Sunteți pe pagina 1din 4

Giuseppe Gariboldi

STUDII PREG TITOARE

Pentru FLAUT

© Toate drepturile rezervate.


Copierea de orice fel se va efectua exclusiv cu acordul scris
al SCRL Casa de Editur GRAFOART.

Casa de Editur GRAFOART


Str. Bra!ov nr. 20, sector 6, Bucure!ti
Tel. : 0727 345 474 / 0788 344 587
Fax. : 0318151513
Web : http://www.grafoart.ro
E-mail : contact@grafoart.ro
Giuseppe Gariboldi
(1830-1905)

Giuseppe Gariboldi s-a n scut la 17 martie 1830, în localitatea


italian Macerata, unde a urmat !i primele studii muzicale (flaut !i
armonie) sub îndrumarea lui Giuseppe
d'Aloè !i a lui Domenico Concordia,
unul dintre cei mai str luci"i mae!tri de
canto din provincia Le Marche. La
numai 17 ani, Gariboldi î!i începe
cariera de artist: între 1847 !i 1856 va fi
angajat ca prim flautist de cele mai
importante teatre de oper de la acea
vreme din Le Marche, remarcându-se
prin talent !i virtuozitate. Astfel, în
1853, în cursul reprezent rilor operei
Falsificatorii de bani a lui Lauro Rossi,
tân rul flautist î!i entuziasma publicul cu execu"ia varia"iunilor pe
teme din Carnavalul de la Vene"ia de Rossini. Cunoscut !i admirat
la Bologna, Livorno, Floren"a !i în alte mari ora!e italiene,
Gariboldi apare în martie 1855 într-un concert la Roma pentru ca,
dup ianuarie 1856, s înceap un lung turneu de concerte care-l
vor purta de la Nisa !i din sudul Fran"ei pân la Paris.

Reîntors pentru scurt vreme la Milano, prin 1859, face


cuno!tin" cu compozitorul Lauro Rossi, c ruia îi va dedica
culegerea de 40 de piese intitulat Mica !coal de muzic de
ansamblu !i de acompaniament pentru pian !i flaut sau vioar , ad
libitum. Timp de trei ani, va da concerte în Europa, mai cu seam
în Belgia !i Olanda, înainte de a se întoarce la Paris, unde se va !i
STUDII
Giuseppe Gariboldi
(1830-1905)

-4-
© 2007. Toate drepturile rezervate Casei de Editură GRAFOART

- 15 -