de !e !,nt I <Teofil al
?ntiohiei, 3tre 8ut)lic, %%, ,-9(
3B Singur omul !in toate cele vzute i cugetate a fost zi!it muritor i nemuritor, vzut i nevzut,
sensi#il i inteligi#il, vztor al zi!irii vzute, cunosctor al celei cugetate(B 6)delat de m7inile lui
DumnezeuI '3u1ntul #i Du7ul&, este alctuit din !,nt #i articulat !rin suflu di1in9 :i a suflat 'n faa
lui suflare !e via i a fcut omul fiin vie '>acB 6, 7&B Omul - ant)ropos $care 7neamn Ja privi 7n
u>) e o intez a lumii pirituale "i materiale! 'iin imaginat dup c3ipul "i aemnarea lui
Dumnezeu $4ac. 2! %/-%1)! c3emat tea 7n comuniunea 2.ui "i devin JlavaH (cetuiaB
.B O,ul ; ant3ropo! 3omo este ) !ers)an c),!us '@ TesB %, 23& din tru! ; oma! corpu
'E),B 12, .-%&, ,aterie ne*nsufle"it #i suflet ; pAc3i! anima '6tB 14, 39; 24, 25; 6cB 5, 3%& - ele,ent
ra"i)nal ne,urit)r, creat #i el de Du,ne/eu 'l)an Da,asc7in, Dogmatica, ca!B T@@&, darB !rin
*nsufle"ire, nu din fiin"a *ns#i a Du,ne/eirii '>acB 2, 7&B S!re de)sebire de alte creaturi, raiunea
c)nstituie facultatea !r)!rie fiin"ei u,aneB Tru!ul #i sufletul, 1)ite #i create de Du,ne/eu c)nc),itent,
f)r,ea/ ) singur natur u,an, fiind destinate s r,n *,!reun !entru 1e#nicieB +ers)ana *ntreag
- tru! #i suflet - c)nstituie te,!lul Du7ului Sfnt '@ 3)rB 6, 19- 24&B O,ul *ntreg a !ri,it de la Du,ne/eu
du7ul de 1ia" fct)r, !rin care "ine la un l)c #i face 1iu tru!ul ,aterial unit cu sufletul ra"i)nal9
Arii pe Dumnezeu in trupul <soma9 vostru in !uhul <pnevma9 vostru, care sunt ale lui
Dumnezeu8 <% 3)rB 6B 24&B -n alt l)c, +a1el a,inte#te de du3! u'let #i trup! ca ele,ente c),!)nente
ale fiin"ei u,ane '@ TesB %, 23&B
.. Du,ne/eu a creat omul - anthropos, homo - cu ) u,anitate identic, dar ca brbat #i 'emeie,
fiecare cu identitatea #i cu de,nitatea sa !ers)nal9 : Dumnezeu a creat omul !up chipul SauB !up
chipul lui Dumnezeu l-a &reat4 #r#at i femeie i-a fcut( 3artea 4acerii arat c Du,ne/eu n-a ,ai
suflat *n E1a ca *n 8da,, suflare de 1ia", ci a fcut !artea !e care a luat-) din 8da, tru!ul *ntreg al
fe,eii, tru!ul #i sufletul, fcnd de)dat a,nd)u !r"ile ),uluiB +erec7ea brbat-fe,eie, ca #i *,-
!erec7erea dintre se2e, a!ar"ine c)nstituti1 naturii u,ane create de Du,ne/euB $rbatul #i fe,eia au
aceea#i identitate bi)l)gic, )nt)l)gic, a fiin"ei u,ane unice, dar, du! c)nstitu"ia tru!ului, e2ist *ntre
ei de)sebirea se2el)r, ele,ente !r)creat)are ale u,anuluiB +r)crea"ia - unirea l)r se2ual - este sursa
genera"iil)rB Du! distinc"ia se2el)r, /,islirea #i na#terea ',aternitatea& a!ar"in fe,eii 'e1a ; 1ia",
>acB 3B 24&, !aternitatea, brbatului, adic au ce1a din atributele lui Du,ne/eu 'cfB @sB .9, 1%; OsB 11B1&B
De)sebi"i du! s!ecificitatea se2ului, identici du! natura u,an, ei sunt egali din !unct de 1edere al
*nsu#iril)r ,)rale #i al 1irtu"il)rB
J4rumueea originar> $Balo)
/B&3ipul lui Dumnezeu 7n 'iina umanB :e te,eiul re1ela"iei biblice '>acB 1, 26&,
$iserica *n1a" c Du,ne/eu a creat fiin"a u,an : !up chipul Su propriu H $-at ei-ona
T3eou). O,ul este fiin"a care reflect c7i!ul $i-on! imago) #i sla1a $doxa! gloria) lui
Du,ne/eu, *n ase,narea cea ,ai de!lin cu El 'cfB @ 3)rB 11B 7-5, 3)lB 3, 14&B De aceea
antr)!)l)gia cre#tin arc un caracter teologic! adic de!inde de *n1"tura des!re Du,ne/euB
2mago Dei este ) n)"iune de ,are b)g"ie de sensuriB -n inter!retarea te)l)giei clasice, acesta
se refer la *nsu#irile naturale druite de Du,ne/eu ),ului ca s r,n nesc7i,bat *n
c),uniunea de 7ar cu El, cu alte cu1inte, la carac teristici ale u,anului, care-l se!ar de
celelalte fiin"e 1ii createB =nii +rin"i *l identific cu :sufletul ne,urit)rI, cu facult"ile de a
gndi #i de a 1)rbi, de a st!ni crea"ia, !e care 3reat)rul a /idit-) ca !e un !alat !entru ),B
Te)l)gia !atristic, de ins!ira"ie fil)calic, !une accent !e ca!acitatea creat)are, st!nit)are
#i *,!rteasc a fiin"ei u,ane, !e libertatea ei care ) a!r)!ie de starea *ngereascB %mago Dei
este unicitatea personal proprie fiecrei fiine umane, !estinat a fi 'n!umnezeit(
3u, crea"ia ),ului *nsea,n crea"ia u,ani t"ii 'cfB >acB 3&, imago Dei se refer #i la
c),unitatea u,anB -n general, c7e,at s fie :sla1aI lui Du,ne/eu, adic, !re/en"a lu,i -
n)as a lui Du,ne/eu *n uni1ersB O,ul #i crea"ia 1)r de1eni :un cer n)u #i un !,nt n)uI
'8!)cB 21, 1&B
-( :Du,ne/eu, 1)ind s fac in c7i! !rea *n"ele!t !e ), ca un *nger !e !,nt, ca ) creatur
cereasc, du! c7i!ul #i ase,narea du,ne/eiascB a a#e/at *n el, !)tri1it cu acesta, suflet *n"elegt)r, *n
stare de cun)a#tere a lui Du,ne/euB 8stfel, !rin r)lul #i !rin destinul su, *n ra!)rt cu Du,ne/eu #i *n
ra!)rt cu crea"ia, ),ul *i *ntrece !e *ngeriB -n aceast stare, starea de )rigine, !ri,)rdial, ),ul are ) fire
*ndu,ne/eit, !este care s-a re1rsat ,ult 7ar, 7ar care face !arte din identitatea c7i!ului #i nu e ce1a
adugat naturii u,ane, ),ul c)nte,!lnd sla1a lui Du,ne/euB >iin"a u,an se distinge !rin acea
fru,use"e )riginar )b"inut !rin !artici!are !lenar la Du,ne/euB 6ntuirea, descris ca na#tere din
n)u sau *nfiere, *nsea,n a reface no#leea strveche8 '?ic7ita Stit7atul&, cinstea cea dinti, 1rednicia
cea de de,ult, care se arat deDa *n Arist)s *n1iatB
5B O,ul este creat du! c7i!ul #i du! ase,narea lui Du,ne/eu '>acB @, 26&9 :amenii sunt fcui
!up asemnarea lui Dumnezeu, *ntre ikon-imago #i omoiosis-similitu!o e2ist un ra!)rt dina,icB Dac
c7i!ul se refer la interde!endenta #i la c),uniunea c)n#tient a ),ului cu Du,ne/eu, ase,narea
*nsea,n de1enirea c7i!ului, a!r)!rierea !ers)nal a sfin"eniei lui Du,ne/eu, *ndu,ne/eirea actuali/at
!rin si,bi)/a dintre 7ar #i libertate, !rin ascultare liberB
?u,ai ),ul, aceast 1ie"uit)are ,intal #i ra"i)nal, este dintre t)ate Udu! c7i!ul #i du!
ase,narea lui Du,ne/euVB T)t ),ul se /ice c este Udu! c7i!ul lui Du,ne/euV, !entru de,nitatea
,in"ii #i a sufletului, adic, !entru necu!rinsulB ne1/utul, ne,urirea #i libertatea 1)iiB ca #t !entru
*nsu#irea de st!ni f)r, nsct)r de !runci #i /idit)rB @ar Udu! ase,nareV este !entru raiunea 1irtu"ii #i
a fa!tel)r n)astre care-L i,it !e Du,ne/eu #i !)art nu,e du,ne/eiesc, adic, !entru dis!)/i"ia
filantr)!ic fa" de cei din nea,ul ),enescB
De la 'nceput, 'nvtura comun !espre structura omului este c Dumnezeu nu l-a fcut nici
ne,urit)r, nici ,urit)r, ci ca!abil #i de una #i de altaB Dac ),ul *nclina s!re ne,urire, !/ind !)runca
lui Du,ne/eu, a1ea s !ri,easc de la Du,ne/eu ca !lat ne,urirea #i a1ea s aDung du,ne/eu; #i
iar#i, dac se *ndre!ta s!re fa!tele ,)r"ii, neascultnd de Du,ne/eu, el *nsu#i a1ea s fie !ricina ,)r"ii
sale, c Du,ne/eu l-a fcut !e ), liber, cu 1)in"a liberB
?!am este arhetipul persoanei umane, o fiin care stp7nete, !ar nu e stp7nit, a!ic un
su#iect li#er, contient, responsa#il( 8ceia s aud de la n)i c 8da, n-a f)st des1r#it *n ce !ri1e#te
structura lui, ci *n stare s-#i *nsu#easc 1irtuteaB 3 este de)sebire *ntre a fi ca!abil de 1irtute #i a !)seda
1irtuteaB Du,ne/eu *ns 1rea s ne ,ntui, !e te,eiul !r)!riei n)astre 7)trriB 8#a este natura
sufletului; s se ,i#te din !r)!rie ini"iati1 <&lement ?le"an!rinul, Str),ata <@, cap( J%%, 1>, ,9(
.( -n descrierea biblic a crea"iei, !),ul 1ie"ii #i !),ul cun)#tin"ei binelui #i rului se afl *n
,iDl)cul raiului '>acB 2, 9&, *n Eden, grdina #i pm7ntul celor viiI '+sB 26B 19&, l)cul *n care nu a
!truns ,)arteaB Eaiul, !aradisul este ,ediul di1in !rin care s-a fcut intrarea ),ului *n 1ia"B 8cest
,ediu de 1ia" di1in de la *nce!ut difer de 1ia"a de du! aceeaB 3ci pomul cunotinei #inelui i
rului '>acB 2, 17& ce re!re/int li,ita !e care ),ul trebuia s ) res!ecte, adic de!enden"a sa de legile
crea"iei #i ale ,)ralei, !rin ascultare liber, de1ine !ricin de ,)arte, dat)rit atitudinii ),ului de a
c)ntesta 1)in"a lui Du,ne/euB de a nu a1ea *ncredere *n iubirea #i *n dre!tatea care a!ar"in cu1ntului
SuB
:anaAoti @ella # Omul! c3ip al (r3etipului? Hc3ip al &3ipuluiH KJei-on Ei-ono>L
+unctul de !lecare #i centrul te)l)giei :c7i!uluiI este !entru +rin"i *n1"tura Sfntului 8!)st)l
+a1elB Este *ns un dat al #tiin"ei biblice actuale fa!tul c !entru +a1el :c7i! al lui Du,ne/euI este
Arist)s, :3are este 37i! al Du,ne/eului 3elui ne1/ut, ,ai-*nti-nscut dect t)at /idirea, !entru c *n
El s-au /idit t)ate, cele din ceruri #i cele de !e !,nt, cele 1/ute #i cele ne1/ute, fie tr)nuri, fie
d),nii, fie st!nii, fie !uteri; t)ate s-au /idit !rin El #i !entru El; #i El este ,ai *nainte de t)ate, #i t)ate
*ntru El sunt a#e/ate; #i El este #i 3a!ul Tru!ului care este $isericaI '3)lBl, 1%-15&B
3eea ce este re,arcabil *n acest te2t este fa!tul c el re!re/int nu ) *n1"tur triad)l)gic, ci
una !ur c)s,)l)gic #i antr)!)l)gicB 3u alte cu1inte *n el se sublinia/ nu att rela"ia 3u1ntului cu
Tatl - rela"ie desigur !resu!us #i !e care 8!)st)lul ) de/1)lt altunde1a - ct se,nifica"ia lui Arist)s
!entru ),B 8cest as!ect *nc7ide *n sine ) ,are i,!)rtan", !entru c el face e1ident di,ensiunea
7rist)l)gic a antr)!)l)giei lui +a1elB *entru *avel ma@oratul omului coinci!e cu hristificarea lui(
-n fa!t, +rin"ii au !relungit linia de ,ai sus a lui +a1el #i *nainte de Arist)s, legnd te,a !aulin
Eristos - &hip al %ui Dumnezeu cu te,a Pene/ei, omul - !up chipul lui Dumnezeu(B DeDa la @rineu,
3le,ent, Origen, 8tanasieB Prig)rie de ?Qssa, #BaB este clar distinc"ia c Arist)s re!re/int 37i!ul lui
Du,ne/eu #i ),ul c7i!ul lui Arist)s, c, adic, omul este chip al &hipului(
De#i de cele ,ai ,ulte )ri r,ne *ntr-) f)r, ascuns, aceast te)rie !atristic e !er,anent,
clar #i are ) se,nifica"ie ca!ital, !entru c !)ate s aDute la deter,inarea a trei !uncte antr)!)l)gice
funda,entale9 c)nstitu"ia, destinul #i )riginea ),uluiB
a& "onstituia )ristolo%ic a omului( Te)ria de ,ai sus unific ,ai *nti unele a!licri )ca/i)nal
1ariate ale e2!resiei Idu! c7i!ul lui Du,ne/euI #i ne !er,ite s le 1ede, nu ca !e ni#te !uncte de
1edere aflate *n c)nflict *ntre ele, ci ca di,ensiuni reci!r)c c),!le,entare ale unei c)nstitu"ii )rt)d)2e,
adic snt)ase, a ),ului, ca di,ensiuni ale unei antr)!)l)gii )rt)d)2eB -ntlni, adese)ri la +rin"i
e2!resia c ),ul e ) fiin raionalKcuv7nttoare W)n l)giC)X !entru c a f)st /idit du! c7i!ul lui
Du,ne/euB O,ul este ra"i)nalYcu1ntt)r !entru c a f)st /idit du! 37i!ul lui Arist)s 3are e
Ea"iuneaY3u1ntul i!)static al TatluiB 8tanasie cel 6are, care cercetea/ *n s!ecial aceast te,, )
f)r,ulea/ cu claritate9 :Du! *nsu#i 37i!ul Su i-a fcut !e ei, dndu-le #i !uterea 3u1ntuluiYEa"iunii
Lui, ca a1nd-) *n ei ca un fel de u,br a 3u1ntuluiYEa"iunii #i fcndu-se ra"i)nali, s !)at r,ne *n
fericire(B
-n acela#i ,)d !ute, *n"elege c ),ul e creator Wde,i)urg)sX, !entru c e c7i!ul
3u1ntuluiYEa"iunii creat)are !rin e2celen"9 :Hi *n aceast !ri1in" ),ul este fcut c7i! al lui
Du,ne/eu, *ntruct ca ), c)nlucrea/ WsQnergeiX la facerea 'na#terea& ),ului( '3le,ent 8le2andrinul&B
Este stp7n WCQriarc7)sX, !entru c Arist)s, du! al 3rui 37i! a f)st /idit, este D),n #i *,!rat
at)ate"iit)r9 :>a!tul c a f)st fcut c7i! al naturii care st!ne#te t)ate nu *nsea,n ni,ic altce1a dect
c natura lui a fost creat !intru 'nceput ca 'mprteas( 'Prig)rie de ?Qssa&B Este li#er Weleut7er)sX,
!entru c e c7i! al libert"ii abs)lute9 :-n libertatea alegerii #i-a a1ut ase,narea cu 3el ce st!ne#te
t)ate #i ca atare, nu a f)st aser1it !rin nici ) necesitate la ce1a din afara lui, ci du! !r)!ria lui 1)ie s-a
c)ndus s!re ceea ce i se !rea !)tri1it #i a ales ce i-aMf)st !lcut cu de!lin !utere( 'Prig)rie de ?Qssa&B
Este responsa#il pentru creaie, ca unul ce este recapitulare i contiin a 'ntregii creaii,
!entru c 8r7eti!ul lui, Arist)s, este Eeca!itularea #i 6ntuit)rul a t)ate9 I@ar ulti,ul *n )rdinea crea"iei
1-a creat !e ),, du! 37i!ul !r)!riu, de !arc *ntreaga crea"ie s-ar arta legat de ne1)ile ),uluiI
'Te)d)r de 6)!suestia&B
Este c)nstituit din suflet #i din trup, st *n ,iDl)cul crea"iei #i une#te *n el ,aterie #i s!irit, !entru
c Arist)s, !rin care a f)st /idit, este unirea ne*n"eleas, i!)static, nedes!r"it #i *n acela#i ti,!
nea,estecat a Du,ne/eirii necreate #i a /idirii createB Este *n acela#i ti,! persoan i natur W!r)s)!)
Cai !7QseX sau, ,ai e2act, persoan care face concret i reveleaz natura, !entru c este c7i! al >iului
care re!re/int un i!)stas !ers)nal distinct al fiin"ei unice #i indi1i/ibile, c),un Tatlui, >iului #i
Du7ului SfntB
-n fa!t, aceste ele,ente le-a, !utea sinteti/a astfel9 !ers)an #i *n acela#i ti,! natur, ),ul este
caracteri/at *n ,)d funda,ental de ,isterul iubirii care *,!inge din interi)r !ers)anele s!re )
c),uniune natural; e2isten" !ers)nal c)n#tient *n ti,!; unitate !si7)s),atic indis)ciabil, cu
!r)fun/i,e !si7ic inc),ensurabil; liber, st!n, creat)r, ra"i)nal, #tiut)r, etcB - sunt atributele ce
re1elea/ *n ,)d realist c)nstitu"ia ade1rat a ),uluiB
b& Destinul )ristolo%ic al omului( Dinc)l), *ns, de aceast anali/ static sau anat),ic,
realitatea Ic7i!uluiI re1elea/ #i elanul dina,ic al fiin"ei u,ane, !estinul Wt)n !r))ris,)X eiB -ntr-ade1r,
fiind !ls,uit Idu! c7i!ulI lui Du,ne/eu 3el infinit, ),ul este c7e,at de ctre !r)!ria lui natur - #i
din aceast !ers!ecti1 t)c,ai acest lucru este Ic7i!ul lui Du,ne/euI *n ), - s de!#esc li,itele
,rginite ale crea"iei #i s se fac infinitB
Din ,),ent ce re!re/int un c7i! al at)t*n"ele!ciunii 3reat)rului, 'nelepciunea Ws)!7iaX ),ului
are !utin"a #i dat)ria de a se ridica #i ea la at)t*n"ele!ciuneB +r)gresul #tiin"ific al ),ului nu este un
e1eni,ent arbitrar sau *nt,!lt)rB 3un)a#terea u,an se de/1)lt !entru c de/1)ltarea e un ele,ent
c)nstituti1 al eiB 3un)a#terea u,an este *,!ins de !r)!ria ei natur s se *nal"e s!re at)tcun)#tin"B
8cela#i lucru e 1alabil #i !entru !omnia WCQri)tetaX ),ului asu!ra crea"ieiB +rin"ii !ri1esc !e
), ca !e un ade1rat cr,aci #i d),n al uni1ersului #i *n"eleg aceast d),nie ca ) f)r, de
e2ercitare a *nsu#irii lui de *,!ratB +entru credinci)sul care !ri1e#te lucrurile te)l)gic, nici un
!r)gres sau cucerire te7nic nu re!re/int ) ui,ireB Ee1elnd secretele c)s,)sului, ),ul nu face
ni,ic altce1a dect s *,!lineasc unul din !unctele destinului suB Te)ria de ,ai sus !)ate fi e2tins
la *ntreaga scar a 1ie"ii #i acti1it"ii u,aneB *n !ers!ecti1 )rt)d)2, re1endicarea !reptii i pcii
WdiCai)sQne Cai eireneX se re1elea/ #i ea ca refle2ul #i, *n acela#i ti,!, ca ef)rtul n)stalgic, c)n#tient
sau inc)n#tient, ca u,anitatea s aDung la ,)dul ,inunat de e2isten" al 8r7eti!ului ei Trei,ic, du!
c7i!ul cruia a f)st !ls,uit #i *n care nu,ai *#i !)ate gsi !acea #i )di7naB
8cest ade1r, a crui f)r,ulare ui,e#te stat)rnic !e sa1an"i, e2!lic #i *n acela#i ti,!
*ntrege#te te,a :c7i!ul lui Du,ne/eu( *n ),B 8ceasta !entru c :c7i!ul( unific #i clu/e#te *n ,)d
eficient s!re :"elul( l)r t)ate ef)rturile ),ene#ti frag,entare #i )arbe singure #i, *n c)nsecin", !line
de ) ,ndrie nai1B
8de1rata ,re"ie a ),ului nu se gse#te *n aceea c este e2isten"a bi)l)gic cea ,ai *nalt, un
ani,al '1ie"uit)r& :ra"i)nal( sau :!)litic(, ci *n aceea c este un :vieuitor(((
'n!umnezeit8, c re!re/int e2isten"a creat care :a primit porunca s
!evin !umnezeuIB 6re"ia lui nu se afl !ur #i si,!lu *n fa!tul c este un
:,icr)c)s,(, ci *n acela c este c7e,at s de1in ) :biseric tainic(, un c)s,)s ,are #i n)u *n cel ,ic
#i 1ec7iB 6re"ia ),ului se afl *n !estinul luiB 8#a cu, ade1rul #i !)sibilit"ile crea"iei
,ateriale se re1elea/ #i reali/ea/ *n ),, t)t astfel #i ade1rul #i !)sibilit"ile ),ului creat se re1elea/
#i reali/ea/ *n Du,ne/eu 3el necreatB 8stfel de1ine li,!ede c ,)ti1ul !entru care ),ul r,ne #i 1a
r,ne !entru #tiin" un ,ister "ine de fa!tul c el se afl dinc)l) de li,itele #tiin"ei, c *n nucleul lui,
din cau/a c)nstitu"iei sale !r)!rii, el este ) fiin teologic W)n t7e)l)giC)XB
c& Originea Karc3eL 'n Eristos a omului( 8ceast ulti, afir,aie ne c)nduce la te,a )br#iei
),ului #i ne )blig s cercet, nu nu,ai anal)gia, ci #i )nt)l)gia Ic7i!ului lui Du,ne/euI din ),B
3a ),ul s se ase,ene cu Du,ne/eu #i s tind s!re el, este necesar s aib *ntru sine un
ele,ent di1inB Este 1)rba de ,area c7estiune a tutur)r fil)s)fiil)r #i te)l)giil)r seri)ase, adic des!re
rela"ia Du,ne/eu- ),, creat-necreatB
Din !ers!ecti1 cre#tin )rt)d)2 #i sinteti/nd *ntreaga Tradi"ie !atristic de !n la el, Sfntul
@)an Da,asc7in *n1a" c9 :t)ate sunt distan"ate de Du,ne/eu, nu *ns !rin l)c ci !rin natur(B
@nter!retnd aceast e2!resie, P7e)rg7e >l)r)1sCQ f)r,ulea/ te/a funda,ental c distan"a fiin"ial
*ntre natura di1in #i cea u,an :nu este su!ri,at *n nici un ca/, ci este nu,ai ascuns )arecu, de
iubirea infinit a lui Du,ne/eu(B

Distan"a fiin"ial *ntre natura creat #i cea necreat este abs)lut i
infinitB Dar, fr s desfiin"e/e distan"a fiin"ial, *ns#i buntatea infinit a lui Du,ne/eu a bine1)it
s arunce dintru *nce!ut ) !unte !este ea !rin energiile ei necreateB Te,a te)l)gic #i c)s,)l)gic a
energiil)r necreate ale lui Du,ne/eu "i te,a antr)!)l)gic a :c7i!ului lui Du,ne/eu( *n ), se
*ntlnesc e2act *n acest !unctB Energiile lui Du,ne/eu care sus"in, c)nser1 #i, *n rela"ie cu lu,ea, au
sc)!ul de a ) clu/i s!re des1r#irea ei, d)bndesc *n ), un !urtt)r creat c)ncret9 libertatea
),ului, #i ) direc"ie c)ncret9 unirea ),ului cu Du,ne/eu 3u1ntulB 8cesta e c)n"inutul Ic7i!ului lui
Du,ne/euI *n ),B
O,ul a f)st !ri,ul seg,ent al crea"iei care a f)st legat *n c7i! ade1rat #i real, dat)rit
:c7i!ului(, de Du,ne/eu; a f)st !ri,a f)r, de 1ia" bi)l)gic - e1ident cea ,ai *nalt care a e2istat
!e !,nt *n a #asea /i a crea"iei, care a f)st *nl"at dat)rit suflrii Du7ului la ) 1ia" s!iritual,
adic *n ,)d ade1rat #i real te)centricB 6ateria creat, :"rna din !,nt(, a f)st )rgani/at astfel
!entru !ri,a dat te)l)gic, crea"ia ,aterial a d)bndit ) f)r, #i ) c)nstitu"ie du! c7i!ul lui
Du,ne/eu, 1ia"a !e !,nt a de1enit c)n#tient, liber #i !ers)nalB
=nirea du! lucrare a lui Du,ne/eu #i a ),ului, care a f)st druit u,anit"ii !rin crearea lui
8da, :du! c7i!ul lui Du,ne/eu(, a a1ut sc)!ul de a c)nduce natura u,an la unirea i!)static cu
Du,ne/eu-3u1ntul *n Arist)sB 8cest sc)! a re!re/entat destinul )riginar al lui 8da, #i el a r,as
!er,anent #i nesc7i,bat - Icci sfaturile D),nului sunt nestr,utateI - #i du! cdereB
De1ine astfel li,!ede fa!tul c esen"a ),ului nu se afl in ,ateria din care a f)st creat, ci *n
8r7eti!ul ',)delul& !e ba/a cruia a f)st !ls,uit #i s!re care tindeB T)c,ai din acest ,)ti1 in c)nce!"ia
!atristic des!re )riginea ),ului, te)ria e1)lu"iei nu este ) !r)ble,, a#a cu, nu creea/ ) !r)ble,
!entru credinci)s s!ecia le,nului din care este fcut ) ic)an bisericeascB 6)delul 'ar7eti!ul&
re!re/int c)n"inutul )nt)l)gic al Ic7i!uluiI 'Iic)aneiI&B
8cest ulti, !unct *nsea,n c ade1rul )nt)l)gic al ),ului nu se afl *n sinele lui *n"eles *n ,)d
aut)n),9 *n *nsu#irile lui naturale, cu, sus"in te)riile ,aterialiste, *n suflet sau *n !artea su!eri)ar a
sufletului, ,intea 'intelectul&, cu, credeau ,ul"i fil)s)fi antici, sau e2clusi1 *n !ers)ana ),ului, cu,
ad,it siste,ele fil)s)fice !ers)n)centrice c)nte,!)rane, ci *n ?rhetipul luiB De 1re,e ce ),ul
este ) ic)an, e2isten"a lui real nu e deter,inat de ele,entul creat din care este fcut ic)ana, cu t)t
caracterul ic)nic !e care-1 are *nsu#i I,aterialulI creat, ci de 8r7eti!ul '6)delul& ei necreatB O,ul este
*n"eles de +rin"i *n ,)d )nt)l)gic nu,ai ca fiin" te)l)gicB ntologia lui este
iconic(
3ele d)u ele,ente !rin care 8r7eti!ul se afl #i lucrea/ *n ,)d real *n ), #i care c)nstituie
realitatea !r)!riu-/is a ),ului sunt subliniate cu claritate de un te2t caracteristic al Sfntului Prig)rie de
?Qssa9 :8#a cu, )c7iul 1ine *n c),uniune cu lu,ina !rin strlucirea care se afl *n ,)d natural *n el,
atrgndu-#i !rin aceast !utere sdit *n ,)d natural *n el ceea ce este c)natural cu el, a#a a f)st necesar
s fie a,estecat cu natura u,an ce1a c)natural cu Di1inul, ca !rin aceast c)res!)nden" aceasta s aib
d)rin"a fa" de ceea de care e *nrudit inti,B De aceea a f)st *,!)d)bit cu 1ia", ra"iune #i *n"ele!ciune, #i
t)ate cele bune 1rednice de Du,ne/eu, !entru ca !rin fiecare din acestea s aib d)rire du! acelea cu
care este *nrudit inti,B -n acest te2t de1ine li,!ede !e de ) !arte constituia teologic a ),ului ':!entru
aceasta a f)st *,!)d)bit cu 1ia", *n"ele!ciune #i t)ate cele bune 1rednice de Du,ne/eu(& iar !e de alta
atrac"ia !e care ) e2ercit *n ,)d interi)r asu!ra ),ului 8r7eti!ul ':atrgndu-#i la sine ceea ce e
c)natural cu el !rin !uterea sdit *n ,)d natural *n el(&B
:r. :ro'. Dniv. Dr. Dumitru Stniloae # &ontituia omului
aB 6n trupul omenec! raionalitatea platicizat 7"i atinge maxima complexitateB Du! credin"a
cre#tin, ),ul c)nst din tru!ul ,aterial #i din ceea ce nu,i, suflet, care nu !)ate fi redus la
,aterieB Sufletul strbate !rin tru!ul ,aterial #i e legat de el, dar transcende ,aterialitatea luiB >iin"a
),eneasc e !rin suflet Icine1aI, nu nu,ai ce1aB 3eea ce *l face !e ), Icine1aI e acest substrat
*n/estrat cu c)n#tiin" #i cu ca!acitatea de reac"ii c)n#tiente #i libere, *n fa"a ),ului ies la i1eal nu
nu,ai de)sebiri ,ateriale de la indi1id la indi1id, ci #i acel substrat s!iritual de)sebit de ,aterieB +rin
acesta se ,anifest ),ul ca cine1a c)n#tient #i unicB
Tru!ul ),ului este ) ra"i)nalitate !al!abil, c)ncret, s!ecial, *n legtur cu ra"i)nalitatea
!al!abil, c)ncret a naturiiB Dac ra"i)nalitatea ,ateriali/at a )rdinii ,inerale, 1egetale #i ani,ale *#i
are )riginea *ntr-un act creat)r al lui Du,ne/eu, care a dat ) e2isten" !r)!rie acestei ra"i)nalit"i !rin
!lastici/are, ca unui c7i! al nesfr#it-de-c),!le2ei ra"i)nalit"i di1ine, *n tru!ul ),enesc aceast
ra"i)nalitate !lastici/at *#i atinge c),!le2itatea ,a2i,B Tru!ul ),enesc e ) ra"i)nalitate !al!abil
s!ecial, !rin fa!tul c are de la *nce!ut *n sine lucrarea s!ecial a sufletului, i,!ri,at *n el cu t)at
c),!le2itatea acti1it"il)r ra"i)nale #i a f)r,el)r lui de sensibilitateB Tru!ul ca ra"i)nalitate !lastici/at
*ncetea/ )dat cu ,)arteaB Sufletul *ns nu e una cu aceast ra"i)nalitate !al!abil #i s!ecial a
tru!ului #i de aceea nu *ncetea/ s e2iste ) dat cu tru!ulB 3ci sufletul, a crui !re/en" d
ra"i)nalit"ii !al!abile a ,ateriei calitatea de tru! !r)!riu-/is, e ) ra"i)nalitate subiecti1, c)n#tient,
de!#ind t)at ra"i)nalitatea #i sensibilitatea !asi1 a naturiiB
+rin aceasta, c7iar tru!ul ca !artici!ant la subiecti1itatea c)n#tient #i liber a ),ului nu e una cu
*ns#i ra"i)nalitatea !lastici/at a naturii generaleB Tru!ul se de)sebe#te de t)at natura ,aterial !rin
!re/en"a sufletului *n elB Sufletul !)ate aduna #i influen"a !rin tru! *ntreaga lu,e, iar !e deasu!ra e
ra"i)nalitate subiecti1 #i nesfr#it de b)gat !rin legtura cu )rdinea su!eri)arB
?efiind din natura general, sufletul nu !)ate dis!rea *n ea, )dat cu di/)l1area tru!ului
indi1idualB Sufletul e !r)dusul S!iritului c)n#tient etern, 3are, gndind !rinci!iile ra"i)nale ale ,ateriei
#i !lastici/ndu-le, aduce la e2isten" *n fa"a acest)r !rinci!ii !lastici/ate, dar legat de ele, un suflet
c)n#tient, du! c7i!ul Lui, suflet care s gndeasc aceste !rinci!ii #i s s!irituali/e/e realitatea
,aterial *n care ele sunt *nti!rite !rin unirea cu S!iritul c)n#tient eternB
S!iritul c)n#tient su!re, nu !)ate a1ea dect caracter de subiectB S!iritul c)n#tient creat e c7i!
al acestui S!irit c)n#tient necreatB 3a atare are #i el caracter de subiectB Dar un subiect c)n#tient e
t)tdeauna *n dial)g cu alt subiect c)n#tient, sau cu alte subiecte c)n#tienteB Sufletul u,an e fcut du!
c7i!ul lui Du,ne/eu cel !ers)nal, att !rin c)n#tiin"a sa, ct #i *n calitatea de subiect *ntre subiecte, cu
un fel de c)n"inut de c)n#tiin" u,an c),unB Dar c)n#tiin"a creat e adus la e2isten" *n legtur
)nt)l)gic cu ra"i)nalitatea !lastici/at a lu,ii, !e care L)g)sul du! creare c)ntinu s ) gndeasc
eficient #i s ) c)nduc s!re starea *n care c)n#tiin"a u,an 1a !utea s e2iste #i s func"i)ne/e *n eaB El
Se f)l)se#te s!re aceasta #i de un i,!uls de de/1)ltare !us *n *ns#i ra"i)nalitatea !lastici/at a lu,iiB
Sc)!ul crea"iei se *,!line#te astfel !rin aducerea la e2isten" a !ers)anei c)n#tiente create, !entru c
#i 3reat)rul este +ers)an #i !entru c crea"ia are ca sc)! reali/area unui dial)g *ntre +ers)ana
su!re, #i !ers)anele createB
bB Su'letul "i trupul 7ncep exite deodatB 8#a cu, tru!ul nu *nce!e s se f)r,e/e de la
sine, sau !rintr-un !r)ces anteri)r, ci are de la *nce!ut *n sine sufletul, ca fact)r de)sebit de natura
lui, t)t a#a nici sufletul nu e2ist *nainte de a *nce!e s se f)r,e/e tru!ul suB *nce!utul c)nc),itent al
e2isten"ei l)r !resu!une ) i,!licare f)arte inti, a sufletului #i a tru!ului, care face i,!)sibil de
*n"eles se!arat un suflet #i un tru! *n sineB +e de alt !arte sufletul u,an nu !)ate fi *n"eles *nainte de
tru!, cci *n acest ca/ tru!ul n-ar fi !rta# de la *nce!ut la caracterul de subiect al ),ului #i aceasta s-
ar re!ercuta asu!ra *ntregii 1ie"i a ),ului #i a legturii lui cu natura, "innd sufletul *n tru! ca *ntr-)
te,ni" #i *n fa"a naturii ca *n fa"a unei realit"i strine !e care nu ) !)ate transfigura #i care nu-1 !)ate
*,b)g"i, a#a cu, s)c)te#te te)ria !lat)nic ; )rigenistB Sufletul trebuie s fie de la *nce!utul
f)r,rii tru!ului *n tru!, !entru ca tru!ul s aib aceast c),!le2itate s!ecial adec1at sufletului #i
s )fere ,ediul adec1at !entru ,i#carea s!iritual, adic !entru gndirea #i 1)in"a c)n#tient #i liber
a sufletuluiB
L)g)sul di1in a *nce!ut s 1)rbeasc cu un c7i! creat al Su, ca subiect, ca i!)stas, crendu-1 sau
c7e,ndu-1 la e2isten", #i acest c7i! creat s-a ,anifestat de la *nce!ut *ntr-un )rganis, bi)l)gic,
care a *nce!ut s se f)r,e/eB ?)ile !ers)ane u,ane se nasc a!)i dintr-) !erec7e de alte !ers)ane
u,ane, !rin !uterea lui Du,ne/eu care intr *n dial)g cu eleB
Dat)rit fa!tului c nici ) cli! nu e2ist nici sufletul singur, nici tru!ul, *n1"tura cre#tin
!refer s 1)rbeasc nu de s!iritul ),ului, ci de sufletB 3ci !rin s!irit s-ar *n"elege ) entitate care n-
are nici ) calificare ce s-ar dat)ra c)e2isten"ei cu tru!ulB De aceea, !entru *n1"tura cre#tin, s!iritul
nu este *n ), ) entitate de)sebit de suflet, ci, func"iile su!eri)are ale sufletului, dedicate ,ai !u"in
*ngriDirii tru!ului #i ,ai ,ult gndirii care se !)ate *nl"a !n la gndirea 3reat)rului suB
Sfntul 6a2i, 6rturisit)rul c)nsider c ),ul e c)nstituit de la *nce!ut din suflet #i tru!, !entru
c el este de la *nce!ut i!)stasul-),, c)nstituit din a,nd)uB ?ici ) !arte a i!)stasului-), nu 1ine la
e2isten" ,ai tr/iu, cci aceasta le-ar transf)r,a !e a,nd)u cnd s-ar uni, iar ),ul n-ar fi ), *nainte
de unirea l)rB +e de alt !arte, Sfntul 6a2i, declar c sufletul #i tru!ul nu se !)t uni nici sub
!resiunea unei f)r"e e2teri)are, nici a unei afinit"i naturale, cci *n a,bele ca/uri unirea l)r s-ar
dat)ra unei f)r"e i,!ers)nale li!site de libertate #i *n acest ca/ nici ),ul n-ar fi ) fiin" liberB
Sufletul #i tru!ul 1in la e2isten" de)dat, la *nce!ut !rin crea"ie, iar du! aceea !rin na#tere #i !rin
1)ia lui Du,ne/eu, ca ) unitate, dar nu ca ) unitate de substan", ci ca ) unitate f)r,at din
a,nd)uB
Taina unirii sufletului #i a tru!ului *n ),ul indi1idual tri,ite la taina e2isten"ei s!eciei-),, ca unire
*ntre suflet #i tru!B Sfntul Si,e)n ?)ul Te)l)g atrage aten"ia c la f)r,area E1ei din c)asta lui
8da,, Du,ne/eu nu a ,ai suflat *n ea :suflare de 1ia"(, cci ea a f)st luat nu din tru!ul ne*nsufle"it al
lui 8da,, ci :din c)asta *nsufle"it( #i :!rga du7ului !e care ea a !ri,it-) *,!reun cu tru!ul
*nsufle"it, Du,ne/eu a fcut-) s!re suflet 1iu de!lin(B
c. Dnirea 7ntre u'let "i trup e at+t de deplin! c ele 'ormeaz o ingur 'ire! uperioar
naturiiB =nirea *ntre suflet #i tru! *n unitatea !ers)anei u,ane e ) tain de)sebit !entru c s!ecia-),,
care une#te natura cu s!iritul, re!re/int fact)rul s!iritual c)n#tient #i liber inserat *n natur ca sufletB
8cest fa!t d !)sibilitate !ers)anei n)astre s fac un u/ c)ntingent de naturB @nserarea s!iritului *n
natura ,aterial e att de inti,, c fact)rul s!iritual u,an nu !)ate fi c)nce!ut nici ) cli! ca s!irit
!ur, ci trebuie *n"eles de la *nce!ut ca suflet, sau ca s!irit *ntru!at, ca s!irit cu ra,ificrile lui *n tru!, sau
ca tru! cu rdcini *n s!iritB
Tru!ul e *n *ntregi,e un a!arat de ) sensibilitate nesfr#it de c),!le2, *n el e !erce!ut *n ,)d
nesfr#it de 1ariat t)at 1ibra"ia lu,ii cu f)r,ele ei *n c)ntinu ,i#care, !recu, t)t !rin el se e2!ri,
rela"ia ia fel de c),!le2 a !ers)anei u,ane cu lu,eaB E a!aratul unei sensibilit"i #i e2!resi1it"i
ine!ui/abileB Dar sensibilitatea e c)n#tient, iar de/1)ltarea acestei e2!resi1it"i de!inde *n ,are ,sur
de 1)in"B +rin tru!, s!iritul e2!ri, legtura infinit de c),!le2 a lui, !e de ) !arte cu )rdinea
s!iritual su!eri)ar, !e de alta, cu )rdinea lu,ii, legndu-le *,!reunB El ridic !rin tru! lu,ea *n
)ri/)ntul su!eri)r #i i,!ri, acel )ri/)nt, lu,iiB
Du! c)nce!"ia cre#tin, ),ul nu e nu,ai tru! ,aterial, cci ca atare nu ar re!re/enta un fact)r de
libertate creat)are fa" de natura aut),at, un fact)r care actuali/ea/ lu,ea ca realitate c)ntingen"B
Dar nu e nici ) Du2ta!unere de s!irit !ur #i de tru! ,aterialB =n s!irit !ur Du2ta!us tru!ului ar ,en"ine
s!iritul ne!rta# sensibilit"ii #i !asiunil)r !rileDuite de c)n1ie"uirea cu tru!ul #i ar ,en"ine tru!ul
ne!rta# calit"ii de subiect a s!iritului #i ina!t de s!irituali/area sa #i de r)lul de )rgan al
s!irituali/rii lu,iiB
Sfin"ii +rin"i 1)rbesc de !artea su!eri)ar *n"elegt)are a sufletului, de n)us ',inte&, *ntr-un fel
care ar arta c ea cun)a#te !e Du,ne/eu *n ,)d direct, intuiti1, du! ) eliberare de t)ate
re!re/entrile #i i,aginile lucruril)r din lu,eB =nii te)l)gi )rt)d)c#i au 1/ut aci ) de)sebire *ntre
cre#tinis,ul din Esrit #i cel din Occident, *n sensul c Esritul afir, ) cun)a#tere direct a lui
Du,ne/eu, !e cnd Occidentul, nu,ai ) cun)a#tere deducti1, !rin anal)gieB E ) cun)a#tere direct
!rintr-) lu,e de1enit trans!arentB
Sfntul Si,e)n c)nsider cun)a#terea lui Du,ne/eu ca ) :1edere(, care e ,ai ,ult dect au/ireaB
La el, ca #i la ceilal"i +rin"i, *n"elegerea nu e c)nce!ut *n s!iritul sc)lasticii ca ) cun)a#tere deducti1,
de la distan", ci ca un c)ntact, sau ca ) :si,"ire( a ,in"ii; realitatea lui Du,ne/eu iradia/ ) :lu,in(
s!iritual care !trunde *n ,intea ),ului, cu, iradia/ #i lucrurile ) lu,in ,aterialB
Sfntul 6a2i, 6rturisit)rul s)c)te#te c ,intea nu,ai !rin :,i#carea( de !urificare aDunge la
cun)a#terea de Du,ne/eu, fa!t afir,at #i de Sfntul Si,e)n ?)ul Te)l)g, deci nu !rin refu/ul ,i#crii
!rin lu,e *n sens )rigenistB +entru el ,i#carea s!iritual !rin lu,e, deci #i !rin tru!ul legat de lu,e, are )
1al)are !)/iti1B ?ese!ararea ,in"ii de ),ul t)tal *n cun)a#terea lui Du,ne/eu se dat)re#te #i fa!tului
c cun)a#terea de!lin a lui Du,ne/eu e *n acela#i ti,! ) unire cu Du,ne/eu a celui ce cun)a#teB
Sfntul Prig)rie +ala,a res!inge te)ria lui <arlaa, c ,intea care se *ntlne#te cu Du,ne/eu
este ) ,inte abstract, deta#at de !ers)ana integralB Ea este ,intea *n care se c)ncentrea/ sau *n
care 1ibrea/ *ntreaga !ers)an alctuit din suflet #i tru!, cu re/ultatele e2!erien"el)r acu,ulate *n
ea, dar !urificate, fcute curateB El c)nda,n te)ria lui <arlaa, /icnd9 :3ea ,ai ,are rtcire elin #i
i/1)rul a t)at necredin"aBBB este a ridica ,intea nu din cugetarea carnal, ci din tru!ul *nsu#i, !entru
a ) face s se *ntlneasc ac)l) sus cu 1ederile ,intale(B
Sfntul Prig)rie +ala,a nu 1)rbe#te de un tru! g)lit de sen/a"ii, ci de un tru! ale crui sen/a"ii au
f)st !urificate, *ndre!tate s!re Du,ne/euB El s)c)te#te :ini,a(, *n care trebuie s se adune ,intea 'n)us&,
ca s e2!erie/e ac)l) 7arul lui Du,ne/eu, cel ,ai luntric )rgan al tru!ului, dar *n acela#i ti,! ca centrul
de *ntlnire dintre tru! #i suflet #i ca )rganul c)nduct)rB Sfntul Prig)rie /ice9 :=nde, adic, ac)l), *n
)rganul c)nduct)r, *n tr)nul 7arului, unde e ,intea #i t)ate gndurile sufletului, *n ini, adicB <e/i c
cel)r ce #i-au ales s fie aten"i la ei *n#i#i *n isi7ie 'lini#te& le e cu t)tul necesar s-#i readuc ,intea #i s )
*nc7id *n tru! #i ,ai ales *n !artea cea ,ai dinluntru a tru!ului, !e care ) nu,i, ini,(B
Du! Sfntul Prig)rie +ala,a, a lsa ,intea *n cugetri abstracte de/legate de fiin"a integral a
),ului e ) ade1rat rtcireB O,ul acela e de!arte de sine, de realitate #i de Du,ne/euB
@nserarea inti, a s!iritului *n tru! #i calificarea lui *nce!nd din !ri,ul ,),ent al e2isten"ei lui ca
s!irit *ntru!at, sau ca suflet, nu *nsea,n c sufletul nu !)ate e2ista du! ,)arte #i *nainte de *n1ierea
tru!ului, !rin fa!tul c nu ,ai este *n tru!B El duce cu el calificarea sa ca suflet al tru!ului, cu rdcinile
tru!ului adncite *n el *n cursul 1ie"iiB >a!tul acesta arat #i el c sufletul e un fact)r de)sebit de tru!, fr
ca s fie un s!irit !ur, necalificat !rin tru!, cu care a trit *ntr-un anu,it l)c #i ti,!B
d. 2nerarea u'letului 7n trup nu poate 'i dec+t opera unui creator liber. 8ceast inserare a s!iritului
c)n#tient #i liber *n natur nu !)ate fi dect )!era unui creat)r liber ,ai !resus de lu,eB Dac lu,ea ca
natur !ur ar !utea fi e,ana"ia unei surse nelibere, lu,ea fcut !entru ),ul ca s!irit *ntru!at #i deci ca
un fact)r liber #i c)n#tient ce !)ate face din lu,e un u/ c)ntingent #i ) !)ate duce s!re starea unui ,ediu
t)tal trans!arent #i elastic !entru dial)gul *ntre !ers)anele u,ane #i *ntre ele #i Du,ne/eu ca !ers)an
su!re,, nu !)ate fi dect )!era unui creat)r at)t!uternic, s!iritual #i liberB
Du,ne/eu creea/ lu,ea *n ,)d liber !entru a ) s!irituali/a, !entru a ) face trans!arent !entru
SineB Dar aceasta ) !)ate face !rin ),, *ntruct a inserat s!iritul liber *n ea !rin ),B +rin s!iritul u,an
inserat *n lu,e lucrea/ s!iritul di1in *nsu#i la s!irituali/area lu,ii !rin lucrarea Sa *n sufletul ),ului,
dar *n s!ecial !rin *ntru!area Sa ca ),B O,ul trebuie s fie !re/ent ,car !entru a cun)a#te aceast
lucrare a lui Du,ne/eu *n lu,eB Lu,ea se d)1ede#te *n t)t felul ca fiind *n rela"ie cu ),ul, fie #i nu,ai
!rin fa!tul c e cun)scut nu,ai de elB
?atura u,an ca unitate *ntre suflet #i tru! cu sc)!ul de a face lu,ea trans!arent !entru
Du,ne/eu, are deci )riginea *ntr-un act s!ecial creat)r al lui Du,ne/euB 8ceast )rigine s!ecial se
arat *ntr-un ,)d cu t)tul !articular *n inserarea s!iritului *n natur ca suflet din !ri,ul ,),ent al
e2isten"ei naturii u,ane, sau ca fact)r c)nstituti1 al acesteiaB El e creat !rintr-un act creat)r s!ecial al
lui Du,ne/eu ca s f)l)seasc lu,ea *ntr-un dial)g cu Du,ne/euB Sufletul u,an e creat de
Du,ne/eu *ntr-un ,)d s!ecial, *ntruct e *n/estrat cu *nsu#iri *nrudite cu cele ale lui Du,ne/eu9
c)n#tiin"a, ra"iunea c)gniti1, libertateaB Sufletul u,an e c7e,at la un dial)g liber cu Du,ne/eu !rin
cun)a#tere #i fa!te, la ) f)l)sire a lu,ii *n ,)d liber, ca un dar al lui Du,ne/eu, !entru a rs!unde
!rin ea iubirii lui Du,ne/eu care i-a dat-) #i a !relungi !rin ea dial)gul iubirii cu se,enii siB
Du,ne/eu c7ea, alte #i alte !ers)ane la c)ntinuarea dial)gului cu Sine #i a *nl"rii lu,ii la
starea de ,ediu trans!arent al Su, !rin aducerea l)r la e2isten"B Dar *n aducerea n)il)r !ers)ane la
e2isten" El c)lab)rea/ cu actul de iubire al !ers)anel)r u,ane, care se angaDea/ cu rs!underea l)r
cea ,ai seri)as *n aducerea la e2isten" #i *n cre#terea alt)r !ers)ane u,ane !n la starea l)r de li -
bertate c)n#tient, trans,i"ndu-le dial)gul l)r cu Du,ne/eu #i cu se,enii #i t)ate *n1",intele LuiB
>iecare !ers)an se inserea/ ca un n)u )c7i de trans!aren" s!iritual *n !n/a naturii, !rin
care Du,ne/eu cel *ntru!at lucrea/ la adncirea #i lrgirea acestei trans!aren"e, !n la
des1r#irea ei !rin *n1iereB Oa,enii nu sunt re!eti"ia si,!l a un)r indi1i/i unif)r,iB Libertatea la
care sunt c7e,a"i, u/ul c)ntingent sau ,ereu 1ariat de natur !e care-l fac *ntr-) libertate c)ntinu,
i,!une )riginalitatea ireductibil a fiecrui ),B ?u,ai astfel )!era de s!irituali/are a naturii se
reali/ea/ *n ,)d a,!lu !rin alte #i alte !ers)ane, 1ariate *n c)ntribu"ia l)r, #i !rin Du,ne/eu care-Hi
1aria/ aDut)rul Su la aceast )!er, !)tri1it cu s!ecificul fiecrei !ers)ane #i cu eta!a la care s-a
aDuns *n aceast )!erB
Trupul #Jorgan trveziu al tainei in'inite a lui Dumnezeu>! T:DCD! 1*.-1,%
+rintele Stnil)ae a c),btut *n1tura !lat)nic ; )rigenist des!re !ree2istena sufletel)r 'de
fa!t ne)s-uril)r& i i,!licit gra1a de1al)ri/are a tru!ului c)nsiderat :*nc7is)are !entru suflet(, aDungnd
s sublinie/e *n c)nte2te diferite *nse,ntatea de)sebit a tru!ului u,anB
O f)arte bun sinte/ a antr)!)l)giei 1eter)-testa,entare ) dat)r, unui tnr cercett)r, 6arius
La/urcaB O,ul, s!une el, a!arine funciar att lu,ii terestre ct i celei celeste, dar trebuie s se *nscrie
*ntr-) necur,at ,icare ascendentB Se aDunge )are la ) c)nce!ie de!reciati1 des!re c)r!)ralitate, la
un dualis, de )rigine iudaic, alturi de cel !lat)nicianZ 3),entat)rii Legii se refu/ un)r distincii att
de nete *ntre tru! i suflet9 un argu,ent se,nificati1 este fa!tul c ter,enul dese,nnd tru!ul ; basar nu
este nici)dat *neles se!arat de suflet ; nefes7B Tru!ul trebuie *neles ca ) ,anifestare c)ncret a
sufletului, un fen),en al acestuia; aceasta face ca tru!ul s !)at c)nduce ctre ) anu,it :1i/ibilitate(,
ctre ) anu,it c)ncretee a sufletuluiB 8ceast rigur)as interde!enden *ntre tru! i suflet tri,ite la )
1i/iune abs)lut !)/iti1 des!re tru!ul ),enescB 3)r!ul este un c7i! al uni1ersului *ntreg, Tal,udul
!r)!unnd un a,nunit siste, de c)res!)ndene *ntre !rile c)r!ului i ele,ente ale uni1ersului creatB
-nele!ii tal,uditi insist asu!ra !erfectei inserii a tru!ului *n =ni1ers, asu!ra ca!acitii sale de
ada!tare i asu!ra ar,)niei funciil)r saleB Trebuie !reci/at *ns c aut)rul atrage atenia asu!ra fa!tului
c unele te2te 1eter)-testa,entare au f)st redactate *ntr-un cli,at d),inat de cultura elenisticB 8stfel,
e2egeii 1)rbesc des!re d)u antr)!)l)gii de s)rginte 1eter)-testa,entar9 una fidel s!iritului )riginar al
iudais,ului 'i,agine !)/iti1 asu!ra c)r!)ralitii& i cea de-a d)ua, ,arcat de ideile funda,entale ale
antr)!)l)giei elenistice, insistnd asu!ra distanei de nec)nciliat dintre tru! i sufletB
8ntr)!)l)gia biblic refu/ siste,atic dualis,ulB Tru!ul ),ului este *nsufleit, iar sufletul este
*ntru!at, s)teri)l)gia nu este *neleas ca ) ru!tur radical fa de tru!, ci ,ai degrab ca ) bun
ar,)ni/are a ra!)rturil)r l)rB
3laude Tres,)ntant afir, c !)!)rul e1reu a creat ) cultur a crei structur n)etic este :cu
t)tul )riginal(B -nde!rtarea de s!iritul scri!turistic a dus la f)r,area, *n Occident, a unei ,entaliti
antr)!)l)gice de ti! !lat)nic i ne)!lat)nic, cu e2ce!ia arist)telienil)r sec)lului al T@@@-leaB 3eea ce a
!r)dus de1ierea este ,)dul *n care s-au fcut c)res!)ndene ling1istice *ntre ter,eni care, *n realitate, nu
au aceeai se,nificaieB Este 1)rba de traducerile *n greac i latin a d)i ter,eni ebraici, nefes7 i basar,
nefes7 fiind tradus, *n greac !rin !sQ7e i *n latin !rin ani,a, iar basar, *n greac !rin sar2 i *n latin
!rin car), !reluat *n france/ !rin c7air'ceea ce !entru france/ul din sec)lul TT c7air *nsea,n c)r!ul
,ai ales ca i/1)r al !ati,il)r, basar dese,nea/ t)talitatea u,an, ),ul 1iu&B
-n tradiia ebraic, ),ul este *neles ca ) unitate !si7)-s),atic indis)ciabilB ?efes7 i basar nu
sunt d)u lucruri, substane diferite, ca !sQ7e i s),a la +lat)n, ci d)u cu1inte !entru a dese,na ),ul
din !unct de 1edere al !si7is,ului i al )rgani/aiei sale !si7)-bi)l)giceB Sfntul @)an E1ang7elistul a
scris9 :3u1ntul S-a fcut tru! ; sar2 i nu s),a( !entru a arta li,!ede c L)g)sul i-a asu,at natura
u,an *ntreag, !)tri1it c)nce!iei iudaice des!re ),B Sfinii +rini, *n s!ecial cei !re/eni la Sin)adele
Ecu,enice @, al @@@-lea i al @<-lea, au cutat s sal1e/e c)ninutul gndirii biblice, cutnd ter,enii
adec1ai din li,ba greacB 8stfel, ei au e1itat ter,in)l)gia !lat)nic i ne)!lat)nic, care din !cate !are
a fi !re/ent *n ,entalitatea )ccidentalB O ,eniune i,!)rtant trebuie fcut *n ceea ce !ri1ete
asi,ilarea ter,enil)r latini c)r!us i ani,a de ctre li,ba r),n care i-a as)ciatB +entru a dese,na
realitatea !si7)-s),atic e2ist ter,enii c)r! i re/er1at !entru ), tru! *n care bate ini,a 'latB ani,a&B
+BSB [allist)s \are afir, c ,aD)ritatea aut)ril)r cretini de la *nce!uturi gndesc *n ter,eni
!lat)nici, fcnd ) se!araie *ntre suflet i tru! i identificnd ade1rata !ers)an cu sufletul, care este
1/ut ca ele,entul unic, indestructibil i etern *n fiecare ),B 8stfel, *n l)c s s)c)teasc tru!ul ca !e
,)dul de e2isten al *ntregii !ers)ane, ,uli scriit)ri !atristici 1d *n tru! d)ar ) !arte a !ers)anei, )
c),!)nent se!arabil i inferi)arB
FB 3B Larc7et scrie c Sfinii +rini au insistat adesea asu!ra fa!tului c fiina ),eneasc nu este
