Sunteți pe pagina 1din 4

Protocol de înţelegere

între

Il Popolo della Liberta – PDL Piemonte


şi

Partidul Democrat Liberal – PDL


România

1
Premisă:

Popolo della Liberta – PDL Piemonte şi Partidul Democrat Liberal – PDL România
împărtăşesc idealurile care stau la baza apartenenţei comune la familia politică a
Partidului Popular European (European People’s Party - EPP), reprezentând în
realitate forţa care a contribuit, mai mult decât oricine altcineva, la dezvoltarea
socială şi economică a Europei.

Soluţiile provocărilor şi cerinţelor pe care lumea modernă le ridică trebuie în mod


necesar să fie rezultatul colaborării şi dialogul dintre forţele politice caracterizate de
o viziune comună a viitorului pe continentul nostru, cu atât mai mult cu cât Statele
trebuie să găsească acea armonie care să aducă beneficii tot mai mari popoarelor
europene. Caz în care devine indispensabilă promovarea politicilor de participare
civică, sprijinindu-ne pe bogăţia patrimoniului nostru comun.

În calitate de moştenitori ai Părinţilor integrării europene – Jean Monnet, Robert


Schuman, Konrad Adenauer şi Alcide Gasperi – reînnoim constant efortul nostru de
a construi Europa şi Piemontele viitorului.

Noi credem că economia trebuie să se afle în serviciul unei societăţi care are la
baza sa individul şi expresia propriului său talent, care permite libera iniţiativă,
solidaritatea cu cei defavorizaţi şi coeziunea socială. Această viziune stă la baza
ideii noastre de colaborare cu toţi cei care doresc să devină protagonişti, prin
intermediul participări civice, la dezvoltarea regiunii Piemonte, în prezentul şi viitorul
acesteia.

Date fiind valorile comun împărtăşite de către Popolo della Liberta italian şi
Partidul Democrat Liberal român.

Luând în considerare semnificativa prezenţă în teritoriul piemontez a cetăţenilor


români rezidenţi şi a cetăţenilor italieni de origine română, integraţi în ţesutul
social şi economic al regiunii noastre.

Se stipulează următorul protocol de înţelegere a cărui finalitate este favorizarea


colaborării dintre reprezentanţele politice şi administrative specifice celor două
partide care activează în teritoriul piemontez şi a organizaţiilor acestora la nivel
naţional.

2
Se asumă responsabilitatea promovării drepturilor şi obligaţiilor cetăţenilor
români rezidenţi şi integraţi în ţesutul economico-productiv al regiunii noastre şi
evidenţierea, în faţa opiniei publice piemonteze, a valorii pe care aceştia o
generează, atât în ceea ce priveşte aspectele culturale cât şi în ceea ce priveşte
aportul lor la bunăstarea economică generală. Valoare percepută ca o importantă
oportunitate pe care comunitatea românească, prin prezenţa discretă a femeilor şi
bărbaţilor muncitori, o reprezintă pentru viitorul regiunii Piemonte.

În baza tuturor premiselor anterioare, s-a concordat asupra următoarelor


aspecte:

Popolo della Liberta – PDL Piemonte, reprezentat de către Coordonatorul Regional


senatorul Enzo Ghigo, şi Partidul Democrat Liberal România, reprezentat de către
senatorul Viorel Badea vor colabora, fiecare în baza propriilor competenţe şi
respectând propriul rol, cu scopul de a promova o politică civică activă destinată
cetăţenilor români rezidenţi în Piemonte, astfel încât:

1. Să apere drepturile şi să promoveze obligaţiile.

2. Să favorizeze deplina autonomie a practicilor religioase, colaborând la


definirea modalităţilor pentru identificarea ariilor potrivite pentru construirea
locurilor de cult şi socializare.

3. Să se implice în mod adecvat în definirea listelor electorale ale Popolo della


Liberta sau a altor liste anexe acestuia realizate cu ocazia consultărilor
administrative locale, atât în ceea ce priveşte electoratul activ cât şi în ceea
ce priveşte electoratul pasiv.

4. Să sprijine operaţiunile de înscriere pe listele electorale locale al primăriilor


piemonteze, cu scopul de a garanta libertatea dreptului de vot.

În ceea ce priveşte mediul de afaceri, se vor implica pentru:

1. Instituirea unui organism de coordonare şi promovare a întreprinzătorilor


înscrişi la Camera de Comerţ Piemonte, cu scopul tutelării şi dezvoltării
acestora.

2. Accesarea progresivă a organismelor specifice fiecărei categorii de activitate.

3
3. Favorizarea relaţiilor diplomatice dintre Guvernele naţionale ale celor două
ţări, în mod special privitor la problematica întreprinderilor piemonteze care
au deschis unităţi de producţie în România, în contextul tot mai instabil al
economiei europene şi internaţionale.

Pentru ducerea la îndeplinire a dezideratelor specificate, se defineşte următorul


plan operaţional, de pus în practică în perioada 2010-2012:

- Analiza şi inventarierea resurselor şi a punctelor critice ale comunităţii


române din Piemonte prin intermediul unei analize SWOT

- Identificarea procedurilor administrative şi a spaţiului necesar pentru


construirea bisericii ortodoxe româneşti la Torino

- Misiune în România pentru a pune bazele unei colaborări concrete destinate


susţinerii întreprinzătorilor piemontezi, cu scopul de a evita reorientarea
acestora către alte ţări emergente, în baza logicii actuale a procesului de
globalizare

- Înscrierea rezidenţilor români pe listele electorale prin intermediul unui plan


de comunicare door-to-door şi prin intermediul instrumentelor mass-media.

- Crearea unui comitet de promovare cu scopul creării Centrului Economic


Cultural Român al diasporei române din Piemonte.

Pentru PDL Piemonte: senator Enzo GHIGO

Pentru PDL România: senator Viorel Badea

S-ar putea să vă placă și