Sunteți pe pagina 1din 35

Cuprins pag.

Cap. 1: Generalităţi ...................................................................................................


…….....................3
1.1 Scopul şi domeniul .......................................................................................
…......................3
1.2Documente de referinţă ...............................................................................
…….....................3

Cap. 2: Descrierea
organizaţiei...................................................................................................4

Cap. 3: Definiţii, abrevieri ........................................…...…....................................


……......................4

Cap. 4: Sistem de management al calităţii


………………………………………………....................8
4.1 Cerinţe generale ...............................................................................
……………...................8
4.2 Cerinţe referitoare la
documentaţie .......................................................................................11
4.2.1 Generalităţi ...................................................................…………………...............13
4.2.2 Manualul Calităţii şi Siguranţei Alimentului .................................................
…................14
4.2.3 Controlul documentelor ........................................................................…..............14
4.2.4 Controlul înregistrărilor ........................................................................…..............15

Cap. 5: Responsabilitatea managementului


.......................................................................................15
5.1 Angajamentul
managementului ............................................................................................15
5.2 Orientare către client ...............................................................................
………..................15
5.3 Politica în domeniul calităţii …………………………………………………….................15
5.4 Planificare ...............................................................................
…………………..................17
5.4.1 Obiectivele
calităţii ................................................................................................17
5.4.2 Planificarea sistemului de management al calităţii şi siguranţei
alimentului .............................................................................................................
17
5.4.3 Studiul şi planificarea sistemului HACCP .............................................................18
5.5 Responsabilitate, autoritate şi
comunicare ...........................................................................19
5.5.1 Responsabilitate şi
autoritate .................................................................................19
5.5.2 Reprezentantul
managementului ...........................................................................22
5.5.3 Comunicarea
internă ..............................................................................................23
5.5.4 Comunicarea cu echipa
HACCP ............................................................................23

1
5.6 Analiza efectuată de
management ........................................................................................23

Cap. 6: Managementul resurselor ...............................................................................


……................24
6.1 Asigurarea resurselor ...............................................................................
……….................24
6.2 Resurse umane ...............................................................................
………………...............25
6.2.1 Generalităţi ……………………………………………………………................25
6.2.2 Competenţă, instruire şi conştientizare
………………………………..................25
6.3 Infrastructură ...............................................................................
………………..................25
6.4 Mediu de lucru ...............................................................................
………………...............26

Cap. 7: Realizarea produsului ...............................................................................


………..................26
7.1 Planificarea realizării
produsului ..........................................................................................26
7.2 Procese referitoare la relaţia cu
clientul ................................................................................26
7.2.1 Determinarea cerinţelor referitoare la
produs ........................................................26
7.2.2 Analiza cerinţelor referitoare la
produs .................................................................27
7.2.3 Comunicarea cu
clientul ........................................................................................27
7.2.4 Notificare şi
rechemare ...........................................................................................27
7.3 Proiectare şi dezvoltare ...............................................................................
……..................27
7.4 Aprovizionare ...............................................................................
………………................28
7.4.1 Procesul de aprovizionare .................................................................
….................28
7.4.2 Informaţii referitoare la aprovizionare ..............................................
….................29
7.4.3 Verificarea produsului aprovizionat ……………………………………..............29
7.5 Producţie şi furnizare de
servicii ..........................................................................................29
7.5.1 Controlul producţiei şi al furnizării serviciului .................................…................29
7.5.2 Validarea proceselor de producţie şi de furnizare de servicii …………................29
7.5.3 Identificare şi trasabilitate
......................................................................................30
7.5.4 Proprietatea clientului
............................................................................................30
7.5.5 Păstrarea produsului
...............................................................................................30
7.6 Controlul echipamentelor de măsurare şi monitorizare ……………………………............30

Cap. 8: Măsurare, analiză şi îmbunătăţire


.........................................................................................31

2
8.1 Generalităţi ...............................................................................
………………....................31
8.2 Monitorizare şi măsurare ...............................................................................
…..................32
8.2.1 Satisfacţia
clientului ..............................................................................................32
8.2.2 Audit intern ...............................................................................
…….....................32
8.2.3 Monitorizarea şi măsurarea proceselor
………………………………..................32
8.2.4 Monitorizarea şi măsurarea produsului ……………………………….................32
8.2.5 Verificarea sistemului
HACCP ...............................................................................33
8.3 Controlul produsului neconform ………………………………………………..................33
8.4 Analiza datelor ...............................................................................
……………..................34
8.5 Îmbunătăţire ...............................................................................
………………...................34
8.5.1 Îmbunătăţire
continuă ............................................................................................34
8.5.2 Acţiune corectivă .............................................................................
…..................35
8.5.3 Acţiune preventivă ……………………………………………………. ................35

Cap. 9: Preocupări de viitor ...............................................................................


………….................36

BIBLIOGRAFIE...................................................................................................................................
.37

Cap. 1 Generalităţi

1.1Scopul şi domeniul

3
S.C. PAINEA BUNICII S.R.L. a definit in Manualul Calitatii si Sigurantei Alimentului a
implementat un sistem de management al calitatii şi siguranţei alimentului conform SR EN ISO
9001:2008 şi DS 3027E- 2002, care asigură:
- că organizatia are capabilitatea de a furniza produse care sa respecte integral cerintele clientului,
precum si cerintele legale si reglementate;
- o crestere continua a gradului de satisfactie a clientului prin imbunatatirea continua a tuturor
proceselor sistemului.
Prin sistemul de management al calităţii şi siguranţei alimentului dorim să îmbunătăţim
eficacitatea proceselor desfăşurate în cadrul organizaţiei şi să dăm clienţilor organizaţiei garanţia că
livrăm CONSTANT calitatea dorită.
Prezentul MCSA este utilizat atât în procesul de instruire a personalului organizaţiei, în procesul
de certificare a sistemului de management al calităţii şi siguranţei alimentului, cât şi în relaţia cu clienţii.
In cadrul S.C. PAINEA BUNICII S.R.L. toate cerintele sistemului de management al calitatii si
siguranţei alimentului sunt aplicabile, pentru toate produsele din gama de fabricatie.
Manualul Calităţii şi Siguranţei Alimentului constituie cerinţe obligatorii pentru întreaga
organizaţie şi pentru fiecare angajat al ei. Acest manual este aplicabil tuturor contractelor, comenzilor cu
excepţia cazurilor în care acestea din urmă au prevederi diferite. Prevederile din contract au prioritate
faţă de cele din Manualul Calităţii şi Siguranţei Alimentului.
Cerinţa 7.5.4 - Proprietatea clientului a standardului de referinţă SR EN ISO 9001:2008 este
exclusă, aceasta neafectând abilitatea organizaţiei sau responsabilitatea sa de a furniza produse care să
satisfacă cerinţele clienţilor şi reglementările aplicabile.

1.2 Documente de referinţă

Prezentul Manual al Calităţii şi Siguranţei Alimentului are ca documente de referinţă următoarele:

- SR EN ISO 9001:2008 – Sisteme de Management al Calităţii – Cerinţe;


- SR EN ISO 9000:2006 – Sisteme de Management al Calităţii – Principii fundamentale şi vocabular;
- SR EN ISO 9004:2001 – Sisteme de Management al Calităţii – Linii directoare pentru îmbunătăţirea
performanţelor;
- DS 3027E:2002 - Siguranţa alimentului conform Principiilor HACCP- Cerinţe care trebuie
satisfăcute de către companiile producătoare şi subcontractanţii lor;
- SR ISO 15161:2002 - Linii directoare referitoare la aplicarea standardului SR EN ISO 9001:2008 in
industria alimentara si a bauturilor;
- SR EN ISO 9004-4 + A1 – Managementul Calităţii şi elemente ale sistemelor calităţii – Partea 4 :
Ghid pentru îmbunătăţirea calităţii;
- SR EN ISO 10013:2002 - Ghid pentru documentaţia sistemului de management al calităţii;
- SR EN ISO 19011:2002 - Linii directoare pentru auditarea sistemelor de management al calităţii
şi/sau de mediu.
- SR 13462 – 1 – Igiena agroalimentara. Principii generale.
- SR 13462 – 2 – Igiena agroalimentara. Sistemul de analiza riscului si punctele critice de control
(HACCP) si ghidul de aplicare a acestuia
- SR 13462 – 3 – Igiena agroalimentara. Principii de stabilire a criteriilor microbilogice pentru
alimente.
- Legea 150/2004 privind siguranta alimentelor,modificata si completata cu legea 412/2004;
- OMS 975/1998 privind normele igienico-sanitare pentru alimente;
- Legea 458/2002 privind calitatea apei potabile,modificata de legea 311/2004;
- Legea 106/2002 privind etichetarea alimentelor,modificata prin HG 1719/2004

Cap. 2 Descrierea organizaţiei

4
Societatea S.C. PAINEA BUNICII S.R.L., având ca şi asociaţi persoane fizice române, îşi
desfăşoară activitatea de producţie panificaţie si patiserie în Timişoara, din anul 1998. In anul 1999
devine al doilea producător de pâine din Timişoara. În septembrie 2003 societatea inaugurează o locatie
noua, o fabrică de produse de panificatie pe o suprafaţă de 1.500 mp construiţi şi 8.000 mp teren aferent.
Capacitatea de producţie pe 24 ore este de 50-60.000 bucăţi pâine de 400g, adică 24 T/zi pâine, 70-
80.000 bucăţi de specialităţi, cornuri de 80-100g şi 3,5 T / zi produse de patiserie.
Unitatea de producţie este autorizata conform normelor în vigoare şi este sub controlul strict al
organelor competente. Totalul personalului care îşi desfăşoară activitatea este de 100-110 persoane din
care personal productiv 80 de persoane. Distribuţia acestor produse se realizează cu 6 microbuse din
parcul propriu auto, acestea fiind autorizate si echipate corespunzător. Întreg personalul este în evidenţa
cabinetului de protecţie a muncii şi a cabinetului de medicină a muncii. Fiecare schimb este coordonat de
ingineri absolvenţi ai facultăţii de specialitate – industrie alimentară. Controlul produselor se realizează la
laboratorul Direcţiei Publice de Sănătate Timiş sau la laboratorul Directiei Sanitar veterinare Timis.
Spatiile de producţie sunt dotate cu echipamente noi (cuptoare, malaxoare, divizoare, laminoare,
dospitoare, buncare etc).
S.C. PAINEA BUNICII S.R.L. nu tine cont de varsta clientului si nici de nationalitate, isi doreste
sa fie leader pe piata din Timisoara cu produse de panificatie si patiserie care satisfac dorintele clientilor
si merge pana la cel mai sofisticat si rasfatat client, care nu se multumeste cu un produs care urmeaza
tiparul si normalitatea, ci doreste sa incerce produse noi, cu traditie pe alte piete din lume.
Principalii clienti ai societatii sunt hipermarketurile si supermarketurile din Timisoara pentru
produsele de panificatie (Billa, Selgros, Real, Kaufland, etc). Produsele de patiserie se e distribuie pe
Piata din Timisoara ne ofera si posibilitatea de a colabora cu aproximativ 480 de clienti cu profil de
alimentara, magazin mixt, ABC, etc.
Tinand seama si de populatia din Timisoara putem sa estimam ca ar putea exista aproximativ
150.000 - 230.000 de clieti care pot fi clientii nostrii permanenti.

Cap. 3 Definiţii, abrevieri

Definiţii

Managementul calităţii - activităţi coordonate pentru a orienta şi controla o organizaţie în ceea


ce priveşte calitatea. (SR EN ISO 9000:2006)
Notă: În general orientarea şi controlul calităţii include stabilirea politicii referitoare la calitate şi
a obiectivelor calităţii, a planificării calităţii, a controlului calităţii, a asigurării calităţii şi a îmbunătăţirii
calităţii.

Politica referitoare la calitate - intenţii şi orientări generale ale unei organizaţii referitoare la
calitate aşa cum sunt exprimate oficial de managementul de la cel mai înalt nivel. (SR EN ISO
9000:2006)
Notă: În general politica referitoare la calitate este consecventă cu politica globală a organizaţiei
şi furnizează un cadru pentru stabilirea obiectivelor calităţii.

Obiectiv al calităţii - ceea ce se urmăreşte sau este avut în vedere referitor la calitate. (SR EN
ISO 9000:2006)

Planificarea calităţii - parte a managementului calităţii, concentrată pe stabilirea obiectivelor


calităţii şi care specifică procesele operaţionale şi resursele aferente necesare pentru a îndeplini
obiectivele calităţii. (SR EN ISO 9000:2006)

Controlul calităţii - parte a managementului calităţii, concentrată pe îndeplinirea cerinţelor


referitoare la calitate. (SR EN ISO 9000:2006)

5
Asigurarea calităţii - parte a managementului calităţii, concentrată pe furnizarea încrederii că
cerinţele referitoare la calitate vor fi îndeplinite. (SR EN ISO 9000:2006)

Îmbunărăţirea calităţii - parte a managementului calităţii, concentrată pe creşterea abilităţii de


a îndeplini cerinţe ale calităţii. (SR EN ISO 9000:2006)

Îmbunătăţirea continuă - activitate repetată pentru a creşte abilitatea de a îndeplini cerinţele.


(SR EN ISO 9000:2006)

Satisfacţia clientului - percepţie a clientului despre măsura în care cerinţele clientului au fost
îndeplinite. (SR EN ISO 9000:2006)
Nota 1: Reclamaţiile clientului constituie un indicator obişnuit al satisfacţiei scăzute a clientului,
dar absenţa acestora nu implică în mod necesar o satisfacţie înaltă a clientului.
Nota 2: Chiar dacă cerinţele clientului au fost stabilite cu acesta şi au fost îndeplinite, aceasta nu
asigură în mod necesar o satisfacţie înaltă a clientului.

