Sunteți pe pagina 1din 1

CERERE PENTRU ACORDAREA UNUI LOC DE CAZARE IN CAMINELE

STUDENTESTI
AN UNIVERSITAR 2010-2011

Nr. Inreg …………Data……………………….


(se completeaza de catre secretariat la primirea cererii)

A se completa de catre student (Se completeaza cu litere de TIPAR):


Nume Prenume
Adresa Str. Nr. Bl. Sc. Ap.
Loc. Jud.
Telefon Tel. Mobil E-mail:
Act de identitate seria ……../ nr. ………….

Anul: Grupa: Sectia: Buget/Taxa Nr. matricol: Media obtinuta in anul


DD/DC universitar precedent:

Ati mai beneficiat de loc in DA – anul univ. ……… Caminul……. Camera……………..


camin? - anul univ. ………. Caminul……. Camera…………….
- anul univ. ………. Caminul……. Camera…………….
NU

Sunteti student/a a altei facultati?


Beneficiati de loc in camin de la acea facultate?

Numerotati de la 1 la 6, in A3-mixt; 2 pers in camera


ordinea preferintei, A2- mixt; 2 pers in camera
caminele in care doriti sa 17- mixt; 2 pers in camera
obtineti loc 14- mixt; 2 pers in camera
16-baieti; 5 pers. in camera
5- fete; 5 pers in camera
*toate informatiile sunt obligatorii

Alte mentiuni (de exemplu- solicitarea unui loc in camin pentru caz de boala etc)

Declaratie: Subsemnatul/a va rog sa aprobati acordarea unui loc in caminele sudentesti in anul universitar 2010-2011.
Declar pe proprie raspundere ca datele prezentate in cerere sunt reale si complete. Declar ca am luat cunostinta de prevederile
Regulamentului privind acordarea de locuri in caminele studentesti pentru studentii din Universitatea Babes Bolyai.

Data:_______________________ Semnatura:______________________