Sunteți pe pagina 1din 25

TESTE GRIL AUDIT I CONTROL FINANCIAR-BANCAR 1.

Activitatea de audit se realizeaza prin urmatoarele forme organizatorice: a) departamentul de audit intern si comitetul de audit; b) comisia de audit; c) departamentul de audit si comisia de audit; d) comitetul de audit. 2. Care dintre urmatoarele NU face parte dintre atributiile comitetului de audit: a) incurajarea comunicarii dintre membrii consiliului de administratie, conducatorii institutiei de credit,auditul intern, auditorul financiar al institutiei de credit si BNR; b) analiza recomandarilor controlului intern; c) avizarea statutului auditul intern al institutiei de credit; d) asigurarea relatiei cu auditorul financiar institutiei de credit. 3. Una dintre urmatoarele NU reprezinta o etapa a realizarii unui audit financiar bancar: a) acceptarea angajamentului de audit; b) planificarea auditului; c) efectuarea controlului intern; d) concluziile auditului si raportarea. 4. Auditorul trebuie sa palnifice si sa desfasoare un angajament de audit cu o atitudine de: a) neincredere in corectitudinea datelor care ii sunt puse la dispozitie; b) indoiala in privinta onestitatii angajatilor bancii; c) incredere in corectitudinea si exactitatea datelor care ii sunt puse la dispozitie; d) scepticism profesional; 5. Factorii care contribuie in mod semnificativ la riscul operational, NU includ: a) nevoia derularii, cu precizie, a unui volum mare de tranzactii intr-o perioada scurta de timp; b) necesitatea utilizarii transferului electronic de fonduri; c) probabilitatea unor fraude produse de persoane din conducerea bancii; d) derularea operatiunilor in mai multe locuri. Raspunsuri corecte : 1a; 2b; 3c; 4 d; 5c. 1. Printre obiectivele auditului intern pe domenii de activitate, se numara si : a) Identificarea metodelor de prevenire a fraudelor si pierderilor de orice fel ; b) Protejarea elementelor patrimoniale bilantiere si extrabilantiere ; c) Cresterea eficacitatii activitatii de control ; d) Evaluarea gradului de adecvare a informatilor financiare si nefinanciare ; e) Evaluarea gradului de adecvare a controalelor financiare ; 2. Formularea opiniei de audit presupune : a) analiza concluziilor ; b) stabilirea obiectivelor ; c) stabilirea fondului de timp necesar ; d) aplicarea tehnicilor si procedurilor necesare pentru colectarea probelor ; e) evaluarea primelor informatii; 3. Planul de audit include: a) Derularea operatiunilor in mai multe locuri; b) Necesitatea utilizarii transferului electronic; c) Administrarea unui volum mare de elemente monetare; d) Determinarea naturii, duratei si intinderii procedurilor de audit: e) Derularea unui numar mare de tranzactii. 4. Raportul de audit standard fara rezerve este emis cand indeplineste conditia : a) Nu a fost intocmit in conformitate cu principiile contabile generale acceptate ; b) Situatiile financiare sunt prezentate in conformitate cu principiile contabile generale acceptate ; c) Dorinta de evidentiere a unui anumit aspect ; d) Auditorul nu a acumulat informatii suficiente; e) Auditorul nu este independent ;