Eficacitate - măsura în care activităţile planificate sunt realizate şi sunt obţinute rezultatele
planificate. (SR EN ISO 9000:2006)

Eficienţă - relaţie (raportul) între rezultatul obţinut şi resursele utilizate. (SR EN ISO
9000:2006)

Sistem de management - sistem prin care se stabilesc politica şi obiectivele şi prin care se
realizează acele obiective. (SR EN ISO 9000:2006)
Notă: Un sistem de management al unei organizaţii poate să includă diferite sisteme de
management cum ar fi: un sistem de management al calităţii, un sistem de management financiar, un
sistem de management de mediu.

Sistem de management al calităţii - sistem de management prin care se orientează şi se


controlează o organizaţie în ceea ce priveşte calitatea. (SR EN ISO 9000:2006)

Manualul Calităţii - document care descrie sistemul de management al calităţii al unei


organizaţii. (SR EN ISO 9000:2006)

Planul calităţii - document care specifică ce proceduri şi resurse asociate trebuie aplicate, de
cine şi când pentru un anumit proiect, produs, proces sau contract. (SR EN ISO 9000:2006)
Nota 2: Adeseori un plan al calităţii face referire la părţi din Manualul Calităţii şi Siguranţei
Alimentului sau la proceduri.

Procedura - mod specificat de desfăşurare a unei activităţi sau a unui proces (SR EN ISO
9000:2006).

Proces - ansamblu de activităţi corelate sau în interacţiune care transformă intrări în ieşiri. (SR
EN ISO 9000:2006)

Înregistrare - document prin care se declară rezultate obţinute sau furnizează dovezi ale
activităţilor realizate. (SR EN ISO 9000:2006)

Audit - proces sistematic, independent şi documentat în scopul obţinerii de dovezi de audit şi de


evaluarea lor cu obiectivitate pentru a determina măsura în care sunt îndeplinite criteriile de audit. (SR
EN ISO 9000:2006)

Dovezi de audit - înregistrări, enunţarea faptelor sau alte informaţii care sunt relevante în raport
cu criteriile de audit şi verificabile. (SR EN ISO 9000:2006)

6
Criterii de audit - ansamblu de politici, proceduri sau cerinţe utilizate ca o referinţă. (SR EN
ISO 9000:2006)

Auditor - persoană care are competenţa de a efectua un audit. (SR EN ISO 9000:2006)

Auditat - organizaţie care este auditată. (SR EN ISO 9000:2006)

Echipă de audit - unul sau mai mulţi auditori care efectuează un audit. (SR EN ISO 9000:2006)
Nota 1: Un auditor din echipa de audit este, în general, desemnat ca auditor şef.
Nota 2: Echipa de audit poate include auditori în curs de formare şi, dacă este necesar, experţi
tehnici.
Nota 3: Observatorii pot însoţi echipa de audit, dar nu pot acţiona ca parte din aceasta.

Conformitate - îndeplinirea unei cerinţe. (SR EN ISO 9000:2006)

Neconformitate - neîndeplinirea unei cerinţe. (SR EN ISO 9000:2006)

Corecţie - acţiune întreprinsă pentru a elimina o neconformitate constatată. (SR EN ISO


9000:2006)

Acţiune corectivă - acţiune de eliminare a cauzei unei neconformităţi detectate sau a altei
situaţii nedorite. (SR EN ISO 9000:2006)

Acţiune preventivă - acţiune de eliminare a cauzei unei neconformităţi potenţiale sau a altei
posibile situaţii nedorite. (SR EN ISO 9000:2006)

Analiză - activitate de determinare a potrivirii, adecvanţei şi eficacităţii în ceea ce priveşte


îndeplinirea obiectivelor stabilite.

Caracteristică - trăsătură distinctivă.

Caracteristică a calităţii - caracteristică intrinsecă a unui produs, proces sau sistem referitoare
la o cerinţă.

Cerinţă - nevoie sau aşteptare care este declarată, în general implicită sau obligatorie.

Clasă - categorie sau rang dat diferitelor cerinţe referitoare la calitate pentru produse, procese
sau sisteme având aceeaşi utilitate funcţională.

Management la cel mai înalt nivel - persoana sau grup de persoane de la cel mai înalt nivel care
orientează si controlează o organizaţie.

Infrastructura - sistem de facilitaţi, echipamente sau servicii necesare pentru funcţionarea unei
organizaţii.

Încercare - determinarea a uneia sau mai multor caracteristici in conformitate cu o procedura.

Mediu de lucru - ansamblu de condiţii in care se desfaşoară activitatea.

Specificaţie - document care stabileşte cerinţe.

Trasabilitate - abilitatea de a regăsi istoricul, realizarea sau localizarea a ceea ce este luat in
considerare.

7
Validare - confirmare prin furnizare de dovezi obiective că au fost îndeplinite cerinţele pentru o
anumită utilizare sau o aplicare intenţionate.

Verificare - confirmare prin furnizare de dovezi obiective că au fost îndeplinite cerinţele


specificate.

Punctul critic de control (PCC) - un punct, procedura, operaţie sau etapă din lanţul alimentar,
pentru care se poate aplica un control şi este esenţial pentru prevenirea, eliminarea sau reducerea până la
un nivel acceptabil a pericolului alimentar.

Diagrama de flux - o reprezentare schematică a succesiunii etapelor sau operaţiilor folosite în


producerea unui anumit produs.

Siguranţa alimentului - asigurarea produsului faţă de pericolele chimice, biologice sau fizice
care pot expune utilizatorul / consumatorul la un risc în privinţa sănătăţii.

Control HACCP - stadiul în care sunt urmate procedurile corecte, iar limitele critice nu sunt
depăşite.

Plan HACCP - un document pregătit în conformitate cu principiile HACCP pentru a asigura


controlul riscurilor relevante în domeniul de aplicare al sistemului HACCP.

Verificare HACCP - o examinare sistematică care implică metode de audit, proceduri, teste şi
alte evaluări în plus faţă de monitorizarea HACCP pentru a determina conformitatea cu planul HACCP.

Monitorizare HACCP - succesiune planificată a observării sau măsurării parametrilor de control


pentru a stabili dacă un punct critic de control (PCC) este ţinut sub control.

Pericol potenţial - un agent biologic, chimic sau fizic din alimente sau care depinde de acestea
care pot cauza un efect advers asupra sănătăţii.

Pericol relevant - pericol potenţial care trebuie controlat prin intermediul punctelor critice de
control ale sistemului HACCP conform analizei riscurilor.

Abrevieri

SR - Standard român;
EN - Standard european;
ISO - Organizaţia Internaţională pentru Standardizare;
MQ - managementul calităţii;
SMCH - sistemul de management al calităţii şi siguranţei alimentului;
RMC - Reprezentantul Managementului cu Calitatea;
MCSA - Manualul Calităţii şi Siguranţei Alimentului;
PS - Procedură de sistem;
PO - Procedură operaţională;

8
IL - Instrucţiune de lucru;
CAN - Comisia de Analiză a Neconformităţilor;
RNC - Raport de neconformitate;
EMM - Echipamente de măsurare şi monitorizare;
ANPC - Autoritatea Naţională de Protecţie a Consumatorului;
DSVSA - Direcţia Sanitar Veterinară şi Siguranţă a Alimentelor;
HACCP - Hazard Analysis and Critical Control Points.

Cap. 4 Sistem de management al calităţii şi siguranţei alimentului

4.1 Cerinţe generale

În S.C. PAINEA BUNICII S.R.L. funcţionează un sistem de management al calităţii şi siguranţei


alimentului planificat şi documentat în conformitate cu SR EN ISO 9001: 2001 şi DS 3027E:2002.
Sistemul de management al calităţii şi siguranţei alimentului cuprinde:
- determinarea proceselor necesare sistemului de management al calităţii şi siguranţei alimentului
(procesele de management al activităţilor, de asigurare a resurselor, de realizare a produsului şi
de măsurare, analiză şi îmbunătăţire);
- determinarea succesiunii şi interacţiunii acestor procese;
- determinarea criteriilor şi a metodelor necesare prin care se asigură că atât execuţia cât şi
controlul acestor procese sunt eficace;
- asigurarea disponibilităţii resurselor şi informaţiilor nescesare în vederea execuţiei şi
monitorizării acestor procese;
- monitorizarea, măsurarea şi analiza acestor procese;
- implementuluia de acţiuni necesare în vederea realizării rezultatelor planificate şi îmbunătăţirea
continuă a acestor procese; aceste procese sunt conduse în conformitate cu cerinţele
standardului de referinţă.
Sistemul de management al calităţii şi siguranţei alimentului existent în S.C. PAINEA BUNICII
S.R.L. este bazat pe procese care sunt, în principiu, de trei feluri (fig. 1):
- Procese principale, de realizare a produsului - sunt procesele pentru care clientul plăteşte, care
crează valoare, determină calitatea produsului (fig. 2);
- Procese suport, ajutătoare - sunt procesele care susţin procesele principale şi procesele
manageriale, cărora le asigură funcţionarea normală, fără pierderi (fig. 3);
- Procese manageriale - sunt procesele care coordonează derularea proceselor principale şi proceselor
suport (fig. 4).

Procesele
manageriale
au ca obiectiv
asigurarea că
procesele de realizare
a produsului
generează şi eficienţă
=
valoare pentru
proprietar

Cerinţe Procesele de realizare a produsului au ca obiectiv Satisfacţie


Client generarea de valoare pentru client (= eficacitate = calitate) Client

9
Procesele suport,
inclusiv de
management al
resurselor şi de
management al
activităţilor, împacă
valoarea pentru
client cu valoarea
pentru proprietar

Fig. 1 Sistemul de management al calităţii şi siguranţei alimentului = sistem de procese

Determinarea şi analiza cerinţelor clientului (PO.01)


REALIZARE A
PRODUSULUI
PROCESE DE

Controlul proiectării şi dezvoltării (PO.02)

Aprovizionare (PO.03)

Realizarea produsului (PO.06)

Fig. 2

Controlul documentelor (PS.01)

Controlul înregistrărilor (PS.02)


10
Audituri interne ale calităţii (PS.03)

PROCESE Controlul produsului neconform (PS.04)


SUPORT
Acţiuni corective şi preventive (PS.05)

Evaluarea gradului de satisfacţie al clientului (PO.10)

Asigurarea competenţei, instruirii şi conştientizării (PO.09)

Fig. 3
Planificarea realizării produsului (MCSA)

Identificare şi trasabilitate (PO.11)

Controlul EMM (PO.05)

Monitorizarea şi măsurarea produsului (PO.07)

Asigurarea mentenanţei echipamentelor (PO.04)

Păstrarea produsului (PO.08)

Stabilirea politicii şi obiectivelor în domeniul calităţii


(MCSA)

Planificarea sistemului de management al calităţii şi


MANAGERIALE

siguranţei alimentului (MCSA)


PROCESE

Asigurarea resurselor materiale şi umane (MCSA)

Monitorizarea şi măsurarea proceselor (MCSA)

Analiza datelor (MCSA)


Fig. 4

Îmbunătăţire continuă (MCSA)

Analiza efectuată de management (PS.07)

În cazul în care în execuţia unor produse se apelează la colaborarea cu alte firme, S.C. PEA
BUNICII S.R.L. asigură identificarea controlului activităţii acestora în cadrul sistemului propriu de
management al calităţii prin planul de control al calităţii, verificări şi încercări.

11
Sistemul de management al calităţii şi siguranţei alimentului adoptat de organizaţie este
perfecţionat continuu pentru a fi apt să realizeze efectiv politica şi obiectivele stabilite şi adoptate de
conducerea organizaţiei.
Se pune accentul mai mult pe prevenire decât pe soluţionarea neconformităţilor după aparitia lor.
Sistemul de management al calităţii şi siguranţei alimentului este astfel organizat încât exercită
(prin auditurile interne, respectiv externe de secundă parte) un control exigent şi continuu al tuturor
activităţilor cu efect asupra calităţii, respectiv atât asupra tuturor proceselor derulate în cadrul
organizaţiei, cât şi asupra proceselor subcontractate (etalonările metrologice ale EMM; asigurarea
service-ului pentru autovehiculele organizaţiei, medicina muncii, contabilitate, audituri interne ale calităţii
etc).

4.2. Cerinţe referitoare la documentaţie

4.2.1 Generalităţi

Documentaţia sistemului de management al calităţii şi siguranţei alimentului din S.C. PAINEA


BUNICII S.R.L. cuprinde:
- Politica şi obiectivele în domeniul calităţii şi siguranţei alimentului;
- Manualul Calităţii şi Siguranţei Alimentului cod MCSA-01;
- Proceduri documentate cerute de standardul de referinţă;
- Proceduri de sistem şi operaţionale stabilite pentru a se asigura de planificarea, operarea şi
ţinerea sub control a proceselor care se desfăşoară în S.C. PAINEA BUNICII S.R.L.;
- Documente utilizate în activitatea curentă desfăşurată de S.C. PAINEA BUNICII S.R.L.:
- specificaţii prin care se precizează cerinţe (ROF, fişe de post, caiete de sarcini, norme
interne);
- instrucţiuni de lucru, documentaţie tehnică (care furnizează informaţii asupra modului în
care se realizează activităţi şi procese).
Înregistrări necesare sistemului de management al calităţii şi siguranţei alimentului pentru a
furniza dovezi ale implementării şi menţinerii SMC; elaborarea, difuzarea şi gestiunea acestora sunt
prezentate în procedura de sistem „Controlul înregistrărilor” cod PS.02.

