Sunteți pe pagina 1din 5

Profetiile de la celestine

Download this Document for Free

Documentaţii – Vornicescu Silviu


focalizaţi pe pe controlul siguranţei propriei noastre situaţii în univers şi ştim că
deschiderea de acum aruncă o lumină clară asupra a ceea ce se întîmplă de fapt.
Atunci cînd devenim atenţi şi conectaţi la energie, observăm că apar coincidenţele, într-
un şir nesfîrşit. Dacă ne putem conecta şi dacă putem construi suficientă energie,
evenimentele pe care oamenii obişnuiţi le numesc coincidenţe, vor începe să se întîmple
foarte coerent.
A treia viziune – Este vorba despre energie
A treia Viziune descrie o nouă înţelegere a lumii fizice, aduce o altă
înţelegere a universului fizic. Spune că noi, oamenii, vom învăţa să percepem ceea ce
înainte era o formă de energie invizibilă. Manuscrisul spune că percepţia umană asupra
acestei energii începe cu o mai mare sensibilitate la frumuseţe. Percepţia frumuseţii este
ca un fel de barometru care ne spune cît de aproape sîntem de percepţia propriu-zisă a
energiei. A treia Viziune dezvoltă natura frumuseţii, descriind percepţia ei ca fiind cale
prin care oamenii vor învăţa să vadă cîmpurile energetice. Lumea fizică, este un vast
sistem energetic.
Ceea ce noi percepem ca materie dură şi solidă, este ceva care în cea mai mare parte, un
spaţiu gol, cu un şablon energetic alergînd prin el. Baza universului, esenţa lui, este un fel
de energie maleabilă, care răspunde intenţiilor omului şi aşteptărilor lui, într-un fel care
sfidează vechiul model mecanicist al universului, ca şi cum înseşi aşteptările respective
cauzează fluxul energetic care curge în lume.
James Redfield, autorul cărţii se află la Viciente Lodge care este un loc select folosit
pentru conferinţe ştiinţifice, întîlniri de afaceri şi experienţe. Aici sînt descrise experienţe
cu plante, care sînt privite ca nişte sisteme energetice complecte, care au nevoie de sol,
nutrienţi, umezeală, lumină. Ecosistemul din jurul fiecărei plante este un sistem viu, un
organism. Plantele studiate nu erau neapărat mai mari, dar erau mai puternice, adică
conţineau mai multe proteine, carbohidraţi, vitamine şi minerale. Plantele asupra cărora
omul şi-a îndreptat atenţia, erau şi mai puternice. Apoi li s-a ordonat mental, plantelor, să
crească mai puternice, şi ele chiar au crescut vizibil mai repede şi mai puternice. Pe o
parcelă subîmpărţită în două loturi, se afla porumb. Porumbul de pe un lot avea aproape
un metru, iar pe celălat mai puţin de treizeci de centimetri. Plantele bogate în nutrienţi de
la Viciente, creşteau spectaculos eficienţa funcţionării corpului, această creştere fiind
mult deasupra aşteptărilor. Acest lucru avea un impact şi în plan psihologic. Dacă vom
începe să mîncăm “ hrană vie “, plină de energie, vom deveni conştienţi că anumite locuri
radiază mai multă energie decît altele şi că radiaţia mai puternică vine din mediile
naturale cele mai vechi, în special din păduri.Cînd cineva are gînduri cu implicaţie
sexuală, cîmpul de energie al
respectivului aproape că se aruncă asupra persoanei care constituie obiectul
atracţiei sale.
Sînt două momente ale zilei foarte propice pentru detectarea cîmpurilor energetice cu
ochiul liber. Unul dintre ele este apusul soarelui iar celălalt este răsăritul. Puterea de a
observa cîmpurile, depinde de ceea ce mîncăm. Cei care
2

