Sunteți pe pagina 1din 3

Inversa unei matrice.

Def : Fie A o matrice patratica, de ordin n (n linii si n coloane). Spun ca B este inversa lui A, daca
A B  B  A  In
 2 5  8  5
Ex. Fie A    . Aratati ca B    , este inversa lui A.
 3 8 3 2 
 2 5  8  5  1 0 
Rezolvare: Calculam A  B           I 2 , ceea ce trebuia aratat.
 3 8   3 2   0 1

Propr. Matricea A este inversabila daca determinantul lui A  0

 d11 d 21 d31 
 
d32  , iar dij =  1  determinantul (minorul) obtinut prin taierea
1 1 i j
Def: A   A , unde A   d12 d 22
* *

det A d
 13 d 23 d33 
liniei i si a coloanei j , din matricea A.

Mai intai, calculam determinantul lui A. Daca det A este diferit de 0, atunci matricea A este inversabila.

 2 5
Ex. 1) A    . Calculati A1 .
 3 8

2 5
Calculam det A =  2  8  3  5  1,  0 deci A este inversabila.
3 8
 d11 d 21 
Calculam A* =   .
 d12 d 22 
OBS! elementele lui A* se scriu invers ca la matricea A, adica intai este coloana si apoi linia;
d11 = + 8 ; ( am taiat linia 1 si coloana 1 )
d12 =  3 ; ( am taiat linia 1 si coloana 2; apare minus, pentru ca suna indicilor este impara. )
d 21  5
1 1  8  5
d 22 = + 2. Deci A1   A* =   .
det A 1   3 2 

 2 1  1
 
2. A =  1 2 3  . Calculati A 1 .
3 1 1 
 
2 1 1
Calculam det A = 1 2 3  4  1  9  6  1  6  11,  0 deci A este inversabila.
3 1 1
 d11 d 21 d31 
 
Calculam A   d12
*
d 22 d32 
d d 23 d33 
 13

2 3
d11    2  3  1 taiem linia 1,coloana 1.
1 1

suma indicilor e 2,deci para, deci punem +

1 3
d12    (1  9)  (8)  8 taiem linia 1,coloana 2.
3 1
suma indicilor e 3,deci impara, deci punem -.

1 2 1 1 2 1
d13    1  6  5 ; d 21    (1  1)  2 ; d 22    2  (3)  5
3 1 1 1 3 1

2 1 1 1
d 23    (2  3)  1 ; d31    3 2  5
3 1 2 3

2 1 2 1
d32    (6  1)  7 ; d 33    4 1  3
1 3 1 2

 1  2 5 
1 1 1  
A   A =  8
*
5  7 .
det A 11 
 5 1 3 

Ecuatii matriceale.

Cunosc matricele A,B si trebuie sa aflu X. Conteaza unde este pozitia necunoscutei X :

1) A  X  B  X  A1  B 2) X  A  B  X  B  A1

 2 5  2  2 5  2
Ex.    X    . Notam   cu A,   cu B. deci A  X  B  X  A1  B
 3 8 1  3 8 1

1  8  5
Trebuie sa calculam A1   A* . L-am calculat mai sus, A1    .
det A  3 2 

 8  5   2   16  5   11 
Deci X  A1  B =      =      .
  3 2  1   6  2   4
 2 1  1
 
2. X   1 2 3  = 1 2 0 . Avem X  A  B  X  B  A1
3 1 1 
 

 1  2 5 
1 1  
L-am calculat mai sus pe A    8 5  7 .
11 
 5 1 3 

 1  2 5 
1   1
Deci X = 1 2 0    8 5  7  =  15 8  9
11  11
 5 1 3 

S-ar putea să vă placă și