Sunteți pe pagina 1din 3

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Cuprins

1.Rolul monedei în
economie……………………………………………………………………5

Geneza şi evoluţia monedei…………………………………………………………..6


1.1.1. Originile istorice ale monedei………………………………………………...7
1.1.2. Forme istorice de monedă……………………………………………………..9
1.1.3. Moneda internaţională………………………………………………………14
1.1.4. Perspectivele monedei naţionale……………………………………………18
Esenţa şi funcţiile monedei………………………………………………………….21
1.2.1.Conceptul contemporan de monedă…………………………………………21
1.2.2.Masa monetară şi agregatele monetare…………………………………….24

2.Teoria modernă a cererii şi ofertei de


monedă……………………………………………31
2.1. Banca modernă şi oferta de
monedă………………………………………………….32
2.1.1.Băncile şi instituţiile financiare……………………………………………...32
2.1.2. Sistemul bancar în România……………………………………………… 35
2.1.3. Creditul: conţinut, funcţii şi forme………………………………………….40
2.1.4. Crearea (oferta) de monedă…………………………………………………42
2.1.5. Baza monetară şi multiplicatorul monetar………………………………...45
2.1.6. Limitele creării de monedă…………………………………………………..46
2.2. Comportamentele monetare şi cererea de
monedă………………………………...48
2.2.1.Mobilurile cererii de monedă………………………………………………...48
2.2.2. Cererea de monedă……………………………………………………………49

Pagina 1 din 3
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

3. Echilibrul monetar şi echilibrul


macroeconomic……………………………………….. 51

3.1.Natura monetară a ratei


dobânzii…………………………………………………….53
3.1.1.Rolul pieţelor monetar – financiare…………………………………………53
3.1.2. Sensul noţiunii de dobândă…………………………………………………. 54
3.1.3. Ratele dobânzii: preţul banilor……………………………………………...56
3.1.4.Dobânda nominală şi reală………………………………………………… 57
3.1.5.Determinarea ratei dobânzii……………………………………………….…58
3.2. Condiţiile de echilibru pe piaţa
bunurilor…………………………………………..59
3.2.1. Modelul elementar de echilibru……………………………………………..60
3.2.2. Conţinutul şi rolul investiţiei……………………………………………….. 63
3.2.3. Funcţia de investiţie…………………………………………………………..66
3.2.4. Principiul acceleratorului……………………………………………………68
3.3. Condiţiile de echilibru pe piaţa
moneteră…………………………………………..73
3.3.1. Funcţia de ofertă de monedă………………………………………………...74
3.3.2. Funcţia de cerere de monedă………………………………………………..75
3.3.3. Echilibrul monetar şi modificarea lui………………………………………77
3.4. Echilibrul conjugat al pieţelor. Modelul IS-LM……………………………………
81
3.4.1. Interacţiunea dintre economia reală şi economia monetară…………….81
3.4.2. Curba IS………………………………………………………………………..82
3.4.3. Curba LM………………………………………………………………………
83
3.4.4. Echilibrul global al pieţelor…………………………………………………84
3.5. Politici conjunctuale. Politica
monetară…………………………………………..85
3.5.1.Conceptul de politică monetară……………………………………………...86
3.5.2.Instrumentele politicii monetare……………………………………………..87
3.5.3. Politica banilor ieftini sau scummpi………………………………………..91
3.5.4. Moneda electronică sau banii care nu se văd……………………………106

Pagina 2 din 3
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Bibliografie……………………………………………………………………………
…….111

Pagina 3 din 3