5. Perioada la care se refera auditul se numeste : a) Relevanta ; b) Temeinicia probelor ; c) Suficienta probelor ; d) Concludenta probelor ; e) Oportunitatea ; RASPUNSURI : 1-c ; 2-a ; 3-d ; 4-b ; 5-e ; 1. Printre principiile auditului intern bancar se gsete: a. continuitatea auditului intern bancar; b. creterea eficacitii activitii de control; c. evaluarea eficienei operaiunilor instituiilor de credit; d. independena sursei; e. funcionarea sistemului de control intern i a activitii de audit intern. 2. Standardele de audit se mpart n 3 categorii principale, i anume: a. standarde privind acceptarea misiunii de audit, standarde privind controlul conturilor i standarde privind planul de audit; b. standarde generale, standarde privind activitatea n teren i standarde privind raportarea; c. standarde privind concludena probelor, standarde privind activitatea n teren i standarde privind independena sursei; d. standarde privind oportunitatea, standarde privind continuitatea auditului intern i standarde privind raportarea; e. standarde privind competena profesional, standarde privind cunoaterea clientului i standarde privind activitatea n teren. 3. n procesul deciziei referitoare la procedura de audit care trebuie utilizat, auditorul poate alege: a. operaiuni cu caracter excepional; b. citirea proceselor verbale ale edinelor consiliului de administraie; c. analiza trimestrial a evalurilor situaiilor de control intern; d. controlul conturilor i a situaiilor financiare; e. chestionarea salariatului. 4. Care din urmtoarele enunuri reprezint o cauz a adugirii unui paragraf explicativ ntr-un raport de audit standard fr rezerve: a. situaiile financiare nu au fost ntocmite n conformitate cu principiile contabile general acceptate; b. situaiile financiare sunt semnificativ eronate i nu prezint o imagine fidel a poziiei firmei; c. nerespectarea legilor i reglementrilor speciale; d. raportarea ctre autoriti a tranzaciilor suspicioase; e. ndoieli substaniale privind continuitatea activitii. 5. Formula corect a riscului de detectarea planificat este: a. RAA t = Ri Rc RDA t b. RDP = c. RDP =

Ri Rc RAA

RAA Ri Rc RAA d. RDP = RAA t RAA e. RDP = Ri RAA t

Rspunsuri corecte: 1. a; 2. b; 3. e; 4. e; 5. c.

2. Examinarea fizic este tipul de informaie probant care: a). Reprezint examinarea de ctre auditor a documentelor i evidenelor unitii n scopul de a justifica informaiile care sunt incluse n situaiile financiare; b). Descrie primirea unui rspuns scris sau oral din partea unei tere pri independente care confirm acurateea informaiilor care au fost solicitate de auditor; c). Reprezint inspectarea sau inventarierea de ctre un auditor a unui ansamlu de active corporale, materiale, mijloace bneti, imobilizri corporale. d). Nu este suficient datorit riscului ca personalul implicat n activitile respective sa tie de prezena auditorului. 3. Pragul de semnficaie este un concept: a). General; b). Particular; c). Relativ; d). Absolut. 4. Formula riscului de detectare planificat este: a). RDP=RAA/(RI x RC); b). RDP= RAA+ RI/RC; c). RDP=RAA+ RI + RC; d). RDP= (RI x RC)/RAA. Unde: RAA= risc de audit acceptabil, RI= risc inerent, RC= risc de control. 5. n practic sunt cunoscute urmtoarele categorii de rapoarte de audit: a). De audit standard fr rezerve, cu formulare modificat i cu rezerve; b). De audit cu formulare modificat, cu rezerve i nefavorabil; c). De audit cu standard fr rezerve, cu rezerve i nefavorabil; d). De audit standard fr rezerve, cu formulare modificat, cu rezerve si nefavorabil. Rspunsuri: 2-c. 3-c, 4-a, 5-d

