Sunteți pe pagina 1din 7

Trasarea graficului unei functii

In studiul variatiei unei functii si trasarea graficului se parcurg


urmatoarele etape de determinare succesiva a unor elemente caracteristice
ale functiei:
I. Domeniul de definitie:
a) Determinarea domeniului de definitie (in cazul expresiilor rationale
numitorul trebuie sa fie diferit de zero; in cazul celor irationale
cantitatea de sub radical trebuie sa fie cel putin zero)
b) Intersectia graficului cu axa Ox: f(x)=0
c) Intersectia graficului cu axa Oy:f(0)=…
d) Calculul limitelor:

lim f ( x)  ...
x 
si lim f ( x)  ...
x   
II. Semnul functiei:
a) Determinarea paritatii sau imparitatii functiei(daca functia este
para,f(x)=f(-x),atunci graficul este simetric fata de axa ordonatelor;
daca functia este impara,-f(x)=f(-x), atunci graficul este simetric fata
de originea axelor).
b) Determinarea periodicitatii functiei si, in cazul functiilor periodice, a
perioadei T.
c) Continuitatea functiei.
III. Asimptote:
a) orizontale;
b) oblice;
c) verticale.
IV. Studiul primei derivate:
a) Se determina multimea E` inclusa in domeniul de definitie, pe care
functia f este derivabila si apoi se calculeaza f `(x).
b) Se rezolva ecuatia f `(x)=0, ale carei radacini sunt, eventual, puncte
critice ale functiei.
c) Se calculeaza valoarile functiei pe radacinile derivatei I.
d) Determinarea semnului derivatei I, care da monotonia functiei.
V. Studiul derivatei a doua:
a) Se determina multimea E`` inclusa in E`, pe care functia f ` este
derivabila si apoi se calculeaza f ``(x).
b) Se rezolva ecuatia f ``(x)=0, iar radacinile pot fi puncte de
inflexiune.
c) Se calculeaza valoarile functiei pe radacinile derivatei II.
1

d) Determinarea semnului derivateiei II, care ne da convexitatea sau


concavitatea functiei.
VI. Formarea tabloului de variatie a functiei f – tablou in care se trec
pentru sistematizare, rezultateleobtinute la punctele precedente:

x
f `(x)
f ``(x)
f(x)

VII. Trasarea graficului functiei:- conform rezultatelorsistematizate in


tabloul de variatie – intr-un sistem de axe carteziene.

APLICATII:
1. Sa se studieze variatia functiilor si sa se reprezinte grafic:
a) f ( x )  x2 1  x

I. a) D  (  , );

 x 2
 1  x, daca x  ( , 1)  (1,  )
f ( x)  

 1  x 2
 x, daca x  [ 1,1]
b) G f  Ox : f(x)  0  x 2
 1  x  0

2 2
 x 2
 1  x 2
 x 2
 1   x 2
 2x 2
 1  x   A( ,0)
2 2
c)G f  Oy : f (0)  1  B ( 0,1);
d) lim
n  
f ( x)  lim
n  
x 2
 1  x  

x 2
 1  x 2

limn 
f ( x)  lim n 
x 2
 1  x  lim n  x 2
 1  x
 0

II. f ( x)  x 2
 1  x

III. a si m pt ote ori zont a le : - spre -  ____


- s pre   y  0
a si m pt ota obli c a spre -  : y  m x  n
 1 
1  x 1   1
2  x 1   x  2 
f ( x ) x  1  x x 2
 x 
m  l i m
x   x
 l i m
x   x
 l i m
x    x
 l i m
x   x
 2

n  l i m 
x  
f ( x )  m x  l i m
x  
 x 2  1  x  2 x   l i m
x  
 x 2  1  x   0

 y  2 x es te a si m pto ta obli c a spre - 


as i mpt ot e ve rt ic a le : ___
 x
 1 , x  (  , 1)  (1,  )

 x 2  1
IV. f `( x )  
 x
 1 , x  ( 1, 1)
 1  x
2

x  1 
f `s ( 1)  l i m
x  1
f `( x )  l i m
x  1 x
2
 1
 1 
0 
 1   
x  1 x  1 

x  1 
f `d ( 1)  l i m
 1
f `( x )  l i m  1 1  x 2
 1 
0
    M 1 ( 1, 1) - punct de i nt oa rce re ;
x
x  1
x
x  1
 

f ( 1)  1 


x 1 
f `s (1)  l i m 
f `( x )  l i m  1  x 2
 1 
0 
 1   
x
x 
1
1
x
x 
1
1 

x 1 
f `d (1)  l i m f `( x )  l im x
2
 1
 1 
0
    M 2 (1, 1) - punc t de i ntoa rc ere ;
x
x