nu,ai suflet, nici nu,ai tru!, ci una i alta la)lalt, de nedis)ciatB 8stfel, ei s)c)tesc tru!ul ca fcnd
!arte din *nsi fiina ),ului, recun)scndu-i acestuia ) de,nitate egal cu cea a sufletului, atribuindu-i
aceeai )rigine i acelai destin cu cel al sufletului, negnd astfel c)nce!iile s!iritualiste care afir,au c
tru!ul este un a1atar al sufletului, se,nul decderii lui, un ,)r,nt al sufletului care l-ar ine !ri/)nierB
+rintele Stnil)ae, cu, a, desc)!erit i *n sinte/a din :3)nstituia ),ului(, afir, c :tru!ul
),ului este ) rai)nalitate !al!abil, c)ncret, s!ecial, *n legtur cu rai)nalitatea !al!abil, c)ncret a
naturiiB El re!re/int cel ,ai c),!le2 siste, de rai)nalitate !lastici/at(B T)t el afir, c :tru!ul ),ului
nu e nu,ai ,aterie sau nu,ai rai)nalitate n)n-)biecti1itate !arial a tru!ului(B 3nd 1)rbete des!re
*ntru!area >iului lui du,ne/eu, Dertfa, *n1ierea i *nlarea Sa cu tru!ul la cer, *n intr)ducerea la te)l)gia
sacra,ental i *n ca!it)lul des!re es7at)l)gie, !rintele Stnil)ae se refer i la i,!)rtana i 1al)area
tru!ului ),enesc9 :+rin u,anitatea asu,at de >iul lui Du,ne/eu, u,anitatea este cel ,ai c)res!un/t)r
,ediu !rin care ni se c),unic Du,ne/eu, u,anitatea fiind fcut de Du,ne/eu ca !e c7i!ul i )rganul
cel ,ai c),unicabil al Su cu )a,enii, acetia a1nd !e Arist)s 1irtual *n eiB -n tru!ul ),enesc asu,at
de >iul lui Du,ne/eu e te,eiul i i/1)rul sfinirii *ntregului c)s,)s ,aterial i din el lu, !utere s
c)lab)r, i n)i, !rin tru!ul n)stru, la sfinirea c)s,)sului(B
+rin Dertfa 1ieii, ,)artea tru!easc !entru alii, *n cadrul Dertfei lui Arist)s se arat ) alt ,are
1al)are ce s-a dat tru!ului, aceea de a asigura eternitatea ),ului, !ri,ind s se Dertfeasc cu tru!ulB
+relund ideea Sfntului 37iril al 8le2andriei, +rintele Stnil)ae scrie c la Du,ne/eu Tatl nu a1e,
acces dect *n stare de Dertf, *n sensul de !redare 1)ii lui Du,ne/eu i sluDirii se,enil)r, ase,enea
,artiril)r i er)il)rB
$a/a general a Tainel)r $isericii este credina c Du,ne/eu !)ate lucra asu!ra creaturii *n
realitatea ei 1i/ibilB S!iritul u,an transfigurea/ ,ateria cu care e unit de la *nce!ut )rgani/ndu-) *n
tru!, ca ,ediu de lucrare a s!irituluiB -n taina ),ului t)ate !rile i funciile lui sunt taine, !entru c
!artici! la !artea lui ca *ntregB Tain e )c7iul ,aterial care 1ede, tain e cu1ntul r)stit de ),, ca
*,binare de sunet i sens, ca u,!lere a sunetului de sensB Tain e faa ),ului, ,aterie lu,inat de
gndire i si,ireB 8 sfini tru!ul *nsea,n a sfini i sufletul sau a-l face ,ediu t)t ,ai str1e/iu i )rgan
t)t ,ai adec1at al !re/enei du,ne/eirii Orice gest al tru!ului are re!ercusiuni asu!ra 1ieii sufleteti i
)rice gnd sau si,ire din suflet se re!ercutea/ *n tru!B
3retinis,ul crede *ntr-) 1enicie a ,ateriei, a unei ,aterii nesting7erit transfigurat de !uterea
i b)gia infinit a 1ieii s!irituale i de energiile di1ineB 3retinis,ul ad,ite un fel de ,aterialis,
,istic, cun)ate ) sfnt ,aterieB 3ci sfnt este tru!ul D),nului !rin a crui !ri,ire se sfinesc i
tru!urile n)astreB
<al)area tru!ului a reieit ur,nd eta!ele 1ieii !,nteti a 6ntuit)rului, 3el care a 1enit s-l
restaure/e !e ), integral, tru! i sufletB
Sinte/ reali/at de studentul uur)i 3ristian, an @<, T+, /i
Subiectul 1? 2conomia Du3ului S'+nt i legtura Sa cu iconomia 4iului
$TDO.! COL. 22! p. *11-*%9). Lucrarea S'+ntului
Du3 au 3arul dumnezeiec "i colaborarea liber a omului cu el
1B Lucrarea S'+ntului Du3 au 3arul dumnezeiec
Dac din !unct de 1edere c)nstituti1 $iserica c)nst din Arist)s-3a!ul #i din u,anitatea-c)r!ul Lui,
Du7ul Sfnt este 3el ce une#te !e Arist)s cu )a,enii sau !e )a,enicu Arist)sB Eleste !rin aceasta !uterea
sfin"it)are, de-1ia"-fct)are #i unificat)are *n $isericB El c)b)ar la 3inci/eci,e #i !rin *ns#i c)b)rrea Lui d
e2isten" real $isericiiB Elface s se c)nstituie $iserica, a crei !re,is a f)st !us de Arist)s, !rin fa!tele Lui
,ntuit)are, *n tru!ul LuiB Dar Du7ul Sfnt r,ne *n $iseric ne*ncetat, !rin iradiere ne*ncetat din Arist)sB El
este fact)rul !rin care $iserica, )dat c)nstituit, e sus"inut *n fiin"; cci El aduce n)i ,dulare u,ane *n
ea,sde#te *n ele 7arul #i darurile lui Arist)s #i !rin aceasta le unific *n Arist)s, sfin"indu-le #i dndu-le 1ia"a n)u,
1ia" du,ne/eiasc din1ia"a lui Arist)sB +rin Du7ul curge #i cre#te ,ai de!arte 1ia"a cea du,ne/eiasc *n
$iseric,cre#te $iserica *ns#i; El *ntre"ine 1ia"a du,ne/eiasc *n ea, adic,en"ine $iserica *n c)ntinuareB Desigur
nu ) face aceasta fr c)lab)rarea fact)rului u,anB
Lucrarea general ,ntuit)are a Du7ului lui Arist)s *n $iseric se efectuea/ !rin
7arul du,ne/eiesc, sau ea *ns#i este 7arul du,ne/eiescB
Du! *n1"tura Sfintei Scri!turi #i a Sfin"il)r +rin"i, 7arul du,ne/eiesc nu e un bun
*n sine, deta#abil de Du,ne/euB Sfntul Prig)rie +ala,a arat c 7arul este ) energie necreat, i/1)rt)are din
fiin"a du,ne/eiasc a 3el)r trei i!)stasuri #i e nedes!r"it de ea, sau de aceste i!)stasuriB Ter,enul grecesc
:energeia( se traduce *n r),ne#te !rin :lucrare(B 8ceasta !une *n e1iden" fa!tul c *n 7ar ca lucrare e !re/ent
*nsu#i subiectul du,ne/eiesc care ) s1r#e#teB De aceea, !ute, f)l)si #i ter,enul :energie(, *n sensul c *n
lucrare se arat ) energie a celui ce lucrea/B Dar aceast energie se i,!ri, t)tdeauna #i *n cei !entrucare se
lucrea/B De aceea *n"elegnd 7arul ca :energie( du,ne/eiasc, *l *n"elege, !e de ) !arte *n sensul de energie
actuali/at a Du7ului ca lucrare, !e de alta, *n sensul de energie cese i,!ri, *n fiin"a celui *n care Du7ul Sfnt
lucrea/, fcndu-1 ca!abil #i !e acela s
lucre/e, sau fcndu-1 ca!abil de c)nlucrarea lui cu Du7ul SfntB
Aarul e fereastra desc7is s!re infinitatea lui Du,ne/eu ca !ers)an, sau ca c),uniune trei,ic de
!ers)ane, )dat ce Du,ne/eu ne-a !us !rin 7ar *n rela"ie cu SineB Aarul des-li,itea/ 1ia"a e2isten"ei n)astre #i
!rin aceasta satisface *n ,)d real setea ei du! infinitul !ers)nal transcendentB 3a atare 7arul ne d !utin"a
*,!linirii n)astre ca :c7i! al lui Du,ne/eu(, sau aDut *naintarea n)astr *n ase,narea cu El,sau *n infinitatea
rela"iei iubit)are cu El
E2ist )arecu, d)u f)r,e saugrade de !re/en" a 7arului *n ),9 ) i,!ri,are a lui *n ),, ca !utere, de#i
#i aceast !re/en"este ) lucrare a Du7ului; #i ) !re/en" de!lin asi,ilat #i si,"it de ), ca lucrare !rin lucrarea
saB
8ceast *n1"tur des!re 7ar are calitatea c !une !e ), *n ne,iDl)cit legtur cu Du,ne/eu care
lucrea/ *n el, s!re de)sebire de te)l)gia r),an)-cat)lic, care !rin d)ctrina des!re gra"ia creat *l las !e ),
singur cu ) !utere i,!ers)nal adugat la !uterile lui naturale, sau !use la dis!)/i"ia luiB
La ba/a tutur)r daruril)r stau 7arurile Tainel)rB Aarul ac)rdat !rin Taine !resu!une #i el ) !regtire, dar
se,nifica"ia !regtirii st ,ai ,ult *ntr-) asigurare a c)lab)rrii 1iit)are din !artea ),uluiB@ar 7arul care st la
*nce!utul *nce!utului este cel ac)rdat !rin Taina $)te/uluiB-ns c7iar #i el !resu!une ) !regtire din !artea ),ului,
sau cel !u"in ) nerefu/are, ) desc7idere caba/ a unei c)lab)rri 1iit)are a ),ului cu elB 8ceast c)ndi"ie este
*,!linit #i de c)!iiB $a,*n ca/ul l)r, c)ndi"ia c)lab)rrii cu lucrarea Du7ului *nce!ut la $)te/ e asigurat c7iar
,ai ,ult, dat fiind a,bian"a cre#tin a fa,iliei, sub a crei influen" c)!ilul st ,ai ,ult dect adultul, creia
c)!ilul *i este t)tdeauna *n ,)d a!r)a!e integral desc7isB
8stfel 7arul Tainei *nsea,n *n general *nce!utul lucrrii Du7ului *ntr-un ),, sau *nce!utul unui n)u fel
de lucrare, care se i,!ri, ca un n)u fel de !utere, ba/at *ns !e lucrarea *nce!ut la $)te/B @ar lucrarea Du7ului
!ersistnd !r)duce *n ), ) !utere #i ,ai ,are, sau ) stare !er,anent, care r)de#te *n fa!te bune, *n e1itarea
!catel)r, *ntr-) stare de !uritate, de credin" ,ai fer,, ,ai 1ieB -n t)ate e 7arul, ca lucrare a Du7uluiB De aceea se
!)ate 1)rbi #i de ) stare de 7ar, sau de 7arul care *,brac !e un ),B
Sfntul Si,e)n ?)ul Te)l)g cere lui Arist)s un 7ar care s fie *,!reun cu el, care s-1 ac)!ere, s-1
arate *ntreg nesu!us ru#inii, care s-1 *,brace, s fie *nluntrul lui, s-1 lu,ine/eB336 O,ul e transf)r,at cu
ti,!ul *n *ntregi,e !rin 7ar, dac c)lab)rea/ cu El; el !)art *n t)at fiin"a sa !ecetea acti1 a 7arului, ca !ecetea
lui Arist)s, ca 1e#,nt din ce *n ce ,ai lu,in)s, ca lu,in trans!arent ce se re1ars din interi)rul lui !lin de
Arist)s #i *i *,brac t)at *nf"i#area e2teri)arB Aarul ca lucrare !r)duce #i ) stare )nt)l)gic, du7)1niceasc, ce
!)ate fi e2!eriat #i e2!ri,at ca atare, desigur atta ti,! ct lucrarea Du7ului Sfnt sau a lui Arist)s durea/ *n
), #i )dat cu aceasta #i c)lab)rarea acestuiaB
Sfntul Si,e)n 1)rbe#te #i de ) !ecete a 7arului, dar r)ag !e Arist)s #i s nu i-1retrag9 :Arist)ase al
,eu, 3are ,-ai u,!lut de Du7ul Tu du,ne/eiescBBB druie#te !n la sfr#it, fr retragere, r)bului Tu *n
*ntregi,e 7arul Tu; nu *l retrage, nu Te *nt)arce, Nidit)rule, nu , trece cu 1ederea, )dat ce ,-ai !us *n fa"a Ta
#i *ntre r)bii Ti #i ,-ai !ecetluit cu !ecetea 7arului TuB(
Aarul, *,!reun cu t)ate darurile, este deci nu nu,ai al Du7ului, ci #i al lui Arist)sB +r)!riu-/is !rin
Arist)s ni s-a fcut !)sibil #i accesibil, *ntruct Arist)s a ridicat natura n)astr asu,at de El la starea de
ne!ctuire, de druire t)tal a ei lui Du,ne/eu !rin Dertfa de !e cruce, la starea de inc)ru!tibilitate !rin -n1iere #i
de !ne1,ati/are cul,inant !rin -nl"areB -nainte de Arist)s, natura n)astr era *nc7is lucrrii lui Du,ne/eu *n ea,
!trunderii infinit"ii 1ie"ii #i iubirii lui Du,ne/eu *n ea, adic 7arului, *n sensul c refu/a )rice c)lab)rare cu elB
De aceea 7arul #i t)ate darurile nu sunt dect aducerea bunuril)r cu!rinse *n natura n)astr *ndu,ne/eit *n
Arist)s, *n interi)rul n)stru *nsu#i !rin Du7ul SfntB
Aarul #i darurile nu sunt lucrri du,ne/eie#ti inc)l)re, indeter,inateB Du7ul nu are alt r)l dect acela s ne
fac !r)!rii aceste energii ale lui Arist)s #i darurile care ne a!r)!ie de ase,narea cu ElB +rin Du7ul, n)i intr,
*ntr-un dial)g cu Arist)s, *n care nise c),unic !uterea #i lu,ina cun)a#terii Lui, a cun)a#terii tre!tate a infinit"ii
du,ne/eie#ti,care sl#luie#te *n u,anitatea Lui accesibil n)uB ?)i i,it, #i !ri,i, !rin Du7ul cele ale lui
Arist)s, *ntr-un dial)g liber *n nesfr#it !r)gresB De1eni, t)t attea i!)stase !rin care 1)rbe#te #i lucrea/ @!)stasul
Du7ului, sau care de1in ca!abile s 1)rbeasc cu Arist)s ca !artenere ada!tate Lui #i ca!abile s !ri,easc cele
ale Lui; sau Du7ul Se interi)ri/ea/ *n t)ate subiectele u,ane care-L !ri,esc, fcndu-le i!)stase-!artenere ale lui
Arist)s, *ndial)gul cu El; fcndu-le un fel de unitate de i!)stase, *ntruct acela#i Du7 ca i!)stas leunific *n
1)rbirea #i lucrarea l)r, *n dial)gul cu Arist)sB
-nce!e ) c7en)/ a Du7ului, 3are Se c)b)ar la ni1elul n)stru, !entru a ne ridica la ni1elul de !arteneri ai
lui Arist)sB El nu e un i!)stas cu natur u,an de)sebit, deci nu e *ntru!at ase,enea n)u, cu, e *ntru!at Arist)s,
#i de aceea ni,ic nu-L *,!iedic !entru a Se infu/a ca i!)stas *n i!)stasele n)astre, de1enind un fel de i!)stas al
!ers)anel)r n)astreB @ar aceasta ni-L face cu att ,ai inti,B Arist)s e ,ereu un ,)del de)sebit de n)i, ,)delul
n)stru cu care 1)rbi,, distinct de n)i cu, sunte, distinc"i n)i *n#ine *ntre n)i #i legat de n)iB Arist)s r,ne
,ereu !artenerul n)stru cu care 1)rbi,, !e care-1 i,it,, cruia *i cere, !uterile #i din care ne 1in !uterile *n
acest dial)g, de1enindu-ne #i El interi)r, dar *n alt ,)dB Du7ul e cel !rin care face, t)ate acestea, ac)!erindu-Se
cu n)i fr s ne anule/e, dar #i fr s a!ar *n fa"a n)astr ca !artener de dial)g distinct de n)iB Se efectuea/ un
dial)g *ntre n)i #i Arist)s, *n !arte *n !lanul ist)ric, *n !arte *n !lanul eternit"ii, !entru c n)i *n#ine sunte,
acce!ta"i #i ridica"i *n !)/i"ia Du7ului, sau Du7ul acce!t !)/i"ia n)astr !e ba/a unei inti,it"i su!re,eB 8ceasta
t)tu#i nu ne anulea/ ca !ers)ane, ci ne de/1)lt ca !ers)ane, a#a cu, lu,ina s)arelui ce !trunde *n n)i #i ne d
!utin"a s 1ede, nu ne anulea/ ca !ers)aneB
De aceea s-a s!us c sfin"ii sunt *nc)r!)rrile Du7ului, desigur nu *n sensul c natura l)r
u,an are ca i!)stas !e Du7ul *n acela#i sens *n care Arist)s este i!)stasul naturii Sale u,ane; ci *n sensul c
subiectele l)r se reali/ea/ *ntr-) su!re, inti,itate cu Du7ul, #i nu nu,ai subiectele l)r cun)sct)are #i 1)it)are,
ci #i tru!urile l)r, adic t)at fiin"a l)rB
@nti,itatea aceasta *ntre Du7 #i ),ul care crede, face !e ),ul du7)1nicesc s nu-L si,t !e Du7ul ca !e
un Tu, ci de cte )ri /ice eu, aude #i !e Du7ul s!unnd *n el, EuB Eu-ul su a de1enit Eu-ul Du7ului; Eu-ul Du7ului
a de1enit eu-ul su, *ntr-) unire des1r#it fr c)nfu/ieB Sunt d)u eu-uri inter!enetrate9 Eu-ul Du7ului i,!ri,at
*n eu-ul ),ului ca s de/1)lte eu-ul acestuiaB +uterile Du7ului #i, cu aceasta, !uterile lui Arist)s au de1enit !uterile
),uluiB Du7ul nu Se afir, *n ), !rin categ)ria de Tu, ca Arist)s, ci de Eu, !entru ca s *ntreasc eu-ul ),ului,
dar ca un eu iubit)r de Arist)sB 3)b)rnd la ni1elul eu-ului u,an, El Se face s,erit ca ),ul, !entru ca #i ),ul s
se s,ereasc, #i !rin s,erenie s se *nal"eB 3a Du7 al c),uniunii ),ului cu Arist)s #i *n Arist)s cu t)"i
credinci)#ii, El este ,ai ales un Eu al $isericii, un Eu *n care credinci)#ii $isericii se si,t una, !entru c fiecare
si,te c eu-ul lui e !enetrat de eu-urile cel)rlal"i, *ntruct acela#i Eu al Du7ului e !re/ent #i se s,ere#te *n t)"i *n
c),uniunea l)r cu Arist)s #i *ntre)laltB Dat)rit acestui fa!t, ca #i fa!tului c Du7ul este t)tu#i un $u
du,ne/eiesc, eu si,t !e acest $u, su!eri)r ,ieB E un Eu *n care se *nal" eu-ul ,eu; e un Eu care , *nal"; e un
Eu *n care t)"i c#tig, ) trans!aren" #i ) inter!enetrare t)t ,ai ,are, *n care ne si,"i, una, dar nu c/u"i *n
i,!ers)nalB 3ci acest Eu c),un ne lu,inea/ t)t ,ai ,ult !e fiecare ca eu !r)!riu *n Eu-ul c),uniuniiB Desigur
#i Arist)s ne re!re/int *n fa"a Tatlui, ca un Eu ),enescB Dar fa" de n)i El e un Tu, !entru c e dintre n)iB Du7ul
*ns nu ne re!re/int ca un eu ),enesc de)sebit de n)i, deci ca un Tu al n)struB 3i aDuta"i de Du7ul, !re/ent *n eu-
urile n)astre, ne *nf"i#, n)i *n#ine Tatlui, ase,enea >iului, !e de ) !arte ca ) ,ulti!licitate de eu-uri, !e de alt
!arte ca un singur eu, sau ca un eu ,ulti!luB
De aceea 7arul ca lucrare a Du7ului #i a lui Arist)s se ,i#c *n $iseric, )dat ce Du7ul Se ,i#c *n n)i ca
un eu c),un al n)stru care nu ne anulea/, ci ne *ntre#te iubirea fa" de Arist)s #i unirea cu El #i *ntre t)"i cei ce
crede,B aici a!are #i !arad)2ul libert"iiB +e de ) !arte *n ), lucrea/, si,te #i cun)a#te Du7ul, !e de alt !arte
lucrea/ ),ul *nsu#i *ntr-) libertate ,ai ,are ca ac)l) unde li!se#te Du7ulB
8stfel Du7ul "ine de $isericB 8ceasta e ) alt caracteristic a LuiB De aceea nu !ute, 1)rbi des!re 7ar, ca
de ce1a *n afar de $iseric, ci ca de ce1a ce "ine de $isericB La fel nu se !)ate 1)rbi de $iseric fr 7ar, sau fr
Du7ul SfntB +rin c)b)rrea Du7ului Sfnt a luat fiin" $isericaB E,nerea Lui "ine $iserica ne*ncetat *n fiin",
r,nerea aceasta fiind t)t)dat ) c)ntinu c)b)rre a Lui #i ) *,!r)s!tare a $isericiiB -n $iseric se c)ntinu
lucrarea Du7ului sau 7arulB Lucrarea Lui sau 7arul e c)nstituti1 $isericii #i 7arul nu se,anifest dect *n $isericB
Aarul este c)nstituti1 $isericii #i el nu !)ate fi dect ) lucrare *n $isericB Dac
este ade1rat cu1ntul Sfntului @rineu, c :unde este Du7ul, ac)l) este $iserica #i unde este $iserica, ac)l) este
Du7ul Sfnt(, t)t a#a de ade1rat e c unde este 7arul sau lucrarea Du7ului Sfnt, ac)l) este $iserica #i unde este
$iserica, ac)l) este 7arulB @ar Du7ul Sfnt sau lucrarea Lui este ac)l) unde Se i,!ri, *n *ntregi,e Arist)s, cu
tru!ul Lui *ndu,ne/eit, cu re/er1a nesfr#it de 1ia" du,ne/eiascB Du7ul Sfnt e 8cela#i *n t)"i, 8cela#i *n t)at
$iserica; *n t)"i este acela#i Du7 integral al lui Arist)s, sau aceea#i lucrare ade1rat a Du7ului, sau acela#i 7ar al
Lui, c7iar dac *n unii e ,ai ,ult actuali/at dect *n al"iiB Du7ul lui Arist)s creea/ !rin lucrarea Lui *n credinci)#i
dis!)/i"ia unit"iiB 3el st!nit de tendin"a de/binrii nu este al Du7ului lui Arist)sB 3el ce se des!arte de $iseric
nu este *n 7arul lui Arist)s, *n eflu1iul 1ie"ii unitare a lui Arist)sB
aB Lucrarea aceata a Du3ului lui 0rito, au 3arul, ne ete abolut necear
pentru m+ntuire, dac ,ntuirea *nsea,n *,!rt#irea de 1ia"a du,ne/eieasc din tru!ul D),nului Arist)s #i
dac 7arul e t)c,ai aceast *,!rt#ireB Aarul face *nce!utul ,ntuirii n)astre #i el ne este necesar t)t ti,!ul,
!entru ca s ne ,ntui,B
Des!re necesitatea lui la *nce!utul ,ntuirii, D),nul @isus Arist)s s!une9 :?i,eni nu !)ate 1eni la 6ine,
de nu-1 1a trage !e el Tatl, 3el ce 6-a tri,is !e 6ine( '@nB 6, ..&B Dac 7arul este iradierea energiei !ers)nale a
lui Arist)s *n cei ce se desc7id Lui !rin credin", el nu !)ate fi r!it ca ) entitate i,!ers)nalB Trebuie s e2iste )
ini"iati1 a lui Arist)s cel !ers)nal, ca s se reali/e/e rela"ia Lui ,ntuit)are cu un ), credinci)s sau altulB Dar
Arist)s 1rea ca t)"i s se ,ntuiascB T)t des!re acest *nce!ut al ,ntuirii !rin 7ar s!une @isus Arist)s9 :De nu se
1a na#te cine1a din a! #i din Du7, nu 1a intra *ntru *,!r"ia lui Du,ne/eu( '@nB 3, %&B @ar des!re necesitatea *n
c)ntinuare a 7arului, Sfntul 8!)st)l +a1el s!une9 :Du,ne/eu este cel ce lucrea/ *n n)i #i s 1)i, #i s lucr,
!entru bun1)ire( '>ili!B 2, 13; EfesB 2, 5&B Sau9 :3ci ne-a, fcut !rta#i ai lui Arist)s nu,ai dac 1), !stra cu
trie !n la sfr#it *nce!utul strii n)astre *n El( 'E1rB 3, 1.&B @e#ind din legtura cu Du,ne/eu cel !ers)nal, sau
din lucrarea Lui *n n)i, cde, din starea de ,ntuireB
bB De aici rezult c 3arul ni e d gratuit, cci !e Du,ne/eu ca !ers)an nu-L !ute, f)r"a sau )bliga
!rin ni,ic, ca s intre *n rela"ie cu n)iB Dar Arist)s nu ne refu/ c),unicarea 1ie"ii Sale !rin 7ar, dat fiind c El e
i!)stasul du,ne/eiesc de te,elie al *ntregii u,anit"i, deci i!)stasul desc7is tutur)rB
Lucrarea Du7ului sau 7arul Lui se *ndrea!t din El s!re t)"iB Se *ndrea!t din !ura Lui iubire, nu !entru
1reun ,erit sau !entru fa!te anteri)are ale n)astreB Desigur, *n ), au r,as du! cdere unele !)rniri s!re bine,
s!re s!argerea /iduril)r eg)is,ului su #i, dac el le f)l)se#te, se desc7ide 7arului ce i se )fer #i aceasta *l face !e
), a!t s !ri,easc ,ai u#)r 7arul lui Du,ne/eu cel ,ntuit)rB +rin calitatea de fiin" dial)gic, r,ne *ntr-un
fel de dial)g slbit cu 3u1ntulB 8#a trebuie *n"elese ca/uri ca al lui 3)rneliu Suta#ul '>a!te 14, 3%&B 8ceast
!utere sdit de Du,ne/eu, !rin care fiin"a n)astr !)ate re/ista !catel)r #i face binele, au f)l)sit-) unii ,ai
,ult dect al"ii, c7iar *nainte de !ri,irea 7aruluiB -n ,)dul cel ,ai de!lin a !us aceast !utere *n lucrare Sfnta
>eci)ar 6aria, bucurndu-se din aceast cau/ #i de un aDut)r ,ai ,are din !artea lui Du,ne/euB ?ic)lae
3abasila s!une c ea, !unnd aceast :!utere( *n lucrare ca :ni,eni altul(, :a ,i#cat !e Du,ne/eu la iubire fa" de
),( #i :a atras !e 3el ne!ti,it)r #i a#a S-a fcut ),, !entru >eci)ara, 3el ce era scrbit de ), din !ricina
!catului(B
cB Dar lucrarea Du3ului au 3arul lui 0rito *,biindu-se tutur)r !rin $iseric, *ntruct Arist)s este
sl#luit cu tru!ul Su *n ea, nu 'oreaz libertatea omului, adic nu lucreaz irezisti#il, silindu-1 s-1 !ri,easc
#i s-1 ,ntuiasc cu sila, cu sau fr c)nlucrarea luiB >a!tul c nu se ,ntuiesc t)"i nu se dat)re#te deci dect
nec)lab)rrii un)ra din )a,eni cu 7arul, nu unei !redestinri a un)ra s!re ,ntuire, #i a alt)ra s!re !ier/anie din
!artea lui Du,ne/euB 3ine nu se ,ntuie#te nu acce!t sau nu ,ai acce!t unirea eu-ului su cu Eu-ul Du7ului #i
deci cu eu-ul $isericii, reali/at *n Du7ul, sau n-a 1)it s reali/e/e unirea eu-ului su cu Eu-ul Du7ului *n eu-ul
$isericiiB +rin aceasta s-a ru!t #i de rela"ia cu Arist)s ca TuB @ar daca eu-ul ),enesc se reali/ea/ de!lin *n eu-ul
$isericii, aceast des!r"ire *nsea,n #i ) slbire a eu-ului su, a libert"ii sale, a realit"ii sale ca subiectB
Scri!tura afir, clar att )ferirea 7arului tutur)r din !artea lui Du,ne/eu, ct #i !utin"a ),ului de a-1
refu/a, sau fa!tul c 7arul nu este ire/istibilB +ri,ul lucru *l afir, s!unnd c Du,ne/eu :1rea ca t)"i )a,enii s
se ,ntuiasc #i s 1in la cun)#tin"a ade1rului( '@ Ti,B 2, .&, c Arist)s :S-a dat !e Sine !re" de rscu,!rare
!entru t)"i( '@ Ti,B 2, 6&, c :,ul"i sunt c7e,a"i, dar !u"ini ale#i( '6tB 24, 16&B 8l d)ilea lucru *l s!une Scri!tura *n
t)ate acele l)curi unde arat cu, unii )a,eni, unele cet"i sau !)!)rul iudeu s-au *,!)tri1it lucrrii 7arului
du,ne/eiesc, sau c7e,rii lui Du,ne/eu '8!)cB 3, 24; >a!te 7, %1; 6tB 23, 37; @sB %, .; 6%, 2; 6tB 11, 21 etcB&B
Sfnta Scri!tur ad,ite nu,ai ) !redestinare c)ndi"i)nat de !re#tiin"a lui Du,ne/eu, !ri1it)are la c)lab)rarea sau
nec)lab)rarea un)ra cu 7arul LuiB :+e care ,ai *nainte i-a #tiut, !e aceia i-a #i rnduit s fie ase,enea c7i!ului
>iului Su( 'E),B 5, 29&B T)t a#a trebuie s fie *n"elese #i l)curile9 EfesB 1, .-11; >ilB 2, 13; @ 3)rB ., 7 #i ca!B 9
E),B O !redestinare nu,ai a un)ra la ,ntuire c)ntra/ice iubirea lui Du,ne/eu, ,anifestat *n *ntru!area #i *n
3rucea D),nului, #i sensul uni1ersal-)nt)l)gic al asu,rii firii u,ane, cu, #i 1al)area uni1ersal a 3rucii LuiB O
!redestinare nu,ai a un)ra sau a tutur)r la ,ntuire c)b)ar ,ntuirea la ni1elul unei ,ani!ulri a fiin"el)r u,ane
ase,nate un)r )biecte, ne,ai*n"elegnd-) ca ) c7estiune de c),uniune *ntre Arist)s ca !ers)an #i )a,eni ca
!ers)ane, c),uniune !e care Arist)s nu ) !)ate )feri *n ,)d arbitrar nu,ai un)ra, #i !e care )a,enii nu !)t fi
f)r"a"i s ) acce!teB Dac Du,ne/eu nu )fer c),uniunea tutur)r, *nsea,n c nu s)c)te#te !e unii 1rednici #i
ca!abili de c),uniune !rin *ns#i firea l)rB Hi nu-i s)c)te#te !e )a,eni egali *n 1al)are !rin *ns#i firea dat l)r de
ElB 8ceasta ar *nse,na ) negare din !artea lui Du,ne/eu a *ns#i crea"iei SaleB -n afara c),uniunii cu Du,ne/eu,
deci a lucrrii Du7ului *n el, darurile ),ului nu se !)t de/1)lta, deci ele i-ar fi date fr r)stB
2B &olaborarea liber a omului cu 3arul
Lucrarea Du7ului ca !ers)an *n n)i cere c)lab)rarea n)astr liber, artndu-se #i *n aceasta i,!)rtan"a
ce ne-) ac)rd Du,ne/eu ca !ers)aneB Du7ul cere s ne *nsu#i, lucrarea Lui #i s ne-) face, !r)!rie !rintr-)
1)in" #i !rintr-) lucrare a n)astrB Du7ul nu f)r"ea/, adic nu anulea/ 1)in"a, !e care t)t El, ca Du,ne/eu, ne-a
dat-) !rin crea"ieB
Libertatea e cea ,ai !r)!rie caracteristic a Du7ului, a S!iritului autentic su!re,B :=nde este Du7ul
D),nului, ac)l) este libertatea( '@@ 3)rB 3, 17&B Du7ul 1rea ac)rdul liber al !ers)anel)r u,ane, *n c)nducerea l)r
*n infinitatea 1ie"ii du,ne/eie#ti #i *n 1e#nica ei n)utateB El 1rea s elibere/e !e ), de !asiunile care *l r)besc #i *l
"in *nc7is *ntr-) re!eti"ie ,)n)t)nB El 1rea s-1 fac liber !entru iubirea lui Du,ne/eu, i/1)r infinit de daruriB
Du7ul ne aDut s aDunge, la :libertatea ,ririi fiil)r lui Du,ne/eu( 'E),B 5, 21; PalB %, 63&B El ne face liberi *n
Du,ne/eu !entru iubirea 1e#nic n)u a alt)r !ers)aneB +rin :libertatea Sa 'de !asiuni& ne-a fcut Arist)s liberi( #i
ne trebuie un ef)rt ca s :nu lu, iar#i Dugul r)biei( 'PalB %, 1&B Lucrarea Du7ului ne d !utin"a s ne a!r)!ie, de
Du,ne/eu cel liber, s ne i,!ri,, de c7i!ul Lui t)t ,ai adnc, s ne face, ase,enea Lui 'EfesB 3, 12&B
Dar libertatea nu e un ca!riciu, nu e libertate !entru !cate, care de fa!t *nsea,n r)bie; ea *nsea,n )
eliberare de r)bia cu a!aren" de libertate, de r)bia care se ascunde cu 1iclenie sub ,asca libert"iiB
Libertatea !e care ne-) d Du7ul ,erge ,n *n ,n #i cre#te cu 1ia"a s!iritualB El e Du7ul libert"ii,
!entru c e Du7ul 1ie"ii #i, c7e,ndu-ne la libertate #i aDutndu-ne s s!)ri, *n ea, ni Se face !ricin de 1ia"B
:Legea Du7ului 1ie"ii ,-a eliberat !e ,ine de !cat #i de ,)arte( 'E),B 5, 2&B
Sfntul 37iril din 8le2andria leag !uterea Du7ului de a ne face liberi, de de,nitatea Lui de st!nil)r de
SineB Dar e liber nu,ai cine nu e st!nit de !ati,i #i !)ate elibera #i !e al"ii de eleB
Libertatea ade1rat e r)bia liber acce!tat a binelui, a iubirii altuia, a iubirii fa" de altul, a )bliga"iei
bene1)le fa" de binele a!r)a!elui, fa" de Du,ne/eu care ne cere s sluDi, binelui cel)rlal"i #i binelui n)stru
ade1ratB ?u,ai *n libertatea ade1rat, e sluDirea ade1ratB
E2ist r)bia iubirii, care e *n acela#i ti,! ade1rata libertate9 nu a iubirii tru!e#ti de tine *nsu"i, ci a iubirii
binelui tu 1e#nic #i al a!r)a!elui, care are ca ba/ iubirea de Du,ne/eu, singurul *n 3are e asigurat binele n)stru
#i al tutur)rB Sfntul 8!)st)l +etru ne *ndea,n /icnd9 :Tri"i ca ni#te )a,eni liberi, dar nu ca #i cnd a"i a1ea
libertatea dre!t ac)!er,nt al 1icleniei, ci ca ni#te r)bi ai lui Du,ne/eu( '@@ +etru 3, 16; 1e/i #i PalB %, 13&B Du!
legea acestei libert"i nefalsificate 1), fi Dudeca"i, adic *ntruct a, !/it-) '@acB 2, 12&B 3ci nu,ai legea acestei
libert"i ne )blig interi)r la iubirea de Du,ne/eu #i de se,eni; fr ea r,ne, *n r)bia eg)is,ului, care !)ate
lua d)ar ,asca libert"iiB Legea acestei libert"i este :legea des1r#it(, dar ea c)nst *n *,!linirea !)runcil)r
iubirii #i ea ne 1a face ferici"i !rin fa!tele n)astre #i !rin *nti!rirea adnc a iubirii *n fiin"a n)astr '@acB 1, 2%&B
8ceast libertate se arat deci *n ef)rtul n)stru de a nu ne lsa r)bi"i de !asiuni, care t)tdeauna sunt eg)iste, ci de a
s1r#i fa!tele buneB Ea i,!lic ef)rtul de c)lab)rare cu lucrarea Du7ului SfntB Aarul, de!arte de a ne r)bi
libertatea, ne aDut s fi, liberi !entru aceast c)lab)rareB
De altfel libertatea c)lab)rrii n)astre cu Du7ul e i,!licat c7iar *n fa!tul c 7arul e ) lucrare a Du7ului ca
!ers)an #i !rin ea Du7ul 1rea s ne duc la des1r#irea iubiriiB -n Occident dis!utele des!re cine e ,ai tare *n
rela"ia dintre 7ar #i libertate s-au nscut din c)nce!erea 7arului ca ) f)r" i,!ers)nalB -n acest ca/, f)r"a
i,!ers)nal a 7arului nu !)ate fi dect sau ,ai slab, sau ,ai tare ca f)r"a ),uluiB Dar *ntre Du,ne/eu ca
!ers)an #i credinci)s ca !ers)an, nu !)ate fi ) c)ncuren" *n ,anifestarea !uteriiB Dac 7arul este ,anifestare a
iubirii lui Du,ne/eu cel !ers)nal, e firesc ca El s caute s tre/easc !rin iubirea Lui iubirea n)astr liberB O
!ers)an care se a!r)!ie cu iubire dealta tre/e#te iubirea acesteia ca ,anifestare liberB Ea!)rtul de iubire este un
ac)rd *ntre d)u libert"iB Este dre!t c !recede 7arul ca ,anifestare a iubirii lui Du,ne/eu; dar nu ca s ne trag
silnic la iubire, ci ca s ne s)licite iubirea #i s ne dea !uterea s si,"i, iubirea lui Du,ne/eu #i s ) ,anifest,
!e a n)astr, dar lsndu-ne t)tu#i liberi s rs!unde, !)/iti1 sau negati1B ?u !)"i de1eni liber !entru bine sau
!entru iubire, dect *n rela"ie cu alt !ers)an care te *ncuraDea/ la bine, *"i ins!ir nu,ai n/uin"e s!re bine #i-"i
c),unic !uteri care s!)resc !uterile tale s!re s1r#irea bineluiB Dar aceasta *nsea,n c e necesar #i ef)rtul
!r)!riu !entru a f)l)si libertatea care-"i este tre/it, a ) ,en"ine #i a ) *ntri, !entru a f)l)si !uterile s!)rite !rin
rela"ia cu !ers)ana cealaltB
Dis!utele te)l)gice din Occident au !)rnit de la ) n)"iune f)arte ec7i1)c a libert"ii9 de la !retinsul liber
arbitru sau de la libertatea care ar fi abs)lut neutr #i !entru bine #i !entru ruB Ele #i-au !us !r)ble,a9 *n *ntlnirea
gra"iei di1ine cu aceast libertate, !)ate *n1inge gra"ia sau libertateaZ -n ca/ul cnd *n1inge libertatea, aceasta se
decide )arecu, singur !entru bine; *n ca/ul cnd *n1inge gra"ia, aceast libertate e dus )arecu, la bine cu sila
'!redestina"ianis,&B -n nici unul din ca/uri nu se reali/ea/ c)lab)rarea ade1rat, sau nu se d)bnde#te libertatea
ade1rat, att !rin 7ar ct #i !rin 1)in"a n)astrB O libertate abs)lut neutr, sau un liber arbitru nu e2ist *nsB
E2ist nu,ai ) libertate care ser1e#te *n ,are !arte rului, ) fals libertate, #i ) libertate *n bineB Liberul arbitru,
sau libertatea abs)lut neutr, este ) c)nstruc"ie arbitrar a cugetrii n)astreB Dar la libertatea *nbine, la ade1rata
libertate nu se !)ate aDunge fr aDut)rul unei !ers)ane su!eri)are, de#i e necesar si,ultan un ef)rt liber din !artea
celui aDutatB La libertatea ade1rat, sau la libertatea *n bine, nu aDunge ),ul nici nu,ai !rin sine, nici silit de )
!ers)an su!eri)arB
Libertatea ade1rat nu e un a!anaD al indi1idului singulari/at, nici al celui *nc7is *n i,anent, ci al celui
care se afl *n rela"ie iubit)are cu Du,ne/eu !rin Du7ul, dar *ntr-) rela"ie !entru care !ri,e#te !e de ) !arte
aDut)rul Lui, !e de alta, de!une #i el ef)rturi !r)!rii !entru a r,ne #i s!)ri *ncB -n rela"ia cu Du,ne/eu #i !rin
aDut)rul Lui, ),ul nu se *nstrinea/ de sine, ci de abia !rin acestea se reali/ea/ cu ade1ratB Sfntul 6a2i,
6rturisit)rul s!une c nici Du,ne/eu nu 1rea s s altere/e sau s str,t)re/e firea ),ului a#a cu, a creat-),
nici firea acestuia nu se alterea/ *n ac)rdul ei cu Du,ne/eu care a creat-), ci de abia !rin acest ac)rd ea se
reali/ea/ autenticB :3ci n-a 1enit '3u1ntul& ca s altere/e firea, !e care ca Du,ne/eu #i 3u1ntul a fcut-); ci a
1enit ca s *ndu,ne/eiasc firea(B 3)lab)rarea cu 7arul aDut !e ), cu att ,ai ,ult s-#i d)bndeasc ade1rata
libertate, cu ct 7arul e energia lui Arist)s, !rin 3are 1)in"a u,an a f)st cu ade1rat restabilitB O,ul, c)lab)rnd
cu 7arul, se restabile#te *n u,anitatea sa ade1rat, du! ase,narea lui Arist)sB Sfntul 6a2i, /ice, c),!letnd
cu1intele de ,ai sus9 :Hi dac '3u1ntul& a a1ut 1)in"a natural ca ),, a 1)it cu siguran" acelea !e care El ca
Du,ne/eu le-a sdit *n fire, cnd a *nfiin"at-) !rin crea"ieB(
2conomia Du3ului S'+nt$ TTDE.! p. 1,,-1,5) E2ist )
legtur inse!arabil *ntre ic)n),ia >iului i cea a Du7uliui SfntB De e2B =nul e unsul cellalat e ungerea-
LcB.,15-19; Du7ul -l unge !e Arist)s ca D),n 8r7iereu i +r)fet , c7iar al -ntru!areB- @s 6, 1B +rin lucrarea Du7ului
Sfnt , Tatl !regtete 1enirea >iului ; Du7ul e acti1 *ncreaie, >acB1, 25;2,7; El 1)rbete !rin !r))r)ci, a!)i Se
)di7nete *n >iul i este tri,is *n Lu,e de >iul- @n, 1%,26 dar El este i Du7ul >iului tri,is de Tatl *n ini,ile ca s
c)nfir,e c sunte, fiii Lui, strignd 811a +rinte- E),, 5,1%B @c)n),ia lui Du,ne/eu reali/at !rin Arist)s e
c),!letat d ere1rsarea Du7ului Sfnt i de adunarea $isericii la 3inci/eci,e, $iserica de1eni a Tru! al
D),nului dar i te,!lu al Du7ulu SfntB Du7ul e garantul !rin e2celen al Dertfei lui Arist)s, cu, c aceasta a f)st
!ri,it deTatlB Du7ul e !ri,it ca 6ngiet)rul ca cel ce *ns)ete 3u1ntul B
Ee1rsarea Du7ului Sfnt la 3inci/eci,e c)nfir, *,!carea
),ului cu Du,ne/euB 3ei ce caut darurile Du7uluiSfnt trebuie s le caute *n ecclesia c)nstituit la 3inci/eci,e
!rin ungerea Du7uluiB 3ei uni au dat)ria de anu stinge Du7ul- @ TesB %,19, t)c,ai de aceea cea ,ai !r)!rie
rugciune a $isericii fiind (1in) Du7ule Sfinte( B Du7ul e
garantul i instru,entul !re/enei lui Arist)s *n ist)ria i *n ,isiunea $isericii , Arist)s !rin Du7ul Sfnt fiind 3el
ce ins!ir, *nsufleete i sfinete $iserica; rin El lucrea/ *n Tainele $isericii, !ecetea (p3ragi> ungerii
Du7ului Sfnt netergndu-se nici)datB Dac ic)n),ia ca rscu,!rare *nce!e de la Tatl *n >iul
i !rin Sfntul Du7, *nsuirea acesteia *n ,)d !ers)nal *nce!e cu +)g)rrea Du7ului Sfnt, 8cesta !regtind l)c lui
Arist)s cel nedes!rit deTatlB Du7ul, Sfnt e cel ce face relaiile de c),uniune du! ,)delul trei,icB
Du7ul Sfnt e garantul, sacra,entul filiaiei di1ine9 (t)i cei ce sunt ,nai de Du7ul lui Du,ne/eu sunt
fii lui Du,ne/eu(- E),B5, 1.B Arist)s *i c7ea, !e t)i al unirea *ntru -,!ria Sa !rin Du7ul SfntB +rin ur,are
Arist)s r,ne ,ereu !re/ent i actual *n i !rin Du7ul Sfnt, tri,indu-L !e acesta nu ca 6nlocuitor al Su, ci
ca 3el 3e *,!rtete lu,ii r)adele *,!crii , adic darurile -,!riei lui Du,ne/eu, fcnd !)sibil -,!ria
lui Du,ne/euB 3reterea ),ului du7)1nicesc se face sub influena Du7ului SfntB El e fact)rul acti1 *n
sfinirea u,anitii, *ntrega s!iritualitate stnd sub se,nul c7e,rii LuiB Du7ul Sfnt e f)r de c)e/iune dar i de
e2tindere a $isericiiB >r El, $iserica e ,enit eeculuiB El d f)ra ,artiriului, a ade1rului, i de c)e/iuneB El
inter1ine ac)l) unde e c)ntradicia *ntre ceea ce e de la Du,ne/eu i ceea ce e de la )a,eniB De aceea !catele
*,!)ttri1a Du7ului Sfnt nu !)t fi iertateBDu7ul 1ine *n ,),entele de cri/ 'crisis]Dudecat& *n aDut)rul ist)riei ca
s ) trag din *ntuneric la lu,inB
3inci/eci,ea e 1/ut de e2ege/a !atristic ca fiind re1ersul e2!erienei din $abel, *n n)ul $abel
*ns, di1ersitatea a de1enit un dar al Du7ului i a c)nstituit unitatea Tru!ului *n Arist)sB
6neleurile i etapele mantuirii.
Sc)!ul ic)n),iei -ntri!arii lui Arist)s este acela,ca,*,!artasidu-se de ale n)astre,s ne faca !e n)i, !artasi
de ale Sale'Si,e)n ?)ul Te)l)g&BSfantul 6a2i, 6arturisit)rul afir,a fa!tul ca ,,,isterul ic)n),iei s-a infa!tuit
in Arist)s(B 3reatia, -ntru!area, Eascu,!ararea, t)ate a!artin ic)n),iei di1ineB
@c)n),ia Di1ina s-a ras!andit intr-) f)r,a !artialasi ,asurata !rin Lege si !rin !r)feti, iar intr-) f)r,a
uni1ersala, !rin @isus Arist)sB'37iril al 8le2andriei&
Eascu,!ararea s-a reali/at in d)ua ,),ente funda,entale9in)irea firii u,ane !rin ntru!area i!)statica a
>iului si sfintirea ),enirii !rin 1arsarea sangelui lui @isus Arist)sB
O alta e2!ri,are a naturii rascu,!ararii9infierea'ad)!ti)n& care a!are in E),B@,23 si in1ierea'anastasis& in
@nBT@,2%BO!era de ,antuire a lui Arist)s !)arta diferite nu,e91iata cea ascunsa in Arist)s'c)lB@@@,3&,sa,anta cea
buna',tBT@@@,2.&sau ar1una Du7ului'@@ 3)rB@,22&
Etapele operei de racumparare
Sunt trei eta!e, care c)res!und cu cele trei laturi ale )!erei Sale9!r)fetica, sacerd)tala si i,!arateascaB@isus
1ine sa anunte,,<estea cea buna(, adica !re/enta si lucrarea !ers)nala a lui Du,ne/eu in ,iDl)cul )a,enil)rB
Stiind ca ti,!ul este scurt,@isus re/u,a E1ang7elia Sa in !redica de !e ,unte'6tB%-7&, c),!arandu-) cu
T)ra si f)r,ea/a un gru! de disci!)li fideli dintre iudei'cei d)is!re/ece 8!)st)li&B
3a sa i,!lineasca !r)fetia anuntata de !r))r)cul @saia '6tBT@@,12-21&,@isus nu are alta cale decat ,,se,nul lui
@)na(,adica,!r)!ria Lui inD)sire si suferintaB
37iar daca stie ca !ati,a e a!r)a!e,El nu se lasa !reset de ti,! si gaseste ti,! sa se r)age si !entru La/arBDu!a
@n1iere, @isus insista ca !lanul lui Du,ne/eu de a ,antui lu,ea sa fie reali/at de catre 8!)st)li si ur,asii
l)rB+entru a-si actuali/e )!era ,@isus face fagaduinta sa ra,ana nedes!artit de disci!)lii Sai !ana la sfarsitul
1eacuril)rBDe la 3inci/eci,e,celalalt 6angaiet)r,Du7ul Sfant 1a inter1eni in ist)rie !entru a grabi cea de-a d)ua
1enire a lui Arist)sBLa .4 de /ile se inalta la cer si tri,ite Du7ul Sfant 8!)st)lil)r, ca se,n ca intr)duce @,!aratia
1esnica in ist)rie
@eceitatea credinei i a 'aptelor bune ca condiii ubiective ale mantuirii
6iDl)acele !rin care ),ul aDunge la indre!tare sau insuirea !ers)nal a ,antuirii sunt credin a si fa!tele
buneB Sunt c)ndiii subiecti1e ale ,antuirii, c)nditia )biecti1a fiind 7arul di1inB
O,ul se *ndre!tea/a *n $iserica *,!reuna-lucrand cu 7arul !rin credina si fa!te buneB+rin acestea
beneficia/a de r)adele *ntru!arii si Dertfa 6antuit)rului !r)gresand tre!tat s!re sfinenieB
3redin a i,!lica de1)ta,ent intreg faa de 3u1antul lui Du,ne/euB8cest de1)ta,ent intreg fata de
Arist)s,insea,na iubire,iar iubirea se ,anifesta !rin fa!te buneB3redinta nu e un act strict te)retic,ci un act
,)ral,nefiind de des!artit de fa!tele bune,i/1)rate din iubirea fata de Du,ne/eu si fata de a!r)a!ele 'PalB<,6&
Sfanta Scri!tura !une ,ereu in stansa legatura credinta si fa!tele bune ca fact)ri ai ,antuirii '@nB<,14;
E),B<,2&B 3redinta 1ie se arata in fa!teB
E2ista si ) credinta care nu ,antuieste,ceea a dia1)lil)r care cred si se cutre,ura'@acB@@,19&,dar acestia nu
iubesc !e Du,ne/euB8ceasta credinta nea1and iubire e li!sita de fa!tele buneBSfB !a1el s!une des!re aceasta
credinta ca nu are nici) !utere fiind ara,a sunat)are si c7i,1al rasunat)rB'@ 3)rBT@@@,2&
8sadar daca se ia credinta in sens larg,i,!licand nedes!artirea de iubire,atunci se !)ate s!une ca ),ul se
indre!tea/a !rin credintaB
>a!tele bune i/1)rasc din iubirea fata de Du,ne/eu si fata de a!r)a!ele in c)lab)rare cu 7arul
di1in,anu,e cu9rugaciunea cu !)stulB,il)stenia,t)ate fa!tele care c)tribuiesc la ,entinerea si !r)!asirea 1ietii
re;igi)ase,,)rale si ,aterialBT)t ce se face !entru D),nul este ) fa!ta bunaB
3at des!re indre!tare,des!artirea !e care ) fac !r)testantii intre indre!tare si sfintenie e neDustaB
Aarul Du7ului Sfant,!rinci!iul 1ietii celei n)i de sfintenie si iubirea,c)ntinutul acestei 1ietii,se !ri,esc in
,),entul indre!tariiB3a indre!tarea si sfintenia f),ea/a ) unitate se 1ede din felul in care SfB +a1el !une la)lalra
n)tiunile de indre!tare si sfintenieB'@ 3)rB<@,11;@@ TesB@@,13&
@n c)nce!tia !r)testanta des!re indre!tare ca act Dudecat)resc al dre!tatii di1ine,Du,ne/eu nu tine c)nt de
!acatele credinci)sil)r,declarand dre!ti si sfinti !e cei !e care nu sunt dre!ti in realitateB
&redinta i 'aptele bune ca conditii ubiective ale mantuirii.
Sfintii +arinti cand 1)rbesc de credinta nu e2clude si fa!tele bune,insusi credinta fiind ) fa!ta ,)ralaB=nii
sifinti e2clude fa!tele9
-&lement Romanul9,,nu !rin n)i insine ne indre!ta,,nici !rin intele!ciunea sau !rice!erea,sau fa!tele n)astre,ci
!rin credinta n)astraB(
-S'.2oan Mura de (ur9,,Du,ne/eu a indre!tat nea1and trebuinta de fa!te,ci cerand nu,ai credinta(
Din aceste citate nu se neaga 1al)area fa!tel)r,ci se e2clude cele sa1arsite inafara credintei9,,3redinta fara
fa!te este nu,ai ) f)r,a fara !utere 'SfB@)an Pura de 8ur&
,,3redinta de!lina,nu insea,na a !ri,ii si,!lu,ci a crede cu fa!ta('SfB@)an Da,asc7in&
,, 3redinta fara fa!te la ,ine nu f)l)seste('SfB Si,e)n ?)ul Te)l)g&
>a!tele bune sunt neceseare !e langa credintaB>a!tele bune,adica 1irtutiile crestine,sunt un fruct care se
!r)duce din credinta,ca dintr-un !), bunB>a!tele fac sa arate fructele 7arului !ri,it la $)te/,7ar care !atrunde
intreaga fiinta a ),uluiB
6anifestarea iubirii in fa!te !)ate fi i,!iedicata de i,!reDuri,i sau cause inde!endente si ,ai !uternice
decat 1)inta ),uluiB
6antuirea se infa!tuieste in ), cu aDut)rul 7arului di1in,cu care ),ul c)lab)rea/a in credinta si cu fa!te
buneB@nsusirea de catre fiecare ), a )!erei de ,antuire a lui Aristt)s !rin credinta si !rin fa!te bune este ) lucrare
di1in)-u,anaB+rin ea se reali/ea/a sfintenia n)astraB
Sinergia
Este ras!unsul ),ului la c7e,area Du7ului Sfant,c))!erarea tainica si libera intre 7arul lui Du,ne/eu si
1)inta ),uluiB+rinci!iul care !une in ,iscare sinergia este 7arul lui Du,ne/eu,acesta nefiin un ,erit,ci se da
fiecaruia in ,)d gratuit,,8cesta nu este de la 1)i,ci este darul lui Du,ne/eu('EfB@@,5&B
@n fata ),ului sunt d)ua dru,uri9unul al 1ietii si al dre!tatii si unnul al !acatului si al ,)rtiiBO,ul in
aceste c)nditii este ca!abil sa se elibere/e de situatia de a fii c)ntra lui Du,ne/eu,ceea ce insea,na c)ntra firii
sale,!entru a trai du!a Du,ne/eu !rin 7ar,!rin fire si c7iar ,ai !resus de fireB
+e de-) !arte ,Du,ne/eu este liber in relatia sa cu ),ul,7arul Sau nu este su!us relatiei;!e de alta
!arte,1)inta sau !uterea naturala a ),ului nu e ca!abila !rin sine sa )btina 7arul,dar ea are in sine as!iratia s!re
Du,ne/eu si e ca!abila sa c))!ere/e cu 7arul9,,Du,ne/eu cel)r ,andrii le sta i,!)tri1a,iar cel)r s,eriti le da
7ar('@ +trB<,%&B
6antuirea !resu!une e2ercitarea c)ntiunua a caestei sinergiiB3redinci)sul !)ate s!une ca ni,ic nu are fara
si inafara de iubirea lui Du,ne/euBAarul este a lui Du,ne/eu,El este ger,enele ,antuiriiBAarul nu 1ine insa !este
cel care nu-l !ri,este in c7i! liber,de aceea Du,ne/eu nu cere ni,ic in sc7i,b,decat ca ),ul sa !ri,easca
binefacerile Sale9,,De 1)iesti tu('6tBT@T,21&
+rin ur,are fiecare !ri,este ,antuirea du!a ic)n),ia di1ina,!rin 7ar si du!a dre!tate !rin 1)inta
),uluiBDu!a ,il)sti1irea di1ina,!enrtu ca este darul lui Du,ne/eu,7arul se da la ince!utul credintei,nu ca ,erit al
ef)rturil)r,caci ni,eni nu este fara de !acat,ci du!a dre!tateB
E2igentele ,antuirii !ers)nale sunt credinta si fa!tele buneB3redinta sta la te,elia e1la1iei crestine,este
unsa !rin care Arist)s 1ine la n)iB
3redinta ince!e !rin ascultarea i,ediata a cu1antului lui Du,ne/eu,ceeea !retinde ) atitudine de
s,erenie,caci cu1antul care !leaca de la Du,ne/eu,are ) calitate unica9) data ce este adresat,nu re1ine fara
ra/ultatBSe,nul credintei este insusi fa!tul ca ),ul de1ine liber sa faca 1)ia lui Du,ne/euB3)n1ertirea crestinului
ince!e !rin ascultarea si acce!tarea libera a cu1antului lui Du,ne/eu !rin credinta !ers)nala,dar ea este !lina si
!ecetluita in Taina Sfantului $)te/,in c),uniunea $isericiiBDes!re cele d)ua cai de care a, 1)rbit,ne a,inteste si
Dida7ia9sunt d)ua cai,una a 1ietii si una a ,)rtiiB
(emanarea cu Dumnezeu.2ndumnezeirea.