1.Care din urmatoarele nu reprezinta o etapa in realizarea unui audit financiar bancar: a) Planificarea auditului; b) Aprecierea controlului extern; c) Controlul situaiilor financiare; d) Acceptarea angajamentului de audit. R:b) 2.Care sunt cele mai ieftine 3 probe de audit: a) Observarea , documentarea si reconstituirea; b) Chestionarea, reconstituirea si confirmarea; c) Chestionarea , observarea si reconstituirea; d) Observarea, confirmarea si reconstituirea. R:c) 3. Contul de rezultate constituie: a) Valoarea combinat a erorilor de prezentare din bilanul contabil ar trebui mai nti determinat pentru activele circulante, datoriile pe termen scurt i totalul activului ; b) Valoarea combinat a erorilor de prezentare din contul de rezultate, ca regul general cuantificat n intervalul 5% - 15% din profitul operaional nainte de impozitare; c) Valoarea combinat a erorilor de prezentare din contul de rezultate, ca regul general cuantificat n intervalul 5% - 10% din profitul operaional dupa impozitare; d) Valoarea combinat a erorilor de prezentare din contul de rezultate, ca regul general cuantificat n intervalul 5% - 10% din profitul operaional nainte de impozitare. R:d) 4.Riscul inerent reprezinta: a) O msur a aprecierii pe care o face auditorul privind probabilitatea ca erorile cu o valoare depind limita tolerabil a unui segment s nu fie prentmpinate sau detectate prin mecanismele de control intern ale unitii; b) O msuri a aprecierii pe care o face auditorul privind probabilitatea existenei unor prezentri eronate semnificate (greeli sau fraude) ntr-un segment suspus auditului, nainte de a estima eficacitatea mecanismelor controlului intern; c) O msur a gradului n care auditorul este dispus s accepte faptul c situaiile financiare ar putea fi semnificativ eronate dup nchiderea auditului i emiterea unei opinii fr reserve; d) Riscul care nu reflecta vulnerabilitatea situaiilorfinanciare fa de apariia unor erori n ipoteza inexistenei unui control intern. R:b) 5.Conceptele cheie care stau la baza studiului controlului intern si a estimarii riscului legat de control sunt: a)Asigurarea rezonabila si restrictiile inerente; b)Raspunderea managementului, restrictiile inerente si eficacitatea activitatilor; c)Raspunderea managementului, restrictiile inerente si asigurarea rezonabila; d)Restrictii inerente, asigurare rezonabila si evaluarea riscurilor. R:c)

1) Care din urmtoarele nu reprezint standarde de audit: a. Standarde privind raportarea; b. Standarde privind evaluarea, c. Standarde generale; d. Standarde privind activitatea de teren. 2) Continuitatea auditului intern bancar reprezint: a. O funcie permanenta; b. Independena fa de activitile auditate i fa de procesul de control intern de zi cu zi; c. Obiectivitate i imparialitate; d. ndeplinirea corespunztoare a rolului auditului intern. 3) Realizarea unui audit financiar bancar presupune parcurgerea urmtoarelor etape: a. Acceptarea angajamentului de audit; Planificarea auditului; Controlul conturilor; Controlul situaiilor financiare; Concluziile auditului i raportarea; b. Acceptarea angajamentului de audit; Aprecierea controlului intern; Controlul conturilor; Controlul situaiilor financiare; Concluziile auditului i raportarea; c. Acceptarea angajamentului de audit; Planificarea auditului; Aprecierea controlului intern; Controlul conturilor; Controlul situaiilor financiare; d. Acceptarea angajamentului de audit; Planificarea auditului; Aprecierea controlului intern; Controlul conturilor; Controlul situaiilor financiare; Concluziile auditului i raportarea. 4) Raportul de audit intern nu poate fi: a. Raportul de audit cu rezerve; b. Raportul de audit standard fr rezerve; c. Raportul de audit favorabil; d. Raportul de audit fr rezerce cu paragraf explicativ sau formulare modificat. 5) Procedura analitic reprezint: a. Revizuirea unui eantion de calcule i transferuri de informaii fcute de unitate n cursul perioadei supuse auditului; b. Evaluarea informaiilor financiare realizat printr-un studiu al relaiilor plauzibile ntre date financiare i nefinanciare implicnd comparaii ntre sumele nregistrate i previziunile fcute de auditor; c. Inspectarea sau inventarierea de ctre un auditor a unui ansamblu de active corporale, materiale, mijloace bneti, imobilizri corporale; d. Examinarea de ctre auditor a documentelor i evidenelor unitii n scopul de a justifica informaiile care sunt sau ar trebui incluse n situaiile financiare. Rspunsuri corecte:1)b; 2)a; 3)d; 4)c; 5)b.