1
1
x
x


1
1
 

f (1)  1 


x 2
f `( x )  0    1  0  x  
1  x 2 2
2 2
f (  )  2  C (  , 2 )
2 2

x - -1 0 1 +
f `(x) - - - -+ + 0 - - - - - - -+ + +
f (x) + 1 1 0 -1 0
 in –1 si 1 avem puncte de intoarcere.
x 3
b) f ( x ) 
1 x

I. a) D  ( ,  );
x 3
 x 1 , x  [o,  )

f ( x)  
x 3, x  ( ,0)

 x 1
x 3
b) G f  Ox : f ( x)  0   0  x 3  0  x  3 A(3,0)
x 1
x 3
  0  x  3 A`( 3,0)
x 1
c)G f  Ox : f (0)  3  B (0,3)
d) lim f ( x)  1
x  

x 3
II. f ( x )   f ( x )  functia este para, deci aregraficul simetric fata de axa Oy
1 x
 este suficient sa studiem functia pe restrictia sa [0,  )
III. asimptota orizontala : y  1
asimptota oblica : ___
asimptota verticala : ____
`
 x 3 x 1 x  3 4
IV. f `( x)       f `( x)  0  f este strict crescatoare pe [0,  )
 x 1   x  1 2  x  1 2
 B (0 .  3) este punctunghiular al functiei pe R (datorita simetriei sale fata de axa Oy )

VI.Tabloul de variatie:

x 0 3 +
`
 4  8
V. f ``( x)  ( f `( x))`   
  f ``( x)  0  f este concava pe (0, )
  x  1
2
 ( x  1) 4
2

f `(x) + + + + + + + + + +
f``(x) - - - - - - - - - -
f(x) -3 0 1

2. Se considera functia:
2x 2  1
f :DR f ( x) 
x( x  k )

unde D este domeniul maxim de definitie iar k partine lui R. Sa se traseze


graficul functiei f stiind ca trce prin punctul (1,1).

Demonstratie:
3
I ntr uca t M (1,1)  G f  f (1)  1   1  k  2;
1  k
2 x 2  1
 f ( x) 
x( x  2)
 D  R  {2,0 }
I . a ) f : R  { 2,0 }  R
b) G f  Ox : f ( x)  0  2 x 2
 1  0
  0  G f nu i nt er s ect ea za axa Ox
c) G f
 Oy : f ( 0)  ____
2 x 2  1
d) lim f ( x)  lim  2
x   x   x( x  2)
2
2 x  1 2 x 2  1
I I. f ( x)    f e ste oar eca re
(  x ) ( x  2) x( x  2)
I II. a si m pt ot e ori zont al e : y  2 s pre  
as i m pt ote obl i ce : ____
as i m pt ote ver ti c al e :
2 x 2  1 9 
li m f ( x)  lim    
x  2 x  2 x( x  2) 0  
x  -2 x  -2 
  x  2 as i m pt ota vert i ca l a
2 x 2  1 9 
lim f ( x)  lim    
x  2 x  2 x( x  2) 0 
x  -2 x  -2 

2 x 2  1 1 
l im f ( x )  li m x( x  2)

0 
  
x 
x  0
0 x 
x  0
0


  x  0 e st e as imp t ot a ve rt i c al a
2 x 2  1 1
li m f ( x )  lim    
x  x  x( x  2) 0  
x  0
0
x 
0
0 

`
 2 x 2  1  4 x 2  2 x  2
I V. f `( x)  
 x( x 
 
  2)  x 2  x  2  2

1
f ` (x )  0  4 x 2
 2 x  2  0  x1  1; x 2  
2
1
f (1)  1; f (  )  2
2

V.
x - -2 -1/2 0 1 
f `(x) + + + + + + 0 - - -  - - - - 0 + + +
f(x) 2 +- -2 -+ 1
3

3. Sa se reprezinte grafic functia:


9
2( x  1) 2  y  x  este asimptota oblica pentru x  
f ( x)  4
4x 2  2x  1
Demonstratie : 2( x  1)( 4 x 2  7 x  3)
I. a) f : R  R IV. f `( x ) 
(4 x 2  2 x  1) 3 / 2
b) G f  Ox : f ( x)  0  2( x  1)  0  x  1 O (1,0)
2
3
f `( x)  0  2( x  1)( 4 x 2  7 x  3)  0  x`1  1; x`2  1; x`3  
c) G f  Oy : f (0)  2 A(0,2) 4
2( x  1) 2 8 3 3 7 7
d) lim f ( x)  lim   f (1)  0; f (1)   4,6188; f ( )   4,63
3 4 4
x   x   4x 2  2x  1
2(47 x 2  46 x  5)
2( x  1) 2 V. f ``( x ) 
II. f ( x)   functia este oarecare (4 x 2  2 x  1) 5 / 2
4x  2x  1
2