Utilizatori prevăzuţi: Documentele descriu:

Politica, obiectivele şi
angajamentele privind calitatea şi
Management de vârf
siguranţa alimentară
Management mediu
Sistemul de management al calităţii şi
Organisme de certificare siguranţei alimentului adoptat în
Manualul conformitate cu SR EN ISO
Clienţi Calităţii şi 9001:2008 şi DS 3027E:2002
Siguranţei
Alimentului

Management de vârf Procesele


Proceduri intercompartimentale
Management mediu de sistem vizând calitatea
Organisme de certificare

Management Procesele
mediu Proceduri
operaţionale compartimentale sau
Executanţi acţiuni conexe SMCH
12
Executanţi Instrucţiuni Modul de desfăşurare
de lucru a unei activităţi la un
loc de muncă

Înregistrările Dovezi obiective că


calităţii procesele se
desfăşoară conform
documentelor SMCH

Fig. 5 Structura documentaţiei sistemului de management al calităţii şi siguranţei alimentului

Documentele controlate ale sistemului de management al calităţii şi siguranţei alimentului al S.C.


PAINEA BUNICII S.R.L. (Manualul Calităţii şi Siguranţei Alimentului, proceduri de sistem, proceduri
operaţionale, instrucţiuni de lucru) sunt precizate în “Lista documentelor controlate ale sistemului de
management al calităţii şi siguranţei alimentului” (Anexa 1), listă întocmită şi actualizată de către
Responsabilul Managementul Calităţii.
Formularele utilizate în cadrul sistemului de management al calităţii şi siguranţei alimentului al
S.C. PAINEA BUNICII S.R.L. sunt precizate în “Lista formularelor sistemului de management al
calităţii şi siguranţei alimentului” (Anexa 2), listă întocmită şi actualizată de către Responsabilul
Managementul Calităţii.
Structura documentaţiei sistemului de management al calităţii şi siguranţei alimentului este
prezentată în figura 5.
Modul de elaborare, difuzare şi ţinere sub control a documentelor sunt prezentate în procedura
de sistem „Controlul documentelor” cod PS.01.
Documentele sistemului de management al calităţii şi siguranţei alimentului al S.C. PAINEA
BUNICII S.R.L. sunt analizate şi actualizate planificat, o dată la 2 ani sau când situaţia o impune.
Actualizarea documentelor SMC este necesară în următoarele situaţii:
- schimbări organizatorice sau de altă natură în cadrul organizaţiei;
- aspecte neconcordante ale documentelor, identificate în urma analizelor efectuate;
- îmbunătăţiri aduse sistemului de management al calităţii şi siguranţei alimentului, rezultate în urma
auditurilor interne sau rezultate din supravegherea funcţionării organizaţiei.

4.2.2 Manualul Calităţii şi Siguranţei Alimentului

4.2.2.1 Organizarea Manualului Calităţii şi Siguranţei Alimentului


Manualul Calităţii şi Siguranţei Alimentului este organizat pe structura standardului SR EN ISO
9001:2008 (Sisteme de management al calităţii - Cerinţe) cuprinzând următoarele capitole:
1. Generalităţi
2. Descrierea organizaţiei
3. Definiţii şi abrevieri
4. Sistem de management al calităţii
5. Responsabilitatea managementului
6. Managementul resurselor
7. Realizarea produsului
8. Măsurare, analiză şi îmbunătăţire
9. Preocupări de viitor
10. Anexe

4.2.2.2 Elaborare, aprobare şi administrare


Manualul Calităţii şi Siguranţei Alimentului (MCSA) reprezintă documentul de bază pentru
aplicarea sistemului de management al calităţii şi siguranţei alimentului. MCSA descrie metodele aplicate

13
în S.C. PAINEA BUNICII S.R.L. pentru elaborarea, implementarea, susţinerea şi dezvoltarea sistemului
de management al calităţii şi siguranţei alimentului.
MCSA descrie politica şi obiectivele în domeniul calităţii şi siguranţei alimentului ale S.C.
PAINEA BUNICII S.R.L.
MCSA descrie în linii generale organizarea S.C. PAINEA BUNICII S.R.L. cu responsabilităţile,
autorităţile şi interdependenţele personalului care iniţiază, efectuează, verifică şi aprobă activităţi ce
influenţează calitatea.
MCSA face referire la proceduri documentate ale sistemului de management al calităţii şi
siguranţei alimentului.
MCSA este utilizat de managementul de vârf al organizaţiei, clienţi potenţiali, furnizori,
organisme de certificare, alte părţi interesate.
Manualul Calităţii şi Siguranţei Alimentului este elaborat de către Responsabilul Managementul
Calităţii, în colaborare cu şefii compartimentelor organizaţiei, în conformitate cu SR EN ISO 9001:2008,
DS 3027E:2002, SR EN ISO 9000:2006, SR EN ISO 10013:2002.
Responsabilul Managementul Calităţii are sarcina difuzării şi menţinerii sub control a manualului
calităţii. Exemplarul original al MCSA este deţinut de Responsabilul Managementul Calităţii care mai
deţine şi o copie de lucru pentru efectuarea actualizărilor.
MCSA este verificat şi aprobat de Directorul S.C. PAINEA BUNICII S.R.L., care semnează
“Pagina de aprobare” (prima pagină).
Codificarea manualului managementului calităţii se face astfel: MC-n unde:
MC - reprezintă abrevierea manualului calităţii;
n - numărul ediţiei.
Prevederile manualului calităţii şi siguranţei alimentului se aplică în toate compartimentele S.C.
PAINEA BUNICII S.R.L. atât în relaţii contractuale, cât şi în relaţii necontractuale în domeniile de
activitate menţionate la pct. 1.2. Prevederile manualului calităţii şi siguranţei alimentului, a procedurilor
de sistem şi operaţionale, cât şi a instrucţiunilor de lucru asociate prezentate în acest manual sunt
obligatorii de a fi aplicate de către toţi angajaţii organizaţiei de la data aprobării acestora.

4.2.2.3. Actualizarea MCSA


Actualizarea MCSA se face o dată la 2 ani sau ori de câte ori necesităţile impun acest lucru şi
anume:
a) schimbări organizatorice sau de altă natură în cadrul organizaţiei;
b) aspecte neconcordante ale documentelor, identificate în urma analizelor efectuate;
c) îmbunătăţiri aduse sistemului de management al calităţii şi siguranţei alimentului, rezultate în
urma auditurilor interne sau rezultate din supravegherea funcţionării organizaţiei;
d) intervenţii în text necesare pentru efectuarea unor corecţii şi/ sau precizări de formă de
exprimare;
e) modificări de standarde, legislaţie în domeniul managementului calităţii şi HACCP;
f) solicitări ale clienţilor sau ale organismului de certificare.
Actualizările MCSA sunt descrise în „Lista de control a reviziilor” cod PS.01.04, listă care este
completată de Responsabilul Managementul Calităţii şi aprobată de Directorul organizaţiei.

4.2.2.4 Reeditarea MCSA


Reeditarea MCSA se face prin trecerea la o noua ediţie a acestuia, iar evidenţierea ediţiei şi a
actualizării se face în antetul fiecărei pagini. O nouă ediţie se realizează în cazul unor modificări
importante ale MCSA sau după maximum 5 revizii şi este decisă de către RMC.

4.2.2.5 Difuzarea MCSA


Difuzarea MCSA se face de către Responsabilul Managementul Calităţii. Originalul şi o copie de
lucru se păstrează la acesta.
Exemplarele perimate sunt retrase, apoi distruse prin rupere, excepţie făcând exemplarul original
care se păstrează la Responsabilul Managementul Calităţii.
Fiecare exemplar este numerotat, semnat şi ştampilat pe prima pagină.
În S.C. PAINEA BUNICI S.R.L. se distribuie numai copii controlate.

14
Exemplarele difuzate sunt proprietatea S.C.PAINEA BUNICII S.R.L. şi nu pot fi transmise unei
terţe părţi în alt scop decât cel pentru care sunt destinate fără aprobarea Directorului organizaţiei.
Copiile difuzate în afara organizaţiei sunt înregistrate tot în lista de difuzare, dar sunt
inscripţionate cu “copie necontrolată” (cu excepţia copiilor difuzate organismului de certificare).

4.2.3 Controlul documentelor

Documentele sistemului de management al calităţii şi siguranţei alimentului, cât şi cele referitoare


la produs sunt menţinute sub control în conformitate cu prevederile procedurii de sistem “Controlul
documentelor” cod PO.01.
Procedura specifică modul cum se realizează: elaborarea, verificarea şi aprobarea documentelor
înainte de emitere; actualizarea periodică a documentelor; difuzarea ediţiilor în vigoare ale tuturor
documentelor în toate locurile necesare; retragerea promptă din toate punctele de difuzare a
documentelor nevalabile sau perimate; păstrarea lizibilităţii şi identificării documentelor; identificarea şi
distribuţia controlată a documnetelor de provenienţă externă; identificarea corespunzătoare a
documentelor perimate, păstrate în scopuri juridice şi/sau de conservare.
Documentele sistemului de management al calităţii şi siguranţei alimentului sunt analizate şi
actualizate periodic, sub coordonarea Responsabilului Managementul Calităţii, pentru îmbunătăţirea
continuă a acestora şi punerea în concordanţă cu politica din domeniul calităţii a organizaţiei şi cerinţele
standardului de referinţă.

4.2.4. Controlul înregistrărilor

Pentru a verifica funcţionarea eficace a sistemului de management al calităţii şi siguranţei


alimentului şi a demonstra realizarea calităţii cerută produselor prin inspecţii, încercări, audituri, analize,
se păstrează înregistrări care sunt gestionate şi conservate conform procedurii de sistem “Controlul
înregistrărilor” cod PS.02.
Toate înregistrările privind calitatea sunt păstrate în scopul de a dovedi că:
- produsele executate sunt conforme cerinţelor specificate;
- procesele sistemului de management al calităţii şi siguranţei alimentului se derulează corespunzător,
iar dacă nu, sunt întreprinse măsuri pentru corectarea deficienţelor.
- evaluarea şi supravegherea furnizorilor este efectuată în conformitate cu cerinţele prevăzute.
Personalul compartimentelor care completează înregistrări ale calităţii răspunde de indexarea,
arhivarea corespunzătoare în vederea prevenirii deteriorării acestora astfel încât la cerere să fie uşor
regăsibile.
Tipurile de înregistrări ale calităţii elaborate de S.C. PAINEA BUNICII S.R.L., durata şi locul de
păstrare sunt prezentate în cadrul fiecărei proceduri, la Cap. 10 „Înregistrări ale calităţii, anexe”.
Dacă este convenit prin contract, înregistrările calităţii sunt disponibile pentru client, pe perioada
de timp solicitată, în vederea evaluării lor.

Cap. 5 Responsabilitatea managementului

5.1 Angajamentul managementului


Directorul S.C. PAINEA BUNICI S.R.L. deţine autoritatea deplină pentru managementul calităţii
în domeniul de activitate corespunzător profilului organizaţiei, răspunde de îndeplinirea obiectivele
prezentate în declaraţia de politică, răspunde de asigurarea condiţiilor necesare ca toate procesele
sistemului de management al calităţii şi siguranţei alimentului să se desfăşoare controlat.
În probleme privind managementul calităţii Directorul numeşte ca Reprezentant al
Managementului pe Responsabilul Managementul Calităţii care are autoritate deplină asupra tuturor
activităţilor din cadrul SMC.
Directorul organizaţiei asigură condiţiile necesare pentru cunoaşterea de către întregul personal a
cerinţelor de management al calităţii prevăzute şi descrise în prezentul manual şi în procedurile şi
instrucţiunile asociate precum şi a importanţei satisfacerii cerinţelor clienţilor.

15
Directorul organizaţiei asigură resursele materiale şi umane necesare pentru realizarea
obiectivelor calităţii, asigură organizarea şi efectuarea activităţilor de control şi verificare a calităţii
produselor în toate stadiile acestora, precum şi a auditurilor sistemului de management al calităţii şi
siguranţei alimentului.

5.2 Orientarea către client

Pentru definirea nevoilor şi aşteptărilor clienţilor S.C. PAINEA BUNICII S.R.L. efectuează:
 identificarea clienţilor şi clasificarea lor pe categorii;
 definirea pieţelor pe care activează, respectiv concurează organizaţia;
 identificarea şi evaluarea competitorilor de pe piaţă;
 determinarea caracteristicilor cheie ale produselor şi a valorii lor relative pentru clienţi;
 identificarea oportunităţilor, punctelor slabe şi a avantajelor competitive viitoare.
Înaintea prezentării unei oferte sau a acceptării unui contract sau a unei comenzi, oferta/
comanda/contractul sunt analizate conform procedurii de sistem “Determinarea şi analiza cerinţelor
clientului” cod PO.01, asigurându-se de următoarele:
 condiţiile sunt definite şi documentate în mod adecvat;
 sunt soluţionate diferenţele apărute pe parcurs între condiţiile contractului/comenzii şi
 condiţiile iniţiale formulate în ofertă;
S.C. PAINEA BUNICII S.R.L. are capabilitatea de a satisface cerinţele clientului.
Prin controlul proceselor ulterioare S.C. PAINEA BUNICII S.R.L. înregistrează şi analizează
orice
observaţie, reclamaţie, sugestie privind produsele formulate de către clienţi pentru a îndepărta sau
preveni eventualele deficienţe. În urma analizei celor de mai sus, S.C. PAINEA BUNICII S.R.L.
stabileşte
măsuri necesare pentru a veni în întâmpinarea necesităţilor acestora.

