Sunteți pe pagina 1din 4

DECLARAIE

privind veniturile sub form de salarii i asimilate


salariilor din strintate obinute de ctre persoanele
fizice care desfoar activitate n Romnia i de ctre
persoanele fizice romne angajate ale misiunilor
diplomatice i posturilor consulare acreditate n Romnia

Declaraie rectificativ

Anul

Luna

Se completeaz cu X n cazul declaraiilor rectificative

224

I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI


Nume

Cod numeric personal/Numr de identificare fiscal

Iniiala tatlui

Prenume
Strad
Bloc

E-mail

Numr
Scar

Etaj

Telefon

Jude/Sector

Ap.

Fax

Cod potal

Localitate

numr

Documentul care reglementeaz raportul de munc


Perioada de activitate:

de la

data

pn la

II. DATE REFERITOARE LA PERSOANA FIZIC SAU JURIDIC LA CARE I DESFOAR ACTIVITATEA CONTRIBUABILUL
Cod de identificare fiscal
Nume, prenume/Denumire
Numr

Strad
Jude/Sector

Localitate

Telefon

Fax

Bloc

Scar

Etaj

Ap.

Cod potal
E-mail

III. MODUL DE CALCUL AL IMPOZITULUI PE VENITURILE SUB FORM DE SALARII I ASIMILATE SALARIILOR DIN STRINTATE
(lei)

1. Venit brut .........................................................................................................................................................................


2. Contribuii sociale datorate potrivit legii .............................................................................................................
3. Venit net (rd.1-rd.2) ......................................................................................................................................................
4. Deduceri personale*)...................................................................................................................................................
5. Cotizaia sindical pltit*)........................................................................................................................................
6. Contribuiile la fondurile de pensii facultative *)..............................................................................................
7. Primele de asigurare voluntar de sntate *)...................................................................................................
8. Venit baz de calcul (rd.3-rd.4-rd.5-rd.6-rd.7).....................................................................................................
9. Impozit lunar datorat ..................................................................................................................................................
10. Impozit anual datorat**)............................................................................................................................................

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

*) Se completeaz numai pentru funcia de baz, conform legii.


**) Se completeaz n declaraia depus pentru luna decembrie, respectiv luna n care contribuabilul i-a ncetat raportul contractual de munc.

IV. DATE DE IDENTIFICARE A MPUTERNICITULUI


Cod de identificare fiscal
Nume, prenume/Denumire
Numr

Strad
Jude/Sector

Localitate

Telefon

Fax

Bloc

Scar
Cod potal

E-mail

Prezenta declaraie reprezint titlu de crean i produce efectele juridice ale ntiinrii de plat de la data depunerii acesteia, n condiiile legii.
Sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, declar c datele nscrise n acest formular sunt corecte i complete.
Semntur contribuabil

Loc rezervat organului fiscal


Numr de nregistrare ca operator de date cu caracter personal 759
Cod 14.13.01.13/5

Semntur mputernicit
Nr. nregistrare:

Data:

Etaj

Ap.