Profeţiile de la Celestine
vedeau cu uşurinţă cîmpurile de energie, mîncau mai ales vegetale şi în mod
regulat, plantele cu putere mărită care creşteau acolo.
Se poate începe prin observarea propriilor degete. Se ridică mîinile pentru a avea cerul ca
fundal. Atingem vîrfurile degetelor arătătoare, apoi le îndepărtăm uşor, cam un
centimetru şi privim atenţi spaţiul dintre ele. Se observă ceva ca un fum între ele.
Oamenii sînt singurii din lumea energetică care îşi pot proiecta energia în mod conştient.
Universul este energie şi energia răspunde aşteptărilor noastre. Oamenii sînt o parte a
acestui sistem energetic şi atunci cînd avem o întrebare, apare cineva care să ne de-a
răspunsul. Oricine apare în calea noastră are un mesaj pentru noi. Dacă era altfel,
persoana respectivă s-ar fi aflat în altă parte, ar fi plecat mai devreme sau ar fi venit mai
tîrziu.
Universul răspunde în mod subtil energiei mentale pe care
o proiectăm asupra lui.
A patra viziune – Lupta pentru putere
Ne-am întrebat ce se întîmplă în interiorul fiinţei umane şi ce o face să vrea să controleze
o altă fiinţă. Am aflat că atunci cînd un individ merge către un altul şi se angajează într-o
conversaţie, se întîmplă următorul fapt: la sfîrşitul conversaţiei, individul se simte mai
puternic sau mai slab, depinde cum a decurs interacţiunea dintre cei doi. Din acest motiv,
oamenii manipulează tot timpul. Dacă avem baftă şi punctul nostru de vedere e mai tare,
vom primi un impuls psihologic.
Cînd controlezi o altă fiinţă, îi iei energia. Îţi faci “ plinul “ pe socoteala altuia şi
asta te motivează. Cel care cîştigă, cel care-şi impune punctul de vedere asupra celuilalt,
îl “ goleşte “ practic de energie, iar cel care pierde se simte sfîrşit, slab, confuz. Mulţi
oameni sînt complect inconştienţi, în acest sens. Ştim doar că ne simţim slabi şi dintr-o
dată, cînd îi controlăm pe ceilalţi, ne simţim mai bine. Nu ne dăm seama că facem asta pe
spezele altora. Furăm energie de la alţii. Mulţi oameni îşi trăiesc viaţa vînînd permanent
energia altora. Oamenii s-au bătut foarte mult timp pentru singurul tip de energie la care
sînt deschişi: cea care
“ curge “ între ei.
Uneori, întîlnim pe cîte cineva, care măcar pentru o vreme ne trimite în mod voit energia
sa. Uneori, alte persoane vor ca noi să definim pentru ele o situaţie şi pentru asta ne dau
energia necesară. Ne fac să ne simţim mai puternici, dar“ da ru l “ acesta nu durează prea
mult. De aceea relaţiile degenerează în lupta pentru putere. Oamenii îşi contopesc
energiile, apoi se luptă să controleze totul. Cel care pierde plăteşte un preţ foarte mare.
Vîrfurile munţilor sînt locuri cu totul şi cu totul deosebite,care-i umplu de
energie pe cei care stau pe ele.
Înţelegerea celei de A patra Viziuni constă în a vedea lumea ca pe o vastă competiţie
pentru energie, prin urmare şi pentru putere. Totuşi, odată ce oamenii înţeleg lupta
aceasta, conflictul va începe imediat să fie transcens. Vom începe să ieşim din competiţia
pentru energia umană, fiindcă, în final, vom fi capabili să primim energie de la alte surse.
3