1. Cele 10 standarde de audit general acceptate se mpart n 3 categorii.Din acestea nu fac parte: a.standarde generale; b.standarde privind activitatea de teren; c.standarde privind contabilitatea; d.standarde privind raportarea. 2. Etapa prin care se colecteaz i se evalueaz primele informaii despre entitatea care urmeaz a fi auditat, sectorul din care face parte, reglementrile specifice domeniului este: a.aprecierea controlului intern; b.planificarea auditului; c.acceptarea angajamentului de audit; d.controlul situatiilor financiare. 3. Care din cele 4 categorii de rapoarte de audit este cunoscut si sub numele de opinie simpla: a. Raportul de audit cu reserve; b. Raportul de audit standard fr rezerve; c. Raportul de audit fr rezerve cu paragraf explicativ sau formulare modificata; d. Raportul de audit nefavorabil sau refuz de a exprima o opinie. 4. a. b. c. d. Cel de-al 4-lea pas in procesul aplicarii conceptului de prag de semnificatie este: Repartizarea valorii preliminare a pragului de semnificatie; Estimarea valorii combinate a prezentrilor eronate din segment; Compararea estimrii valorii combinate cu valoarea preliminara sau revizuita a pragului de semnificatie; Fixarea valorii preliminare a pragului de semnificatie.

5. Riscul care semnifica o msur a gradului n care auditorul este dispus s accepte faptul c situaiile financiare ar putea fi semnificativ eronate dup nchiderea auditului i emiterea unei opinii fr rezerve este urmatorul: a.riscul de audit acceptabil; b.riscul de detectare planificat; c.riscul inerent; d.riscul de control. Raspunsuri: 1.c; 2.c; 3.b; 4.b; 5.a.

1) Care din urmtoarele nu reprezint un standard privind raportarea: a. Auditul trebuie executat de una sau mai multe persoane care dispun de pregtirea profesional adecvat i de competenele necesare pentru un auditor; b. Munca trebuie planificat corespunztor i asistenii, dac exist, trebuie supervizai n mod adecvat; c. Trebuie exersat o rigoare profesional cuvenit n planificarea i executarea auditului precum i n ntocmirea raportului; d. Notele informative din situaiile financiare trebuie considerate ca fiind rezonabil adecvate cu excepia cazurilor n care raportul conine o afirmaie contrar. 2) Unul dintre aspectele pe care se pune accent n cadrul edinelor comitetului de credit al instituiilor de credit este: a. Corectitudinea i credibilitatea informaiilor furnizate conducerii i utilizatorilor externi; b. Evaluarea eficienei operaiunilor instituiilor de credit; c. Testarea att a operaiunilor, ct i a funcionrii procedurilor specifice de control; d. mbuntairea calitii procesului decizional. 3) Controlul conturilor i a situaiilor financiare presupune: a. Analiza concluziilor i formularea opiniei auditorului, respectiv la certificarea situaiilor financiare; b. Etapa prin care se colecteaz i se evalueaz primele informaii despre entitatea care urmeaz a fi auditat, sectorul din care face parte, reglementrile specifice domeniului; c. Aplicarea tehnicilor i procedurilor necesare pentru colectarea probelor necesare susinerii opiniei de audit; d. Stabilirea obiectivelor, termenelor , repartizarea personalului pe obiective, stabilirea fondului de timp necesar realizrii misiunii de audit, ansamblul procedurilor, tehnicilor ce vor fi utilizate pentru realizarea auditului. 4) Factorul temeinicia care determin concludena probelor se refera la: a. Probele obinute dintr-o surs din afara entitii auditate care sunt mai fiabile dect dac aceste mecanisme ai fi nesatisfctoare; b. Msura in care probele pot fi considerate plauzibile sau demne de ncredere; c. Probele pot fi relevante pentru un anumit obiectiv al auditului dar nu pot fi relevante pentru un altul; d. Probele obiective sunt mult mai fiabile dect cele care necesit o doz considerabil de raionament subiectiv pentru a determina dac sunt corecte sau nu. 5) Unul din conceptele cheie care stau la baza studiului controlului intern i a estimrii riscului legat de control este: a. Asigurarea rezonabil; b. Fiabilitaea raportrii financiare; c. Eficiena i eficacitatea operaiunilor; d. Respectarea legilor i reglementrilor speciale. Rspunsuri corecte:1)d; 2)a; 3)c; 4)b; 5)a.