 23  7 6
III. asimptote orizontale : _____ f ``( x )  0  47 x 2  46 x  5  0  x  
47
asimptote oblice : y  mx  n
 x``1  0,854; x``2  0,125
f ( x) 2( x  1) 2
m1  lim  lim  1 f ( x``1 )  4,625; f ( x``2 )  2,805
x  x x  x 4 x  2 x  1
2

2( x  1) 2  x 4 x 2  2 x  1
n1  lim  f ( x)  x   lim 
x x  4x 2  2x  1
4( x  1) 4  x 2 (4 x 2  2 x  1)
 lim
x  
4 x 2  2 x  1 2( x  1) 2  4 x 2  2 x  1 
 18 x 3  23 x 2  16 x  4 9
 lim 
1 1   1 1  4
2
x  1
x 3 4  2  2 * 21    4  2  2 
x x   x x x 
9
 y  x  este asimptota oblica pentru x  
4
f ( x) 2( x  1) 2
m 2  lim  lim  1
x   x x   x 4 x  2 x  1
2

2( x  1) 2  x 4 x 2  2 x  1
n 2  lim  f ( x)  x   lim 
x   x   4x 2  2x  1
4( x  1) 4  x 2 (4 x 2  2 x  1)
 lim
x  
4 x 2  2 x  1 2( x  1) 2  4 x 2  2 x  1


 18 x  23 x  16 x  4
3 2
9
 lim 
1 1   1 1  4
2
x  1
 x3 4  2  2 * 21    4  2  2 
x x   x x x 
4

V. Tabloul de variatie:

x - -1 -0,854 -3/4 -0,125 0 1 


f `(x) - - - 0 + + + + 0 - - - - - - 0 + +
f ``(x) + + + + 0 - - - - - 0 + + + + +
f(x) + 4,619 4,625 4,630 2,805 2 0 +

4. Sa se reprezinte grafic “Serpentina lui Newton” data prin functia:


ax
f ( x)  , a0
ax 2  1
5

Demonstratie :
I. a) f : R  R
ax
b) G f  Ox : f ( x )  0   0  ax  0  x  0 : O(0,0)
ax 2  1
c) G f  Oy : f (0)  0  O (0,0)
ax
d) lim f ( x )  lim 0
x   x   ax 2  1
ax
II. f ( x )   2   f ( x)
ax  1
 f este functie impara, deci G f este simetric fata de origine.
III.asimptote orizontale : y  0
asimptote oblice : ____
asimptote verticale : ____
a  ax 2  1  2a 2 x 2
`
 ax   a2 x2 1  ax 2  1
IV. f `( x )   2     a
 ax  1  ( ax 2  1) 2 ( ax 2  1) 2 (ax 2  1) 2
 ax 2  1 1
f `( x )  0  a  0   ax 2  1  0  x  
( ax 2  1) 2 a
1 a 1 a
f( ) ; f ( )
a 2 a 2
`
  a x 1  2a 2 x ( ax 2  1) 2  4ax(  a 2 x 2  1)(ax 2  1) 2a 2 x ( a 2 x 4  2ax 2  3) 2 2
V. f ``(x )   
2 
  
 ( ax  1)  ( ax 2  1) 4 ( ax 2  1) 4
2

2a 2 x ( ax 2  1)(ax 2  3) 2a 2 x ( ax 2  3)
 
( ax 2  1) 4 (ax 2  1) 3
3  3 3a  3 3a
f ``(x )  0  2a 2 x ( ax 2  3)  0  x1  0; x 2 ,3   ; f  
 ; f   
a  a 4  a  4

x - - 3/a - 1/ a 0 1/ a 3/a +
f `(x) - - - - 0 + + + 0 - - - -
f ``(x) - - 0 + + + 0 - - - 0 + +
f(x) 0 - 3a /4 - a /2 0 a /2 3a /4 0

5. Sa se reprezinte grafic functia:

f ( x)  3 x 2  a 2  x 2 (CARDIOIDA)

