Sunteți pe pagina 1din 1

Misiologie

Curs 2

Importanța parohiei pentru misiune

Preotul – in general
Este modelul misionar prin excelență. Este următor lui Hristos. Preotul urmărește ca obiectiv primordial
mântuirea sa personală și a păstoriților săi.

Mijloace misionare
- Viață creștină autentică, fără impedimente canonice. Să nu fie prilej de sminteală. Lucrurile s-au
schimbat în ziua de astăzi.
- Slujirea să fie plină de trăire duhovnicească.
- Continua pregătire e foarte importantă.
- Discursul trebuie să fie elegant, liber, bună capacitate spre dialog, adaptat vremii.
- Respectul față de dogmele, canoanele și rânduielile Bisericii
- Practicarea filantropiei și exemplul personal în ce privește virtuțile.

Ca paroh
Cel care trebuie să păstreze climatul de pace, liniște și înțelegere în biserică. Trebuie să păstreze o
relație de dialog cu consiliul parohial și cu membrii bisericii. El organizează misiunile de tip misionar,
cultural, filantropic, educațional. Se ocupă cu înființarea și organizarea centrului educațional, social,
filantropic. Păstrează bunurile parohiei, gestionând cu acuratețe fondurile (gestionar, contabil).
Curățenia și ordinea atât în biserică, cât și în cimitir.

Preotul coslujitor
Să sprijine acțiunile din parohie. Deține calitatea de președinte al comitetului de pangar. Trebuie să
combată evaziunea, specula și alte infracțiuni.

Familia preotului
Importantă participarea familiei preotului la slujbe. Soția să fie nelipsită din comitetul parohial. Copiii
preotului trebuie să fie măcar în comitetul tinerilor din parohie.

Relația dintre preoți


Alternanța protiei liturgice