5.3 Politica în domeniul calităţii şi siguranţei alimentului

Managementul de vârf al S.C. PAINEA BUNICII S.R.L. a definit şi documentat politica în


domeniul managementului calităţii şi siguranţei alimentului. Aceasta este implementată şi aplicată la toate
nivelurile structurii organizatorice ale organizaţiei, respectând cerinţele prevăzute în standardul de
referinţă SR EN ISO 9001:2008 şi a cerinţelor prevăzute în contracte. Obiectivele referitoare la
managementul calităţii şi siguranţa alimentară sunt clar definite şi stabilite de către managementul de vârf
al organizaţiei şi au alocate toate resursele necesare pentru îndeplinire.
Toţi angajaţii organizaţiei, inclusiv noii angajaţi, sunt instruiţi aşa încât să înţeleagă politica şi
obiectivele în domeniul calităţii şi angajamentul cerut pentru a atinge aceste obiective.
Managementul de vârf asigură că această politică este înţeleasă, pusă în aplicare şi menţinută la
toate nivelurile în organizaţie.
Politica şi obiectivele în domeniul calităţii şi siguranţei alimentului, precum şi responsabilităţile şi
mijloacele pentru îndeplinirea acestora sunt produsele pe care le fabrică managementul de vârf al
organizaţiei, dar le pune în aplicare întregul personal al organizaţiei.
Atunci când a stabilit politica în domeniul calităţii şi siguranţei alimentului, managementul de vârf
a ţinut cont de următoarele elemente:
- nivelul şi tipul îmbunătăţirilor viitoare necesare pentru ca organizaţia să aibă succes;
- nivelul aşteptat sau dorit al satisfacţiei clientului;
- dezvoltarea angajaţilor;
- resursele necesare pentru a depăşi cerinţele SR EN ISO 9001:2008, respectiv;
- contribuţia potenţială a furnizorilor la succesul organizaţiei.

Gradul de adecvare al politicii în domeniul calităţii este analizat în cadrul şedinţelor de analiză a
managementului de vârf, iar revizia acesteia poate atrage o revizuire a obiectivelor calităţii.

Politica în domeniul calităţii a S.C. PAINEA BUNICI S.R.L. este următoarea:


16
 Politica noastră este îmbunătăţirea continuă a calităţii produselor furnizate, pentru a satisface
cerinţele şi aşteptările fiecărui client, cerinţele legale şi de reglementului, dezvoltarea pieţei de
desfacere, reducerea cheltuielilor interne şi situarea în poziţia cea mai favorabilă în
comparaţie cu concurenţa.
 Principalul scop este de a deveni leader regional al calităţii în producţia de produse de
panificaţie, prin specializarea continuă a personalului şi competenţa acestuia de a ţine sub
control procesele.
 Îmbunătăţirea continuă a calităţii se face prin implementuluia, menţinerea şi îmbunătăţirea
sistemului de management al calităţii şi siguranţei alimentului. Documentele sistemului de
management al calităţii şi siguranţei alimentului: Manualul Calităţii şi Siguranţei Alimentului,
procedurile de sistem, procedurile operaţionale, instrucţiunile de lucru, precum şi întreaga
documentaţie tehnică sunt concepute să susţină această politică şi să fie în conformitate cu
prevederile standardului SR EN ISO 9001:2008 şi DS 3027E:2002.
 Recunoaştem calitatea ca fiind responsabilitatea tuturor angajaţilor. Calitatea este prevăzută şi
inclusă în produsele oferite şi este parte componentă a culturii organizaţiei.
 Urmărim dezvoltarea unui mediu de lucru corect, performant şi în concordanţă cu toate
normele legale de mediu, sănătate şi securitate în muncă şi situaţii de urgenţă.
 Promptitudinea, flexibilitatea, competenţa, corectitudinea şi respectul reciproc sunt atributele
de bază ale relaţiilor dintre noi şi partenerii noştri de afaceri (clienţi, furnizori).
 Directorul S.C. PĂINEA BUNICII S.R.L. este responsabil pentru implementuluia şi menţinerea
prezentei politici şi numeşte Reprezentantul Managementului cu Calitatea, care este
Responsabilul Managementul Calităţii, căruia îi transferă întreaga autoritate, asigurându-i
totodată şi totalitatea mijloacelor materiale, financiare precum şi resursele umane necesare
acestui scop.

5.4 Planificare

5.4.1 Obiectivele calităţii

Obiectivele sistemului de management al calităţii şi siguranţei alimentului sunt formulate de


Directorul organizaţiei şi reflectă preocuparea constantă a S.C. PAINEA BUNICI S.R.L. în creşterea
calităţii produselor realizate, în primul rând prin implicarea tuturor angajaţilor la îmbunătăţirea şi
supravegherea continuă a calităţii activităţilor organizaţiei. Obiectivele sunt periodic analizate şi
actualizate în cadrul şedinţelor de analiză efectuate de management.
Pentru realizarea obiectivelor calităţii şi siguranţei alimentului au fost definite responsabilităţi
corespunzătoare pentru toate compartimentele organizaţiei.
Obiectivele în domeniul calităţii şi siguranţei alimentului sunt măsurabile şi compatibile cu politica
în domeniul calităţii şi siguranţei alimentului.
Pentru stabilirea obiectivelor sunt luate în considerare rezultatele analizelor efectuate de
management, feedback-ul de la clienţi etc.

Obiectivele în domeniul calităţii şi siguranţei alimentului ale S.C. PAINEA BUNICII S.R.L. sunt
precizate în Anexa 3.

`5.4.2 Planificarea sistemului de management al calităţii şi siguranţei alimentului

S.C. PAINEA BUNICII S.R.L. defineşte şi documentează în MCSA şi în procedurile aferente


modul în care cerinţele referitoare la calitate li siguranţa alimentară sunt satisfăcute. Planificarea
sistemului de management al calităţii şi siguranţei alimentului este efectuată în scopul îndeplinirii
cerinţelor prevăzute la pct. 4.1, precum şi a obiectivelor calităţii.
În scopul asigurării calităţii produselor, personalul calificat şi abilitat din S.C. PAINEA BUNICII
S.R.L. realizează sistematic şi constant următoarele activităţi:
a) elaborarea documentelor de realizare a produselor, funcţie de cerinţele clienţilor;
17
b) completarea condiţiilor specificate cu prevederile legale şi de reglementului aplicate;
c) analiză capabilităţii organizaţiei de a satisface condiţiile de la punctele a) şi b);
d) asigurarea resurselor în conformitate cu specificaţiile;
e) realizarea de înregistrări care să aducă dovezi obiective asupra modului de realizare a calităţii
solicitate de client.
În S.C. PAINEA BUNICII S.R.L. planificarea sistemului de management al calităţii şi siguranţei
alimentului se realizează în acord cu condiţiile referitoare la sistemul adoptat. Documentele de planificare
a managementului calităţii şi siguranţei alimentului sunt cele prevăzute în procedurile sistemului de
management al calităţii şi siguranţei alimentului.
Planificarea calităţii este o parte a managementului calităţii focalizată pe stabilirea şi interpretarea
politicii şi obiectivelor calităţii şi siguranţei alimentului, a cerinţelor calităţii şi pe specificarea modului în
care acestea pot fi realizate. Planificarea calităţii asigură identificarea, definirea şi realizarea proceselor şi
resursele necesare pentru realizarea obiectivelor.
Elementele de intrare utilizate în cadrul S.C. PAINEA BUNICII S.R.L. pentru o planificare
eficace sunt:
 strategiile organizaţiei;
 obiectivele definite ale ale oganizaţiei;
 nevoile şi aşteptările clienţilor;
 evaluarea cerinţelor legale şi de reglementului;
 evaluarea datelor referitoare la performanţa produselor;
 evaluarea datelor referitoare la performanţa proceselor;
 lecţiile învăţate din experienţele anterioare;
 oportunităţile de îmbunătăţire.

Elementele de ieşire ale planificării definesc:


 abilităţile şi cunoştinţele necesare;
 responsabilităţile şi autorităţile pentru implementuluia planurilor de îmbunătăţire a
proceselor;
 resursele necesare, cum ar fi cele financiare sau de infrastructură;
 nevoile de îmbunătăţire, inclusiv metode şi instrumente;
 necesitatea de documentului, inclusiv înregistrările necesare.
Exemple de documente de planificare:
 Planificarea anuala a auditurilor („Graficul anual de audituri”) – prin care fiecare
compartiment este planificat cel puţin o data pe an pentru audit intern;
 Planificarea anuală a instruirii angajaţilor („Planul anual de instruire”) – prin care
sunt prevăzute instruiri pentru toţi angajaţii pe linie de calitate, din punct de
vedere profesional, pentru lucrările specifice locului de munca;
 Planificarea analizelor efectuate de management – prin care se evaluează
eficacitatea şi adecvarea sistemului de management al calităţii;
 Planificarea întreţinerii şi reparaţiilor necesare pentru echipamentele din dotare
(„Planul anual de întreţinere a echipamentelor”);
 Etc.

5.4.3 Studiul şi planificarea sistemului HACCP

Studiul si planificarea sistemului HACCP cuprinde in special:


 elaborarea specificatiilor pentru materii prime, materiale, ambalaje si produse finite;
 elaborarea diagramelor de flux tehnologic pentru fiecare produs sau grup de produse;
 descrierea proceselor de fabricatie, cu specificatiile echipamentelor de productie si
parametrii de monitorizat;
 identificarea, analiza si evaluarea riscurilor pentru fiecare proces si identificarea
actiunilor preventive şi a măsurilor de control eficiente;

18
 identificarea punctelor critice de control în functie de clasa de risc;
 elaborarea planului HACCP care contine monitorizarile necesare, limitele critice,
masurile corective/preventive, inregistrari necesare si responsabilitati.

5.5 Responsabilitate, autoritate şi comunicare

5.5.1 Responsabilitate şi autoritate


Responsabilitatea şi angajamentul cu privire la politica pentru calitate aparţin Directorului.
Directorul, cu ajutorul RMC, a definit şi documentat responsabilităţile, autorităţile şi interdependenţa
personalului care conduce, efectuează şi verifică activităţile care influenţează calitatea .
Directorul a acordat persoanelor din compartimentele implicate în stabilirea, implementuluia,
menţinerea şi dezvoltarea sistemului de management al calităţii şi siguranţei alimentului libertatea şi
autoritatea organizatorică necesară luării deciziilor în domeniul în care acestea au responsabilităţi.
Structura organizatorică a S.C. PAINEA BUNICII S.R.L. a fost elaborată în baza planului
strategic şi a obiectivelor organizaţiei şi aprobată de Director.
Structura organizatorică este documentată în organigrama prezentată în anexa 5 şi în
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare (ROF), ambele aprobate de Directorul, precum şi în fişele
posturilor elaborate pe această bază de conducătorii compartimentelor.
Persoanele cu responsabilităţi în structura organizatorică pot delega competenţele pentru
efectuarea unor activităţi special desemnate sau efectuate în lipsa titularului.
Persoana care a delegat competenţele îşi menţine responsabilităţile pentru efectuarea
corespunzătoare a activităţii delegate.
Persoana care a delegat competenţele se asigură că persoana delegată este instruită, calificată
corespunzător pentru desfăşurarea activităţii respective şi poate demonstra acest lucru.
Responsabilităţile în cadrul sistemului de management al calităţii şi siguranţei alimentului ale
principalelor funcţii din S.C. PAINEA BUNICII S.R.L. sunt prezentate în sumar în continuare:

Director:
- Stabileşte politica şi obiectivele în domeniul calităţii.
- Aprobă organigrama organizaţiei.
- Asigură resursele necesare derulării optime a tuturor proceselor din cadrul S.C. PAINEA
BUNICII S.R.L.
- Numeşte Reprezentantul managementului pe probleme de calitate.
- Asigură resurse materiale şi umane necesare desfăşurării optime a activităţilor din cadrul
sistemului de management al calităţii şi siguranţei alimentului.
- Aprobă Manualul Calităţii şi Siguranţei Alimentului, procedurile de sistem, procedurile
operaţionale, instrucţiunile de lucru.
- Prezidează şedinţele de analiză a sistemului de management al calităţii şi siguranţei
alimentului.
- Analizează şi decide asupra modului de tratare al neconformităţilor pe baza informaţiilor
primite de la Comisia de analiză a neconformităţilor.
- Aprobă acţiunile corective din rapoartele de neconformitate, aprobă termenele şi responsabilii
pentru rezolvarea lor.
- Aprobă acţiunile corective/preventive/de îmbunătăţire necesare rezultate în urma analizelor
efectuate de management.
- Stabileşte capabilitatea organizaţiei de a satisface cerinţele clientului.
- Negociază şi semnează contractele.
- Aprobă modificările contractelor cu clienţii, privind preţurile.
- Decide evaluarea furnizorilor prin audit extern de secundă parte.
- Decide asupra includerii/neincluderii, respectiv menţinerii/eliminării furnizorilor pe/de pe lista
furnizorilor acceptaţi.
- Aprobă comenzile şi contractele de aprovizionare.
- Aprobă modificări ale proceselor de realizare a produselor.
19
- Aprobă planul de instruire anual.
- Nominalizează lectorii pentru instruirile interne pe teme de managementul calităţii şi pe
probleme profesionale.
- Aprobă fişele de post.
- Aprobă programul anual de efectuare a auditurilor interne.
- Aprobă conducătorii echipelor de audit şi componenţa echipelor de audit.
- Ia decizii asupra angajarii personalului.

Responsabil Marketing-Vânzări:
- Coordonează analiza capabilităţii organizaţiei de a satisface cerinţele clienţilor.
- Ţine legătura permanent cu clienţii în vederea satisfacerii cerinţelor acestora.
- Identifică cerinţele suplimentului ale clienţilor.
- Recepţionează şi transmite compartimentelor implicate cerinţele/reclamaţiile clienţilor.
- Organizează, îndrumă şi controlează activitatea de vânzare.
- Urmăreşte încheierea comenzilor/contractelor cu clienţii, respectarea termenelor contractuale
asigurând prezentarea în bune condiţii a produselor fabricate.
- Întocmeşte acte adiţionale la contracte în cazul solicitării de modificări din parte clienţilor sau
organizaţiei.
- Se îngrijeşte de livrarea în timp cât mai scurt a comenzilor şi de verificarea documentelor
însoţitoare.
- Întocmeşte declaraţiile de conformitate pentru produsele finite livrate în concordanţă cu
normativele în vigoare (după caz).
- Răspunde de controlul modului de depozitare al produselor finite.

