Sunteți pe pagina 1din 1

Fundaţia termo-hidro izolată

10

1
1. Terenul natural excavat

2. Radier general

3. Amorsă bituminoasă pe bază de solvent organic tip swisspor BIKUTOP®

4. Hidroizolaţie radier – membrană bituminoasă elastomerică, din bitum distilat modificat cu SBS, cu flexibilitate la rece
minim -10°C, având minim 4 kg/m2, cu strat suport din fibre de poliester stabilizat dimensional, finisată pe faţa
superioară cu nisip iar pe cea inferioară cu folie din polietilenă termofuzibilă, tip swisspor BIKUPLAN P4.

5. Hidroizolaţie în plan vertical – membrană bituminoasă elastomerică, din bitum distilat modificat cu SBS, cu
flexibilitate la rece minim -10°C, având minim 4 kg/m2, cu strat suport din fibre de poliester stabilizat dimensional,
finisată pe faţa superioară cu nisip iar pe cea inferioară cu folie din polietilenă termofuzibilă, tip swisspor BIKUPLAN
P4.

6. Hidroizolaţie strat 2 - final – membrană bituminoasă elastomerică, din bitum distilat modificat cu SBS, cu flexibilitate
la rece minim -10°C, având minim 4 kg/m2, cu strat suport din fibre de poliester stabilizat dimensional minim 160
g/m2, finisată pe faţa superioară cu nisip iar pe cea inferioară cu folie din polietilenă termofuzibilă, tip swisspor
BIKUPLAN P4 FORTE.

7. Umplutură – pietriş de râu spălat

8. Termoizolaţie fundaţie – polistiren expandat, fasonat prin matriţare, prevăzut cu falţ, nuturi si sistem de drenaj al
vaporilor de apă, cu densitatea minim 30 kg/m3, rezistenţa la compresiune minim 270 kPa, având conductivitatea
termica de maxim 0,033 W/mK, tip swisspor PERIMETER DRAIN.

9. Trotuar de beton

10. Termoizolaţie elevaţie – polistiren extrudat, fără conţinut de CFC, HCFC, HFC, cu densitatea minim 32 kg/m3,
rezistenţa la compresiune minim 0,30 N/mm2, având conductivitatea termică de maxim 0,038 W/mK, tip DOW
STYROFOAM IB - A.

S-ar putea să vă placă și