$T3eoi)
3u @ntru!area lui @isus Arist)s,),ul este c7e,at sa faca !arcursul de la c7i! la ase,anare,nu in sesn de
de1enire si i,itare naturala,ci in sens de i,!artasire de sla1a lui Du,ne/euBTe2te clasice des!re indu,ne/eire ne-
au lasat Prig)re de ?Qssa,6a2i, ,arturisit)rul,Si,e)n ?)ul Te)l)g,Prig)re +ana,a etcB
+entru Prig)re de ?Qssa,dina,ica indu,ne/eirii se c),!ara cu e!ecta/a,) intindere c)ntinua si dinc)l) de
ti,!,de la nedesa1arsire la desa1arsireB
+entru 6a2i, 6arturisit)rul,indu,ne/eirea este !r)!)rti)nal cu c7en)/a lui Du,ne/eu in @ntru!area
Sa9),ul se asea,ana atat de ,ult cu Du,ne/eu,!e cat Du,ne/eu s-a indentificat cu ),ulB
+entru Prig)re +ana,a,t7e)sis,insea,na unire !rin !artici!are',etan)ia&,unire nu du!a esenta di1ina,ci
du!a energiile di1ine necreateB
T7e)sis este ilustrata in e2!erienta calugaril)r care !racticau ,et)da isi7asta,adica c)b)rarea ,intii in
ini,a,dar )riginea ei se afla e2!erienta 8!)st)lil)r !e Tab)rB8ceasta lu,ia nu este fiinta lui Du,ne/eu,caci !rin
fiinta este inaccesibila si nei,!artasibilaB8sadar,e 1)rba de 1ederea nu a firii du,ne/eiesti ci a sla1ei firiiB
Depre epectaza$comentariu)
Sfantul Prig)re de ?Qssa 1)rbeste des!re e!ecta/a,!)tri1it careia sufletul fiin atras de Du,ne/eu este intr-
) c)ntinua ,iscare ascendenta s!re tre!tele su!eri)are ale !lenitudinii 7aruluiB=rcusul acesta 'anabasis& este elanul
catre Du,ne/eu !e care du!a Di)nisie 8er)!agitul,er)sul di1in ili,!ri,a ca un ele,ent dQna,ic in fiinta
),uluiBEl !resu!une ) c)ntinua eliberare de !ati,i'cat7arsis&,) crestere s!iritual s!re 1arsta lui Arist)s
9. :reacintirea ;aicii Domnului! cintirea 'inilor! icoanelor "i
;oa"telor
9.1 Ee/u,at din9 +rB+r)fB @)an $ria, ,,!ratat de !eolo%ie Do%matic i Ecumenic vol. /! editura 8ndreian,
Sibiu, 2449, !agB 325-3.2
a) &omuniunea S'inilor - !!&red 7n comuniunea 'inilor> $&rezul apotolic)
$iserica lui Arist)s este att 1/ut ct i ne1/utB Ea este tru!ul ,istic al lui Arist)s dar i ) instituie ierar7ic i
c),unitate s)cialB Dar att ele,entul di1in ct i cel u,an f)r,ea/ ) singur realitate teandric - ,,un trup 'n
Eristos 'E,B 12,1%&B
8ceasta legtur tain *ntre cer i !,nt face ca *ngerii i sfinii s se r)age, s ,iDl)ceasc, !entru n)iB T)t)dat
n)i, in1)c, rugciunile l)r, binetiind c ,)artea nu distruge legtura dintre n)i i ei, de)arcere ) legtur de
iubire ,,nu ca!e nicio!at '3)rB 13,5&B +rin $)te/ ne sunte, unii alt)ra ,dulare 'cfB EfesB ., 2%& !entru
t)tdeaunaB
3),uniunea n)astr este i cu sfinii <ec7iului Testa,ent, dre!t d)1ad ei sunt enu,erai la SfB Liturg7ieB
Di,!reun cu acetia !rtia n)astr 'C)in)nia& este i cu 6aica D),nului, cea care a f)st *,!reun-lucrt)are la
*ntru!area >iului lui Du,ne/euB 8stfel $iserica 1/ut este ) ic)an a *,!riei ceretiB La du,ne/eiasca
Liturg7ie Sfintele Daruri se *,!rtesc sfinil)r - ,,Sfintele Sfinilor <Eaghia tois Eaghiois9(
b) @ctoarea de Dumnezeu # T3eoto-o # Deipara
?u,ele >eci)arei 6aria a!are *n Si,b)lul de 3redin atunci cnd se ,eni)nea/ des!re *ntru!area lui Arist)s
,,!e la Duhul Sf7nt i !in =ecioara Aaria( -n cadrul du,ne/eietii Liturg7ii ea este in1)cat att *n cadrul
ecteniil)r ,,*e *reasf7nta, curata(((( , la antif)nul al @@-lea ,,(((a Te 'ntrupa !in Sf7nta ;sctoare !e Dumnezeu i
*ururea =ecioara Aaria, dar i du! !refacerea daruril)r eu7aristice9 ,,Aai ales pentru *reasf7nta, &urata,
*rea#inecuv7ntat, slvita, Stp7na noastr, !e Dumnezeu ;sctoarea i pururi =ecioara AariaB
3ele ,ai i,!)rtante as!ecte ale *n1turii des!re 6aica D),nului sunt9
b. 1. &ooperarea la Taina 6ntruprii
*
? >eci)ara 6aria are un r)l esenial *n cadrul naterii du! tru! a
6ntuit)rului Arist)sB 8ceast *ntru!are a f)st !)sibil d)ar !entru c ea a c)nsi, it acest lucru la $una <estire
'cfB LcB 1, 26- 35&B -ntru!area >iului lui Du,ne/eu a a1ut l)c la !linirea 1re,ii 'cfB PalB ., .&, din !ntecele
feci)resc al 6aicii D),nului !rin !uterea Du7ului Sfnt i bun-1)ina TatluiB Din ea Arist)s i-a luat tru!ul
),enesc i *ntreaga firea u,anB Ea este c)ntient de r)lul i destinul ei !e care le acce!t cu rs!undere i
bucurieB
b. %. :art3enia? La al aselea Sin)d Ecu,enic inut la 3)nstantin)!)l *n 651 se recun)ate !ururea feci)ria 6aicii
D),nuluiB Ea este !ururea feci)ar, *nainte, *n ti,!ul i du! natereB -n ce c7i! a unit feci)ria i naterea este )
,,tain strin( L-a nscut !e @isus *n c7i! ,inunat, ,ai !resus de fire, Du7ul Sfnt adu,brindu-) s!re /,islireB
,,Duhul Sf7nt S-a pogor7t peste ea L(((M !7n!u-i puterea !e a primi Dumnezeirea &uv7ntului i puterea !e a nate(
?tunci a um#rit-o *uterea *rea +naltului Dumnezeu a!ic =iul lui Dumnezeu, &el !e o fiin cu Tatl, ca o
sm7n !umnezeiasc i i-a alctuit Lui !in s7ngiuirile ei trup 'nsufleit, raional i cugettor L ((( M( ;u i-a
alctuit corpul pe cale seminal, ci pe cale creaionist, prin Duhul Sf7nt L ((( M( +nsui &uv7ntul lui Dumnezeu S-a
fcut ipostas trupului L((( M( *entru aceea nu vor#im !e om 'n!umnezeit, ci !e Dumnezeu 'ntrupat '*n),enit&
b. *. T3eoto-o9 6aica D),nului ,,pe .nul !in Treime a nscut - L-a nscut !e >iul lui Du,ne/eu *ntru!at de
aceea ea este ?sct)are de Du,ne/eu $T3eoto-o). ,,Deci =ecioara a zmislit i a nscut !in !ou firi, 'n chip
minunat, a!ic !in Dumnezeire i !in omenitate, pe =iul cel .nul, Dumnezeu !esv7rit i om !esv7rit, pe
Domnul nostru %isus Eristos, &are n-a stricat nici fecioria ei i nu s-a !esprit nici !e s7nul printesc(
'SfBSi,e)n ?)ul Te)l)g ,,+nt7i cuv7ntare moral *n >il)calia <@, edB @$6O, $ucureti, 1977, !B1%%&
b. ,. :anag3ia? >eci)ara 6aria este ,,cea plin !e har( 'LcB 1, 25& +rin ea L-a, cun)scut !e >iul lui Du,ne/eu i
ne-a, *n1rednicit de Tru!ul i Sngele SuB =,anitatea ei a f)st sfinit de Du,ne/eirea 3u1ntului !rin
slluirea Lui *n ea, iar aceasta este unul dintre ,)ti1ele !entru care este !lin de 7arB Ea este c)ncreti/area
ist)ric a *ndu,ne/eirii, cea dinti f!tur u,an sfinit ne,iDl)cit de Arist)s, *n care a!are ) 1ia n)u unic,
1iaa lui @isusB 8ceasta este 1iaa 1enic a lui Du,ne/eu *n f)r, u,anB
b. .. &ultul de venerare adreat ;aicii Domnului9 $iserica Ort)d)2 crede *n ,iDl)cirea i *ndr/nirea ei de
6aic a D),nului creia i se r)ag !recu, uneia care este +reacinstit i +reasfntB -n ic)n)grafia )rt)d)2,
>eci)ara 6aria este tr)nul >iului, rdcina din care *i ia tru!ul >iulB +reacinstirea 6aicii D),nului se *nte,eia/
att !e c)ntribuia ei la *ntru!area >iului, ct i !e ,iDl)cirea i aDut)rul ei de 6aic a $isericii, nedes!rit de
>iulB
3
6ai c),!let ar fi 0nomenirea *n l)c de -ntru!are, de)arece >iul lui Du,ne/eu a luat din >eci)ara 6aria att tru!
ct i suflet ),enesc, *ntreaga fire u,an
b. /. Srbtoarea intrrii 7n templu a 4ecioarei? ba/at !e scrieri a!)crife, dar acce!tat de ctre $iseric !entru
si,b)lis,ul eiB O alt srbt)are cu ) i,!)rtan de)sebit este (dormirea ;aicii Domnului '1% august&B
+)tri1it tradiiei 6aica D),nului a f)st *nalat ne1/ut cu sufletul i tru!ul la cer, *ns aceast *n1tur nu a f)st
d)g,ati/atB
$iserica r),an)-cat)lic nu d)ar ) cinstete *n ,)d de)sebit !e >eci)ara 6aria, ci !)tri1it d)g,ei ,,%maculata
concepie '!r),ulgat de ctre !a!a +ius @T-lea *n 15%.& ea s-a nscut fr de !catul str,)esc, acest lucru
fiind !)sibil dat)rit unui 7ar s!ecial i *n 1ederea ,eritel)r lui Arist)sB 6ari)l)gia r),an)-cat)lic a d)g,ati/at
/ece ani ,ai tr/iu i *n1tura !)tri1it creia +reasfnta >eci)ar a f)st ridicat cu tru!ul i sufletul la cerB 6ai
,ult dect att, !entru ei ea c))!erea/ la ,ntuirea lu,ii ca mi@locitoare i :a@uttoare( E2ist ) ,icare *n
cadrul aceleiai c)nfesiuni care d)rete s atribuie 6aicii D),nului r)lul de co-rscumprtoare a u,anitiiB
$iserica Ort)d)2 se de/ice de aceste d)g,e rtciteB Ea crede i se r)ag +reasfintei ?sct)are ca la una ce a
!artici!at la ,isterul ic)n),iei ,ntuirii, !ri,ind *n snul ei !e >iul lui Du,ne/eu, dar acest lucru nu a sc)s-) din
c)ndiia u,an, nu a de1enit *ngerB ?i,eni n-a f)st rscu,!rat de !cat *nainte de Arist)s i *nafar de Dertfa
8cestuiaB $iserica Ort)d)2 recun)ate i r)lul funda,ental al >eci)arei *n ic)n),ia *ntru!rii, atribuindu-i titlul
de ,iDl)cit)are *n )!era rscu,!rriiB -n ?)ul Testa,ent nu se 1)rbete ni,ic des!re sfritul 1ieii eiB Tradiia
)ral i ic)n)grafia )rt)d)2 1)rbesc de adormire i nu *nlareB =lti,a nu este negat, dar *n ce fel ea s-a !etrecut
r,ne un ,isterB
+r)testanii recun)sc r)lul ei biblic *ns res!ing d)g,ele cat)lice sus a,intiteB Di,!)tri1 ei nici ,car nu )
!reacinstesc, nici nu *i adresea/ ei rugciuni de ,iDl)cire ,)ti1nd c nu,ai lui Du,ne/eu i se cu1ine ad)rare
sau *nc7inareB 8li !r)testani neag i feci)aria ei susinnd c du! naterea lui @isus ar ,ai fi a1ut i ali c)!iiB
Dac cea din ur, este ) t)tal aberaie *n ceea ce !ri1ete ad)raia $iserica )rt)d)2 face ) clar distincie *ntre
!reacinstirea 6aicii D),nului i ad)rarea cu1enit lui Du,ne/euB -nsui ar7ang7elul ) 1enerea/ adresndu-i acel
,,Nucur-te ?)i ) cinsti, !e +ururea >eci)ara !rin !ris,a fa!tului c a nscut !e >iul lui Du,ne/eu, este
?sct)are de Du,ne/eu ; de aceea n)i )rt)d)cii !ute, 1)rbi des!re ) :theotokologie
.
( 3el ,ai !uternic
argu,ent este acela c *n ic)n)grafia )rt)d)2 ea nu este re!re/entat nici)dat singur ci ,ereu a1nd *n brae !e
Arist)sB +e scurt9 *nsui fa!tul c S-a nscut >iul lui Du,ne/eu din ea ) situea/ ,ai !resus de t)ate f!turileB
c) &ultul de cintire al 'inilor i rugciunile ctre ei
c. 1. @n1)1area sfinil)r !rin rugciuni este ) !ractic cretin f)arte 1ec7eB 3retinii sunt ,,conceteni ai sfinilor
i casnici ai lui Dumnezeu 'EfesB 2, 19& aadar a!arin aceleiai fa,iliiB Drag)stea sfinil)r !entru fraii i sur)rile
l)r din $iserica !,nteasc nu !)ate fi *nfrnat, ea crete ,ereu ca ) 1!aie de f)cB
c. %B -n rugciunile ei $iserica este sigur c 1a fi au/it de)arece c)ntea/ !e *ndurarea lui Du,ne/eu din cau/a
,iDl)cirii sfinil)r Si, *n care El se )di7neteB La SfB Liturg7ie !re)tul ,ulu,ete i !entru sfini cnd s!une9
,,'nc a!ucem ie aceast slu@# cuv7nttoare((( De ceZ +entru c *ntr-*nii $iserica i-a aDuns elul ei, 1/ndu-i
*,!linit rugciunea !entru -,!ria 3eruril)rB
Sfntul se bucur de ,ntuirea a!r)a!elui su ca de !r)!ria ,ntuireB -n ?)ul Testa,ent, t)i cei b)te/ai sunt
nu,ii, *n sens larg sfiniB
%
Sfinii f)r,ea/ di,!reun cu *ngerii $iserica cereasc rugciunile l)r a1nd !utere
*naintea lui Arist)s ca unii care sunt a!r)!iai ai LuiB
-ntre sfinii si, $iserica i-a recun)scut *n !ri,ul rnd !e ,artiri, cei care au adus Dertf lui Arist)s *nsi 1iaa l)rB
+e l)cul unde au f)st *n,)r,ntate tru!urile l)c 'sau au f)st ,artiri/ai& s-au ridicat altare !e care se s1rea ,ai
a!)i Dertfa eu7aristicB 'SfB 8nti,is nu este altce1a dect a,intirea !racticii de a celebra SfB Liturg7ie !e
,)r,intele ,artiril)r i ale sfinil)r, de aceea fiecare i are ) !rticic de SfB 6)ate&B 6ai trebuie subliniat i
diferenele dintre cultul cretin al sfinil)r i cultul !gn al ,)ril)rB $iserica a ales ca dat c),e,)rati1 a
acest)ra /iua ,,naterii( l)r *ntru -,!ria 3eruril)r i nu data de natere lu,eascB O alt de)sebire este aceea a
*n7u,rii *n 1ederea *n1ierii )bteti *n l)cul incinerrii !racticat de ctre !gniB
Sfintele 6)ate sunt tru!uri ale sfinil)r care se !strea/ intacte du! ,)arte, ca fiind !trunse de energiile
Du7ului SfntB Ele sunt cinstite de cretini ca surs de !urificare, de t,duire i sfinenieB Dinc)l) de ,)atele
4
Subiectul 1-a fi tratat !e larg *n !artea a 2-a
5
+)ate nu d)ar *n sens larg ci i !entru c *i triau ,ult ,ai c)ntiinci)s i res!)nsabil b)te/ul
sfinil)r este ludat D),nul Arist)s al 3rui Du7 )di7nete *ntru eleB Des!re cinstirea sfB 6)ate ni s-a !strat un
d)cu,ent autentic din secB @@ dBA des!re cu, cretinii au adunat r,iele !,nteti ale SfB @erar7 ,artir
+)licar! al S,irnei i le-au de!us cu e1la1ie *ntr-un ,)r,nt c)nsiderndu-le ,,mai rare !ec7t aurul i mai !e
valoare !ec7t pietrele !e mare pre(
Desigur c e2ist ) diferen *ntre cultul de ad)rare sau *nc7inare druit lui Du,ne/eu i cel de 1enerare
$pro-Anei) s1rit sfinil)r( ,,Lui Eristos ne 'nchinm pentru c este =iul lui Dumnezeu, iar pe martiri <sfini9
'i iu#im !up vre!nicie ca pe ucenici i imitatori ai Domnului, pentru ne'ntrerupta lor iu#ire fa !e $l(
d) 2coana. Teologie i cult
d. 1. 8tititudinea $isericii fa de ic)ane s-a definiti1at cu ti,!ulB 3u ti,!ul ic)ana a c!tat un r)l f)arte
i,!)rtant *n $iseric, unii +rini s!unnd c ceea ce cu1ntul este !entru au/ire, acelai r)l *l are ic)ana !entru
1edereB SfB @)an Aris)st), s!une c ic)ana e ) garanie a *ntru!rii reale, 1i/ibile a lui Du,ne/euB +entru aceasta,
te,eiul ic)anei este asu,area firii u,ane *n +ers)ana 3u1ntuluiB 3el care a fi2at te)l)gia ic)anei a f)st SfB @)an
Da,asc7in '734-764&B =n alt a!rt)r te,einic al ic)anel)r a f)st SfB Te)d)r Studitul, '7%9-526& care atunci cnd
s-a !)rnit !ersecuia l)r i a cel)r care le cinstesc
6
*i *ncuraDa s!unnd9 :s pstrm neclintit cre!ina noastr
L(((M ricine nu mrturisete c Domnul nostru %isus Eristos este reprezentat pe icoan, acela nu mrturisete c
?cesta a fost vzut 'n trupul Su( &ci a fi vzut 'n trupul Su i a fi reprezentat pe icoan este acelai lucru(
ricine nu cinstete sf7ntul Su chip, nu-l cinstete pe Domnul4 'n chip se gsete !e fapt, prototipul( %coana este
e"pus i cinstit !up prototipul celor care sunt reprezentai((( '3ate7e/e ,ici, %1&
Sin)dul al <@@-lea Ecu,enic inut la ?iceea *n 757 a c)nda,nat ere/ia ic)n)clas,ului, dar !ersecuiile n-au
*ncetat dect ,ai tr/iu *n Durul anului 5.2 graie *,!rtesei Te)d)raB
De reinut este fa!tul c ic)anele nu sunt 1enerate !e te,eiul ,aterial 'nu se ad)r ic)anele *n ,)d id)latru ca
,,du,ne/ei(& ci !e te,eiul ase,nrii c7i!ului re!re/entat, cu !ers)ana al crei nu,e trebuie indicat !e ic)anB
+rin *nsi indicarea nu,elui lui @isus Arist)s sau a sfntului se sfinete ic)anaB Dac c)nturul sau nu,ele
!ers)anel)r sacre se !ierd 'se terg& ic)ana *i !ierde 1al)area ei si,b)lic i ,,analogic i de aceea se ardeB
8stfel )rice cinstire dat ic)anel)r re1ine !ers)anei /ugr1ite, ')riginalului ; !r)t)ti!ului& nu ,ateriei din care este
fcutB
Tradiia )rt)d)2 face distincie *ntre adorarea cu1enit lui Arist)s *nsui !recu, i !inii i a 1inului !refcute *n
Tru!ul i Sngele SuB Ai!erdulie sau upravenerare, ac)rdate ?sct)arei de Du,ne/eu i venerare sau cinstire
ce re1ine sfinil)r !e te,eiul legturii l)r cu Arist)sB
>iina lui Du,ne/eu nu !)ate fi re!re/entat !ictural fiind in1i/ibil i fr f)r,B Du,ne/eu Tatl este t)tui
re!re/entat aa cu, a!are *n 1i/iunile +r)feil)r i te)faniile din <ec7iul Testa,entB
@c)ana este sfnt !entru c ,)delul re!re/entat !e ea este sfntB Ea are i ) funcie de ,iDl)cire, de)arece
*,!rtete !uterea ne1/ut a celui !ictatB ?u,ai !rintr-un act de binecu1ntare i de ungere din !artea
$isericii, ic)anele sunt e2!use s!re cinstire, ca )rgane !rin care ,anifest darurile sfinil)rB @c)anele au a1ut i au
un r)l i,!)rtant *n d),eniul ,isiunii i al cate7i/rii, ic)n)grafia fiind s)c)tit cate7is,ul cel)r *n1ati, ca i al
cel)r neinstruiiB
9B2 Ee/u,at din9 [arl 37ristian >el,Q JDo%matica experienei ecleziale! edB Deisis, Sibiu, 1999, !agB 136-1%9
a& Aai cinstit !ec7t Eeruvimii i mai slvit fr !e asemnare !ec7t Serafimii ; ;ariologia ca t3eoto-ologie
1
)
+ersecuie !)rnit *n secB al <@@@ de ctre *,!ratul bi/antin Le)n al <-lea 8r,eanul, !ersecuie care a luat
nu,ele de iconoclasm <distrugere de ic)ane&
*
+entru cei care d)resc s a!r)funde/e acest subiect rec),and, cu *ncredere cartea diacB @)an @B @ca Dr,, Aaica
Domnului in teologia secolului JJ si in spiritualitatea isihasta a secolului J%)4 Irigorie *alama, ;icolae &a#asila,
8ut)rul *nce!e acest ca!it)l !rintr-) anali/, des!re cu, este !erce!ut 6aica D),nului *n )rt)d)2ie, r),an)-
cat)licis, i !r)testantis,B 6ai ,ult dect att el sc)ate *n e1iden cu, Ort)d)2ia se diferenia/, atunci cnd
1ine 1)rba de cinstirea +reasfnta ?sct)are de Du,ne/eu, att de !r)testantis,, care !re/in fa de ea tendine
:nest)riene(, dar i de r),an)-cat)licis, *n s!ecial cnd 1ine 1)rba de d)g,ati/area *n1turil)r !recu,
:@,aculata c)nce!ie( sau *nlrea ei cu tru!ul la cerB Te)l)gul !r)testant Aeinric7 +etri se arat f)arte
nedu,erit fa de aceast atitudine a )rt)d)cil)r; 3u t)ate c te2tele rsritene au c)n1ingerea i,aculatei
c)nce!ii a 6aicii D),nului, iar ) *nlare a ei la cer cu tru!ul este i ,ai li,!ede e2!ri,at, )rt)d)cii nici nu
1)r s aud de ) d)g,ati/are a acest)raB 6ai ,ult el c)nstat, c *n Ort)d)2ie, atunci cnd 1ine 1)rba de laude
adresate 6aicii D),nului, acestea cu!rind trans!uneri riscante, i,agini *ndr/nee i c7iar Ue2agerriVB =n
e2e,!lu !)ate fi a!elati1ul de :fr !ri7an( ac)rdat 6aicii D),nului, *ns i,nele nu sunt interesate de
,),entul i ,)dul *n care i-a f)st druit aceast ne!ri7nire, adic aceste laude nu sunt del)c *nelese *n sensul
d)g,ei i,aculatei c)nce!iiB La fel stau lucrurile i *n ca/ul !ra/nicului :8d)r,irii 6aicii D),nului(B -n te2tele
can)nului acestei srbt)ri e2ist ,ai ,ulte e2!resii care te tri,it cu gndul la ) ridicare a ei cu tru!ul la cer;
te2tele liturgice 1)rbesc des!re ne!utre/ire tru!ului +reasfintei >eci)are, iar *n )da a 6-a a1e, i ) *ntrebare : ;
3u, tru!ul care a dat natere 1ieii, a !utut fi U!rtaV e2!erienei U,)riiVZ(B -ns *n cadrul acestui ,are !ra/nic
acesta te, a *nlrii tru!ului nu este una del)c d),inant ci accentul cade !e cu t)tul alte lucruri, cu, ar fi fa!tul
c 6aica D),nului :i-a *ncredinat sufletul ei ne!ri7nit lui Du,ne/eu, Nidit)rul ei( sau e2!resia : 6aica <ieii
s-a ,utat la 1ia( care este c)ntinuu re!etat '1e/i tr)!arul&B
-n ciuda unei b)gii i,n)l)gice de-a dre!tul c)!leit)are i a un)r e2!resii 7i!erlaudati1e adresate 6aicii
D),nului care i-ar !utea irita c7iar !e unii te)l)gi cat)lici, *n Ort)d)2ie nu e2ist *n general ) ,ari)l)gieB 3e1a
i,!)rtant este trecut *ns cu 1ederea, care este i c7eia, rs!unsul acest)r nel,uriri !ri1ind singularitatea
Ort)d)2ieiB Aariologia orto!o", imnologia orto!o" privitoare la Aaica Domnului i icoanele orto!o"e ale
Aaicii Domnului o arat i o lau! pe Aaria aproape tot!eauna 'n legtura ei cu Eristos, o preamresc 'n primul
r7n! ca ;sctoare !e Dumnezeu, ca Theotokos( +n ultim instan, o mariologie orto!o" este tot!eauna o
1t)eoto2olo%ie, un aspect special al hristologiei, o hristologie cu accente proprii, !ar fr o pon!ere proprieB
8ut)rul trece a!)i la ) atent anali/ a ic)anei 6aicii D),nului :Eugul a!rins(B Ele,ente care a!ar *n <ec7iul
Testa,ent, sunt inter!retate ca !refigurndu-) !e +ururea >eci)ar 6aria !rintre ele nu,rndu-se9 rugul a!rins
care nu se ,istuia 1/ut de 6)ise, n)rul 'cfB @B 3, 2&, scara lui @ac)b, c7i1)tul legii i !)arta *nc7is din @e/ec7iel
ca!B ..B T)ate acestea 1)r s arate +ururea feci)ria 6aicii D),nului, cu, Du,ne/eu-3u1nt a l)cuit *n *nsui
!ntecele ei, iar f)cul du,ne/eirii n-a ars nicidecu, ,dularele tru!ului eiB T)ate acestea 1)r s 1deasc un
singur lucru c 6aria >eci)ara este ?sct)are de Du,ne/euB Ea este >eci)ar *nainte, *n ti,!ul i du! natereB
Arist)s nu s-a nscut din 1)in tru!easc, nici din 1)in brbteasc, ci de la Du,ne/eu 'cfB @nB 1,13&B El *i are
tru!ul Su, u,anitatea Sa din >eci)ara 6aria, iar ea este, ca ,a, real, asigurarea definiti1 *,!)tri1a )ricrui
d)c7etis, abstractB
8!r)a!e *n )rice ic)an , ea este re!re/entat *,!reun cu +runcul @isus, grani a *ntre i,nele adresate lui Arist)s i
lauda ?sct)arei de Du,ne/eu este fluctuantB Arist)l)gia )rt)d)2, *n1tura des!re cele d)u firi ale Sale,
,inunea -ntru!rii e cntat ,ai ,ult *n :t7e)t)Cii( *e #aza acestei legturi str7nse, a acestei cvasi-identiti,
lau!ele a!use lui Eristos pot fi transpuse asupra Aaicii Domnului( E2e,!lu9 8cel :<rednic i cu1enit lucru
esteBBB( din *nce!utul anaf)ralei eu7aristice de1ine :<rednic e( W82i)n esti, :3u1ine-se cu ade1rat(XB
E2ege/a )rt)d)2 a acestui ,inunat i,n *nc7inat 6aicii D),nului ne s!une c +reasfnta >eci)ar este :6ai
cinstit dect Aeru1i,ii i ,ai sl1it fr de ase,nare dect Serafi,ii( !entru c du! *n1tura des!re *ngeri a
SfB Di)nisie 8re)!agitul, Aeru1i,ii i Serafi,ii stau cel ,ai a!r)a!e de Du,ne/eu *ntre c)rturile *ngeril)r, dar
6aria este ,ai a!r)a!e, !entru c :a nscut !e Du,ne/eu 3u1ntul(B 3a i cntare liturgic, :3u1ine-se cu
ade1rat(
5
, este ) trans!unere a un)r ele,ente a!arinnd unei rugciuni ctre Du,ne/eu, asu!ra 6aicii
D),nului, care s-a *n1rednicit s cu!rind *n tru!ul ei !e Du,ne/euB
Teofan al ;iceei, edB Deisis, Sibiu, 2445
8
3)rect ar fi ca i n)i s f)l)si, *n li,baDul liturgic *n l)c de :3u1ine-se cu ade1rat(, :<rednic este cu ade1rat(
; aceasta fiind traducerea c)rect din li,ba greacB
-nt)tdeauna cnd este re!re/entat *n absida unei biserici ca rugt)are, Aaica Domnului este un sim#ol, o
personificare a NisericiiB 3a atare, ea *i ridic din altar ,inile rugt)are ctre +ant)crat)rul re!re/entat *n centrul
cu!)leiB $iserica Ort)d)2 este !truns de certitudinea c 6aica D),nului se r)ag !entru biserici, iar c
rugciunile ei au ) !utere de)sebit !e lng >iul ei, iar ca 6a, are ) 7ndrzneal <parrhesia9 deoebit la ElB
8ceast !)/iie a 6aicii D),nului, ca una care a !urtat *n tru!ul ei !e Du,ne/eu i a de1enit :scaun de
Aeru1i,i( i *ndr/neala ei la Arist)s sunt ,)ti1ul !entru care, e2!lic >el,Q, e2!resiile f)l)site cu !ri1ire la ea *n
te2tele liturgice sunt de-a dre!tul !r)1)cat)are !entru !r)testani i :e2agerate:, :riscante( i :*ndr/nee( c7iar i
!entru r),an)-cat)lici, dar sunt !)sibile *n *nelegerea )rt)d)2B Eea,inti, c t)ate aceste e"presii nu tre#uie
'nelese 'ntr-un sens mariologic ci 'n unul theotokologic( Toate e"presiile e"agerate riscante etc( !espre
Aaica Domnului privesc naterea A7ntuitorului sau mi@locirea eiB ?u,ai *n acest sens !)ate fi Ea ludat ca
:,iDl)cit)are( , ca una care :,ntuiete(
9
i ca :,ntuire a sufletului ,eu
,3
( +n permanen la e"presiile
e"agerate poate i tre#uie s se a!auge4 ,,3iindc !u ai nscut pe #+ntuitorul su3letelor noastre( +rin
t7e)t)C)l)gia )rt)d)2 se stabilete clar u,anitatea lui Arist)sB
+rintre cei care au fcut reflecii te)l)gice asu!ra +reasfintei ?sct)are de Du,ne/eu, se regsesc sfini de talia
lui ?ic)lae 3abasila, Prig)rie +ala,a sau Te)fan al ?iceii '1e/i n)ta %&B >a de enunurile !ur t7e)t)C)l)gice
anteri)are, ei accentuea/ *n c7i! n)u sfinenia !ers)nal abs)lut a ?sct)arei de Du,ne/eu, r)lul ei acti1 *n
@c)n),ia ,ntuirii, !recu, i legtura ei cu *n1tura des!re $isericB Du! *n1tura SfB ?ic)lae 3abasila, *n ea
s-a atins elul creaieiB Ea este re!re/entanta u,anitii i si,b)l al $isericiiB -n ea se arat !uterea i !)sibilitatea
c)nlucrrii u,ane cu Du,ne/eu *n reali/area ,ntuiriiB
6ai de!arte, este !re/entat !)/iia un)r 3 te)l)gi rui cu !ri1ire la 6aica D),nuluiB Este 1)rba de !rintele
Pe)rges >l)r)1sCQ, <asili Sar*ce1 i Serg7i $ulgaC)1B Dintre cei trei ne 1), )!ri d)ar asu!ra celui ,ai cun)scut
i a!reciat dintre ei, anu,e +rintele >l)r)1sCQ, care *n studiul su :6aica D),nului !ururea >eci)ar( afir, c
,ari)l)gia trebuie de/1)ltat !r)!riu-/is nu,ai ca t7e)t)C)l)gieB De altfel *ntreaga sa )!er te)l)gic e !uternic
c)ncentrat 7rist)l)gicB El ,ai s!une c :,ari)l)gia trebuie s fie un ca!it)l *n tratarea -ntru!rii i de aceea nu
!)ate fi nici)dat lrgit *ntr-un UtratatV inde!endentB
9B3 Ee/u,at din9 +aul E1d)Ci,)1 1Ortodoxia, editura E@$6$OE, $ucuresti, 1996 !agB 162-165
a) (pectul mariologic al 8iericii
+entru +rinii bisericeti, funcia ,atern a $isericii c)nstituie aceast trecere abs)lut fireasc s!re ,ari)l)gieB
+entru a fi alturi de Arist)s, a1e, ne1)ie de !r)tecia ,atern a $isericiiB -n 1i/iunea ,ai ,ult)r Sfini +rini,
+reasfnta ?sct)are de Du,ne/eu este 1/ut ca i $isericB SfB 3le,ent 8le2andrinul s!une9 :?u e2ist dect )
singur >eci)ar 6a, i *,i !lace s ) nu,esc $iseric9 6aria, cea !ururea >eci)ar(B Ea !ers)nali/ea/
sfinenia ),eneasc, care este ini,a $isercii; fiin! legat ontologic !e Duhul Sf7nt, Aaria apare astfel m7ng7iere
!ttoare !e via, $va-)ia care scap i apr orice fptur i !evine astfel chipul Nisericii 'n purtarea sa
matern
11
B Du,ne/eu a ales a se sllui *n !ntecele ei, ca ur,are a c)nsacrrii 1ieii ei Te,!lului 'aa cu,
,rturisete Tradiia& i a drag)stei sale de Du,ne/eu; a 1ieii !etrecute *n rugciune i d)rin de a fi !er,anent
*n c),uniune cu Du,ne/euB ?stfel paternitii Tatlui !in sfera !ivin 'i corespun!e maternitatea ;sctoarei !e
Dumnezeu 'n sfera omeneasc, chipul fecioriei materne a NisericiiB 8ceasta *l face !e SfB 3i!rian al 3artaginei s
e2cla,e9 :3ine nu are $iserica dre!t ,a, nu are !e Du,ne/eu de tat(B +e lng t)ate acestea, ,ai trebuie
!reci/at fa!tul c :-ntru!area nu a f)st nu,ai lucrarea Tatlui, a <irtuii i a Du7ului Sfnt, ci i lucrarea 1)inei i
credinei >eci)arei 'BBB& ?u,ai du! ce a *n1at-) i c)n1ins-), Du,ne/eu a luat-) de 6a, i *i !ri,ete tru!ul
!e care ea 1rea s @-l *,!ru,ute('SfB ?ic)lae 3abasila&B T)c,ai de aceea !entru )rt)d)ci d)g,a cat)lic a
+
(+reasfnt ?sct)are de Du,ne/eu, m7ntuiete-ne !e n)i( i nu :,iluiete-ne( este rs!unsul c)rect la fiecare
ectenie *n care este in1)cat 6aica D),nului
1,
>)r,ulare des *ntlnit *n 8catistele *nc7inate 6aicii D),nului
11
@c)ana >eci)arei care ine !runcul @isus nu este ) ic)an a >eci)arei, ci cea a -ntru!rii sau ic)ana $isericii9
c),uniunea du,ne/eiescului cu ),enescul
:i,aculatei c)nce!ii( ) !une !e >eci)ar de-) !arte, ) sc)ate din destinul c),un i arat ) !)sibilitate de
,ntuire din !catul )riginar *nainte de 3ruce, nu,ai cu aDut)rul 7arului
12
B Aarul nu silete i nu f)rea/
nicidecu, )rdinea naturii, ci ) des1reteB @isus !)ate s ia tru!ul ),enesc !entru c ),enitatea din 6aria @-l d,
iar >eci)ara nu !artici! la Escu,!rare ci la -ntru!areB -n ca/ul ?sct)arei de Du,ne/eu !catul r,ne
efecti1 dar de1ine ne!utinci)s, rul este de/ar,at ca ur,are a lucrrii Du7ului SfntB
Darul ),eniri !entru 1enirea lui Du,ne/eu *n lu,e a f)st *ni >eci)ara 6aria, acesta fiind darul cel ,ai curat !e
care ),enirea !utea s *l aduc, iar Du,ne/eu face din ea slaul naterii Sale i 6aica tutur)r cel)r 1ii, E1a
des1ritB ?scnd !e Arist)s, ca E1 uni1ersal, ea -l nate !entru t)i, i ca atare -l nate *n )rice suflet, de
aceea t)at $iserica :se 1eselete *n >eci)ara binecu1ntat( 'SfB Efre, Sirul&B 8stfel, $iserica este *nc7i!uit *n
funcia sa de ,atrice tainic, de natere c)ntinu, de T7e)t)C)s !er!etuatB
Srbt)area cat)lic a *nlrii 6aicii D),nului la cer c)res!unde cu srbt)area n)astr a 8d)r,irii 6aicii
D),nuluiB 3u, r),an)-cat)licii susin :ne!ri7nita /,islire( !rin aceasta e1ident neag *n ca/ul >eci)arei
legea uni1ersal a c)nta,inrii !rin !catul )riginar, care aduce ,)artea, astfel e2!licndu-se tcerea d)g,ei
cat)lice asu!ra ,)rii i *n1ierii 6aicii D),nuluiB
Di,!)tri1, srbt)area liturgic )rt)d)2 a 8d)r,irii cu!rinde ,)artea i *n,)r,ntarea ?sct)arei de
Du,ne/eu i du! aceea *n1ierea i urcarea sa la cer ; :ur,nd !e >iul, te-ai su!us legil)r firii i du! ,)artea ta,
*n1ie/i ca s 1ie/i 1enic cu >iul tu( 'la =trenie&B @ar srbt)area :<e,ntului >eci)arei( '2 iulie i 31 august& ne
ade1erete c +reasfnta *i las 1e,ntul !e !,nt *n l)cul tru!ului eiB -nlarea >eci)arei este c),entat de
ctre SfB @)an Da,asc7in ca un dar !e care >iul *l face 6aicii SaleB 8ceasta din ur, nu ) se!ar !e Sfnta
>eci)ar de destinul c),un al tutur)r, al su nu este dect redus *n ti,! i antici!ea/ +arusiaB <enerarea liturgic
i ic)n)grafic c)nine acest caracter tainic, ascuns al acestui e1eni,ent, ceea ce e2!lic absena lui *n !redica
a!)st)licB 3itirea te2tului din e!ist)la ctre >ili!eni 2, %-11, la sluDba 8d)r,irii, sublinia/ Cen)/a !e care 6aica
) *,!rtete cu >iul i ,ai ales cu Du7ul SfntB
+e cea ,ai *nalt cul,e a sfineniei $isericii st >eci)araB Ea este cea care, !recu, ,rturisete ic)ana Deisis, st
de-a drea!ta >iului, *ntr-) ne*ncetat rugciune, *nfisnd rugciunea $isericii, ,iDl)cirea ,il)sti1irii, i t)c,ai
!entru aceasta aceeai ic)an *nsea,n ,ai adnc nunta 6ielului cu $iserica i cu )rice suflet cretinB
:Sfrit i lui Du,ne/eu sla1K(
Tud)rescu P7e)rg7e >l)rin
8nul @< TB+B
Subiectul 11.
4undamentul 3ritologic "i ecleiologic al S'intelor Taine.
'Te)l)gia d)g,atic Ort)d)2, 1)lB @@@, !B 7-3.&B

1. &omponena creaional a Tainelor
$iserica Ort)d)2 s)c)tete c ,ntuirea nu se finali/ea/ *n ,)artea lui Arist)s !e cruce, ca
ec7i1alent Duridic al Dignirii aduse de ),enire lui Du,ne/eu, ci *n unirea lui Arist)s cel rstignit i *n1iat
cu )a,enii ce cred *n El, !entru ca i ei s !)at ,uri !catului i *n1iaB De aceea, ea ac)rd Tainel)r un
l)c de ,are i,!)rtan *n ic)n),ia ,ntuirii ca ,iDl)ace !rin care se *nf!tuiete aceast unire a
)a,enil)r cu Arist)sB +rin aceasta se de)sebete de ea !r)testantis,ul, *n care e a!r)a!e suficient
cu1ntul des!re Arist)s !entru ca ),ul s se !)at decide s cread c Arist)s a e2)!erat !rin ,)artea
Lui ,ntuirea n)astr, ca !rin aceast credin s beneficie/e !ers)nal de aceast ,ntuireB
La ba/a c)nce!iei des!re Taine a $isericii )rt)d)2e st *ncrederea *n !utina lucrrii Du7ului
du,ne/eiesc al lui Arist)s !rintr-un ), asu!ra altui ),, !rin ,iDl)cirea tru!uril)r si a ,ateriei dintre ele,
*n a,biana $isericii, ca tru! tainic al lui Arist)sB +rin ,na ),ului se scurg !uteri s!irituale asu!ra altui
12
*entru orto!oc i aceast !ogm nu o 'nal pe Aaica Domnului ci !impotriv o mic oreaz, transform7n!u-o
'ntr-un instrument al harului pre!estinat, mic oreaz omenitatea i-i rpe te mre ia !e a fi cea care, 'n mo!
li#er, 'n lucrarea smereniei i a cur iei sale, zice !in partea tuturor %at roa#a Domnului( =ie mie !up cuv7ntul
tu <Lc( ,, 0-9
), fie direct !rin tru!, fie !rin alta ,aterieB +uterea ce ) trans,ite ),ul !rin tru!ul su nu e nu,ai a
s!iritului i a tru!ului su, ci e ) !utere cu ,ult ,ai ,are care strbate !rin ele, este !uterea Du7ului
du,ne/eiescB -n Tain nu se !)ate trage ) fr)ntier *ntre lucrarea ),ului i !uterea Du7ului du,ne/eiesc
de)arece, s1rit)rul Tainei e, ca !re)t, re!re/entantul $isericii, !rin el lucrnd Du7ul Sfnt, 3are sufl
*n t)at a,biana $isericii ca tru! tainic *n care lucrea/ Arist)sB
+rin ur,are, Taina se s1rete la *ntlnirea i atingerea direct *ntre ele a d)u subiecte u,ane desc7ise
!rin credin Du7ului Sfnt lucrt)r *n a,biana $isericiiB ?u ,ateria i nici cu1intele r)stite sau gesturile
s1rite c)nstituie Taina, ci ea se c)nstituie *n *ntlnirea *n credin a cel)r d)u !ers)ane *n a,biana
$isericii !lin de Du7ul SfntB
$a/a general a Tainel)r $isericii este credina c Du,ne/eu !)ate lucra asu!ra creaturii *n
realitatea ei 1i/ibil, iar *nelesul general al Tainei este unirea lui Du,ne/eu cu creaturaB =nirea Lui cu
*ntreaga creaie este cea ,ai cu!rin/t)are tain, ) tain care cu!rinde t)tulB =nirea aceasta *nce!e ) dat
cu actul creaiei i a f)st ,enit s se des1reasc !rin ,icarea creaiei s!re starea *n care ,,Du,ne/eu
1a fi t)tul *n t)ate( '1 3)rB 1% ,25&B -n taina aceasta at)tcu!rin/t)are, fiecare c),!)nent are caracter de
tain, cci e legat cu t)ate celelalte c),!)nente i t)ate *,!reun, cu Du,ne/eu, fr *ns a se c)nfunda
*ntre eleB O !)/iie de)sebit *n aceast ,are tain ) are ),ul, el fiind c7i!ul i )rganul !rinci!al al tainei
celei ,ari i dina,ice a unirii L)g)sului cu *ntreaga creaieB El unete *n sine t)at creaia i !e aceasta cu
Du,ne/euB Sfntul 6a2i, s!une c ),ul este inelul creaiei, sau ade1ratul ,,,acr)c)s,)s(, el fiind
ca!ul c)ntient al esturii rai)nale i unitare a lu,ii !entru c el de!ete ,arginile lu,ii !rin as!iraie
i gndire, !artici!nd la Du,ne/eu -nsuiB =nind *n sine si,!litatea cu c),!)/iia, subiecti1itatea cu
)biecti1itatea, definitul cu nedefinitul, ba c7iar creatul cu necreatul, el e creat s aduc i din !artea
f!turii ) c)ntribuie 7)trt)are la ,eninerea i des1rirea tainei at)tcu!rin/at)are a unirii lui
Du,ne/eu cu creaiaB De aceea, ),ul este intr)dus ulti,ul *ntre creaturi fiind ca un fel de inel natural al
e2tre,itil)r *ntreguluiB
%. 8aza 3ritologic "i ecleziologic a Tainelor
37iar *n ba/a creaiei, Du,ne/eu lucrea/ !rin c)s,)s i ),ul de ase,enea lucrea/ !rin
c)s,)s, unindu-i lucrarea sa cu Du,ne/eu, une)ri ,ai ,ult, alte)ri ,ai !uinB +rin ), se accentuea/ *n
,)d s!ecial lucrarea lui Du,ne/eu asu!ra creaiei, *n 1ederea transfigurrii i s!irituali/rii eiB 8ceasta e
ba/a ,,natural( a Tainel)r $isericii, ba/a fa!tului c !rin a!, de e2e,!lu, un ), !)ate trans,ite altui
), !uterea lui Du,ne/euB O,ul care a de1enit ,ediul !rin e2celen al !uterii lui Du,ne/eu asu!ra
,ateriei i a cel)rlali )a,eni este Arist)sB Din El se e2tinde !rin fiecare Tain !uterea lui Du,ne/eu
asu!ra tutur)r )a,enil)r !rin gesturi si ,aterieB O,ul a f)st ca!abil, !rin 1)ina lui, s !r)duc i
de/binarea *ntre t)ate, ca i *ntre ele i Du,ne/eu, !rinci!iul l)r unificat)r ulti,B >cnd ),ul acest
lucru, L)g)sul lui Du,ne/eu a !urces la ) n)u, ,ai strns i ,ai sigur unire a tutur)r *n SineB -n
sc)!ul acesta S-a f)l)sit t)t de firea ),eneasc, !e care i-a asu,at-), fcndu-Se deci El -nsui ),B Se
reali/ea/ astfel ) n)u Tain, a unei uniri i ,ai strnse *ntre 3reat)r i creatur, anu,e Taina lui
EristosB Du,ne/eu *nsui este i ),, 3reat)rul este i creatur, infinitul se face i finit, u,!lndu-l !e cel
din ur, de cel dintiB Deci, 3u1ntul lui Du,ne/eu a asu,at firea n)astr ca fire u,an !ers)nali/at
*n El, !entru ca !rin ea s Se uneasc ,ai strns cu t)ate subiectele u,ane !urtt)are ale aceleiai firi i
cu t)at creaiaB El a !us *n actualitate, t)ate !)tenele ),ului de a fi inelul de legtur *ntre Du,ne/eu i
creaieB +rin fa!tul c nu S-a unit cu un i!)stas u,an, ci S-a fcut El *nsui i!)stasul naturii u,ane,
3u1ntul lui Du,ne/eu a fcut din u,anitatea asu,at ,iDl)cul de unire i de *ndu,ne/eire a *ntregii
u,aniti i creaiei *n Du,ne/euB
8ctuali/area acestei uniti *ntr-) anu,it ,sur 1irtual a Lui cu subiectele u,ane ia f)r,a
$isericiiB $iserica este astfel a treia Tain, *n care Du,ne/eu-3u1ntul restabilete i ridic la ) trea!t
,ai accentuat unirea Sa cu lu,ea *nfiinat !rin actul creaiei, dar slabit !rin !catul ),uluiB Se !)ate
s!une deci c *nsi creaia este $iserica, iar $iserica este creaia restabilit i *n curs de restabilire si
des1rireB $iserica e Taina ulti,, cci ea e f)r,a unitii su!re,e a lui Du,ne/eu cu t)ate cele
createB 8stfel, s!une, c n)iunile de Tain i de $iseric, c)incidB Taina $isericii *n sens !r)!riu, ca a
treia Tain, !resu!une deci !e !ri,a, adic taina *nte,eiat !rin creaie, dar ea nu a !utut lua fiin dect
!rin Taina lui Arist)s, fiind deci e2tensiunea Tainei lui Arist)sB
6ai e2act, Taina $isericii nu e des!rit de Taina lui Arist)s i nici Taina lui Arist)s, de Taina
$isericii, ) dat ce $iserica nu e dect e2tensiunea Tainei lui Arist)s, i ) dat ce Taina lui Arist)s nu a
luat fiin dect !entru a se e2tinde *n Taina $isericiiB Arist)s e 3a!ul real al $isericii, !e care ) c)nstituie
i ) susine i,!ri,nd c)ntinuu 1iaa Lui *n ea, iar t)ate ,dularele, t)ate actele $isericii au caracter de
tain, cci *n t)ate e !re/ent i lucrea/ Arist)s !rin Du7ul SfntB
-ntr-un *n"eles ,ai s!ecial, Tainele sunt lucrrile in1i/ibile ale lui Arist)s s1rite !rin acte 1i/ibile, !rin
care se c)nstituie $iserica i care se s1resc *n $isericB Arist)s si Sfnta Trei,e nu se cun)sc dect
!rin $iseric *n eficiena L)r, dar, !e de alt !arte, sunt cun)scui ca Taine, !entru c sunt cun)scui *n
realitatea sensibil a $isericiiB 8stfel, ele sunt lucrri 1i/ibile ale $isericii, instituite de Arist)s, !rin care
El unete cu Sine, i deci cu $iserica, !ers)anele singulare care cred *n ElB
a. Lucrri vzute "i lucrri nevzute! au trupul! u'letul "i 3arul lui 0rito.
$a/a Tainel)r *n sensul l)r restrns este *ntru!area 3u1ntului i fa!tele Lui ,ntuit)are, adic
fa!tul c El a asu,at i ,enine !entru t)tdeauna *n @!)stasul Su sufletul i tru!ul ),enesc, i le-a
ridicat !e acestea !rin actele Sale ,ntuit)are la starea de *ndu,ne/eireB Dar !)sibilitatea c)ncret a
unirii Lui cu n)i !rin Taine, !entru ridicarea n)astr la starea u,anitii Lui, a f)st !us de *n1ierea i de
*nlarea sau !ne1,ati/area tru!ului Su, stare la care s-a ridicat tru!ul Su *n ur,a Dertfei Lui de !e
cruceB D),nul a de1enit, !rin !ati,a Sa, #i du! ),enitate Du7, adic D),nul transfigurat, 8r7iereul #i
distribuit)rul 7arului, deci 3a!ul $isericiiB 8tfel, tru!ul Lui !ne1,ati/at, se !)ate sllui !rin Du7ul ce
iradia/ din El *n tru!urile n)astreB
Tainele !un *n relief ,area *nse,ntate a tru!ului ),enesc i 1al)area lui etern ca ,ediu
trans!arent al b)giil)r i adnci,il)r du,ne/eie#tiB -n tru! e sufletul *ntreg i sufletul !)ate de1eni *n el
t)t ,ai c)!leit)r, !e ,sur ce se u,!le de du,ne/eireB 8 sfini tru!ul *nsea,n a sfini i sufletul, sau
a-l face ,ediu t)t ,ai str1e/iu i )rgan t)t ,ai adec1at al !re/enei du,ne/eiriiB Orice gest al tru!ului
are re!ercusiuni asu!ra 1ieii sufleteti i )rice gnd sau si,ire din suflet se re!ercutea/ *n tru!B
8stfel se !r)duce ) reci!r)citate *ntre suflet i tru!B T)t ce atinge si,urile tru!ului se i,!ri, *n
suflet i t)ate sen/aiile tru!ului !)art *n ele ,arca si,irii s!ecifice a sufletuluiB ?u se !)ate influena
asu!ra sufletului fr a se lucra asu!ra tru!ului i )rice influen !ri,it de tru! !)art ,arca sufletuluiB
b. 0rito! v+r"itorul nevzut al Tainelor.
Aarul nefiind dect lucrarea lui Arist)s, s1rit)rul l)r ne1/ut este Arist)sB El lucrea/ !rin
tru!ul Su !lin de !utere asu!ra tru!ului n)struB Dar *ntruct tru!ul lui Arist)s a de1enit !rin *nl are
!ne1,ati/at i in1i/ibil, r,nnd t)tui un tru! *nc7egat, atingerea tru!ului n)stru de ctre tru!ul Lui nu
,ai e 1i/ibil, ci se f)l)sete !entru aceasta de ,ateria cu care st *n legtur tru!ul n)struB -n l)cul
!re/enei c)r!)rale, 1/ute, a !it aadar !re/ena s!iritual *n credin i Taine, care *ns nu e ,ai slab
ca aceea, ci ,ai intens de)arece ea se *nte,eia/ !e Du7ulB Arist)s 1rea s sfineasc tru!ul n)stru
f)l)sindu-Se de ,aterie, nu *ntr-un ,)d detaat de lu,ea ,aterial, ci u,!lnd-) i !e aceasta de !uterea
LuiB De aceea, El alege !entru Taine f)r,ele funda,entale ale ,ateriei !entru necesitile de susinere a
tru!ului9 !inea, a!a, 1inul, untdele,nulB 8cestea sunt sfinite i transfigurate !rin Du7ul Sfnt !entru a le
ada!ta la tru!ul sfinit al D),nuluiB -n Taine se arat nu c7en)/a, ci !uterea du,ne/eiasc a tru!ului
transfigurat, ele ,iDl)cind !uterea du,ne/eiascB
Arist)s !atrunde astfel cu tru!ul Su, *n tru!ul n)stru, !rin ,ateriile f)l)site *n Taine, sau !rin gesturile
!re)tului, ca s !un i *n tru!ul n)stru *nce!utul sfiniriiB Trebuie accentuat lucrarea lui Arist)s !rin
tru!ul Su, s1rit asu!ra !ers)anei u,ane, !rin ,ateriile transfigurate ale Tainel)r i !rin gesturile
!re)tuluiB Dar dac ,ateria !rin care lucrea/ Du7ul lui Arist)s *n Taine e sfin"it de El, nu trebuie 1/ut
nici ) se!ara"ie *ntre ,ateria Tainei #i 7arul sau !uterea lui Arist)s care se *,!art#e#te !rin eaB 3)nce!"ia
aceasta dualist s-a intr)dus *n te)l)gia )ccidental, du! ce ea s-a des!r"it !rin sc)lastic de gndirea
+rin"il)r biserice#ti #i a ?)ului Testa,ent, ne,ai1/nd legtura inti, a L)g)sului #i a lucrrii Lui cu
naturaB 6ateria nu e nu,ai un si,b)l se!arat de 7ar, ci ea *ns#i e !lin de !uterea du,ne/eiascB ?u,ai
din aceast ne*n"elegere a legturii )nt)l)gice a ,ateriei cu L)g)sul di1in #i cu tru!ul ),enesc al lui
Arist)s #i al n)stru, s-a aDuns *n !r)testantis, la des!r"irea t)tal a lucrrii lui Du,ne/eu *n suflet de
,iDl)acele ,ateriale, deci la *nlturarea Tainel)rB
c. &aracterul 3ritologic "i biericec al Tainelor.