Responsabil Aprovizionare:
- Asigură aprovizionarea ritmică cu materii prime şi materiale necesare organizaţiei, funcţie de
solicitările compartimentelor.
- Analizează, corelează şi determină necesarul de materii prime funcţie de solicitările
Compartimentului Producţie, stabilind priorităţile.
- Evaluează furnizorii organizaţiei şi întocmeşte “Lista furnizorilor acceptaţi” pe grupe de
produse/servicii; reevaluează periodic furnizorii.
- Elaborează şi transmite furnizorilor de pe “Lista furnizorilor acceptaţi” cereri de ofertă.
- Analizează şi decide asupra ofertelor furnizorilor, supunându-le spre aprobare Directorului.
- Urmăreşte şi ia măsuri pentru reducerea cheltuielilor de aprovizionare.
- Înregistrează lunar consumurile de materii prime pe baza notelor de predare produs finit şi a
inventarului de sfârşit de lună.
- Participă la recepţia cantitativă a materiilor prime, materialelor şi echipamentelor solicitate.
- Organizează spaţiile de depozitare a materialelor pe grupe, în funcţie de condiţiile de
depozitare impuse.
- Se preocupă de asigurarea unui “stoc tampon minim” de materii prime şi materiale necesare
producţiei.

Inginer Tehnolog:
- Se preocupa de realizarea programului de productie lansat de Biroul Marketing-Vânzări.
- Organizeaza pregatirea liniilor tehnologice pe formatii de lucru si pe schimburi, functie de
cerintele programului lansat.
- Intocmeste programul zilnic de productie pentru formatiile de lucru si schimburi si urmareste
realizarea acestuia.
- Intocmeste programarea personalului pe liniile tehnologice functie de programul zilnic de
productie.
- Se preocupa de dotarea echipamentelor de fabricatie, din cadrul liniilor tehnologice, cu EMM-uri
corespunzatoare desfasurarii proceselor in conditii optime.
- Face propuneri de reparatii curente, colaboreaza cu Biroul Mentenanta-Administrativ la
elaborarea programului anual de reparatii si convine cu acesta asupra termenelor de executie.

20
- Participa la receptia lucrarilor de reparatii ale utilajelor de producţie sesizând eventualele
neconformităţi.
- Coordoneaza intocmirea evidentelor zilnice privind avariile si opririle accidentale ale utilajelor.
Tine sub control completarea fiselor de mentenanta a utilajelor. Ia masuri de reducere a opririlor
accidentale.
- Se preocupa de predarea ritmica a produselor finite la magazie. Avizeaza notele de predare.
- Coordonează activitatea de proiectare noi produse în cadrul organizaţiei.
- Coordonează întocmirea documentaţiei tehnice a produselor.
- Coordonează obţinerea avizelor necesare de la organele abilitate.
- Menţine înregistrări privind planificarea, analiza, verificarea şi validarea proiectelor.
- Coordonează modificarea proiectelor (produselor) existente, coordonează analiza modificărilor
asupra produselor finite.
- Răspunde de păstrarea documentaţiei tehnologice aferente fluxurilor de fabricaţie şi ia măsuri de
cunoaştere a acestora de către personalul implicat.
- Răspunde de aplicarea tehnologiilor aprobate, de respectarea reţetelor de fabricaţie şi de
încadrarea în consumurile specifice aprobate.
- Răspunde şi asigură cadrul necesar păstrării secretului reţetelor de fabricaţie.
- Coordonează activitatea de verificare a produselor la recepţie, pe flux şi la final.
- Coordonează activitatea de întocmire şi păstrare a înregistrărilor de calitate ale materiilor prime şi
ale produsului finit.
- Răspunde de controlul modului de depozitare al materiilor prime.

Responsabil Mentenanţă-Administrativ:
- Coordonează şi urmăreşte activitatea de aprovizionare cu componente mecanice şi electrice
pentru toată organizaţia.
- Răspunde de buna funcţionare a centralei termice,instalaţiei de aer condiţionat şi filtrat.
- Răspunde de întocmirea şi păstrarea cărţilor tehnice a utilajelor din dotarea organizaţiei.
- Întocmeşte „Planul anual de întreţinere a echipamentelor”.
- Evaluează în colaborare cu Responsabilul Aprovizionare firmele furnizoare de servicii service
echipamente.
- Ţine permanent legătura cu firmele furnizoare de service echipamente, tansmite comenzi de
reparaţii a echipamentelor în cazul defectării acestora.
- Verifică lucrările de mentenanţă efectuate de terţi în colaborare cu şeful Compartimentului
Producţie (în cazul utilajelor de producţie).
- Răspunde de ţinerea sub control a tuturor echipamentelor de măsurare şi monitorizare existente
în cadrul organizaţiei.

Responsabil Managementul Calităţii:


- Coordonează documentuluia sistemului de management al calităţii şi siguranţei alimentului
(MCSA, PS, PO, IL).
- Asigură elaborarea şi ţinerea sub control (actualizarea, retragerea documentelor perimate,
difuzarea documentelor în vigoare) a manualului calităţii şi procedurilor de sistem şi operaţionale
în colaborare cu proprietarii de proces.
- Examinează şi evaluează conformitatea sistemului de management al calităţii şi siguranţei
alimentului faţă de cerinţele SR EN ISO 9001:2008 şi DS 3027E:2002, gradul de implementului
şi eficacitatea (gradul de realizare a obiectivelor calităţii) sistemului de management al calităţii şi
siguranţei alimentului aplicat prin audituri interne ale calităţii.
- Urmăreşte realizarea înregistrărilor calităţii, în special celor cerute explicit de SR EN ISO
9001:2008 şi DS 3027E:2002.
- Sesizează şi documentează neconformităţile de calitate şi participă la stabilirea acţiunilor
corective şi preventive aferente, verifică efectuarea şi eficacitatea acestora.
- Participă la toate analizele sistemului de management al calităţii şi siguranţei alimentului efectuate
în cadrul organizaţiei.
- Stabileşte programul anual de audituri interne şi coordonează realizarea acestuia.

21
- Participă la acţiuni externe de instruire şi informare în domeniul managementului calităţii.
- Se asigură că procesele necesare sistemului de management al calităţii şi siguranţei alimentului
sunt stabilite, implementate şi menţinute.
- Raportează Directorului despre funcţionarea sistemului de management al calităţii şi siguranţei
alimentului şi despre orice necesitate de îmbunătăţire.
- Se asigură că este promovată în cadrul organizaţiei conştientizarea cerinţelor clientului.
- Reprezintă organizaţia în exterior pe probleme referitoare la sistemul de management al calităţii şi
siguranţei alimentului.
- Coordonează şi răspunde de separarea (izolarea) produselor neconforme de cele conforme.
- Coordonează şi răspunde de convocarea “Comisiei de Analiză a Neconformităţilor”.
- Participă la analiza capabilităţii organizaţiei de a satisface cerinţele clienţilor.

Responsabil Resurse Umane:


- Pregăteşte prognoze de cerere si ofertă a forţei de muncă ca număr, aptitudini, competenţe, nivel
de pregătire profesională, precum şi planul de recrutare şi păstrare a personalului pentru buna
desfăşurare a activităţii.
- Asigură servicii de recrutare si selecţie (la solicitarea şefilor de compartimente şi cu aprobarea
Directorului) , pentru îndeplinirea cerinţelor organizaţiei.
- Organizează si răspunde de instruirea si specializarea personalului organizaţiei; centralizează
listele cu propunerile privind cursurile de instruire, elaborează si transmite cereri de oferta pentru
cursurile aprobate de Director.
- Întocmeşte evidenţe ale instruirii personalului pe domenii de pregătire profesională.
- Întocmeşte “Planul de instruire anual”, pe baza propunerilor şefilor de compartimente.
- Coordonează evaluarea anuală a performanţelor profesionale ale angajaţilor organizaţiei şi
răspunde de comunicarea rezultatelor acestora.
- Elaborarează si actualizează Organigrama, Regulamentul Intern, fişele de post.

5.5.2 Reprezentantul managementului


Reprezentantul managementului cu calitatea (RMC) este desemnat de către Directorul organizaţiei.
În cazul S.C. PAINEA BUNICII S.R.L. Directorul l-a desemnat pe Responsabilul Managementul
Calităţii pentru a fi Reprezentantul Managementului cu Calitatea.
RMC este subordonat direct Directorului şi are întreaga autoritate pentru luarea tuturor deciziilor
privind sistemul de management al calităţii şi siguranţei alimentului în vederea asigurării că procesele
necesare sistemului sunt stabilite, implementate şi menţinute adecvat.
RMC prezintă un raport periodic Directorului asupra funcţionării sistemului de management al
calităţii şi siguranţei alimentului, gradului său de implementului în vederea analizei pentru adoptarea de
acţiuni menite a îmbunătăţi sistemul.
RMC asigură că este promovată în cadrul organizaţiei conştientizarea cerinţelor clientului.
RMC participă obligatoriu la toate analizele sistemului de management al calităţii şi siguranţei
alimentului efectuate în cadrul organizaţiei la nivel de management, scoate în evidenţă activităţile care
necesită acţiuni corective şi preventive, urmăreşte ca acestea să fie implementate.
RMC participă la acţiuni de instruire şi informare în domeniul managementului calităţii.
RMC reprezintă organizaţia în exterior pe probleme referitoare la sistemul de management al
calităţii şi siguranţei alimentului.

5.5.3 Comunicarea internă


În interiorul organizaţiei se comunică următoarele:
- politica şi obiectivele în domeniul calităţii;
- importanţa satisfacerii cerinţelor clienţilor;
- cerinţele clientului, explicite şi implicite;
- cerinţele legale şi de reglementului;
- responsabilităţile şi autorităţilor angajaţilor implicate în activităţi ce influenţează
calitatea

22
- produselor furnizate;
- informaţii privind eficacitatea sistemului de management al calităţii şi siguranţei
alimentului
- (reclamaţii de la clienţi, rapoarte de neconformitate, rapoarte de audit etc).
Metodele utilizate în S.C. PAINEA BUNICII S.R.L. de realizare a comunicării sunt:
- prezentări individuale sau de grup în cadrul unor reuniuni de analiză;
- panouri de afişare, note interne, decizii;
- metode electronice şi audio-vizuale;
- sondaje în rândul angajaţilor;
- scheme de colectare a sugestiilor.
Comunicarea internă este utilizată conform modalităţilor definite de către managementul de vârf
şi proprietarii de proces.
Comunicarea internă permite înţelegerea şi punerea în aplicare a politicii în domeniul calităţii.
În procedurile calitate sunt descrise modalităţile de avertizare şi informare în cazul constatării
unor neconformităţi.
În cadrul discuţiilor deschise interne, toată comunicarea dintre persoanele interesate referitoare la
sistemul de management al calităţii şi siguranţei alimentului al organizaţiei este recepţionată, tratată şi
documentată.
Comunicarea internă este un important instrument pentru evaluarea continuă şi îmbunătăţirea
sistemului de management al calităţii şi siguranţei alimentului.

5.5.4 Comunicarea cu echipa HACCP


Pentru mentinerea si imbunatatirea continua a sistemului HACCP, conducerea organizaţiei
comunică cu toti membrii echipei HACCP în mod eficient in urmatoarele situatii:
- in cazul dezvoltarii si lansarii produselor noi sau modificarii celor existente;
- modificari ale tehnologiilor de fabricatie, inclusiv a materiilor prime utilizate;
- modificari in programele de curatenie sau igienizare;
- existenţa unor informatii privind modificari ale cerintelor clientilor sau a cerintelor legale si de
reglementului.

5.6 Analiza efectuată de management


Analiza efectuată de management este evaluarea oficială efectuată de managementul de vârf asupra
stadiului şi adecvării sistemului de management al calităţii şi siguranţei alimentului în raport cu politica în
domeniul calităţii şi cu obiectivele stabilite.
Elementelor de intrare li se acordă o mare atenţie, urmărindu-se ca ele să îndeplinească cel puţin
condiţiile esenţiale:
- să conţină cât mai multe informaţii;
- să fie prezentate într-un mod cât mai sintetic, pentru a uşura prelucrarea lor;
- să fie bazate pe constatări regulate şi, pe cât posibil, pe dovezi obiective;
- să fie oferite în timp real, pentru a-şi dovedi utilitatea.
Elementele de intrare pentru analiza efectuată de management includ informaţii referitoare la:
- rezultatele auditurilor interne;
- rezultatele auditurilor externe;
- planul de acţiuni (măsuri) corective/preventive rezultat în urma analizei precedente;
- reclamaţiile şi sesizările primite de la clienţi;
- performanţa proceselor si conformitatea produsului;
- stadiul acţiunilor corective şi preventive;
- rapoartele de neconformităţi descoperite în activitatea de control;
- adecvarea politicii în domeniul calităţii;
- modul de îndeplinire al angajamentelor asumate de management, inclusiv gradul de realizare
al obiectivelor în domeniul calităţii;
- adecvarea frecvenţei analizelor efectuate de management;
- schimbări care ar putea să influenţeze sistemul de management al calităţii şi siguranţei
alimentului;

23
- recomandări pentru îmbunătăţire.
Elementele de ieşire ale analizei efectuate de management includ decizii şi acţiuni referitoare la:
- îmbunătăţirea eficacităţii sistemului de management al calităţii şi siguranţei alimentului şi a
proceselor sale;
- îmbunătăţirea produsului în raport cu cerinţele clientului;
- resursele necesare.
Rezultatele analizelor efectuate de management sunt înregistrate în procese verbale (rapoarte) de
analiză, copiile acestora fiind distribuite participanţilor la reuniunile de analiză, iar originalele sunt
păstrate de către Responsabilul Managementul Calităţii.
Modul de desfăşurare a analizelor efectuate de management este detaliat în procedura de sistem
„Analiza efectuată de management” cod PS.07.

