Sunteți pe pagina 1din 18

SONIA BERBINSKI

ETAPE NESCRISE
© 2008. Casa de Editură GRAFOART
Toate drepturile rezervate.

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României

BERBINSKI, SONIA
Etape nescrise / Sonia Berbinschi ; ed.: Matei Bănică. -
Bucureşti : Grafoart, 2008
Bibliogr.
ISBN 978-973-9054-46-1

I. Bănică, Matei (ed.)

821.135.1-1

Casa de Editură GRAFOART


Str. Braşov nr. 20, sector 6, Bucureşti, CP: 061448
Tel.: 0747 236 278 ; fax.: 0318 15 15 13.
Web : http://www.grafoart.ro
E-mail : contact@grafoart.ro
SONIA BERBINSKI

ETAPE NESCRISE

GRAFOART
fi àÉ|4AAA

Fericirea nu e un concept, nu e o noţiune


abstractă, nici concretă; e o expresie a voinţei
individuale de a atribui această stare unui obiect,
unei situaţii, şi mai ales unei persoane... Din orice
poţi să fii fericit! Totul e să vrei.
SB
Scrutând orizontul, desculţ

« …l’essentiel ne se voit qu’avec le cœur… »


Antoine de Saint-Exupéry
Ca o trecere

Ca un fum de ţigară
Am să trec
Şi-am să-ţi spun
„Bună seara, iubite!”
Tu-mi vei zice
„Drum bun!”

Ocolindu-mi privirea
Vei zâmbi ne-nţeles:
„Mulţumesc pentru tine!
Eu acum am ales...
Drumul meu se îndreaptă
Spre lumină, iar tu
Nu-mi mai eşti decât noapte,
Nu mai eşti!... Şi te du!”

Ca un fum de ţigară
Ai venit
Şi-ai trecut,
„Mulţumesc pentru tine,
Noapte bună!”
Şi-atât.

Apilie 1991

8
Anotimpuri pierdute

Ce bine-i aici lângă tine!


Ţi-ascult glasul lin şi şoptit,
Mă-mbăt de Câmpiile-Asire-ţi
De zei piramidici şi mit...

25
Nici un răspuns

Vreau să mă frâng sau rug să fac din mine;


Mistuitor, să spintec Tăcerea pân’ la os!
Ori dacă tac, să ştiu striga: Hei, Cine
Pândeşte-n umbră? Cine-i sus sau jos?

M-aş face rug de slavă, dar sunt pătat de lume;


Ce forţe s-ar învinge să-mi vindece păcatul?
Ce zbateri între nopţi în van căta-şi-vor nume?
Pierdut va fi răspunsul. Zadarnic întrebatul!

Aprilie 1991

26
De dicto sau De re

În mâna mea încap atâtea cuvinte


Încât aş putea să umplu cu ele
Universul

65
Semantici

Ce-nţelesuri să dau rătăcirilor?


Amintiri nu sunt; nici speranţe;
Căutări nu sunt; nici găsiri;
Câte sensuri să dau necuvintelor?
Atemporal, nedestinat, afericiri.

Caut polisemia verbului „a durea”:


În conştient n-o găsesc; nici în gând;
În suflet n-o găsesc, sau nu ştiu;
Nici prin sinonimie s-o rezolv n-aş putea,
Nici un dicţionar n-a păstrat sensul viu.

Să m-agăţ de-un context, ar fi prea reductor;


În enunţ injonctiv pot să-l pierd; poate nu...
În negaţie dublă sensu-i e implicit...
Ce hiperonim să dau durerii rătăcirilor?
Tu? Mister? Frământări? Izolări? Negăsit...

66
Pe sens interzis

Între voinţă şi destin


adesea intervine o
incompatibilitate evidentă.
Prima ţine de proiectare, de
dinamizare, a doua se încrede
datului, inevitabilului.

83
Dileme

Ce cărare-nnoptată se aşează-ntre noi?


Eu pe o margine abruptă. Tu, pe o margine de val...
La ce capăt să caut să găsesc ochii tăi?...
Să încerc în albastru sau în verdele pal?

Scotocind în lumină aş putea să m-agăţ


De o rază ce noaptea ne-ar sparge-o-n bucăţi,
Şi-aş putea fura cerul sau marea s-o învăţ,
Mici? Mari dileme...Doar tu să le tulburi mai poţi.

