Sunteți pe pagina 1din 207
CHIMIE ORGANIGA’ * Teste pentru admitere in Scie ale use (Dee E Be UEP NE Rad C he CCUTICE Prof. Univ. Maria Greabu Prof. Univ. Valeriu Atanasiu Prof. Univ, Maria Mohora Sef lucr. Heana Mihailescu Sef lucr. Marilena Vasile-Gale& sistent Univ: Laura Elena Gaman CHIMIE ORGANICA Teste pentru admiterea in invataémantul superior 2011 editia a XIV-a revizuta si adiugita R EDITURA UNIVERSITARA ,,CAROL DAVILA” BUCURESTI 2010 ISBN: 978-973-708 — 531-3 Editura Universita Carol Davila” Bucuresti a UME. ,Carol Davila” Bucuresti este acreditata de Conslinl National al Cercetici Stinftie din Invapimantal Superior (CN( cn avizl nr. 11/23.06.2004 in conformitate cu prevederile Deciziei Nr. 2/2009 a Consililui National al Colegiul 18), Medicilor din Romnia,privindstabilireasistemului de crodite de educatie medical continu, pe baza ciruia se evalueaz& activitatea de perfectionare profesional a medicilor, a eriteilor si normelor de acreitare a educatiei medicale continue, procum $a eitrilo si normelor de ‘acreditare a fumizorilor de educafie medicalé continus, Colegiului Mediclor din Romania acrediteaxa ITURA UNIVERSITARA ,CAROL DAVILA” BUCURESTI a furnizor de EMC ecunoaste) El CUVANT INAINTE ‘Aceastt carte se adreseazi fn primul rind absolventilor de liceu care dorese si susfint cexamenul de admitere la Facultates de Medicina Generala si Medicina Dentar, precum sila CCoegiile cu profil de tenicd dentacd si asistengt dentaré din cadrul Universiti de Medicind sf Parmacie Bucuresti Cartea confine teste grill inchusiv cele care au constituit obiectul examenclor de aximiter a facut i colegtile menyionate in sn 1991-2010. {n elaborarea tuturo testelor grill sa respestat cu strictee continual manuaelor de chimie organic& utilizate pentru pregitiea cleviler in lieu si a cunoptinjelor aferente de chimie general dobindite tot in eadrul acesti preg precum si programa examenulul de ‘colaureat. : Criteria ales pentru prezentarea gilelor este cel al tipurlor si anume complement simmplu, complement grupat si cauzS-efeet, O gropare a grilelor pe capitol a fost consderatt de autor improprie din cel putin dous mative 1. Corelazea multiple nofiuilorcviekeua dint capitlele manualelor de lice eu noun inalte capitoe; 2 In concordant cu cele menfonate mai sus, scorl cli este acela dea ofei o modaitate de verificare minufiost a insuii tutor eapiollor cuprinse fn manuaele de lice ta prea examenelor de admire. Autorii