Cap. 6 Managementul resurselor

6.1 Asigurarea resurselor


Managementul de vârf al S.C. PAINEA BUNICII S.R.L. asigură resursele umane, materiale şi
financiare necesare pentru:
a) a menţine şi a îmbunătăţi continuu sistemul de management al calităţii şi siguranţei alimentului;
b) a asigura satisfacerea cerinţelor clienţilor.
Resursele necesare derulării optime a tuturor proceselor din cadrul S.C. PAINEA BUNICII
S.R.L., respectiv a îndeplinirii obiectivelor propuse, presupun:
- asigurarea de personal instruit şi calificat pentru activităţile în domeniul calităţii;
- asigurarea de personal calificat pentru efectuarea auditurile interne ale calităţii;
- completarea experienţei prin instruirea periodică a întregului personal participant la realizarea
proceselor din cadrul SMCH;
- numirea în funcţiile de conducere a activităţilor de execuţie şi control numai a personalului cu
experienţă în domeniu;
- elaborarea de proceduri documentate pentru efectuarea activităţilor cu influenţă asupra calităţii;
- alocarea timpului necesar derulării optime a proceselor pentru toate categoriile de personal;
- asigurarea de utilaje, echipamente, scule şi echipamente corespunzătoare tipului de produse care se
execută;
- asigurarea de materii prime şi materiale necesare desfăşurării corespunzătoare a proceselor.
Necesitatea asigurării resurselor, cum şi când ar trebui achiziţionate rezultă din planificarea
sistemului de management al calităţii şi siguranţei alimentului şi al realizării produsului care constituie
date de intrare pentru acest proces.

6.2 Resurse umane

6.2.1 Generalităţi
S.C. PAINEA BUNICII S.R.L. dispune de personal de conducere, cât şi de execuţie competent
atât din punct de vedere al pregătirii profesionale, al instruirii, al abilităţilor, cât şi din punct de vedere al
experienţei.

6.2.2 Competenţă, instruire şi conştientizare


Personalul de conducere, cât şi cel de execuţie şi control care prin activitatea desfăşurată
influenţează conformitatea cu cerinţele referitoare la produs a fost selectat pe baza studiilor efectuate, a
instruirii, a abilităţilor şi a experienţei în domeniu şi în conformitate cu cerinţele funcţiei formulate în fişa
postului.
Personalul care îşi desfăşoară activitatea în domeniul managementului calităţii este în permanenţă
instruit, iar rezultatele instruirii sunt evaluate periodic.
Gestionarea înregistrărilor privind studiile, instruirile, calificările personalului organizaţiei este
asigurată de Responsabilul Resurse Umane.

24
Sunt efectuate evaluări anuale ale rezultatelor profesionale pe baza cărora personalul este
promovat sau sancţionat.
În funcţie de necesarul de instruire identificat sunt alocate resurse pentru efectuarea de cursuri de
instruire, participări la simpozioane cu caracter profesional, conferinţe de specialitate.
Adecvarea resurselor este analizată în cadrul analizelor efectuate de management.
Angajaţii de la orice funcţie sau nivel relevant sunt conştientizaţi faţă de:
- importanţa conformităţii cu politica în domeniul calităţii şi cu cerinţele sistemului de management al
calităţii şi siguranţei alimentului;
- impactul semnificativ, real sau potenţial, pe care îl are activitatea lor asupra calităţii;
- beneficiile pe care le aduce îmbunătăţirea performanţei individuale;
- rolul şi responsabilităţile lor în realizarea conformităţii cu politica şi procedurile calităţii şi cu cerinţele
sistemului de management al calităţii şi siguranţei alimentului;
- consecinţele potenţiale ale nerespectării procedurilor specifice.
Activitatea de instruire a personalului se desfăşoară pe baza programului anual de instruire în
conformitate cu prevederile procedurii de sistem ”Asigurarea competenţei, instruirii şi conştientizării”
cod PO.09.

6.3 Infrastructura
Pentru realizarea produselor solicitate de către clienţi, este asigurată infrastructura necesară,
respectiv:
- clădirile şi spaţiile de lucru aferente secţiilor de producţie;
- utilităţile asociate acestor spaţii de lucru (sursa de energie electrică, de ventilaţie, apă, căldură, reţea
canalizare ape menajere şi ape pluviale etc);
- depozitele, care asigură o protecţie corespunzătoare a materialelor şi produselor finite;
- echipamente şi maşini folosite în procesul de fabricaţie;
- parc auto;
- birouri;
- centrala telefonică, fax, telefoane mobile, calculatoare.
După caz sunt asigurate activităţi de întreţinere a infrastructurii prin mijloace proprii sau servicii
prestate de firme specializate.
Managementul de vârf se preocupă ca procesele din cadrul organizaţiei să se desfăşoare în
condiţii de siguranţă.
Modul de asigurare a mentenanţei echipamentelor este prezentat în procedura de sistem
„Asigurarea mentenanţei echipamentelor” cod PO.04.

6.4 Mediul de lucru


Pentru realizarea in bune conditii a tranportului, depozitarii, ambalarii, procesarii si livrarii
produselor, S.C. PAINEA BUNICII S.R.L. asigura un mediu de lucru adecvat care include:
- conditii ambientale adecvate pastrarii produselor;
- echipamente de protectie adecvate;
- conditii de munca sigure din punct de vedere al securitatii muncii.
Pentru stabilirea mediului de lucru adecvat se tine cont de toate recomandarile privind buna
practica productie şi de igienă (GMP- GHP) si de experienta relevanta in domeniu, existenta in cadrul
organizatiei.
Secţiile de producţie, echipamentele şi magaziile sunt dispuse de o astfel de manieră încât
fluxurile de producţie sunt cele mai adecvate şi permit oferirea celor mai bune condiţii de lucru,
securitate, igienă, personalului care derulează diferite activităţi.

Cap. 7 Realizarea produsului

7.1 Planificarea realizării produsului


S.C. PAINEA BUNICII S.R.L. defineşte şi documentează în procedurile aferente modul în care
cerinţele referitoare la calitate sunt satisfăcute. Planificarea calităţii pentru produsele realizate de

25
organizaţie este compatibilă cu toate cerinţele referitoare la sistemul de management al calităţii şi
siguranţei alimentului descrise în documentele aferente.
În scopul asigurării calităţii produselor, personalul calificat şi abilitat din S.C. PAINEA BUNICII
S.R.L. realizează sistematic şi constant următoarele activităţi:
a) stabilirea şi planificarea proceselor de realizare a produsului astfel încât acestea sunt
implementate în conformitate cu cerinţele specificate;
b) analiza cerinţelor impuse de realizarea produselor, inclusiv cerinţele referitoare de livrarea
produselor clientului.
c) completarea condiţiilor specificate cu prevederile legale şi de reglementului aplicate;
d) analiza capabilităţii organizaţiei de a satisface condiţiile de la punctele a) şi b);
e) asigurarea resurselor materiale şi umane în conformitate cu specificaţiile.
f) verificarea, validarea, monitorizarea, inspecţia şi incercarea produsului, precum şi criteriile de
acceptare a produsului.
Rezultatul acestor activităţi se consemnează în documentele şi înregistrările specifice ale
sistemului de management al calităţii şi siguranţei alimentului.

7.2 Procese referitoare la relaţia cu clientul

7.2.1 Determinarea cerinţelor referitoare la produs


Încă de la primirea cererii de ofertă sau a comenzii, Comisia de Analiză a cerinţelor clientului
alcătuită din: Director (şef comisie), Responsabil Marketing-Vânzări, Ingineri Tehnologi, specialişti ai
organizaţiei (după caz), determină:
a) cerinţele specificate de către client, inclusiv cerinţele referitoare la activităţile de livrare şi post-
livrare;
b) cerinţele nespecificate de către client, dar necesare pentru utilizarea specificată sau intenţionată,
atunci când este cunoscută;
c) cerinţele legale şi de reglementului referitoare la produs;
d) orice alte cerinţe suplimentului identificate de către organizaţie.

7.2.2 Analiza cerinţelor referitoare la produs


Comisia de Analiză a cerinţelor clientului analizează posibilitatea satisfacerii integrale a cerinţelor
clientului.
Înainte de angajamentul organizaţiei de a livra un produs clientului (de transmiterea de oferte,
acceptarea unor contracte sau a unor comenzi, acceptarea unor modificări ale contractelor sau
comenzilor), Comisia de Analiză a cerinţelor clientului se asigură că:
- cerinţele referitoare la produs sunt definite;
- cerinţele din contract sau comandă care diferă de cele exprimate anterior sunt rezolvate;
- organizaţia are capabilitatea să îndeplinească cerinţele definite.
Sunt menţinute înregistrări ale rezultatelor analizei cerinţelor clientului referitoare la produs.
După restituirea contractului semnat fără obiecţii sau cu concilierea divergenţelor, se trece la
demararea şi urmărirea derulării contractului. Eventualele modificări la contract sunt analizate şi semnate
de aceeaşi factori responsabili ca şi la contractul iniţial.
Atunci când cerinţele referitoare la produs sunt modificate, Responsabilul Marketing-Vânzări se
asigură că documentele relevante sunt modificate, respectiv că modificările cerinţelor sunt aduse la
cunoştinţa personalului implicat.
Modul de determinare şi analiză a cerinţelor clientului este prezentat în procedura de sistem
„Determinarea şi analiza cerinţelor clientului” cod PO.01.

7.2.3 Comunicarea cu clientul


Pentru optimizarea relaţiilor cu clienţii, respectiv creşterea satisfacţiei acestora, personalul
Biroului Marketing-Vânzări comunică permanent cu clienţii referitor la:
- informaţii despre produse;
- formularea ofertelor de produse ţinând seama de cerinţele şi condiţiile de utilizare specifice ale
fiecărui client;

26
- negocierea condiţiilor contractuale şi a anexelor la contractele de vânzare-cumpărare;
- tratarea relamaţiilor primite de la clienţi;
- informaţii referitoare la gradul de satisfacţie a clienţilor la utilizarea produsului.
Reclamaţiile sunt soluţionate, respectiv gradul de satisfacţie al clienţilor este apreciat conform
procedurii de sistem „Evaluarea gradului de satisfacţie al clientului” cod PO.10.

7.2.4 Notificare şi rechemare


Prin procedura de notificare si rechemare organizatia se asigura ca, in cazul identificarii unui
produs neconform care ar putea pune in pericol viata sau sanatatea consumatorilor dupa lansarea pe
piata a acestora, distribuitorii, clientii sau magazinele proprii unde au fost livrate produsele precum si
autoritatile competente (ANPC, DSVSA, etc.) sunt instiintati pentru a interveni imediat in vederea
identificarii, izolarii si retragerii respectivului produs.
Rechemarea produselor din reteaua proprie sau de la clienti este responsabilitatea sefului echipei
HACCP. Atunci cand produsele sunt declarate improprii consumului uman se procedeaza la distrugerea
acestora.

7.3 Proiectare şi dezvoltare

7.3.1 Planificarea proiectării şi dezvoltării


Inginerul Tehnolog elaborează planuri pentru fiecare activitate de proiectare şi de dezvoltare,
planuri ce descriu aceste activităţi şi definesc responsabilităţi pentru implementarea acestora. Activităţile
de proiectare şi de dezvoltare se repartizează personalului calificat, dotat cu resurse adecvate.

7.3.2 Date de intrare ale proiectării şi dezvoltării


Date de intrare ale proiectării sunt furnizate de Responsabilul Marketing-Vânzări, iau în
considerare rezultatele oricăror activităţi de analiză a contractelor, sunt analizate de Inginerul Tehnolog
în vederea asigurării completitudinii, clarităţii şi adecvării acestora, inclusiv corelarea lor cu condiţiile
legale şi de reglementului aplicabile. Rezolvarea neclarităţilor se face cu persoanele care au furnizat
datele de intrare.

7.3.3 Date de ieşire ale proiectării şi dezvoltării


Datele de ieşire ale proiectării sunt cuprinse în documentele de bază ale proiectării: reţete de
produse, fişe tehnologice, desene de ambalaje, documente care sunt verificate şi aprobate înainte de
emitere. Ele sunt în concordanţă cu datele de intrare şi verificarea lor se face prin încercări a căror
finalizare se referă la criterii de acceptare. Ele identifică acele caracteristici ale proiectului care sunt
critice pentru funcţionarea sigură şi corectă a produsului.

7.3.4 Analiza proiectării şi dezvoltării


La încheierea fiecărei faze de dezvoltare a proiectului se efectuează o analiză oficială,
documentată şi critică a proiectului de către toate funcţiile implicate în proiectare şi reprezentanţi ale
altor compartimente implicate. Se păstrează înregistrările acestor analize la Inginerul Tehnolog.

7.3.5 Verificarea proiectării şi dezvoltării


Verificarea proiectului se face prin încercări conforme cu specificaţiile tehnice urmărind
conformitatea datelor de ieşire cu cele de intrare. Se păstrează înregistrări ale verificării proiectului la
Inginerul Tehnolog.

7.3.6 Validarea proiectării şi dezvoltării


Validarea proiectului se realizează pentru a se asigura că produsul este corespunzător cu cerinţele
definite ale clientului.

7.3.7 Controlul modificărilor în proiectare şi dezvoltare


Modificările sunt analizate, verificate şi validate, după caz, şi aprobate înainte de
implementuluia lor.

27
Analiza modificărilor proiectării şi dezvoltării includ evaluarea efectului modificărilor asupra
produsului.
Sunt menţinute înregistrările rezultatelor analizei modificărilor şi ale oricăror acţiuni ulterioare.
Modul de desfăşurare a procesului de proiectare şi dezvoltare este prezentat detaliat în
procedura de sistem „Controlul proiectării şi dezvoltării” cod PO.02.