Documentaţii – Vornicescu Silviu


Cea de A patra Viziune aduce la vedere tendinţa umană de a fura energie de la alţi
oameni, controlîndu-I, luîndu-le minţiele. Este o crimă pe care o comitem deseori, pentru
că ne simţim goliţi de energie, în imposibilitate de a mai face ceva. Această lipsă de
energie poate fi rezolvată prin conectarea la surse mai înalte.
A cincea viziune – Mesajul misticilor
Fiind urmărit, autorul a ajuns pe vîrful unui munte şi a s-a aşezat cu picioarele
încrucişate, savurînd sublima stare de euforie. Ar fi vrut să stea acolo pentru totdeauna.
Apoi, cum privea spre cer şi-a dat seama că se întîmpla ceva aparte în corpul lui. Se
mişca cu o uşurinţă incredibilă şi avea senzaţia că este uşor ca un fulg. A stat mult timp
pe stînci, simţind numai pace şi împlinire. Privind cu atenţie la arbori, la tufişuri,
observîndu-le forma şi frumuseţea, vedea fuioare de lumină albă şi globuri rozalii în jurul
fiecărei plante.
A cincea Viziune spune că oamenii sînt implicaţi într-o competiţie pentru
energia celorlalţi. Cînd putem să-i convingem pe alţii să fie de acord cu noi, ei se
identifică cu noi şi energia lor vine către noi, făcîndu-ne să ne simţim mai puternici.
Problema e că fiecare vrea să controleze şi să manipuleze alţi oameni pentru energie,
pentru că simte cînd aceasta scade sub anumite niveluri.
Pentru un număr tot mai mare de oameni, această conştienţă va deveni o experienţă reală,
pentru că ei vor cunoaşte momente din această stare de spirit în decursul vieţii. Această
experienţă este o cheie pentru încheierea conflictelor dintre oameni, pentru că în timpul
desfăşurării ei omul captează energie din altă sursă, o sursă pe care mai încolo o vom
utiliza la dorinţă.
Trebuie să mestecăm încet şi atent mîncarea. Mîncarea este foarte importantă. Hrana este
primul mod în care se poate cîştiga energie. Dar pentru a putea absorbi energia din hrană,
aceasta trebuie să fie îngrijită, curată şi să fie apreciată, savurată. Gustul este o poartă de
trecere. Trebuie să apreciezi gustul. Acesta e rostul rugăciunii dinainte de masă. Nu e
mulţumirea, ci e transformarea hrănirii într-o experienţă sfîntă, pentru ca energia din
hrană să intre în corpul tău.
Tot ce e în jurul nostru conţine energie. De aceea unele lucruri amplifică energia mai
mult decît altele. Trebuie să fii deschis pentru a te conecta, pentru a putea utiliza
sentimentul de apreciere. Ca atunci cînd vezi cîmpurile.
Iubirea e ceva care se întîmplă. Trebuie să permiţi iubirii să intre în tine. Însă pentru a
face asta, trebuie să-ţi concentrezi mintea pentru a-ţi aminti cum a fost atunci şi să încerci
din nou acelaşi lucru. Cînd apreciezi frumuseţea şi unicitatea lucrurilor, atunci primeşti
energie. Cînd ajungi la un nivel la care simţi iubire, atunci poţi să trimiţi energie înapoi,
după cum doreşti. Conectarea la energie este incitare, apoi euforie, apoi iubire. Găsirea
energiei care să menţină această stare de iubire, ajută în mod sigur lumea, dar ne ajută în
primul rînd pe noi, într-un mod mult mai direct. Şi alţii se pot conecta, dar durează mai
mult. O amintire puternică a acestei experienţe, uşurează mult repetarea ei. Trebuie să
recîştigăm, pas cu pas, ceea ce am zărit pentru o fracţiune de secundă şi să reîncepem
progresul spre conştiinţa ultimă. Pentru a face asta, trebuie să învăţăm să ne umplem cu
energie în mod conştient, pentru că această energie aduce coincidenţele şi acestea ne ajută
să stabilizăm noul nivel, să îl permanentizăm.
4

