Sunteți pe pagina 1din 7

Funcţia de gradul I

y
12

10

x
-9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-2

-4

-6

Fig. 1 ( f (x)=2x+3 )

Definitie: Fie a, b  , a  0 . Functia f :   , f ( x)  ax  b se numeste functie de gradul I.

OBS. Un punct
A( x A ; y A )  Gf  f ( x A )  y A .
Proprietăţi:
1. Graficul funcţiei de gradul I
- Intersectia cu axele de coordonate:
b   b  
Gf Ox  f ( x)  0  ax  b  0  x   Gf Ox   A  ;0  
a.) a   a 

Gf Oy  x  0  f (0)  a 0  b  f (0)  b  Gf Oy   B  0; b  


b.)


Daca a>0, graficul functiei de gradul I este o functie care „urca”


Daca a<0, graficul functiei de gradul I este o functie care „coboara”

 functiei liniare este: Imf = .


Imaginea

2. Monotonia funcţiei de gradul I


Funcţia de gradul I este strict monotonă pe  .
a  0  f strict crescatoare pe 
Fie x1 x2   . Daca a  0  f strict descrescatoare pe 

3. Semnul funcţiei de gradul I


 b 
  ;   ;
 f are semnul lui a pe  a 
 b
 ;   ;
 f are semn contrar lui a pe  a

x b

 a

f(x) semn contrar lui a 0 semnul lui a
Coeficienţii a şi b se numesc pantă (coeficient unghiular), şi respectiv ordonata la origine a
dreptei.
4. Paritatea funcţiei de gradul I
b  0  f ( x)   f ( x)  f impară
f ( x)  ax  b  
b  0  f nu este nici pară nici impară
5. Funcţia de gradul I este bijectivă.
x b
f 1 :    , f 1 ( x )  .
6. Funcţia de gradul I este inversabilă şi are inversa a
7. Funcţia de gradul I este nemărginită.
8. Funcţia de gradul I nu este periodică.
Observaţii:
 Bisectoarea întâi (ce corespunde cadranelor I şi III) ce reprezintă graficul funcţiei liniare

este dreapta de  ecuaţie: y = x < = > f(x) = x, x   .


 Bisectoarea a doua (ce corespunde cadranelor II şi IV) are ecuaţia: y = -x<=>f(x)= -x,
x .

 f  g   x  f  g  x 
OBS. .
Pozitiile relative a doua drepte.
 ax  by  c
 S 
Fie sistemul  mx  ny  p . Fiecare ecuatie a sistemului este o ecuatie a unei

drepte in plan.

Ex:
d1 : ax  by  c si d 2 : mx  ny  p .
 Sistemul are solutie unica (sistem compatibil determinat) – dreptele se intersecteaza
 Sistemul are o infinitate de solutii (sistem compatibil nedeterminat) – dreptele sunt
confundate
 Sistemul nu are nici o solutie (sistem incompatibil) – dreptele sunt paralele.

AB  ( xB  x A ) 2  ( yB  y A ) 2
: formula distantei / lungimea segmentului
Obs

Functia de gradul I

 1 1
f    f (1) f (0) f (1) f  
1. Fie f :   , f ( x)  2 x  1 . Sa se calculeze  2   2.

2x 1
4 5
2. Sa se afle x   astfel incat 2 .

 f (1) 
2014

3. Fie f :   , f ( x)  2014 x  2013 . Sa se calculeze .

4. Determinati abscisele punctelor de intersectie a graficelor punctiilor f , g :    si

f ( x)  x 2  4 x, g ( x)  x  6

f  2   f (1) f (0) f (1) f  2 


5. Fie f :   , f ( x)  1  x . Sa se calculeze
2018
.

6. Sa se determine cea mai mica valoare a functiei f :[2; 2]  , f ( x)  2 x  3 .


f  0   f (1) f  2018 
7. Fie f :    , f ( x)  5  x . Sa se calculeze .