7.4 Aprovizionare
7.4.1 Procesul de aprovizionare
Pentru stabilirea aptitudinii furnizorilor în ceea ce priveşte satisfacerea cerinţelor specificate se
efectuează evaluarea acestora , întocmindu-se lista furnizorilor acceptaţi.
Evaluarea furnizorilor se face conform procedurii "Aprovizionarea" cod PO.03 care asigură
selectarea acestora pe baza aptitudinii lor de a satisface condiţiile specificate în documentele de
aprovizionare.
Diversificat, funcţie de tipul produselor aprovizionate, de impactul produsului furnizat asupra
calităţii produsului final şi de constatările anterioare de la evaluarea furnizorilor, este stabilită de
Inginerul Tehnolog amploarea controlului de recepţie.

7.4.2 Informaţii referitoare la aprovizionare


Documentaţia tehnică a produsului (fişe tehnologice, consumuri specifice) stabilesc datele de
aprovizionare privind produsele necesare, care pentru furnizori sunt definitorii în ceea ce priveşte
condiţiile tehnice.
Documentele de aprovizionare (comenzi/contracte de aprovizionare) descriu în detaliu produsul
de aprovizionat, fac referiri la standarde naţionale şi/sau internaţionale, standarde de firmă, caiete de
sarcini, iar atunci când este cazul formulează cerinţe privind calificarea personalului sau/şi cerinţe privind
sistemul de management al calităţii şi siguranţei alimentului.
Documentele de aprovizionare sunt analizate şi aprobate înainte de comunicarea acestora către
furnizor, conform cu responsabilităţile din procedura de sistem „Aprovizionarea” cod PO.03.

7.4.3 Verificarea produsului aprovizionat


Produsele aprovizionate se verifică din punct de vedere calitativ fie la sediul S.C. PAINEA
BUNICII S.R.L., fie la sediul furnizorului de către personal specializat, în conformitate cu documentele
de aprovizionare, documentaţia tehnică, documentele însoţitoare, standarde.
Dacă este specificat în contract, clientul S.C. PAINEA BUNICII S.R.L. are dreptul de a verifica
la furnizor sau/şi la sediul S.C. SCALINI S.R.L. dacă produsele aprovizionate sunt conforme cu
condiţiile specificate. Acest lucru nu este utilizat de către S.C. PAINEA BUNICII S.R.L. ca dovadă a
controlului efectuat de furnizor şi nu absolvă S.C. PAINEA BUNICII S.R.L. de răspunderea asupra
calităţii produsului livrat, neexcluzând o eventuală respingere ulterioară a clientului pe motive de calitate.
Modul de desfăşurare al procesului de aprovizionare este prezentat detaliat în procedura de
sistem „Aprovizionarea” cod PO.05.

7.5 Producţie şi furnizare de servicii

7.5.1 Controlul producţiei şi al furnizării serviciului


S.C. PAINEA BUNICII S.R.L. planifică execuţia produselor şi realizarea acestora în condiţii
controlate.
În vederea derulării proceselor de producţie sunt prevăzute activităţi care includ:
a) elaborarea şi implementuluia de proceduri documentate care definesc modalitatea şi fazele de
execuţie în conformitate cu normativele de referinţă şi documentaţia de execuţie;
b) efectuarea controalelor în timpul execuţiei, de personal calificat, abilitat prin reglementări scrise să
efectueze controlul produselor;
c) asigurarea mentenanţei echipamentelor utilizate;
d) disponibilitatea şi utilizarea echipamentelor de măsurare şi monitorizare;
e) asigurarea unui mediu de muncă corespunzător reglementărilor în vigoare;
f) personal de execuţie şi control instruit corespunzător.

28
Modul de desfăşurare al procesului de realizare a produsului este prezentat detaliat în procedura
de sistem „Realizarea produsului” cod PO.06.

7.5.2 Validarea proceselor de producţie şi de furnizare de servicii


Procesele în care deficienţele devin evidente numai după ce produsul se află în exploatare sau
după ce serviciul a fost furnizat şi necesită o calificare prealabilă a capabilităţii lor, numite procese
speciale, sunt detaliate în documente aferente fiecărui proces, ce prevăd monitorizarea continuă a
parametrilor proceselor.
În cadrul S.C. PAINEA BUNICII S.R.L. se derulează procesul special de realizare unguente şi
organizaţia stabileşte pentru acesta măsuri preliminare respectiv, după caz:
a) criterii definite pentru analiza şi aprobarea procesului,
b) aprobarea echipamentului şi calificarea personalului,
c) utilizarea de metode şi proceduri specifice,
d) cerinţe referitoare la înregistrări;
e) revalidarea.
Procesul special de coacere este validat (aprobat) în urma unei analize a Comisiei de validare a
proceselor speciale.
Se păstrează înregistrările referitoare la validarea procesului special.

7.5.3 Identificare şi trasabilitate


În S.C. PAINEA BUNICII S.R.L. se realizează identificarea produsului începând de la
documente, pe fazele procesului de recepţie, fabricaţie, verificare pe flux şi la final, în timpul depozitării
şi la livrare.
Identificarea se realizează prin ştampilări, etichete ataşate produsului, etichete ataşate loturilor de
produse, marcaje pe produse.
De asemenea sunt stabilite măsuri care permit identificarea stadiului produsului în raport cu
cerinţele de măsurare şi monitorizare.
Dacă se precizează în contract, pentru asigurarea trasabilităţii produsului se păstrează dosare de
istorie la Inginerul Tehnolog sau se trimit la client.

7.5.4 Proprietatea clientului


Această clauză este exclusă din cadrul sistemului de management al calităţii al S.C. PAINEA
BUNICII S.R.L., organizaţia nefolosind produse furnizate de către clienţi în cadrul proceselor de
realizare a produselor.

7.5.5 Păstrarea produsului


Inginerul Tehnolog stabileşte modul de manipulare, respectiv de ambalare care să prevină
deteriorarea produselor pe întreg fluxul de fabricaţie, de la recepţia materialelor până la livrarea
produselor finite.
La primirea în magazii a produselor aprovizionate se face recepţia calitativă şi cantitativă a
acestora. Atât produsele aprovizionate acceptate (conforme), cât şi produsele finite conforme ce
urmează a fi livrate sunt depozitate pe tipuri, loturi în spaţii de depozitare care să le asigure păstrarea
caracteristicilor calitative.
Spaţiile de depozitare sunt amenajate astfel încât să asigure condiţiile indicate de furnizori.
Materialele cu durată de folosire limitată se supun controalelor periodice, supraveghindu-se termenele de
folosire. Nu se eliberează spre folosire materiale cu termen de valabilitate expirat.
Pentru depistarea eventualelor deteriorări ale produselor depozitate, se efectuează controale la
intervale corespunzătoare. Produsele deteriorate sunt depozitate în zone special amenajate pentru a
preveni utilizarea acestora.
Modul de desfăşurare al procesului de păstrare a produsului este prezentat detaliat în procedura
de sistem „Păstrarea produsului” cod PO.08.

7.6 Controlul echipamentelor de măsurare şi monitorizare

29
Responsabilul Mentenanţă-Administrativ şi Inginerul Tehnolog asigură identificarea măsurătorilor
care trebuie efectuate în procesul de producţie, exactitatea cerută şi selectarea echipamentului de
măsurare şi monitorizare adecvat.
Intervalele de etalonare/verificare ale echipamentelor de măsurare şi monitorizare (EMM) sunt
stabilite în Lista Oficială. Intervalele de etalonare/verificare ale EMM pot fi scurtate de către
Responsabilul Mentenanţă-Administrativ atunci când rezultatul etalonării/verificării anterioare indică
necesitatea asigurării unei precizii mai ridicate de măsurare sau când gradul de utilizare al EMM este
ridicat.
Datorită inexistenţei în S.C. PAINEA BUNICII S.R.L. a unui laborator metrologic autorizat,
etalonarea EMM se realizează în colaborare cu laboratoare metrologice autorizate cu care se semnează
contracte de colaborare.
Identificarea corectă a stării de etalonare a unui EMM se realizează de către laboratorul autorizat
fie prin aplicarea pe aceasta a mărcii metrologice, fie prin ştampilare sau poansonare. Se indică data în
care EMM a fost ultima oară etalonat, când va fi necesară următoarea etalonare (termenul de valabilitate
a etalonării), seria EMM.
Marca metrologică sau alt poanson aplicabil pe EMM verificat şi admis îl protejează faţă de
eventualele ajustări care să invalideze reglajele de etalonare .
Atunci când procesul de măsurare nu se mai află sub control, când echipamentele de măsurare şi
monitorizare sunt găsite în afara limitelor cerute de verificarea metrologică, se face evaluarea efectelor
asupra procesului, urmată de acţiuni corective (reprocesare, reîncercare, reverificare metrologică sau
rechemarea produselor pentru reverificare din spaţiile de depozitare sau de la client).
Echipamentele de măsurare şi monitorizare aflate în stare de conservare, depozitate se marchează
corespunzător şi se supun obligatoriu unei verificări înainte de utilizare.
Manipularea, conservarea şi depozitarea echipamentelor de măsurare şi monitorizare se face
astfel încât să nu afecteze precizia de măsurare a acestora.
Dacă se solicită de către client, se pun la dispoziţia acestuia date tehnice referitoare la
echipamentele de măsurare şi monitorizare pentru a se verifica dacă acestea sunt adecvate.
Modul de desfăşurare a procesului de control al echipamentelor de măsurare şi monitorizare este
prezentat detaliat în procedura de sistem „Controlul echipamentelor de măsurare şi monitorizare” cod
PO.05.

Cap. 8 Măsurare, analiză şi îmbunătăţire

8.1 Generalităţi
În S.C. PAINEA BUNICII S.R.L. au fost planificate şi sunt implementate procese
corespunzătoare de monitorizare şi măsurare (inclusiv analiză prin tehnici statistice) şi îmbunătăţire
pentru:
- a demonstra conformitatea produsului cu cerinţele clientului;
- a se asigura conformitatea sistemului de management al calităţii şi siguranţei alimentului cu cerinţele
standardului de referinţă SR EN ISO 9001:2008 şi DS 3027E:2002;
- a îmbunătăţi permanent eficacitatea sistemului de management al calităţii şi siguranţei alimentului.
Managementul S.C. SCALINI S.R.L. planifică şi implementează procesele necesare de
monitorizare, măsurare, analiză şi îmbunătăţire pentru:
- demonstrarea conformităţii produsului faţă de cerinţele clientului şi cerinţele de reglementului;
- asigurarea conformităţii SMCH faţă de cerinţele standardului SR EN ISO 9001:2008 şi DS
3027E:2002;
- asigurarea îmbunătăţirii continue a eficacităţii SMCH.
Pentru a demonstra conformitatea produsului sunt planificate şi implementate procese de
monitorizare, măsurare, analiză şi îmbunătăţire atât pentru produsele aprovizionate, în faza de recepţie,
cât şi pentru produsele fabricate, pe parcursul procesării şi la final.
Măsurătorile şi monitorizările care sunt efectuate pe parcursul procesării produselor şi pentru
produsele finite se execută având la bază documentaţia tehnică a produselor, clauze contractuale şi/sau
norme specifice.

30
Procesele de monitorizare, măsurare, analiză şi îmbunătăţire implementate pentru a demonstra
conformitatea produsului sunt efectuate de personal instruit corespunzător şi competent.

8.2 Monitorizare şi măsurare

8.2.1 Satisfacţia clientului


S.C. PAINEA BUNICII S.R.L. consideră că una din modalităţile de măsurare a performanţei
sistemului de management al calităţii şi siguranţei alimentului o reprezintă monitorizarea informaţiilor
privind percepţia clientului asupra satisfacerii cerinţelor sale.
Pentru a monitoriza permanent gradul de satisfacţie al clienţilor privind produsele furnizate sau
relaţiile stabilite, organizaţia colectează şi analizează următoarele informaţii:
- reclamaţiile, sugestiile clienţilor;
- scrisorile de mulţumire ale clienţilor;
- chestionarele de evaluare a gradului de satisfacţie al clienţilor;
- comunicarea directă cu clientul;
- informaţii referitoare la nevoile pieţei;
- informaţii referitoare la concurenţă.
Se utilizează chestionare-tip elaborate de către compartimentele implicate ale S.C. SCALINI
S.R.L.
Responsabilul Marketing-Vânzări este responsabil de distribuirea, completarea şi colectarea
chestionarelor de la clienţi.
Chestionarele colectate sunt prelucrate pe perioade determinate de timp (de regulă anual)
de către şefii compartimentelor implicate în vederea stabilirii acţiunilor corective/preventive necesare.
Rezultatele acestor prelucrări sunt prezentate periodic Directorului.
Procedura de sistem “Evaluarea gradului de satisfacţie al clientului” cod PO.10 descrie procesul
de colectare şi prelucrare a informaţiilor referitoare la satisfacţia clientului, în vederea stabilirii măsurilor
necesare creşterii satisfacţiei şi încrederii clienţilor în produsele furnizate de organizaţie.

8.2.2 Audit intern


Procedura de sistem „Audituri interne ale calităţii” cod PS.03 stabileşte principiile, criteriile şi
practicile de bază ale auditurilor interne efectuate în scopul de a determina dacă sistemul de
management al calităţii şi siguranţei alimentului este conform cu măsurile planificate referitoare la
standardul de referinţă şi dacă este implementat şi menţinut eficace.
Pentru evaluarea implementării şi eficacităţii sistemului de management al calităţii şi siguranţei
alimentului S.C. PAINEA BUNICII S.R.L. aplică prin Biroul Managementul Calităţii un sistem planificat
şi documentat de audituri interne. Auditurile interne se desfăşoară pe baza unui program anual elaborat
de Responsabilul Managementul Calităţii luând în considerare starea şi importanţa proceselor şi zonelor
ce vor fi auditate, precum şi rezultatele auditurilor anterioare. Programul anual este aprobat de către
Director.
Personalul care efectuează audituri este calificat şi instruit corespunzător. Pentru a asigura
obiectivitatea şi imparţialitatea procesului de audit, auditorii nu îşi auditează propria lor activitate.
Rezultatele auditurilor sunt consemnate în rapoarte de audit şi sunt aduse la cunoştiinţa şefilor
compartimentelor auditate. Neconformităţile constatate se descriu în note de neconformităţi suficient de
detaliat pentru ca şefii compartimentelor auditate să poată stabili şi implementa, fără întârziere
nejustificată, corecţii şi acţiuni corective necesare pentru eliminarea neconformităţilor detectate şi a
cauzelor acestora. Verificarea implementării şi eficacităţii acţiunilor corective se face prin audituri de
urmărire.
Raportele de audit constituie date de intrare pentru analizele efectuate de management.

