Sunteți pe pagina 1din 4

Activitatea de instalare si intretinere de sisteme de securitate (in lege se foloseste

terminologia "sisteme de alarma impotriva efractiei" sau "sisteme de alarmare impotriva


efractiei"), este reglementata de Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor,
valorilor si protectia persoanelor si de HG 1010/2004 pentru aprobarea normelor
metodologice de aplicare a Legii 333/2004. Mai nou, se refera la acelasi lucru si Dispozitia
IGPR 422/2006 Norme metodologice privind reglementarea activitatii desfasurate de
structurile de politie in domeniul pazei obiectivelor, bunurilor si protectiei persoanelor.

Pe scurt, activitatea de instalare de sisteme de securitate este permisa numai firmelor


avizate de IGPR in cazul instalarilor de sisteme de securitate la obiectivele ce necesita
proiect avizat de IGPR:

* unitati financiar-bancare
* institutii de interes public: gari, autogari, primarii, scoli, gradinite
* cazinouri
* case de schimb valutar si amanet
* magazine de bijuterii
* magazine de produse electronice si computere
* casierii
* magazinele comerciale cu suprafata de peste 500mp si cel putin 3 case de marcat
* supermarket-uri
* magazine de arme si munitii
* camerele de armament
* statiile de comercializare a produselor petroliere
* detinatorilor de produse sau substante toxice: depozite, farmacii

Pentru obiectivele rezidentiale (in general pentru obiectivele ce nu necesita intocmirea


unui proiect ce trebuie avizat de politie), instalarea de sisteme de alarma este permisa si
persoanelor fizice sau asociatiilor familiare autorizate in baza Legii 300/2004.

In continuare va prezentam cateva extrase din legile prezentate mai sus.

Extras din Anexa Dispozitiei Inspectorului General al Politiei Române nr. 422 din
25.09.2006, norme metodologice privind reglementarea activitatii desfasurate de structurile
de politie în domeniul pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectiei persoanelor.

CAPITOLUL V
Avizarea proiectelor sistemelor de alarmare împotriva efractiei
Art. 35

(1) Proiectele de instalare a sistemelor de alarma împotriva efractiei se avizeaza de catre


politistii specialisti electronisti de la nivelul Serviciului Politiei de Ordine Publica competent
teritorial.
(2) Avizul se elibereaza, de regula, în termen de 10 de zile, dupa examinarea proiectului
aplicatiei în baza referatului de aprobare a lucrarii, conform modelelor prevazute la Anexele
nr. 17 si 18.
Art. 36

Sunt supuse avizarii proiectele sistemelor de alarmare împotriva efractiei destinate:

*
obiectivelor strategice,
*
unitatilor financiar-bancare,
*
institutiilor de interes public: gari, autogari, primarii, scoli, gradinite,
*
cazinourilor,
*
caselor de schimb valutar si amanet,
*
magazinelor de bijuterii,
*
produse electronice,
*
computere, casieriilor,
*
magazinelor comerciale cu o suprafata de peste 500 mp si cel putin 3 case de marcat,
*
supermarket - urilor,
*
magazinelor de arme si munitii,
*
camerelor de armament,
*
statiilor de comercializare a produselor petroliere,
*
detinatorilor de produse ori substante toxice: depozite, farmacii

Art. 37

(1) Proiectele de executie ce urmeaza a fi avizate se prezinta, într-un singur exemplar, la


