Sunteți pe pagina 1din 4

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Bibliografie

D. Ciucur, I. Gavrilă, C. Popescu, Economie, Edit. Econmică, Bucureşti, 1999, p.101.

Monetizarea exprimă utilizarea banilor în economie, în timp ce monetarizarea


desemnează evoluţia funcţiilor monetare – tranzacţii, economisire, credit – ale unui agent
economic sau ale economiei în ansamblul ei. Teoria monetizării relevă trei etape: trocul liber,
trocul etalonizat şi monetarizarea reală care survine o dată cu răspândirea monedei fiduciare
şi scripturale. Vezi în acest sens D. Dăianu, Echilibrul economic şi moneda, Edit. Humanitas,
Bucureşti, 1993, p.9.

D. Dăianu, Echilibrul economic şi moneda, Edit. Humanitas, Bucureşti, 1993, p.26.

P.A. Samuelson, W.D.Nordhaus, Economie politică (traducere din limba engleză),


Edit. Teora, Bucureşti, 2000, p.604.

Biales M.,Leurion R., Rivaud J-L., Economie generale, Les Editions Foucher, Paris,
1990, p.155-157.

Prahoveanu E., Fundamente de teorie economică, Edit.STAFF, Bucureşti, 1995,


p.134.

Lipsey G., Chrystal A., Economia pozitivă, Editura Economică, 1999, p.739.

Dobrotă N., Economie politică, Editura Economică, Bucureşti, 1997, p.56

Frois G.A., Economie politică, Editura Humanitas, Bucureşti, 1994, p.29-30.

Friedman M., Capitalism şi libertate (traducere din limba engleză), Edit.


Enciclopedică, Bucureşti, 1995, p.55-72.

Pagina 1 din 4
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Adumitrăcesei I.D., Niculescu E., Niculescu N.G. (coordonatori), Economie politică,


partea I, Edit. Polirom, Iaşi, 1998, p.213-215.

R. Gilpin , Economia politică a relaţiilor internaţionale, Edit DU Style, Bucureşti,


1999, p.144-200.

Ciurea I., Economie Politică, (Macroeconomie), vol.2, Edit.Universităţii din Piteşti,


1997, pag. 340.

B.N.R.,Raport anual, 2004.


19 B.N.R., articolul „ Denominarea monedei naţionale”, Bucureşti, 17 noiembrie,
2004, p. 10.

Beeg D., Fischer S., Dornbush R., Microeconomie, McGraw-Hill, Paris, 1989, p. 147.

Dobrotă N. (Coordonator), Dicţionar de economie, Editura Economică, Bucureşti,


1999, p.60.

Ciurea I., Economie Politică, (Macroeconomie), vol.2, Edit.Universităţii din Piteşti,


1997, pag. 341.

N. Dobrotă , Economie politică, Editura Economică, Bucureşti, 1997,p.422.

Cerna S., Banii şi creditul în economiile contemporane, vol.I, Edit. WEnciclopedică,


Bucureşti, 1994, p.182-196.

B.N.R., COMUNICAT DE PRESĂ - decembrie2001- indicatorii monetari.

D. Ciucur, I. Gavrilă, C. Popescu, Economie,Edit. Economică, Bucureşti, 1999, p.


124.

Samnelson P., Nordhans W.,Economie politică (traducere din limba engleză), Editura
Teora, Bucureşti, 2000,p.585

Pagina 2 din 4
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Ciurea I., Economie politică. Microeconomie, Editura Universităţii din Piteşti, 1999,
p.221-227.

Didier M., Economia : regulile jocului(traducere din limba franceză), Editura


Humanitas, 1994, p.119.
4

„Mic dicţionar enciclopedic”, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1972, p.316.

Văcărel Iulian –„Finanţarea şi cerinţele economiei socialiste”, Ed. Ştiinţifică şi


Enciclopedică, Bucureşti, 1986, p.107;

„Mic dicţionar filozofic”, Ediţia a II-a, Bucureşti, Ed. Politică, 1973, p.161.

Dorfman, R., Samuelson, P.A., Solow, R., în “Linear Programming and Economic
Analysis”, New York, Mc Graw-Hill, 1958;
Debreu, G. “Theory of Value”: An Axiomatic Analysis of Economic Equilibrium”,
Weley, 1959.

Richard C. Lipsey, K. Alec Chrystal, Edit. Economică, Bucureşti, 2002,p. 580-581.

Richard C. Lipsey, K. Alec Chrystal, Edit. Economică, Bucureşti, 2002,p. 584-585.


52
Ciurea I., Economie politică. Microeconomie, Edit. Universităţii din Piteşti, 1999,
p.212-215;

Richard C. Lipsey, K. Alec Chrystal, Edit. Economică, Bucureşti, 2002,p. 584-585

Ciurea I., Economie politică. Macroeconomie, Edit. Universităţii din Piteşti, 2000,
p.310-314;

Pagina 3 din 4
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Pagina 4 din 4