Profeţiile de la Celestine
Cheia reuşitei este conştientizarea totală şi aceasta se face identificînd felul nostru de a-i
controla pe ceilalţi, control pe care l-am instituit încă din copilărie, pentru a atrage
atenţia, pentru a face energia să vină către noi. Acest lucru l-am repetat toată viaţa.
Aceasta se numeşte “ teatru “ nostru de control inconştient. Se numeşte “ teatru “ pentru
că e o scenă familiară, ca o scenă de film, pentru care ne scriem scenariul de tineri. Apoi
repetăm mereu scena, zilnic, fără a fi conştienţi de aceasta. Tot ceea ce ştim, este că ni se
întîmplă mereu aceleaşi lucruri. Şi problema e că tot repetînd o singură scenă la nesfîrşit,
celelalte scene din filmul adevărat al vieţii noastre – “ marea aventură marcată
de coincidenţe “ – nu se mai pot desfăşura.No i oprim filmul atunci cînd repetăm
acest mic teatru pentru a-i manipula pe alţii, pentru a le lua energia.
Cînd ni se întîmplă ceva mai presus de posibilitatea noastră de a evolua în viaţă, devenim
mai conştienţi. Simţim că atingem ceva către care duce destinul. Cînd ni se întîmplă asta,
se stabileşte în noi, nivelul energetic care a produs această coincidenţă. Putem fi scoşi de
pe acest nivel şi astfel să ne pierdem energia, dacă ne este teamă, dar acest nivel rămîne o
limită pe care o putem recîştiga relativ uşor. Acesta este procesul: ne încărcăm, creşte,, ne
încărcăm şi creştem din nou. Aşa continuăm noi oamenii, evoluţia universului, către
vibraţii tot mai înalte.
Universul ne poate furniza tot ce ne trebuie, doar să ne deschidem
spre el.Înainte de a ne conecta în permanenţă la energia asta, mai avem un
obstacol de trecut. Următoarea viziune vorbeşte despre acest lucru.
A şasea viziune – Lumină asupra trecutului
“ Teatrul “ de control, nu permite unei “ coincidenţe”să se producă.
Primul pas în procesul de clarificare, pentru fiecare din noi, este conştientizarea deplină a
propriului joc. Nimeni nu-şi poate urma cursul pînă cînd nu ne privim cu adevărat şi nu
descoperim cuim manipulăm noi înşine, în căutarea energiei.
Fiecare dintre noi trebuie săse întoarcă în propriul trecut, în viaţa familiei din care a
provenit şi să vadă cum s-a format acest obicei. Vom afla astfel cum putem să devenim
conştienţi de acest control.
Fiecare dintre noi trebuie să-şi reinterpreteze experienţa propriei familii din punct de
vedere al evoluţiei spirituale şi să descopere cine este de fapt. Odată făcut acest lucru,
teatrul de control dispare şi începe adevărata viaţă.
Fiecare manipulează pentru energie, fie agresiv, direct, obligînd oamenii să le acorde
atenţie, fie pasiv, jucîndu-se cu simpatia şi curiozitatea celorlaţi, pentru a cîştiga atenţia
lor. De exemplu, dacă te ameninţă cineva verbal sau fizic, atunci eşti constrîns să-i acorzi
atenţie şi astfel să-i dai energie, de teamă că ţi s-ar putea întîmpla ceva. Cel care te
ameninţă şi te tîrăşte în cel mai agresiv tip de teatru este numit înManuscris, intimidator.
Dacă, pe de altă parte, cineva îţi povesteşte ce lucruri îngrozitoare I se întîmplă, făcîndu-
te poate să te simţi şi tu responsabil pentru asta – pentru că, dacă refuzi să-l ajuţi, acele
lucruri îngrozitoare vor continua – acesta caută să exercite controlul la un nivel cît se
poate de pasiv.Manuscr isul îl numeştebietul-de-mine.
5