8. Sa se determine valoarea minima a functiei f :[3; 2]  , f ( x)  2 x  1 .


x
1
f :   , f ( x )   
9. Fie  3  . Sa se calculeze f (3)  f  2   f (1)  f (0) .

f (3) f  2   f  2   f (3)


10. Fie f :   , f ( x )  3  x . Sa se calculeze .
f (1)  f  2     f  5 
11. Fie f :   , f ( x)  4  x . Sa se calculeze .
f (1)  f  2     f  7 
12. Fie f :   , f ( x)  3 x  1 . Sa se calculeze .
f (0) f  1  f  2017   f (2018)
13. Fie f :   , f ( x)  3x  12 . Sa se calculeze .

14. Sa se determine coordonatele punctului de intersectie a dreptelor de ecuatii 2 x  3 y  1  0 si


4 x  y  12  0 .

15. Sa se determine coordonatele punctului de intersectie a dreptelor de ecuatii 5 x  2 y  4  0

si x  3 y  11  0 .
x  y  5

16. Sa se determine solutiile sistemului  x  y  3 .
f (2)  f  2 2     f  210 
17. Fie f :    , f ( x)  x  3 . Sa se calculeze .

18. Fie f :   , f ( x)  ax  b , al carei grafic este dreapta AB unde A( 1; 7), B(2; 4) . Sa se

afle a, b   .

19. Fie f :   , f ( x)  5 x  7 . Sa se afle x   astfel incat f ( x)  f (1)  2 .


f (2017) f  2016   f  2016   f (2017)
20. Fie f :   , f ( x)  x  1 . Sa se calculeze
2014
.

21. Sa se determine valoarea maxima a functiei f :[2;3]  , f ( x)  3 x  4 .


f (1)  f  2     f  10 
22. Fie f :   , f ( x)  2 x  1 . Sa se calculeze .
f (1) f  2   f  9   f (10)
23. Fie f :   , f ( x )  x  3 . Sa se calculeze .

24. Sa se determine m   astfel incat A(m;3)  Gf , unde f :    , f ( x )  5 x  2 .

25. Sa se determine coordonatele punctului de intersectie a dreptelor de ecuatii 2 x  y  2  0 si


x  3y  8  0 .

26. Sa se determine elementele multimii A  {x   | 2 x  3  5 x  6} .


27. Sa se determine distanta dintre punctele de intersectie ale graficului functiei f cu axele de

coordonate, unde f :   , f ( x)  3 x  6 .

28. Sa se afle a   astfel incat P (1;1)  Gf , unde f :   , f ( x)  2 x  a .

29. Fie P(3; 2)  Gf , f :   , f ( x)  ax  1 . Sa se afle f ( x) .


f  2   f  2 
30. Fie f :   , f ( x)  x  2 . Sa se calculeze .
f  1  f (0)  f  1
31. Fie f :   , f ( x)  2 x  3 . Sa se calculeze .
x 1
1  1
32. Sa se afle x   astfel incat 3 .

33. Fie f , g :   , f ( x)  2 x  1, g ( x)  x  3 . Sa se determine coordonatele punctului de


intersectie a graficelor celor doua functii.
34. Aflati a b , stiind ca a  b  150 si a reprezinta 25% din b.
f (1) f  2   f  9   f (2018)
35. Fie f :   , f ( x )  5  x . Sa se calculeze .
36. Calculati distanta de la punctul A(2;3) la punctul de intersectie al dreptelor d1 : 2 x  y  6  0

si d 2 :  x  2 y  6  0 .
37. Determinati coordonatele punctului de intersectie a graficelor functiilor
f , g :   , f ( x)  x  3, g ( x)  5  x

38. Fie f , g : ( 1; )  , f ( x)  log 2 ( x  1), g ( x)  2  1 . Calculati f ( g (1)) .


x

39. Calculati f (2) f (0) pentru functia f :   , f ( x)  x  1 .

40. Calculati f (4)  f (4) pentru functia f :   , f ( x)  x  4 .

41. Rezolvati in  , ecuatia ( x  2)  x  8  0 .


2 2

f  2   f (0)  f  2 
42. Fie f :   , f ( x)  2 x  3 . Sa se calculeze .
43. Determinati coordonatele punctului de intersectie a graficului functiei
f :   , f ( x)  x  4 cu axa Oy.