serviciile politiei de ordine publica, pe a caror raza teritoriala se afla obiectivul si vor
cuprinde urmatoarele documente:
a) cerere de avizare a beneficiarului, care contine: adresa beneficiarului si a obiectivului ce
urmeaza a fi protejat, numarul de telefon/fax, obiectul proiectului si termenul de realizare,
societatea care executa lucrarea si numarul licentei emise de Inspectoratul General al
Politiei Române, personalul care a întocmit, verificat si a aprobat proiectul si seful de
lucrare, cu numerele avizelor eliberate de politie;
b) planul cuprinzând amplasamentul si împrejmuirile obiectivului la care urmeaza sa se
execute lucrarea de instalare a sistemului de alarma, cu denumirea strazilor si a cladirilor
învecinate (schita);
c) elemente privind constructia: tipul constructiei, dimensiunile încaperilor, precum si
destinatia acestora, toate fiind realizate la o scara convenabila;
d) memoriul tehnic cu sistemele proiectate, rolul si functiunile acestora;
e) prezentarea tabelara a structurii sistemului pe componente (efractie, control acces,
televiziune cu circuit închis.), din care sa rezulte denumirea, tipul si numarul elementelor
componente, producatorul, avize de calitate (certificate de conformitate). În subsistemele
televiziune cu circuit închis se vor folosi numai echipamente de procesare si stocare a
imaginilor destinate acestui scop si omologate care sa asigure calitatea imaginilor
înregistrate necesara identificarii persoanelor.
f) descrierea zonelor protejate prin sistemul de alarmare împotriva efractiei, elementul de
detectie alocat, modul de programare al zonei si partitia din care face parte (prezentare
tabelara), iar notarea elementelor de detectie din structura sistemului de alarmare împotriva
efractiei trebuie sa se regaseasca în desenele proiectului;
g) specificarea locului de amplasare a centralei de alarma împotriva efractiei, a tastaturilor
de comanda, a echipamentelor de control acces si de televiziune cu circuit închis;
h) calculul energetic al sistemului, din care sa rezulte autonomia acestuia în cazul scoaterii
din functiune a retelei de tensiune;
i) datele tehnice de catalog ale elementelor sistemului (efractie, control acces si televiziune
cu circuit închis);
j) mod de asigurare a garantiei, service-ului si interventiei la defectiuni;
k) jurnalul de cabluri;
l) copii de pe buletinele de certificare a calitatii pentru echipamentele folosite sau certificate
de conformitate ale producatorului;
m) plansele desenate ale obiectivului, cu figurarea pozitiilor de amplasare a elementelor
componente ale sistemelor, separat pe subsisteme, întocmite la o scara convenabila, având
consemnate destinatiile spatiilor si cartusul cu semnaturile specialistilor participanti la
realizarea proiectului.
(2) În situatia se constata faptul ca proiectul corespunde normelor tehnice, politistul
specialist electronist face propunerea de avizare pe baza referatului si emite adresa de
avizare a proiectului.
(3) Pentru cazurile în care documentatia nu corespunde, proiectul se restituie spre refacere,
precizându-se în clar aspectele tehnice necesare eliberarii avizului, conform modelului
prezentat în Anexa nr. 19.
(4) Dupa avizarea proiectului, filele acestuia se vor certifica pentru neschimbare de catre
specialistul care l-a analizat si se va restitui împreuna cu adresa de raspuns.
(5) Pentru modificarea configuratiei sistemelor de alarma functionale, se solicita actualizarea
proiectului prin întocmirea fiselor modificatoare, care vor cuprinde numai filele, plansele si
continutul memoriului tehnic care au supuse modificarii de catre proiectantul initial ori cel
nou contractat si avizarea acestora.
Art. 38

(1) Pentru obiectivele din categoria celor pentru care proiectele sistemelor sunt supuse
avizarii, dupa punerea în functiune a echipamentelor instalate, prin ofiterul electronist se
avizeaza finalizarea aplicatiei.
(2) Cu aceasta ocazie, împreuna cu beneficiarul si executantul lucrarii, se verifica
respectarea proiectului avizat, modul de functionare, amplasarea, orientarea si focalizarea
camerelor video, calitatea imaginilor înregistrate, aspecte ce se vor mentiona în procesul-
verbal încheiat în acest sens, inclusiv alte masuri de corectare ori suplimentare de
echipamente. Se va solicita preluarea unor imagini în format digital din zonele interioare de
intrare în obiectiv, în care sa fie cuprinsa si o persoana. Imaginile preluate vor fi puse la
dispozitia specialistilor criminalisti pentru a se pronunta cu privire la calitatea acestora.
Despre preluarea imaginilor se va consemna si în procesul-verbal încheiat.
(3) În situatia în care ofiterul electronist nu a putut asigura prezenta la invitatia bancii
pentru realizarea receptiei sistemului, verificarile se vor efectua ulterior, numai în prezenta
beneficiarului.

Sectiunea a IV-a - Licentierea societatilor în domeniul sistemelor de alarma împotriva


efractiei

Art. 23

(1) Licentierea persoanelor fizice sau a asociatilor familiale autorizate în baza Legii nr. 300/
2004 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice de catre persoane fizice
se realizeaza similar ca la societatile comerciale cu prezentarea autorizatiei eliberate de
primarii în locul actului constitutiv, având declarate activitatile de instalare si întretinere de
sisteme de alarmare.
(2) Persoanele fizice licentiate au dreptul de a executa numai lucrari pentru locuinte si
anexe ale acestora, care nu necesita întocmirea de proiecte pentru a fi supuse avizarii
politiei.
(3) Regulamentele de organizare si functionare se vor elabora dupa modelul postat pe site-
ul Directiei Politiei de Ordine Publica, cu adaptare la particularitatile existente.

S-ar putea să vă placă și