Sunteți pe pagina 1din 1

COALA DE LIMBI STR INE

EUROPEAN FREEDOM

ORGANIZEAZ

CURS INTENSIV DE LIMB

GERMAN

pentru personalul sanitar care vrea s

profeseze n GERMANIA, AUSTRIA i

în

cantoanele din ELVE IA î n care se vorbe te limba german

Din punct de vedere lingvistic, cursul cuprinde gramatica de baz i este conceput î n
Din punct de vedere lingvistic, cursul cuprinde
gramatica
de
baz
i
este
conceput
î
n
concordan
cu
cerin ele
nivelurilor
de
competen
B1
i
B2
prev zute
lingvistic .
î
n Certificatul
European de competen
Din punct de vedere medical, cursul cuprinde
terminologia de baz
din medicin
(aparatul osos,
aparatul digestiv, aparatul cardiovascular,
sistemul nervos, sistemul limfatic, aparatul
muscular, aparatul urinar, organele de sim ,
aparatul respirator, aparatul reproducator,
sistemul
endocrin), inso it
de
plan e
pentru
fiecare din acestea. Sunt, de asemenea,
prezentate no iuni din terminologia particular
medical ,
care
in
de
organizare
sanitar ,
specializ ri,
agen i
patogeni, simptome, boli,
procedee de diagnosticare, interven ii terapeutice,
structuri sanitare, instrumentar, preparate
termeni farmaceutici.
i

Beneficii:

Studia i din manuale de specialitate (aproximativ 620 pagini, tipA4, plus CD-uri audio)

cu sus inerea i eliberarea

Certificatuui European de

examenului

Cursul se finalizeaz

competen e lingvistice.

Certificat

de care nu pute i

depune dosarul de recunoa tere

profesional

studiile î n Germania, Austria sau î n

care se

vorbe te limba german .

cantoanele elve iene

f

r

i nu vi se recunosc

î

n

Pentru grupuri de 10 cursan i se poate face o

reducere de 15% din taxa de colarizare.

Î

Cursul se desf

oar

î

n Craiova

Durata cursului este de 6 ( ase) luni, 3 (trei) ore pe s pt m n

nscrierile se fac de luni p n

â

vineri ntre orele 08:00

i 17:00, la AMG Jobs SRL,

str. Calea Bucure ti, bloc 13B, scara 1, etaj 1 (vizavi de Teatru)