Sunteți pe pagina 1din 80
me PERCAWENTUL SECRET le fac tot ce le st 8, dact nu si distruga, medita profund tre aceste cinch 1goard Intelogere a Tor, am inclus cdteva comentarii Vimuritoare, Alsturi de cexplicatilleoferte de Shin Li si de dis cenunturi. Pentru o ms fe multe oti obscur gi ermetic al textul {In enuntul vers pitrate expl imediati a unor expresii tipice i betane, pentru a usura citiea textul RADU CINAMAR 13 INTELEPCTUNEA PISCULUI SUPREM DIN REGATUL FARA NUME 1 Care, Nentscut Fiind, a aplrut totus liber ty Iotusul pur al Marit Desarte, Ne luminenzd acum cor agregate ae cunoasteri, Pentru a trece dincolo de Zidul Terbit al Taceri Lao ina gi cele noutsprezece lorim st fyi reverse merew Gratia si Compasiunea nesfirsteasupra nosstrdl de pled in tibetan, mu putem dectt presupune tne! legiturs cu continutul lui. Totusi, Repa Sena considers aceasti stro de exprimare a recunostintei side slava adusé unui fnfelept lama, cu atit mai mult cu cat acesta a fost chiar Padmashambhava, reformatorul religios al intregi regiuni a Tibetul este considerat un contr, 0 iin care a atins deja in ‘ltd existent eliberarea spirituals. suprema si se fncarneszi doar spre binele si evolutia celotlal ‘Marea Desarts” este 0 expresie intélnité in me ___percawenrut stoner ibetand pentru a semnifica de obicet lluzia ile noastre sunt desarte,atita tim ireptete cBtre esenta finfel noastre, aie cunoasteril sunt tot atitea 3, pornind de laelementele de baz si mergénd pind la cele mai rafinate nuanfe ale ‘mentalului. Aicitextul rebuie ingles in sensul cd cele 19 agregate ale cunoasterii sunt lumin sting, iar consti wi cade prods

S-ar putea să vă placă și