+rin Taine $iserica, sau ,ai !recis Arist)s lucrt)r *n $iseric, efectuea/ ac"iunea Lui de unire a
)a,enil)r cu Sine #i cu ceilal"i ,e,bri ai $isericii uni"i cu SineB Tainele sunt actele !rin care Arist)s
reca!itulea/ *n Sine ca $iseric !e )a,enii des!r"i"i de Du,ne/eu #i *ntre)lalt, dac ei cred *n ElB
Tainele au astfel ) func"ie unificat)areB De aceea ele sunt ale $isericii, ca unitate reali/at *n Arist)s a
cel)r ce cred *n El, !entru e2tinderea acestei unit"i, sau !entru atragerea alt)ra *n ea #i !entru a *ntri
unitatea l)r *n Arist)sB ?u se s1r#e#te ) Tain !e sea,a unei !ers)ane din afar de $iseric !entru a )
lsa *n afara $isericiiB
8stfel, !rin Taine s!)re#te *n unitatea cu Arist)s #i *n ea *ns#i att $iserica *n *ntregi,ea ei, ct
#i fiecare ,dular *n !arteB 0-ntru El t)at cldirea bine alctuit cre#te, ca s aDung un l)ca# sfnt
des1r#it *n D),nul( 'EfB 2, 21&B
+e ba/a fa!tului c !rin Taine se e2tinde, se ,en"ine #i cre#te du7)1nice#te $iserica, *n te)l)gia
cat)lic se sc)ate *n ti,!ul din ur, *n relief, ca r)l !rinci!al al Tainel)r, func"ia l)r de unificare a
credinci)#il)r *n $isericB $a une)ri se accentuea/ a#a de ,ult acest r)l, c se las !e !lanul al d)ilea
unirea cu Arist)sB Te)l)gul [arl Ea7ner ,erge !n ac)l) c s)c)te#te c nu Arist)s a instituit Tainele, ci
$isericaB Arist)s a *nte,eiat un singur sacra,ent9 $isericaB $iserica este de fa!t sacra,entul )riginar,
*nte,eiat de Arist)s, !unctul de )rigine al sacra,entel)r, iar actuali/area ,ntuirii se efectuea/ deci
!entru ), *n !arte *ntr-un act al $isericii !e sea,a ),ului *nsu#iB 8cest act este sacra,ental !entru c el
c)res!unde $isericii ca sacra,ent )riginar al gra"ieiB Ea7ner nu face dect s trag c)nclu/ia l)gic din
*n1"tura cat)lic des!re gra"ie ca efect gra"ial creat, al ,)r"ii lui Arist)s, !us la dis!)/i"ia $isericii, deci
deta#abil de Arist)sB
-n gndirea biblic-!atristic, 7arul fiind lucrarea actual a lui Arist)s, *n )rice Tain lucrea/
Arist)s -nsu#i aflt)r *n $isericB Arist)s -nsu#i e2tinde #i de/1)lt 1ia"a $isericii, !rin t)ate Tainele, care
sunt nu,ai 1i/ibil s1r#ite de !re)tul ca re!re/entant al $isericii, in1i/ibil fiind s1r#ite de Arist)s
-nsu#iB -n ti,! ce Ea7ner s)c)te#te c $)te/ul, de e2e,!lu, este Taina intrrii *n $iseric #i *n aceasta
sunt i,!licate t)ate celelalte efecte ale ei, *n gndirea biblic-!atristic cel ce se b)tea/ se une#te *n ,)d
direct cu Arist)s #i de1ine ,e,bru al $isericiiB
Lucrarea lui Arist)s -nsu#i *n Taine trebuie s)c)tit strns legat de fa!tul c El -nsu#i le-a #i
instituitB Dar le-a instituit *ntruct le-a #i !racticat cel dinti, r,nnd *n c)ntinuare s1r#it)rul l)r
in1i/ibil #i, !rin aceasta, sus"int)rul $isericiiB El -nsu#i S-a b)te/at #i de aceea a !)runcit ca t)"i s se
b)te/e, declarnd t)t)dat c9 0@at Eu cu 1)i sunt !n la sfr#itul 1eacului( '6tB 25, 24&B $iserica
s1r#e#te t)ate cele #a!te Taine, !entru c Arist)s le-a s1r#it 1i/ibil ct a f)st !e !,nt #i le
s1r#e#te du! *nl"area Sa la ceruri, sau du! intrarea cu tru!ul *n !lanul de!lin !ne1,ati/at, *n ,)d
in1i/ibil *n $iserica SaB
Ea!)rtul *ntre $iseric #i Arist)s nu !)ate fi acela c $iserica re!re/int *n Taine !e un Arist)s
absent, ci ea e !lin !e de ) !arte de Arist)s, *ntruct Arist)s lucrea/ !rin ea, dar !e de alt !arte e ,ereu
*n !)/i"ia de sluDit)are a lui Arist)s, deci nu e identic cu El, ea fiind tru!ul, nu 3a!ulB
Lu,ina aceluia#i )cean al 7arului care iradia/ din Arist)s !trunde *n t)"i cei ce !ri,esc Tainele, iar
Arist)s e !re/ent #i acti1 *n aceast lu,in #i energie ce-i !trundeB 8#a cu, un tat !ri1e#te de)dat la
c)!iii lui cu aceea#i afec"iune #i-i !trunde cu aceea#i drag)ste, t)t astfel Arist)s !trunde cu energia
iubirii Lui *n t)"i cei ce !ri,esc Tainele, unindu-i cu Sine #i *ntre)lalt #i !rin aceasta e2tin/nd $iserica
#i *ntrind unitatea eiB
+entru ca Arist)s s-#i *ndre!te !rin Taine ac"iunea Sa ctre fiecare !ers)an, e necesar ca aceasta
s ,anifeste 1)in"a de a acce!ta ) rela"ie !ers)nal decisi1 cu Arist)s, s se desc7id !ers)nal *n ,)d
t)tal lui Arist)sB T)"i cei ce cred intr !rin $)te/ #i s!)resc !rin celelalte Taine *n rela"ia !ers)nal t)tal
cu Arist)s, dar cu acela#i Arist)s care e *n rela"ie cu ceilal"i credinci)#iB >)r,ele #i gradele de rela"ie a lui
Arist)s cu credinci)#ii !rin diferitele Taine nu le-a !utut stabili dect Arist)s, nu $isericaB Arist)s a
!)runcit s se ac)rde $)te/ul ,,*n nu,ele Tatlui, al >iului #i al Sfntului Du7(, dar aici e2!resia ,,*n
nu,ele( nu *nsea,n ) lucrare a $isericii *n nu,ele Trei,ii distante, ci *n !uterea Ei; Arist)s d
asigurarea c *n actul 1/ut al $isericii este !re/ent #i desigur lucrt)are fiecare +ers)an a Sfintei
Trei,i !)tri1it cu l)cul EiB
+rin fiecare Tain, Arist)s -#i retrie#te #i iradia/ *n credinci)s trirea #i !uterea unei alte stri
!rin care a ridicat E@ u,anitatea Sa !n la *nl"i,ea #i *ndu,ne/eirea ei de!linB ?u,ai a#a se e2!lic #i
grada"ia Tainel)rB 3aci altfel s-ar na#te *ntrebarea9 De ce nu ni se d t)t 7arul !rintr-) singur TainaZ
?ic)lae 3abasila s!une9 ,,-nti de t)ate, !entru a ne uni cu Arist)s 1a trebui s trece, !rin t)ate cele !rin
care a trecut #i El, s rbd,, s suferi, #i n)i cte a rbdat #i a suferit El(B 8#a cu, 6ntuit)rul a !ri,it
*nti $)te/ul, a#a !ri,i, #i n)i *nti aceast TainB ?)i cre#te, *n natura n)astr ),eneasc din !unct de
1edere du7)1nicesc, cu, a bine1)it s creasc #i El cu natura Sa ),eneasc #i nu !ute, sri !este eta!ele
cre#terii eiB
dB :reotul! v+r"itorul vzut al Tainelor.
+re)tul este )rganul 1/ut !rin care Arist)s cel din $iseric lucrea/ *n c7i! ne1/ut *n TaineB
Arist)s, de1enind ne1/ut !rin *nl"are, Se f)l)se#te !entru lucrarea Sa asu!ra cel)r ce 1)r s se uneasc
cu El #i s creasc *n El, #i de un )rgan !ers)nal 1/utB ?e1)ia un)r ,iDl)ace ,ateriale sau a un)r gesturi
1/ute i,!lic #i ne1)ia unei !ers)ane 1/ute !rin care Arist)s s lucre/e *n ,)d ne1/ut iar lucrarea cea
,ai eficient este de la !ers)an la !ers)an !entru c nu,ai ) !ers)an u,an !)ate s1r#i acte
e2!resi1eB Pesturile !re)tului care ating !e cel ce !ri,e#te Taina, fac ca ea s aib ) eficacitate ,ai
adnc *n fiin"a !ri,it)rului ei, *ntruct ating t)at fiin"a luiB +e ur, gesturile acestea nu sunt gesturi ale
),ului, alese ,),entan de el, ci sunt gesturile c),une ale $isericii *n care lucrea/ Arist)s -nsu#iB 3a
atare, Taina e un e1eni,ent decisi1 #i unic *n 1ia"a ),ului care 1ine la credin" #i care c)ntinu s creadB
+re)tul *nf"i#ea/ *n fa"a credinci)sului *,!uternicirea lui Arist)s #i a $isericii, *n calitatea lui de
re!re/entant al l)r9 al lui Arist)s, 3are l-a dese,nat ca )rgan 1/ut !rin ale crui gesturi #i declara"ii El
*nsu#i s1r#e#te Taina *n c7i! ne1/ut; al $isericii, *ntruct el face *n nu,ele $isericii in1)carea Du7ului
Sfnt, care c)b)ar cu lucrarea Lui !rin ,ateriile, gesturile, rugciunile #i declara"iile !re)tului, *n cel ce
!ri,e#te TainaB
-n1"tura $isericii, c 1aliditatea Tainel)r s1r#ite de un !re)t sau e!isc)! nu de!inde de
1rednicia l)r, se ba/ea/ !e fa!tul c rugciunea #i in1)carea Du7ului fcute de ei este rugciunea #i
in1)carea $isericii, iar gesturile l)r sacra,entale #i declara"ia l)r des!re 7arul care se c)b)ar sunt
*ns)"ite de credin"a $isericii c Arist)s -nsu#i lucrea/ !rin ele *n ,)d ne1/ut #i c Arist)s -nsu#i
c)b)ar *n cei ce le !ri,escB Desigur, e de d)rit ca !re)tul sau e!isc)!ul s ,anifeste #i ) 1rednicie
!ers)nal *n sluDirea l)r, dar dac aceasta li!se#te, absen"a ei este su!linit de credin"a #i 1rednicia
$isericiiB [arl Ea7ner s!une c dac unii !re)"i nu sunt 1rednici, li!sa 1redniciei l)r e su!linit de
1rednicia alt)raB @ar dac t)"i ar fi ne1rednici, ne1rednicia general n-ar ,ai !utea fi ac)!erit de ni,icB
-n acest ca/ sfin"enia ,e,bril)r n-ar ,ai de!inde de ) ierar7ie sluDit)are, iar aceast ierar7ie n-ar ,ai
sub/ista de fa!tB E un ca/ anal)g cu !ct)#enia ,e,bril)r $isericiiB Dac unii din ei sunt !ct)#i,
$iserica r,ne sfnt !rin al"ii din ,e,brii ei; dar dac t)"i ,e,brii ei ar fi !ct)#i, ea ar *nceta s ,ai
fie sfnt, cci !n la ur, $iserica e alctuit din )a,enii care cred *n Arist)s #i *n care e sl#luit !rin
aceasta Arist)sB Dar e ,ai c)rect a s!une c *ns#i 1rednicia un)r credinci)#i, ca 1rednicie a $isericii,
su!line#te ne1rednicia !re)"il)r, iar ase,enea credinci)#i nu 1)r li!si nici)datB
8legerea #i *,!uternicirea cu un 7ar s!ecial a !re)"il)r se,nific #i fa!tul c )rice Tain e )
*nte,eiere a c),uniunii cu Arist)s *n general #i a c),uniunii cu ceilal"i ,e,bri ai $isericii uni"i cu
Arist)sB El ni Se druie#te !rin Taine !entru a crea f)r,e #i grade ,ai *nalte de c),uniune cu El #i *ntre
n)iB 3a atare ),ul trebuie s triasc fa!tul c *n ,),entul Tainei intr *n c),uniune cu Arist)s, 3are
este un Tu su!re, #i 3are *l ridic la ni1elul c),uniunii cu Sine, dar 3are este *n acela#i ti,! #i ),
c)b)rt la ni1elul c),uniunii cu n)i !rin alt ),B Trirea acestei intrri *n c),uniune cu Arist)s este
!rileDuit credinci)sului, *n ,)d necesar, de ) alt !ers)an #i, *n ,)dul cel ,ai adec1at, de ) !ers)an
care are ) *,!uternicire !er,anent de la Arist)s #i de la $iseric !entru ca s ,iDl)ceasc acea
c),uniune cu El, s sus"in #i s !r),)1e/e c),uniunea credinci)#il)r cu Arist)s #i *ntre)laltB
3redinci)sul are *n rela"ia cu !re)tul, !e de ) !arte un tu 1i/ibil ),enesc, ca inter,ediar central al
c),uniunii cu c),unitatea cel)r ce cred *n Arist)s, !e de alta, un tu care *i !rileDuie#te trirea rela"iei cu
Arist)s, ca !ers)an du,ne/eiasc #i ),eneasc *n acela#i ti,!, su!re, #i a!r)!iat la ,a2i,u,B
=ne)ri, !ri,it)rul Tainei e !us *n c)ntact cu ,na !re)tului !rintr-) ,aterie, alte)ri fr ,aterieB
-ns t)tdeauna !rin acest c)ntact, !ri,it)rul Tainei intr *n legatur direct, ini"ial sau s!)rit, cu Arist)s
#i cu c),unitatea $isericii, ca tru! al LuiB De aceea !ri,it)rul Tainei *#i ,rturise#te credin"a direct *n
Arist)s, #i !re)tul, s1r#it)r al Tainei, -l !re/int !e Arist)s ca fiind cel ce-#i *,!rt#e#te 7arul SuB
+re)tul nu se inter!une *ntre Arist)s #i credinci)s, ci !rileDuie#te *ntlnirea l)rB Din acestea re/ult c
s1r#it)rul !r)!riu-/is al Tainei este Arist)s -nsu#i, *n ,)d ne1/utB
-n ce !ri1e#te nu,rul Tainel)r, trei dintre ele sunt Taine ale unirii de!line cu Arist)s #i ale
intrrii de!line *n $iseric '$)te/ul, =ngerea cu Sfntul 6ir, Eu7aristia&, d)u, ale re*ntririi *n Arist)s a
cel)r *,b)ln1i"i suflete#te sau tru!e#te '+)cin"a, 6aslul& #i d)u sunt ,iDl)ace !rin care se ac)rd
!ri,it)rului !uterea de a *,!lini fie ,isiunea s!ecial a s1r#irii Tainel)r, a !r)!)1duirii cu1ntului #i
a !st)ririi unei c),unit"i biserice#ti 'Air)t)nia&, fie *ndat)ririle s!eciale legate de 1ia"a de cst)rie
'3ununia&B
TTDE! p. 11.-15<
De la 3inci/eci,e la +arusie, Arist)s Se arat, Se ,anifest #i st de fa" !rin Du7ul Sfnt *n
1ia"a liturgic a $isericii, !rin 3u1nt #i !rin TaineB
3u1ntul Tain',Qsteri)n-Dur,nt& are ,ai ,ulte sensuri9 ,isterul lui Du,ne/eu, adic !lanul
di1in de a reuni t)tul *n Arist)s; 3ina D),nului sau darurile eu7aristice sfin"ite; sacra,ente, cele #a!te
,,!)r"i ale *,!r"iei(B
Tainele a!ar"in ic)n),iei ,ntuirii, Arist)s !unnd *n ele !uterea 7arului !e care acestea )
c),unic ac)l) unde celebrantul #i !ri,it)rul nu ridic )bstac)leB
Te,eiul biblic al tainel)r este cu1ntul lui Arist)s9 ,,Eu a, 1enit !entru ca )a,enii s aib 1ia"
#i din bel#ug s-) aib('@nB 14,14&B Ele sunt acte !e care Arist)s le-a ales s *,!rt#easc 7arul Su
du,ne/eiesc, *n ,)d 1/ut, cel)r care 1)r crede *n El du! *nl"area SaB 8stfel, El a 1)it s re/ideasc
Tru!ul Su tainic, $isericaB Deci de la 3inci/eci,e la +arusie, )!era lui Arist)s !entru $iseric are un
caracter sacra,ental, adic se actuali/ea/ !rin Du7ul Sfnt, !rin 3u1nt #i !rin Taine, *n trei direc"ii9
Du7ul face ana,ne/, !),enirea *ntru!rii, ,)r"ii #i *n1ierii lui Arist)s, Du7ul *,!rt#e#te 7arul !rin
se,ne 1/ute, Du7ul antici!ea/ c),uniunea sfin"il)r, d*nd ar1una *,!r"iei lui Du,ne/euB
$iserica !ractic cele #a!te Taine cu *n"elegerea c Arist)s cel *n1iat tri,ite Du7ul Su cel Sfnt
s-i ung #i s-i c)nsacre !e cei ce cred, fcndu-i !rta#i la ,)artea #i *n1ierea SaB
Taina c),!)rt d)u ele,ente9 f)r,a e2teri)ar #i 7arul c)nferit !rin ritual, *ntre care se
)!erea/ ) c),unicare real *n care 7arul necreat transcede creatulB Este 1)rba de si,b)l, *n sensul de
*,!erec7ere ,istic *ntre realitatea di1in #i cea u,an, care face !)sibil curgerea 1ie"ii lui Du,ne/eu
*n 1ia"a )a,enil)rB +rin rugciunea $isericii, cu !uterea Du7ului Sfnt, acest sc7i,b este eficace, adic
7arul transf)r, #i transcede realitateaB
Lucrarea 7arului nu se !)rne#te dac !re)tul #i c),unitatea nu se afl *n stare de rugciuneB
?u,ai *n a,bian"a rugciunii se !r)duce *ntlnirea cu Du,ne/eu #i se face !ri,irea daruril)rB
&aracteriticile comune ale Tainelor.
aB %nstituirea( Tainele sunt celebrate *n $iseric de !re)"i, *n nu,ele lui Arist)s #i du! 1)ia SaB
El este aut)rul Tainel)rB +rin cu1intele de instituire, El a antici!at ceea ce se 1a face #i se 1a da *n Taine,
!rin Du7ul 3are c)ntinu )!era SaB
b( ;umrulB $iserica a recun)scut #a!te Taine, fr s d)g,ati/e/e nu,rul l)rB Din secB @@,
$iserica 1)rbe#te de cele d)u taine9 $)te/ul #i Eu7aristia, iar din secB @< ea recun)a#te $)te/ul,
6irungerea #i Eu7aristia, ca f)r,nd un unic ritual de ini"iereB Din secB T@@, Tradi"ia )rt)d)2 !ractic
cele #a!te TaineB =nii 1d *n nu,rul #a!te un si,b)l al uni1ersalit"ii $isericii #i al !lenitudiniiB
cB 3au/a eficacit"ii Tainel)r st *n fa!tul c Eristos 'nsui este cele#rantul lor, 3are inter1ine cu
!re/en"a #i cu lucrarea Sa ne1/ut !rin rugciunea #i !rin ,inile !re)"il)rB -n Taine ne atinge, *n ,)d
1/ut de Arist)s ne1/utB -n ele, $iserica recun)a#te !uterea, f)r"a, lucrarea lui Arist)s !rin Du7ul !entru
!)!)rul SuB $iserica a !ri,it ,,ic)n),ia Tainel)r lui Du,ne/eu(' @ 3)rB ., 1&, ele au f)st de la *nce!ut
*ncredin"ate $isericii, care *n calitatea ei de ,,adunare !re)"easc( !artici! la !re)"ia lui Arist)s
Aarul ne1/ut de1ine efecti1 !re/ent #i lucrt)r !rin ritualB Eitualul este ,ai ,ult dect un se,n,
el se,nific, dar #i c),unic *n acela#i ti,! 7arul, e ) !)art a 7arului care c)nduce la realitatea ne1/ut
a lui Du,ne/euB De aceea, f)r,a sacra,ental a Tainel)r se reali/ea/ !rin9 -se,nele 1/ute, e2teri)are9
rugciuni, binecu1ntri, ritualuri;
-!re/en"a #i lucrarea celebrantului, e!isc)! sau !re)t 7ir)t)nit *n ,)d can)nicB
Eugciunea sau in1)carea Du7ului c),!letea/ f)r,ula sacra,ental, de)arece Arist)s, 3are )!erea/
!rin ,inile !re)tului, Se arat #i st de fa" !rin Du7ul SfntB Eitualul #i cu1intele de instituire de1in
eficace !rin e!icle/B
3u t)ate c 7arul sacra,ental al $)te/ului se d gratuit, ,rturisirea de credin" *n ,)d !ers)nal
este abs)lut necesarB 3redin"a desc7ide !)r"ile 7aruluiB Ea este ) !regtire #i ) cale s!re Taine de)arece
!rin credin" se face ana,ne/a, !),enirea, recun)a#terea ist)riei ,ntuit)are a lui Arist)s, !e care
cre#tinul ) re"ine ca !e !r)!ria lui ist)rie, *n TaineB Taina face !)sibil *ntlnirea !ers)nal cu Arist)s #i,
,ai cu sea,, c)n1ertirea !ers)nal *n ,ediul acestei e2!erien"eB
dB +re)tul nu !)ate s celebre/e singur, *n afar de c)nte2tul liturgicB ,, 8c)l) unde sunt d)i sau
trei('6tB 15, 19-24&, Du7ul Sfnt este !re/ent #i lucre/ ca rs!uns la rugciunea #i la in1)carea $isericiiB
De altfel, t)ate Tainele gra1itea/ *n Durul Eu7aristiei #i se fac *n c)nte2tul Liturg7iei, adic *n !re/en"a
c),unit"iiB Taina este *n"eleas ca act ecle/ial, ca e1eni,ent bisericesc s1r#it *n nu,ele c),unit"ii #i
*n !ers!ecti1a a!artenen"ei la $iseric a celui ce ) !ri,e#teB
eB +re)tul sau e!isc)!ul nu celebrea/ ,,in !ers)na 37risti( #i nici nu re!re/int sau *nl)cuie#te
+ers)ana lui Arist)sB @isus Arist)s celebrea/ #i s1r#e#te Tainele9 ,, Tu e#ti 3el 3e aduci #i Te aduci, 3el
3e !ri,e#ti #i 3el 3e Te *,!ar"i('Aeru1icul&B +re)tul este d)ar sluDit)rul Su, ,na !rin care Arist)s
binecu1intea/B De aceea, !re)tul nu s!une9 ,,eu te b)te/BBB( !entru c Du,ne/eu este 3el 3are b)tea/, ci
el f)l)se#te f)r,ule care arat inter1en"ia direct a lui Du,ne/eu9 ,,se b)tea/(B
fB Tainele nu lucrea/ aut),at sau ,agic, d)ar !rin *nsu#i fa!tul c ritualul e s1r#it c)rect'e2
)!ere )!erat)&B S!re de)sebire de !ractica latin intr)dus tr/iu la E),a, !)tri1it creia, *n Taina
Eu7aristiei, cu1intele de instituire c)nstituie f)r,a Tainei #i deci !rin ele se )!erea/ ,,transsubstan"ierea(
daruril)r, )rt)d)c#ii cred c Arist)s a s!us cu1intele de instituire ) dat !entru t)tdeauna, iar !re)tul le
actuali/ea/ *n ,e,)ria c),unit"ii, dar nu,ai !re/en"a #i lucrarea Du7ului Sfnt, ca rs!uns la
e!icle/a'in1)carea& !re)tului #i a $isericii, )!erea/ !refacerea daruril)r eu7aristiceB Te)ria e2 )!ere
)!erat), du! care Taina !)sed eficacitatea ei ,ntuit)are *n 1irtutea celebrrii ei, de)arece Arist)s este
3el 3are efectuea/ ,ntuirea *n Taine #i nu celebrantul, nu !)ate s Dustifice li!sa e!icle/ei, c7iar dac
ritualul Tainei e *,!linit c)nf)r, inten"iei $isericiiB
gB Tainele nu sunt in1alide din cau/a slbiciunii !re)"il)rB T)tu#i, eficacitatea Tainel)r nu !)ate fi
atribuit unei f)r,ule *n sine a ritualului strict, inde!endent de ceea ce crede !re)tul #i c),untatea saB E2
)!ere )!erat) arat se,nul sacra,ental care !r)duce efectul su !rin sine *nsu#i, nu *n 1irtutea celui care-
l face; e2 )!ere )!erantis dese,nea/ actul care are eficacitate sacra,ental *n 1irtutea celui care *l faceB
-n acest sens, Tainele care sunt s1r#ite de sc7is,atici #i eretici nu sunt 1alide, de)arece ritualul nu este
ce1a ,agicB E!icle/a *n gura unui eretic nu e 1alid, de)arece, de#i f)r,a e2teri)ar e res!ectat, el nu
crede efecti1 *n c)n"inutul eiB
T)t ,ai ,ul"i recun)sc ast/i autenticitatea tradi"iei sacra,entale #i liturgice )rt)d)2e, *n s!ecial9
$)te/ul !rin *ntreita afundare *n a!, ur,at de 6irungere #i unit cu Eu7aristia; !ri,irea c)!iil)r la
Eu7aristie; 1al)area unei e!icle/e *n ritualul Tainel)rB T)c,ai de aceea, !ractica sacra,ental )rt)d)2
nu d)re#te s fie *ngl)bat *n c)nte2tul un)r te/e care nu-i a!ar"in, de !ild e2 )!ere )!erat)B
Sfintele Taine de ini"iere-sinte/
Subiectul nrB 12
1BTaina Sfntului $)te/
a&TDO
+rin Taina $)te/ului, instituit de 6ntuit)rul @isus Arist)s, ),ul care crede *n Arist)s se rena#te din a!
#i din Du7, s!re 1ia"a cea ade1rat *n Arist)s, de1enind ,e,bru al $isericiiB Taina $)te/ului se
s1r#e#te !rin *ntreita scufundare *n a! a celui ce se b)tea/, *n nu,ele Sfintei Trei,iB
S1r#it)rul $)te/ului este !re)tul sau e!isc)!ulB -n ca/urile de urgen" acesta !)ate fi s1r#it de ctre
)ricare ,e,bru al $isericiiB
=nirea *ntre a! #i Du7ul Sfnt ca sn al ),ului n)u
Din lucrarea Sfntului Du7 asu!ra a!el)r, au luat fiin" *n >iul '3)lB 1,16& t)ate f)r,ele definite de
e2isten" creat, la *nce!utul lu,ii '>acB 1,2&B -n ,)d s!ecial a f)st creat la *nce!ut ),ul cu 1rerea
Tatlui, du! c7i!ul >iului #i *n >iul, !rin suflarea Sfntului Du7 '>acB 1,2; 2,6&B
8!a )riginar, din $iblie, nu este identic cu a!a definit de du! aceea, de#i este creat de Du,ne/eu,
!urtnd 1irtual ra"iunile #i !)ten"ele e2isten"el)r definite a!rute !rin suflarea Du7uluiB ?efiind !asi1 cu
t)tul, a!a )riginar era ) energie indefinit #i nes)lidificat aflat *ntr-) ,i#care uni1ersalB Du7ul
du,ne/eiesc face ca a!a )riginar s actuali/e/e f)r,ele *nscrise *n ea 1irtual, !rin actul creat)r al
L)g)suluiB 8stfel, Du7ul des1r#e#te crea"ia *nfiin"at de L)g)sB
O,ul, f)r,a de e2isten" a!rut din "rna care a !ri,it suflarea de 1ia", era cea ,ai *nalt f!tur
creat 1i/ibil, a1nd *n ea c7i!ul L)g)sului ca i!)stas, !strnd *n ea starea de ,i#care !rin care a1ea s
creasc la ase,narea cu ElB
O !arte din energia uni1ersal de la *nce!ut a luat f)r, de a!, sus"innd *n ti,! f)r,ele de 1ia" de !e
!,ntB 8!a care *ntre"ine 1ia"a este ,i#cat de Du7ul Sfnt, *n li!sa ei ,)artea sfr,nd cu u#urin"
fiin"ele rigideB
+rin des!r"irea ),ului de Du,ne/eu, Du7ul nu a *ncetat c)nlucrarea cu acesta, fiindc fr Du7ul ni,ic
nu se !)ate na#teB 6inunea )riginal a na#terii fiecrui ), !)art a,!renta Du7ului Sfnt, la fel ca #i
s!iritul ),enesc, care nu !)ate *nfl)ri *n eternitate fr cea de-a treia +ers)an a Sfintei Trei,iB Oa,enii
nscu"i du! !cat, de#i nscu"i *ntr-un anu,it grad #i din Du7ul, sunt *n cea ,ai ,are !arte des!r"i"i de
Du7ul, acesta nefiind !re/ent *n ei *n ,)d intens ca !rinci!iu inter,inabil ,)bilB Du7ul nu ,ai sufl liber
*n ),ul cu!rins de !cat #i *nln"uit de !asiunile inferi)are ale re!eti"iei naturale, acesta de1enind tru!, nu
#i 1ia"B
L)g)sul, *ncadrndu-se i!)static *n crea"ie !rin *ntru!are, sau fcndu-Se El *nsu#i i!)stasul ei, aduce #i
!e Du7ul ca i!)stas *n u,anitatea Sa #i, !rin ea, *n crea"ieB O,ul care se desc7ide !rin credin" lui Arist)s
se !)ate na#te din n)u !rin lucrarea !recu,!nit)are a Du7uluiB ?atura u,an a f)st eliberat !rin
Arist)s de lan"urile rigidit"ii legil)r naturale #i de ine2)rabilitatea ,)r"ii 1e#nice, ca #i de r)bia !uteril)r
de,)nice care ucid s!iritul u,anB Eestabilirea c7i!ului liber al L)g)sului di1in *n ), s-a fcut !rin
asu,area de ctre L)g)sul *nsu#i ca i!)stas, a acestui c7i! al Su, cu *,!reun lucrarea Du7ului SfntB
Oa,enii au re1enit la 1ia"a n)u *n Arist)s !rin na#terea *n Du7ul Sfnt, ca fact)r !rinci!al al ei, care
!ne1,ati/ea/ *n ,)d intens re/er1a lic7id a uni1ersului, !rin $)te/B >iul lui Du,ne/eu acce!t
$)te/ul, fiind !ri,ul ), b)te/at *n Du7, ,)del al tutur)r cel)rlal"i )a,eni, unind Du7ul din El *n ,)d
actual cu a!aB -n acest fel, Arist)s *,!line#te t)at dre!tatea cu care a1ea s *,brace din n)u !e )a,enii
care 1)r crede *n ElB Du7ul Sfnt se une#te !entru Arist)s din n)u, la $)te/ul Lui, cu a!a #i cu t)at
crea"ia, legat inti, de ElB O,ul se rena#te astfel att din Du7 ct #i din ,ateria c)s,ic, aceasta
de1enind ,ediu al Du7ului creat)rB
8!a $)te/ului e *n c7i! ascuns ,ateria 1eacului 1iit)r, care 1a !urta *n ea !e >iul ca i!)stas str1e/iu #i
!e Du7ul cu energiile Lui de 1ia" fct)are #i ,ereu n)iB Scufundndu-se ),ul la $)te/ *n aceast a!,
se *ntlne#te *n ea cu Arist)s, sau se eni!)sta/ia/ *n El, !ers)nali/ndu-se de!lin #i *ncadrndu-se *n
+ers)ana 6ntuit)rului, fiind u,!lut de energiile du,ne/eie#tiB
+rin $)te/, n)i ne scufund, *n 1ia"a du,ne/eiasc a lui Arist)s, *n Du7ul Lui cel Sfnt #i de 1ia"
fct)rB
Eficien"a ,ulti!l a $)te/ului #i a declara"iei r)stite de !re)t
8ctul $)te/ului c)nst *n scufundarea *ntreit a !ri,it)rului *n a!, *ns)"it de declara"ia c)nstatat)are
r)stit de !re)t9 $)tea/-se r)bul lui Du,ne/eu '?& *n nu,ele Tatlui, al >iului #i al Sfntului Du7B
3aracterul de declara"ie #i der c)nstatare credinci)as arat c Taina se s1r#e#te 1i/ibil, !rin cu1ntul
!re)tului, dar in1i/ibil !rin lucrarea lui Arist)sB 8!a *n care se b)tea/ neste !regtit *naintea afundrii
!rintr-) serie de rugciuni, cu sc)!ul de a alunga !uterile de,)nice care se !)t sl#lui *n eaB +rin $)te/
se !r)duce ,)artea ),ului 1ec7i #i rena#terea lui la 1ia"a ade1rat a lui Arist)sB
Din $)te/, ),ul iese ca ) e2isten" cu t)tul n)u, fiind un n)u-nscut *n !lanul 1ie"ii c),une cu Arist)s,
1ia" !lin de 1irtualit"ile !ne1,ati/riiB $)te/ul nu !r)duce na#terea unui ), care nu a ,ai f)st, ci
na#terea din n)u a aceluia#i 'Tit 3,%&B ?a#terea lui din n)u ur,ea/ ,)r"ii ),ului nscut *nante de tru!B
?ic)lae 3abasila a re,arcat c aceast succesiune este in1ers fa" de cele ale ),ului natural #i a lui
Arist)s, 3are *nti se na#te #i a!)i ,)areB $)te/ul n)stru are legtur #i cu ,)artea #i cu *n1ierea
D),nului, care este un fel de rena#tere a Lui ca ), la 1ia"a cea fr de ,)arteB
Succesiunea ,)arte-rena#tere care se !etrece cu ),ul la $)te/, e in1ers fa" de succesiunea na#tere-
,)arte a lui Arist)s nu,ai atunci cnd *n"elege, ,)artea n)astr ca ,)arte fa" de !cat, ca ,)artea
),ului 1ec7iB 6)artea n)astr *n $)te/ re!re/int !redarea n)astr de!lin lui Du,ne/euB +rin aceast
,)arte n)i ne scufund, *n Du,ne/eu, adic *n ade1rata 1ia"B @ntrnd la Du,ne/eu ca Dertf *,!reun
cu Arist)s, ),ul se sfin"e#te, adic se u,!le de 1ia"a lui Du,ne/euB
8ceast succesiune in1ers ',)arte-1ia"& se !r)duce !entru n)i din cau/a !catului, ,)ti1 care ne
de)sebe#te de Arist)s, dar #i !entru un ,)ti1 identic cu cel al succesiunii in1erse a lui Arist)s, adic
!entru scufundarea n)astr ca )a,eni *n 1ia"a nesfr#it a lui Du,ne/eu, !entru a *n1ia la ) 1ia" etern
*n Du,ne/euB
Sfntul 37iril din @erusali, 1)rbe#te des!re ) i,itare a ,)r"ii D),nului #i a *n1ierii Lui, *n $)te/; dar
1ede !utin"a i,itrii *n !artici!area la starea D),nului, identificarea n)astr cu El, !rin cur"ire de !catB
$)te/ul n)stru este s)c)tit dre!t c7i! al ?a#terii #i $)te/ului lui Arist)s, dar #i c7i! al ,)r"ii #i al *n1ierii
LuiB Efectul !rinci!al al $)te/ului este na#terea la ) 1ia" n)u !e !,nt de aceea, *n $)te/, Arist)s
lucrea/ *n ,)d !rinci!al asu!ra n)astr ca 3el ce S-a nscut #i Hi-a *nc7inat 1ia"a t)tal lui Du,ne/eu
!rintr-) ,)arte n sens de druire, care-L 1a duce la ,)arte *n sensul *ncetrii 1ie"ii !,nte#tiB -n
Arist)s e unit na#terea cu ,)artea Sa, !entru c *n El e i,!licat Dertfa de la na#tere, cu, arat unele
ic)ane 1ec7i ale ?a#terii D),nuluiB De aceea #i *n $)te/ Arist)s -#i trie#te cu n)i *ntr-un ,)d unit
na#terea #i rstignireaB
?a#terea n)astr cea din $)te/ *nc7i!uie *nce!utul 1ie"ii ce 1a s fieB D)bndirea de n)i ,dulare #i de
si,"iri n)i f)r,ea/ ) !regtire !entru 1ia"a ce ne a#tea!tB Dar !entru 1ia"a 1iit)are nu ne !ute, !regti
dect c#tignd de aici, de D)s, 1ia"a lui Arist)s, 3are S-a fcut :+rinte al 1eacului ce 1a s 1ie( '@sB 9,6&B
Du! ce *n $)te/ a, acce!tat ,)artea fa" de !cat, )dat cu ,)artea ca )frand a fiin"ei n)astre adus
lui Du,ne/eu, trebuie s ,uri, *n c)ntinuare, dar nu ,)artea ),ului 1ec7i, cci acela a ,urit definiti1,
ci ,)artea ca !redare c)ntinu Lui Du,ne/eu *,!reun cu Arist)sB
Sfntul 8!)st)l +a1el s!une9 :Dndu-ne bine sea,a c ),ul n)stru cel 1ec7i a f)st *,!reun rstignit cu
El, ca s se ni,iceasc tru!ul !catului, a#a *nct s nu ,ai fi, r)bi !catuluiBBBHi dac a, ,urit
*,!reun cu Arist)s, crede, c 1), #i *n1ia *,!reun cu El, #tiind c Arist)s, du! ce a *n1iat din ,)r"i,
nu ,ai ,)areB 6)artea nu ,ai are st!nire asu!ra LuiB 3ci ce a ,urit !catului, a ,urit, iar ce 1ia/,
1ia/ lui Arist)s( 'E),B 6,6 5,14&B
?ere!etarea $)te/uluiB $)te/ul aduce cu sine !uterea cre#terii s!irituale c)ntinueB 3)ntinuarea #i
adncirea strii de Dertf de la $)te/ se arat *n 1irtu"ile n)astreB +rin 1irtu"i ne )feri, astfel c)ntinuu
Dertfa lui Du,ne/eu ,!reun cu Arist)sB SfB 37iril din 8le2andria s!une9 Arist)s este *nsu#i Dertfa cea
sfnt, care rs!nde#te buna ,ireas, !rin 1irtu"iB <irtu"ile se ,anifest !rin des1r#irea *n n)i a 1ie"ii
*n Arist)sB <irtu"ile nu sunt nu,ai druirea t)tal lui Du,ne/eu, ci #i ) druire a cel)r b)te/a"i cel)r ce au
li!s de aDut)rul l)r9 De 1e/i un ), g)l, *,brac-l, cinstind 1e#,ntul nestricciunii tale 'al $)te/ului&B
<ia"a cea n)u *n Arist)s, !ri,it la b)te/, este deci eliberarea de lan"urile !catului str,)#esc, aceast
libertate )ferindu-i celui b)te/at !uterea s nu ,ai !ctuiascB $)te/ul ne cur"e#te !catele de dinainte,
dar nu #i !e cele !e care le 1), s1r#i *n restul 1ie"iiB
Du7ul se une#te cu ),ul *n a!a $)te/ului nu nu,ai !entru c a!a e !rinci!iul funda,ental al 1ie"ii *n
!lanul crea"iei, ci #i !entru c ea este ,iDl)cul uni1ersal de s!lare, adic de sc)atere la i1eal a c7i!ului
ade1rat al e2isten"el)r definite, din care fiecare *#i are fru,use"ea sa !r)!rieB +catul slbe#te caracterul
n)stru de !ers)an, *n ceea ce ea are distinct, a!r)!iindu-ne de ani,alitatea ine2!resi1 inu,an #i
i,!ers)nal, sau neliber, su!us ,i#cril)r aut),ate ale acel)ra#i !asiuniB +catul slbe#te fiin"a
),ului, acesta fiind a!r)a!e absent din sine, trind fr c)n#tiin"B
?ic)lae 3abasila s!une9 3t des!re cu1intele na#tere din n)u #i creare din n)u, ele arat c cei care !rin
,iDl)cirea $)te/ului au f)st nscu"i #i adu#i la ) 1ia" n)u, au a1ut aceast 1ia" n)u *nainte, *nt)c,ai
ca #i ,ar,ura unei statui stricate !e care ,e#terul ) ci)!le#te din n)u, ca s-i dea fru,use"ea de la
*nce!utB Dar #i *n ce !ri1e#te r)ada s!lrii !rin $)te/, ea d ),ului ) f)r, #i ) *nf"i#are n)u, !unnd
!e sufletul acestuia ) !ecete, un c7i! *n care e str1e/ie ,)artea #i *n1ierea lui Arist)sBBB8urul, argintul #i
ara,a, ct 1re,e se in,)aie sub !uterea f)cului, ne las s 1ede, ,ateria si,!lB De aceea i se d
fiecreia *n general nu,ele de aur, de argint sau de ara,B Dar de *ndat ce aceste ,aterii *#i !ri,esc )
f)r, sub btile ci)canului, nu ,ai sunt ) ,aterie si,!l, ci au luat ) f)r,-a#a cu, se a#ea/ 7aina !e
tru!-din cli!a aceea se i1e#te un nu,e n)u, s!ecial9 acu, a1e, ) statuie sau un inel, iar aceste nu,e nu
,ai arat #i ,ateria, ci u,ai c7i!ul sau f)r,aB +)ate c7iar din aceast cau/, fericita /i a $)te/ului este
s)c)tit de cre#tini ca /i a nu,elui, de)arece t)c,ai *n aceast /i sunte, nscu"i din n)u #i !ecetlui"i
!entru ) 1ie"uire n)u, iar sufletul n)stru, care !n atunci nu a1ea nici ) f)r, #i nici ) rnduial, *#i ia
f)r,a #i c)n"inutul suB
37i!ul !ers)nal al ),ului e att de de!endent #i de i,!ri,at de c7i!ul lui Arist)s, sau rs!unsul la a!elul
lui Arist)s cre#te att de ,ult din !uterea a!elului lui Arist)s, *nct cel b)te/at, dac r,ne *n aceast
stare #i ) de/1)lt, !)ate s!une ca #i Sfntul 8!)st)l +a1el9 :6-a, rstignit *,!reun cu Arist)s #i acu,
nu ,ai triesc eu, ci Arist)s trie#te *n ,ine 'PalB 3,24&B
3ei ce se nasc din $)te/ !ri,esc c7i!ul lui Arist)s, !utnd de/1)lta caracterul !ers)nal al 1ie"ii l)r !rin
rs!undere, !rin !ri1irea la Arist)s #i !rin i,itarea luiB Du,ne/eu *l ia !e ), de la *nce!ut *n seri)s,
d)rind s fie !ers)an res!)nsabilB O,ul trebuie s arate c 1rea s duc ) ase,enea 1ia", *nainte de a
!ri,i !uterea !entru ea !rin $)te/B 8stfel se *nc7eie ) *n1)ire *ntre Du,ne/eu #i ),, du! cu, s!une
Sfntul Prig)rie de ?a/iansB +rin Taina $)te/ului, ),ul acce!t s nu ,ai fie r)b al satanei #i al nici unei
!uteri a rului, ci r)bul t)tal druit lui Arist)s cel iubit)r; !rin aceasta, libertatea lui nu ,ai e *nln"uit de
!asiuni, ci liber s!re ) ade1rat cre#tere #i ) c)ntinu n)utate a ),uluiB De aceea, *n declara"ia r)stit
de !re)t la $)te/, acesta s!une9 :$)tea/-se r)bul lui Du,ne/eu '?&(B 8tt calitatea de r)b al lui
Du,ne/eu, ct #i nu,ele !r)!riu sunt ,en"i)nate *n t)ate TaineleB
$)te/ul, u# de intrare *n $isericB +rin $)te/ este ridicat din ,)arte ),ul cel 1ec7i, fiind !ri,it *n starea
1ie"ii ade1rate a ),ului n)u, *n rela"ie !ers)nal de rs!undere cu Arist)sB 8 se li!i de Arist)s *nsea,n
a de1eni ,dular al Lui *n c)r!ul $isericii, a se /idi ca ) !iatr 1ie *n l)ca#ul D),nului, !e te,elia
a!)st)lil)r, a1nd aceea#i credin", aceea#i 1ie"uire, strbtut de acela#i Arist)s, *n a#a fel ca *n t)"i s
l)cuiasc #i s se 1ad acela#i c7i! al lui Arist)s, de#i, !rin fiecare, Arist)s Se arat *n *,!linirea unei
sluDiri c)nf)r,e darului SuB @ntr)ducerea celui ce !ri,e#te $)te/ul *n $iseric e se,nificat *n s!ecial
!rin s1r#irea $)te/ului de ctre !re)tul sau e!isc)!ul care re!re/int !rin 7ir)t)nia lui nu nu,ai !e
Arist)s, ci #i $iserica, sau nu !e un Arist)s deta#at de $iseric, ci !e Arist)s lucrnd din $iseric #i *n
$iseric, !entru a intr)duce !e cei ce se b)tea/ *n $isericB De aceea s1r#irea 1alid a $)te/ului nu
de!inde de 1rednicia !ers)nal a !re)tului, dac $iserica *l ,en"ine ca sluDit)r al eiB +re)tul s1r#e#te
Tainele *n nu,ele $isericiiB Sfntul Prig)rie de ?a/ians rs!unde cel)r ce e1it s se b)te/e la anu,i"i
!re)"i din cau/a )!iniei l)r, cu, c ace#ti !re)"i ar fi ne1rednici9 nu cuta 1rednicia !r)!)1duit)rului,
nici a b)te/t)ruluiB 8ltcine1a este Dudect)rul acest)ra #i artt)rul cel)r neartateB >a!tul c !re)tul
s1r#e#te $)te/ul ca re!re/entant calificat al $isericii face !)sibil ca *n ca/ de urgen", dat fiind
necesitatea abs)lut a $)te/ului !entru ,ntuire, *n li!sa !re)tului s se s1r#easc #i de )ricare alt laic,
,e,bru al $isericii, ca re!re/entant general al ei, sau ca ,e,bru al !re)"iei generaleB $)te/ul re!re/int
bra"ele *ntinse ale $isericii care !ri,e#te !e cei ce 1)iesc s 1in la snul ei sc!nd din 1alurile 1e#nicei
!ier/anii, #i aceste bra"e !)t lua f)r,a c)ncret !rin )rice ,dular al eiB
-n ceea ce !ri1e#te recun)a#terea $)te/ului s1r#it *n afara $isericii, libertatea cu care s-a c),!)rtat
$iserica fa# de un astfel de $)te/ s1r#it !rin *ntreita scufundare sau 1rsare, sau str)!ire cu a! *n
nu,ele Sfintei Trei,i, arat c $iserica *l !)ate 1alida, !rin ic)n),ie, la !ri,irea *n $iseric a celui
b)te/at astfel *n afara ei, e2tin/nd !este !artea e2tern s1r#it at,)sfera de!lin de 7ar a $isericii, care
a e2istat *ntr-un ,)d ,ai ,ult sau ,ai !u"in accentuat #i *n unitatea cre#tin de unde 1ine astfel cel
b)te/atB $)te/ul !une !e !ri,it)rul lui *n rela"ie inti, nu nu,ai cu Arist)s, ci cu *ntreaga Sfnt Trei,e,
cci Arist)s este >iul Tatlui #i ne face #i !e n)i, *n Sine, fii ai Tatlui, eliberndu-ne de r)bia sti7iil)r
i,!ers)nale #i a !at,il)r, care caut satisfacere nu *n c),uniunea su!re, a Trei,ii, ci *n sen/ualitatea
indi1idualist #i )arb, e2ercitat de aceste sti7ii, care ne *ndrea!t *ns!re ,)arteB
?ecesitatea abs)lut a $)te/ului !entru ,ntuire #i $)te/ul c)!iil)rB
Dac $)te/ul !r)duce, !rin unirea cu Arist)s, desfiin"area !catului )riginar al des!r"irii de Du,ne/eu,
i,!ri,at *n firea n)astr, #i dac fr aceast unire cu Arist)s nu se !)ate intra *n -,!r"ia lui
Du,ne/eu, e1ident c $)te/ul ne este abs)lut necesar !entru ,ntuire '@nB 3,3&B $)te/ul este abs)lut
necesar #i !entru c)!ii, cci #i ei au aceast stare de des!r"ire de Du,ne/eu, !rin na#terea l)r din tru!,
a#adar #i ei trebuind s treac de la starea de nscu"i din tru! #i destina"i !ier/aniei la starea de nscu"i din
a! #i din Du7 #i, !rin aceasta, de ,ntui"i '@nB 3,%-6&B 3)!iii nu !)t fi !ri1a"i de aceast ,)arte cu Arist)s
a ),ului 1ec7i din ei #i de te,elia 1ie"ii eterne !us *n )rice ), de Arist)sB Ei nu !)t )feri lui Arist)s
,rturisirea credin"ei l)r ca desc7idere a fiin"ei !entru sl#luirea lui Arist)s *n ea, dar fac !arte dintr-)
fa,ilie trit)are *n $isericB $)te/ul este un act !rin care 1ia"a s!iritual a fa,iliei !trunde *n eiB ?u se
#tie !unctul e2act de cnd c)!ilul *#i *nsu#e#te c)n#tient s!ecificul c)n"inutului s!iritual al fa,iliei,
*nce!nd s-l e2!ri,e la un ti,! deter,inabilB 8ctul $)te/ului este deter,inant !entru 1ia"a s!iritual !e
care ) trie#te fa,ilia #i care i se sde#te c)!iluluiB
3)!iii se desc7id ,ai u#)r credin"ei ,rturisite de cei din fa,ilia l)r, dect adul"ii sau c7iar dect tinerii,
fiindc *n ei nu s-a de/1)ltat )rg)liul indi1idualist, nefiind subDuga"i de !)rnirile inferi)areB
+utin"a c)!iil)r de a se *,!rt#i de Arist)s, !e ba/a credin"ei cel)r a!r)!ia"i l)r, ) arat #i fa!tul
*,!rt#irii un)r adul"i de darurile lui Arist)s !rin credin"a acel)ra '*n1ierea fiicei lui @air, 1indecarea
slbn)gului din 3a!ernau, etcB&B 3)ntribu"ia cel)r a!r)!ia"i la ,ntuirea se,enil)r e att de necesar,
*nct slbn)gul de la lacul <ite/da nu s-a !utut bucura de !uterea ,ntuit)are a a!ei nu,ai !rin @isus
Arist)s, fr ,iDl)cirea 1reunui ),, dect *n ,)d e2ce!"i)nalB
Desigur, cnd E1ang7elia a !truns *n lu,e !entru !ri,a dat, aceasta a trebuit s *i c#tige !e adul"i,
*nde,nnd lu,ea s se b)te/eB Odat cu adul"ii se b)te/au #i c)!iii l)r9 te,nicierul din >ili!i #i t)"i ai lui
'>a!te 16,36&, casa lui Htefana '1 3)rB 1,16&B
Tierea *,!reDur, care a f)st c7i!ul $)te/ului, se fcea la )!t /ile !entru t)"i c)!iii *n ti,!ul <ec7iului
Testa,ent, !e ba/a re1ela"iei aceluia#i Du,ne/eu care *nf!tuia *n tre!te !lanul ,ntuiriiB -nsu#i D),nul
a f)st tiat *,!reDur la )!t /ile, iar la .4 de /ile a f)st adus la te,!lu #i !us *naintea D),nului 'LcB 2,21-
22&, ca ,)del !entru t)"i !runciiB 3u aceast )ca/ie este binecu1ntat de dre!tul Si,e)n, care a1ea !e
Du7ul Sfnt asu!ra lui 'LcB 2,2%&B
$inecu1ntarea este #i ea ) *,!rt#ire a !uterii Du7ului, celui binecu1ntatB
Des!re @)an $)te/t)rul, Sfnta E1ang7elie s!une9 @ar c)!ilul cre#tea #i se *ntrea cu Du7ul 'LcB 1,54&,
fiindc cre#tea *ntr-) cas a rugciunii #i a lui Du,ne/eu, fiind tiat *,!reDur #i *nc7inat lui Du,ne/euB
La fel #i !runcul @isus s!)rea *n *n"ele!ciune, cre#tea cu tru!ul #i a1ea 7ar la Du,ne/eu #i la )a,eni 'LcB
2,%2&; s!)rea #i a1ea 7ar din !runcia Sa ),eneasc, !entru c nu,ai ca ), a1ea !runcieB

b& TTDE
$)te/ul 'a b)te/a *nsea,n a afunda *n a!& este singura Tain ,en"i)nat *n 3re/ul din 351, de)arece
este instituit direct de @isus '6tB 25, 19-24&, ca :na#tere de sus( la ) 1ia" n)u, necesar !entru
,ntuire9 :De nu se 1a na#te cine1a din a! #i din Du7, nu 1a intra *n *,!r"ia lui Du,ne/eu( '@nB 3,%&B
:3el care 1a crede #i se 1a b)te/a, se 1a ,ntui; iar cel care nu 1a crede se 1a )sndi( '6cB 16,16&B @isus
-nsu#i S-a b)te/at *n @)rdan de ctre +r)fetul @)an, ca se,n de c)ntinuitate cu <ec7iul Leg,ntB $)te/ul
Lui a f)st ) )ca/ie de artare 'e!ifanie& a Sfintei Trei,iB
T)"i )a,enii sunt s)litari cu 8da,, :!rintele c),un(, iar !rin natura lui u,an, #i cu !catul lui
!ers)nalB La !linirea 1re,ii, Du,ne/eu L-a tri,is !e >iul Su s asu,e *n !ers)ana Sa !r)!rie natura
u,an #i s ) restaure/e !rin Dertfa Sa adus Tatlui, ca 6ielul lui Du,ne/eu #i *n nu,ele fra"il)r Si,
care !urtau aceea#i u,anitateB 8ceasta *nsea,n c nu e2ist natur neutrB Sc)!ul *ntru!rii este s
sc)at firea din cele c)ntrare ei #i s ) sc7i,be !)tri1it firii lui Arist)sB
8ceast restaurare nu se )!erea/ de la distan" #i fr !artici!area )a,enil)rB >iecare trebuie s intre *n
rit,ul 1ie"ii lui Arist)s, adic, s ,)ar #i s *n1ie/e *,!reun cu El, nu *n ,)d fi/ic, ci *n ,)d tainic,
adic, sc7i,bnd u,anitatea sa !ct)as cu u,anitatea *ndu,ne/eit a lui Arist)s, de1enind c)nf)r,
c7i!ului lui Arist)sB Arist)s a s1r#it *nn)irea firii n)astre *n i!)stasul Su, iar !rin Taina $)te/ului, !rin
ritualul cufundrii *ntreite, care red #i actuali/ea/ ,)artea de trei /ile #i *n1ierea lui Arist)s, ne une#te
!e n)i cu Sine #i ne face ,dulare ale tru!ului SuB Arist)s !une ti!arul c7i!ului Su !e suflet sau 7aina
lui Arist)s ia f)r,a tru!ului celui b)te/at, care are acu, un nu,e n)u, cci /iua $)te/ului e /iua
nu,elui9 :Deci ne-a, *ngr)!at cu El *n ,)arte !rin $)te/ !entru ca, !recu, Arist)s a *n1iat din ,)r"i
!rin sla1a Tatlui, a#a s u,bl, #i n)i *n *nn)irea 1ie"iiB 3ci, dac a, crescut *,!reun cu El !rin
ase,narea ,)r"ii Lui, atunci 1), fi !rta#i #i ai *n1ierii LuiB 3un)scnd aceasta, c ),ul n)stru cel
1ec7i a f)st rstignit *,!reun cu El, ca s se ni,iceasc tru!ul !catului, !entru a nu ,ai fi r)bi ai
!catului( 'E),B 6,.-6&B
$)te/ul este ) Tain de ) ,are b)g"ie, a#a cu, arat nu,irile ,ulti!le date *n ?)ul Testa,entB El se d
nu nu,ai !entru iertarea !catului str,)#esc #i nu nu,ai c)!iil)r '@nB 3,3; E),B 6, 3-%&B $)te/ul este #i
e2!erien"a !ers)nal a 3inci/eci,iiB 3el care a !ri,it !rga Du7ului #i a !/it-) neatins 1a !ri,i #i
!lintatea Du7ului sub f)r,a 7aris,el)rB 3el n)u b)te/at intr acu, *n adunarea 1/ut a $isericii,
alturndu-se cel)r care s-au sfin"it *n @erusali,B De aceea c)ndi"ia esen"ial a $)te/ului este ,rturisirea
!catel)r #i afir,area !ers)nal a Si,b)lului de credin"9 :Eu credBBB(B :Eu credBBB( trebuie re!etat #i la
!ri,irea Tainei -,!rt#aniei, care e nedes!r"it de $)te/B
+re/en"a Du7ului Sfnt *n cre#tinul b)te/at este de ) 1al)are inc),!arabilB 8ceasta este asigurarea fer,
c cel b)te/at 1a fi cu Arist)s *n 1eci9 :3"i *n Arist)s 1-a"i b)te/at 1-a"i #i *,brcat('PalB 3,27&B
:-,brcarea *n Arist)s( este *ns ) e2!erien" c)n#tient, acti1B :?u,ai ,)r"ii nu si,t cnd sunt
*,brca"i('Si,e)n ?)ul Te)l)g, 3u1ntare ,)ral, @<&B 3re#tinul b)te/at nu este un c)r! inert, un
cada1ruB De aceea si,"irea 7arului este un se,n autentic al na#terii din n)u, *nce!ute la $)te/B 3re#tinul
este uns, c)nsacrat, ca )sta# al lui Arist)s, iar nu,ele lui este *nscris *n 3artea 1ie"iiB
-n !ractica $isericii a!)st)lice, !strat *n tradi"ia )rt)d)2, $)te/ul, 6irungerea #i -,!rt#ania
f)r,ea/ un singur #i inse!arabil :ritual de ini"iere(B De altfel, E1ang7elia de la $)te/9 6atei 25, 16-24,
intr)dus de lectura 8!)st)lului9 E),ani 6, 3-11 #i de : 3"i *n Arist)s 1-a"i b)te/at(, se cite#te du!