8.2.3 Monitorizarea şi măsurarea proceselor


În S.C. PAINEA BUNICII S.R.L. sunt aplicate metode corespunzătoare pentru monitorizarea şi
măsurarea proceselor sistemului de management al calităţii şi siguranţei alimentului astfel încât să se
demonstreze că prin ţinerea sub control a proceselor se obţin rezultatele planificate. În cazul în care nu
se obţin rezultatele planificate, sunt întreprinse corecţii şi acţiuni corective, după cum este cazul.

31
Monitorizarea şi măsurarea proceselor se realizează prin următoarele metode:
- inspecţii efectuate de Inginerii Tehnologi;
- verificări efectuate de personal specializat prin audituri interne;
- analizări periodice a stadiului de implementului a SMCH efectuate de managementul de vârf al
organizaţiei;
- evaluări efectuate de clienţi;
- prelucrări statistice ale datelor obţinute în urma derulării proceselor;
- şedinţe operative de producţie, în cadrul cărora se analizează:
- stadiul derulării contractelor/comenzilor;
- necesarul de materii prime şi materiale;
- modul de asigurare a întreţinerii echipamentelor;
- asigurarea condiţiilor de muncă;
- rezolvarea operativă a problemelor apărute.
Monitorizarea proceselor se realizează prin urmărirea şi prelucrarea de către compartimentele
implicate a datelor aferente proceselor, respectiv compararea acestora cu indicatorii de performanţă
stabiliţi.

8.2.4 Monitorizarea şi măsurarea produsului


S.C. PAINEA BUNICII S.R.L. asigură monitorizarea şi măsurarea parametrilor produselor pe
parcursul execuţiei acestora prin inspecţii şi încercări conform planurilor de control.
Prin activităţile de monitorizare şi măsurare a produsului se asigură că:
- nu sunt utilizate sau prelucrate produse care nu au fost inspectate şi verificate la recepţie;
- nu sunt utilizate produse aprovizionate neconforme cu cerinţele specificate;
- atunci când produsul aprovizionat este lansat în fabricaţie din motive de urgenţă, acesta
este identificat şi înregistrat pentru a permite luarea imediată a măsurilor necesare în cazul
neconformităţii cu condiţiile specificate;
- în cazul produsului finit se livrează numai produse conforme, însoţite de documentele
corespunzătoare (declaraţia de conformitate, fişă de măsurători);
- sunt menţinute toate înregistrările stabilite pentru demonstrarea conformităţii produsului;
- persoanele care execută măsurările şi confirmă acceptarea produsului sunt nominalizate;
- sunt respectate toate cerinţele impuse privind activităţile de ambalare, depozitare,
manipulare şi protecţie.
Înregistrările măsurărilor, respectiv dovezile conformităţii produselor cu criteriile de
acceptabilitate sunt consemnate în fişele de măsurători/rapoartele de analiză.
Livrarea produselor finite către client nu se efectuează până când nu au fost finalizate în mod
corespunzător măsurările planificate, cu excepţia cazurilor în care s-a aprobat altfel de către Directorul
organizaţiei sau, acolo unde este cazul, de către client.
Modul de desfăşurare a procesului de monitorizare şi măsurare a produsului este prezentat
detaliat în procedura de sistem „Monitorizarea şi măsurarea produsului” cod PO.07.

8.2.5 Verificarea, validarea si revizuirea sistemului HACCP


Verificarea sistemului HACCP se realizeaza conform unui program de verificare.
Validarea sistemului HACCP se realizeaza dupa stabilirea PCC–urilor si dupa orice revizuire a
planului HACCP.
Revizuirea sistemului HACCP se realizeaza periodic (cel putin o data pe an), in scopul
modificarii acestuia atunci cand este necesar.

8.3 Controlul produsului neconform


Controlul produsului neconform are în vedere identificarea, evaluarea, tratarea acestuia,
înştiinţarea funcţiilor implicate şi stabilirea de acţiuni corective şi/sau preventive.
În procedura de sistem “Controlul produsului neconform” cod PS.04 sunt stabilite
responsabilităţile prin care se asigură identificarea, raportarea, analizarea, dispunerea modului de tratare
a neconformităţilor.
Neconformităţile pot fi identificate în următoarele situaţii:

32
- la recepţia produselor sau serviciilor achiziţionate de S.C. PAINEA BUNICII S.R.L.;
- la inspecţiile pe flux şi la controlul final;
- în timpul auditurilor interne planificate şi neplanificate;
- în timpul auditurilor externe;
- la reclamaţiile clienţilor S.C. PAINEA BUNICII S.R.L.
Identificarea neconformităţilor poate fi făcută de orice persoană în măsură să detecteze o
problemă ce poate avea incidenţă asupra calităţii.
Documentuluia neconformităţilor se face folosind rapoartele de neconformitate (RNC).
Izolarea neconformităţilor se face prin responsabilităţile compartimentelor unde se constată
neconformităţile, în scopul împiedicării utilizării neintenţionate a produselor neconforme.
Angajatul care a constatat neconformitatea, respectiv a întocmit RNC anunţă Responsabilul
Managementul Calităţii care convoacă Comisia de Analiză a Neconformităţilor.
Comisia de Analiză a Neconformităţilor propune încadrarea produsului neconform în una din
următoarele categorii :
- REMEDIERE - r;
- UTILIZARE CA ATARE - UA;
- REBUTARE - R;
- UTILIZARE ÎN ALTE SCOPURI - US.
Decizia asupra neconformităţii, în concordanţă cu analiza efectuată de Comisia de Analiză a
Neconformităţilor, este luată în maxim 24 de ore de la întocmirea RNC de către Director.
Directorul poate lua decizia "UTILIZARE CA ATARE", respectiv utilizarea produselor
neconforme aşa cum sunt, doar dacă există acordul scris de derogare din partea Inginerului Tehnolog
şi/sau al clientului.
Produsele remediate înainte de a fi reintroduse pe fluxul de fabricaţie/livrate sunt supuse unei noi
inspecţii pentru a se stabili dacă satisfac condiţiile specificate.

8.4 Analiza datelor


Pentru demonstrarea adecvării şi eficacităţii sistemului de management al calităţii şi siguranţei
alimentului, precum şi în vederea evaluării locurilor în care se pot aplica măsuri de îmbunătăţire a
eficacităţii sistemului de management al calităţii şi siguranţei alimentului, S.C. PAINEA BUNICII S.R.L.
a stabilit un sistem de colectare şi de analiză a datelor.
Deciziile luate de către managementul de vârf se bazează pe analiza datelor obţinute din
măsurările şi informaţiile colectate din diverse surse (SMCH, clienţi, furnizori). Datele sunt analizate în
raport cu obiectivele în domeniul calităţii, respectiv cu indicatorii de performanţă ai proceselor.
Analiza datelor furnizează informaţii privind:
- satisfacerea cerinţelor clientului;
- conformitatea produselor executate cu cerinţele clientului;
- furnizorii de materiale, produse şi servicii;
- iniţierea de acţiuni preventive în vederea ţinerii sub control a caracteristicilor şi tendinţelor proceselor
şi produselor.

8.5 Îmbunătăţire

8.5.1 Îmbunătăţire continuă


Managementul de vârf al S.C. PAINEA BUNICII S.R.L. caută continuu să îmbunătăţească
eficacitatea proceselor organizaţiei, în loc să aştepte apariţia unor probleme care să indice oportunităţile
de îmbunătăţire.
În S.C. PAINEA BUNICII S.R.L. este asigurată îmbunătăţirea continuă a eficacităţii sistemului
de management al calităţii şi siguranţei alimentului prin valorificarea:
- analizei datelor;
- rezultalelor auditurilor interne şi externe;
- oportunităţilor de îmbunătăţire identificate prin audituri şi propuse de angajaţi;
- analizelor efectuate de management,
respectiv prin aplicarea de acţiuni corective/preventive.

33
Îmbunătăţirile întreprinse diferă ca amploare şi complexitate, de la îmbunătăţirile continue
cu paşi mici până la proiecte strategice de îmbunătăţire radicală, şi au ca rezultat modificarea produselor,
proceselor sau chiar a SMCH.

8.5.2 Acţiune corectivă


Eliminarea cauzelor care au generat neconformităţile se realizează prin acţiuni corective.
Managementul de vârf se asigură că acţiunile corective sunt utilizate ca instrumente de îmbunătăţire.
Modul de stabilire şi efectuare a acţiunilor corective este descris în procedura de sistem „Acţiuni
corective şi preventive” cod PS.05 în care se stabilesc cerinţe pentru:
- analiza neconformităţilor (inclusiv a reclamaţiilor clienţilor);
- determinarea cauzelor neconformităţilor;
- evaluarea necesităţii de acţiuni pentru a preveni reapariţia neconformităţilor;
- determinarea şi implementarea acţiunilor necesare;
- înregistrările rezultatelor acţiunilor întreprinse;
- analiza eficacităţii acţiunilor corective întreprinse.
Sursele de informaţii pentru a întreprinde acţiuni corective includ:
- reclamaţiile clienţilor;
- rapoartele de neconformitate;
- rapoartele de audit intern şi extern;
- datele de ieşire ale analizelor efectuate de management;
- personalul organizaţiei;
- măsurările proceselor etc.

8.5.3 Acţiune preventivă


Eliminarea cauzelor neconformităţilor potenţiale în vederea prevenirii apariţiei acestora se
realizează prin acţiuni preventive.
Modul de stabilire şi efectuare a acţiunilor preventive este descris în procedura de sistem „Acţiuni
corective şi preventive” cod PS.05 în care se stabilesc cerinţe pentru:
- determinarea neconformităţilor potenţiale şi a cauzelor acestora;
- evaluarea necesităţii de acţiuni pentru a preveni apariţia neconformităţilor;
- determinarea şi implementarea acţiunilor necesare;
- înregistrările rezultatelor acţiunilor întreprinse;
- analiza eficacităţii acţiunilor preventive întreprinse.
Sursele de informaţii pentru a întreprinde acţiuni preventive includ:
- analiza necesităţilor şi aşteptărilor clienţilor;
- măsurări ale satisfacţiei clienţilor;
- rapoartele de audit intern şi extern;
- datele de ieşire ale analizelor efectuate de management;
- măsurările proceselor;
- analiza pieţii;
- concluzii rezultate din experienţe anterioare etc.
Acţiunile preventive propuse pot fi:
- revizuirea unor proceduri ale SMCH, respectiv unor instrucţiuni de lucru;
- revizuirea sistemului de management al calităţii şi siguranţei alimentului;
- instruirea suplimentară a personalului organizaţiei;
- asigurarea mentenanţei preventive a echipamentelor utilizate;
- evaluarea permanentă a performanţelor furnizorilor.

Cap. 9: Preocupări de viitor


Având în vedere convingerea că implementuluia şi menţinerea unui sistem de management al
calităţii reprezintă doar o primă etapă în competiţia continuă de satisfacere la un nivel superior a
cerinţelor clienţilor, S.C. PAINEA BUNICII S.R.L. îşi propune lărgirea paletei preocupărilor în domeniul
calităţii prin abordarea în viitor a următoarelor aspecte:
A. Costurile calităţii;

34
B. Conştientizarea în ceea ce priveşte protecţia mediului;
C. Adoptarea principiilor Managementului Calităţii Totale (TQM);
D. Înscrierea în competiţia pentru câştigarea „Premiului Român de Calitate – J.M. Juran”.

BIBLIOGRAFIE:

1. RUSU, BOGDAN: Managementul calităţii totale în firmele mici şi mijlocii. Bucureşti: Economică, 2001.
2. JURAN, JOSEPH M.: Planificarea calităţii. Bucureşti: Teora, 2000.
3. OPREAN, CONSTANTIN - KIFOR, CLAUDIU V.: Managementul calităţii. Sibiu: Universitatea Lucian
Blaga, 2002.
4. ROSS, JOEL E.: Total quality management. London: Kogan Page Limited, 1994.
5. OAKLAND, JOHN S. - PORTER, LESLIE: Total quality management. Oxford: Butter - Worth Heinemann,
1998.
6. ILIEŞ, LIVIU: Managementul calităţii totale. Cluj-Napoca: Dacia, 2003.
7. OLARU, MARIETA: Managementul calităţii. Bucureşti: Economică, 1999.
8. OLARU, MARIETA - MANIU, ISAIE, ALEXANDRU - LEFTER, VIOREL - POP, NICOLAE AL. -
POPESCU, SORIN - DRĂGULESCU, NICOLAE - RONCEA, LUMINIŢA -RONCEA, CRISTIAN:
Tehnici şi instrumente utilizate în managementul calităţii. Bucureşti: Economică, 2000.
9. PRUTEANU, OCTAVIAN - BOHASIENICI, CAZIMIR - IORDĂCHESCU, DĂNUŢ - GHIŢĂ, EUGEN -
MACHADO, CRUZ V.A.: Managementul calităţii totale. Iaşi: Junimea, 1998.
10. DALE, BARRIE G.: Managing Quality. London: Prentice Hall, 1994.

35