1. Pentru asigurarea impartialitatii auditorilor interni, sunt impuse reguli cu privire la: a)recrutarea acestora din afara bancii, necorelarea remunerarii acestora cu performanta sau profitul bancii,neimplicarea auditorilor n activitatea de proiectare a procedurilor de control sau administrative. b) subordonarea departamentului de audit intern fata de consiliul de administratie al bancii c) asigurarea departamentului de audit intern cu resurse si personal corespunzator pentru ndeplinirea obiectivelor sale d) capacitatea de a colecta informatii, de a le examina, de a evalua situatia si de a comunica concluzii. 2.Unul din standardele privind activitatea in teren se refera la faptul ca: a)munca trebuie planificat corespunztor i asistenii, dac exist, trebuie supervizai n mod adecvat b) raportul trebuie s menioneze dac situaiile financiare sunt prezentate n conformitate cu principiile contabile general acceptate. c) auditorul sau auditorii trebuie s dea dovad de o atitudine psihic independent n orice aspect al misiunii pe care o ndeplinesc. d) trebuie exersat o rigoare profesional cuvenit n planificarea i executarea auditului precum i n ntocmirea raportului. 4. Temeinicia probelor se refer la: a) msura n care probele pot fi considerate plauzibile sau demne de ncredere b) probele obinute dintr-o surs din afara entitii auditate sunt mai fiabile dect cele colectate n interiorul ei; c) momentul n care aceste probe sunt colectate fie la perioada la care se refer auditul d)primirea unui rspuns scris sau oral din partea unei tere pri independente corobornd (confirmnd) acurateea informaiilor care aufost solicitate de auditor. 5. Riscul inerent reprezint: a) o msura a aprecierii pe care o face auditorul privind probabilitatea existenei unor prezentri eronate ntr-un segment suspus auditului, nainte de a estima eficacitatea mecanismelor controlului intern. b) o msur a aprecierii pe care o face auditorul privind probabilitatea ca erorile cu o valoare depind limita tolerabil a unui segment s nu fie prentmpinate sau detectate prin mecanismele de control intern ale unitii c) o msur a gradului n care auditorul este dispus s accepte faptul c situaiile financiare ar putea fi semnificativ eronate dup nchiderea auditului i emiterea unei opinii fr rezerve. d) riscul ca auditorul s fie pgubit din cauza relaiilor cu unitatea n ciuda faptului c raportul de audit ntocmit a fost corect Raspunsuri: 1.a 2.a 4.a 5.a

1. Obiectivele de performanta ale controlului intern se refera la: a) Eficienta si eficacitatea cu care banca isi utilizeaza activele si alte resurse si la protectia bancii impotriva pierderilor; b) Pregatirea in mod operativ a unor rapoarte relevante si de incredere care sa stea la baza procesului de luare a deciziilor in banca; c) Informatiile financiare si la situatiile financiare anuale; d) Obiectivele ce trebuiesc atinse pentru a proteja reputatia si autorizatia de functionare prin respectarea legilor. Raspuns corect: a) 2. Departamentul de audit intern al bancii poate sa fie: a) Implicat direct in activitatile auditate; b) Implicat direct in procesul de control intern de zi cu zi; c) Subiectiv in desfasurarea sarcinilor ce ii revin; d) Independent de activitatile auditate si de procesul de control intern de zi cu zi. Raspuns corect: d) 3. In medie personalul alocat activitatii de audit intern intr-o banca reprezinta aproximativ: a) 15% b) 10% c) 1% d) 20% Raspuns corect: c) 4. Comitetul de audit are acces: a) Doar la datele la care structurile functionale permit accesul; b) La orice date sau inregistrari in afara atributiilor ce ii revin; c) Doar la datele la care structurile functionale dupa propria vointa permit sau nu accesul; d) La orice date sau inregistrari necesare indeplinirii atributiilor ce ii revin, in care sens, structurile functionale ale institutiilor de credit, sunt obligate sa-i asigure accesul la acestea. Raspuns corect: d) 5. In planificarea si desfasurarea unui angajament de audit, auditorul: a) Trebuie sa presupuna ca managementul este lipsit de onestitate; b) Sa plece de la premisa unei onestitati incontestabile; c) Sa nu posede o atitudine de scepticism profesional; d) sa nu presupuna ca managementul este lipsit de onestitate, dar nici sa plece de la premisa unei onestitati incontestabile