INSTRUCIUNI
de completare a formularului 224
"Declaraie privind veniturile sub form de salarii i asimilate
salariilor din strintate obinute de ctre persoanele fizice care
desfoar activitate n Romnia i de ctre persoanele fizice
romne angajate ale misiunilor diplomatice i posturilor consulare
acreditate n Romnia"
Cod 14.13.01.13/5
I. Depunerea declaraiei
1. Declaraia se completeaz de ctre persoanele fizice care i desfoar
activitatea n Romnia i obin venituri supuse impozitului pe venit n Romnia sub form
de salarii i asimilate salariilor din strintate, precum i de ctre persoanele fizice romne
angajate ale misiunilor diplomatice i ale posturilor consulare acreditate n Romnia.
Misiunile diplomatice i posturile consulare acreditate n Romnia, precum i
reprezentanele organismelor internaionale ori reprezentanele societilor comerciale i
ale organizaiilor economice strine, autorizate potrivit legii s i desfoare activitatea n
Romnia, pot opta ca pentru angajaii acestora, care realizeaz venituri din salarii
impozabile n Romnia, s ndeplineasc obligaiile privind calculul, reinerea i virarea
impozitului pe veniturile din salarii.
n cazul n care opiunea este formulat i comunicat organului fiscal competent,
beneficiarii de venituri nu mai au obligaia depunerii formularului 224.
2. Termen de depunere a declaraiei
Declaraia se depune la organul fiscal competent, astfel:
- lunar, pn la data de 25 inclusiv a lunii urmtoare celei pentru care s-a realizat
venitul.
Contribuabilii care i prelungesc perioada de edere n Romnia, peste perioada
menionat n convenia de evitare a dublei impuneri, au obligaia s declare i s
plteasc impozit pentru ntreaga perioad de desfurare a activitii n Romnia, pn la
data de 25 inclusiv a lunii urmtoare mplinirii termenului prevzut de respectiva
convenie;
- ori de cte ori contribuabilul constat erori n declaraia anterioar, prin
completarea unei declaraii rectificative, situaie n care se nscrie "X" n csua special
prevzut n acest scop.
3. Organul fiscal competent
Declaraia se completeaz n dou exemplare:
- originalul se depune la:
a) organul fiscal n a crui raz teritorial contribuabilul are adresa unde i are
domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiete efectiv, n cazul n care aceasta este
diferit de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal n Romnia;
b) organul fiscal competent, potrivit legii, pentru administrarea contribuabililor
persoane fizice, fr domiciliul fiscal n Romnia;
- copia se pstreaz de ctre contribuabil.
4. Modul de depunere a declaraiei
Declaraia se completeaz de ctre contribuabil sau de ctre mputernicitul acestuia,
potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedur fiscal, cu modificrile i

completrile ulterioare, nscriind cu majuscule, cite i corect toate datele prevzute de


formular.
Declaraia se depune n format hrtie, direct la registratura organului fiscal sau la
oficiul potal, prin scrisoare recomandat cu confirmare de primire.
Declaraia se pune gratuit la dispoziia contribuabilului.
Data depunerii declaraiei este i data nregistrrii acesteia la organul fiscal sau data
depunerii la pot, dup caz.
II. Completarea declaraiei
1. Perioada de raportare
n rubrica "Luna" se nscrie luna pentru care se completeaz declaraia, cu cifre
arabe cu 2 caractere (de exemplu: 01)
n rubrica "Anul" se nscrie anul pentru care se completeaz declaraia, cu cifre
arabe cu 4 caractere (de exemplu: 2016)
2. Seciunea I "Date de identificare a contribuabilului"
2.1. n caseta "Cod numeric personal/Numr de identificare fiscal" - se nscrie
codul numeric personal sau numrul de identificare fiscal, atribuit de ctre Agenia
Naional de Administrare Fiscal, cu ocazia nregistrrii fiscale, dup caz, nscriindu-se
cifrele cu aliniere la dreapta.
2.2. n rubricile "Nume" i "Prenume" se nscriu numele i prenumele
contribuabilului.
2.3. Rubricile privind adresa se completeaz, dup caz, cu adresa domiciliului fiscal
al contribuabilului.
2.4. n caseta "Documentul care reglementeaz raportul de munc" - se nscriu
numrul i data documentului ncheiat cu angajatorul, n baza cruia contribuabilul i
desfoar activitatea.
2.5. n caseta "Perioada de activitate" - se nscrie perioada de activitate prevzut
n documentul care reglementeaz raportul de munc.
3. Seciunea II "Date referitoare la persoana fizic sau juridic la care i desfoar
activitatea contribuabilul"
3.1. Caseta "Cod de identificare fiscal" - se completeaz, dup caz, dac persoana
fizic, juridic sau orice alt entitate la care i desfoar activitatea contribuabilul este
nregistrat fiscal i are atribuit cod de identificare fiscal, conform legislaiei romne.
3.2. n rubrica "Nume, Prenume/Denumire" - se nscriu, dup caz, denumirea sau
numele i prenumele persoanelor fizice, juridice sau orice alt entitate la care i
desfoar activitatea contribuabilul.
3.3. Rubricile privind adresa - se completeaz adresa domiciliului fiscal al persoanei
fizice, juridice sau orice alt entitate la care contribuabilul i desfoar activitatea.
4. Seciunea III "Modul de calcul al impozitului pe veniturile sub form de salarii i
asimilate salariilor din strintate"
Rd. 1. "Venit brut" - se nscrie suma veniturilor n bani i/sau n natur realizate de
contribuabil n luna de raportare.
Rd. 2. "Contribuii sociale datorate potrivit legii" - se nscrie suma total a
contribuiilor obligatorii, datorate de contribuabil n luna de raportare potrivit legii i pltite.
Rd. 3. "Venit net" - se calculeaz ca diferen ntre venitul brut i suma total a
contribuiilor sociale datorate, potrivit legii (rd. 1 - rd. 2).
Rd. 4. "Deduceri personale" - se nscrie suma deducerilor personale cuvenite
contribuabilului n luna de raportare, potrivit legii, stabilite pe baza documentelor
justificative care atest dreptul de deducere. Se completeaz numai de ctre persoanele
rezidente care au dreptul la deduceri personale.