44. Aflati m   stiind ca f (m)  1 si f :   , f ( x)  x  4 .

45. Aflati a   stiind ca f (1)  a si f :    , f ( x)  x  3 .

46. Calculati
 f  g  ( 2)
, unde f , g :   , f ( x)  3 x  4, g ( x)  2 x  5 .

47. Aflati m   stiind ca A(3; m  1)  d : x  y  3  0 .

48. Aflati a   stiind ca A(a;0)  Gf si f :   , f ( x)  x  2 .


f (1)  f  2   f (0) f (1)
49. Fie f :   , f ( x)  2 x  3 . Sa se calculeze .

50. Aflati a   stiind ca A(1;0)  Gf si f :   , f ( x)  x  a .

51. Fie f :   , f ( x)  3 x  2 . Determinati coordonatele punctului de intersectie a graficului


functiei cu axa Oy.

52. Fie dreapta d : x  y  4 . Aflati m   stiind ca A(m; m)  d .

53. Fie f :{1;0;1; 2}  , f ( x)  2 x  1. determinati valoarea maxima a functiei.

54. Fie a, b   astfel incat A(a; b  1)  Gf , A(a; b  1)  Gg , unde


f , g :   , f ( x )  2 x  5, g ( x )  x  1 .

55. Determinati punctele de intersectie ale graficului functiei f :   , f ( x)  2 x  1 cu axele


de coordonate.
f (a)  f (b)
 \
56. Fie f :   , f ( x)  2  x  3 . Demonstrati ca a, b   ; a  b : a b .

57. Fie f :   , f ( x)  x  x  1 . Demonstrati ca f (3)  f ( 1)  f (1)  f (3)  0 .


2012 2

f (0) f  1  f  10 
58. Fie f :    , f ( x)  8  x . Sa se calculeze .
59. Determinati coordonatele punctului de intersectie a graficului functiei f cu axa Ox, unde

f :   , f ( x)  5 x 3  5

60. Aratati ca
log 3 81  log 2 8  36 .

61. Fie f :   , f ( x)  3 x  4 . Aflati x   astfel incat f ( x)  f (1)  1 .

62. Sa se determine coordonatele punctului de intersectie a dreptelor de ecuatii 2 x  y  4  0 si


3x  y  5  0 .

 2013 
A ; 2   Gf
63. Demonstrati ca punctul  2012  , unde f :   , f ( x)  2012 x  2011 .

64. Fie f :[0; 2]  , f ( x)  4 x  3 . Determinati multimea valorilor functiei.

65. Fie f , g :   , f ( x)  2 x  3 si g ( x)  x  1 . Determinati coordonatele punctului de


intersectie a graficelor celor doua functii.
f (1) f  2   f  9   f (10)
66. Fie f :   , f ( x)  6  x . Calculati .

67. Calculati
 f  f  (0)
unde f :   , f ( x)  3x  1 .

68. Calculati f (1) f (2) f (5) unde f :   , f ( x)  x  2 .

69. Calculati f (1)  f (2)    f (10) unde f :   , f ( x)  2 x  1 .

70. Aflati m   stiind ca M ( m;1)  Gf si f :   , f ( x)  x  3 .


f (1)  f  2     f  9   f (10)
71. Calculati unde f :   , f ( x)  2 x  3 .

72. Calculati
 g  f  (3) unde f , g :   , f ( x)  x  3 si g ( x )  x  2015 .

73. Calculati f ( f (3)) unde f :   , f ( x)  2 x  1 .

74. Aflati m   stiind ca A(m;0)  Gf si f :   , f ( x )  x  1 .

75. Calculati
 g  f  (0) unde f , g :   , f ( x)  x  2016 si g ( x )  x  2016 .

76. Aflati m   stiind ca M ( m; 4)  Gf si f :   , f ( x)  x  2 .


x  y  3
 2 x, y  
77. Sa se rezolve sistemul  x  x  y  0 .