Rapuns corect: d)

1.Comitetul de audit se instituie: a)obligatoriu in cadrul fiecarei banci si este un comitet permanent,identic cu conducatorii institutiei de credit; b)optional in cadrul fiecarei banci fiind un comitet permanent,identic cu conducatorii institutiei de credit; c)obligatoriu in cadrul fiecarei banci si este un comitet permanent independent de conducatorii institutiei de credit; d)obligatoriu in cadrul fiecarei banci si este un comitet temporar ce functioneaza sub indrumarea conducerii institutiei de credit. Raspuns correct varianta c). 2.Etapa de desfasurare a auditului denumita acceptarea misiunii reprezinta etapa: a)finala a misiunii de audit; b)care presupune aplicarea tehnicilor si procedurilor necesare pentru colectarea probelor; c)care presupune stabilirea obiectivelor misiunii de audit; d)prin care se colecteaza si se evalueaza primele informatii despre entitatea ce urmeaza a fi auditata. Raspuns corect varianta d). 3.Etapa a 2-a a realizarii unui audit denumita si planificarea auditului presupune: a)colectarea si evaluarea primelor informatii despre entitatea ce urmeaza a fi auditata; b)stabilirea obiectivelor,termenelor si repartizarea personalului pe obiective; c)controlul conturilor si a situatiilor financiare; d)intocmirea raportului de audit. Raspuns corect varianta b). 4.Raportul de audit intern reprezinta: a)prima etapa a realizarii auditului concretizata prin stabilirea obiectivelor misiunii; b)inceperea efectiva a aplicarii tehnicilor si procedurilor necesare strangerii probelor; c)colectarea si evaluarea primelor informatii aferente entitatii ce urmeaza a fi auditate; d)etapa finala a intregului process de auditcu rol esential deoarece el comunica verdictul auditorului. Raspuns corect varianta d). 5.Controlul intern reprezinta: a)un proces continuu la care participa consiliul de administratie,conducatorii,precum si personalul bancilor; b)un proces continuu executat exclusiv la nivelul administratiei; c)un proces continuu care se desfasoara exclusiv la nivelul conducerii; d)un proces continuu la care participa exclusiv conducatorii bancilor. Raspuns corect varianta a). Pnzaru Adrian Marius , grupa 2 1. Auditul intern apare : a. ca un control efectuat de catre personalul din posturile situate la nivelele superioare ale organigramei unei organizatii b. ca un supra-controlor al controlului intern c. ca o activitate desfasurata in interiorul organizatiei la sfarsitul fiecarui exercitiu financiar d. nici una din situatii 2. Raportul de audit intern reprezinta : a. etapa finala a intregului proces de audit b. totalitatea sugestiilor cu caracter general facute in scopul de a-i ajuta pe auditori sa-si exercite responsabilitatile profesionale c.totalitatea normelor Regulamentului de organizare si functionare ale fiecarei institutii de credit, inclusiv Normele 17 din 2003 d. etapa optionala a procesului de audit03. Temeinicia probelor se refera la : a. ansamblul deciziilor unui auditor in ceea ce priveste colectarea probelor b.modul in care sunt evaluate operatiunile institutiilor de credit c. masura in care probele pot fi considerate plauzibile sau demne de incredere d. inspectarea sau inventarierea in mod corect a unui ansamblu de active corporale 04. Controlul intern bancar reprezinta: a.eficacitatea cu care banca isi utilizeaza activele si alte resurse b. un set de mecanisme integrate in managementul organizatiei c. procesul prin care unitatile isi desfasoara domeniul de activitate in conditii optime