Cum să-mpac şi azurul şi smaraldu-auriu


Când în cale-mi se lasă fumul serii, uitat...
Să strâng totu-ntr-o lacrimă, în oftat, în...nu ştiu...
Treaba timpului! Ce dileme-ntr-o singură cale se
zbat!...

84
Cuprins

Scrutând orizontul, desculţ

Ca o trecere..................................................................... 9
Spre care drum? ........................................................... 10
Frământări..................................................................... 11
Vezi, tu... ...................................................................... 12
Predestinare .................................................................. 13
Aprilie, 8........................................................................ 14
Derivă ............................................................................ 15
Tot ce-ai luat................................................................. 16
Poem pentru suflet pierdut ........................................ 17
De-ai şti... ..................................................................... 18
Aşa ai plecat .................................................................. 19
Când pleci... ................................................................. 20
Retrăirea golului ........................................................... 21
Când nu va mai fi timp... ........................................... 22
Golgotele ...................................................................... 23
Şi vom... ....................................................................... 24

107
Anotimpuri pierdute

Nici un răspuns ............................................................ 26


Învinge-vor prin zbateri.............................................. 27
Refuz ............................................................................. 28
Paşi seci ......................................................................... 29
Plecare ........................................................................... 30
Valsul clipei................................................................... 31
Iconostas ....................................................................... 32
În cumpănă ................................................................... 33
Moştenire ...................................................................... 34
Poem pentru Kris ........................................................ 35
Apocalips ...................................................................... 36
E toamnă iar ................................................................. 37
Leagăn pierdut.............................................................. 38
Chemare ........................................................................ 39
Târziu... ........................................................................ 40

108
Feţele oglinzii

Dincolo de oglindă ...................................................... 42


Tu, lacrima... ................................................................ 43
De taină ......................................................................... 44
Acelaşi val ..................................................................... 45
Nepăsare ....................................................................... 46
Mistuire ......................................................................... 48
Fotoliul .......................................................................... 49
Fără leac ....................................................................... 51
Loin des yeux, mais... ................................................. 52
Mâna ta, floare... ......................................................... 53
Nu mai... ...................................................................... 54
Ipoteze........................................................................... 55
Avantaj, eu .................................................................... 56
Un ornic... .................................................................... 57
Migrenă ......................................................................... 58
Aşteptare ....................................................................... 59
Indiferenţă .................................................................... 60
Lapsus............................................................................ 61
Scena nebună................................................................ 62
Am să mă las... ............................................................ 63
Vorba ta... .................................................................... 64
Ca un brad .................................................................... 65
Să-mi ningă şi mie... .................................................... 66

109
De dicto sau De re

Semantici ....................................................................... 68
Foneme ......................................................................... 69
Probabilităţi .................................................................. 70
Reţeta tristeţii nimicului .............................................. 71
Re-zbatere ..................................................................... 72
Zero tăiat....................................................................... 73
Discurs .......................................................................... 74
Vagă polifonie .............................................................. 75
Aşteptarea punctului ................................................... 76
Scrisoare deschisă ........................................................ 77
Definiţie ........................................................................ 79
Da, primul! ................................................................... 80
Doar Cuvintele ............................................................. 81
Din lucruri mărunte..................................................... 82
Eşti... ............................................................................. 83
Gramatica inimii .......................................................... 84

110
Pe sens interzis

Dileme ........................................................................... 86
Să nu distrugi misterul ................................................ 87
Cum te găsesc? ............................................................ 88
Sub semnul lui „nu” .................................................... 90
Nostalgie de iarnă ........................................................ 91
Umbre în lumină .......................................................... 92
Tăcerile tale................................................................... 93
Cortina!... ..................................................................... 95
Naiv, naivă .................................................................... 96
Fără întoarcere ............................................................. 97
Unilateral ....................................................................... 98
Iluzia răsăritului............................................................ 99
Durerea castanilor .....................................................100
Zădărnicie ...................................................................101
Pasărea U ....................................................................102
Răscruce ......................................................................103
Tu m’as déchiré le cœur en lambeaux ....................104
Sens ocolitor ...............................................................105
Ruleta ...........................................................................106
Fără final .....................................................................107
Pentru un nimic .........................................................108
Să nu te pierd..............................................................109

111