Sunteți pe pagina 1din 25

O pasarica sirnpatica, pe care 0 poti coase pe unul sau mai multe servete, pe fata de rnasa sau oriunde crezi

ca s-ar potrivi.g
Tn
~" ~ egenda de tu'o i:

"46 rosu 255 vernil

258 verde iarba 243 verde

387bej

379 mara deschis 376 maroniu

905 mara inchis 936 maro

1 OO~, mara roscat

Pund folosit: pundul in auee

387 l1li 379 376 l1li 905 l1li 936 l1li 1004

l1li 46 l1li 255 l1li 258 l1li 243 l1li 245 l1li 1006

-----~-- ~

Un organizator, de fapt un fel de dulapior de sarbatoare pentru obiectele folosite mai des de cel mic, are doua mari calitati: te ajuta sa-l inveti ordonat, facand din asta 0 joaca, ~i se face extrem de usor, 0 bucata de panza mai mare, pe care aplici "rattulete" din panza, din loc

in loc. Pentru focile, eschimosii

~i ursii polari de sezon, poti

aplica pe "rattulete" panglici din panza Aida, cusute conform diagramei noastre cu punct in cruce.

88SGrem 298 gal ben

379 mara deschis 120 bleu

167 bleu verde

876 verde deschis 1034 albastru'indigo 397 gri argintiu

392 bej Inchis

400 gri tnchis

403 negru

Unmileu sarbatoresc pentru masa de Craciun

ar putea

fi decorat

cu braduti lmpodobiti

cu stelute aurii, semn

de boqatie,

~i fundite

rosii, semn

al dragostei

ce uneste Intreaga familie. Punct folosit: punctu In cruce,

punct Inaintea acului.

egenda culn i

218 verde inchis 245 verde crud 905 maro tnchis 9046 rosu

332 portocaliu 301 galben

300 auriu lame, pentru Dordura ~i stelute'

218

I.

245

905 9046

301

Larre

332

• 324
[;J 361
0 292
• 888
• 307
298
0 260
• 262
• 211
~ 214
IIIIlII 977
• 979
• 131
LJ 397
ITJ 378
0
• 403
• 46
• 20
• 897
• 380
• 371 I i

Un obieei mai nou pe la noi, eel eu ciorapelul umplut, este bueuria eopiilor. Un ciorapel mai rnarkel, eusut eu Mosul eel Bun pe el, Ii va face feridti.

, r

324 portocaf mediu

361 crem 292 galben pai 888 maro auriu 307 galben auriu 298 galben

260 verde pal

~~62verde Inch is 211 verde

214 verde pal

977 bleu indigo 979 albastru Tnchis 131 albastru indigo

397 gri argintiu

37S'rtJaro deschis lal

4(B ru

46 ro~8 20.,grena 897 visiniu

380 maro inchis 371 mara

m •• m ~ ~

liS.

••• I. Il) !!l ~

111111. a ~ ~

I I I ~ ~ ~

.0 ~ ~

•• ~Hi

rna

[] 1 Anchor Codurile

_46 .. culorilor .380 ~

• i'l · ., AndIor Codurile
:::l<I.il · '" • ;t culorilor
· ,~ .- •
• • . • •
· ," • " . ~. • ;t~ ."'" .280

.... ..... .... • 357 .....

~[J

w - co

'J

~.

- ~

~o o

••

~ CO

~B

8.

w ~ 0- ~ ~

••

co-o

-00 0-w -••

.t:>.w

0-0 w co

• .289 • ·358 • .943 •• 211 •• 230 () W
•• 13 • .363 •. 9" •• 21. • -238 c
;tAnchor -I
•• 21 .367 • .1001 •• 226 •• 246 o 0
• ·34. ..208 •• 227 -. U
• -9A2 .255 U_
• ·256 •• 258 • ·855 •• 875 •• 877 ~ 0
C 260 • 844 Iltil 279 G 387. '084. 944 307 0 372 • 267 / 359 ~._._.m.~.~.~O~OW.=

BRODERII

~ •

Punct de margine (ascuns)

I +l 111+ t\\.L li[

I:;; -f+: ~ - -;tit I~I

Pundintins

Tighel

Punct in urma acului

Punct de feston

Punct de 'runza cu nervuri Pund plin plat rat

~ ~)~)~,~}

sepa umpJutura
~ d
-
I i~ Punct de I

Punct de nuanfare

Ajurare simpla

Punct de st~a

Aju~re cu ,rei coloane grupate ,i ,unct c;II, patrat

'7.:

:~ ~- ,~ ~ ,0
~ ~( W~
-- Punct diamant

Broderie decupata, cu cruciulitil

I un

!!!i_;;r ~~

!iIabi generale

MoIerioIe: ponzc de bumbac IspiilCifa ~i d't::D iDili:! de incepereq lucrului). Fir decusut SCECi::I PJIlIru marlasari. Ace nr. 7 sau 8 pen-

uh:l:liOi si cusaluri simple de mana, ace nr.

