Sunteți pe pagina 1din 4

COLEGIUL TEHNIC “MIHAIL STURDZA” IAŞI PROFESOR: DAMIAN LOREDANA MIHAELA

ELEVUL ………………………………… .... CLASA ............... DATA ……………………………

Funcţia de gradul I - Notiuni teoretice

y
12

10

x
-9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-2

-4

-6
Fig. 1 ( f (x)=2x+3 )

Definitie: Fie a, b  , a  0 . Functia f :   , f ( x)  ax  b se numeste functie de gradul I.

OBS. Un punct
A( x A ; y A )  Gf  f ( x A )  y A .

Proprietăţi:

1. Graficul funcţiei de gradul I

- Intersectia cu axele de coordonate:


b   b  
Gf Ox  f ( x)  0  ax  b  0  x   Gf Ox   A  ;0  
a.) a   a 

Gf Oy  x  0  f (0)  a 0  b  f (0)  b  Gf Oy   B  0; b  


b.)


Daca a>0, graficul functiei de gradul I este o functie care „urca”


Daca a<0, graficul functiei de gradul I este o functie care „coboara”

 Imf = .
Imaginea functiei liniare este:

2. Monotonia funcţiei de gradul I


Funcţia de gradul I este strict monotonă pe  .
COLEGIUL TEHNIC “MIHAIL STURDZA” IAŞI PROFESOR: DAMIAN LOREDANA MIHAELA

ELEVUL ………………………………… .... CLASA ............... DATA ……………………………


a  0  f strict crescatoare pe 
Fie x1 x2   . Daca a  0  f strict descrescatoare pe 

3. Semnul funcţiei de gradul I


 b 
  ;   ;
 f are semnul lui a pe  a 

 b
 ;   ;
 f are semn contrar lui a pe  a

x b

 a 
f(x) semn contrar lui a 0 semnul lui a

Coeficienţii a şi b se numesc pantă (coeficient unghiular), şi respectiv ordonata la origine a


dreptei.

4. Paritatea funcţiei de gradul I


b  0  f ( x )   f ( x )  f impară
f ( x)   ax  b  
b  0  f nu este nici pară nici impară
5. Funcţia de gradul I este nemărginită.
6. Funcţia de gradul I nu este periodică.
Observaţii:
 Bisectoarea întâi (ce corespunde cadranelor I şi III) ce reprezintă graficul funcţiei liniare

este dreapta de  ecuaţie: y = x < = > f(x) = x, x   .


 Bisectoarea a doua (ce corespunde cadranelor II şi IV) are ecuaţia: y = -x<=>f(x)= -x,
x .

 f  g   x  f  g  x 
OBS. .

Pozitiile relative a doua drepte:


ax  by  c
 S 
Fie sistemul mx  ny  p . Fiecare ecuatie a sistemului este o ecuatie a unei

drepte in plan.
COLEGIUL TEHNIC “MIHAIL STURDZA” IAŞI PROFESOR: DAMIAN LOREDANA MIHAELA

ELEVUL ………………………………… .... CLASA ............... DATA ……………………………

Ex:
d1 : ax  by  c si d 2 : mx  ny  p .
 Sistemul are solutie unica (sistem compatibil determinat) – dreptele se intersecteaza
 Sistemul are o infinitate de solutii (sistem compatibil nedeterminat) – dreptele sunt
confundate
 Sistemul nu are nici o solutie (sistem incompatibil) – dreptele sunt paralele.

AB  ( xB  x A )2  ( yB  y A ) 2
: Formula distantei / lungimea segmentului
Obs

FISA DE LUCRU - Functia de gradul I

f (3) f  2   f  2   f (3)


1. Fie f :   , f ( x)  3  x . Sa se calculeze .
f (1)  f  2     f  7 
2. Fie f :   , f ( x)  3 x  1 . Sa se calculeze .
x  y  5

3. Sa se determine solutiile sistemului  x  y  3 .

4. Fie f :   , f ( x)  ax  b , al carei grafic este dreapta AB unde A(1; 7), B(2; 4) . Sa se

afle a, b   .

5. Sa se determine m   astfel incat A(m;3)  Gf , unde f :   , f ( x)  5 x  2 .

6. Sa se determine elementele multimii A  {x   | 2 x  3  5 x  6} .


7. Sa se determine distanta dintre punctele de intersectie ale graficului functiei f cu axele de

coordonate, unde f :   , f ( x)  3 x  6 .

8. Calculati
 g  f  (3) unde f , g :   , f ( x)  x  3 si g ( x)  x  2015 .

9. Calculati f ( f (3)) unde f :   , f ( x )  2 x  1 .


10. Aflati ab , stiind ca a  b  150 si a reprezinta 25% din b.

11. Calculati f (2) f (0) pentru functia f :   , f ( x )  x  1 .

12. Calculati f (4)  f (4) pentru functia f :   , f ( x)  x  4 .

13. Rezolvati in  , ecuatia ( x  2)  x  8  0 .


2 2
COLEGIUL TEHNIC “MIHAIL STURDZA” IAŞI PROFESOR: DAMIAN LOREDANA MIHAELA

ELEVUL ………………………………… .... CLASA ............... DATA ……………………………


14. Determinati coordonatele punctului de intersectie a graficului functiei
f :   , f ( x)  x  4 cu axa Oy.

15. Aflati m   stiind ca f (m)  1 si f :   , f ( x)  x  4 .


2x 1
4 5
16. Sa se afle x   astfel incat 2 .