Sunteți pe pagina 1din 4

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCUREŞTI

BIBLIOTECA CENTRALĂ ASE


BIROUL DE REFERINŢE BIBLIOGRAFICE
Str. Căderea Bastiliei, et. II, cam. 0202,
Tel. 402-319.19.00/166
referinte@biblioteca.ase.ro
www.biblioteca.ase.ro/servicii/referinte

ANALIZA FLUXURILOR DE TREZORERIE


- Bibliografie -

1. Alecu, Georgeta. Prezentarea elementelor patrimoniale în bilanţul


instituţiilor publice la 31 decembrie 2006. În: Revista finanţe publice şi
contabilitate v. 18, nr. 1, p. 11-15, 2007;

2. Alecu, Georgeta. Situaţiile financiare ale instituţiilor publice: trecut,


prezent şi perspective (partea a II-a). În: Revista finanţe publice şi contabilitate
v. 17, nr. 5, p. 19-27, 2006;

3. Ardelean, Victor. Fluxurile de numerar ale entităţii în context


decizional. În: Tribuna economică v. 18, nr. 35, p. 83-85, 2007;

4. Caloian, Florentin. Situaţia fluxurilor de trezorerie: aplicarea metodei


directe în activitatea practică a intreprinderilor. În: Contabilitatea, expertiza si
auditul afacerilor nr.12, p. 26-29, decembrie 2004;

5. Faleye, Olubunmi. Cash and coroporate control. În: Journal of Finance v.


59, nr. 5, p. 2041-2060, octombrie 2004;

6. Greceanu, Virginia. Întocmirea situaţiilor financiare de către instituţiile


publice. În: Tribuna economică v. 17, nr. 29, p. 32-40, 2006;

1
7. Ilie, Vasile. Gestiunea financiară a întreprinderii. Bucureşti: Meteor
Press, 2006, 423 p.;

8. Ionaşcu, Mihaela. Problematica întocmirii tabloului fluxurilor de


trezorerie conform normei IAS 7. În: Gestiunea şi contabilitatea firmei v. 9, nr.
2, p. 6-28, 2006;

9. Lazăr, Alexandra. Unele aspecte privind întocmirea pentru prima dată,


în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, a
situaţiilor financiare anuale consolidate. În: Tribuna economică v. 18, nr. 32, p.
39-43, 2007;

10. Mitrache, Romu. Decontarea operaţiunilor cu numerar dintre o


societate bancară în relaţia cu trezoreria statului şi celelalte societăţi bancare.
În: Revista finanţe publice şi contabilitate v. 17, nr. 5, p. 4-5, 2006;

11. Pantea, Iacob Petru; Deaconu, Adela. Ghid pentru înţelegerea şi


aplicarea IAS 7: Situaţiile fluxurilor de numerar. Bucureşti: C.E.C.C.A.R.,
2004, 263 p.;

12. Pennings, Joost M. E. A marketing-finance approach towards industrial


channel contract relationships: a model and application. În: Journal of business
research v. 57, nr. 6, p. 601-609, 2004;

13. Petcu, Monica. Fluxurile de trezorerie în evaluarea echilibrului


financiar. În: Finanţe, bănci, asigurări : publicaţie pentru agenţii economici v. 7,
nr. 7, p. 36-37, iulie 2004;

14. Petcu, Monica. Estimarea fluxurilor de trezorerie generate de o noua


investitie. În: Tribuna economica v. 17, nr. 5, p. 68-69, 2006;

2
15. Petris, Rusalim; Istrate, Costel. Ghid pentru înţelegerea şi aplicarea
IAS 27: Situaţii financiare consolidate şi contabilitatea investiţiilor în filiale.
Bucureşti: C.E.C.C.A.R., 2004, 312 p.;

16. Serchiz, Călin. Eficientizarea proceselor de afaceri prin business


process management (I). În: Calitate şi management v. 5, nr. 6, p. 10-15, iulie
2006;

17. Simionca, Letiţia. Gestiunea încasărilor şi plăţilor. În: Tribuna


economică v. 18, nr. 17, p. 76-77, 2007;

18. Ţugui, Iuliana. Contabilitatea fluxurilor de trezorerie: modelări, analize


şi previziuni financiar-contabile. Bucureşti: Editura Economică, 2002, 311 p.;

19. Vasile, Cristina. Impactul IAS şi IFRS asupra sistemului contabil


românesc. În: Contabilitatea, expertiza şi auditul afacerilor nr. 12, p. 36-40, 2006;

20. www.biblioteca.ase.ro/downres.php?tc=3194

21. http://www.armyacademy.ro/reviste/2_2005/a15.pdf

22. http://pfa.ase.ro/download/New/Suport_curs_Contabilitate_I.doc

23. http://www.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=93&idb=20

3
4