Sunteți pe pagina 1din 3

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti

Facultatea Stiinte Aplicate


Catedra Matematici II

FISA DISCIPLINEI

1. DATE DE IDENTIFICARE
Titlul Disciplinei: Matematici 1 (Analiza matematica I)
Titulari de disciplina: Prof. R. Gologan, Prof. O. Stanasila,
Tipul: pregatire generala
Numar ore curs:...42.....ore
Numar ore aplicatii:...14.....ore
Numarul de puncte de credit: 4
Semestrul: I
Pachetul: aria curiculara comuna
Preconditii: parcurgerea si/sau promovarea urmatoarelor discipline:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

2. OBIECTIVELE DISCIPLINEI
- pentru curs: Disciplina fundamentala necesara oricarei abordari de specialitate.
Prezinta notiunile fundamentale de siruri si serii numerice si de functii, de calcul
diferential pentru functii de mai multe variabile, precum si notiunile de integrale
improprii, cu parametri, curbilinii, de suprafata si multiple.
- pentru aplicatii: In general tipurile de exercitii si probleme abordate la seminar
urmaresc linia cursului predat. De asemenea sunt discutate aspectele
teoretice mai dificile. In anumite probleme se utilizeaza softurile specializate
MATHEMATICA sau MAPLE.

3. COMPETENTE SPECIFICE (din spectrul de competente al programului de


studii) : stabilirea naturii seriilor numerice si de functii, calculul cu derivate
partiale, calculul diverselor tipuri de integrale, serii Fourier.

4. CONTINUTUL TEMATIC (SYLABUS)

a. Curs:
Capitolul Continutul Nr. Ore
1 Multimi; siruri de numere reale si complexe 3
2 Spatii metrice, principiul contractiei 3
3 Serii de numere reale sau complexe 3
4 Serii de functii 3
5 Serii de puteri; serii Taylor, serii Fourier 3
6 Submultimi particulare; aplicatii continue 3
7 Diferentiabilitate; derivate partiale. 3
8 Utilizarea diferentiabilitatii la studiul functiilor 3
9 Integrale improprii, integrale cu parametri 3
10 Elemente de analiza functionala 3
11 Integrale curbilinii, forme diferentiale 3
12 Integrale duble si triple 3
13 Integrale de suprafata 3
14 Formule ntegrale 42
Total

b. Aplicatii:

Seminar 1 Exercitii si teme pentru prelegerea 1si2 2


….. ……….. ….
Seminar 7 Exercitii si teme pentru prelegerea 13 si14 2
Total 14

5. EVALUAREA
a) Activitatile evaluate si ponderea fiecareia (conform Regulamentului studiilor
de licenta) :
- aprecierea activitatii de seminar: 10 .%;
- lucrare de verificare cu degrevare: 30 %;
- alte verificari in cursul semestrului:10 %;
- examen final (scris/oral): 50 %
b) Cerintele minimale pentru promovare
• obtinerea a 50 % din punctajul total;
• obtinerea a 50 % din punctajul verificarii finale)

c) Calculul notei finale: prin rotunjirea punctajului final,

6. REPERE METODOLOGICE (modul de prezentare, materiale, etc.)

- prelegeri la tabla

- utilizarea softurilor specializate (MATHEMATICA sau MAPLE) unde este cazul

7. BIBLIOGRAFIA: Lucrari elaborate de cadrele didactice ale Catedrei de matematici II


cum ar fi

1. Halanay, A.; Gologan, R.; Timotin, D. Elemente de analiza matematica,


MatrixRom, Bucuresti, 1998

2. Stanciu, V. Elemente de Analiza Matematica, Partea I, Printech,


Bucuresti, 2002

3. Stanciu, V. Calcul integral si elemente de analiza complexa, Printech,


Bucuresti, 2003

4. Oprisan, Gh.; Toma, A.; Anton, C. Exercitii de analiza reala si complexa,


Printech, Bucuresti, 2005
5. Oprisan, Gh.; Stanasila,O. Analiza matematica in 14 lectii, Printech,
Bucuresti, 2006

Observatie: Cursul este aferent Facultatii de Electronica si Tc.

SEF DE CATEDRA TITULAR DE DISCIPLINA

Prof. Dr. Gh. Oprisan Prof.Octavian Stanasila

Conf. Luminita Ninulescu

Conf. Victoria Stanciu

Lector Antonela Toma

S-ar putea să vă placă și