Sunteți pe pagina 1din 6

Șef lucr. Dr.

Emilian BULGARIU

PROBABILITĂȚI CONDIȚIONATE –
FORMULA PROBABILITĂȚII TOTALE

U.S.A.M.V - Iași
2019-2020
PROBABILITĂȚI CONDIȚIONATE

Def: Probabilitatea evenimentului A condiționată de evenimentul B are expresia


P  A  B
PB  A   .
P B
Observație:
P  A  B   P  B   PB  A  

  P  A   PA  B   P  B   PB  A .
P  A  B   P  A   PA  B  

Exemplu: Într-o ladă sunt 100 mere: 70 bune și 30 stricate. Extragem consecutiv
câte un măr. Care este probabilitatea ca cele două mere extrase să fie stricate?

Fie A = evenimentul ca la prima extragere să luăm un măr stricat din ladă

B = evenimentul ca la a doua extragere să luăm un măr stricat din ladă

Pentru ca să extragem două mere stricate din ladă trebuie să calculăm P  A  B  .


P  A  B   P  A   PA  B 

30 29
P  A  iar PA  B   (dacă la prima extragere s-a luat un măr stricat au mai
100 99
rămas 29 mere stricate din 99 rămase în ladă).

30 29
Astfel P  A  B     0,08787.
100 99

EVENIMENTE INDEPENDENTE

Def: Se spune că A și B sunt evenimente independente dacă A  B   și astfel

P  A  B   P  A   P  B .
Obs: Dacă A și B sunt evenimente independente atunci PA  B   P  B  (șansa de
realizare a lui B nu este influențată de realizarea sau nu a evenimentului A)
FORMULA PROBABILITĂȚII TOTALE
Fie A1 , A2 , ... , An  un sistem complet de evenimente (independente două câte
două iar reuniunea lor este  ) cu P  Ai   0 i 1, n. Atunci probabilitatea oricărui
eveniment A se determină cu formula:

P  A   P  A1   PA1  A   P  A2   PA2  A   ...  P  An   PAn  A .


Dem:

 n  n
A  A    A   Ai    A  Ai 
 i 1  i 1
Pentru că A1 , A2 , ... , An  formează un sistem complet de evenimente avem că:

 A  A    A  A   , pentru i  j
j i

 n  n
Și astfel P  A   P   A  Ai     P  Ai   PAi  A .
 i 1  i 1
FORMULA LUI BAYES
Fie A1 , A2 , ... , An  un sistem complet de evenimente (independente două câte
două iar reuniunea lor este  ) cu P  Ai   0 i 1, n și B un eveniment oarecare
Atunci are loc formula:

P  Ai   PAi  B 
PB  Ai  
P  A1   PA1  B   P  A2   PA2  B   ...  P  An   PAn  B 

Dem:

P  Ai  B 
P  Ai  B   P  B   PB  Ai   PB  Ai  
P B

Dar conform formulei probabilității totale:

P  A   P  A1   PA1  B   P  A2   PA2  B   ...  P  An   PAn B  și P  Ai  B   P  Ai   PAi  B  ,


deci obținem formula cerută.
INEGALITATEA LUI BOOLE
Fie A1 , A2 , ... , An  un sistem de evenimente care nu sunt independente. Atunci
are loc inegalitatea:

 
n
P  A1  A2  ...  An   1   P Ai
i 1