ungerea cu Sfntul ,ir a c)!iluluiB Du! $)te/ #i 6irungere, c)!ilul este adus *n fa#a altarului unde
!ri,e#te Sfintele TaineB 3u acestea, intrarea sa *n $iserica 1/ut este c),!letB

D)g,atica SfB @)an Da,asc7in
6rturisi, un b)te/ s!re iertarea !catel)r #i s!re 1ia"a de 1eciB $)te/ul indic ,)artea D),nuluiB ?e
*ngr)!,, deci, !rin b)te/ *,!reun cu D),nul, du! cu, s!une du,ne/eiescul a!)st)lB Hi du! cu, )
dat s-a s1r#it ,)artea D),nului, t)t astfel ) dat trebuie s ne b)te/,B ?e b)te/,, du! cu1ntul
D),nului, *n nu,ele Tatlui #i al >iului #i al Sfntului Du7; iar !rin aceste cu1inte sunte, *n1"a"i
,rturisirea *n Tatl #i *n >iul #i *n Sfntul Du7B 8#adar t)"i cei care au f)st b)te/a"i *n Tatl #i *n >iul #i
*n Sfntul Du7 #i au f)st *n1"a"i !rin aceasta ) singur fire a Du,ne/eirii *n trei i!)stase #i se b)tea/ din
n)u, ace#tia rstignesc *nc ) dat !e Arist)s, du! cu, s!une du,ne/eiescul a!)st)l9:3ci este cu
ne!utin" ca cei )dat lu,ina"iI #i cele ce ur,ea/, :s se *nn)iasc iar#i s!re !)cin", !entru c ei
rstignesc !entru ei din n)u !e Arist)s si-l batD)c)resc(B Dar t)"i cei care n-au f)st b)te/a"i *n Sfnta
Trei,e, trebuie reb)te/a"iB 37iar dac s!une du,ne/eiescul a!)st)l c :ne-a, b)te/at *n Arist)s #i *n
,)artea Lui(, s!une t)tu#i c nu trebuie s se fac a#a in1)ca"ia de la b)te/B +rin aceste cu1inte s!une att
nu,ai c b)te/ul este ti!ul ,)r"ii lui Arist)s, de)arece b)te/ul !rin cele trei cufundri indic cele trei /ile
ct a stat D),nul *n ,)r,ntB +rin ur,are a fi b)te/at *n Arist)s *nsea,n a se b)te/a cei care cred *n elB
Hi este cu ne!utin" s crede, *n Arist)s dac n-a, f)st *n1"a"i ,rturisirea *n Tatl #i *n >iul #i *n
Sfntul Du7B Arist)s este >iul Du,ne/eului celui 1iu, >iu, !e care Tatl l-a uns cu Sfntul Du7, du! cu,
s!une du,ne/eiescul Da1id 9:+entru aceea te-a uns !e tine Du,ne/eule, Du,ne/eul tu, cu untdele,nul
bucuriei ,ai ,ult dect !e !rta#ii ti(B @ar @saia, ca din !artea D),nului, s!une9 :Du7ul D),nului !este
,ine, din cau/a cruia ,-a uns(B D),nul, *n1"nd !e ucenicii Si in1)ca"ia de la b)te/, a s!us9
:$)te/ndu-i *n nu,ele Tatlui #i al >iului #i al Sfntului Du7(BDu,ne/eu ne-a fcut !entru
nestricciune; dar !entru c n)i a, clcat !)runca lui ,ntuit)are, ne-a c)nda,nat la stricciunea ,)r"ii;
t)tu#i, ca s nu fie rul 1e#nic, s-a !)g)rt *n 1irtutea ,il)sti1irii Sale, s!re r)bi #i, fcndu-se ase,enea
n)u, ne-a rscu,!rat,!rin !ati,a sa, din stricciuneB ?e-a i/1)rt n)u, din sfnta #i !rea curata Lui
c)ast, i/1)rul iertriiB 8!a i/1)rt din c)asta Sa este s!re rena#tere #i inundarea !catului #i a
stricciunii, iar sngele este butura !ricinuit)are 1ie"ii 1e#niceB ?e-a dat !)runci ca s ne rena#te, !rin
a! #i !rin Du7, de)arece !rin rugciune #i in1)care Sfntul Du7 se !)g)ar asu!ra a!eiB Dar !entru c
),ul este dublu, din suflet #i c)r!, ne-a dat dubl #i cur"irea, !rin a! #i !rin Du7B Du7ul, !e de ) !arte,
re*nn)ie#te *n n)i starea du! c7i!ul #i ase,narea luiDu,ne/eu; iar a!a, !e de alt !arte, cur"este, !rin
7arul Du7ului, c)r!ul de !cat, #i-l eliberea/ de stricciuneB 8!a *nde!line#te ic)ana ,)r"ii, iar Du7ul d
ar1un 1ie"iiB
De la *nce!ut :Du7ul lui Du,ne/eu se !urta deasu!ra a!el)r( #i dintru *nce!ut Scri!tura ,rturise#te
des!re a! c este cur"it)areB +e ti,!ul lui ?)e, Du,ne/eu a *necat !catul ,)ndial !rin a!B +rin a!,
!)tri1it legii, se cur"este t)t cel necurat, !n c7iar #i *nse#i 7ainele sunt s!late cu a!B @lie a artat c
7arul Du7ului este unit cu a!a, cci cu a! a ars DertfaB Hi !)tri1it legii, a!r)a!e t)ate se cur"esc cu a!B
3ci cele 1/ute sunt si,b)luri ale cel)r s!iritualeB 8 d)ua na#tere se !etrece *n suflet, cci cu t)ate c
sunte, creaturi, credin"a are atta !utere s ne *nfie/e !rin Du7 #i s ne duc la fericirea de alt datB +rin
b)te/ se d tutur)ra *n ,)d egal iertare de !cate; 7arul Du7ului *ns, *n ,sura credin"ei #i a cur"irii
antecedenteB +rin ur,are, lu, acu, !rin b)te/ !rga Sfntului Du7; iar rena#terea este !entru n)i
*nce!utul unei alte 1ie"i, !ecete, talis,an #i lu,inareBTrebuie cu t)at !uterea #i cu trie s ne !str, !e
n)i *n#ine cura"i de lucrurile *ntinate, ca s nu ne *nt)arce, ca #i cinele la 1rstura sa #i s ne face,
iar#i !e n)i *n#ine r)bii !catuluiB :3redin"a fr fa!te este ,)artI du! cu, #i fa!tele fr credin"B
3redin"a ade1rat se *ncearc !rin fa!teB ?e b)te/, *n Sfnta Trei,eB 8ceasta !entru ,)ti1ul c cei
care se b)tea/ au ne1)ie de Sfnta Trei,e !entru ,en"inerea #i dinuirea l)r #i este cu ne!utin" ca s nu
fie *,!reun unele cu altele cele trei !ers)ane ale Sfintei Trei,i, cci Sfnta Trei,e este nedes!r"itB
+ri,ul b)te/ a f)st b)te/ul !)t)!ului !entru cur,area !catuluiB 8l d)ilea, b)te/ul !rin ,are #i n)ri, cci
n)rul este si,b)lul Du7ului, iar ,area si,b)lul a!eiB 8l treilea, b)te/ul legii 1ec7i, cci t)t cel necurat se
s!la cu a!, ba *nc *#i s!la #i 7ainele #i astfel intra *n tabrB 8l !atrulea, b)te/ul lui @)an, care a f)st
intr)ducti1 #i c)nducea la !)cin" !e cei b)te/a"i ca s cread *n Arist)sB :Eu, s!une Sfntul @)an
$)te/t)rul, 1 b)te/ cu a!, dar cel care 1ine *n ur,a ,ea 1 1a b)te/a cu Du7ul Sfnt #i cu f)c(B
8#adar, @)an cur"e#te ,ai dinainte !rin a!, *n 1ederea Du7uluiB 8l cincilea, b)te/ul D),nului, cu care
s-a b)te/at El *nsu#iB Se b)tea/ nu !entru c El a a1ut ne1)ie de cur"ire, ci !entru c #i-a *,!r)!riat
cur"irea ,ea, ca s /dr)beasc ca!etele balauril)r *n a!I, ca s *nece !catul, ca s *n,)r,nte/e !e t)t
8da,ul cel 1ec7i *n a!, ca s sfin"easc !e $)te/t)r, ca s *,!lineasc legea, ca s desc)!ere taina
Trei,ii, ca s ne dea n)u !ild #i e2e,!lu de a ne b)te/aB Hi n)i ne b)te/, cu b)te/ul des1r#it al
D),nului, cel !rin a! #i !rin Du7B Se /ice c Arist)s b)tea/ cu f)c, !entru c a re1rsat 7arul Du7ului
!este sfin"ii a!)st)li *n c7i!ul li,bil)r de f)c , du! cu, s!une *nsu#i D),nul9:@)an 1-a b)te/at cu a!,
dar 1)i 1e"i fi b)te/a"i cu Sfntul Du7 #i cu f)c, nu ,ult du! aceste /ile(, sau din !ricina b)te/ului
!ede!sit)r al f)cului ce 1a s fieB 8l #aselea b)te/ este b)te/ul !rin !)cin" #i lacri,i, care este cu
ade1rat greuB 8l #a!telea, b)te/ul !rin snge #i ,ucenicie, cu care *nsu#i Arist)s s-a b)te/at *n l)cul
n)stru; ci este f)arte cinstit #i fericit, !entru c nu se !ngreste a d)ua )ar cu *ntinciuneaB 8l )!tulea
b)te/ #i ulti,ul, nu este ,ntuit)r, ci !e de ) !arte distruge rutatea ^ cci nu ,ai gu1ernea/ rutatea #i
!catul ^ iar !e de alt !arte, !ede!se#te nec)ntenitBDu7ul Sfnt s-a !)g)rt !este Arist)s *n f)r,
c)r!)ral ca un !)ru,bel #i arat !rga b)te/ului n)stru #i cinste#te c)r!ulB +entru c #i acesta, adic
c)r!ul, este Du,ne/eu !rin *ndu,ne/eirea luiB -nc de la *nce!ut a )bi#nuit ca un !)ru,bel s
bine1esteasc sfr#itul !)t)!uluiB Dar !este sfin"ii a!)st)li s-a !)g)rt *n c7i! de f)cB 3ci El este
Du,ne/eu, iar:Du,ne/eu este f)c ,istuit)r(B
$)te/ului *i ur,ea/ ungerea cu untdele,n; el indic ungerea n)astr, ne face 7rist)#i ']un#i& #i ne
fgduie#te, !rin Du7ul Sfnt, ,ila lui Du,ne/eu, !entru c !)ru,belul a dus ) ra,ur de ,slin cel)r
care au f)st i/b1i"i de !)t)!B@)an a f)st b)te/at !unnd ,na !e ca!ul du,ne/eiesc al St!nului #i cu
sngele suB ?u trebuie s se *ntr/ie b)te/ul, cnd credin"a acel)ra care se a!r)!ie de el a f)st ,rturisit
!rin fa!teB 3el care se a!r)!ie de b)te/ cu 1iclenie 1a fi ,ai degrab !ede!sit dect 1a f)l)siB
T,a# <asile 8nt)nie
2B Taina 6irungerii
a& TDO
8ceast Tain este strns legat de Taina $)te/ului, *nct s-ar !utea s!une c f)r,ea/ *,!reun cu
aceea un singur t)t cu d)u !r"i distincteB Taina 6irungerii e ca un fel de c)ntinuare a $)te/ului,
ne*nce!nd *n sluDba $isericii cu ) intr)ducere de)sebit, ca celelalte Taine, ci du! b)te/area #i
*,brcarea celui ce a !ri,it $)te/ulB +re)tul cite#te ) rugciune !rin care *i cere lui Du,ne/eu s i se
druiasc celui n)u lu,inat !rin a! #i !rin Du7, cu !ecetea darului Sfntului #i *ntru t)t !uternicului
Du7B +re)tul unge *n c)ntinuare cu ,ir !r"ile !rinci!ale ale tru!ului, /icnd9 +ecetea darului Sfntului
Du7B Legarea strns a acestei Taine de $)te/ se arat #i *n fa!tul c, du! ungerea cu Sfntul 6ir,
!re)tul *nc)nD)ar de trei )ri anal)gul, cu cel b)te/at #i ,iruit, cntnd9 3"i *n Arist)s 1-a"i b)te/at, *n
Arist)s 1-a"i *,brcatB 8liluiaB 8cela#i lucru *l arat fa!tul c !re)tul ungndu-l !e cel b)te/at cu Sfntul
6ir #i s!unnd cu1intele9 +ecetea darului Du7ului Sfnt, nu a,inte#te nu,ele celui ce e uns, ca *n t)ate
celelalte Taine, s)c)tindu-se c s-a r)stit acest nu,e la scufundarea lui *n a!B
Te)l)gul )rt)d)2 8lB Sc7,e,ann 1ede legtura *ntre 6ir #i $)te/ ,ai !u"in ca !unere *n lucrare !rin
6ir a !uteril)r !ri,ite la $)te/, ct ca 1ia"a fa" de na#tereB El /ice9 :8 d)ua Tain a ini"ierii, cu,
nu,i, a/i =ngerea, a f)st *n $iserica )rt)d)2 dint)tdeauna ) !arte esen"ial a rnduielii $)te/ului,
fiind c)nte,!larea $)te/ului, *ntrit !rin Du7ul SfntB
3re#tinii fiind un#i ca Arist)s sau !artici!nd la ungerea Lui, sunt !re)"i #i eiB Dar !re)tul e ,ai *nti
cur"it la ,inte #i la ,ini, adic la i/1)rul gnduril)r #i *n )rganele *,!linirii l)r, #i a!)i se d !uterea
Du7ului s!re a lucra curat cu ,intea #i cu ,inile, aducnd Dertfe de gnduri #i de fa!te bune lui
Du,ne/eu *n fa1)area $isericii #i a se,enil)r siB
Des!re !re)"ia general !ri,it de credinci)#i !rin Taina 6irungerii, Sfntul 6acarie Egi!teanul s!une9
Oa,enii sfin"i"i !rin ungere de1in cre#tini !entru a fi *,!ra"i, !re)"i #i !r))r)ci ai Tainel)r cere#tiB
Lucrarea s!ecial a Sfntului Du7 *n Taina 6irungerii
+rin 6irungere *nce!e e!ifania sau artarea lui Arist)s *n c),!)rtarea ),ului b)te/at, sau a lu,inii
Du7ului lui Arist)s asu!ra fiin"ei lui, artndu-l ca un c7i! acti1 al lui Arist)s #i ca un l)ca# 1iu al Lui,
*ntruct *l aDut s actuali/e/e c7i!ul Lui i,!ri,at 1irtual *n elB >r lucrarea Du7ului, cu greu a, !utea
actuali/a darurile $)te/uluiB >r c),unicarea c)ntinu a Du7ului cu n)i, *nce!ut !rin Taina Sfntului
6ir, a, de/1)lta greu 1ia"a n)astr *n Du,ne/euB
=ngerea cu 6ir a f)st s)c)tit *n <ec7iul Testa,ent ,iDl)cul de c),unicare a unei !uteri du,ne/eie#ti
!r))r)cil)r, !re)"il)r #i regil)r !entru a "ine !)!)rul *n leg,ntul cu Du,ne/euB Arist)s este =nsul !rin
e2celen", !entru c El ca ), nu !ri,e#te nu,ai ) !utere a Du7ului, ci Du7ul i!)static *ntreg, !entru a fi
+r))r)cul, 8r7iereul #i -,!ratul su!re,, 3are intr)duce #i "ine !)!)rul lui Du,ne/eu *n fa,iliaritatea
lui Du,ne/eu, ca alctuit din fiii Lui *n Arist)s >iul, #i a-l c)nduce la de!lina 1ia" *n Du7ul iubirii lui
Du,ne/eu #i al iubirii de Du,ne/eu, *n 1ia"a 1e#nicB
6rturie des!re ungerea lui Arist)s cu Du7ul, s!re sluDirea #i acti1itatea Lui ) d #i c),unitatea din
@erusali, '>a!te .,27& #i 8!)st)lul +etru, care *ntre altele, arat *n cu1ntul des!re @isus, ctre 3)rneliu,
cu, L-a uns Du,ne/eu cu Du7ul Sfnt #i cu !utere, cu, a u,blat din l)c *n l)c fcnd bine #i
1indecnd !e t)"i cei asu!ri"i de dia1)lB
-n general, Du7ul Sfnt !ri,it *n Taina 6irungerii este !untea de c),unicare *n iubire *ntre n)i #i Tatl,
c),unicare 1e#nic n)u #i ,ereu ,ai s!)rit, !rin calitatea n)astr de fiiB 3re#tinii de1)ta"i lui Arist)s
triesc ) c)ntinu 3inci/eci,e, ) c)ntinu *,!rt#ire de Du7ul LuiB
Se,nifica"ia actului 1/ut al 6irungeriiB
De actul 1/ut al acestei 6irul, !rin ungerea cu el #i cu1intele9 +ecetea darului Du7ului SfntB 6irul cu
care este uns cel b)te/at este ) fluiditate care se i,bib #i !ersist ,ai ,ult dect a!a *n f!tura lui, #i *i
*,!ru,ut ,ireas,aB
6ireas,a cea bun rs!ndit de ),ul *,bibat *n ,ir, arat c Du7ul *l face !e acesta s u,!le t)t ce e
*n Durul lui de ,ireas,a 1ie"ii curate #i a f!tuirii lui !line de buntatea #i de blnde"ea insuflate lui de
Du7ul, *nc7i!uit ca !)ru,belB 6ireas,a acestuia u,!le $iserica #i se rs!nde#te la c),unitatea
u,anB
?)ul Testa,ent *nf"i#ea/ 6irungerea #i ,ireas,a Du7ului ca ni#te stri c)nsistente #i !line de
dina,is,ul *nf)cat al ef)rtului s!re ne1in)1"ie #i s!re gener)/itate, *n cre#tiniB Des!re !er,anen"a
!lin de !utere iradiant a lucrrii Du7ului *n cre#tini, Sfntul 8!)st)l +a1el s!une9 :6ul"u,it fie
adus, deci, lui Du,ne/eu Du7ului Sfnt, 3elui ce ne face !ururea biruit)ri *ntru Arist)s #i, !rin n)i,
rs!nde#te *n t)t l)cul buna ,ireas, a cun)#tin"ei Lui, !entru c sunte, lui Du,ne/eu buna ,ireas,
a lui Arist)s, #i *ntre cei ce se ,ntuiesc #i *ntre cei ce !ier( '2 3)rB 1, 1.-1%&B
Se,nifica"ia Tainei 6irungerii ca *ntrire a celui b)te/at !entru de/1)ltarea 1ie"ii celei n)i *ntr-)
*,!reun lucrare a lui cu Du7ul Sfnt, *#i gse#te e2!resia ,ai ales *n fa!tul c cel b)te/at este uns cu
Sfntul 6ir la t)ate ,dularele !rinci!ale ale tru!ului, *ntre care se nu,r )rganele si,"uril)rB
Sfntul 37iril al 8le2andriei s!une9 :6ai *nti a"i f)st un#i !e frunte ca s fi"i sl)b)/i"i de ru#inea !e
care !ri,ul ), clct)r de !)runc ) !urta !retutindeni #i ca s !ri1i"i cu fa"a desc)!erit sla1a
D),nului( '2 3)rB 3,15&B @isus Arist)s s!une9 :3el ce are urec7i de au/it s aud( '6tB 11,1%&B
+rin 6irungere, Du7ul Sfnt !trunde #i se i,!ri, *n t)ate ,dularele #i )rganele tru!ului #i *n !uterile
suflete#ti care stau la te,elia l)r #i !ersist *n ele ca ) bun ,ireas,, ca #i 6irulB El se *nti!re#te ca )
!ecete nu nu,ai !e interi)rul acest)r ,dulare, ci # *n interi)rul l)r, dnd ),ului un c7i! unitar
du7)1nicescB -ntruct *n fiecare ,dular sufletesc #i tru!esc, Du7ul !r)duce un efect sau i,!ri, )
!utere s!)rit !)tri1it cu acel ,dular, iar unele !ers)ane sunt ,ai acti1e !rin anu,ite ,dulare dect
!rin altele-unele !rin *n"elegere, altele !rin si,"ire, altele !rin 1reun fel de acti1itate-, Du7ul !r)duce un
dar s!ecial *n fiecare ), !e ,sura *ntririi ,ai !uternice a unui anu,it ,dular al lui, !r)ducnd un
dar de)sebit *n fiecare ,e,bru al $isericiiB
+rin ungerea ,dularel)r !rinci!ale #i ale )rganel)r si,"uril)r se arat i,!)rtan"a ce ) ac)rd $iserica-
sau, !rin $iseric, Arist)s-tru!ului ),enesc, i,!)rtan" ce i-a artat-) El #i !rin *ntru!area SaB +rin tru!
se *,b)g"e#te #i se d ) )rientare bun sau rea 1ie"ii ),ului *n t)talB
-n Occident se )bi#nuie#te ca taina aceasta s se s1r#easc !rin !unerea ,inil)r e!isc)!ului, du!
e2e,!lul din >a!te 5, 1%-17, unde a!)st)lii +etru #i @)an *,!rt#esc *n Sa,aria !rin !unerea ,inil)r
Du7ul Sfnt cel)r de curnd b)te/a"i de diac)nul >ili!B -n Esrit s-a ,)#tenit t)t din ti,!ul a!)st)lil)r,
!e ba/a l)curil)r a,intite ,ai *nainte, !ractica s1r#irii acestei Taine !rin ungerea cu Sfntul 6irB
8ceasta are a1antaDul c face !)sibil s1r#irea Tainei de ctre !re)t *ndat du! $)te/, a/i cnd
e!isc)!ii sunt la ,are de!rtare, cu, de altfel s-a s1r#it curnd du! $)te/ #i de ctre a!)st)lii +etru
#i @)an *n Sa,ariaB
-n r)lul ce se ac)rd de ctre $iserica )rt)d)2 e!isc)!atului ca c)r! *n aceast Tain, se arat fa!tul c
Du7ul Sfnt ce Se c),unic fiecrui credinci)s este Du7ul $isericii !)g)rt !rin in1)carea *ntregului
e!isc)!at; deci *n fiecare din credinci)#i c)b)ar Du7ul *ntregii $iserici #i fiecare credinci)s este
intr)dus *n $iserica *ntreag, !entru ca !rin darul lui s!ecial s *,b)g"easc #i s aDute $iserica *n
t)talitate, a#a cu, $iserica *n t)talitate sus"ine #i !r),)1ea/ darul lui s!ecialB ?u,ai *n unitatea t)tal a
$isericii se !)ate ,ntui #i des1r#i fiecare credinci)sB ?u,ai *n ea !)ate acti1a t)talitatea !uteril)r
sale *ntrite de Du7ul Sfnt, c7iar dac unele din aceste !uteri sunt ,ai accentuate *n unii credinci)#i #i
altele, *n al"iiB
Taina 6irungerii, stnd *n legtur strns cu cea a $isericii, nu se re!etB
b& TDS
6irul este lucrarea sfnt instituit de @isus Arist)s !rin care, ungndu-se cu ,ir sfin"it ,e,brele celui
b)te/at #i r)stindu-se cu1intele rnduite9 +ecetea darului Du7ului SfntB8,in, se *,!rt#e#te
!ri,it)rului 7arul *ntririi #i !erfec"i)nrii 1ie"ii du7)1nice#ti *nce!ute !rin $)te/B 6rturisirea )rt)d)2
s!une9 +recu, )dini)ar Du7ul Sfnt s-a !)g)rt !este 8!)st)li *n c7i! ,inunat de f)c #i a re1rsat *n ei
darurile Sale, a#a #i acu, cnd !re)tul unge cu Sfntul 6ir !e cel b)te/at, se re1ars *n el de sus darurile
SfB Du7B 8ceasta se 1ede din cu1intele !e care !re)tul trebuie s le r)steasc la s1r#irea acestei Taine9
:+ecetea darului Du7ului SfntB 8,inB( -n $iblie #i la Sfin"ii +rin"i, Taina 6irului a !ri,it diferite
nu,iri, a1ndu-se *n 1edere fie !artea ei 1/ut, fie cea ne1/ut, fie a,bele !r"i de)dat, ca9 !unerea
,inil)r, ungere, ungere tainic, ungerea ,ntuirii, Taina ungerii, Taina Du7ului, si,b)lul Du7ului,
*ntrire, des1r#ire, !ecete, !ecetea D),nuluiB
@nsituirea du,ne/eiasc #i !artea e2tern
3a #i celelalte Taine, Sfntul 6ir !r)1ine de la 6ntuit)rul, cu t)ate c *n E1ang7elii, *n >a!tele si
E!ist)lele 8!)st)lil)r nu se arat direct instituirea ei de ctre @isus Arist)s, dar se arat indirect #i
suficient aceastaB +r)fe"ii <T !re/ic ) n)u re1rsare a Du7ului '@/ 3%,2%;@)il 2,25&, iar 6ntuit)rul
fgduie#te 8!)st)lil)r c le 1a tri,ite Du7ul Sfnt '@n 1.,16-17,26;13-1%; 6t 14,24; Lc 12,12;2.,.9;
>8 1,5&, care s-a #i !)g)rt !este ei, la 3inci/eci,eB
8!)st)lii *,!rt#eau Du7ul Sfnt cel)r b)te/a"i !rin !unerea ,inil)r, !ractic *nl)cuit *n curnd cu
ungerea cu Sfntul 6irB -n1"tura des!re !unerea ,inil)r st *n Sfnta Scri!tur alturi de aceea
des!re $)te/B +e lng !unerea ,inil)r se *ntrebuin"a, c7iar din ti,!ul 8!)st)lil)r #i ungerea cu
Sfntul 6ir, ceea ce reiese din 2 3)1,21-22 #i 1@n 2,24,27 9 :@ar 3el ce ne *ntre#te !e n)i *,!reun cu
1)i *n Arist)s #i ne-a uns !e n)i, este Du,ne/eu care ne-a #i !ecetluit #i ne-a dat ar1una Du7ului *n
ini,ile n)astre(; : Hi 1)i ungere a1e"i de la 3el Sfnt #i sti"i t)ateBBB #i 1)i a1e"i ungere !e care a"i luat-)
de la El #i care r,ne *ntru 1)i #i nu a1e"i trebuin" s 1 *n1e"e cine1a, ci !recu, ungerea Lui 1
*n1a" #i *n1"tura aceasta ade1rat este #i nu este ,inciun, r,ne"i *ntru El, a#a cu, 1-a *n1"at(B
+unerea ,inil)r du! b)te/ #i unerea cu Sfntul 6ir este acea#i Tain ade1erit de fa!tul c Sfintii
+rin"i 1ec7i arat ca te,eiuri ale Tainei 6irului l)curile din >a!tele 8!)st)lil)r care 1)rbesc des!re
!unerea ,inil)rB Este aceea#i lucrare ,ntuit)are *n !unerea ,inil)r #i *n ungerea cu Sfntul 6irB
8cela#i lucru re/ult #i din can)anele 7 #i .5 ale Sin)dului din La)diceea '366& #i din can)nul 35 al celui
din El1ira '346&B +rin ur,are, a,nd)u !racticile ; #i !unerea ,inil)r #i ungerea cu Sfntul 6ir- sunt
a!)st)liceB
Originea du,ne/eiasc a Tainei ) d)1edesc #i nu,er)asele ,rturii ale !rin"il)r #i scriit)ril)r
biserice#tiB Te)fil de 8nti)7ia /ice9(?)i de aceea ne #i nu,i, cre#tini, !entru c a, f)st un#i cu
du,ne/eiescul 6ir(B Tertulian /ice9(Du! de a, ie#it din baia $)te/ului, ne unge, cu ungere sfnt,
du! ritualul 1ec7i, !recu, #i la !re)"ie se ungeau cu untdele,n din c)rnB=ngerea ni se face ,aterial,
dar r)adele sunt du7)1nice#ti, c sunte, cur"i"i de !cateB 8!)i 1ine !unerea ,inil)r cu care unindu-
se binecu1ntarea, se c7ea, #i se c)b)ar Sfntul Du7(B Sfntul 3i!rian9( 3el b)te/at trebuie s fie #i
uns, s!re a !utea de1eni !rin 6ir, adic !rin ungere, unsul lui Du,ne/eu #i a d)bndi 7arul lui Arist)s(B
+recu, Arist)s a ie#it afar du! $)te/ #i du! !)g)rrea Sfntului Du7 #i a *n1ins !e dia1)lul, a#a #i
1)i, du! b)te/ #i du! ungerea tainic fiind *nar,a"i cu t)ate ar,ele Sfntului Du7, 1 *,!)tri1i"i
!uterii du#,ane #i ) *n1inge"i, /icnd9 +)t t)ate !rin Arist)s, care , ,ntuie#te( ' SfB 37iril al
8le2andriei&B
?u,ai !r)testan"ii si sectele l)r nu recun)sc ungerii cu Sfntul 6ir caracterul de TainB +rerea
!r)testant, este c)ntrar Scri!turii, Tradi"iei #i !racticii $isericii 1ec7iB
+artea intern
Aarul care se *,!rt#e#te !rin Taina 6irului este cel care face s creasc #i s se *ntareasc 1ia"a
s!iritual *n cei b)te/a"iB +recu, *ndat du! na#terea fi/ic este necesar ) serie de fact)ri fi/ici !recu,
aerul, caldura, lu,ina, 7rana etc, care s *ntre"in 1ia"a #i s ) aDute *n cre#tere #i de/1)ltare, t)t a#a #i *n
1ia"a du7)1niceasc, cel renscut !rin Taina $)te/ului are ne1)ie de 7arul di1in !entru ,en"inerea #i
*ntrirea 1ie"ii s!irituale *nce!t)are din elB $)te/ul na#te *n Arist)s, dnd fiin"a sau e2isten"a *n Arist)s,
el fiind u#a de intrare *n 1ia"a s!iritual a $isericiiB
S1r#irea Tainei
+entru s1r#irea Tainei 6irului se cere *n !ri,ul rnd Sfntul 6ir, care "ine #i l)cul !unerii ,inil)rB
Sfntul 6ir se !re!ar din untdele,n, 1in #i 3% de ar),e diferite, sfin"indu-se nu,ai de ctre e!isc)!i
'du! can)nul 6 al Sin)dului din 3artagina, .15 si !e te,eiul SfB Scri!turi&B 3ere,)nia sfin"irii se face
*n altar, *n F)ia +ati,il)r, du! ce a,estecul a f)st fiert, fierberea fiind *ns)"it de citirea E1ang7elieiB
8,estecul acest)r ar),ate si,b)li/ea/ b)g"ia #i feluri,ea daruril)r SfB Du7, de care se *,!rt#esc
!ri,it)rii TaineiB
+ractica ungerii )rganel)r si,"uril)r #i a !rinci!alel)r !r"i ale tru!ului ) au #i ar,enii, iac)bi"ii,
nest)rienii #i c)!"ii, aceasta fiind ) d)1ad des!re 1ec7i,ea #i generalitatea acestei !ractici *n $isericB
E),an)-cat)licii ungnd cu SfB 6ir nu,ai fruntea s-au abtut de la !ractica $isericii ecu,eniceB
8batere de acela#i fel este la r),an)-cat)lici #i *nl)cuirea cu1intel)r 9 : +ecetea darului Du7ului SfntB
8,inB(, cu f)r,ula 9(Sign) te sign) crucis et c)nfir,) te c7ris,ate salutis, in n),ine +atris et >ilii et
S!iritus Sancti(, du! care ur,ea/ ) u#)ar l)1ire cu !al,a a celui ,iruit r)stindu-se9( !a2 tecu,(,
aceasta *nse,nnd c *ntrit fiind trebuie s rabde t)tul !entru Arist)sB
S1r#it)rul Tainei 6irului este e!isc)!ul #i !re)tul, nu,ai Sfin"irea 6irului fiind re/er1at celui dintiB
Des!re dre!tul !re)tului de a s1r#i Taina 6irului a1e, nu,er)ase d)1e/i 1ec7i, *ns niciun l)c *n care
s-ar c)nteta acest dre!t9( 3e altce1a, afar de 7ir)t)nie, face e!isc)!ul !e care s nu ) fac #i !re)tulZ(
'SfB @er)ni,&B 3)nstitu"iile 8!)st)lice9 : -n !ri1in"a $)te/ului, tu e!isc)! #i tu !re)t, a, /is ,ai *nainte
#i re!et, #i acu,9 ,ai *nti s ungi cu untdele,n, du! aceea s b)te/i #i *n ur, s !ecetluie#ti cu SfB
6irB(
Te,eiuri in1)cate de r),an)-cat)lici *n s!riDinul !racticil)r sunt9
aB >a!tul c diac)nul >ili!, b)te/nd !e sa,arineni, nu i-a #i ,iruit, ci 8!)st)li au s1r#it taina
,irului ,ai tr/iuB
bB Din e!ist)la a 73-a a SfB 3i!rian #i dintr-un c),entariu la >8 al SfB @)an Pur de 8ur ar reie#i, /ic
unii, c Taina 6irului era s1r#it nu,ai de e!isc)!i
cB =n te2t al lui @er)ni,, *n care se s!une c e!isc)!i ,ergeau din l)c *n l)c, !rin e!ar7iile l)r, ca s
s1r#easc Taina 6irului !entru cei b)te/a"i de !re)"i sau de diac)ni, #i *n care se adaug c acesta
se fcea :,ai ,ult !entru cinstirea !re)"iei dect !entru ca ar fi i,!us de lege, cci dac Du7ul
Sfnt s-ar !)g)r* nu,ai la rugciunea e!isc)!ului, ar fi de !lns t)"i aceeia care, fiind b)te/a"i de
!re)"i #i de diac)ni, *n *nc7is)ri #i *n l)curi *nde!rtate, ar ,uri *nainte de a fi 1i/ita"i de e!isc)!i(B
+ractica $isericii n)astre, de a *,!rt#i Taina 6irului i,ediat du! $)te/, se *nte,eia/ !e SfB Scri!tur
#i se ade1ere#te !rin SfB Tradi"ieB
+r)testan"ii nu recun)sc ungerea cu SfB 6ir, nu,it la ei 3)nfir,a"iune, dect ca si,!l cere,)nie cu
caracter !edag)gic)-educati1B Ei *nde!linesc aceast Dertf la 1rsta de 1. ani, du! *n1"area
cate7is,ului #i du! un e2a,en *n legtur cu acesteaB De )bicei, 3)nfir,a"iunea se face *n /iua *nti a
+a#til)rB
c& TTDE
6irungerea este Taina *n care, !rin ungerea cu 6ir !e )rganele de si," ale tru!ului #i !rin in1)carea
darului Du7ului Sfnt9(+ecetea darului Du7ului SfntB8,inB(, cel b)te/at este c)nsfin"it *n unirea sa cu
Arist)s, i se c)nfer darurile Du7ului Sfnt, fiind c)nsacrat !entru ) sluDire *n $iserica 1/utB
6rturisirea de credin" )rt)d)2 '16.2& face ) anal)gie *ntre 1enirea Du7ului Sfnt asu!ra 8!)st)lil)r la
3inci/eci,e #i c)nferirea daruril)r Du7ului cel)r b)te/a"i, !rin Taina 6irungerii9(Du! cu,, )dini)ar,
Du7ul Sfnt S-a !)g)rt asu!ra 8!)st)lil)r *n c7i! de f)c #i a re1rsat asu!ra l)r darurile Sale, t)t a#a #i
acu,, cnd !re)tul cu Sfntul 6ir *l unge !e cel b)te/at, se re1ars asu!ra lui darurile Sfntului Du7(B
?ic)lae 3abasila '<ia"a *n Arist)s, @@@, 1-7& gse#te un ele,ent c),un *ntre 7ir)t)nia !re)"il)r #i ungerea
cel)r b)te/a"i, de)arece a,bele se fac !rin in1)carea Du7ului Sfnt #i !rin !unerea
,inil)r9(Du,ne/eiescul 7arBBB(, :+ecetea darului Du7ului Sfnt(B
Taina se d cel)r b)te/a"i !rin afundare *ntreit *n a!, *n nu,ele Sfintei Trei,i, du! fgduin"a fcut
c7iar *n <T '@)il 3,1; >B8B 2,17&B +)tri1it !rinci!iului9 fiecare Tain are efectul ei !r)!riu, 6irungerea este
Taina :c),unicrii Du7ului Sfnt(B Dac !rin $)te/ cre#tinul !artici! la crucea, la ,)artea #i la *n1ierea
lui Arist)s, !rin 6irungere el !artici! la energiile Du7ului Sfnt, !ri,ind !ecetea 's!7ragis& sfin"eniei
7aruluiB -nn)it !rin baia $)te/ului, credinci)sul de1ine cre#tin !rin ungere '@ @nB 2,24&B 6irul este
si,b)lul regenerrii, dar #i al daruril)r Sfntului Du79(@ar 3el 3are ne *ntre#te !e n)i *,!reun cu 1)i *n
Arist)s #i ne-a uns !e n)i este Du,ne/eu, 3are ne-a #i !ecetluit !e n)i #i a dat ar1una Du7ului *n ini,ile
n)astre( '@@ 3)rB 1,21-22&B
6irungerea este ) c)ndi"ie de !ri,ire *n $iserica Ort)d)2 #i la -,!rt#ania acesteia, !entru cei care au
!ri,it $)te/ul *n snul #i du! ritualul altei $iserici cre#tineB +)tri1it !racticii $isericii 1ec7i, unele
c)nfesiuni cre#tine se!ar ti,!ul $)te/ului de ti,!ul 6irungerii sau sacra,entul c)nfir,rii, !entru
,)ti1e cate7etice #i !edag)gice 'la ) 1rst cnd c)!iii sunt c)n#tien"i #i res!)nsabili&B -n acest ca/,
3)nfir,area este fcut de e!isc)!ul l)cului, ceea ce !une *n relief f)arte bine integrarea c)!ilului *n
$iserica l)cal, re!re/entat de e!isc)!B
La .4 de /ile du! $)te/, c)!ilul, biat sau fat, este adus de !rin"i la $iseric !entru ritualul nu,it
:*,bisericire(, care c)nst *n intr)ducerea c)!ilului *n altar #i *nc7inarea lui *n fa"a Sfintei 6eseB 3u
aceasta el sau ea de1ine, *n ,)d de!lin, ,dular n)u al !ar)7iei res!ecti1eB
T,a# <asile-8nt)nie
3B Du,ne/eiasca Eu7aristie
a& TDO
$)te/ul, 6irul #i Eu7aristia sunt cele trei Taine !rin care cel ce crede *n Arist)s este unit de!lin cu El sau
intr)dus de!lin *n $iseric_B Ele sunt cele trei Taine ale ini"ieriiB Dac_ 6irungerea d_ !uterea de/1)lt_rii
1ie"ii celei n)i *n Arist)s !ri,it_ !rin $)te/, !rin Eu7aristie se des_1r#e#te aceast_ 1ia"_ ca unire de!lin_
cu Arist)s, sau cu $isericaB Dac_ $)te/ul este Taina *nce!utului, 6irul,Taina ,iDl)cului,Eu7aristia este
Taina sfr#itului sau a des_1r#iriiB Desigur,n)ul ,e,bru al $isericii, de#i !ri,e#te *ndat_ du!_ $)te/ #i
du!_ ungerea cu Sfntul 6ir Eu7aristia, nu se !)ate s)c)ti aDuns la des_1r#ire, din !unct de 1edere al
c)ntribu"iei !e care trebuie s_ ) dea #i elB Dar el are c)ncentrat *n sine t)t dru,ul s_u *n Arist)s, care,
!)rnind de la $)te/, are s_ *nainte/e !rin c)ntribu"ia adus_ de el sau !rin f)l)sirea !uterii date !entru
acest dru, *ntreg, !n_ la starea care *nc)r)nea/_ str_duin"ele sale de a de/1)lta 1ia"a cea n)u_ !ri,it_ *n
cele trei TaineB Starea aceasta final_ trebuie sa se *nti!_reasc_ ,ereu ca !)ten"_ !re/enta a Sa *n fiin"a
),ului !rin Sfnta -,!_rt_#anie, !entru a-l atrage !e acesta s!re ea, !entru a efectua asi,ilarea t)t ,ai
accentuat a lui cu eaB Des_1r#irea trebuie tr_it_ antici!at sau !regustat_ *n ,)d ,ereu re*nn)it,
r_,nnd !e de alt_ !arte ) "int_ atracti1_ !entru ),B
Eu7aristia este Taina care *nc)r)nea/_ $)te/ul #i 6irungerea nu nu,ai ca !lenitudine a !uterii #i a 1ie"ii
celei n)i, *nce!ut_ 1irtual !rin $)te/ #i a1nd *n ea !uterea 1irtual_, de/1)ltat_ !rin 6irungereB Eu7aristia
i,!lic_ *n ea !uterea ,)r"ii de!line fa"_ de e2isten"a se!arat_ de Du,ne/eu, *nce!ut_ !rin $)te/ #i
de/1)ltat_ !rin 6irungereB
-n $)te/ cel ce crede *n Arist)s ,)are !_catului, sau ,)are ca ), 1ec7i, lund !utere din ,)artea lui
Arist)s !entru a tr_i cu El 1ia"a *ntru ascultare de Du,ne/euB Dar *n ,)artea aceasta a ),ului 1ec7i e
inclus_ #i ) )arecare ,)arte ca !redare a e2isten"ei !r)!rii, lui Du,ne/euB >_r_ cea din ur,_ n-ar !utea fi
cea dintiB Dar de aceasta de1eni, a!"i !rin Eu7aristieB E2isten"a n)astr_ !_,nteasc_ e ,en"inut_ du!_
$)te/ !entru *nn)irea #i de/1)ltarea ei ca 1ia"_ *n Arist)s, !rin 1irtu"i, a1nd *n ea a,nd)u_ felurile de
,)r"iB @ar !uterea !entru aceast_ 1ia"_ #i !entru a,nd)u_ felurile de ,)r"i e luat_ nu nu,ai din Arist)s
care S-a n_scut curat #i a ,urit !entru !_catele n)astre, ci #i din Arist)s care a ,urit !redndu-Se Tat_lui
ca s_ *n1ie la 1ia"a de 1eciB @ar ,)artea !entru !_cate #i !uterea !entru 1ia"a cea n)u_ !ri,ite !rin $)te/
se de/1)lt_ din !uterea Du7ului lui Arist)s #i a 1ie"ii lui Arist)s du!_ na#terea #i du!_ b)te/ul Lui, )dat_
cu !ri,irea Du7ului Sfnt !rin $)te/ #i 6ir,#i din ,)artea Lui !entru !_catele n)astre, iar !redarea
n)astr_ lui Du,ne/eu s!re *n1iere, !ri,it_ !rin Eu7aristie, e c)nstituit #i e2e,!lificat n)u din ,)artea
lui Arist)s,ca !redare Tat_lui, #i din -n1ierea LuiB -n Eu7aristie, ),ul ren_scut *n Arist)s #i *nt_rit !rin
Du7ul Sfnt nu se ,ai une#te cu Arist)s care na#te #i ,)are !entru !_catele n)astre, ci cu Arist)s care
,)are la sfr#itul acti1it_"ii Sale, !entru a *n1ia la 1ia"a etern_B Sfntul 8!)st)l +a1el s!une9 0Deci ne ;
a, *ngr)!at cu El *n ,)arte,!rin $)te/9 a#a *nct, du!_ cu, Arist)s a *n1iat din ,)r"i, !rin ,_rirea
Tat_lui,t)t a#a #i n)i s_ u,bl_, *ntru *nn)irea 1ie"ii; c_ dac_ ne-a, f_cut cu El ) singur_ tul!in_ *ntru
ase,_narea ,)r"ii Lui, 1), fi !_rta#i #i *n1ierii Lui('E),B 6, .-%&B 0?)i t)tdeauna !urt_, *n tru!
,)artea lui @isus, ca #i 1ia"a Lui s_ se arate *n tru!urile n)astreBBB Htiind c_ 3el ce a *n1iat !e D),nul @isus
ne 1a *n1ia #i !e n)i cu @isus #i ne 1a *nf_"i#a *,!reun_ cu 1)i( '2 3)rB ., 14-1.&BDac_ ,_rturia a!)st)lil)r
ne d_ cun)#tin"a -n1ierii lui Arist)s ca un fa!t e2teri)r n)u_ #i siguran"a c_ dac_ El a *n1iat #i n)i 1),
*n1ia, Eu7aristia ne face s_ a1e, *n n)i *n#ine -n1ierea lui Arist)s ca !utere care ne c)nduce s!re *n1iere
#i s-) !regust_, *ntr-un anu,it felB Dar dac_ !rin Eu7aristie a1e, *n n)i !e Arist)s care a ,urit #i a
*n1iat, n)i ne !reg_ti, !rin El #i !entru ,)artea real_ a n)astr_, ca !entru ) ,)arte !e care ) 1), de!_#i
*n El, sau a, #i de!_#it-) s!iritual *n !regustarea *n1ierii Lui #i *n lucrarea ei *n n)iB 8stfel Eu7aristia ne
d_ nu nu,ai !uterea de a ,uri !_catului #i de a ne !reda lui Du,ne/eu, ci #i de a !ri,i ,)artea real_
atunci cnd 1a 1eni, a#a cu, a !ri,it-) Arist)s ca un dar )ferit Tat_lui, f_r_ nici ) te,ere #i *nd)ial_ *n
!ri1in"a e2isten"ei n)astre 1e#niceBEa ne d_ !uterea de a ,uri atunci cnd 1a trebui, nu nu,ai *ntru
ase,_narea ,)r"ii lui Arist)s, ci *n ,)d real, ca #i El, a1nd lucr_t)are *n n)i ar1una 1ie"ii 1e#nice la care
1), treceB =ni"i cu Arist)s *n Eu7aristie, nu ne ,ai te,e, de ,)arte, c_ci !urt_, *n n)i tru!ul lui
Arist)s cel *n1iat ca leacul sau d)ct)rial ne,uririi, sau al nestric_ciunii eterne, cu, nu,esc Sfin"ii +_rin"i
Eu7aristiaB03el ce 6_ ,_nnc_ !e 6ine, 1iu 1a fi !rin 6ine(, a s!us 6ntuit)rul '@nB 6,%7&; sau9 03ine
,_nnc_ aceast_ !ine 'care s-a !)g)rt din cer&, 1iu 1a fi de-a !ururi( '@nB 6, %5&; sau9 03el ce ,_nnc_
tru!ul 6eu #i bea sngele 6eu are 1ia"_ 1e#nic_ #i Eu *l 1)i *n1ia *n /iua cea de a!)i( '@nB 6, %.&B 03_ci
cel ce ,_nnc_ tru!ul 6eu #i bea sngele 6eu, r_,ne *ntru 6ine #i Eu *ntru el( '@nB6, %6&B 3el ce are !e
Arist)s cel ,)rt dar *n1iat *n sine, !rin Eu7aristie, !)ate s!une cu Sfntul 8!)st)l +a1el9 06)arte, unde
este biruin"a taZ 6)arte, unde este b)ldul t_uZ( '1 3)rB 1%, %6&B
Trebuie ,en"i)nat c_ ,)artea tainic_ *n Arist)s, de care ne *,!_rt_#i, *n Eu7aristie, *n grad ,ai
accentuat dect *n $)te/, ca !reg_tire !entru ,)artea n)astr_ real_ #i !entru ,)artea tainic_ de!lin_ de
du!_ aceea, nu se )!une !regust_rii c)nc),itente a *n1ierii *n 1ia"a !_,nteasc_ re*nn)it_ #i st_rii de!line
de *n1iere de du!_ ,)artea n)astr_ real_; c_ci ,)artea tainic_, de scufundare *n Du,ne/eu *ns)"it_ de un
senti,ent fericit de t)!ire *n El, care nu e desfiin"are, )dat_ ce se !)ate tr_i acest senti,ent, e scufundare
*n 1ia"a infinit_ care e Du,ne/eu #i, !rin aceasta, s)rbirea unei 1ie"i ne,urit)are #i !lenare, din aceeaB
De-abia ,urind tainic *n Du,ne/eu, !ers)ana n)astr_ se reali/ea/_ !lenar, se u,!le de 1ia"a nesfr#it_ #i
netrec_t)areB Dar ,)artea tainic_ are ) grada"ie acti1_ *nainte de ,)artea n)astr_ real_; deci #i !regustarea
*n1ierii, cu !r)gresul ei *n n)iB ?u nu,ai ,)artea ),ului 1ec7i *n $)te/ este ) uitare a ),ului din trecut,
ci #i re!etatele ,)r"i tainice de du!_ aceea, tr_ite !rin re!etatele *,!_rt_#iriB +rin fiecare !r)duce, )
disc)ntinuitate cu starea n)astr_ trecut_, lansndu-ne s!re ) alta n)u_, su!eri)ar_, c)nf)r, e!ecta/el)r
'*ntinderil)r *nainte& ale Sfntului 8!)st)l +a1el '>ili!B 3, 1.& #i Sfntului Prig)rie de ?QssaB Dar
disc)ntinuitatea cu starea din trecut nu *nsea,n_ desfiin"area identit_"ii n)astre !ers)nale, iar *n1ierea la )
stare su!eri)ar_ e !)sibil_, !entru c_ ru!erea de starea 1ec7e #i ie#irea la ) stare n)u_, su!eri)ar_, se
!r)duc nu !rin scufundare *n neant, ci *n Du,ne/eu cel care e nedeter,inat, dar nedeter,inat !rin
infinitatea 1ie"ii, nu !entru g)lul negati1 al 1ie"iiB
=nirea cu D),nul *n Eu7aristie e ) unire de!lin_ t)c,ai !entru c_ El nu ,ai este lucr_t)r *n n)i nu,ai
!rin energia adus_ *n n)i de Du7ul S_u, ci cu tru!ul #i sngele Lui, i,!ri,ate *n tru!ul #i *n sngele
n)struB @ar unde e tru!ul #i sngele S_u, e !re/ent #i lucr_t)r *n ,)d de!lin *nsu#i subiectul l)rB Deci
*nsu#i subiectul @ui Arist)s, ca subiect al tru!ului #i sngelui S_u, se face !rin Eu7aristie subiect direct al
tru!ului #i sngelui n)stru, cu care sunt unite inti, tru!ul #i sngele S_u, care au dat !rin aceasta
calificarea l)r tru!ului #i sngelui n)stru, i,!ri,ndu-se *n ele, #i care #i-au unit lucr_rile #i si,"irile l)r
cu lucr_rile #i cu si,"irile tru!ului #i sngelui n)struB @ar *ntruct #i fiecare dintre n)i sunte, subiect al
tru!ului #i sngelui n)stru #i al lucr_ril)r !enetrate de tru!ul #i de lucr_rile lui Arist)s, n)i ne afl_,
*,!reun_ subiect cu Arist)s al tru!ului n)stru de1enit #i tru!ul Lui sau al tru!ului Lui de1enit #i tru!ul
n)struB -n f)nd 1ia"a cea f_r_ de ,)arte cre#te *n n)i din inti,itatea c)ncret_ #i su!re,_ *n care a, intrat,
r_,ne, #i cre#te, !rin Eu7aristie cu +ers)ana du,ne/eiasc_ a 3u1ntului, 3are a reali/at !utin"a
acestei inti,it_"i cu n)i #i a c),unic_rii 1ie"ii Sale du,ne/eie#ti tru!ului n)stru !rin tru!ul ),enesc
asu,at de El, u,!lut de aceast_ 1ia"_ !rin ,)artea Lui real_, !rin biruirea ,)r"ii su!)rtate de El, !rin
starea de ,)arte tainic_ #i de *n1iereB +rin inti,itatea #i c),unicarea aceasta des_1r#it_ cu El, n)i tr_i,
st_rile, si,"irile #i lucr_rile lui Arist)s #i El le tr_ie#te !e ale n)astre !enetrate #i calificate de ale LuiB 0De
acu, nu ,ai tr_iesc eu, ci Arist)s tr_ie#te *n ,ine(, a s!us Sfntul 8!)st)l +a1el 'PalB 3, 24&B -n f)nd
unirea de!lin_ *ntre Arist)s #i n)i, reali/at_ !rin Eu7aristie, e ,_rturia su!re,ei iubiri a Lui fa"_ de n)i, #i
aceasta e ba/a c),unic_rii ,utual des_1r#ite *ntre El #i n)iB
3ei ce se *,!_rt_#esc *,!reun_ se afl_ deDa *ntr-) unitate de credin"_, !entru ca s-au *,!_rt_#it #i ,ai
*nainte din acela#i tru! #i snge al D),nului, *nce!nd din ,),entul ce a ur,at $)te/uluiB De aceea *nc_
,ai *nainte de anaf)raua liturgic_ 'de rug_ciunea ce !recede !refacerea& t)"i credinci)#ii cnt_9 0S_ ne
iubi, unii !e al"ii, ca *ntr-un gnd s_ ,_rturisi,(B Hi r)stesc *,!reun_ 3re/ulB 8!)i se *,!_rt_#esc
*,!reun_ !entru s!)rirea acestei unit_"iB @ar *n rug_ciunea din Liturg7ia Sfntului <asile cel 6are, de
du!_ !refacerea daruril)r *n tru!ul #i sngele D),nului #i *nainte de *,!_rt_#ire, !re)tul cere *n nu,ele
tutur)r9 0@ar !e n)i !e t)"i, care ne *,!_rt_#i, dintr-) !ine #i dintr-un !)tir, s_ ne une#ti !e unul cu altul
!rin *,!_rt_#irea aceluia#i Du7(63B -nc_ *ntr-) scriere din ti,!ul a!)st)lil)r, Dida7ia cel)r 12 8!)st)li,
se cere lui Du,ne/eu ca cei ce se *,!_rt_#esc s_ se uneasc_ ase,enea b)abel)r de gru ce s-au unit *n
!inea eu7aristic_9 0+recu, aceast_ !ine era risi!it_ !e dealuri, iar adunat_ fiind s-a f_cut una, a#a s_ se
adune $iserica Ta de la ,arginile !_,ntului, *ntru *,!_r_`ia Ta( '3a!B 9&B
+re/en"a real a tru!ului #i a sngelui D),nului *n Eu7aristie #i !refacerea !inii #i a 1inului
Eu7aristia este *,!linirea ic)n),iei ,ntuirii, a ic)n),iei iubirii lui Du,ne/eu fa"_ de )a,eni #i a unirii
Sale cu n)iB Dac_ >iul @ui Du,ne/eu a 1)it s_ 1in_ att de a!r)a!e de )a,eni *nct s_ Se uneasc_ cu ei, ca
singur ,)d al ,ntuirii #i *ndu,ne/eirii l)r, El nu Se !utea ,ul"u,i s_ Se *ntru!e/e nu,ai ca un ), cu
inten"ia de a r_,ne se!arat de ceilal"i, ci ca s_ ,earg_ ,ai de!arte, *ntru!ndu-Se a#a /icnd *n t)"i
)a,enii, ne*,!iedicndu-i de a r_,ne !ers)ane de)sebite #i ne*ncetnd de a r_,ne El *nsu#i ) !ers)an_
de)sebit_ !entru !racticarea iubirii des_1r#iteB El trebuie s_ 1in_ *n n)i, dar nu ) singur_ dat_, ci ,ereu,
deci !e de ) !arte trebuie s_ fie *n n)i, !e de alta s_ r_,n_ de)sebit de n)i #i ,ai !resus de n)i, ca s_
!)at_ 1eni ,ereu *ntr-un ,ai ,are grad *n n)i, s!re s!)rirea c)ntinu_ a rela"iei de iubire, s!re ali,entarea
iubirii,care se arat_ #i !rin unirea tru!ului n)stru cu tru!ul #i cu sngele S_u !reacuratB =n !rieten, de#i "i-
a de1enit interi)r !rin fa!tul c_ "i s-a d_ruit ) dat_, "i se d_ruie#te ,ereu, s!)rind interi)ritatea lui *n tineB
8sigurarea des!re !re/en"a Sa real_ *n Eu7aristie cu tru!ul #i cusngele S_u #i se,nifica"iile acestei
!re/en"e, cu e2!licarea !)sibilit_"ii ei, ne-) d_ -nsu#i 6ntuit)rulB El a !us ba/a ei !rin actele Sale, a
instituit-) #i a l_,urit-) !rin cu1intele SaleB 6ntuit)rul instituie f)r,al Taina Eu7aristiei la 3ina cea de
Tain_, att !rin cu1intele ct #i !rin !ri,a s_1r#ire a ei de c_tre El *nsu#iB 3u acea )ca/ie, @isus lund
!inea, a binecu1ntat, a frnt #i dnd ucenicil)r a /is90Lua"i, ,nca"i, acesta este tru!ul 6eu(; #i lund
!a7arul #i ,ul"u,ind, le-a dat l)r, /icnd9 0$e"i dintru acesta t)"i, acesta este sngele 6eu, al Legii celei
n)i,care !entru ,ul"i se 1ars_ s!re iertarea !_catel)r( '6tB 26, 26-25&B -n E1ang7elia de la Luca se
adaug_, la )ferirea tru!ului, la cu1intele 0care se d_ !entru 1)i(, 0aceasta s_ ) face"i *ntru !),enirea
6ea( 'LcB 22, 19&B La 6arcu '1., 22-23& se dau nu,ai cu1intele de la 6ateiB
+re/entarea Eu7aristiei ca ) tr_ire *n c)ntinuare a cel)r trei ,),ente9 3ina cea de Tain_, Fertfa de !e
3ruce #i -n1ierea, ) a1e, de la Sfntul @)an Pur_ de 8ur #i de la Sfntul Euti7ie, !atriar7ul
3)nstantin)!)leiB 8ceast_ e2!licare arat_ c_ ea era e2!licarea )bi#nuit_ a Eu7aristiei *n $iserica
nedi1i/at_B Sfntul @)an Pur_ de 8ur /ice90<e/i ct_ str_duin"_ !entru a ne a,inti c_ a ,urit !entru n)iZ
>iindc_ ade!"ii lui 6arci)n, ai lui <alentin #i 6anes a1eau s_ denature/e cnd1a aceast_ ic)n),ie,
negnd-), Arist)s ne a,inte#te !ururea de !ati,a Sa, legnd-) #i de TaineBBB Deci !rin aceasta ne #i
,ntuie#te #i ne #i *n1a"_ !rin aceea#i Sfnt_ 6as_BBB( 8!)i adaug_9 0?u 1)i bea din r)dul 1iei acesteia
!n_ *n /iua cnd *l 1)i bea n)u cu 1)i *n -,!_r_"ia Tat_lui 6euB 3_ci de)arece le 1)rbise des!re !ati,_
#i ,)arte, intr)duce #i cu1ntul des!re -n1iere, !),enind de -,!_r_"ie #i nu,ind astfel *n1ierea SaB Hi
!entru ce a b_ut du!_ -n1iereZ 3a s_ nu s)c)ti, n)i, cei ,ai *ngr)#a"i, c_ -n1ierea este ) n_lucireB De
aceea, ,ul"i au s)c)tit ca d)1ad_ a -n1ierii, ,ncarea 'lui Arist)s&B De aceea #i a!)st)lii ca s_-i c)n1ing_
des!re -n1iere s!uneau9 ?)i care a, ,ncat #i a, b_ut *,!reun_ cu El '>a!te14, .1&B Deci ar_tnd c_-L
1)r 1edea *n1iat *n c7i! str_lucit #i 1)r fi iar_#i cu E@BBB a s!us9 +n_ ce *l 1)i bea cu 1)i n)uBBBB Dar ce este
n)uZ -n c7i! n)u, adic_ ,inunat, nea1nd tru! !_ti,it)r, ci ne!_ti,it)r #i nestric_ci)s #i nea1nd li!s_ de
7ran_B Deci nu !entru trebuin"_ a ,ncat #i a b_ut du!_ -n1iere, c_ci n-a a1ut trebuin"_ tru!ul Lui de
acestea, ci ca s_ d)1edeasc_ -n1iereaB Hi de ce a b_ut du!_ -n1iere 1in, #i nu a!_Z 3a s_ *nl_ture alt_
ere/ieB >iindc_ unii f)l)sesc a!_ *n Tain_, ca s_ arate c_ atunci cnd a a#e/at Taina, a a#e/at-) cu 1in, 1in
a f)l)sit #i du!_ ce a *n1iat, la ,asa si,!l_(B
3u1ntul lui Du,ne/eu este Ea"iunea *n care *#i au )riginea #i ,)delul ra"iunile tutur)r lucruril)rB +rin
*ntru!are Ea"iunea di1in_ f_cndu-Se @!)stasul tru!ului ),enesc atrage *n cea ,ai !r)fund_ inti,itate a
Sa ra"iunea tru!ului asu,at, ca c7i! al unei ra"iuni din sineB Oarecu, El *nsu#i ca Ea"iunea du,ne/eiasc_
a ra"iunil)r tutur)r f_!turil)r de1ine #i ra"iune a tru!ului asu,at,f_r_ s_ ) desfiin"e/e !e aceasta *n sine,
deci nici tru!ulB Dar ra"iunea tru!ului S_u scufundat *n Ea"iunea di1in_ se une#te ac)l) #i cu ra"iunea
!inii #i a 1inului, care *ntre"in tru!ul, sau sunt destinate s_ fie asi,ilate de acestaB +refacerea ra"iunil)r
!inii #i 1inului *n ra"iunea tru!ului #i sngelui, care se !r)duce *n !lanul 1ie"ii !_,nte#ti !rintr-un *ntreg
!r)ces de asi,ilare natural_, se !r)duce *n snul Ea"iunii di1ine, dat)rit_ inti,it_"ii su!re,e *n care aDung
ac)l) cu tru!ul, *ntr-) singur_ cli!_B 8stfel, !inea #i 1inul Eu7aristiei r_,n f_r_ ) te,elie a e2isten"ei
l)r *n ra"iunile l)r se!arate, r_,n ca si,!le c7i!uri ale ra"iunil)r l)r scufundate *n ra"iunea tru!ului
L)g)sului *ntru!atB Dar *n Ea"iunea di1in_, ra"iunea tru!ului asu,at *#i reg_se#te inter!enetrarea de!lin_
#i cu ra"iunea )ric_rui alt tru! ),enescB 8trn_ nu,ai de desc7iderea fiec_rui ), ca s_ acce!te aceast_
inter!enetrare a ra"iunii tru!ului D),nului cu ra"iunea tru!ului s_uB 8cela !)ate ,nca tru!ul
D),nului,aDungnd *n strns_ unire cu el *n 3u1ntul lui Du,ne/eu *n 3are-#i are scufundat_ ra"iunea saB
+ne1,ati/area tru!ului D),nului face trans!arent_ #i c)!le#it)are !re/en"a @!)stasului 3u1ntului !rin
el, *nct !)ate fi !ri,it de cei ce cred, *n tru!ul l)r,*ntr-) su!re,_ unireB 8ceast_ !re/en"_ a tru!ului
!ne1,ati/at #i c)!le#it de trans!aren"a 3u1ntului, #i ca ur,are *n1iat #i ne,urit)r, d_ #i tru!ului n)stru,
acest fer,ent al ne,uririi, al trans!aren"ei 3u1ntului !rin el, al !ne1,ati/_riiB De!inde de n)i ca s_
actuali/_, sau s_ asi,il_, real, !rin c)ntribu"ia s!re !uritate #i 1irtute a n)astr_, aceste calit_"i ale
