Sunteți pe pagina 1din 6

Şcoala gimnazială Petreşti

Loc. Petreşti, Str. M. Viteazu, nr.3


Judeţul Alba

PROIECT EDUCAŢIONAL
An şcolar 2014-2015

TEMA PROIECTULUI:
„Modalităţi de recuperare a rămânerilor în urmă la matematică şi de pregătire a elevilor
pentru Evaluarea Naţională la clasa a VI –a şi a VIII –a”

RESPONSABIL PROIECT:
Prof. Ghibescu Maria

PERIOADA DE DERULARE:
Anul şcolar 2014-2015

ARGUMENT:
Din perspectiva cercetării fundamentale putem organiza curriculum specializat pe
categorii de cunoştinţe şi aptitudini ce are ca scop îmbogăţirea şi aprofundarea obiectivelor,
exersarea activităţilor de învăţare, formarea comportamentelor specifice determinării
performanţelor în domenii particulare de studiu, de studiu a matematicii în vederea recuperării
rămânerilor în urmă la nivel gimnazial. Pentru elevii aflaţi în această situaţie sarcinile de lucru
sunt uşoare, adecvate nivelului şi ancorate de viaţa cotidiană.. Elevii înţeleg mai bine, devin mai
receptivi atunci cînd problemele sunt realiste.

PARTENERI:
Profesorii diriginţi ai celor două clase.

GRUP ŢINTĂ:
Elevii clasei a VI-a B
Elevii clasei a VIII-a B

PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI:


Anul şcolar 2014-2015
SCOPUL:
 Promovarea schimbului de experienţă profesor-elev în vederea dobândirii unei imagini
complete şi complexe în ceea ce priveşte învăţarea matematici;
 Înbunătăţirea pregătirii teoretice şi practice în vederea desfăşurării unui proces instructiv-
educativ de calitate în scopul dezvoltării personalităţii copilului;
 Asigurarea calităţii în procesul de educaţie.

OBIECTIVE GENERALE:
 conştientizarea în rândul elevilor a importanţei participării la procesul instructiv-
educativ;
 schimbarea atitudini elevului faţă de matematică;
 depăşirea barierelor şi motivarea elevului spre învăţarea matematicii prin legarea teoriei
de practică;
 implicarea reală a elevului în procesul de învăţare.

REZULTATE AŞTEPTATE:
 Promovarea schimbului de experienţă profesor-elev;
 Promovarea rapoartelor de colaborare, a lucrului în echipă;
 Creşterea notelor la clasă;
 Aprofundarea conoştinţelor elevilor în vederea promovării Evaluării Naţionale.

RESURSE UMANE:
 Profesorul de matematică; Elevii care participă; Părinţii.

RESURSE MATERIALE:
 Materiale didactice;
 Fişe de lucru;
 Culegeri.

RESURSE DE TIMP
 Clasa a VI – a B - O oră pe săptămână;
 Clasa a VIII – a B - O oră pe săptămână;
MODALITĂŢI DE PUBLICITATE
 Anunţuri la şedinţele cu părinţii sau a lectoratelor cu părinţii.

EVALUAREA
 Dialog, chestionare, caietele elevilor, analiza modului de implicare a profesorilor şi
elevilor în derularea proiectului, diseminarea experienţei pozitive.

PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR

Nr. Mijloace
Conţinutul Perioada Responsabil
Crt. de realizare
Lansarea invitaţiei de a participa la Ghibescu
În cadrul
proiect Septembrie Maria
1. lectoratelor cu
2014 Ludoşan
părinţii
Sanda
Transmiterea tematicii propuse spre
În cadrul primei Octombrie Ghibescu
2. abordare elevilor participanţi la
întâlniri 2014 Maria
proiect
Organizarea întâlnirilor săptămânale În cadrul Octombrie 2014 -
Ghibescu
3. în şcoli întâlnirilor dintre Sfârşitul
Maria
elevi şi profesori şcolii
Elaborarea referatelor bazate pe
chestionare administrate elevilor,
părinţilor, profesorului în cadrul Ghibescu
4. Aprilie 2015
lectoratelor cu părinţii privitor la Chestionare Maria
rezultatele înregistrate de către elevi
în evoluţia şcolară.
Diseminarea experienţei pozitive În cadrul
Iunie Responsabil
5. dobândite prin parteneriat activităţilor
2015 comisie
metodice

Aprobat, Responsabil,
Director prof. Onofrei Verona Maria Ghibescu Maria
Graficul meditaţiilor la matematică
An şcolar 2014/2015
Clasa a VI – a B

