Sunteți pe pagina 1din 7

LUCRARE PRACTICA

"Inginer sisteme de securitate"


Autor: cursant: ing. XXXXXXXXXXXXXX

ORGANIZAREA ACTIVITATII DE INSTALARE A


SISTEMULUI DE DETECTIE SI SEMNALIZARE
ANTIEFRACTIE SI TVCI
1.CONSIDERATII GENERALE
S-a luat ca model de studiu un obiectiv de marimea unui magazin alimentar compus din
magazinul propriu - zis si un depozit-oficiu cu o suprafata totala de aproximativ 40 mp
apartinand SC Y SRL , aflat in constructie . Executant si furnizor SC X SRL .

2.GRAFICUL DE LUCRARI
Ziua 1

Contactul cu beneficiarul (ora 9) , studierea obiectivului , evaluarea riscurilor


si a masurilor de securitate existente(orele 10-12) , acord de principiu cu
beneficiarul (ora 12:30)

Ziua 2

Elaborarea proiectului tehnic si depunerea Cererii de avizare la IPJ


(orele 9-15)

---

Ziua 3

Instruirea echipei tehnice (orele 9-12) si pregatirea resurselor(orele12-15)

Ziua 4

Executarea lucrarii , punerea in functiune si intocmirea documentelor


specifice
-realizarea traseelor de cabluri de alarma (orele9:30-11:30)
-realizarea traseelor de cabluri TVCI (orele11:30-13)
-montarea componentelor sist. de alarma(orele13-14:30)
-montarea componentelor sist. TVCI(orele14:30-15:30)
-punerea in functiune a sist. de alarma(15:30-16)
-punerea in functiune a sist. TVCI(16-16:30)
-intocmirea documentelor si instruirea beneficiarului(16:30-17:30)

3.PLANIFICAREA RESURSELOR MATERIALE SI UMANE


2.1Planificarea resurselor materiale
*Procurarea echipamentelor sistemului de detectie si alarmare antiefractie
-senzori PIR .............................................................3 buc.
-suporti senzori.........................................................3 buc.
-contact magnetic......................................................1 buc.
-buton de panica........................................................1 buc.
-sirena interior...........................................................1 buc.
-sirena exterior..........................................................1 buc.
-tastatura...................................................................1 buc.
-centrala alarma........................................................1 buc.
-transformator...........................................................1 buc.
-acumulator centrala.................................................1 buc.
-acumulator sirena exterior.......................................1 buc.
*Procurarea echipamentelor sistemului TVCI
-camere IR ...............................................................3 buc.
-DVR........................................................................1 buc.
-sursa alimentare......................................................1 buc.
-UPS.........................................................................1 buc.
*Procurarea cablurilor necesare executiei lucrarii
-Cablu alarma 12 fire...............................................20 m
-Cablu alarma 10 fire...............................................15 m
-Cablu alarma 4 fire.................................................5 m
-Cablu alarma 2 fire.................................................10 m
-Cablu coaxial+alimentare.......................................30 m
-Cablu alimentare.....................................................5 m
*Alte materiale
-mufe BNC...............................................................6 buc.
-mufe F.....................................................................6 buc.
-mufe alimentare......................................................3 buc.
-doze.........................................................................3 buc.
-pat-cablu..................................................................20 m
-cleme , dibluri , fasete , suruburi de diferite dimensiuni
*Dotarea tehnica necesara
-masina de gaurit cu percutie+diferite burghie
-masina de gaurit+diferite burghie

-masina de insurubat
-flex
-rola prelungitor 50m
-scara 7m
-scara pliabila
-trusa de scule a echipei de lucru
-trusele individuale ale tehnicienilor
*Mijlocul de transport
-autoutilitara de interventie+procurarea carburantului
2.2Planificarea resurselor umane
*Pentru realizarea lucrarii sunt necesari doi tehnicieni si inginerul specialist in sisteme
de securitate .

4.INSTRUIREA ECHIPEI DE MONTAJ


Inainte de trecerea la faza de executie a lucrarii inginerul specialist in
sistemele de securitate va efectua instruirea echipei de montaj cu privire la
particularitatile celor doua sisteme de securitate , va pune la dispozitia tehnicienilor
documentatia si specificatiile tehnice ale componentelor celor doua sisteme , va stabili
traseele de cabluri , va reaminti o parte din normele de securitate a muncii .
Model de fisa de instruire :
Nr. Instruirea echipei de
crt. montaj

Tehnician nr.1
(Numele si
semnatura)

Tehnician
nr.2
(Numele si
semnatura)

Cunoasterea detaliilor
proiectului tehnic

T1

T2

Cunoasterea documentatiei T1
si specificatiilor tehnice ale
componentelor sistemelor
de securitate