tru!ului n)stru, care *naintea/_ !rin aceasta *ntr-) neb_nuit_ sub"iri,e du7)1niceasc_B Dar c7iar dac_
face, aceasta *n ,)dul cel ,ai de!lin, tru!ul n)stru t)t r_,ne su!us legii generale a !r)cesului de
sl_bire #i desc),!unere !rin ,)arteB -ns_ calit_"ile lui n)i #i s!irituale trec #i la sufletul n)stru, care le 1a
!_stra !n_ la *n1ierea de )b#te,cnd cu aDut)rul l)r 1a !utea s_ refac_ tru!ul ),enesc *n stare *n1iat,
adic_ !ne1,ati/at_, ,ai ales c_ atunci 3u1ntul lui Du,ne/eu, Ea"iunea su!re,_, 1a aduna ra"iunile sau
te,eliile de e2isten"_ ale tutur)r f_!turil)r *n Sine, unindu-le inti, cu Sine *nsu#iB
-nsa fa!tul c_ tru!ul #i sngele D),nului ni se fac !re/ente !rin !refacerea !inii #i 1inului, e de natur_ s_
aduc_ ) n)u_ ra/_ *n adnci,ea ,isterului !refacerii eu7aristiceB D),nul nu !reface *n Eu7aristie !inea
#i 1inul !entru Sine, ci !entru a Se *,!_rt_#i )a,enil)r care cred, adic_ !entru c_ sunt )a,eni care cred #i
care d)resc s_ se *,!_rt_#easc_ de El sub c7i!ul !inii #i 1inuluiB 3redin"a #i d)rin"a aceasta ei #i-)
,anifest_ !rin rug_ciunea liturgic_ ce cul,inea/_ *n in1)carea Du7ului Sfnt, f_cut_ de !re)t *n nu,ele
c),unit_"ii liturgice #i cu !artici!area ei, !entru !refacerea !inii #i 1inului *n tru!ul #i sngele
D),nuluiB +rin rug_ciuni, !rin ,_rturisirea credin"ei, !rin e!icle/_, c),unitatea s-a unit t)t ,ai ,ult cu
Arist)s, ne,ai1)rbind de !re/en"a D),nului *n ea !rin *,!_rt_#irile anteri)are, sau de fa!tul c_ ea *ns_#i
este tru!ul tainic al D),nuluiB 8stfel, 3u1ntul lui Du,ne/eu atr_gnd *ninti,itatea Sa ra"iunea !inii #i
1inului, sau c)!le#indu-le !rin Du7ul S_u cel Sfnt, lucrea/_ #i din l_untrul c),unit_"ii cu care este *ntr-
un anu,it grad unitB 3),unitatea #i !inea )ferit_ de ea sunt )arecu, *,!reun_ unite cu 3u1ntullui
Du,ne/eu cel *ntru!atB -n aceast_ a,bian"_ de unire de ,ai *nainte e2istent_-*ntre 3u1ntul *ntru!at, *ntre
c),unitate #i !ine - se !r)duce !refacerea !inii #i 1inului *n tru!ul #i sngele D),nului, ca identificare
c),!let_ a !inii #i 1inului cu tru!ul #i sngele Lui, !entru ca acest tru! s_ se uneasc_ sub c7i!ul !inii #i
1inului *n ,)d de!lin #i cu tru!ul n)struB
Eu7aristia ca Fertf #i ca Tain
Dac_ !rin Tain_ Du,ne/eu ne *,!_rt_#e#te lucrarea Sa, ca 7ar #i cadar, iar !rin Dertf_ n)i )feri, lui
Du,ne/eu cele ale n)astre #i *ns_#i fiin"a n)astr_, *n Eu7aristie se *ntlnesc aceste d)u_ ,i#c_ri9 de la n)i
la Du,ne/eu #i de la Du,ne/eu la n)i, *n ,)dul cel ,ai c),!le2 #i ,ai accentuatB Eu7aristia se
c)nstituie din nu,er)ase si,"iri, acte #i se,nifica"ii ce !)rnesc de la n)i s!re Du,ne/eu #i de la
Du,ne/eu s!re n)i, *nt)c,ai ca ) fa"_ u,an_ care se c)nstituie din *ntlnirea *ntr-un desen c),!le2 a
nenu,_rate linii ce 1in din n)i, din natur_ #i de sus, ca s_-i dea direc"ia s!re cer, s!re e2teri)r #i s!re
interi)rB 8s!ectul de Fertf_ #i cel de Tain_ al Eu7aristiei sunt nedes!_r"iteB 37iar ca Fertf_ ea este ) Tain_,
c_ci d_ruindu-ne lui Du,ne/eu ne *n_l"_, #i ne *,!_rt_#i, de sfin"irea #i de binecu1ntarea LuiB Hi c7iar
Taina este ) Fertf_, c_ci tru!ul D),nului care ni se d_ este *n stare de tru! Dertfit #i *n1iat #i ne i,!ri,_
starea de Dertf_, !rin care ne -n_l"_, #i -naint_, s!re *n1iereB +r)testantis,ul, s)c)tind c_ !r)ble,a
,ntuirii n)astre s-a re/)l1at *n ,)d Duridic, !rin su!)rtarea de c_tre Arist)s a ,)r"ii *n l)cul n)stru, e
firesc nu nu,ai s_ nu ad,it_ Eu7aristia ca Dertf_, ci #i s_ ia te,elia tutur)r Tainel)r, al c_r)r c)n"inut
interi)r e !uterea st_rii de Dertf_ actual_ a lui Arist)sB 3at)licis,ul, c)nsidernd !r)ble,a ,ntuirii
re/)l1at_ t)t *ntr-un ,)d Duridic, a ,en"inut Eu7aristia ca Fertf_ #i t)ate celelalte Taine !e ba/a tradi"iei
$isericii 1ec7i, dar nu ,ai !une Fertfa eu7aristic_ *n leg_tur_ cu starea de Dertf_ actual_ alui Arist)s, ci
recurge la t)t felul de alte e2!lica"ii nec)n1ing_t)are ale caracterului de Dertf_ al Eu7aristiei #i nu ,ai
1ede strnsa leg_tur_ *ntre *,!_rt_#irea credinci)#il)r de Arist)s #i starea Lui de Dertf_; ci ) 1ede nu,ai ca
unirea din iubire cu Arist)s, ca i/1)r de !utere, de bucurie #i de *n1iereB Deci se!ar_ caracterul de tain_ al
Eu7aristiei de cel de Dertf_, #i, *n ac)rd cu aceasta, nu ,ai 1ede nici *n celelalte Taine un as!ect de Dertf_B
@ar acest fa!t st_ *n leg_tur_ cu eli,inarea ef)rturil)r ascetice din 1ia"a credinci)#il)r, afir,ndu-se nu,ai
i,!)rtan"a se,nel)r de !utere, ne-)bser1nd c_ ) !utere li!sit_ de tr_s_tura ascetic_ de1ine ) !utere de
caracter lu,esc, nedu7)1nicescB
3re#tinis,ul afir,_ credin"a c_, c)ntradic"ia este e2!resia !_catului, iar Dertfa, de!arte de a fi c)ntrar_
,i#c_rii, este ,i#care de c)n1ergen"_ s!re *naintareB 6i#carea nu-#i !ierde astfel n)i,a !rin *nt)arcerea ei
etern_ *n cerc, ci duce !e !arteneri la ) cun)a#tere ,ereu ,ai a!r)fundat_ a infinit_"ii fiin"ei #i drag)stei
trei,ice, ceea ce d_ !utin"a unei !artici!_ri 1e#nic n)i la aceast_ infinitate a !ers)anel)r u,aneB
-n Eu7aristie Arist)s Se aduce Dertf_ Tat_lui ca ),, dar nu *n ,)d Duridic, ci El ne desc7ide !rin aceasta
calea s!re Tat_lB Deci !entru aceasta Se !une El la dis!)/i"ia n)astr_ *n Eu7aristie9 ca )dat_ cu Sine s_ ne
)fere #i !e n)i Tat_luiB 3_ci, *ntruct @a Tat_l nu !ute, intra dect *n stare de Dertf_ curat_, starea aceasta
de Dertf_ curat_ n-) !ute, d)bndi dect nu,ai din starea de Dertf_ curat_ a lui Arist)s, 3are *n sensul
acesta Se aduce c)ntinuu Tat_lui, !entru a ne da !uterea s_ ne aduce, #i !e n)i cu SineB 08#adar *n
Arist)s c#tig_, !utin"a de a 1eni *n fa"a lui Du,ne/eu, c_ci ne *n1rednice#te de acu, de !ri1irea Lui, ca
unii ce sunte, sfin"i"i(; sau9 03_ci t)tdeauna #i *n ,)d sigur n)i 1), fi !ri,i"i *n c7i! fa1)rabil de Tat_l,
dac_ Arist)s ne intr)duce ca +re)t la El(B
+inea adus_ ca !rescur_ lui Du,ne/eu e ceea ce *ntre"ine 1ia"a )a,enil)r, deci c),unitatea anun"_ !rin
gestul acesta c_ !une *ns_#i 1ia"a ei la dis!)/i"ia lui Du,ne/euB Dar !inea ca #i 1ia"a !r)!rie ) au
)a,enii ca dar de la Du,ne/euB -n !inea !e care ) aduc lui Du,ne/eu *nt)rc deci acest dar, sau c)ndi"ia
1ie"ii l)r #i deci *ns_#i 1ia"a l)r *n de1enire, lui Du,ne/euB Dar !rin c)b)rrea Du7ului Sfnt !inea
)ferit_ sau 1ia"a )ferit_ ca dar e !ref_cut_ *n tru!ul lui Arist)s, care dndu-se credinci)#il)r, ca un dar
su!eri)r, *nal"_ t)at_ 1ia"a l)r la ) stare *ndu,ne/eit_B Dar, ca s_ !refac_ !inea )ferit_ de c),unitate*n
tru!ul S_u, Arist)s trebuie s_ ) ia *n Sine ca ) Dertf_ a acesteiaB Eu7aristia se c)nstituie astfel ca un dial)g
#i ca ) *ntlnire de daruri *ntre )a,eni #i Du,ne/eu *n Arist)s, ca ) cul,inare a acestui dial)g #i *ntlniriB
Dial)gul acesta se desf_#)ar_ nu nu,ai *n 1ia"_, ci #i de-a lungul *ntregii Liturg7ii, *n_l"ndu-se !n_ la
trea!ta cul,inant_ !e care ) ia *n Eu7aristieB
3a *n t)ate Tainele, a#a #i *n Eu7aristie, !rin Tain_ se inaugurea/_ ) rela"ie !ers)nal_ sau ) trea!t_ n)u_ a
rela"iei !ers)nale a lui Arist)s cu fiecare !ers)an_, de#i aceasta are l)c *n cadrul c),unit_"ii, *ntr-)
leg_tur_ a fiec_rei !ers)ane cu celelalteB Aarurile Tainel)r se d_ruiesc !ers)anel)r, !entru c_ l)r li se
*ncredin"ea/_ r_s!underea !entru actuali/area #i de/1)ltarea l)r, !rin ef)rturile unei 1ie"i de Dertf_, din
!uterea Dertfei lui Arist)sB
Dar e de re,arcat c_ nu nu,ai Arist)s Se aduce !e Sine #i aduce #i c),unitatea ca Dertf_, ci #i
c),unitatea, aducndu-se !e sine Dertf_ din !uterea Dertfei lui Arist)s, -l aduce !e Arist)sB +rin aceasta se
afir,_ #i ,ai ,ult !ersisten"a c),unit_"ii ca c),unitate de !ers)ane #i reci!r)citatea dintre Arist)s #i
c),unitate *n aducerea DertfeiB 0-nc_ aduce, Jie aceast_ Dertf_ cu1nt_t)are #i f_r_ de snge #i cere, #i
Te rug_, #i cu u,ilin"_ la Tine c_de,9 Tri,ite Du7ul T_u cel Sfnt !este n)i #i !este aceste daruri ce
sunt !use *nainte(B 8ceasta arat_ c_ ,),entul aducerii lui Arist)s ca Dertf_ c)incide cu ,),entul
!refacerii daruril)rB Dar arat_ #i c_ aducerea Dertfei i,!lic_ #i ) anu,it_ sfin"ire a c),unit_"ii !rin
!)g)rrea Du7ului Sfnt, deci un as!ect de Tain_B 3redinci)#ii se aduc !e ei, )ferind !inea #i 1inul
a,estecat cu a!_, care re!re/int_ *ns_#i substan"a 1ie"ii l)rB @nten"ia de a se aduce !e ei *n#i#i *n aceste
daruri se arat_ #i !rin rug_ciunile cu care *ns)"esc aceast_ aducere, care e2!ri,_,ai clar *ns_#i d_ruirea
l)r du7)1niceasc_B +entru c_ cel ce se r)ag_, se d_ruie#te lui Du,ne/euB 6ai trebuie a,intit c_
substan"ele destinate s_ se !refac_ *n tru!ul credinci)#il)r sunt *n acela#i ti,! substan"ele !rinci!ale din
care s-a c)nstituit #i tru!ul lui Arist)s9 !inea, 1inul #i a!aB Ele se !refac la Liturg7ie *n ,)d instantaneu
*n tru!ul #i sngele lui Arist)s #i, !e calea aceasta, *n tru!ul #i sngele credinci)#il)rB =nirea c),unit_"ii
cu Arist)s *n rug_ciune s!)re#te !uterea du7)1niceasc_ !rin care se s_1r#e#te aceast_ !refacereB 3_ci
t)tul se *ndu7)1nice#te din !uterea tru!ului *ndu7)1nicit al lui Arist)sB T)tu#i, *ntruct sfin"irea de!lin_
de!inde de *,!_rt_#irea de Dertf_, se intercalea/_ ) distan"_ *ntre ,),entul !refacerii sau al reali/_rii
Eu7aristiei ca Dertf_ #i cel al *,!_rt_#irii, sau al reali/_rii ei ca Tain_B 8cest s!a"iu e u,!lut de rug_ciuni,
!entru !reg_tirea credinci)#il)r *n 1ederea *,!_rt_#irii cu tru!ul #i cu sngele D),nuluiB Dar !ersistarea
as!ectului de Dertf_ #i *n as!ectul de Tain_ e indicat de *nsu#i fa!tul c_ credinci)#ii se *,!_rt_#esc sub
c7i!ul !inii #i 1inului, #i !re)tul declar_ la fiecare credinci)s c_ se *,!_rt_#e#te de tru!ul #i de sngele
D),nului, dar #i de frngerea tru!ului i,ediat *nainte de *,!_rt_#ire #i de r)stirea c)nc),itent_ a
cu1ntului9 0Se sf_r,_ #i Se *,!arte 6ielul lui Du,ne/eu, 3el ce Se sf_r,_ #i nu Se des!arte, 3el ce
Se ,_nnc_ !ururea #i nici)dat_ nu Se sfr#e#te, ci !e cei ce se *,!_rt_#esc *i sfin"e#te(B 37iar sfin"irea
credinci)#il)r ce se *,!_rt_#esc este un efect al *,!_rt_#irii de Dertf_, *nse,nnd ) #i ,ai de!lin_
trans!unere a credinci)#il)r *n starea de Dertf_ din !uterea Dertfei lui Arist)sB +r)!riu-/is, de-abia !rin actul
*,!_rt_#irii credinci)#il)r se *nc7eie Eu7aristia ca Dertf_ #i ca Tain_, c_ci abia acu, se *nf_!tuie#te sc)!ul
ei de Dertf_ adus_ Tat_lui, dar #i !entru sfin"irea credinci)#il)r; abia acu, se r)ste#te nu,ele fiec_rui
credinci)s, ca la t)ate TaineleB >rngerea tru!ului dinainte de *,!_rt_#ire duce la ca!_t ) frngere
*nce!ut_ la !r)sc),idie, care re!re/int_ na#terea D),nului, #i arat_ c_ *nc_ *n ea era i,!licat_ destina"ia
Lui !entru 3ruce #i !entru *,!_rt_#ireB 8ceast_ rnduire a Lui de la na#tere ca s_ fie Dertfit, -l arat_ c_ nu e
*n stare de Dertf_ nu,ai *n ti,!ul r_stignirii, ci #i du!_ *n1iere #i *n_l"are, ca s_ ne !ute, *,!_rt_#i de El *n
stare de Dertf_, !entru a ne *nsu#i #i n)i aceast_ stareB De aceea, credinci)#ii )rt)d)c#i se a!r)!ie de tru!ul
Dertfit al D),nului du!_ un anu,it !)st, re!re/entnd dis!)/i"ia l)r s!re Dertf_B Din aceast_ *n1_"_tur_ a
+_rin"il)r biserice#ti des!re starea de Dertf_ a lui Arist)s du!_ -n1iere a re/ultat #i ideea @ui ?ic)lae
3abasila c_ ,),entul aducerii @ui Arist)s ca Dertf_ c)incide cu !refacerea daruril)r, *ntruct tru!ul lui
Arist)s, creia *n acel ,),ent l)cul !inii, e tru!ul Dertfit al Lui ?e#tiind de aceast_ stare de Dertf_ *n
c)ntinuare a lui Arist)s, !entruc_ te)ria Duridic_ a satisfac"iei nu cu!rinde acest as!ect, te)l)gii cat)lici au
c_utat s)lu"ii artificiale #i neangaDante !entru 1ia"a n)astr_ la *ntrebarea des!re esen"a #i ,),entul actului
de Dertf_ *n Eu7aristie; adic_ !lasarea ei la !r)sc),idie sau la *,!_rt_#ire, reducerea actului de Dertf_ la
*nf_"i#area tru!ului #i sngelui des!_r"ite sub c7i!ul !inii #i 1inului, distrugerea inten"i)nat_ !rin
!refacere, trans!unerea lui @isus *n stare de ,ncare etcB Dar $iserica afir,_ ) *,!_rt_#ire de Arist)s cel
Dertfit #i *n1iat *n 1ia"a 1iit)are, !e care ) antici!ea/_ *,!_rt_#irea *n ti,!ul de acu, cu acela#i Arist)sB -n
aceast_ *,!_rt_#ire etern_ se *nc7eie ic)n),ia ,ntuirii, ca unire etern_ a )a,enil)r cu Du,ne/eu *n
Arist)sB Eu7aristia *n 1ia"a de 1eci este, ca *nc)r)nare a ic)n),iei du,ne/eie#ti, acea unire des_1r#it_
*ntre crea"ie #i Arist)s, *n care 0Du,ne/eu 1a fi t)tul *n t)ate( '1 3)rB 1%, 25&B
b& TTDE
Taina Eu7aristiei )cu! un l)c central *n 1ia"a $isericii #i se de)sebe#te de celelalte Taine, ierurgii #i
sluDbe cultice, !rin aceea c aici nu este 1)rba de *,!rt#irea tainic a 7arului, ci de cu,inecarea cu
Tru!ul #i Sngele lui Arist)s, 0crbunele a!rins( care arde !catele, !inea cereasc ce se d s!re iertarea
!catel)r, s!re c),unicarea cu Du7ul Sfnt, s!re 1ia"a de 1eci9 06ncare #i butur aid at )a,enil)r s!re
desftareO iar n)u ne-ai druit, !rin >iul Tu, ,ncare #i butur du7)1niceasc #i 1ia" 1e#nica( &
Dida7ia, T, 2&B
?ic)lae 3abasila descrie caracterul unic al -,!rt#aniei, astfel9 0 >r *nd)ial c Arist)s se afl *n t)ate
Tainele, El care este li ungerea #i $)te/ul #i 7rana n)astr, ba este de fa" #i *n cei care iau !arte la
s1r#irea Sintel)r Taine, *,!rt#indu-le din darurile Sale, dar, *n fiecare Taina, El este de fa" *n alt
c7i!B +e cei b)te/a"i *i cur"e#te de *ntinciunea !catului #i *nti!re#te *n ei din n)u c7i!ul SuB -n cei
,irui"i face ,ai lucrt)are !uterile Du7ului, a cr)r c),)ar s-a fcut Tru!ul Su !rin ungereB 3nd *l
duce *ns !e credinci)s la Sfnta 6as #i-@ d s ,nnce din -nsu#i Tru!ul Lui, 6ntuit)rul sc7i,b
*ntru t)tul luntrul !ri,it)rului, *,!ru,utndu-@ -nsli !ers)nalitatea Sa, iar n)r)iul care !ri,e#te
1rednicie de -,!arat nu ,ai este n)r)i, ci se !reface *n insu#i Tru!ul -,!ratului9 ce1a ,ai fericit de
aceast s)art nici nu s-ar !utea *nc7i!uiB De aceea, Sfnta -,!rt#anie este Taina cea ,ai ,are, !entru
ca ,ai *nc)l) de ea nu se !)ate ,erge, nici nu se ,ai !)ate ad*uga ce1aB 3ci, de regul, du! ) tra!t
1ine a d)ua, du! aceasta a treia #i t)t a#a !n la cea din ur,B Du! SfB -,!rt#anie nu ,ai este l)c
unde s !#e#ti, de aceea trebuie s te )!re#ti aici #i s te gnde#ti cu, s faci, ca s !)"i !stra !n la
sfr#it c),)ara !e care ai d)bndit-)( '<ia"a *n Arist)s, @<&B
8ducerea #i sfin"irea daruril)r eu7aristice au un c7aracter de Dertf, fr ca Liturg7ia eu7aristic s fie )
re!etare a Fertfei unice de !e 3ruce a lui @isus Arist)sB El este 0Dertfa cea 1ie #i neDertfit(, 3are 0) dat !e
Sine ca Dertf +rintelui Su aducndu-se, !ururea Se Dung7ie(B -ntre cele d!ua 1enire ale lui Arist)s-
D),nul, c),unitatea l)cal adduce, !rin e!isc)!ul sau !rin !re)tul ei, acest 0Dertf du7)1niceasc #i
fr de snge s!re !),enirea +a#telui, a ,)rt"ii #i a -n1ierii lui Arist)s( 'LcB 22, 19& #i s!re 1estirea
-,!r"iei lui du,ne/eu9 0)ri de cte )ri ,nca"i din !inea aceasta #i be"i din !)tirul acesta, 1esti#i
,)artea D),nului !n 1a 1eni El(( '@ 3)rB 11, 2%&B
-n legtur cu caracterul de Dertf al Liturg7iei eu7aristice, se ,ai !)t aduga ur,t)arele9 !inea care se
frnge !e disc arat Tru!ul lui Arist)s care se frnge !e 3ruce, iar 1inul care Se 1ars s!re iertarea
!catel)rB 0 nu se Dertfe#te Tru!ul cel *nl"at al lui Du,ne/eu 3u1ntul, c)b)rndu-Se din cer, ci cu, a
/is )arecare dintre Sfin"i, *ns#i !inea #i 1inul se !refac *n Tru!ul #i Sngele lui Arist)s, !rin aluDirea
tainic cu credin", cu fric, cu d)r #i cu e1la1ie, a cel)r care s-au *n1rednicit de du,ne/eiasc !re)"ie,
!ri,ind sc7i,barea din acelea *n acestea, !rin lucrarea #i 1enirea +rea SfB Du7; nu fcndu-se alt tru!
dect acela al D),nului ; ci, !refcndu-se *n acela, nestricci)s #i nu stricci)s aflndu-seB(' Te)gn)st,
Des!re !re)"ie, 73, 0>il)calia(, 1)lB., !B 2.7&B Eu7aristia este astfel singura Tain *n care darurile )ferite ;
se !refac *n ,)d real *n ceea ce ele se,nificaB La $)te/, a!a nu de1ine Du7ul Sfnt, de#i este !urtt)are
de !uterea sfin"it)are a 7aruluiB 0Eu7aristia, /ice sfB @gnatie, este Tru!ul 6ntuit)rului n)stru, @isus
Arist)s, este Tru!ul care a suferit !entru !catele n)astre, #i !e 3are Tatl *n buntatea Sa L-a *n1iat(
'3tre Si,irneni, <@@, 1&B +entru a e2!ri,a caracterul unic al Fertfei lui Arist)s, nu,ai ) singur Liturg7ie
se celebrea/ *ntr-) /i liturgic, la acela#i altar, de ctre aceea#i !ar)7ie, *ntr-un anu,it l)cB
3u,inecarea sau ,ncarea Tru!ului eu7aristic nu *nsea,n c)nsu,area fi/ic a Tru!ului lui @isus,
Tru!ul Se gust *n ,)d real, sub f)r,a !inii #i a 1inuluiB 8!)i, Tru!ul #i Sngele a!ar"in >iului *ntru!at,
rstignit, *n1iat, *nlat #i *nc)r)nat ca D),n #i nu Tatlui sau SfB Du7B Desigur darurile de1in
0eu7aristire(, adic ,ul"u,ire, !rin lucrarea c),un a Sfintei Trei,iB Hi, de)arece >iul este unit cu Tatl
#i cu Du7ul Sfnt, credinci)#ii !)t s!une du! i,!rt#ire9 08, !ri,it Du7ul cel ceresc(B -n taina
3u,inecturii, Arist)s Se d *ntreg fiecruia, nu*,!r"indu-Se #i ne,ic#)rndu-Se *n cei care se fac
!rta#i de ElB
@nstituit de -nsu#i @isus *n F)ia +ati,il)r Sale, *n ti,!ul ulti,ei cine cu 8!)st)lii, Eu7aristia este
s1r#it acu, Du,inica, 0 Ni *n care Du,ne/eu, sc7i,bnd *ntunericul #i ,aterial, a creat lu,ea, iar
@isus Arist)s, 6ntuit)rul n)stru, *n aceea#i /i a *n1iat din ,)r"i( '@ustin, 8!)l)gia @, ca!B LT<@@&B -nc
de la *nce!utul $isericii *n ierusali,, cre#tinii, !rsind calendarul cultic ur,at de Sinag)g #i de Te,!lu,
n-au ,ai "inut /i de )di7n #i Dertf s,bata, ci s-au adunat !entru a celebra( ,ul"u,irea( 'u7aristia& *n
!ri,a /i a s!t,nii, Du,inica, !entru ) retrire s!t,nal a +a#teluiB
+)tri1it regulii a!)st)lic trans,ise de @ustin 6artirul, nu !)ate !artici!a la Eu7aristie dect nu,ai( cel
care crede c cele !r)!)1duite de n)i sunt ade1rate #i care a trecut !rin baia iertrii !catelr #i a
rena#terii, trind ,ai de!artea a#a cu, ne-a trans,is Arist)s '8!)l)gia @, ca!B LT<@&B $iserica Ort)d)2
nu acce!t la 3u,inectur cre#tinii care a!ar"in unei $iserici ce nu ,rturise#te aceea#i *n1"tur de
credin", ,ai ales *n !rin1in"a Eu7aristiei #i +re)"ieiB
c& TDS
Sfnta Eu7aristie este Taina *n care, sub c7i!ul !inii #i al 1inului, se *,!rt#e#te credinci)#il)r *nsu#i
Tru!ul #i Sngele lui @isus Arist)s, s!re iertarea !catel)r #i s!re 1ia"a de 1eci, *nf"i#ndu-se t)t)dat,
real #i nesnger)s, Dertfa de !e cruce a 6ntuit)ruluiB 8stfel, Sfnta Eu7aristie are un caracter dublu, de
Tain #i de FertfB
6rturisirea Ort)d)29 :SfB Eu7aristie este Tru!ul #i Sngele D),nului n)stru @isus Arist)s, sub c7i!ul
!inii #i al 1inului, *n care *n ade1r #i *n realitate se afl @isus Arist)sB 8ceast Tain c)1r#e#te !e t)ate
celelalte #i ,ai ,ult dect ele aDut la ,ntuirea n)astrBBB(
Diferitele nu,iri care s-au dat acestei Taine e2!ri, diferitele as!ecte ale ei #i stau *n legtur cu
instituirea, fiin"a, *nse,ntatea, s1r#irea, sc)!ul sau efectele ei, sc)"ndu-i *n relief fie caracterul de
Tain, fie !e acela de FertfB Se nu,e"te Eu7aristie !entru c la instituire, la 3ina cea de Tain, D),nul a
,ul"u,it lui Du,ne/eu Tatl, *nainte de a frnge !inea #i a ) da 8!)st)lil)r #i !entru c este #i Dertf de
,ul"u,ire a $isericiiB
8lte nu,iri ale Eu7aristiei sunt9 cina D),nului, 3ina cea de tain #i du,ne/eiasc, ,asa D),nului,
,asa lui Arist)s, ,asa sfnt, Taina altarului, !inea D),nului, !inea lui Du,ne/eu, !a7arul
binecu1ntrii, !a7arul 1ie"ii, Tru!ul lui Arist)s, Sngele lui Arist)s, snge !re"i)s, Fertf sfnt etcB
Sfnta #i du,ne/eiasca Eu7aristie este cea ,ai *nse,nat dintre Taine, c)1r#indu-le !e celelalte !rin trei
*nsu#iri9
a& Sfnta Eu7aristie de!#e#te !uterea de *n"elegere natural ,ai ,ult dect celelalte Taine, !inea
#i 1inul !refcndu-se *n Tru!ul #i Sngele D),nuluiB -n !ri1in"a adnci,ii ,isterului, Sfnta
Eu7aristie st alturi de Sfnta Trei,e #i de *ntru!area 3u1ntuluiB
b& +rin celelalte Taine se *,!rt#e#te 7arul di1in, dar !rin Sfnta Eu7aristie se d nu nu,ai 7arul,
ci *nsu#i i/1)rul 7arului, @isus Arist)s, cu care credinci)sul se une#te *n c7i! ,isticB
c& Sfnta Eu7aristie nu este nu,ai ) tain, ci #i Fertfa nesnger)as, adus lui Du,ne/eu, Fertfa
tru!ului #i sngelui lui @isus Arist)sB
@nstituirea du,ne/eiasc
+entru !ri,irea ,arii Taine a Eu7aristiei, 6ntuit)rul i-a !regtit !e )a,eni din 1re,e, #i a!)i a#e/nd-)
la 3ina cea de Tain, cu ) /i *nainte de +a#tile iudaice #i la *nce!utul !ati,il)r SaleB +r),isiunea
instituirii Tainei e relatat de E1ang7elistul @)an9 6ntuit)rul, du! ce sturase *n c7i! ,inunat ,ul"i,ea
#i du! ce aceasta, 1/nd ,inunea, 1)ia s-L !r)cla,e *,!rat, "inu ) cu1ntare des!re !inea cea
cereasc, artnd cu claritate necesitatea ca )a,enii s se *,!rt#easc cu Tru!ul #i Sngele Su, ca s
!)at aDunge *n 1ia"a cea 1e#nic9 :Eu sunt !inea 1ie"ii; cine 1ine la 6ine nu 1a fl,n/i #i cine crede *n
6ine nu 1a *nseta nici)datBBB(
@nstituirea Sfintei Eu7aristii la 3ina cea de Tain este ist)risit de E1ang7eli#tii sin)!tici astfel9 :@ar !e
cnd ,ncau ucenicii, @isus lund !ine, a binecu1ntat, a frnt #i dnd ucenicil)r, a /is9 lua"i, ,nca"i,
acesta este Tru!ul 6euB Hi lund !a7arul #i ,ul"u,ind, le-a dat, /icnd9 be"i dintru acesta t)"i; acesta este
Sngele 6eu, al Legii celei n)i, carele !entru ,ul"i se 1ars, s!re iertarea !catel)rB(
@nstituirea Sfintei Eu7aristii este att de !recis #i de nec)ntestat, *nct #i !r)testan"ii s-au 1/ut sili"i s
recun)asc Sfnta Eu7aristie ca Tain a#e/at de -nsu#i @isus Arist)sB
+artea 1/ut
Du! *n1"tura $isericii n)astre, la s1r#irea Sfintei Eu7aristii se *ntrebuin"ea/ !ine #i 1in, care se
sfin"esc la Sfnta Liturg7ie, !rin in1)carea Du7ului SfntB +inea trebuie s fie de gru curat, d)s!it, iar
1inul din struguri, curat #i a,estecat cu !u"in a! '6rtB OrtB @, 147&B
+ractica r),an)-cat)licil)r de a *ntrebuin"a a/i, *n l)c de !ine d)s!it, este ) in)1a"ie fr te,ei, nici
scri!turistic, nici tradi"i)nalB
Te,eiul d)g,atic al !racticii ecu,enice )rt)d)2e, cu !ine d)s!it, *l c)nstituie ,)dul serbrii +a#til)r
de ctre 6ntuit)rul, cnd a instituit Taina Sfintei Eu7aristiiB
La 3ina cea de Tain, 6ntuit)rul nu a serbat +a#tele iudaic, cci *nc nu era 1re,ea acestuia, ci un +a#te
de)sebit, deci !inea eu7aristic a f)st !ine d)s!it, nu a/i,B
Du! @# 12,%; L1 23,%; ?, 9,1; Dt 16,1, serbarea +a#til)r, adic *nDung7ierea ,ielului !ascal se fcea *n
seara /ilei de 1. ?isan, iar /ilele a/i,el)r *nce!eau cu 1% ?isan #i "ineau 7 /ile, adic !n la 21 ?isanB
E1ang7eli#tii sin)!tici nu,r cu t)tul 5 /ile de a/i,e, s)c)tind !rintre acestea #i /iua de 1. ?isan, *n
seara creia se serbau +a#tileB 8lte c)nsidera"ii #i a,nunte relatate de E1ang7eli#ti d)1edesc de
ase,enea c 3ina cea de Tain a f)st *n seara /ilei de 13 ?isan #i c la ea nu s-a ,ncat a/i,B 3u #ase
/ile *nainte de +a#ti, @isus se afla *n $etania, *n casa lui Si,)n Le!r)sul, unde 6aria, s)ra lui La/r, i-a
uns !ici)arele cu ,ir de nard '@nB 12,1&B 3u ) /i *nainte de aceasta fusese *n @eri7)n, *n casa lui Na7eu, de
unde a !lecat du! ,as, la $etaniaB 8 d)ua /i du! s)sirea *n $etania, @isus a intrat triu,fal *n @erusali,B
Deci, /iua #ederii sale *n $etania a f)st s,bt, cu #ase /ile *nainte de +a#ti, deci 5 ?isanB De aici !n la
+a#ti, e1eni,entele se !)t !lasa cu !reci/ieB Du,inic, 9 ?isan, @isus intr *n @erusali,, luni 14 ?isan
alung a d)ua )ar !e negust)rii din te,!luB 6ar"i, 11 ?isan, bleste, s,)c7inul *n dru,ul de la
$etaniaB 6iercuri, 12 ?isan, are dis!ute cu fariseii #i saduc7eii, l,ure#te care este cea ,ai ,are !)runc
din Lege, ,ustr !e crturari #i !e farisei, !re/ice dr,area @erusali,ului #i cea de-a d)ua 1enire a Sa,
s!unndu-le ucenicil)r9 :Hti"i c !este d)u /ile 1)r fi +a#tile #i >iul O,ului 1a fi dat s se rstigneasc(
'6tB 26,2&B Dac !este d)u /ile erau +a#tile, *nsea,n c atunci +a#tile au f)st s,bta, adic ,ai e2act
1ineri searaB -n acea 1ineri, 6ntuit)rul a f)st )sndit #i rstignit, du! ce *n /iua !recedent, adic D)i
seara, luase 3ina cea de Tain cu 8!)st)liiB @ar atunci nu erau +a#tile, ca s se ,nnce a/i,B
Dac @isus ar fi serbat la 3ina cea de Tain +a#tele iudaic, ,asa aceea ar fi trebuit s fie nu,it +a#ti, dar
ea e nu,it cin, iar !inea este d)s!it, nicidecu, a/i,B
8lte a,nunte d)1edesc acela#i lucru, anu,e c la 3ina cea de Tain nu s-a serbat +a#tele iudaicB
S!larea !ici)arel)r ucenicil)r nu s-ar fi !utut face la aceast cin dac ea ar fi f)st *,!reun cu serbarea
!a#til)r, cci la +a#ti t)"i trebuiau s-#i "in *ncl",intea *n !ici)are, a1nd ,iDl)cul *ncins #i t)ia7ul *n
,n, gata fiind de clt)rieB
<inerea !ati,il)r #i a ,)r"ii 6ntuit)rului a f)st /i de lucru, aDun de +a#tiB 8ceasta se 1ede #i din aceea
c Si,)n 3irineanul, cel silit s duc crucea s!re P)lg)ta, se *nt)rcea de la lucrul c,!ului; iar fe,eile
,ir)n)si"e !regtesc *n seara acelei /ile ar),ate, #tiind c D),nul a f)st *n,)r,ntat #i nu !)t ,erge la
,)r,nt a d)ua /i, s,bt, ci nu,ai a treia /i dis-de-di,inea"B
-nsu#i r)stul Sfintei Eu7aristii cere s se fi instituit cu !ine d)s!itB
Din anal)gia dintre +a#tile <ec7iului Testa,ent #i cel al ?)ului Testa,ent nu re/ult ni,ic *n s!riDinul
*ntrebuin"rii a/i,eiB
@st)ria c)nfir, strlucit !ractica $isericii Ort)d)2eB La 1ec7ii scriit)ri biserice#ti, !inea eu7aristic nu
este nici)dat nu,it a/i,B
8l d)ilea ele,ent eu7aristic este 1inul curat din struguri, *n care, la !r)sc),idie, se t)arn #i !u"in a!B
+ractica a,estecrii 1inului cu a!, se refer la curgerea sngelui #i a a!ei din c)asta 6ntuit)rului,
*,!uns fiind cu suli"a de ctre )sta#B
Hi 6ntuit)rul a utili/at la 3ina cea de Tain 1in a,estecat cu a!, du! )biceiul !alestinianB
SfB @ustin 6artirul nu,e#te al d)ilea ele,ent eu7aristic :a,estecare(, fiind 1in a,estecat cu a!B SfB
@rineu /ice9 :8tunci cnd !a7arul a,estecat #i !inea frnt !ri,esc cu1ntul lui Du,ne/eu, se face
Eu7aristia, Tru!ul #i Sngele lui Arist)s(B
Sfnta Eu7aristie se s1r#e#te e2clusi1 *n cadrul Sfntei Liturg7ii, a crei esen"ial !arte ) c)nstituie
cu1intele de sfin"ire a daruril)r 'e!icle/a&B S1r#irea SfB Eu7aristii *nce!e cu rugciunea intr)ducti1 :3u
aceste fericite !uteriBBB(, *n care se a,inte#te cu!rinsul ic)n),iei du,ne/eie#ti de la crea"ie !n la
instituirea Tainei, la 3ina cea de TainB 3u1intele D),nului de la sfr#itul acestei rugciuni9 :Lua"i,
,nca"iBBB$e"i dintru acesta t)"iBBB( fac !arte din intr)ducerea ist)ric #i nu se r)stesc de !re)t cu inten"ia
de a sfin"i !rin ele darurile, ci ele c)nstituie Dustificarea cel)r ce ur,ea/ i,ediatB Sfin"irea ele,entel)r
eu7aristice sau !refacerea !inii #i a 1inului *n Tru!ul #i Sngele D),nului se reali/ea/ !rin Du7ul
Sfnt, la rugciunea de in1)care r)stit de s1r#it)r9 :-nc aduce, Jie aceast sluDb cu1ntt)are #i fr
de snge #i cere, #i ne rug, #i cu u,ilin" la Tine cde,9 Tri,ite Du7ul Tu cel Sfnt !este n)i #i !este
aceste daruri ce sunt !use *nainte #i f, adic, !inea aceasta cinstit Tru!ul Arist)sului Tu, iar ce este *n
!)tirul acesta cinstit Sngele Arist)sului Tu, !refcndu-le cu Du7ul Tu cel SfntB(
6ntuit)rul nu a r)stit cu1intele9 :Lua"i ,nca"iBBB$e"i dintru acesta t)"iBBB(, ca rugciune #i nu !rin ele a
!refcut !inea #i 1inul, ci !rin aceste cu1inte c7ea, !e 8!)st)li la *,!rt#ire #i le atrage luarea a,inte
la ceea ce 1)r ,nca #i 1)r bea, cci nu este !ine #i 1in, ci Tru!ul #i Sngele Su, *n care !inea #i 1inul
se !refcuser ,ai *nainte, !rin binecu1ntarea SaB
Eugciunea de c7e,are sau in1)care a Du7ului Sfnt 'e!icle/a& !entru sfin"irea sau !refacerea
ele,entel)r eu7aristice s-a c),!us #i rnduit de $iserica !ri,ar nu ca in)1a"ie ci ur,rind !ilda #i
!)runca 6ntuit)rului, care, la 3ina cea de Tain lund !inea, a binecu1ntat-) #i a ,ul"u,it, fcnd t)t
a#a #i cu 1inul, ceea ce insea,n c le-a sfin"it, !refcndu-le, #i nu,ai du! aceea a dat 8!)st)lil)r s
,nnce #i s beaB 6ntuit)rul a !)runcit a!)i ca ceea ce a fcut El la 3ina cea de Tain #i a#a cu, a
fcut El s se fac *n $iserica Lui9 :8ceasta s ) face"i *ntru !),enirea 6ea(B
E2isten"a #i r)lul e!icle/ei se c)nfir, #i de Sfin"ii +rin"i #i de scriit)rii biserice#tiB SfB @rineu /ice9
:+recu, !inea !,nteasc !rin c7e,area lui Du,ne/eu asu!ra ei, *ncetea/ de a ,ai fi !ine de rnd
#i de1ine Eu7aristie, a#a #i tru!urile n)astre du! ce !ri,esc Sfnta -,!rt#ire, nu ,ai sunt stricci)ase
#i !ierit)are, ci au ndeDdea *n1ierii(B Origen9 :>cnd cele !lcute Nidit)rului a t)ate ,nc, cu
,ul"u,ire !entru binefacerile !ri,ite #i cu rugciune, !inile aducerii, !refcute !rin rugciune *n SfB
Tru!, #i sfin"ind !e cei ce le !ri,esc cu bune cu1iin"BBBse sfin"e#te cu1ntul lui Du,ne/eu #i !rin
rugciune(B SfB 37iril al @erusali,ului9 :+inea #i 1inul Eu7aristiei nu erau altce1a dect !ine #i 1in
*nainte de c7e,area at)tsfintei #i *nc7inatei Trei,i, dar du! c7e,are, cea dinti se !reface *n Tru!ul lui
Arist)s, iar cel de-a d)ilea *n Sngele lui Arist)s(B SfB <asile cel 6are9(3u1intele in1)crii la !refacerea
!inii eu7aristice #i a !)tirului binecu1ntrii, cine dintre sfin"i ni le-a lsat *n scrisZ(B
+artea ne1/ut a SfB Eu7aristii9 +re/en"a real
-n SfB Eu7aristie e !re/ent real *nsu#i @isus Arist)s, Du,ne/eu *ntru!at, i!)static #i substan"ial, sub c7i!ul
!inii #i al 1inuluiB +re/en"a real a D),nului *n SfB Eu7aristie e un ade1r funda,ental al credin"ei
cre#tine #i ,rturisit ,ereu de $isericB 8de1rul !re/en"ei Sale se c)nfir, att de SfB Scri!tur ct #i de
SfB Tradi"ie #i de !ractica $isericiiB
@isus Arist)s !r),i"nd )a,enil)r *,!rt#irea cu Tru!ul Su, /ice9 :Eu sunt !inea cea 1ie care s-a
!)g)rt din cer, de 1a ,nca cine1a din !inea aceasta 1iu 1a fi *n 1eciB @ar !inea !e care eu ) 1)i da este
Tru!ul ,eu, !e care Eu *l 1)i da !tB <ia"a lu,iiB( '@nB 6,%1&
6ntuit)rul s!une li,!ede c !inea !e care ) 1a da, Eu7aristia, este Tru!ul Su !e care-l 1a Dertfi !entru
1ia"a lu,iiB 3u1intele lui @isus au f)st *n"elese a#a cu, trebuia, *n sens !r)!riu, de ctre iudeii din
3a!ernau,, care, au/indu-le, s-au scandali/at, /icnd9 :3u, !)ate 8cesta s ne dea Tru!ul Su s-L
,nc,Z(B -n rs!unsul Su, Arist)s nu c)rectea/ !e ascultt)ri, ci *ntre#te ceea ce s!usese ,ai *nainte9
:8,in,a,in,griesc 1)u9 De nu 1e-"i ,nca Tru!ul >iului O,ului #i de nu 1e"i bea Sngele Lui nu 1e"i
a1ea 1ia" *n 1)iB 3el ce ,nnc Tru!ul 6eu #i bea Sngele 6eu are 1ia" 1e#nic #i Eu *l 1)i *n1ia *n
/iua cea de a!)iB 3ci Tru!ul 6eu e ade1rat ,ncare #i Sngele 6eu ade1rat butur(B 3u1intele
6ntuit)rului nu las nici ) *nd)ial c El 1)rbe#te de Tru!ul #i Sngele Su ca de ) ,ncare #i butur
ade1rat, nu luat *n sens figuratB 8#a au *n"eles nu nu,ai iudeii, ci #i 8!)st)lii, care s-au tulburat adnc,
/icnd9 :Preu este cu1ntul acesta; cine !)ate s-l asculteZ(B De aceea, ,ul"i dintre ucenici l-au #i !rsit
!e @isusB Dar 6ntuit)rul cu t)ate nedu,eririle,tulburarea #i *ntrebrile, se ,en"ine la *n"elesul !r)!riu al
cu1intel)r #i *ntreab !e cei 12 8!)st)li dac nu 1)r s se duc #i ei, !rsindu-L ca ceilal"i uceniciB
-nse,ntatea e1eni,entului instituirii celei ,ai i,!)rtante Taine #i a a#e/rii Legii celei n)i #i !)runca
de a se s1r#i Taina !entru t)ate ti,!urile, cer ca 6ntuit)rul s 1)rbeasc clar #i cu *n"eles neac)!erit
ca s l,ureasc de!lin !e 8!)st)li cu !ri1ire la un lucru att de ,areB Hi @isus a#a #i face, s!unnd clar #i
!recis des!re Tru!ul #i Sngele Su, 8!)st)lii *n"elegndB @isus nu ,ai d e2!lica"ii cu1intel)r Sale, ceea
ce ar fi trebuit s fac, dac ele ar fi a1ut alt *n"eles dect cel !r)!riuB Obi#nuit #i ,,ai ales cnd era
!eric)l de rtcire,@isus tl,cea ascultt)ril)r Si cu cuget curat, cu1intele Sale ,ai greu de *n"eles #i cu
sens figuratB Hi nu este de c)nce!ut ca El s fi lsat !e 8!)st)li #i !rin ei t)at $iserica *n rtcire cu
!ri1ire la Taina cea ,ai de sea,B
Des!re !re/en"a real a D),nului *n Sfnta Eu7aristie 1)rbe#te f)arte clar SfB 8!)t)l +a1el, ca #i
E1ang7eli#tii9(+a7arul binecu1ntrii, !e care-l binecu1nt,, nu este )are *,!rt#irea Sngelui lui
Arist)sZBBB +inea !e care ) frnge, nu este )are *,!rt#irea Tru!ului lui Arist)sZ(B
6)dul sau felul !re/en"ei reale al lui Arist)s *n SfB Eu7aristie este !rin !refacerea ele,entel)rB +inea #i
1inul se !refac *n Tru!ul #i Sngele D),nului, r,nnd nu,ai f)r,ele e2teri)areB ?)i #tiind nu,ai c
cu1ntul lui Du,ne/eu este ade1rat, lucrt)r #i at)t!uternic; iar des!re ,)d, el este ne!trunsB
8ceasta este *n1"tura $isericii Ort)d)2e #i a E),an)-cat)licil)rB ?u,ai c ace#tia din ur,, *n l)c de
!refacere utili/ea/ ter,enul transsubstan"ia"ie, !rin care *ncearc s e2!lice #i ,)dul !refaceriiB
3u1ntul transsubstanti) a!are !entru a indica !refacere eu7aristic ,ai *nti la Aildebert de T)ur, !e la
113., a!)i la Sin)dul al @<-lea din Lateran'122%&, #i )ficial *n sin)dul tridentin, de1enind curent *n
te)l)gia cat)licB La )rt)d)c#i ter,enul este f)l)sit !entru !ri,a )ar *n 6rturisirea de credin" a lui
P7enadie Hc)larul #i a!)i *n cele ale lui +etru 6)1il #i D)sitei de @erusali,B
D)1e/ile scri!turistice des!re !refacerea ele,entel)r eu7aristice sunt acelea#i ca #i des!re !re/en"a real
a D),nului *n SfB Eu7aristieB
Du! Lut7er, *n SfB Eu7aristie, Arist)s este !re/ent cu ade1rat *ns nu !rin !refacere, ci !rin i,!ana"ie
sau !rin c)nsubstantia"ieB +inea #i 1inul r,n *n Eu7aristie ceea ce sunt, !ine #i 1in, dar *n, cu #i sub
!ine, sunt !re/ente real *ns in1i/ibil, Tru!ul #i Sngele lui Arist)sB
+re/en"a real
3)nsecin"ele d)g,atice ale !re/en"ei reale a lui @isus Arist)s *n SfB Eu7aristie sunt ur,t)arele9
aB D),nul este !re/ent cu *ntreaga fiin" a SaB
bB D),nul este !re/ent nu nu,ai *n ,),entul !refacerii, ci !er,anent, ct ti,! ele,entele SfB
Eu7aristii e2istB
cB D),nul este !re/ent *ntreg *n fiecare !rticic a !inii #i a 1inuluiB
dB 8cela#i Tru! #i Snge al D),nului, e2ist !retutindeni *n $iseric, *n +ine #i *n 1in, )ricte
liturg7ii s-ar s1r#i #i *n )ricte l)curiB
eB 6ntuit)rul fiind !re/ent real *n SfB Eu7aristie, acesteia i se cu1ine acea#i *nc7inareB
Efectele SfB Eu7aristii sunt9
aB 3ur"area de !cate #i !regtirea !entru 1ia"a de 1eciB
bB ?deDdea *n ne,urire #i credin"a *n *n1ierea tru!uril)r s!re 1ia"a 1e#nicB
cB -ntrirea sufletului #i !/irea de !cateB
S1r#it)rul SfB Eu7aristii este e!isc)!ul #i !re)tul *n 1irtutea !uterii date de @isus Arist)s !rin 8!)st)liB
Diac)nii nu !)t s1r#i SfB Eu7aristie, iar laicii nu !)t aDuta la sluDirea !r)!riu-/is a !re)"il)rB +ri,it)rii
SfB Eu7aristii sunt t)"i cre#tinii, inclusi1 c)!iii, sub a,bele f)r,eB Sunt e2clu#i de la *,!rt#ire t)"i aceia
sc)#i din snul $isericii, cei )!ri"i de la !ri,irea Tainei de ctre du7)1nic, ereticii, sc7is,aticii si
a!)sta"iiB -,!rt#irea cu SfB Eu7aristie este necesar !entru d)bndirea 1ie"ii de 1eci ' @nB 6, %3-%.;
,rtB)rtB @, 94&B
>iin"a SfB Eu7aristii
Fertf eu7aristic, este Dertfa de !e P)lg)ta actuali/at !e altare, a1nd t)ate ele,entele c)nstituti1e ale
Dertfei, al crei act c)nst din ni,icirea )frandei, !rin ucidere )ri ardere sau !rin !refacere9 1icti,a, care
este Arist)s, sub f)r,a !inii #i a 1inului, Dertfit)rul, care este t)t Arist)s, !rin !re)tul sluDit)r #i
Du,ne/eu, cruia i se aduce Dertf !entru !catele )a,enil)rB
E2!resiile :se frnge, se d #i se 1ars s!re iertarea !catel)r( din cu1intele de instituire arat caracterul
de DertfB
3aracterul de Dertf a SfB Eu7aristii re/ult din de,nitatea ar7iereasc a lui @isus Arist)s care este
ar7iereul 1e#nic du! rnduiala lui 6elc7isedecB
SfB Eu7aristie este Dert real de *,!care, Dertf rscu,!rt)are sau ,ntuit)are, adus !entru t)"i
cre#tinii, 1ii sau ,)r"iB
Eedactat de TG68H <8S@LE 8?TO?@E
1*.:reoia lui 0rito 7n 8ieric? ierar3ia biericeac
$-ntreita sluDire a lui Arist)s *n $iseric, !re)"ia general !ers)nal #i !re)"ia sluDit)are a $isericii; TDO,2, 236-
263; @erar7ia bisericeasc; TDS,2,174-17%; Eela"ia dintre !re)"ia sluDit)are '!ast)ral& #i !re)"ia general
'ba!tis,al& *n $iseric @+tB2 #i @+tB%,E!ist)lele !ast)rale;TDSE3O,363-366;@erar7ia $isericii *n cat)licis,,TDS,2,
152-157;@erar7ia, du! !r)testan"i,TDS,2, 19.-196;Taina Air)t)niei sau a +re)"iei, TDO,3, 1.9-153, TDS,2, 2%%-
2%9,TTDE, 157-155&
TDO %! %*/-%/*
6ntreita luGire a lui 0rito 7n 8ieric! preoia general peronal "i preoia luGitoare a 8iericii
a& :reoia lui 0rito 7n biericB Arist)s du! ce a e2ercitat *ntreita Sa sluDire, *nainte de a fi dat fiin
$isericii, e2ercit aceast sluDire *n $iserica SaB El nu e ca!ul $isericii nu,ai *ntruct e i!)stasul di1in, de1enit
i!)stas al u,anitii i *ntruct se ,entine *n )a,eni cu tru!ul Su Dertfit, *n1iat i *nlat, ci i *ntruct c)ntinu s
e2ercite i s susin *n ea cele trei sluDiri ,ntuit)are ale Lui *n $isericB De calitatea Lui de ca! ine i fa!tul c
ne c)nduce, ne lu,inea/ i ne )fer *n c)ntinuare ca Dertf !entru ca s ne c)nduc !rin t)ate acestea, !rin
cun)tin i !rin 1iaa de Dertf, s!re *n1iere i s!re 1iaa de 1eci *n ElB
Arist)s, ca i!)stas di1in !urtt)r al u,anitii n)astre Dertfite i *n1iate, nu r,ne !asi1 *n $iseric, ci *n
lucrarea Sa de -n1t)r, de 8r7iereu i de -,!ratB -n aceast *ntreit sluDire, El nu are biserica dre!t )biect, ci se
adresea/ ca unei !artenere libere, c7e,ate la libertate i la relaia iubit)are cu SineB Arist)s *ntreine cu $iserica i
cu fiecare ,dular al ei un dial)g !r)gresi1; *n acest dial)g nici El, nici biserica i ,dularele ei nu sunt *ntr-)
stare !asi1B 8cesta e sensul !re)iei *,!rteti a credinci)il)r c7e,ai s 1esteasc buntile lui Arist)s i s se
fereasc de !)ftele tru!etiB @ @)an 2, 249 :%ar voi, ungere avei !e la &el Sf7nt i tii toate(B
Arist)s *n1a $iserica Sa *n c)ntinuare, lu,innd-) *n *nelegerea cu1intel)r Lui i lucrrii lui
,ntuit)are *n c)nte2tul fiecrui ti,!B +e de alt !arte ) face !rta acestei sluDiri, *nde,nnd luntric ,dularele
ei !rin Du7ul Sfnt s se *n1ee unele !e alteleB 37iar i-n e2ercitarea acestui *nde,n, El este -n1t)rul su!re,B
8ceasta este ceea ce s-a s!us ctre Sfinii 8!)st)li9 :-n dar ai luat, *n dar s dai( '6atei 14, 5&B
-n e2ercitarea sluDirii de -n1t)r se !une *n relief c)ntinuu i calitatea ei !r)feticB 3ci ea ne duce !rin
!r)!)1duire $isericii la tre!te t)t ,ai a!r)!iate de ),ul-,)del care este Arist)s i de relaiile de dre!tate, de
frietate i de delicatee u,an, care 1)r d),ni *n -,!ria 3eruril)r, unde 1a fi u,anul *n f)r,a lui de!lin
reali/atB
+rin sluDirea de 8r7iereu *n $iseric, Arist)s -i *nfiea/ ne*ncetat tru!ul Su Dertfit Tatlui, dar )dat cu
aceasta ne *nfiea/ i !e n)i ca Dertfe bene1)le de bun ,ireas,, din !uterea tru!ului Su Dertfit din care n)i ne
*,!rti,B +rin aceasta el nu aduce Dertf nu,ai !entru Sine, sau nu,ai c)r!ul Su !ers)nal, ci i c)r!ul Su
tainic *nluntrul cruia se afl tru!ul Su !ers)nalB
-n ca/ul 6ntuit)rului 1)rbi, de ) identitate *ntre Dertfit)r i DertfB 8celai este acti1 Dertfit)r i !asi1 ca
Dertf, ,ai bine /is, !ri,it)r al strii de DertfB La aceast stare de Dertf ne atrage !e n)i Arist)s, d)ar c, El nu ne
Dertfete ca !e nite si,!le )biecte, ci ne atrage la ) :aut)Dertfire(B
Deci, !e de ) !arte, Arist)s ne aduce ca Dertfe *n calitate de 8r7iereu *,!reun cu Dertfa Sa, !e de alta ne
d, n)i *nine Lui ca Dertf ca s ne aduc lui Du,ne/eu i TatluiB ?)i nu ne !ute, aduce Dertf Tatlui dect *n
Arist)s, dar t)tui trebuie s ne )feri, i n)i Tatlui !rin !uterea Dertfei lui Arist)s, adic s ne aduce, i n)i
*,!reun cu ElB 8ut)Dertfirea n)astr este !lin astfel de aut)Dertfirea lui Arist)sB
b& :reoia lui 0rito 7n 8ieric prin preoia generalB +aul E1d)c7i,)1 s!une9 :Du! Sfinii +rini,
),ul este *n acelai ti,! *,!rat, !r)r)c i !re)t ca i Arist)s9 *,!rat *n 1irtutea st!nirii lui !este !ati,i; !re)t,
din cau/a aut)Dertfirii; !r)r)c ca un iniiat *n tainele du,ne/eieti(
c& :reoia lui 0rito 7n 8ieric prin preoia luGitoareB +re)tul si,b)li/ea/ !e Arist)s ca 6iDl)cit)r,
si,b)li/ea/ fa!tul c ),ul nu !)ate intra !rin sine *n relaia iubit)are nesfrit cu Du,ne/euB 8adar sluDirea
!re)easc, *n1t)reasc i *,!rteasc generel, cu caracter indi1idual are ne1)ie de !re)ia sluDit)are a
$isericii sau a c),unitii ca ba/ a eiB
8a cu, Arist)s nu i-a luat singur cinstea aceasta t)t aa nu i-) !)t lua de la ele !ers)anele rnduite la
aceast !re)ie sluDit)areB E1rei %, .-69 :i nici nu-i ia de la Sine sluDba aceasta, ci dac este c7e,at de Du,ne/eu
du! cu, i 8ar)n; aa i Arist)s nu s-a !rea,rit !e Sine *nsui, ca s se fac 8r7iereu, ci cel ce a grit ctre
El'O&9 Tu eti !re)t *n 1eac du! rnduiala lui 6elc7isedec(B
3redinci)ii au ,ereu ne1)ie de !re)t 1i/ibil, de)sebit de ei, !entru c au ,ereu ne1)ie de Arist)s ca
,iDl)cit)rB O,ul nu-i r!ete ,ntuirea de la Du,ne/eu cu, ar fi *n ca/ul *n care s-ar face el *nsui !re)tB ?ici
c),unitatea nu ) !)ate r!i, ca s dea !re)ia de la sineB +recu, Arist)s a f)st tri,is de Tatl ca 6iDl)cit)r, aa
!re)ii i e!isc)!ii sunt tri,ii de Arist)s ca cei !rin care -#i *,!line#te *n ,)d 1/ut lucrarea Sa ,iDl)cit)are sau
,ntuit)areB De aceea ei !ri,esc de la Arist)s Du7ul Su, ca Arist)s s s1r#easc !rin ei lucrarea Sa de
,ntuireB :+recu, 6-a tri,is !e 6ine Tatl #i Eu 1 tri,it !e 1)iBBB Lua"i Du7 Sfnt; cr)ra le 1e"i ierta
!catele, iertate 1)r fi, iar cr)ra le 1e"i "ine, "inute 1)r fi( '@nB 24, 23&B Sau9 :Eu 1-a, ales !e 1)i #i 1-a, !us !e
1)i, ca s ,erge"i #i r)ad s aduce"i #i r)ada 1)astr s r,n( '@nB 1%, 16&B
d& &ele trei trepte ale preoieiB 8!)st)lii, ca ,art)rii lui Arist)s cel *n1iat #i ca !ietre de te,elie !e care
s-a *nte,eiat $iserica, nu au ur,a#iB Dar ca de"int)ri ai !lenitudinii 7arului *ntregii sluDiri ,ntuit)are *n $iseric,
au ca ur,a#i !e e!isc)!i *ntr-) succesiune ne*ntreru!tB :8!)st)lii ne-au bine1estit, fiind tri,i#i de @isus Arist)sB
@ar Arist)s a f)st tri,is de Du,ne/euB Arist)s e deci de la Du,ne/eu #i 8!)st)lii de la Arist)s(B Arist)s a trans,is
8!)st)lil)r :t)ate cte le-a au/it de la Tatl( '@nB 1%, 1%&B -n c)ntinuare #i cei ce au ur,at 8!)st)lil)r, :fiind
rndui"i e!isc)!i *n diferite !r"i, sunt du! 7)trrea lui @isus Arist)s(B
>iecare e!isc)! e ur,a#ul tutur)r 8!)st)lil)r, cci fiecare 8!)st)l se afla *n c),uniune cu t)"i ceilal"i
8!)st)liB
e& Succeiunea 3arului au 0rito 7n continuarea lucrrii Sale preoe"ti prin ali luGitoriB
Succesiunea ne*ntreru!t a 7arului de la 8!)st)li nu *nsea,n nu,ai c rul 7arului sau al drag)stei nesfr#ite a
lui Arist)s 1ine nu,ai din trecut, din !ers)anele care au ,iDl)cit-), *n ,)d )ri/)ntal, !rintr-un lan" de inter,ediariB
Dac cel ce lucrea/ !rin )rice s1r#it)r al unei Taine este Arist)s -nsu#i, sau dac Arist)s -nsu#i -#i c),unic
!rin el iubirea Sa fa" de Tatl #i fa" de cei ce !ri,esc Tainele, *n e!isc)!ii care 7ir)t)nesc un n)u e!isc)!