Sala în care se
Tema Ziua Ora desfăşoară
activitatea
Modele de teste pentru Evaluarea Naţională 1.10.2014 13 – 14 Clasa a VI –a B
Modele de teste pentru Evaluarea Naţională 8.10.2014 13 – 14 Clasa a VI –a B
Modele de teste pentru Evaluarea Naţională 15.10.2014 13 – 14 Clasa a VI –a B
Modele de teste pentru Evaluarea Naţională 22.10.2014 13 – 14 Clasa a VI –a B
Modele de teste pentru Evaluarea Naţională 29.10.2014 13 – 14 Clasa a VI –a B
Modele de teste pentru Evaluarea Naţională 5.11.2014 13 – 14 Clasa a VI –a B
Modele de teste pentru Evaluarea Naţională 12.11.2014 13 – 14 Clasa a VI –a B
Modele de teste pentru Evaluarea Naţională 19.11.2014 13 – 14 Clasa a VI –a B
Modele de teste pentru Evaluarea Naţională 26.11.2014 13 – 14 Clasa a VI –a B
Modele de teste pentru Evaluarea Naţională 3.12.2014 13 – 14 Clasa a VI –a B
Modele de teste pentru Evaluarea Naţională 10.12.2014 13 – 14 Clasa a VI –a B
Modele de teste pentru Evaluarea Naţională 14.01.2015 13 – 14 Clasa a VI –a B
Modele de teste pentru Evaluarea Naţională 21.01.2015 13 – 14 Clasa a VI –a B
Modele de teste pentru Evaluarea Naţională 28.01.2015 13 – 14 Clasa a VI –a B
Modele de teste pentru Evaluarea Naţională 11.02.2015 13 – 14 Clasa a VI –a B
Modele de teste pentru Evaluarea Naţională 18.02.2015 13 – 14 Clasa a VI –a B
Modele de teste pentru Evaluarea Naţională 25.02.2015 13 – 14 Clasa a VI –a B
Modele de teste pentru Evaluarea Naţională 4.03.2015 13 – 14 Clasa a VI –a B
Modele de teste pentru Evaluarea Naţională 11.03.2015 13 – 14 Clasa a VI –a B
Modele de teste pentru Evaluarea Naţională 18.03.2015 13 – 14 Clasa a VI –a B
Modele de teste pentru Evaluarea Naţională 25.03.2015 13 – 14 Clasa a VI –a B
Modele de teste pentru Evaluarea Naţională 1.04.2015 13 – 14 Clasa a VI –a B
Modele de teste pentru Evaluarea Naţională 22.04.2015 13 – 14 Clasa a VI –a B
Modele de teste pentru Evaluarea Naţională 29.04.2015 13 – 14 Clasa a VI –a B
Modele de teste pentru Evaluarea Naţională 6.05.2015 13 – 14 Clasa a VI –a B
Modele de teste pentru Evaluarea Naţională 13.05.2015 13 – 14 Clasa a VI –a B
Modele de teste pentru Evaluarea Naţională 20.05.2015 13 – 14 Clasa a VI –a B
Modele de teste pentru Evaluarea Naţională 27.05.2015 13 – 14 Clasa a VI –a B
Modele de teste pentru Evaluarea Naţională 3.06.2015 13 – 14 Clasa a VI –a B
Modele de teste pentru Evaluarea Naţională 10.06.2015 13 – 14 Clasa a VI –a B
Modele de teste pentru Evaluarea Naţională 17.06.2015 13 – 14 Clasa a VI –a B
Graficul meditaţiilor la matematică
An şcolar 2014/2015
Clasa a VIII – a B

Sala în care se
Tema Ziua Ora desfăşoară
activitatea
Mulţimea numerelor naturale 1.10.2014 14 – 15 Clasa a VIII –a B
Mulţimi 8.10.2014 14 – 15 Clasa a VIII –a B
Mulţimea numerelor raţionale 15.10.2014 14 – 15 Clasa a VIII –a B
Elemente de geometrie şi unităţi de măsură 22.10.2014 14 – 15 Clasa a VIII –a B
Rapoarte, procente şi proporţii 29.10.2014 14 – 15 Clasa a VIII –a B
Mulţimea numerelor întregi 5.11.2014 14 – 15 Clasa a VIII –a B
Dreapta 12.11.2014 14 – 15 Clasa a VIII –a B
Unghiuri 19.11.2014 14 – 15 Clasa a VIII –a B
Congruenţa triunghiurilor 26.11.2014 14 – 15 Clasa a VIII –a B
Perpendicularitate 3.12.2014 14 – 15 Clasa a VIII –a B
Paralelism 10.12.2014 14 - 15 Clasa a VIII –a B
Proprietăţi ale triunghiurilor 14.01.2015 14 – 15 Clasa a VIII –a B
Mulţimea numerelor reale 21.01.2015 14 – 15 Clasa a VIII –a B
Calcul algebric 28.01.2015 14 – 15 Clasa a VIII –a B
Ecuaţii şi inecuaţii 11.02.2015 14 – 15 Clasa a VIII –a B
Patrulatere 18.02.2015 14 – 15 Clasa a VIII –a B
Asemănarea triunghiurilor 25.02.2015 14 – 15 Clasa a VIII –a B
Relaţii metrice în triunghiul dreptunghic 4.03.2015 14 – 15 Clasa a VIII –a B
Cercul 11.03.2015 14 – 15 Clasa a VIII –a B
Modele de teste pentru Evaluarea Naţională 18.03.2015 14 – 15 Clasa a VIII –a B
Modele de teste pentru Evaluarea Naţională 25.03.2015 14 – 15 Clasa a VIII –a B
Modele de teste pentru Evaluarea Naţională 1.04.2015 14 – 15 Clasa a VIII –a B
Modele de teste pentru Evaluarea Naţională 22.04.2015 14 – 15 Clasa a VIII –a B
Modele de teste pentru Evaluarea Naţională 29.04.2015 14 - 15 Clasa a VIII –a B
Modele de teste pentru Evaluarea Naţională 6.05.2015 14 – 15 Clasa a VIII –a B
Modele de teste pentru Evaluarea Naţională 13.05.2015 14 – 15 Clasa a VIII –a B
Modele de teste pentru Evaluarea Naţională 20.05.2015 14 – 15 Clasa a VIII –a B
Modele de teste pentru Evaluarea Naţională 27.05.2015 14 – 15 Clasa a VIII –a B
Modele de teste pentru Evaluarea Naţională 3.06.2015 14 – 15 Clasa a VIII –a B
Modele de teste pentru Evaluarea Naţională 10.06.2015 14 – 15 Clasa a VIII –a B
Modele de teste pentru Evaluarea Naţională 17.06.2015 14 - 15 Clasa a VIII –a B