Documentaţii – Vornicescu Silviu


Ordinea rolurilor este următoarea: Intimidator, interogator, distant şi
bietul-de-mine.
După ce conştientizăm jocul, sîntem cu adevărat liberi să devenim mai mult decît ceea ce
sîntem atunci cînd jucăm rolul inconştient. Putem găsi un sens mai înalt vieţii noastre, un
scop spiritual, pentru care ne-am născut într-un anume loc. Vom începe să aruncăm
lumină asupra oamenilor.
Trebuie să privim dincolo de lupta energetică din familie şi să căutăm adevăratul motiv al
prezenţei noastre în familie. Pentru a ne regăsi adevărata identitate spirituală trebuie să ne
vedem întreaga viaţă ca pe o poveste, cu un înţeles mai înalt. Trebuie să ne punem
următoarea întrebare: “ De ce m-am
născut în această familie ? Cu ce scop ? “. O altă idee este că fiecare părinte
vrea să te aibe de partea lui şi fiecare vrea să crezi că drumul lui e mai bun. Amîndoi ne
ţin sub observaţie, ca să vadă dacă corespundem cerinţelor lor, iar noi incapabili de a-i
mulţumi pe amîndoi, devenim distanţi.
Trebuie să încercăm să descoperim ce anume am învăţat de la fiecare părinte şi ce anume
am fi schimbat în bine, la fiecare din ei, separat. Ceea ce am fi schimbat la părinţi
reprezintă indicii asupra a ceea ce reprezentăm noi înşine.
Noi nu sîntem numai o creaţie fizică a părinţilor noştri, ci şi o creaţie spirituală. Ne-am
născut din aceşti doi oameni şi viaţa lor a avut un efect irevocabil asupra a ceea ce
sîntem. Pentru a ne descoperi sinele adevărat, trebuie să admitem că adevărata noastră
personalitate a pornit dintr-o poziţie care se afla între adevărurile celor doi. De aceea te-ai
născut acolo, pentru a obţine o perspectivă mai înaltă asupra a ceea ce au reprezentat ei.
Calea ta este descoperirea adevărului, care reprezintă sintetizarea credinţelor tale.
Amîndoi părinţii au şi nu au dreptate. O viaţă corectă include ambele puncte de vedere.
Noi trebuie să sintetizăm ambele puncte de vedere al părinţilor. Dacă vom vedea viaţa
noastră ca pe o poveste unitară, de la prima clipă şi pînă acum, ne vom da seama cum am
lucrat la problema noastră pînă în acest moment.
Fiecare dintre noi trebuie să caute momentele importante din viaţa lui şi să le interpreteze
în lumina teoriei evoluţiei. Trebuie să încercăm să ne revedem interesele, prietenii,
coincidenţele de-a lungul vieţii şi unde ne-au dus toate acestea !!!
Oamenii trebuie să se conecteze la suficientă energie pentru a putea trece prin teatrul
vieţii lor, să vadă ce rol au jucat şi să continue pe calea progresului spiritual, să dezvolte
care trebuia desfăşurat de la început. Toate lucrurile care ne-au interesat şi care ne-au
condus înapoi spre trecut, toate aceste etape de evoluţie ne-au pregătit pentru a fi aici,
acum.
Trebuie să înţelegem scopul pentru care ne-am născut din părinţii pe care i-am avut şi
care sînt suişurile şi coborîşurile vieţii noastre, pentru ce ne-am pregătit. Toţi avem un
scop spiritual, o misiune pe care o urmăm, fără să fim conştienţi întrutotul de ea. Dar
odată ce am conştientizat această misiune, viaţa ni se va putea dezvolta. După ce ne-am
descoperit ţelul, trebuie să mergem înainte, lăsînd “ coincidenţele ” să ne conducă spre o
idee tot mai clară despre cum să ne construim misiunea de acum încolo şi ce altceva mai
trebuie să facem.
Aminteşte-ţi cine eşti !
Lumina aruncată asupra trecutului înseamnă conştientizarea căilor
individuale de control, învăţate din copilărie.
6