lucrea/ Arist)s -nsu#i, 3el ce Se afl *n cer #i *n $iseric, c),unicndu-Hi aceast iubireB Aarul 1ine #i de sus de
fiecare datB Succesiunea *nsea,n nu,ai c 8cela#i Arist)s, 3are a lucrat *nce!nd de la 8!)st)li *n t)"i
e!isc)!ii de !n acu,, lucrea/ !rin ,iDl)cirea rugciunil)r e!isc)!il)r 7ir)t)nisit)ri #i asu!ra n)ului 7ir)t)nit #i
1a lucra #i !rin Tainele ce le 1a s1r#i el ca e!isc)!B Arist)s e ) !re/en" direct !entru n)ul e!isc)!, dar e
8cela#i care a f)st ) !re/en" direct #i !entru e!isc)!ii din t)t trecutulB
6iDl)cirea sluDbei e!isc)!ale #i !re)"e#ti i,!lic t)tdeauna #i ) di,ensiune a trecutului, cci i,!lic
c)ntinuitatea 8celuia#i Arist)s, dar #i realitatea 1ie a cel)r ce ne trans,it 7arul iubirii lui Arist)s !rin credin"a l)rB
+rin !re)"ia sa sluDit)are, !re)tul nu e sc)s nici el, ca !ers)an indi1idual, din necesitatea rugciunil)r
!entru sine, ase,enea tutur)r credinci)#il)rB SluDind Dertfa lui Arist)s !entru c),unitate #i legnd de ea rugciunile
!entru credinci)#i, se include #i !e sine *ntre ace#tia, sc)"nd la !r)sc),idie ) !rticic #i !entru sineB +e lng
aceea cere #i el alt)r !re)"i s se r)age !entru el la s1r#irea Eu7aristieiB -n !re)"ia lui sluDit)are include #i Dertfa #i
rugciunea lui indi1idual #i *n aceasta e artat unitatea lui cu ceilal"i sluDit)riB @ar dac nu-#i *,!line#te !re)"ia lui
cu 1rednicie, sau dac nu se r)ag #i nu-#i aduce #i Dertfa lui !entru sine, *#i risc ,ntuirea !ers)nalB
f& Rolul preoiei luGitoare 7n meninerea unitii 8iericiiB E!isc)!ii r,n #i ei, ca !ers)ane u,ane,
*ncadra"i *n c),unitate, ca ,dulare ale c)r!ului lui Arist)s, ,ntuindu-se *n cadrul c)r!ului lui Arist)sB Legea
c),uniunii e 1alabil #i !entru eiB De aceea rela"ia *ntre !re)tul #i e!isc)!ul sluDit)r #i c),unitate nu se !)ate
reduce la ) singur f)r,ulB El este #i ,iDl)cit)r al lui Arist)s, dar este #i ,e,bru al $isericii ca tru! al lui Arist)sB
?ici un e!isc)! nu se singulari/ea/, nu de1ine substitut 1/ut e2clusi1 al unicului ca!, Arist)sB De aceea Arist)s
a lsat la c)nducerea 1/ut a $isericii c),uniunea 8!)st)lil)r #i du! ei c),uniunea e!isc)!il)r, ca ur,a#i ai
c),uniunii 8!)st)lil)r, nu !e +etru singur #i !e ur,a#ii luiB +rin aceasta e!isc)!ul este *ncadrat nu nu,ai *n
c),unitatea $isericii, ci #i *n c),uniunea e!isc)!atului, *ntre ele fiind ) strns legturB >iecare ,e,bru al
$isericii, c7iar e!isc)! de-ar fi el, se ,ntuie#te *n de!enden"a de Arist)s #i *n c),unitatea $isericii, !entru c
8cela#i Arist)s este *n t)"i ,e,brii $isericii, unindu-i ca !e un c)r! al Su *n infinitatea iubirii Sale fa" de Tatl #i
a Tatlui fa" de eiB De aceea un e!isc)! e 7ir)t)nit de ,ai ,ul"i e!isc)!i, ca re!re/entan"i ai *ntregului e!isc)!at,
#i !rin aceasta, de Arist)s *n calitatea Lui de ca! al *ntregii $iserici, creia *i ,iDl)ce#te lucrarea sa !rin *ntregul
e!isc)!at, !rin t)"i !re)"ii *n c),uniune !rin e!isc)!iB
Sfntul @)an Pur de 8ur /ice c Arist)s :lucrea/ !rin t)"i '!re)"ii #i e!isc)!ii&, !entru a ,ntui !)!)rul,
c7iar dac ei ar fi ne1rednici(BArist)s Se !une !rin aceasta *n legtur direct cu !)!)rul credinci)s, sau Se afl
*ntr-) legtur !e care ) intensific, c7iar !rin actele sluDit)ril)r ne1redniciB
g& :recizri ale relaiei epicopului "i preotului cu 0rito. Deci ,iDl)cirea !re)tului nu e identic cu )
substituire a lui Arist)s; !re)tul nu a de1enit un alt Arist)sB +uterea lui Arist)s lucrea/ !rin !re)t, ,ai bine /is
!rin actul lui, care nu e !r)!riu-/is al lui, ci al $isericii, fr s de1in !uterea !re)tuluiB Dar !uterea lui Arist)s
nu 1ine !rin !re)t nici nu,ai ca !rintr-un canal !asi1, ci el trebuie s se r)age, s !artici!e la ceea ce se !etrece
!rin rugciune !entru ceilal"iB Hi *ntruct defini"ia !re)tului e redat !rin a aduce rugciuni !entru !)!)r ctre
Du,ne/eu, fcndu-#i )arecu, rugciunile l)r rugciunile sale #i tri,i"ndu-le la altarul de sus, Sfntul Prig)rie
de ?a/ian/ s!une c el este :*,!reun-sluDit)r cu Arist)s(B
8stfel !re)tul, de#i !rin rugciunile sale )ca/i)nea/ lucrarea lui Arist)s, r,ne ),, care are li!s #i el
de ,ntuire, r,ne a#a de ,ult ),, c se r)ag ,ai ,ult dect ceilal"i, *n c)n#tiin"a c nu a lui este lucrarea
,ntuit)are ce se efectuea/ !rin 7ar, ci a Du7ului lui Arist)s9 :D)a,ne, tri,ite ,na Ta dintru *nl"i,ea
l)ca#ului Tu #i , *ntre#te s!re sluDba ce-,i este !us *nainte, ca ne)sndit stnd *naintea *nfric)#atului Tu
altar, s s1r#esc sluDba cea fr de snge( 'Eugciunea de la *nce!utul +r)sc),idiei, din Liturg7ia Sfntului
@)an Pur de 8ur&B
+re)tul trebuie s caute s se c)nf)r,e/e ct ,ai de!lin cu realitatea iubirii lui Arist)s, !rintr-)
res!)nsabilitate de)sebit de accentuat a sa ca sluDit)r fa" de St!nul iubit)r al tutur)r, 3are ne-a artat cile !rin
care 1rea s ne ,ntuiascB Ees!)nsabilitatea aceasta !une din n)u *n relief starea sub)rd)nat a !re)"iei u,ane,
dar #i de!enden"a ,ntuirii n)astre de 6iDl)cit)rul Arist)sB 3ci 6iDl)cit)rul Arist)s este ani,at de su!re,a
res!)nsabilitate !entru suflete *n fa"a Tatlui ceresc, #i din res!)nsabilitatea aceasta se 7rne#te #i
res!)nsabilitatea !re)tului 1/ut al $isericii, dat fiind c el e rs!un/t)r de *,!linirea res!)nsabilit"ii lui
Arist)s fa" de Tatl !entru credinci)#i, #i !rin aceast *,!linire !une #i ,ai ,ult *n e1iden" calitatea de
6iDl)cit)r a lui Arist)s fa" de Tatl #i fa" de n)i, dar #i calitatea !re)tului de ,iDl)cit)r al lui Arist)sB
7& Sinodalitatea epicopatului "i condiionarea ei de obornicitatea 8iericii. Dre!tul e!isc)!il)r *n
s1r#irea Tainel)r fiind egal, iar 7ir)t)nia fiecruia dintre ei s1r#indu-se de ,ai ,ul"i e!isc)!i *n c),uniune,
*n c),uniune se e2ercit #i 7)trrile l)r *n c7estiuni de *n1"turB 3ci *n1"tura nu e un d),eniu !entru sine,
ci !rin ea se e2!ri, lucrarea ,ntuit)are a lui Arist)s *n $iseric, lucrare ce se s1r#e#te *n ,)d !rinci!al !rin
TaineB 3ci *n t)t c)r!ul lucrea/ Arist)s ca 8r7iereu-6iel, ca -n1"t)r #i +st)r !rin ,iDl)cirea 1i/ibil a
ierar7ieiB
$iserica este *n t)talitatea ei de c)r! al lui Arist)s infailibil, !entru c infailibil este Arist)s, iar El
e2ercit *ntreita sluDire *n ea ca *ntregB De infailibilitatea Lui se *,!rt#e#te deci $iserica *n *ntregi,e, *ntruct
*ntreag se *,!rt#e#te de *ntreita Lui sluDireB E!isc)!atul ia *n ,aterie de credin" 7)trri *n ,)d infailibil,
t)c,ai !entru c le ia *n nu,ele $isericii #i *n legtur interi)ar cu ea #i "innd sea,a de gndirea $isericii legat
de 1ia"a ei *n Arist)sB Hi aceasta ) !)ate face e!isc)!atul, !entru c le ia *n c),uniuneB Hi c),uniunea asigur nu
nu,ai !e fiecare e!isc)!, ci #i !e t)"i la un l)c *,!)tri1a 1eleit"ii dictat)riale *n $isericB >iecare #i t)"i *,!reun
sunt li,ita"i *n e2ercitarea dre!tului de 7)trre *n ,aterie de credin", de interc)ndi"i)narea l)r reci!r)c, dar #i de
fa!tul c ei caut *,!reun ac)rdul *ntre ei *n ac)rdul cu tradi"ia de t)tdeauna a $isericii, !rin aceea c *#i !un
reci!r)c ) frn fa" de )rice 1eleitate de st!nire !e care ar *ncerca s ) ,anifeste unul sau altulB
i& :reoia luGitoare "i caracterul vzut al 8iericiiB B +re)"ia cu cele trei tre!te ale ei este att de
necesar $isericii, cci fr ea :nu se nu,e#te $iseric(' Sfntul @gnatie Te)f)rul&B
+re)"ia e astfel ) c)nfir,are a *ntru!rii reale a 3u1ntului lui Du,ne/eu ca 6iDl)cit)r )biecti1 al n)stru
la Du,ne/euB Dac Arist)s S-a fcut ), 1i/ibil ca s arate c este #i de !artea n)astr #i de !artea lui
Du,ne/eu, de ce nu S-ar f)l)si de )rgane 1i/ibile dintre n)i, care *ns ,iDl)cesc de la Arist)s !uterea care nu este
de la )a,eni, cu, Arist)s ca ), ne-a ,iDl)cit !uterea du,ne/eiasc, care nu era de la u,anitatea SaZ Dac
!re)"ia este c)nfir,area *ntru!rii reale a >iului lui Du,ne/eu ca ),, negarea ei !une la *nd)ial *nse,ntatea
*ntru!rii D),nuluiB ?u degeaba *n unele #c)li !r)testante s-a aDuns f)arte frec1ent la negarea lui Arist)s ca
Du,ne/eu *ntru!atB
-n strns legtur cu aceasta, negarea !re)"iei ,ai !une la *nd)ial fa!tul c ,ntuirea cu!rinde *n ra/a ei
#i tru!urile n)astre, fa!t care iar#i st *n legtur cu slbirea credin"ei *n *ntru!area 3u1ntului lui Du,ne/euB
+rin sluDirea de !re)t sau de ,iDl)cit)r al 7arului cu care este in1estit un se,en al n)stru #i !rin i,!)rtan"a
!e care ) ca!t !rin aceasta $iserica *n calitatea sa de realitate )biecti1 di1in)-u,an, sau de c)r! al lui Arist)s,
care nu se reduce la subiecti1itatea n)astr, se,enii n)#tri #i c),uniunea cu ei !ri,esc ) ,are se,nifica"ie *n
,ntuirea n)astrB @ar aceasta !e ba/a fa!tului c #i >iul lui Du,ne/eu S-a fcut un se,en al n)stru ca s ne
aduc n)u ,ntuirea sau infinitatea iubirii du,ne/eie#tiB Dar nu,ai !rin aceasta se !une *n 1al)are #i i,!)rtan"a
!ers)anei n)astre u,aneB
TDS %! pag. 11<-11.
2erar3ia biericeac
De c)nstituia $isericii ine *n ,)d esenial ) ierar7ieB >r ierar7ie nu e2ist $isericB Ter,enul cel ,ai
adnc !entru aceast c)nce!ie *l are A),iac)1 cnd scrie9 :Dac ar *nceta 7ir)t)nia, ar *nceta t)ate Tainele, afar
de b)te/ i nea,ul ),enesc ar fi ru!t din 7ar(B
Sfntul 8!)st)l +a1el a artat c *n tru!ul D),nului ,dularele, dei sunt strbtute t)ate de acelai du7,
sunt *ncredinate cu diferite funcii, dintre care unele cu funcii de c)nducereB D),nul a ae/at !e 8!)st)li, ca cei
dinti *nainte-sttt)ri ai $isericii Sale; ,ai D)s de ei erau cei 74 de *n1ceiB Dar 8!)st)lii au tri,is ur,ail)r
7arul9 e!isc)!atuluiB @ar ca ur,ai ai cel)r 74, 8!)st)lii au instituit, !rin !unerea ,inil)r, !e ,e,brii !re)iei, ca
trea!ta a d)ua a 7ir)t)niei '>B8B 1., 23&B De ase,enea, *nc din 1re,ea 8!)st)lil)r e2ista i trea!ta a treia, a
diac)natului ' >B8B 6, 1-6&B 8cestea sunt tre!tele de 7ir)t)nie de dre!t du,ne/eiescB Du! 7arul 7ir)t)niei nu e2ist
dect aceste trei tre!teB Pradaiile i1ite ulteri)r *n cu!rinsul fiecreia din cele trei tre!te, nu ,ic)rea/ i nu
s!)rete cu ni,ic 7arul 7ir)t)niei res!ecti1ei tre!te, ci re!re/int nu,ai de)sebiri de funcii ad,inistrati1e, de
dre!t bisericescB
E!isc)!ul este !st)rul cel ,ai *nalt *n e!ar7ia saB -n fruntea e!ar7iil)r, care c)nstituie ) $iseric
aut)cefal, st sin)dul e!isc)!il)r acelei $iserici, iar *n fruntea *ntregii $iserici st t)talitatea e!isc)!il)r *ntruni i
*n sin)dB T)talitatea e!isc)!il)r *ntrunii *n sin)d, direct sau !rin re!re/entani, se nu,ete sin)d ecu,enicB
Dar e2!ri,area *n1turii $isericii, de ctre e!isc)!i trebuie s se fac *nt)tdeauna *n nu,ele $isericii, *n
legtur de drag)ste cu eaB E!isc)!ul care ,rturisete credina *n nu,ele $isericii sale i care este, !entru a s!une
altfel, gura ei, acest e!isc)! este legat de ea !rin legtura drag)stei i a c)nf)r,itii gnduril)rO 3u alte cu1inte,
dre!tul de a e2!ri,a *n1tura $isericii a!arine e!isc)!atului, care este nu deasu!ra c),unitii, ci *n
c),unitatea al crei ef esteB
8stfel se !r)nun *n aceast c7estiune 8ndruts)sB Eecun)ate i el c ierar7ia este infailibil *n t)talitatea
ei nu,ai !entru c :re!re/int $iserica *n general, fiind )rganul sau glasul !rin care se e2!ri, *ntreaga $iseric(B
>elul cu, se d a!)i unui e!isc)! t)talitatea 7aruril)r i darurile Sfntului Du7 este iari se,nificati1B Ele
nu se ,ai dau !rin c)b)rre de sus, ci !rin d)i sau trei e!isc)!i, re!re/entnd e!isc)!atul din trecut i de
!retutindeniB De ce aceastaZ Desigur, !entru a-l face s)lidar !e n)ul e!isc)! cu $iserica din trecut i de
!retutindeni nu att *n !ri1ina s1ririi la fel a tainel)r, ci *n !ri1ina !r)!)1duirii la fel a *n1turiiB 8ceasta se
1ede din fa!tul c !e cnd el nu are s s1reasc *n faa e!isc)!il)r 7ir)t)nisit)ri dect ) tain, are s arate *n
sc7i,b cu, i-a *nsuiit *ntreaga *n1tur de t)tdeauna a $isericiiB
E!isc)!ul e c7e,at !)ate de cele ,ai ,ulte )ri s e2ercite un fel de frn, nu *n calea !r)!)1duirii
ade1ruril)r stabilite, ci *n calea a1ntului de a sc)ate la i1eal laturi n)i ale *n1turii, care-i *nsufleete !e unii
,ireniB Desigur, ierar7ia e :*n $iseric(, nu :deasu!ra $isericii(B
+rinii rsriteni 1)rbesc struit)r de necesitatea ca fiecare credinci)s care 1rea s !r)grese/e fr
greeal *n 1iaa curat, trebuie s aib un *ndru,t)r du7)1nicesc, care s-l l,ureasc la fiecare !asB :T)t ce au
fcut 8!)st)lii, s!une Sfntul Si,e)n ?)ul Te)l)g, ne fac i a/i +rinii n)tri du7)1niceti(B
+e ct de ,ult accentuea/ Ort)d)2ia iubirea *n c),unitatea bisericeasc, !e att de ,ult accentuea/ i
ascultarea *n iubire sau *n1area cu iubireB @ubirea i )rgani/area ierar7ic nu se e2cludB
TDSE&O! pag. */*-*//
Relaia dintre preoia luGitoare $patoral) "i preoia general $baptimal) 7n 8ieric 2:t.% "i
2:t..!Epitolele patorale
:reoiaB >unci)nalitatea tru!ului bisericesc are ) !utere 7aris,atic central i a2ial, care diriDea/ sau
c))rd)nea/ t)ate celelalte ,anifestri 7aris,aticeB 8ceast !utere central este Taine +re)ieiB Sfntul 8!)st)l
+a1el a fcut ) distincie !trun/t)are *ntre !re)ia iudaic i cea cretin, *,!reun cu !re)ia iudaic ) !ute,
)bser1a i !e cea id)latrB +entru c *n ,)d inde!endent de de)sebirea e2istent *ntre ele, a,bele c)nstituie
funciuni inter,ediare care intesc la *,!carea ),ului cu Du,ne/eu, *ns, *n c),uniunea 3u1ntului *ntru!at nu
e2ist nici un inter,ediarB 3u alte cu1inte, i/1)rul centrului de !utere i de ec7ilibru *n tru!ul bisericesc este
+re)ia lui Arist)s, care este taina Dertfei i a *n1ierii firii stricci)ase a f!turil)r rai)nale i a *ntregii creaiiB
+re)ia este !uterea aut)ritii 7aris,atice care /dr)bete !uterile def)r,at)are ale stricciunii i-l re*nn)iete !e
),B 8ceast !utere a aut)ritii este cea care aea/ *ntr-) ,anifestare funci)nal t)ate celelalte taine !entru a se
reali/a renaterea, ,icarea, 7rnirea i ,ereu, t)t ,ai ,ult, !r)gresul *ntregit)r *n des1rireB +rin !re)ia lui
Arist)s t)ate ,dularele tru!ului !artici! la bunurile sla1ei du,ne/eieti, la ade1r i buntateB T)c,ai din
aceast cau/, +re)ia nu este ) funciune ,iDl)cit)are, ci ca!ul sau centrul c))rd)nat)r al tutur)r cel)rlalte
funciuniB
+rin ur,are, *n $iseric, +re)ia c)nstituie 7aris,a gu1ernrii !e care ) d Arist)s ,e,bril)r c),unitii
SaleB -n Tru!ul lui Arist)s, adic *n $iseric, nu e2ist nici) :cast( !re)easc, nici) !re)ie ,)tenitB 8ici a f)st
s!art bariera sau /idul interi)r al !re)iei ,ediat)areB T)i ,e,brii b)te/ai ai $isericii !artici! *n !rinci!iu la
aceast de,nitate i !utere a lui Arist)sB 8ceast se,nificaie ) are :!re)ia *,!rteasc(B +uterea !re)easc,
*,!rteasc i !r))r)ceasc sunt ) 1arietate de 7aris,e *n 1iaa bisericeasc !entru c Arist)s are aceste de,niti
reunite care fac c),uniunea tru!ului ar,)ni)as i 7aris,aticB +uterea 7aris,atic a !re)iei, care face !)sibil
unirea ,e,bril)r $isericii cu Du,ne/eu, )rgani/ea/ t)t tru!ul i se ra,ific *n !re)ie general i s!ecialB Este
1)rba de ) !re)ie, +re)ia lui Arist)s care este )rganic legat de tru!ul bisericescB -n aceast !re)ie general
rsare 7aris,a s!ecial !e care ) au !rin 7ir)t)nie e!isc)!ul, !re)tul i diac)nulB
+re)ia s!ecial a e!isc)!ului, a !re)tului i a diac)nului este funciunea 7aris,atic ce face !)sibil
creterea i !r)gresul tru!uluiB -n acest fel nu e2ist del)c nici !utere ,iDl)cit)are i nici d),inat)are din !artea
deint)ril)r 7aris,ei !re)ieiB De altfel, aceast 7aris, s!ecial este acti1at d)ar *n luntrul tru!ului $isericii *n
*ntregul !)!)r a, s!une i *n nici un ,)d *n afara acestuiaB Ea nu !)ate fi e1ideniat ca ce1a aut)n), !entru c
este funciunea central a tru!uluiB De aceea, 7aris,a !re)iei !resu!une !re/ena !)!)rului !entru a r)diB 8ltfel
nu se *,!linete funciunea i nici nu se s1rete 1re) Tain fr !re/ena *ntregului tru!B S1rirea Tainel)r *n
afara c),unitii liturgice este de nec)nce!ut *n tradiia )rt)d)2B -n esen este 1)rba de ) !artici!are a !)!)rului
la !re)ia lui Arist)s, inde!endent de fa!tul c nu are 7aris,a s!ecial a !re)iei, care este de ne*nl)cuit *n ,iDl)cul
1arietii funci)nale a 7aris,el)rB -n acest fel, !re)ia s!ecial este integrat funci)nal *n !re)ia general a
*ntregului tru! al $isericiiB
-n cele !atru Taine, $)te/ul, 6irungerea, Eu7aristia i +re)ia, se !)ate 1edea :fi/i)l)gia( unui tru! care
triete liturgicB ?atere, ,icare, 7rnire i gu1ernare sau c))rd)nare fac *n !rinci!iu ca un tru! s fie 1iu, s se
,ite i s aib centru c))rd)nat)rB 8ceast descriere, dei este i ,etaf)ric, nu *nsea,n c nu c)res!unde
funci)nalitii unui tru!B Di,!)tri1, !re/int *n ,)d li,!ede *nfiarea 1ie i acti1itatea unui tru! real, a unui
*ntreg !)!)r care alctuiete un tru! cu di,ensiuni sensibile i inteligibile, unite *n ,)d indis)lubil *ntre eleB
T)tui, !entru :fi/i)l)gia( acestui tru!, e2ist dat)ria de a se c)nse,na c $)te/ul, 6irungerea i +re)ia, care
f)r,ea/ e2istena *n sine 'naterea, ,icarea, gu1ernarea&, sunt taine ire!etabileB -ns du,ne/eiasca Eu7aristie, ca
7ran a tru!ului i ,eninere i cretere a unitii i a edificrii, este re!etabilB
TDS %! pag. 15%-151
2erar3ia 8iericii 7n catolicim
D)ctrina $isericii 3at)lice des!re ierar7ie se de)sebete *n d)u !uncte de d)ctrina $isericii Ort)d)2e9 *n
d)g,a des!re !ri,atul i infailibilitatea !a!al i *n i,!unerea celibatului !re)escB
8B :rimatul i in'ailibilitatea papal
+e cnd *n $iserica Ort)d)2 t)i e!isc)!ii sunt egali du! !uterea l)r de dre!t du,ne/eiesc, fiecare
e!isc)! fiind centrul !uterii s!irituale *ntr-) e!ar7ie, iar *ntrunii *,!reun *n sin)d ecu,enic c)nstituie )rganul
infailibil al $isericii, *n 3at)licis, s-a tins de,ult s se c)ncentre/e *n !a!a t)at !uterea de !e !,nt, att cea
lu,easc ct i cea s!iritualB 3ate7is,ul r),an declar c :*ndru,t)rul i cr,uit)rul ne1/ut al $isericii este
Arist)s, iar cel 1/ut e ur,aul legal al lui +etru c)rifeul 8!)st)lil)r, care deine scaunul E),ei(B
8st/i t)at $iserica se re/u,, se c)ncentrea/ *n !a!aB El, du! c)nce!ia cat)lic, nu e !ri,ul *ntre
fraii lui e!isc)!i, egali du! 7ar, ci !n la un anu,it grad, e i/1)rul !uterii e!isc)!aleB
L)cul de te,elie al !ri,atului !a!al din 6atei 16, 159 :Tu eti +etru i !e aceast !iatr 1)i /idi $iserica
6ea(, nu se !)ate referi la +etru ca !ers)an, ci la credina ,rturisit de el *n nu,ele tutur)r 8!)st)lil)rB
8!rt)rii infailibilitii !a!ale gsesc *n e2!resia :e2 cat7edra( ,iDl)cul sal1at)r !entru !a!ii care au
greitB Deci !a!a e ,ai ,ult, *n $iserica 8!usean, dect *ntreg sin)dul e!isc)!il)r *n $iserica Ort)d)2B +rerile
!a!ei nu ,ai !)t fi sc7i,bate de ni,eniB
D)ctrina des!re !a!a ca l)ciit)r infailibil al lui Arist)s, e firesc s fi slbit c)ntiina !re/enei lui Arist)s
*n $isericB Tendina de a a,esteca cu,1a !e !a!a cu Arist)s se )bser1 clar *n cartea e!isc)!ului $)ugaud
:LaEglise(B -n ea !a!a este egali/at cu taina Eu7aristieiB +recu, *n taina Eu7aristiei este !re/ent, sub c7i!ul !inii
i al 1inului, dar real, Arist)s, aa i *n !a!a este !re/ent real Arist)sB -n taina Eu7aristiei, /ice $)ugaud, a1e, aa-
/icnd nu,ai ) Du,tate a lui Arist)s, !entru c El e :,ut( *n taina Eu7aristieiB i unde este aceast a d)ua
Du,tate, a!r)a!e ,ai necesar dect cea din Eu7aristieZ
$B &elibatul preoec
3t !ri1ete cst)ria !re)il)r, $iserica Ort)d)2 nu c)nsider 1iaa c)nDugal c)ntrar !re)iei, dar
!re)ii care 1)r s triasc *n cst)rie trebuie s se cst)reasc *nainte de 7ir)t)nia *ntru diac)n, iar cst)ria a
d)ua nu ) !)t c)ntracta, c)nf)r, cu1ntului 8!)st)lului +a1el, c !re)tul trebuie s fie :brbatul unei singure
fe,ei( '@ Ti,)tei 3, 2; Tit 1, 6& i 1ec7ii tradiii bisericetiB Dar sin)dul Trulan *n anul 692 a decretat *n can)anele
12 i 13 ca e!isc)!ii s fie necst)rii, nu !entru dis!reul cst)riei, ci !entru ca s se !)at dedica t)tal
c)nducerii $isericiiB
$iserica 3at)lic, *n s!ecial de la !a!a Prig)rie <@@ inter/ice cst)ria tutur)r gradel)r clericale !n la
i!)diac)nB 8ceasta st *n ac)rd cu tendina $isericii 3at)lice de a ridica clerul deasu!ra ,irenil)r, ca ) clas
!uternic i inde!endentB -n $iserica )rt)d)2 a r,as la libera alegere a fiecrui cleric dac 1rea s fie cst)rit
sau necst)ritB
TDS %! pag. 19,-19/
2erar3ia! dup protetani
+re)ia a!arine tutur)r cel)r credinci)i, Dure di1in), sluDirea e *ncredinat de c),unitate un)r !ers)ane
anu,e, Dure 7u,an)B T)t !)!)rul credinci)s are, *n ba/a !re)iei generale dre!tul de a !redica cu1ntul, de a
ad,inistra tainele, dar e2ercitarea acestui dre!t ) *ncredinea/ un)r anu,ite !ers)aneB Deci, aceste !ers)ane nu au
) !re)ie s!ecial, !ri,it de la Du,ne/eu direct, ci ele !redic i s1resc Tainele !rin delegaie de la
credinci)iB
-n :6anifestul ctre n)bili,e(, din iunie 1%24, Lut7er declar9 :T)i cretinii sunt fr *nd)ial din starea
bisericeascB ?)i t)i sunte, c)nsacrai !re)i !rin b)te/B( Air)t)nia deci nu e ) tainB ?u e2ist ) ierar7ie de
caracter sacra,entalB 6inistrul cultului nu e dect un funci)narB
La 3al1in se !r)duce ) e1)luie accentuat s!re aut)ritaris,, *nce!nd de la editarea @nstituiei din 1%39 i
,ai ales de la cea din 1%.3B El susine c Du,ne/eu a instituit *n $iserica Sa a!)st)li, !r))r)ci, e1ang7eliti,
!st)ri i d)ct)riB 8cu, nu ,ai sunt dect ulti,ele d!u categ)riiB +st)rii !)t fi nu,i i e!isc)!i, !re)i sau
!ast)riB Ei ad,inistrea/ Tainele, d)ct)rii sunt sa1anii care inter!retea/ $ibliaB Sub ei sunt diac)nii cu sluDbe
caritati1eB La aceste de,niti nu se !)ate aDunge dect !rin 1)caieB 8ceast 1)caie e !r)cla,at de !st)rii *n
funciune, cu c)nsi,,ntul !)!)rului, dar nu !rin alegere !)!ularB
Te)ria !r)testant, du! care tre!tele ierar7ice nu se de)sebesc !rintr-un 7ar s!ecial, e c)ntra/is de
Scri!turB 6ntuit)rul d s!ecial 8!)st)lil)r i deci i ur,ail)r l)r !uterea de a lega i de/lega !cateleB Sfntul
8!)st)l +a1el *i scrie lui Tit9 :Te *nde,n s ii a!rins darul lui du,ne/eu, care este *n tine !rin !unerea ,inil)r
,ele( ' Tit 1,6&B 8!)st)lul +etru care 1)rbete de !re)ia general a tutur)r cretinil)r ' @ +etru 2, 9&, 1)rbete de
!resbiterii cr)ra le este dat *n sea, s!re !st)rire t)at tur,a ' @ +etru %, 1-2&B ?u,ai *ntruct sunt de)sebi i de
!gni !rin 7arul $)te/ului, *ntruct sunt un nea, ales i sfnt, cretinii se !)t nu,i t)i ) !re)ie, aa cu, !)!)rul
e1reu era *n Testa,entul 1ec7i un !)!)r ales, ceea ce nu anula ) !re)ie de)sebitB Aarul acesta s!ecial nea1ndul
!)!)rul nu-l !)ate nici daB ?u,ai a!)st)lii au a1ut !lenitudinea daruril)r )rdinare *n $iseric !rin c)b)rrea
Du7ului Sfnt !este ei la 3ini/eci,e i le-au dat un)r anu,ite !ers)ane, e!isc)!il)r, ca ur,ai ai l)r, iar acetia au
dat din ele !re)il)r i diac)nil)r ca aDutt)ri ai l)rB
+r)testantis,ul renun la !re)ia s!ecial, *n cu!rinsul lui nu s-a ,ai trans,is !rin succesiune a!)st)lic
!uterea s1ririi tainel)r, cu e2ce!ia $)te/uluiB 8cesta este *nelesul su!ri,rii ierar7iei de succesiune a!)st)lic
*n !r)testantis,B Ea a de!)sedat lu,ea !r)testant de darurile 3inci/eci,ii, c),unicate *n tainele i cultul
$isericii !rin ierar7ie, care a !ri,it !uterile ei de la 8!)st)li i de la ur,aii l)rB Lu,ea !r)testant, din aceast
cau/, de1ine ase,nt)are cretinil)r care, dei sunt b)te/ai *n nu,ele 6ntuit)rului @isus, n-au !ri,it Sfntul
Du7, !e care ,inile 8!)st)lil)r *l trans,iteau de sus ' >B8B 19, 1&B
TDO *! p 1,9-15*.
Taina 0irotoniei
1BDeoebirea 0irotoniei de celelalte TaineB -n fiecare Tain Arist)s Se druiete !rintr-) lucrare a Sa
cel)r ce cred * n El , i ar *n Taina Eu7ari st i ei Se drui e te cu * nsui t ru!ul i sngel e SuB Dar fiind
ne1/ut i 1)ind s ne druiasc t)tui acestea, adic tru!ul i sngele Su, *n c7i ! 1/ut , trebui e s Se
drui asc !ri n !ers)ane 1/ut eB +e acest e !ers)anel e alege i l e sfi net e El * nsui !ri n Tai na
Ai r)t )ni eiB 8st fel, dac *n cel el alt e Taine Ari st )s e !ri ,i t ca 3el ce Se drui e t e !ri n !re)t , * n
Tai na Ai r)t )ni ei Se leag ca subiect ce ni se druiete *n c7i! ne1/ut de ) !ers)an u,an, !e care
c)nsacrnd-) c a ! r e ) t s a u e ! i s c ) ! , f a c e 1 / u t d r u i r e a S a c t r e n ) i ! r i n
c e l e l a l t e Ta i n e B
Da c c e l e l a l t e Ta i n e r e ! r e / i n t ,i D l ) a c e l e 1 / u t e ! r i n c a r e !re)t ul
ne ,i D l )cete ) !ut ere di n cel e dat e n)u de Ari st )s, sau *nsui t ru!ul i
s n g e l e Lu i , ! r e ) i a c a l i f i c * n s i ! e r s ) a n a 1 / u t c a r e * ,! l i n e t e a c e s t e ,iDl)ace,
!rin care Arist)s druiete !uterile Sale sau tru!ul i sngele Sau !rin acele TaineB
> r u n s u b i e c t u ,a n , c a r e s -L re!re/i nte !e Ari st )s ca subi ect *nc7i ! 1/ut,
Ari st )s nu ne-ar !utea *,!rti ca !ers)an darurile Sale, sau nu S-ar !utea drui !e Sine *nsui *n celelalte
Taine, ca !rin ,iDl)ace 1/uteB Druirea Sa nu s-ar !utea face dect *n ,)d ne1/utB Dar aceasta ne-ar ,en ine fr
ieire* n n e s i g u r a n d a c Ar i s t ) s n i S -a d r u i t * n ,) d r e a l , s a u s u n t e , r ) b i i
u n ) r i l u / i i s u b i e c t i 1 e ; n u a , a 1 e a t r i r e a l u i Ar i s t ) s c a s u b i e c t d e ) s e b i t d e n ) i
* n ! e r s ) a n a ! r e ) t u l u i c a r e n e * n t ,! i n * n n u ,e l e Lu i B
Da r d a c ! r e ) t u l i e ! i s c ) ! u l s u n t ) r g a n e 1 / u t e ! r i n c a r e Ar i s t ) s * n s u i c a
s u b i e c t * ,! r t e t e c e l ) r c e c r e d d a r u r i l e Sa l e i ! e Si n e * n s u i , e1ident c ei nu-i !)t
lua de la ei *nii aceast calitate de )rgane ale lui Arist)s c a d r u i t ) r a l ! u t e r i l ) r Lu i B ?i c i
c ) ,u n i t a t e a c r e t i n n u ! ) a t e i ,! u n e l u i Ari st )s acest e )rgane !ri n care s drui asc El
* nsui !ut eril e Sal e i !e Si ne *nsuiB Dar actele de care de!inde e2istena ei *nsi fiind s1rite de !re)t i
de
e ! i s c ) ! , T a i n a A i r ) t ) n i e i , ! r i n c a r e a c e t i a S u n t c ) n s a c r a i c a a t a r e , e s t
e c ) n d i i a ! r i n c a r e e a s e ! r e l u n g e t e i s e ,e n i n e B Ei s u n t ! l a n t a i c 7 i a r ! r i n
7 i r ) t ) n i a l ) r c a c e n t r e i c a ,i D l ) a c e i n t e r ,e di are, 1i /i bi l e al e 7aruril )r !ri n c a r e s e
s u s i n e e a , * n t r u c t s u n t ) r g a n e l e l u i A r i s t ) s , c e n t r u l i i / 1 ) r u l e i
in1i/ibilB Dar 7ir)t)nia l)r nu se face *n afara ei, ci *n snul ei, de ctre !urtt)rii aut )ri /ai ai ei, adi c de
ctre e!i sc)!i i e2i st en i i di nt re ,e,bri i eiB i ea d garanie c acetia *i sunt dai, !rin aceia, de ctre
Arist)sB
1B:reoia nevzut a lui 0rito ! izvorul preoiei vzute din 8ieric. Oa,enii *n starea de risi!ire i de
afir,are indi1idualist )rg)li)as nu !)t fi t)i !re)i ai acestei lucrriB >cndu-Se ), !entru reali/area
acestei adunri, *n care )a,enii au suferit un eec, Arist)s e unicul +re)t de!lin, !entru c e unicul ), care se
!)ate drui cu un de1)ta,ent abs)lut TatluiB El nu atea!t nu,ai, ca *nainte de *ntru!are, ) a ,e n i i s s e
a d u n e * n El , * n c a l i t a t e a c ) ,u n a l ) r d e ! r e ) i i s a d u n e i creai a, fi i ndc
)a,eni i n-au rs!uns acest ei at e!t ri B
El Se face ),ul de!li n curat di n !ut erea @!)st asul ui Su di 1i n, deci omul central, si ngurul
), care are i n t r a r e l a Ta t l i n e ! ) a t e d u c e * n Si n e i ! e n ) i , s i n g u r u l ) ,
u n i f i c a t ) r c u a d e 1 r a t , c c i n u S- a f c u t ) , ! e n t r u S i n e , * n c 7 i s * n t r - u n
i ! ) s t a s ) ,e n e s c li,itat, ci a luat natura ),eneasc *n @!)stasul larg desc7is *ntregii u,anitiB El S-a fcut
!rin aceasta singurul !re)t eficient, r,nnd i Du,ne/eu, *n care ca !re)t , deci ca ),, adun !e )a,eni
* n ,)d efect i 1B ?u,ai !ri n aceasta !)at e reda 1ia a 1eni c )a,eni l )r, ca 1i a di n Du,ne/euB
El r,ne !ri n aceast a +r e ) t * n 1 e c i , u n i c u l +r e ) t d e ! l i n , u n i c u l ) , * n c a r e a 1 e ,
i n t r a r e a i ! u t i n a ederii lng TatlB i !entru c este ne1/ut *n ur,a -nlrii Sale, El, ca unicul +re)t
de!lin, este i/1)rul *ntregii !re)ii 1/ute.
6isiunea aceasta de unic +re)t de!lin @-a dat-) lui Arist)s Du,ne/eu cel *n Trei,e, i i-a dat-) i El ca
Du,ne/eu, nu ca ),B 3ci ca ), a !ri,it-)B0S-a fcut deci E,anuel 8r7iereu !entru n)i i !rin El a1e, aducerea
la Tatl i Du,ne/eu i ne-a, re* nn)i t !)t ri 1it cu ceea ce era, la *nce!ut (B 3a 8r7iereu ne aduce *n
Sine dre!t dar sau Dertf bine !lcut lui Du,ne/euB 3ci aduce ,ai *nt i u,ani t at ea n)ast r asu,at de El
* n ,)d curat B
Dar uni ndu-Se cu n)i, ne curete i !e n)i i ne aduce, ca dar curat, lui Du,ne/euB 03nd S-a fcut deci
Ari st )s 8r7i ereul n)st ru i a, f)st adui !ri n El * n ,)dul i nt eli gi bi l
* n t r u ,i r ) s d e b u n ,i r e a s , l u i D u ,n e / e u i T a t , a t u n c i n e -a,
* n 1 r e d n i c i t i d e b u n 1 ) i n a L u i d i n b e l u g i a , a 1 u t c 7 e / i a s i g u r
c ,) a r t e a n u 1 a ,a i a 1 e a ! u t e r e a s u ! r a n ) a s t r ( ' Sf B 37 i r i l a l 8l e 2 a d r i e i & B
*. :reoi a i uni tatea 8i eri ci i.
81nd !e Ari st )s uni cul +re)t lucrnd !ri n ei , t) i !re)i i sunt )rganel e
1/utea l e ! r e ) i e i L u i u n i c e B A r i s t ) s n u a l u a t , n a
) , e n e a s c d e g e a b a ; d a r ne ,ai l ucrnd !ri n ,na Sa * n ,)d 1i /i bi l, ,na Sa e
acti 1 !ri n ,na cel )r !ri n care !rel ungete * n !l anul 1/ut !re)i a Sa ne1/ut B La fel , ne ,ai
r)st i nd !rin gura Sa *n ,)d 1/ut cu1intele Sale, le r)stete ne1/ut !rin gura )rganel)r 1 / u t e a l e
+r e ) i e i Sa l e B El l u c r e a / ! r i n , n a a c e s t ) r a * n t r u c t e i f a c t ) a t e g e s t u r i l e
s f i n i t ) a r e i s ! u n t ) a t e c u 1 i n t e l e i r u g c i u n i l e Lu i i c t r e El c u c ) n t i i n a c
s l u D e s c L u i s a u c u E l , i , ! r i n E l , T a t l u i B T r u ! u l ) ,e n e s c e i ,! ) r t a n t n u
n u ,a i c n d s e ! r i ,e s c Ta i n e l e ! r i n e l , c i i c n d s e s 1 r e s c , *ntruct e acti1 !rin el
Du7ul din tru!ul lui Arist)sB
Ari st )s e2erci t l ucrarea Sa de +re)t uni c i uni fi cat )r nu nu,ai !ri n fa!t ul c * n fiecare
c),uni t at e +re)i a Sa se e2ercit !ri ntr-un uni c )rgan, ci i !ri n fa!t ul c acest e )rgane sunt
aduse i el e l a unitate, *ntr-un centru unic 1/ut al l)rB 8cesta este e!isc)!ulB
E!i sc)!ul este re!re/entant ul de!l i n al l ui Ari st )s, 8r7i ereul uni c i uni fi cat )rB >i ecare
e!i sc)! este ca!ul unei $i seri ci l )cal e, 0ca!ul !l i nt i i l ui Arist)s(B 3 c i A r i s t ) s * l
* n 1 e s t e t e ! e a c e s t a n u n u ,a i c u 7 a r i s ,a i c u rs!underea s1r irii Tai nel )r,
s1ri te i de !re)t, ci i a Tainei Air)t )niei, !entru ca t )i !re) ii s-i ai b !re)i a !ri n
acest a i s st ea sub ascult area l ui B D a c A r i s t ) s f a c e ! r i n s f i n i r e ! e u n
! r e ) t ) r g a n i c 7 i ! 1 / u t a l S u * n s1rirea cel )rl al t e Tai ne, !e e!i sc)! * l
face )rgan i c7i ! 1/ut al Su i * n sfinirea )rganel)r 1/ute !rin care s1rete celelalte TaineB
3),uni unea e!i sc)!al , care-i are ) ,ani fest are ,ai accent uat *n si n)adel e e!i sc)!al e
al e $i seri cil )r l )cal e i * n c),uni unea *ntre ele, sau
* n S i n ) d u l e c u ,e n i c , ,) t e n e t e d u 7 u l c ) ,u n i u n i i a!)st)lice, care se c),!letea/
reci!r)c cu s,erenieB 3ci sarcina *nelegerii lui Arist)s i a dre!tei Lui !r)!)1duiri i a clu/irii !)!)rului lui
Du,ne/eu s!re ,ntuire este att de grea, c unul nu *ndr/nete s-) *,!lineasc fr *,!reuna-sftuire cu
ceilaliB
,. 2nti tui rea preoi ei i exi tena cel or trei trepte al e ei! de l a 7nceputul 8i eri cii rei
trepte al e ei ! de la 7nceputul 8i eri ci.
$a/a iniial a unitii $isericii este Arist)s, 8r7iereul !rin e2celen, s f i n i t n e ,i D l ) c i t d e
Du ,n e / e u Ta t l ! r i n Du 7 u l Sf n t , i El r , n e * n 1 e a c ba/a unit ii ei B Dar nu fr
)rgane 1/ut e uni t e * nt re el e i cu El ^ 8r7iereul uni c, !ri n e2cel enB El a al es !e cei
d)i s!re/ece uceni ci , care sunt t ri ,i i i sau a!)st)lii Lui, aa cu, El este tri,isul sau a!)st)lul Tatlui
'E1rB 3, 1&B
+ri n tri ,i t erea Sa, a!)i !ri n al egerea i sfi ni rea cel )r d)i s!re/ece a!)st )l i la
3i nci/eci ,e, se i nst i t ui e Tai na Ai r)t )ni eiB Dar c)n inut ul ,i si uni i c e l ) r a s t f e l a l e i i
7 i r ) t ) n i i i a u r ,a i l ) r l ) r * l i n d i c 6 n t u i t ) r u l * n t ) a t e ) c a / i i l e c n d l e
! ) r u n c e t e i l e d ! u t e r e a s b ) t e / e , s i e r t e ! c a t e l e , s s1reasc Eu7ari st i a, s
s!un, la lu,i n, ceea ce au au/i t de l a El , l a urec7e '6tB 14, 27& i ceea ce au 1/ut la El, s *nde,ne s
fie !/ite cte a !)runcit El' 6t B 2 5 , 2 4 & B 37 i a r * n d e f i n i r e a d i f e r i t e l ) r ! u t e r i i l u c r r i a l e
a ! ) s t ) l i l ) r i ur,ail)r l)r de ctre Arist)s, a1e, i d)1ada instituirii l)r ca e!isc)!i i !re)iB-n
E1ang7eli a du! @)an '24, 22&, @isus le trans,i t e a!)st )l i l )r i ur,ail )r l )r ! u t e r e a
e ! i s c ) ! a l s a u ! r e ) e a s c d e a i e r t a ! c a t e l e , ! r i n s u f l a r e a Du 7 u l u i Sfnt, care este
ar1una Air)t)niei, ce le 1a fi dat c),!let la 3inci/eci,eB
L a * n c e ! u t , n u ,i r e a d e ! r e ) i i e!isc)!i se da tutur)r cel)r !e care a!)st)lii *i
7ir)t)neau ca ur,ai ai l)r '>a!te2 4 , 1 7 - 2 5 & B S - ar !ut ea ca, att t i ,! ct c),uni t i le
creti ne erau ,i ci i l a,ari distane, ca unele ce luau fiin ,ai ales *n )rae, aceti ur,ai s fi f)st de cele
,ai ,ulte )ri !r)!riu-/is e!isc)!i, inclu/nd *n ei calitatea de !re)iB Dar la d e s t u l d e s c u r t t i ,! d u ! c e
c ) ,u n i t i l e c r e s c i s e * n t i n d i l a s a t e , a c e t i e!isc)!i a!ar ca *n/estrai cu !uterea de a
7ir)t)ni !re)i ca aDut)are ale l)r 'Tit1, %& i de a su!ra1eg7ea acti1itatea acest)ra '1 Ti,B %, 19&B
E!i sc)!i i de la *nce!ut au !ut ut s se nu,easc i !re) i *nt ruct * n 7 a r u l
e ! i s c ) ! a t u l u i s e c u ! r i n d e d e f a ! t i c e l a l ! r e ) i e i , d a r n u i i n 1 e r s B - n sensul acesta,
i +etru, ca e!isc)!, se nu,ete *,!reun !re)t '1 +tB %, 1&; la fel a!)st)lul @)an '3 @nB 1, 1&B
+e l n g e ! i s c ) ! i i i ! r e ) i i a e / a i * n c d e a ! ) s t ) l i , t ) t a c e t i a a u a e / a t
! r i n ! u n e r e a , i n i l ) r i ! e ! r i ,i i d i a c ) n i ' >a ! t e 6 , 6 & B Tr e a ! t a l ) r a c)ntinuat a!)i
*nc din ti,!ul a!)st)lil)r '1 Ti,B 3, 12&B
.. &aracterul du3ovnicec al preoiei luGitoare cretine i preoia general.
- n t r u c t a u c ) ,u n c u c r e d i n c i ) i i a d u c e r e a l ) r d u 7 ) 1 n i c e a s c d i n !uterea Dertfei
lui Arist)s, slu@itorii cretini nu mai sunt separai !e cre!incioi 'n mo!ul ' n care erau preoii !in legea veche,
sau cei pg7ni( E un alt ,)t i 1 !ent ru care se e1it l a * nce!ut ul $i seri cii nu,i rea l)r cu nu,el e de
sacerd) i, f)l )si t *n <ec7iul Testa,ent i *n !gnis,BT) i cret ini i sunt * n acest sens ) 0!re) ie
* ,!rt easc( '1 +tB 2, 9&B
+r e ) t u l ?) u l u i Te s t a ,e n t s e d e ) s e b e t e d e ! r e ) i i c a s i ,! l i Dertfit)ri ai <ec7iului
Testa,ent i ai !gnil)rB El se de)sebete i !entru c, *n ac)rd cu !re!)nderena ce ) are ca fact )r
du7)1ni cesc uni ficat )r, *n ,i si unea
l ui i nt r i !redi carea cu1nt ul ui i !st )ri rea credi nci )il )r, !ent ru f)r,area du7)1niceasc a l)r,
a1nd s se f)l)seasc i de ele ca ,iDl)ace de ,eninere a unitii credinci)il)r *n Arist)s i *n $iseric i ca
,iDl)ace de c)nfigurare a l)r du! c7i!ul lui Arist)sB
Dar !entru c sluDirea *n1t)reasc i !ast)ral a !re)il)r c)ntribuie de fa!t i ea la de/1)lt area
!re)i ei generale a credi nci )il )r i l a ,en inerea unit ii l )r * n Ari st )s, sau a $iserici i, la
c)nfi gurarea tut ur)r du! acel ai c7i ! unit ar i aut ent i c al l ui Ari st )s, ea trebui e s se e2ercit e
de ase,enea *n ,)dunitarB +entru asigurarea acestei uniti de *n1tur, de s1rire a Tainel)r, de !st)rire,
sau de f)r,are a credinci)il)r du! c7i!ul lui Arist)s i de 1ieuire al l ) r * nii du! acest c7i !, e necesar
ca !re) ii s ai b un cent ru su!eri )r al l)r in1estit cu !uterea de sus !entru !strarea nesc7i,bat a
*n1turii, a s1ririi Tainel)r i a c)nducerii credinci)il)r, c)nf)r, )rnduirii a!)st)lice a $isericiiB 8cest
centru su!eri)r este e!isc)!ulB
/. Succeiunea apotolic
Trans,i t erea acel ui ai 7ar de l a e!isc)!i l a e!isc)!i, *nce!nd de la a!)st)li, )dat cu
trans,iterea !uterii i )bligaiei de a !/i aceeai *n1tur iacel eai n)r,e al e Tai nel )r i al e !st )ri ri i,
se nu,et e succesi une a!)st )l i cB De a c e s t 7 a r c e 1 i n e d e l a a ! ) s t ) l i s e * ,! r t e s c ,
! e , s u r a s l u D i r i i l ) r ,a i restrnse, de l a e!isc)!ul fiecrei e!ar7ii , t ) i !re) ii acelei
e!ar7i i, !ri ,i nd ) d a t c u e l ! u t e r e a i ) b l i g a i a d e a ! r e d i c a a c e e a i * n 1 t u r i d e
a ! / i a c e e a i r n d u i a l * n s 1 r i r e a Ta i n e l ) r i * n ! s t ) r i r e a s u f l e t e l ) r ! e c i l e
c ) n f ) r ,e c u t r a d i i a 1 e n i t d e l a a ! ) s t ) l i B $i s e r i c a t r i e t e a s t f e l t ) t d e a u n a
d u 7 ) 1 n i c e t e d i n a c e l a i 7 a r a ! ) s t ) l i c i d i n a c e e a i * n 1 t u r i r n d u i a l
sacra,ental i e1ang7elic a!)st)lic >act)rul interi)r al acestei succesiuni este Arist)s *nsui i Du7ul Su cel
Sfnt, iar fact)rul 1i/ibil este $iserica *ntreag *n !relungirea ei, !st)rit dee!isc)!iB
@B[ar,iris /ice9 0E necesar s se adauge c succesiunea a!)st)lic nu se li ,i t ea/ nu,ai l a i rul
i st )ric ne* nt reru!t al e!i sc)!i l )r, sau la succesi unea
* n 1 t u r i i a ! ) s t ) l i c e ' s u c c e s s i ) d ) c t r i n a e & , c i s e e 2 t i n d e i l a
s u c c e s i u n e a a!)st)lic a sluDirii i de,nitii sfinit)are, ca i la irul c)ntinuu i ne*ntreru!tal generaiil)r de
cretini din t)ate 1eacurile, la succesiunea a!)st)lic a *ntregii
$i s e r i c i B 8c e a s t a , d u ! ,) a r t e a a ! ) s t ) l i l ) r , a f ) s t ! u r t t ) a r e a
g e n e r a l i ! r i n c i ! a l a a ! ) s t ) l i c i t i i i a s l u D i r i i a ! ) s t ) l i c e ,
i n n d s e a ,a c D u 7 u l 3inci/eci,ii S-a rs!ndit nu nu,ai !este cei d)i s!re/ece a!)st )li ,
ci i !este t )t !)!)rul lui Du,ne/eu al legii cel ei n)i i !est e t )at $i serica !ri n ,ul i ,ede
daruri , trans,i se succesi 1B B B -n sensul acest a larg, se !)ate s!une c e2i st ) s u c c e s i u n e
a ! ) s t ) l i c a t u t u r ) r c r e d i n c i ) i l ) r b ) t e / a i * n $i s e r i c , ! e b a / a c 7 e , r i i l ) r l a
! s t r a r e a , r t u r i e i c r e d i n e i i a * n 1 t u r i i a ! ) s t ) l i c e ! r in d i f e r i t e d a r u r i a l e
c r e d i n c i ) i l ) r c e ! a r t i c i ! * n t r - u n a n u ,i t g r a d l a * n t r e i t a de,nitate a lui Arist)s, sub
*nrurirea Du7ului Sfnt ce lucrea/ *n $iseric(B
1. (pectele vzute ale 0irotoniei i puterii nevzut acordat prin ea
a& S1rit)rul i !ri,it)rul TaineiB
S 1 r i t ) r u l Ta i n e i e s t e e ! i s c ) ! u l e ! a r 7 i e i s a u d e l e g a t u l l u i ; un ar7iereu ; !entru
!re)ii i diac)nii c7e,ai s sluDeasc *n cadrul ei, iar !entru un e!i sc)!, t rei sau cel !u in d)i e!i sc)!i,
re!re/entnd e!i sc)!at ul $i seri cii aut)cefale res!ecti1eB
Du! tradiia $isericii )rt)d)2e, nu !)t fi 7ir)t)nii dect ,e,brii de se2 brbt esc ai $i serici i, care
,rt uri sesc credi na ei i 1)r s-i *,!lineasc fa de $i seri c * ndat )ri ri l e ce in de t rea!t a
i erar7i c *n care sunt i nt r)dui B -n ac e s t s c ) ! $i s e r i c a a c e r u t c a e i s f i e * n t r e g i l a
,i n t e i l a t r u ! i s a i b ) ! r e g t i r e t e ) l ) g i c i u n n u ,e n e c ) ,! r ) ,i s B La
t r e a ! t a e ! i s c ) ! a l n u ! ) t a D u n g e , d u ! 7 ) t r r e a Si n ) d u l u i <-<@ e c u ,e n i c , d e c t
c e i n e * n s u r a i s a u 1 d u 1 i ! r i n d e c e s u l s ) i e i , d e 1 e n i i * n ! r e a l a b i l i e r ) ,) n a 7 i B
+e n t r u ! r e ) i i d i a c ) n i n u n t a e s t e ) ! r i t d u ! 7 i r ) t ) n i e Sunt der)gant e !ent ru
aut )ri tat eaunui !re)t unele situaiiB
b& Enduiala Air)t)niei ' 1e/i TDO @@@,! 175-153&B
TDS %! p %..-%99. Taina 0irotoniei
1.De'iniie. Air)t)nirea este Taina *n care, !rin !unerea ,inil)r ar7iereului i !rin rugciune, se
*,!rtete !ers)anei anu,e !regtite, Aarul, care d !utere de a *n1 cu1ntul lui Du,ne/eu, a s1rii taine i
de a c)nduce !e credinci)i la ,ntuireB
%.@umirile. Din grB heirotonia sau heirotesia, a !ri,it i nu,ele de Air)t)nie sau Air)tesieB 3u ti,!ul a
r,as nu,ai ter,enul de 7ir)t)nieB Air)tesia este ) ierurgie !rin care !rin care se instituie gredele inferi)are ale
ale ierar7iei, i rauguri sau de,niti bisericetiB
8!usenii ) nu,esc9 )rdinati), benedicti), !re/biterii ,inisteriu, etcB
*.2ntituireaB D)rind ca )!era Sa de ,ntuire s c)tinuie i !este 1eacuri, Arist)s i-a ales a!)st)li, cr)ra
le-a dat !utere de a c)ntinua )!era SaB @n 24, 21-239 *recum A-a trimis pe Aine Tatl aa v trimit i eu pe voi( i
grin! aceasta a suflat i le-a zis4 Luai Duh Sf7ntB crra ve-i ierta pcatele vor fi iertateB crora le vei ine vor
fi inute( Deci le d !utere de a *n1a de a c)nduce i de a *,!rti( 8cest lucru *l face nu nu,ai cu cu1ntul ci i
cu fa!ta sensibil, !rin suflareB
.B +artea 1/ut a Air)t)niei c)nst *n !unerea ,inil)r ar7iereului !e ca!ul celui ce se 7ir)t)neteB 8!)i
ur,ea/ rugciunea (Du,ne/eiescul dar,care !e cele ne!utinci)aseBBB(B
.. E'ecteleB -,!rtirea 7arului !re)ieiB
/. Sv+ritorul este e!isc)!ulB Tit 1, %; @ Ti, %, 22B
1. :rimitorul este cretinul )rt)d)2, liber, ,aD)r, de se2 ,asculin, s nt)s tru!ete i sufletete i !regtit
s!re acest sc)! din !unct de 1edere intelectual i ,)ralB Diac)nii i !re)i !)t fi cst)rii, *ns trebuie cununai
*nainte de Air)t)nie, cci du! aceasta nu ,ai este !er,is s se cununeB E!isc)!ii nu au 1)ie s fie cst)riiB
>e,eile nu !)t !ri,i taina Air)t)nieiB @ 3)r 1., 3.
