Sunteți pe pagina 1din 2

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCUREŞTI

BIBLIOTECA CENTRALĂ
BIROUL DE REFERINŢE BIBLIOGRAFICE
Str. Căderea Bastiliei, et. II, cam. 0202,
Tel. 402-319.19.00/166
referinte@biblioteca.ase.ro
www.biblioteca.ase.ro/servicii/referinte

EVALUAREA FINANCIARĂ A ÎNTREPRINDERII

- bibliografie orientativă -

1. Anghel, Ion ; Dinu, Eduard. Strategia şi analiza economico-financiară a firmei : studii de


caz : vol. 1. Bucureşti : Editura ASE, 2000;

2. Băncilă, Natalia. Evaluarea financiara a întreprinderii : curs universitar pentru studenţii


facultăţilor de economie şi finanţe. Chişinău: ASEM, 2005;

3. Brezeanu, Petre. Gestiunea financiară a întreprinderii : Pentru uzul studenţilor anului ll,
CIG : Modul 1 : Analiza financiară. Bucureşti : Editura ASE, 2002;

4. Brezeanu, Petre. Gestiunea financiară a întreprinderii : vol. 1 : Elemente inspirate din


teoria şi practica financiară a Uniunii Europene : analiza şi diagnostic financiar,
planificare şi gestiune financiară, decizii de investiţii şi de finanţare, finanţe de piaţă.
Bucureşti : Cavallioti, 2002;

5. Brezeanu, Petre. Gestiunea financiară a întreprinderii : vol. 2 : Situaţiile financiare.


Reglementări naţionale şi Internaţionale. Bucureşti : Cavallioti, 2002;

6. Eros-Stark, Lorant ; Pantea, Ioan Marius. Analiza situaţiei financiare a firmei : elemente
teoretice, studiu de caz. Bucureşti : Editura Economică, 2001;

7. Floricel, Constantin; Voicu, Ionuţ Cristian. Evaluarea şi fezabilitatea afacerii. Bucureşti:


Coresi, 2002;

8. Gheorghiu, Alexandru. Analiza economico-financiară la nivel microeconomic. Bucureşti ;


Editura Economică, 2004;

9. Işfănescu, Aurel ; Robu, Vasile. Analiza economico-financiară. Bucureşti : Editura ASE,


2002;

10. Jianu, Iulia; Corpul Expertilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
Evaluarea, prezentarea şi analiza performanţei întreprinderii : o abordare din prisma
Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară. Bucureşti: C.E.C.C.A.R., 2007;

11. Oancea, Mirela. Sisteme informatice pentru asistarea deciziei financiare. Bucureşti :
Editura ASE, 2005;

12. Onofrei, Mihaela. Management financiar. Bucureşti : C. H. Beck, 2006;


13. Mazurencu-Marinescu, Miruna. Analiza corelată privind evaluarea şi fezabilitatea firmei
(teză de doctorat). Bucureşti: ASE, 2001;

14. Mărgulescu, Dumitru ;Cismasu, Irina. Analiza economico-financiară. Bucureşti : România


de Mâine, 1999 ;

15. Munteanu, Victor ; Munteanu, Marilena. Contabilitatea financiară a întreprinderilor :


vol. 1 si vol. 2. Bucureşti : Sylvi, 2001;

16. Vâlceanu, Gheorghe, coord. ; Robu, Vasile, coord. Analiza economico-financiară.


Bucureşti : Editura Economică, 2005;

17. Stancu, Ion, coord. ; Armeanu, Dan. Finanţe : Suport de curs : vol. 3 : Gestiunea
financiară a întreprinderii. Bucureşti : Editura Economică, 2003;

18. Stroe, Radu. Gestiunea financiară a întreprinderii : note de curs şi aplicaţii. Bucureşti :
Editura ASE, 2004;

19. Vasilescu, Gheorghe; Hurduzeu, Miruna. Analiza statistico-economică şi metode de


evaluare a firmei. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 2002;

20. Vintilă, Georgeta. Gestiunea financiară a întreprinderii. Bucureşti : Editura Didactică şi


Pedagogică, 2005;