DI 12 penlru cusalurile de marlasare. Ac ~ sw sula de croitorie. Degetar. Carton s:lJ pbsIic pentru sobon.Creco. Foarfece. GregJefde 35 cm diornetu penlru marlasat. TIJXlre: Se copiozc tiparele pe carton sau :JbsIK:. Cu acul gros sau cu sula de croitorie ,se b:gOuri in pundele de intalnire, penlru a pLT eo marca aceste punde cu ajutorul creionului. rcierea JesOturii: Se csozc tiparul peste ponzo oieosa, aliniot cu marginec, in oso felincat sO 58 kheasc:a b maxim spcpullpentru co \Of \eni .

. rruIte piese la rgnd), se deseneaza rncrqi-

_ ~ se rnorcheczo cu creionul ~i punctele de - _ ire. Se da tiparul deaparte ~i se trSiseaza Iinia punctata pe care se va coase. Se repeta si i::Jie piesele. Este foarte important sO tai foate oie5eIe inainte de ate apuea sO Ie imbirii, pen-

Ochiuri duble

"r

1 1

tru a puIe:l arrecio dispunerea culorilor, doco ai de ales infre nucn]e. sou chiar roriteo

oplicojlilor, in coz co nu iIi qjungepCinza.M6soaro ~i Faa Schema de lucru.

Tmbinarea pieseior ircepe prin o uni piesele in puncteledeintalnire, tinand cont de marginec losato penfru tiv, co in desenul alolurat. Matlasarec: N'orlasarea inseamnCi, in general, scoaterec in evidenp a unei pCirji dinl!-Q tes6turo pin um~erea cu vatosau, alt material a spapului dintre coptu~lo ~i lala lucrului. Dar pap obphe r~ief ~i si prin simpla sepcrare prin ausCiluri a onomitor segmente.

Pentru modelele din revista, in aceasto etapCi toote pCi~ile cusute intre ele se montecza pe un singur suport de stoia, mare cat cwertura Propriu ziso. (Nu uita sO Ia§i mCirginile de tiy ~i la

piese se cos una de alta pe doS, f?8 frei' mar' gini.ln oceose U=======LJ etapCi se poote

umple lucrul cu inca un materialldupO preferinje) care poote da grosime sllpllmentaro cuverturii Idar va Ii mai greu Ia marlasarec finalo).

S:Jcu1 astfel obtinut se intoarc:e pe fa!6 ~i se CXXlS8 ~i marginea romaso, eu purct osccns.

Mod de lucru: Se colcoleozo centrul cwerturii lvezi desenul) ~i se monteazo pe gherghel pentru co lucrul so lnceopo exoct.din cenfru, mergand spre extremiloli. Se cosnervurile in func)ie de mod~ Ica ni$ raze sau urmarind lin~ ile deseneler] cu ala de brodat, cu pund de lorili~r. Se coase cotmoi regulat poslbli. Se poote frage ~i Ia rrosino, in cazulliniilor drepte scuo modelelor mai simple.

ezervo·ti pentru ochiuri un Iir de cca 3 ori mai lung decot va Ii baza propriu'ziso a impletiturii.

r--------.~----~

Se jine firul cu crototorul mainii drepte si se petrece pe sub andrea.

Cu ajutorul degetului mare se Iorrneczo 0 buclo prin interiorul coreio se strecooro andreaua. .

Fata I~rvlui Fata este par' fee vizibilo, lara cusoturi sou noduri.

Dosul lucrvlui Spatele locraturii ramane ascuns privrii. DreaptQ luc~lui este considerata intotdee.una poneo din dree.pta persaanei care implete~fe.

stango lucrvlui' Este poneo din stanga persaanei care irnplelesle. Andrea,auxiliQrG Este lolosita penlru a Ii ne sepcrot ochiurde alunci cand trebuie sO la~i In suspensie 0 anumita parte a impletiturii,pentru 0 .. 0 relue ulterior.

Motiv Este desenul rezultat
intr-o anumita zono a lucru-
lUi, prin folosirea unei onu-
mite cb;;;binalii_de ochiuri.
Repeta "x" lnseornno sa
repeji, pas cu pes, partea
trecuto Jofre ghilimele Ipano
la finalul lucrului sau de cote
ori se specilico].
Jerseu Se lucreozo un
rand pe lajo, un rand pe
dos, pentru a oPline un
"elastic" pe lolime.
Abrevieri folosite:
r = rand;
re = rand circular;
oc = ochi: pic = piciorus Ochi pe fata

Cu mana stanga se rcsuceste 0 data firulliber in jurul andrelei, un pic mai sus de ochi.

Firul care urrneozo so lie tras imr-un nou ochi Firul care urrneczo sa lie tras Imr-un nou ochi sta iIIiI

vine din spatele lucrului. mereu in laja lucrului.

:55i{~ :55i{~ ~ ~ ~'OChi",fop"'"I"'ob

~ ~ ~ ~ ovcnd grqoca ochiulluat primul sO se suprapunO peste un ochi csernonolor.

Se introduce andreaua din dreapta in primul ochi de pe ondrea.ua din stanga, venind din laja

Se trage prin ochiul vechi un ochi nou.

Se petrece firul cu care se lucreczo pe sub andreaua din dreopto.