6)ntanitii 7ir)t)neau i fe,eile, iar unele secte !r)testante ad,it fe,eile *n rndul !ast)ril)rB
TTDE! p 15/-151.
Taina +re)iei sau a Air)t)niei este Taina intr)ducerii *n succesiunea a!)st)lic, !rin cansacrarea
sacra,ental, a sluDit)ril)r bisericeti, c)nsacrai acel)r sluDiri !e care 8!)st)lii le-au recun)scut ca fiind du!
!)runca lui Arist)s i fr de care identitatea i unitatea $isericii !)t fi garantateB
+re)ia ; 7aris, i sluDire recun)scute i c)nsacrate !rin 7ir)t)nie se e2ercit *n ,ai ,ulte direcii9
*re!ica $vanghelic 'EfesB 3, 6-9& sau sluDirea cu1ntuluiB +redicarea E1ag7eliei *nsea,n, !e lng
1estirea ist)ric a lui @isus Arist)s i a *n1turii lui, !r)!)1duirea *ntr-) !ers!ecti1 es7at)l)gicB
Sv7rirea Sfintelor Taine '@ 3)rB 1., 16-17; @ Ti,B 2,1&
Slu@irea pastoral '@ 3)r 12, 15& care nu *nsea,n d)ar a c)nduce i a )ficia, ci, ,ai ales a !st)ri, adic a
a!ra, a )feri ) 7ran, a *ntreine !rin DertfB
@erar7ia *n $iseric nu e ) instituie clerical, de sine sttt)are, de)arece i ,irenii !artici! la !re)ia lui
Arist)sB

1,. E3atologia # 7nvtura cretin depre moarte i nemurirea u'letului. Lumea care va vin.
5.-&ea&ea #m!l!i ./&. /&#f. 0&. I#n 1&ia) 2 p. 1,*311,............................................................24
Fiin4a !man: # plsm!i&e a i!5i&ii l!i 0!mne6e!...................................................................24
F&!m!se4ea #&igina&( .7al#s)............................................................................................... 25
/ana8#tis 9ellas 2 :m!l, ";ip al <&;etip!l!i: =";ip al -;ip!l!i= >ei?#n @i?#n#s(A..................2)
/&. /&#f. Bni'. 0&. 0!mit&! %tnil#ae 2 -#nstit!ia #m!l!i......................................................2+
C&!p!l 2#&gan st&'e6i! al tainei infinite a l!i 0!mne6e!(, C/0DB, 1353142.......................32
+. /&ea"insti&ea Eai"ii 0#mn!l!i, "insti&ea sfin4il#&, i"#anel#& Fi.............................................42
E#aFtel#&............................................................................................................................... 42
+.1 Re6!mat in: /&./&#f. I#an 1&ia, ,,C&atat e Ce#l#gie 0#gmati" Fi @"!meni"( '#l. I,
eit!&a <n&eian, %i5i!, 2,,+, pag. 3283342............................................................................42
+.2 Re6!mat in: 7a&l -;&istian Felm8 0#gmati"a eGpe&ienei e"le6iale(, e. 0eisis, %i5i!,
1+++, pag. 13)315+.................................................................................................................... 45
+.3 Re6!mat in: /a!l @'#?im#' :&t##Gia(, eit!&a @I1E1:R, 1!"!&esti, 1++) pag. 1)23
1)8 .......................................................................................................................................... 4*
14. @s;at#l#gia 2 $n't!&a "&etin esp&e m#a&te i nem!&i&ea s!flet!l!i. H!mea "a&e 'a s
'in............................................................................................................................................ 88
1.1 I!e"ata pa&ti"!la& i "#nse"inele ei pent&! sta&ea s!fletel#&. R!g"i!nile pent&! "ei
a#&mii $n 0#mn!l................................................................................................................. +,
1.2 0ife&ene "#nfesi#nale "! p&i'i&e la es;at#l#gie...............................................................+1
1.3 -;ip!l $nn#it al l!mii. /a&!sia sa! a #!a 'eni&e a 0#mn!l!i...........................................+2
1.4 n'ie&ea m#&il#&. 9at!&a t&!p!&il#& $n'iate.........................................................................+3
1.5 I!e"ata !ni'e&sal sa! #5tea i 'iaa 'eni"..............................................................+4
1.) i 'iaa 'ea"!l!i "e 'a s fie( 2 t&st!&a f!namental es;at#l#gi" a Ce#l#giei :&t##Ge
.0@@)..................................................................................................................................... +)
-nelegnd !rin Es7at)l)gie !artea final a e2istenei creaiei, nu *n sensul c du! ea ur,ea/ sfritul
t)tal al e2istenei, ci *n sensul c aceast eta! final durea/ 1enic, ne,aifiind ur,at de nici ) alt eta!B Du!
credina cretin, e2istena creaiei are trei eta!e9 cea de la creaie !na la Arist)s, cea *n Arist)s sau deter,inat de
Arist)s !n la sfritul f)r,ei actuale a lu,ii i cea care ur,ea/ du! acest sfritB +ers)nal, !entru cei ce n-au
cun)scut !e Arist)s, ea are nu,ai d)u eta!e9 cea de la *nce!utul e2istenei l)r !n la ,)arte i cea du! ,)arte
'!entru cei ce au ) alt credin&; !entru ceilali are trei eta!e, *ntruct c7iar dac au !ri,it !e Arist)s curnd du!
naterea l)r du! tru!, !rin $)te/, cea dinainte de $)te/ e de)sebit de cea *n Arist)sB >a/a din ur, a e2istenei,
cea 1enic, e fericit !entru cei ce au !ri,it !e Arist)s i au de/1)ltat c),uniunea cu El, fericirea ei c)nstnd *n
des1rirea c),uniunii cu El; sau e nefericit, *ntruct, dei au !ri,it-) !rin $)te/, ei nu au de/1)ltat *n cursul
1ieii !,nteti c),uniunea cu Arist)s cel *n1iat, din care cau/ 1)r fi li!sii de ea i *n 1iaa 1iit)areB
+entru aceast fa/ final i etern e t)at 1iaa *n Arist)s !e !,nt; !entru ea S-a *ntru!at, a ,urit !e
cruce i a *n1iat Arist)s i ne-a c7e,at i a r,as !rin c)nlucrarea n)astr *n c),uniune cu n)iB +entru ea este
t)at ic)n),ia du,ne/eiasc gndit *nainte de 1eciB S!re aceast des1rire final *n Du,ne/eu ar fi *naintat
lu,ea dac nu s-ar fi !r)dus cderea str,)il)rB Deci cu aceast int a creat Du,ne/eu lu,eaB Dac n-ar fi
e2istat aceast fa/ final, ar fi /adarnic t)at 1iaa n)astr !,nteasc cu Arist)sB 3retinii cred c *nsui sensul
1ieii s-a R,!linit Rn Arist)s, *ntruct El a dat !)sibilitatea s se aDung la des1rirea final i la 1iaa de 1eciB
Dac nu,ai es7at)l)gia d sens 1ieii !,nteti, atunci ,)artea se *nscrie ca un ,),ent necesar i !lin
de sens !e traiect)ria 1ieii *nce!ute la natere, ea fcnd s treac 1iaa n)astr !,nteasc *n fa/a es7at)l)gic,
ac)l) unde se rele1ea/ sensul de!lin al e2istenei !,ntetiB
6)artea *neleas ca si,!l ni,icire e du,anul cel ,ai teribil nu al s!eciei, nu al naturii *n care !ers)ana
se !ierde, ci al !ers)aneiB >r ,)arte e2istena u,an de1ine ,)n)t)n, nu aDunge la n)utatea abs)lut !e care )
caut !rin lansarea c)ntinu s!re ce1a n)uB -n ter,eni te)l)gici, ,)artea, fiind singura trecere de aici la
Du,ne/eu, arat transcendena lui Du,ne/eu i a 1ieii n)astre de!line *n El, ca *,!linire a eiB
-n cretinis, ,)rii nu sunt !lni cu dis!erarea c unicul l)r c7i! de e2isten a dis!rut *n neant, !entru
t)tdeauna ci, !entru !ierderea unui aDut)r *n !ers)ana l)r i la gndul c au ,urit ne!regtiiB De aceea, l)cul
!rinci!al *l in rugciunile !entru ei, cu )ca/ia ,)rii l)r i du! aceea, )dat cu regretul !ierderii unui aDut)r
te,!)rarB De aici 1ine i )bligaia a,intirii l)rB De fa!t, nu,ai !entru credina cretin ,)artea are un sens, att *n
ce !ri1ete )riginea, ct i r)stul c!tat de ea *n Arist)sB S!ai,a de ,)arte arat c ea nu e un fen),en cu t)tul
natural, ci c s-a !r)dus ca un fen),en c)ntrar naturii, ca ) slbire a c),uniunii cu Du,ne/eu, i/1)rul 1ieiiB
3retinis,ul e2!lic aceast s!ai, de ,)arte !rin fa!tul c ea a a!rut ca !edea!s i ca ur,are a !catului
!ri,il)r )a,eni, !entru ieirea l)r din c),uniunea cu Du,ne/euB
8stfel ,)artea a a!rut ca ) des!rire nefireasc a sufletului de tru!, ca ur,are a slbirii c),uniunii
),ului cu Du,ne/eu, i/1)rul !uterii i al 1ieii, deci ca ur,are a !catului; des!rirea sufletului de tru!, fiind
ur,are a slbirii c),uniunii cu Du,ne/eu, duce la ) desfiinare a acestei legturi dinc)l) de ,)arteB -n Arist)s,
c),uniunea cu Du,ne/eu fiind restabilit, ,)artea r,ne ca des!rire a sufletului de tru! i !rin aceasta i
cretinul triete *,!reun cu ceilali )a,nei tea,a de durerile ei, dar *n ,)d ,ai atenuat; iar la cei tari *n credin,
ce de e2e,!lu ,artirii, ea e c)!leit cu t)tulB -n aceast tea,, cretinul are se,nul 1iu al )riginii ,)rii *n
!catul !r)t)!rinil)r, ale crui ur,ri se !strea/ !n la sfritul lu,iiB
Ea7ner 1)rbete des!re aflarea unui r)st !)/iti1 al ,)rii asu!ra naturii u,ane *nsei, fa!t care li!sea
te)l)giei cat)lice i !r)testante dinainte, care *nelegeau ,)artea ca si,!l !lat sau is!ire Duridic ac)rdat lui
Du,ne/euB
Slbirea tru!ului s!re sfritul 1ieii i ne!utina lui t)tal !e care ) si,t a!r)!iindu-se, nu ) ,ai triesc ca
!e ) stare care se )!une acestei dis!)/iii de !redare t)tal a l)r lui Du,ne/eu, ci ca !e ) stare care accentuea/
dis!)/iia l)r de !redare lui Du,ne/eu, care e t)t)dat ) luare *n st!nire t)tal a sa *nsui, ca !ers)an; *neleas
i ca ,icare *n 1ia, ,)artea se !)ate s)c)ti !redare c),!let a ),ului lui Du,ne/eu *n ,),entul ,)r ii, c7iar
*n cretinul luat de ,)arte !e neate!tate, cci t)at 1iaa lui trit ca ) !redare t)t ,ai de!lin lui Du,ne/eu
include *n ea intenia !redrii t)taleB Dac !rin $)te/ !ri,i, !rin Arist)s !utere !entru aceast ,)arte cu El, ca s
fi, t)tdeauna 1ii *n El, iar aceast ,)arte ; 1ia are ) de/1)ltare !rin c)nlucrarea n)astr, cu1intele !atriar7ului
8tenag)ra, c *n ,)arte actuali/, $)te/ul n)stru, ca!t un adnc *nelesB 6)artea *n care i s!re care *naintea/
cretinii care triesc *n Arist)s etse ) ,)arte cu Arist)s i de aceea este *n acelai ti,! ) *naintare *n 1ia, cci
Arist)s *n care *naintea/ ei este Arist)s care, !rin ,)artea cu El, ne aduce la *n1ierea cu ElB
-n1tura des!re ne,urirea sufletului era *nte,eiat !e ideea des!re indestructibila lui substan
s!iritual, si,!lB Dar dac *n1tura aceasta e ) *n1tura a credinei, i nu a fil)s)fiei, ne,urirea sufletului
trebuie *nte,eiat !e credina c Du,ne/eu ine ca sufletul s fie ne,urit)rB
Dac Du,ne/eu l-a fcut !e ), !ers)an, ca !artener de relaie, l-a fcut !entru ) relaie 1enic i
ne*ntreru!tB
?u,ai )biectele se de/agregB +ers)anele r,n indestructibile, ca entiti unice, )riginale, dar, *n acelai
ti,!, ca surse de nec)ntenit n)utate *n atitudinile i re1elaiile 1)ii l)rB O !ers)an n-) !ute, uita, fie c ne-a
fcut bine, fie c ne-a fcut ruB i *n a,bele ca/uri 1re, s dure/e *n 1eci, fie !entru a se ci de rul ce ni l-a
fcut, fie !entru a ne bucura c)ntinuu de drag)stea eiB Du,ne/eu, cnd l-a fcut !e ), ca !ers)an, i-a dat )
*nse,ntate de !artener ne*ncetat al Su, l-a fcut !entru ) relaie ne*ntreru!t cu SineB 8ceasta se 1ede i din
unicitatea !ers)aneiB ?ici ) !ers)an nu !)ate fi *nl)cuit cu alta; nu !)ate fi *nl)cuit *n ceea ce !)ate da eaB De
!ierderea ei nu sufer !r)!riu-/is ea *nsi, ci celelalteB +rin ,)artea unei !ers)ane se ia i cel)rlalte !utina unei
relaii de ne*nl)cuitB La fel !entru Du,ne/eu fiecare dis!rut de t)t ar *nse,na ) relaie de ne*nl)cuitB Du,ne/eu
nu se *,!ac cu li!sa un)r relaii de ne*nl)cuit du! ce El le-a 1)itB +entru c *n El nu e2ist c)ntradicieB
1.1 Nudecata particular i conecinele ei pentru tarea u'letelor. Rugciunile pentru cei adormii 7n
Domnul
+rin afir,aia :Lumea ce va s vin( '6tB 2., 3&, adic 1enirea lui Arist)s *n !lin sla1a !e n)rii cerului
'6tB 2., 34&, se desc7ide ) !ers!ecti1 infinit a -,!riei lui Du,ne/eu, *nce!utul unei lu,i *nn)ite care
ur,ea/ /ilei a a!tea, si,b)lul acelui :mtlent-um( *n care @isus 1a *,!ri cu dre!iiB De altfel, Niua D),nului
indic i :Oiua Pu!ecii( '6tB 12, 36&, ,),entul final al tensiunii dintre Arist)s i !uterile rului '@ Tes, %, 2&;
8ccentul nu a f)st !us !rea ,ult asu!ra e1eni,entel)r :Oilei Domnului(, ci !e !r)sl1irea >iului, 3are 1a intra :'n
slava mare( !e care a a1ut-) din 1enicie, *,!reun cu Tatl '@nB 17, %&B 8tunci t)at creaia su!us legii !catului
i *n ate!tare s fie rscu,!rat 'E),B 5B 24-21& 1a fi *n1iat i transfiguratB 3ei bln/i 1)r !ri,i ca ,)tenire
acest !,nt *nn)it '6lB %, %&B
-n1tura des!re *n1ierea '>B8B 2., 1%&, adic refacerea unitii tru!ului i a sufletului !entru a !ri,i,
astfel, rs!lata unii s!re sla1a cereasc, alii s!re )sandaB ?i,eni nu este e2clus de la aceast *n1iere, indiferent de
,eritele lui, du! cu, a artat Sfntul @)an Arist)s),B +rin aceasta, ni,eni nu e *n afara -,!riei, nu,ai c se
!)ate 1)rbi de :mic( i de :mare( *n *,!ria ceruril)r '6tB %, 19&B 3a artic)l de credin, *n1ierea ,)ril)r a f)st
intr)dus *n Si,b)lul )rt)d)2 de la 3)nstantin)!)l, sub f)r,a unei >gduine i ate!tri9 :?tept 'nvierea
morilor i viaa veacului ce va s vin(B +entru 8!)st)li, argu,entul *n1ierii ,)ril)r se ba/ea/ !e realitatea
7rist)l)gic; :)oia &elui &e A-a trimis aceasta este4 s nu pier! nimic !in tot ce Ai-a !at s-i 'nviez 'n ziua !e
apoi( '@n 6, 39&B
-n *n1tura des!re *n1ierea ,)ril)r, cretinis,ul rsritean a 1rut s !un *n 1al)are ideea c ,)artea
nu este ) !ierdere sau ) desfiinare a !ers)anei i a !ers)nalitii ),ului, ci ) trecere s!ic ) unic e2islen cu
Du,ne/eu s!re 1enicie Tru!ul se 1a strica !entru a *n1ia nestneci)sB -n acest sens, c)ndi ia natural a tru!ului se
!strea/, dar c)ru!ia *n sens de dis)luie a dis!rutB
Te)l)gia rsritean a insistat i asu!ra *n1ierii tru!uril)r i !entru a !stra unitatea fiinei u,ane *n
dualitatea tru!-sufletB 8stfel, te)l)gia 1)rbete des!re ,)artea fi/ic, care nu *nsea,n dis!ariia !ers)anei, ci
de/agregarea i *,!rtierea ,ateriei !rii c)r!)rale, cci i tru!ul este c)nsacrat lui Du,ne/eu, a!arine lui
Arist)s '1 3)rB 6, 16-24&B
-n1tura des!re Dudecata ulti,, este *n1tura des!re c)nfruntarea ist)riei i a ),ului cu dre!tatea lui
Du,ne/eu, la sfritul 1eacuril)r, cnd *ntreaga lu,e 1a fi adus sub aut)ritatea su!re, a lui Du,ne/eu 'cfB E1rB
.B 13&B Fudecata a!arine >iului O,ului '@nB %, 22; 27-34&, 3are-i as)cia/ !e !rietenii si9 :)oi, care Ai-ai urmat
Aie, vei e!ea ii vot pe !ousprezece tronuri, @u!ec7n! cele !ousprezece senunit ale lui %srael( '6tB 19, 25&B
8ceast inf)r,aie 1a fi !reluat de aut)rul 8!)cali!sei, care !une accentul !e ,uli,ea ce se !re/int *naintea
tr)nului lui Du,ne/eu, aducnd laud, ad)rare i ,ulu,ire :&elui ce a!e pe tron( 'cf 8!)cB .B 9-14; 7,9 -17&B
Fudecata nu este /iua r/bunrii, ci /iua rs!ltirii, cnd fiecare 1a da sea, de lucrul ce i s-a *ncredinat 'cfB 6cB
13, 3.&, liste un act de dre!tate, de aceea fiecare 1a fi Dudecat du! c)ntiina i du! legea sa '@nB 6, .%&B +entru
unii, Dudecata 1a fi un act de binecu1ntare i de ,ulu,ire; !entru alii 1a fi un act de se!arare i de i/)lareB
3re/ul de la ?iccea se *nc7eia cu aceast declaraie final :+mpria lui Dumnezeu nu va lua sf7rit(B
@isus Arist)s 1ine ca un 6esia unic, 3are aduce !e !,nt *,!ria lui Du,ne/eu '6tB 3, 2; ., 17&B 8 1)rbii
des!re *,!rie t)t ti,!ul, *n +redica de !e 6unte i, ,ai ales, *n !arab)le '6t, 3a!B %-7&, unde ) c),!ar cu
s,na de ,utar, cu aluatul, !erla, banul !ierdut, c),)ara, nunta, banc7etul, casa Tatlui, 1iaB Se,nele
*,!riei sunt cele de la 3ina cea ulti,, cu 8!)st)lii9 :&a s m7ncai i s #ei la masa Aea 'n 'mpria Aea i
s e!ei pe tronuri @u!ec7n! cele !ousprezece seminii ale lui %srael((
Eugciunile !entru cei ,)ri i Dertfele aduse !entru curirea !catel)r sunt cun)scute i !racticate *n
<ec7iul Testa,ent '11 6ac 12, .2-.6&B $iserica Ort)d)2 *n1a c9 Du,ne/eu nu !redestinea/ i nu tri,ite !e
ni,eni *n iadB ?u 1rea ca cine1a s !iar, ci ca t)i s aDung la !)cina '@ +tB 3B 9&, ti,!ul de ,ntuire, de
!regtire este 1iaa aceasta, aici i acu, '@@ 3)rB 6B 2&, !),enirea liturgic a ,)ril)r i ,il)steniile *n nu,ele l)r
sunt !trunse :n!e@!ea 'nvierii i a vieii !e veci( cu *ncredinarea c e2ist ) sc7i,bare !)sibil, nu *n sensul de
t,duire i curire a firiiB
1.% Di'erene con'eionale cu privire la e3atologie
6ilenaris,ul este ) credin du! care Arist)s 1a re1eni, *n sla1a, !e !,nt i 1a d),ni cu sfinii Si ti,! de )
,ie de ani, satana fiind legat *n acest ti,!B +rintre gru!urile care !r)!un aceast inter!retare a :mileniului( se afl
i 8d1entitii de /iua a a!teaB Obiecii *,!)tri1a acestei c)nce!ii9 a& e2ist ) diferen radical *ntre es7at)l)gic ;
ansa,blu de e1eni,ente, !arte integrant din ic)n),ia ,ntuirii - i ,iturile a!)cali!tice, care sunt ut)!ii
,ilenaristice i ,esianis,e ist)rice; b& 3nd @isus Arist)s 1)rbete de 1ia, Se refer adesea, la 1iaa 1enic 'cfB
@nB 3, 36&B 8ceasta nu *nsea,n c :viaa !up moarte( se afl unde1a, dinc)l) de realitile !,nteti i de
ti,!ul ist)ricB <iaa 1enic *nce!e aici i acu,; c& Sectele a!)cali!tice ; cu !retinsele l)r !re/iceri des!re un
sfrit al lu,ii *n 2444, un sfrit *n de/)rdine, !recedat de catastr)fe c)s,ice ; creea/ c)nfu/ii gra1e, *ntreinnd
un !esi,is, etic i ) indiferen ires!)nsabil fa de catastr)fa nuclear, care trebuie s fie c),btute cu t)at
triaB
3)nsecinele aceste d)ctrine sunt radicale9 li!sa )ricrui !r)ces de sfinire, dis!ariia Dudecii de a!)i i
c7iar ,ntuirea dia1)lului 'OrigenB De principiis, @@@B 6B %&B
4ur%atoriul ; aceast n)iune a!are *n te)l)gia sc)lastic *n sec)lul T@@ *n actele !a!ei @n)c7entie al @<-
lea, *n 12%.B 3a artic)l de credin este ,eni)nat la 3)nciliile din LQ)n '127.& i >l)rena '1.39& i f)r,ulat la
3)nciliul din Trident '1%%3&B +urgat)riul este *neles ca ) stare de curire sau !urificare !rin suferin, !entru cei
care, *n ,),entul ,)rii ; sunt ,ntuii i *n stare de 7ar, dar nu au !ltit *nc dat)ria t)tal de !edea!s !entru
!cate, nefiind deci !regtii suficient !entru 1ederea lui Du,ne/euB +urgat)riul este i,aginat ca un al treilea l)c,
alturi de iad i de rai, un l)c !urificat)r de trecere !rintr-un f)c ,aterial, fi/ic, creat, un infern te,!)rar i
!r)1i/)riu, *n care suferina are 1al)are de is!ireB
+urgat)riului sunt destinai cei care au s1rit !cate 1eniale 'nu de ,)arte& i le-au ,rturisit, dar !entru
care nu au satisfcut *n ti,!ul 1ieii, !enitena c)res!un/t)areB @deea este c !catul, c7iar ,rturisit,
dese,nea/ ) c)nda,nare te,!)rar i c actele de !eniten *n aceast 1ia nu sunt suficienteB +ede!sele de
is!ire nesatisfcute aici 1)r fi reluate *n !urgat)riu !rin trecerea !rintr-un f)c !urificat)rB 37inurile din
!urgat)riu au deci, ) 1al)are e2!irat)rieB
-n !lus, ideea de dre!tate, de ,erit i de indulgene, !e care se s!riDin aceast credin, ine ,ai ,ult de
un siste, !enitenial Duridic, *n c)ntradicie t)tal cu ideea de dre!tate biblicB
/ndul%ena ; este iertarea !ede!sei te,!)rare dat)rate !catel)r a cr)r !edea!s etern a f)st tears !rin
!)cinB 3ci !catul !resu!une i ) !edea!s te,!)rar, care !)ate fi tears du! ,)arteB $iserica deine un
te/aur de ,erite, din su!raabundena de satisfacii i de ,erite ale lui Arist)s i ale sfinil)r, !e care-l !)ate
transfera sub anu,ite c)ndiii cel)r care, 1ii sau ,)ri, nu i-au is!it !ede!sele te,!)rare ale !catel)rB Tradiia
)rt)d)2 cun)ate nu,ai !ractica cinstirii ,artiril)r i a sfinil)r i a Liturg7iei de ,ulu,ire !entru sla1a l)rB -n
te,eiul c),uniunii ce e2ist *ntre ,e,brii $isericii, c),uniune care se e2!ri, cel ,ai bine *n Taina Eu7aristiei,
,artirii i sfinii se r)ag !entru ceilali ,e,brii ai $isericii 1/uteB Dar, :comuniunea sfinilor nu c)nst *n acest
transfer de ,erite !e ba/a un)r indulgeneB
+entru )rt)d)ci, iadul este res!ingerea ),ului; a nu se lsa iubit de Du,ne/eu, de aceea el este
res!)nsabil du! ,)arteB La n)i nu face de)sebire *ntre iadul 1enic i un !urgat)riu :temporar(B $iserica se r)ag
!entru t)i cretiniiB
+entru !r)testani, iadul, s7e)l, este ) realitate biblic, !e care @isus ) e1)c nu,ai *n !arab)lele Sale, care
sunt naraiuni si,b)liceB Du,ne/eu este 3el 3are asigur ,ntuirea )a,enil)r )rice ar face acetiaB Du,ne/eu
este Dudect)rB 3ei care cred *n e2istena iadului !resu!un c Du,ne/eu *i !redestinea/ !e unii la c)nda,nare, iar
!e alii, la fericire eternB +entru !r)testani, ideea de !urgat)riu este un n)nsensB
1.* &3ipul 7nnoit al lumii. :aruia au a doua venire a Domnului
3aracterul a!)fatic-!ne1,atic al acestui e1eni,ent !lin de ,ister este subliniat *n cu1ntul Sfntului
8!)st)lului +etru '2 +tB 3, 14&, unde lu,ea cea n)u e antici!at de ) desc),!unere a lu,ii actuale, d)1edind c
c7i!ul lu,ii acesteia, care s-a ada!tat 1ieii de du! cderea )a,enil)r, trebuie s treac !rintr-) ade1rat
desc),!unere !entru a se *nn)i, aa cu, ),ul trebuie s treac !rin ,)arte !entru acelai ,)ti1B Dar acest act de
c)nsu,are care !recede a!ariia c7i!ului n)u al lu,ii trebuie s se !r)duc cu iueal de fulger, cci Sfntul
8!)st)l +a1el s!une c cei 1ii se 1)r !reface *ntr-) cli! '1 3)rB 1%, %2&, deci *ntr-) cli! 1a trebui s se !etreac i
!refacerea lu,ii i *n1ierea ,)ril)rB Desfacerea c7i!ului actual al lu,ii 1a fi *n acelai ti,! a!ariia ei *ntr-un c7i!
n)u, efect care nu e !r)!riu f)cului ,aterialB 8rderea aceasta fulgert)are are ) cau/ su!eri)ar
i are ca sc)! curirea lu,ii de /gura rului i ) !unere a ei *ntr-) stare de trans!arent s!iritualB Dar !)ate c
arderea e ) *,binare de cau/e seu!eri)ar i naturalB
8ceast !refacere a lu,ii are cau/a )ricu, *n a!r)!ierea D),nului de lu,eB Ea !)ate s fie e2clusi1
efectul lu,inii i al :f)cului( s!iritual al tru!ului D),nuluiB Sfntul Si,e)n ?)ul Te)l)g s!une *ns !e de ) !arte
c lu,ea se 1a !reface :la un se,n al lui Du,ne/eu(, !e de alta, c se 1a !reface :ars de f)cul du,ne/eiesc(,
deci nu de un f)c ,aterial, naturalB T)t acesta 1)rbind des!re s)lidaritatea *ntre a!ariia c7i!ului n)u al lu,ii i
a!ariia tru!uril)r *n1iate s!une c tru!urile )a,enil)r nu trebuie s *n1ie i s de1in nestricci)ase *nainte de
*nn)irea tutur)r f!turil)r aa cu, !ri,a dat s-a /idit lu,ea nestricci)as i !e ur, s-a !ls,uit ),ul, la fel
trebuie s se fac /idirea nestricci)as, ca *,!reun cu ea s se *nn)iasc i s se fac nestricci)ase i tru!urile
)a,enil)r, ca s se fac iari du7)1niceti i ne,urit)are i s l)cuiasc *ntr-) l)cuin nestricci)as, 1enic i
du7)1niceascB
Sfntul Prig)re +ala,a e2!lic cu, nu s!iritul 1a fi 1/ut !rin ,aterie, ci ,ateria !rin s!irit, cu, lu,ea
fr s dis!ar ,aterial, 1a f att scldat *n s!iritualitateB
Lu,ea n)u i tru!ul n)stru *n1iat un grad ,a2i, de i,aterialitate i de s!iritualitate !rin *ndu,ne/eirea
du! 7ar, !strnd t)tui ,aterialitatea i sensibilitatea du! natur i fcndu-se t)ate acestea ,edii de ,a2i,
trans!aren a sufletului !ne1,ati/at, a Du,ne/eiriiB E2!licnd aceste lucruri !rin anal)gi9 aa cu, ) sticl
r,ne t)tui sticl i ra/ele s)lare ce trec !rin ea !ri,esc !rin ea ) anu,it fru,usee i un ,)d n)u de a se face
sensibile, dat fiind ca!acitatea sticlei de a se face un ,ediu s!ecial al trans,iterii acel)r ra/eB :3ci n)i de1eni,
ase,enea *ngeril)r, nu !rin natur, ci !rin 1rednicie(B 6ateria transfigurat, *n starea de *n1iere, t)t ,aterie
r,neB
Lu,ea de1enit un ,ediu des1rit, un )rgan trans!arent al du,ne/eirii, *i 1a desc)!eri *n acelai ti,!
fru,useile ei nebnuiteB Sfntul Si,e)n 1)rbete de fl)ri s!irituale i nu,ete lu,ea *ntreag du7)1niceasc i
inteligibil, ne,aifiind ) lu,e de )biecte e2teri)are !ers)anel)rB
-n 1iaa de 1eci lu,ea 1a *nceta de a fi )biect f)l)sit)r !entru tru!ul n)stru, de1enind c)ninut sufletesc
!rin fru,useeB Lu,ea 1a de1eni atunci de ) ,are fru,usee, cci 1a fi curat, !entru c tru!urile inc)ru!tibile nu
1)r ,ai a1ea ne1)ie de ea !entru c)nsu, i )a,enii nu se 1)r ,ai lu!ta !lini de griDi !entru a-i !r)cura cele
necesare din eaB >ru,useea c)ndii)nea/ i e2!ri, altfel cea ,ai *nalt re1elaie a s!iritului !ers)nal, a legturii
inti,e a s!iritului cu realitatea *ntr-) c),uniune cu alte subiecteB
Sfntul Si,e)n ?)ul Te)l)g s!une c din !ricina !catului *nc n-a ,)tenit !,ntul nici un ),, nici nu
i-a de1enit *ntreg l)cuin, nici nu a st!nit *n el dect !re de un !asB :3ci t)i ne-a, fcut i sunte, i 1), fi
strini i trect)ri *n el, t)i ne si,i, )arecu, strini *n el, cu, arat Scri!turaB 3nd *ns se 1)r uni de!lin t)ate
cele !,nteti cu cele cereti, atunci dre!ii 1)r ,)teni !,ntul care se 1a *nn)i, !e care *l ,)tenesc cei
bln/i, !e care-i fericete D),nul(B S!iritul ),ului nu se 1a ,ai si,i strin de lu,ea 1/ut, cci 1a fi i ea
s!irituali/at i nu 1a fi trect)r, ci 1enic *n aceast lu,eB
De s!iritualitatea acelui c7i! al lu,ii ine i nestricciuneaB 8ceasta de ase,enea e s)lidar cu
nestricciunea tru!uril)r *n1iateB Dac tru!urile *n1iate nu beau i nu ,nnc, nu !ri,esc i nu eli,in nici )
,aterie i deci nu se c)ru!, substana lu,ii 1a trebui s fie c)res!un/t)are l)rB Sfntul 6a2i, 6rturisit)rul
s!une c !re/enta c)ru!tibilitate a substanei se dat)rete !catuluiB Lu,ea 1a !utea s aib *n 1iaa 1iit)are ) alt
f)r, de e2isten i ) alt ,icareB i ),ul se !)ate 7rni altfel din ea9 se !)ate 7rni cu energia ei iradiant i de
1ia dtt)areB @ar 1iaa i ,icarea ei !)t fi nec)ntenit re1elat)rii, aDutnd la s!)rirea tutur)r *n c),uniuneB E )
1ia i ) ,icare !rin care ea 1a r,ne t)tui aceeai, cu, este cntarea ce ) cnt,, cu1ntul ce-l r)sti,, care
ne de1in t)t ,ai inti,e, ne re1elea/ alte i alte fru,usei i sensuri, ne 7rnesc !rin !uterea l)r s!iritual nu
nu,ai sufletul, ci i tru!ulB <a fi ) ,icare !e 1erticala s!iritual, !e liniile c)n1ergenel)r s!irituale i a asi,ilrii
t)t ,ai de!line a ,ateriei de ctre s!iritB @ndefinitele fee ale realitii nu trebuie s se succead !rin dis!ariia
alt)ra i alt)ra, ci s c)e2iste, re1elnd *n ele *nsei alte i alte adnci,i i c),!le2iti s!re c)nte,!lare, s!re
asi,ilare interi)ar c),un t)t ,ai accentuatB ?u 1a fi *n ea tristeea ,)rii i a trecutului care *ng7ite t)tdeauna
feele realitiiB

1., 6nvierea morilor. @atura trupurilor 7nviate
6et)diu din Oli,! a !us *n1ierea tru!uril)r *n legtur cu *nn)irea lu,ii, !e ba/a argu,entului c
Du,ne/eu n-a creat ni,ic *n /adarB 6)artea tru!uril)r i sfritul c7i!ului actual al creaiei se dat)rea/ !catului,
care a intrat *n ele, i au sc)!ul ca tru!ul ),enesc i substana lu,ii s se cure de *ngr)rile de !e ur,a
!catului, !rin ,)arte, !entru a !utea fi readuse *n e2isten curate i s!irituali/ate, subiateB
>a de cei ce s!uneau c )a,enii 1)r fi ca *ngerii i deci nu 1)r ,ai !ri,i tru!urile, 6et)diu din Oli,!
)bser1 c Du,ne/eu a a1ut un sc)! cnd a creat !e )a,eni ca )a,eni, i !e *ngeri ca *ngeriB 8r fi inDuri)s !entru
Du,ne/eu s cuget, c !e ur, S-a r/gndit i sc7i,b !e )a,eni *n *ngeriB O,ul 1a *n1ia cu tru!ulB Te)ria
aceasta a f)st res!ins de cel dinti cu argu,entul c :f)r,a( nu se !)ate des!ri de :carne(, ci se stric cu ea;
a!)i cu acela c t)c,ai din aceast cau/ :f)r,a( care ar *n1ia n-ar ,ai fi :f)r,a( din 1iaa aceasta, ci alt
:f)r,(B
6et)diu ,ai atribuie lui Origen ideea c sufletul are !rin fire acea :f)r,(, ca )rgan care * i 1a f)r,a sau
se 1a de/1)lta *ntr-un tru! eteric, f)arte finB
L)ssCQ 1)rbete de un :tru! uni1ersal( du! *n1iereB 8stfel !rin !enetraia reci!r)c, ,e,brii *,!riei
lui Du,ne/eu :d)bndesc ) unitate c)ncret de e2isten(B 6ai !recis, L)ssCQ afir, c tru!ul fiecruia 1a fi
uni1ersal ca al lui Arist)s, fiind )arecu, !urtt)rul tru!uril)r tutur)r i al lu,ii *ntregiB +rin acest te)rie se !)t
e2!lica d)u lucruri9 *nti, cu, t)t ce a trecut !rin tru!ul unuia *n 1ia se 1a afla iari *n tru!ul acesta uni1ersal,
dar nu *n ,)d eg)istB 8l d)ilea, cu, fiecare e !rta de t)at fericirea tutur)r i se *,!rtete de 1iaa *ntreag a
*,!riei ceruril)rB Tru!urile *n1iate fiind !ne1,atice, s)c)ti, i n)i c sunt ,ai !resus de i,!enetrabilitatea
natural a tru!uril)r !,ntetiB Dar, a!licarea te)rie !enetrabilitii, )!us i,!enetrabilitii !,nteti, ni se !are
c are i ea ce1a de )rdinul naturiiB L)ssCQ !are s su!un tru!urile *n1iate alt)r d)u categ)rii naturale, )!use dar
nu su!eri)are categ)riil)r naturale ale tru!uril)r !,nteti9 *n !ri,ul rnd el !are s destra,e tru!ul *n1iat, *n al
d)ilea rnd las i,!resia c insul, fcndu-se !urtt)rul tru!ului uni1ersal, nu ,ai are e2!eriena tru!ului !ers)nal
!r)!riu, nici a tru!uril)r cel)rlali ca tru!uri distincte i c realitatea s!ecific a fiecruia e destr,at i *necat *n
tru!ul uni1ersalB
L)ssCQ ine s afir,e c dei fiecare ,e,bru al *,!riei ceruril)r e !)ses)rul tru!ului uni1ersal, aceasta
nu *nsea,n c l)cuit)rii cerului :nu au tru!uri indi1iduale de)sebite unul de altul(, c *i :!ierd e2istena
!ers)nal indi1idual(; *n *,!ria lui Du,ne/eu se !strea/ i se reali/ea/ i *n tru! *n c7i! des1rit
caracterul autentic indi1idual al fiecrui ),B
6isterul tru!ului *n1iat i al uni1ersului restaurat e ,isterul ,ateriei *ndu7)1niciteB Dar ,ateria nu e )
unif)r,itate ,)n)t)n, ci e )rgani/at *n uniti legate *ntre ele !rin :raiunile( l)rB @ar tru!ul ),ului este t)t aa
de ,ult destinat eternitii *n unicitatea lui, ca i sufletul lui, ca i !ers)ana luiB +rin Du7ul Sfnt se transfigurea/
tru!ul indi1idual al D),nului !e Tab)r, antici!nd starea lui de du! *n1iere i de la a d)ua 1enireB
Sfntul Prig)rie de ?Qssa s!une c tru!ul *n1iat 1a le!da unele funcii actuale, necesare 1ieii !,nteti,
i 1a !ri,i unele du7)1nicetiB 3retinis,ul ad,ite un fel de ,aterialis, ,istic, cun)ate ) sfnt ,aterieB 3ci
sfnt este tru!ul D),nului !rin a crui !ri,ire se sfinesc i tru!urile n)astreB
Sfntul 6a2i, 6rturisit)rul s)c)tete c sfntul, deci cu att ,ai ,ult ),ul ceresc, se caracteri/ea/
!rin *ndu,ne/eirea tru!ului, !rin de!irea )ricrei dualiti, sau c)ntrarieti *ntre suflet i tru!, dat)rit Du7ului
care le *ndu7)1nicete i *ndu,ne/eiete !e a,nd)uB 8,nd)u sunt st!nite de afeciunea fa de Du,ne/euB
8lta 1a fi starea tru!uril)r *n1iate ale !ct)il)rB <)r fi i ele inc)ru!tibile, *ns *n acelai ti,! ca!abile s
si,t c7inurileB <)r a1ea i ele ) ne!utre/ire *n sens ru, ca ) carne 1enic 1ieB =nii te)l)gi cat)lici, cred cred c
ele nu se 1)r *nla *n 1/du7, ci 1)r r,ne !e !,nt *n se,n de dis!reB
Sfntul @)an Da,asc7in s!une c :f)cul 1enic nu 1a fi ,aterial, ca cel cun)scut de n)i(B ?e e greu s
ad,ite, c Du,ne/eu f)l)sete creaia Sa ca ,iDl)c de c7inuire 1enicB ?)i a, *ncercat ,ai *nainte s art, c
:lu,ea( *n care triesc !ct)ii este ) slbire 7alucinant a lu,ii, ) ac)!erire a ei *n *ntunericul t)tal indi1idualist,
*n care s-au scufundat eiB 8ceast desfigurare 7alucinant a lu,ii trebuie s aib i ) anu,it legtur cu realitatea
ei ,aterial, )dat ce tru!urile *nsei ale !ct)il)r, ca tru!uri *n1iate, a1nd ) c)nsisten ,aterial, nu !)ate fi
li!sit de )rice ba/ ,aterial e2ternB 8ceste tru!uri fiind i ele inc)ru!tibile i li!site de ne1)ia c)nsu,rii,
trebuie s aib un fel de subiri,e s!iritualB Sfera ,aterial *n care sunt !lasate ele !)ate s fie c)nstituit a!r)a!e
nu,ai !e ,ateria s!irituali/at *n ,)d tenebr)s a tru!uril)r l)r, dintr-un fel de legturi *ntre !urtt)rii l)r i *ntre
de,)ni, c)nstituind *,!reun un fel de lu,e de u,bre, cu di,ensiuni ,ai de grab 7alucinante dect realeB
8ceasta !)ate face ca nici l)cuit)rii acestei lu,i s nu 1ad lu,ea de lu,in i de su!re, realitate a dre!il)r,
s)c)tind-) ireal i uitnd de cei ce se afl *n ea, !recu, nici dre!ii, s nu 1ad lu,ea subiecti1 7alucinant i
)arecu, ireal a cel)r din ea i !e acetia *niiB
1.. Nudecata univeral au obtea i viaa venic
Sfntul 6a2i, 6rturisit)rul i Sfntul Si,e)n 6etafrastul descriind Dudecata uni1ersal, artnd !e
Arist)s ca Dudect)r, *nc)nDurat de scaune i de *ngeri, *n afir,area c *nsi artarea lui Arist)s la sfritul lu,ii
*nsea,n ) Dudecat care alege !e cei tri,ii la fericire de cei tri,ii s ia c7inurile 1eniceB
Fudecata uni1ersal este !us de Sfnta Scri!tur i de Sfinii +rini *n strns legtur cu sfritul sau cu
*nn)irea lu,ii i cu *n1ierea ,)ril)r, care sunt i ele si,ultane cu 1enirea lui Arist)s, sau cau/ate de eaB +e de alt
!arte Sfnta Scri!tur i de Sfinii +rini 1)rbesc de ) Dudecat !e care ) 1a face Arist)s *ndat du! a d)ua 1enire
a Lui i du! *n1ierea ,)ril)r , *ntr-) at,)sfer de ,are s)le,nitateB 3)nf)r, <ec7iului Testa,ent i ?)ului
Testa,ent, Arist)s 1a face Dudecata e/nd !e tr)nB Du! 8!)cali!s, *nsi Dudecata aceasta !r)1)ac sfritul
lu,iiB
T)tul 1a fi c)!leit de sla1a feei lui Arist)sB Dar aceasta 1a a!rea cel)r ce nu L-au cun)scut ca f)c
c)nsu,at)r, iar cel)r dre!i, ca lu,in iubit)are a t)ate ac)!erit)areB Daniel 1)rbete !e lng scaune, de ,ii i
,ii de *ngeri ce-i sluDesc Lui i de *ntunericuriB +rin aceasta se accentuea/ i ,ai ,ult aut)ritatea c)!leit)are a
Fudect)rului, interesul infinit cu care se atea!t de t)at creaia acestui act de su!re, re1elare a 1iit)rului ei i
se,nul desfurrii ei *n ti,! i frica ne,surat a cel)r ce atea!t deci/ia lui Arist)s cu !ri1ire la 1enica l)r
e2istenB
3riteriul Dudecii 1a fi !racticarea sau ne!racticarea iubirii de )a,eni, care-i are te,elia fer, *n 1ederea
lui Du,ne/eu !rin ),, *n *nrdcinarea lui *n Du,ne/eu, *n *nelegerea se,enului ca c7i! al lui Du,ne/euB +rin
aceasta *nsui cel ce iubete se reali/ea/ ca c7i! al lui Du,ne/eu, ca ), ade1ratB
Eu-l di1in care Se ,anifest !rin u,anitatea lui Arist)s, 3are S-a fcut i eu-l uman, are ) lrgi,e, )
c),!le2itate di1in, ) adnci,e infinit, !rin care-i ,anifest caracterul Lui de ,)del i de te,ei al tutur)r
i!)stasuril)r ),eneti i ca i/1)r al !uterii l)r de iubire, ,anifestndu-Se t)tui ),eneteB >iecare dintre n)i 1a
iubi !e Arist)s de!lin nu,ai cnd 1a iubi !e )rice ),, cci neiubind un ),, nu iubeti ) ra/ a lui Arist)s, a
@!)stasului di1in *n artare ),eneasc, ,ai bine /is at)t),eneascB =,anitatea lui Arist)s e a unui @!)stas di1in,
deci e )rganul de ,anifestare a Eu-lui di1in, ,)delul )riginar i fct)rul i susint)rul tutur)r eu-ril)r ),enetiB
+e de alt !arte fa!tul c Arist)s Dudec lu,ea ca ), e ) n)u cinste *n care se arat ),ul, dar i ) n)u
*ndu,ne/eire a ),uluiB -n *nfiarea lui, de su!re, cinste, se 1a arta ce ar fi trebuit s de1in ),ul, iar *n fa!tul
c trebuie s *i Dudece !e )a,eni, c)ntradicia *n care s-au ae/at, sau distana la care au r,as fa de inta la care
1)ia Du,ne/eu ca ei s aDungB -n Arist)s-Fudect)rul )a,enii 1)r 1edea *ntr-) n)u lu,in u,anitatea Lui, dar i
!e Du,ne/eu *ntr-) n)u desc)!erireB -ns su!re,a a!r)!iere a lui Du,ne/eu de )a,eni, deci su!re,a re1elare a
lui Du,ne/eu *n @isus Arist)s, ca i su!re,a sla1 a ),enitii lui @isus Arist)s i a tutur)r dre!il)r se arat *n
starea la care sunte, ridicai n)i !rin Dudecat s!une Sfntul 6a2i, 6rturisit)rulB
Libertatea du! sfritul ti,!ului este re1enirea la libertatea c7i!ului du,ne/eiesc *n ),, care, ne*ngustat
de ur,rile !catului, se 1a reali/a definiti1 atunciB Eliberarea aceasta are trei as!ecte9 a& *nlturarea di1ini/rii
*ntre tru! i suflet; b& unificarea trecutului i 1iit)rului, adic a a,intirii i s!eranei; c& sufletul atinge unitatea
!r)fund a si,uril)r i a *nelegeriiB
Sfntul 6a2i, 6rturisit)rul a a!rat *n c7i! ,agistral, *n )!era sa :?m#igua(, 1al)area ,icrii
te,!)rale a creaiei s!re Du,ne/eu *n ti,!, *,!)tri1a lui Origen, care s)c)tea ,icarea ca ) cdere a sufletel)r
din :!lir),a( iniial, *n ti,! ce Sfntul 6a2i, ) s)c)tea sdit de Du,ne/eu *n creatur i ca ,anifestare a
d)rului acesteia s!re El i a atraciei e2ercitate de El asu!ra eiB
Dar t)t Sfntul 6a2i, a afir,at *n aceeai scriere c ,icarea stabil a creaturii *n Du,ne/eu *n 1iaa
1iit)are, nu e un ef)rt al ei, ci un dar ine!ui/abil al lui Du,ne/eu, ca *ndu,ne/eire fr sfrit a ei din !artea lui
Du,ne/euB @ar a,nd)u aceste ,icri Sfntul 6a2i, le-a *neles ca ) cretere a iubirii *ntre Du,ne/eu i ),, ca
i *ntre )a,enii *nii *n Du,ne/euB
+e cei ri ,icarea *i 1a face s se )!reasc *ntr-) :1enic e2istena nefericit(, care 1a !ecetluit !rin
Fudecata din ur,B Dac :1enica e2isten fericit( 1ine din !re/enta lui Du,ne/eu cel ce este cu ade1rat,
:1enic e2istena nefericit( 1ine din absena 3elui ce este, deci *nsea,n ) *ns!i,ntt)are *,!uinare de
e2istenB
3ei din rai sunt readunai *n 3u1ntul, !rin 3are i du! c7i!ul 3ruia au f)st fcui, de1enind la
,a2i,u, ase,enea Lui 'EfB 1, 14&, nesturndu-se de c)nte,!larea sensuril)r fr sfrit *n El i de c),uniunea
iubit)are, cci !artici! !rin El la iubirea Sfintei Trei,iB ?ici *n iad nu ,ai e ti,!, !entru c nu se ,ai e2!eria/ *n
el ni,ic n)u, !entru c unde nu e dial)g i nu ,ai e s!eran, nu ,ai e ist)rieB Dar eternitatea de ac)l) e un c7in
nesfrit, e eternitatea tragicului fr ieire, !r!astia fr fund a dis!errii i *nlnuirii *n aceast stare dis!erat a
unui labirint fr ieire i fr n)utateB
1./ Ji viaa veacului ce va 'ie> # trtura 'undamental e3atologic a Teologiei Ortodoxe $DEE)
-n c)nce!ia !rintelui +a1el >l)rensCi, ,)atele sfinil)r sunt ) ar1un a darului es7at)l)gic al
des1ririi, iar *n sfini se face 1/ut Du7ul SfntB :<iaa ase,enea *ngeril)r( a ,)na7il)r este de ase,enea
)rientat funda,ental es7at)l)gic i, !rin aceasta, *ntr-) anu,it !ri1in, e !e bun dre!tate :strin lu,ii(B >iina
lui Du,ne/eu n-) cun)ate ni,eni, nici serafi,ii, care sunt *n cea ,ai ,are a!r)!iere de El i t)tui *i ac)!er
feeleB
:Es7at)l)gic(, *n c)nce!ia acestuia e i lucrarea s)cial a cretinil)r de :sc7i,bare a lu,ii(B +rintele
>l)r)1sCQ 1)rbete de ) :es7at)l)gie a transf)r,rii( ale crei efecte 1)r tinui i la Fudecata de 8!)iB
i !entru el :) antici!are real a es7at)nului e deDa accesibilB 8ltfel biruina lui Arist)s ar fi *n /adar(B
8ccesibilitatea antici!rii reale a es7at)nului se !)ate 1edea i *n sfera te,el)r es7at)l)gice tradii)naleB ?u nu,ai
futuristic, ci i deDa !re/ent este i ndeDdea *n1ierii cretinil)r )rt)d)ciB -n !)g)rrea la iad a lui Arist)s, adic
*n ,)artea i *n1ierea Sa, e antici!at *n1ierea lui 8da, i !rin aceasta *n1ierea *ntregii u,anitiB
+e de alt !arte ,iDl)cirea !entru cei ad)r,ii este scu,! cretinil)r )rt)d)ci fiind adese)ri un ,)ti1
e2istenial !entru !artici!area la cultul di1inB SluDbele du,ne/eieti !entru cei ad)r,ii, !entru credinci)ii
)rt)d)ci !)t ruga un !re)t, aa-nu,itele !ani7ide, sfresc cu strigarea de trei )ri cntat a c)rului9 :<enica
!),enire(B -n acest strigt 1ibrea/ 7)trrea cel)r *ndurerai de a nu 1)i s-i uite!e cei ad)r,iiB Este 1)rba
des!re 1enica !),enire de ctre Du,ne/eu, care *nsea,n :definiti1area e2istenei, ne,urirea i 1iaa 1enic(;
*n acest strigt este 1)rba des!re *n1ierea viitoareB -n :1enica !),enire( de ctre Du,ne/eu e deDa !re/ent
,ntuirea 1iit)are ate!tatB 8cest lucru )fer es7at)l)giei )rt)d)2e ) di,ensiune de bucurie ; c7iar dac *n
!er,anen legat de frica *naintea sfineniei lui Du,ne/euB
6anualele d)g,atice, i nu,ai ele, *n1a cei dre!t Fudecata de a!)i i, legat de aceasta, c7inurile 1enice
ale iaduluiB Dar aceast *n1tura nu de1ine inde!endent de bucuria es7at)l)gic i c)nduce une)ri ,ai de grab
la s!erana )ca/i)nal e2!ri,at *n te)l)gia )rt)d)2, i de sigur res!ins adese)ri, *n ,ntuirea tutur)r, aa nu,ita
apokatastasis paton, :restaurare a tutur)r(B
Sin)dul < Ecu,enic a c)nda,nat *ntr-ade1r, atribuind-) lui Origen, *n1tura des!re a!)catasta/B
8ceast *n1tur a f)st susinut *nc de ,ai ,uli Sfini +rini, *n de)sebi de Sfntul Prig)rie al ?QsseiB
+rintele Pe)rges >l)r)1sCQ, care 1edea !ericlitat *n *n1tura des!re a!)catasta/ libertatea u,an, care, *n
c)nce!ia sa, este i libertatea deci/iei *,!)tri1a lui Du,ne/eu, a f)st ne1)it s se ridice *n acest !unct c)ntra
:elenis,ului( Sfntului Prig)rie al ?Qssei, dei alt,interi el cerea t)c,ai re1enirea la elenis,ul +rinil)r greciB