Rd. 5. "Cotizaia sindical pltit" - se nscrie suma, reprezentnd cotizaia sindical


pltit n luna de raportare.
Rd. 6. "Contribuiile la fondurile de pensii facultative" - se nscrie suma
reprezentnd contribuiile la fondurile de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006
privind pensiile facultative, cu modificrile i completrile ulterioare, astfel nct la nivelul
anului s nu depeasc echivalentul n lei a 400 euro.
Rd. 7. "Primele de asigurare voluntar de sntate" - se nscrie suma reprezentnd
primele de asigurare voluntar de sntate, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma n
domeniul sntii, republicat, cu modificrile ulterioare, suportate de angajai, astfel
nct la nivelul anului s nu se depeasc echivalentul n lei al sumei de 400 euro.
Rd. 8. "Venit baz de calcul":
- pentru funcia de baz: se nscrie suma calculat prin scderea deducerilor
personale (rd. 4), a cotizaiei sindicale pltite (rd. 5), a contribuiilor la fondurile de pensii
facultative (rd. 6) i a primelor de asigurare voluntar de sntate (rd. 7) din venitul net
(rd. 3);
- n celelalte cazuri: se preia suma nscris la rd. 3.
Rd. 9. "Impozit lunar datorat" - se nscrie suma impozitului calculat prin aplicarea
cotei de 16% asupra venitului baz de calcul (rd. 8).
Rd. 10. "Impozit anual datorat" - se nscrie suma impozitului anual calculat prin
nsumarea impozitului lunar datorat de contribuabil n luna de raportare, potrivit legii.
Acest rnd se va completa n declaraia depus pentru luna decembrie, respectiv
luna n care contribuabilul i-a ncetat raportul contractual de munc, dup caz.
Rubricile de la rd. 4, rd. 5, rd. 6 i rd. 7 se completeaz numai la funcia de baz.
5. Seciunea IV "Date de identificare a mputernicitului"
Se completeaz numai n cazul n care obligaiile de declarare a veniturilor se
ndeplinesc de ctre un mputernicit, conform Legii nr. 207/2015, cu modificrile i
completrile ulterioare, desemnat de contribuabil.
n caseta "Cod de identificare fiscal" se nscrie codul de identificare fiscal al
mputernicitului, nscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.
n rubrica "Nume, prenume/Denumire" se nscriu, dup caz, denumirea sau numele
i prenumele mputernicitului.
Rubricile privind adresa se completeaz, dup caz, cu datele privind adresa
domiciliului fiscal al mputernicitului.