I. a )a 2
 x 2
 0  x 2
 a 2
 x  a  x   a , a 
f :  a , a   R
3
 x 2
 a 2
 x 2
f ( x)  3

 x 2
 a 2
 x 2

f 1 (x)  3
x 2
 a 2
 x 2

f 2 (x)  3
x 2
 a 2
 x 2

b) G f
 Ox : f 1 (x)  0; 3
x 2
 a 2
 x 2
 0
 G f1 nu i n ter sec te
a za ax a Ox ; se af la i n i nt r egi med eas up ra ax ei ab scis elo r
f 2 ( x)  0; 3
x 2
 a 2
 x 2
 0  3
x 2
 a 2
 x 2
 6

 x 4
 (a 2
 x 2
)3  x 4
 a 6
 2a 4
x 2
 a 2
x 4
 a 4
x 2
 2a 2
x 4
 x 6

 x 6  x 4 ( 3a 2  1)  3a 4 x 2  a 6  0
F ie g ( x)  x 6  x 4 ( 3a 2  1)  3a x2  a 6
4

g (0 )  a 

6

  c el pu ti n u n x a stf e i nc at g ( x)
l em ai nt e rsect i e i
  g ( 0 ) g (  a)  (  a 6 ) a 4  0     0
g ( a)  a4 
 x1  ( 0, a ) ; x 2  (  a ,0 )
c) G f  Oy : f 1 (0 )  a ; f 2 ( 0)   a

f (  a)  f 1 ( a )  f 2 ( a )  3
a 2

d) lim f ( x)  3
a 2

x a
x a

lim f (x)  3
a 2
x  a
x  a

III. asimptote orizontale : ___


asimptote oblice : ___
asimptote verticale : ___
6

II. f ( x )  f ( x)  functia este para, deci graficul asociat este simetric fata de axa
ordonatelor
IV. f `( x)  2 1  x
3 3 x 2 2
a  x
2 1 x
f 1 `( x )  
3 3
x a
2
 x
2

2 1 x
f 2 `( x )  3

3 x a 2  x 2

f `( x )  0  f1 ` ( x)  0; f 2 `( x)  0
- pe nt ru x  ( 0, a ) f 2 ` (x)  0  f 2 e s te st ri c t cr es ca t oa re pe ( 0, a )
- pe nt ru x  ( a ,0 ) f 1 `( x)  0  f 2 e st e st ri ct de s cr es c at
oa re pe (  a ,0 )
f 1
`( x )  0  2 a 2
 x 2
 3 x 3
x  0  2 a 2
 x 2
 3x 3
x  6

 729 x 8  64 x 6  192 a 2 x 4  19 2 a 4 x 2  64 a 6  0
fie h( x )  729 x 8  64 x 6  192 a 2 x 4  192 a 4
x 2  64 a 6
h ( 0)  64 a 6 

  h ( 0) h (  a )  ( 64 a 6 ) 729 a 8  0   
le ma

inte r

s e c tie i
( ) x` 1 ( 0, a ) s i x`2  (  a , 0)
h(  a )  729 a 8 

as tfe l inc a t f 1 `( x`)  0  x` 1 s i x` 2 s unt punc t e de e xt re m
l i m f `( x )    s i l i m f `( x )    punc t e l e d ec oo rdona t e :  0, f ( 0)  , a di ca
x 0 x  0
x  0 x  0

(0, a ) si (- a , 0) sunt punc t e unghi ul a re


De oa re c eli m f `( x)   si li m f `( x )    a t unc iG f1 e s te t ange nt l a dre pt e le de e c ua ti e : x   a
x  a x   a
x  a x   a

2 1 a2 2 1 a2
   0   6
9 x43 (a 2  x 2 ) 3 / 2 9 3
x4 (a 2
 x 2 )3/ 2

 64( a 2  x 2 ) 9  9 6 a 12 x 8  0
Fie j ( x )  64( a 2
 x 2 )9  9 6 a 12 x 8
j (0)  64 a 18 

  j (0) j (  a )  ( 9 6 a  0  ( ) x``2  (  a ,0) si x``1 (0, a )
20
) 64 a 18
j (  a )  9 6 a 20


astfel incat f 2 ``( x )  0  x ``1 si x``2 puncte de inflexiune

VI. Tabloul de variatie al functiei se face separat pentru cele doua ramuri:

x -a x`2 0 x`1 a


f `1(x) + + + 0 - -  + + 0 - - - -
f ``1(x) - - - - - - - - - - - - -
f 1(x) a a a

x -a x``2 0 x``1 a


f `2(x) - - - -  + + + +
f ``2(x) + + 0 - -  - - 0 + +
f2(x) a -a a

2 1 a2
V. f ``( x )   
9 3
x4 (a 2  x 2 ) 3 / 2
2 1 a2
f1 ``( x)   
9 3
x4 (a 2  x 2 ) 3 / 2
2 1 a2
f 2 ``( x )   
x4 9 3 (a 2  x 2 ) 3 / 2
 pentru x    a , a  f1 ``( x)  0  ramura f1 este concava.
 pentru f 2 ``( x)  0 

S-ar putea să vă placă și