T2

Cunoasterea traseelor de
cabluri

T1

Conditii de calitate a
lucrarii

Norme de securitatea
muncii

Tehnician
nr.3
(Numele si
semnatura)

Tehnician nr.4
(Numele si
semnatura)

T2

T1

T2

T1

T2

5.DOCUMENTE DE BAZA ALE LUCRARII

Proiectul de executie :
Proiectul va contine :
-date privind amplasamentul si imprejurimile obiectivului
-tipul si detaliilor constructiei , dimensiuni
-prezentarea tabelara a sistemului antiefractie si TVCI
-descrierea zonelor protejate de sistemul de alarma , modul de programare al
acestora , precum si zonele monitorizate de TVCI
-amplasarea celor doua sisteme
-calculul energetic al celor doua sisteme
-date tehnice de catalog ale componentelor
-conditii garantie , service
-jurnalul de cabluri
-avize , certificate de conformitate emise de laboratoare certificate
-schita obiectivului cu amplasarea elementelor celor doua sisteme , inclusiv
dimensiuni

Contractul cu beneficiarul (contract de prestari servicii)


Partile contractante :
SC X SRL cu sediul in , inregistrata la registrul comertului cu j: , avand
contul RO , cod fiscal RO , in calitate de furnizor si executant , reprezentata prin
in calitate de .
SC Y SRL cu sediul in , inregistrata la registrul comertului cu j: , avand
contul RO , cod fiscal RO , in calitate de beneficiar , reprezentata prin , in
calitate de in calitate de beneficiar.
Obiectivul contractului :
Prestatorul SC X SRL va instala un sistem de alarma antiefractie si un sistem
TVCI la SC Y SRL .
Valoarea contractului :
Valoarea negociata a contractului este de ...+TVA din care
-...+TVA-pretul echipamentului
-...+TVA-pretul manoperei de instalare si punerea in functiune

Mod de plata :
Beneficiarul va plati un avans de % dupa semnarea contractului si %
lafinalizarea lucrarilor si punerea in functiune .
Termen de executie :
Termenul de executie este de . de zile de la semnarea contractului si in
functie de evolutia constructorului .
Alte clauze :
Furnizorul ofera o garantie de luni pentru echipament de la data predarii in
conditiile unei utilizari normale . Nu se acorda garantie pentru eventualele zgarieturi ,
loviri , socuri de tensiune , etc .
Forta majora :
Forta majora apara de raspundere partea care o invoca . Cazurile de forta majora
reprezinta imprejurarile care au intervenit dupa incheierea contractului , ca urmare a
unor evenimente extraordinare , neprevazute si inevitabile pentru una din parti
.Eventualele diferende se vor solution pe cale amiabila prin tratative intre reprezentantii
celor doua parti sau se va apela la comisia de arbitraj a CCIA , solutia pronuntata va fi
obligatorie pentru ambele parti .
Incheiat astazi : in doua exemplare , cate unul pentru fiecare din parti .
Furnizor si executant :
SC X SRL

Beneficiar :
SC Y SRL

Proces verbal de punere in functiune al sistemului de detectie si alarma antiefractie


si a sistemului TVCI
Incheiat intre :
1.SC X SRL (cu toate datele aferente)
si
2.SC Y SRL (cu toate datele aferente)
Executantul a livrat si instalat in perfecta stare de functionare echipamentul conform facturii
nr.... din . Beneficiarul a fost instruit pentru utilizarea sistemelor .
Garantia sistemelor (manopera+materiale) este de . luni de la data incheierii procesului
verbal de instalare si punere in functiune .
Nu fac obiectul garantiei defectiunile provocate de : exploatarea neconforma , supratensiuni etc.
.
Prezentul proces verbal de instalare si punere in functiune s-a incheiat astazi
in doua exemplare cate unul pentru fiecare parte .
Tabel cu personalul prezent la instalarea si punerea in functiune a sistemului de detectie si
semnalizare antiefractie si sistemului TVCI din partea executantului :
Nr. Numele si prenumele
Functia
Semnatura
crt.
1

P.D.

Inginer specialist

T1

tehnician

T2

tehnician

Tabel cu persoanele instruite in scopul utilizarii sistemului de detectie si alarmare antiefractie


si TVCI :
Nr. Numele si prenumele
Calitatea
Sistem alarma Sisstem TVCI Semnatura
crt.
antiefractie
1

C.C.

patron

C.A.

vanzator

---

B.B.

vanzator

---

D.G.

asociat

---

---

---

Instruirea a fost efectuata de :


Numele si prenumele Functia

Data

P.D.

...

Furnizor si executant :

Inginer specialist
SC X SRL

---

---

Semnatura

Beneficiar : SC Y SRL