Se trece noul ochi, cu ajutorul degteleor, pe andreaua din drecpto.

r~_o_s_t_ra_~_d_e __ o_c_h_iu_r~i ~ 2- ~ ~ ' __ -,. ~

N'osfra este utila pentru a stabili cu • ~

exactitate grosimee. andrelelor care

frebuie folosite 10 lirul oles. Se locrea.z6 - ... • Se lucreozo ca ~i un pune!

unpCifratde 12X12cm,cuochiuripe i normal, door co se iau

fajo. Peunp6tratdecartonsubjirese - . . douo ochiuri 0 data, iar

ta.ie 0 fereastrq de 1 OXl 0 ern. Se ,~"O prin ele se trage lirul.

osozo ramo de carton peste mostra Romane un singur ochi,

lucrata ~i se numcro ochiurile ~i mai multe ochiuri, a.lunci loloseste care se va lua pe andreo

spatiile. Daco numorul acestora. coin- andrele mai groase; doco ai oblinut irnpreuno cu unul nelucrol.

cide cu cel din desenul alaturat, se mai potine, lolosesle andrele mai Avem iar douo ochiuri prin

poote treee la lucru. Daco ai obrnut subiiri. care 5e trage firul din ghem.

"
1 T (7 T, i ~ il ot-~
0 .
\\i,(j, Il'A'HtI.· .
I
is YA'fIA -e
1-'
. r;AVA' tr) t-.
, 'A' _,
. 'JJ: ,II, 1-'
1 '1': W'. 1-'
I:::: 1-'
'A' \\T. ~
, _-an 'l __ L .l .
I ft- Bucla linuto de degetul crototor drept se petrece peste andrea.

Repeta pono obji. nurnorul necesar de ochiuri. Firul rebuie linut tot timpullejer pen' tru a obfine ochiuri egale.

Se obtine prin postroreo mereu a firului pe oceeosi parte Ifie doar ochiuri pe fato, fie doar ochiuri pe des]

Ochipe dOl

Se introduce andreaua din dreapta, venind din spate, in primul ochi de pe andreaua din stanga.

Se petrece lirul care vine din ghem peste a.ndreaua din dreopto.

Elastic

i"cheierea lucrului

Se trage prin ochiul vech i unul nou.

Se trece ochiul nou pe andreaua din drecpto.

lcsi deoparte hrul ouxilicr $i, cu firul cu care vei luera, te lolosesti de ochiurile de pe andrea pentru a pune unele noi. Se lucreaza lejer

lucreozo 3 sau 5 rondun de ierse (un rand pe fata, unul pe dos)

Cond incepi un nou rond pe dos, ovond firul in porleo dinspre tine a lucrului, ia primul ochi faro so-l lucrezi.

Trage de [os, din primul rend Iocut, un ochi. Urmato.rul ochi 11 tragi pur $i simplu. faro so-l lucrezi.

Se continuo, tragond fir de [os apoi mutcnd ochiul urrnotor. Astfel, rurmorul ochiurilor se va dubla.

inchidere cu Qcul

Se va folosi lirul care vine din ghem.

B11ii

La final se taie lirul ouxilior. care a folosit door ca so ojute la punereo ochiurilor. Se continua normollucrul elosticului.

Se Ioloseste un ac cu ureche more, pentru lana cu care lucrezi. Se toie pe 0 lungime moi more firul core vine din ghem $i se streccoro prin urecheo ocului. Acul se trece prin rimele douo ochiuri.

Cele douo ochiuri se prind lrnpreono, cu 0 buclo petrecute din nou prin primulochi.

Se trece ocul prin ochiul urrnotor, pastrond firul in foto lucrului.

Tn timp ce se troge Iirul pentru a Inch ide buclo 10 ochiul3, vorful ocului va fi dejo petrecut prin ochiul4. Acul sto mereu pe porteo pe core s-o lucrot ochiul. Se repero pona 10 lncheiero tuturor ochiurilor.

fli, iii '.ii'l 6.
l'i.
, .
~'I:
~y ~.~
,'r{ v1.
ttY l't rJj.:r1. '/.iV,
'1\' UIV. Adesea modelul nu se tricoteaza, ci se brodeozo. Aeest lucru usoreozo muneo $i ore ovontoiul co nu mai lorrreozo fire libere pe dos.

Co aspect, modelul brodat nu se deosebese cu nimie de eel trieotot.

Partea pe core se brodeozo trebuie lucrata cu punct de ierse (rondurile impare cu ochiuri pe fata, cele pare cu cchiuri pe dos, pentru co pe fota lucrului so iosCi numai ochiuri pe fota).

Broderie Jacquard ~ ochi

Descopera placerea de a broda Anchor

Vrei sa te delectezi, sa daruiesti sau sa redecorezi? Pentru rezultate deosebite, brodeaza cu Anchor: mulineu In 472

rulori, calitate qarantata de zeci de ani de experients. culori rezistente la spalare, ~I nu uita! Irnparte cu cei dragi bucuria brodatului cu Anchor.

Anchor este ca tine - Creativ si distractiv

,

S-ar putea să vă placă și