d. un proces continuu la care participa consiliul de administratie, conducatorii, precum si personalul bancilor 05. In identificarea si evaluarea riscurilor trebuie : a. sa fie analizati atat factorii interni cat si factorii externi b. sa fie analizati doar factorii interni deoarece au un impact relevant asupra rezultatelor finale c. sa fie analizati doar factorii externi care pot avea un impact negativ asupra atingerii tintelor de performanta d. sa fie analizati factorii enonomici, sociali si politici. 1) Principiile auditului intern bancar sunt: a) impartialitatea si exhaustivitatea b) independenta, competenta profesionala, continuitatea c) competenta profesionala, independenta, continuitatea, impartialitatea, exhaustivitatea d) nici un raspuns corect 2) Munca trebuie planificata corespunzator si asistentii, daca exista, trebuie supervizati in mod adecvat se refera la: a) standarde generale si standarde privind activitatea in teren b) standarde privind raportarea c) standarde privind activitatea in teren d) standarde generale 3) Nu este una din atributiile comitetului de audit: a) avizarea statutului auditului intern al institutiei de credit b) asigurarea relatiei cu auditorul de rezerva c) incurajarea comunicarii dintre membrii consiliului de administratie d) analiza constatarilor si recomandarilor auditului intern 4) Planificarea auditului presupune: a) aplicarea tehnicilor si procedurilor pentru colectarea probelor necesare sustinerii opiniei de audit b) colectarea si evaluarea infornatiilor despre entitatea ce urmeaza a fi auditata c) certificarea situatiilor financiare d) stabilirea obiectivelor, termenelor, repartizarea personalului pe obiective 5) Tipurile de informatii probante utilizate in audit: a) proceduri analitice si examinare fizica b) documentare si observare c) chestionarea salariatului, confirmare si reconstituire d) toate raspunsurile sunt corecte Raspunsuri: 1-c, 2-c, 3-b, 4-d, 5-d Obiectivele auditului intern bancar nu se refera la : a. cresterea eficacitatii activitatii de control; b. evaluarea eficientei operatiunilor institutiilor de credit; c. imbunatatirea calitatii procesului decisional. Principiul care afirma ca: toate activitatile si entitatile bancii trebuie sa intre in aria de activitate a auditului intern, este: a. principiul independentei auditului intern bancar; b. principiul comnpetentei profesionale; c. principiul exhaustivitatii. Etapele realizarii auditului financiar bancar nu se refera la :

a. planificare auditului; b. controlul conturilor si a situatiilor financiare; c. riscul operational.

Evidenta tinuta de auditor in care se consemneaza procedurile aplicate, testele efectuate si concluziile pertinente se refera la: a. foile de lucru; b. probele de audit c. pragul de semnificatie. Raspunsuri: 1.-b; 2 c; 3 c; 4 a;

1.Care dintre principii nu apartin auditului intern bancar? Independenta auditului intern bancar Unicitatea auditului intern bancar Continuitatea auditului intern bancar Competenta auditului intern bancar 2. Aplicarea tehnicilor si procedurilor necesare pentru colectarea probelor necesare sustinerii opiniei de audit corespunde etapei: a) b) c) d) planificarea auditului aprecierea sistemului de control intern controlul conturilor si a sistemului financiar formularea opiniei de audit si ntocmirea raportului de audit

3. Raportul de audit intern reprezint: a) b) c) d) etapa final a ntregului proces de audit i are rol esenial n comunicarea verdictului auditorului etapa iniiala a ntregului proces de audit i are rol definitoriu n comunicarea rezultatului auditorului etapa final a ntregului proces de audit i are rol definitoriu n comunicarea rezultatului auditorului etapa de mijloc a procesului de audit i are rol esenial n comunicarea verdictului auditorului

4. Coninutul i organizarea foilor de lucru nu cuprinde:

a) dosare permante
b) informaii generale c) foile de lucru sub form de tabele anexe d) documentaia intern 5. Elementele pricipale ale sistemului de control intern bancar sunt: a) b) c) d) rspunderea managementului i restrictiile inerente rspunderea managementului i asigurarea rezonabil asigurarea rezonabil i controlul intern restriciile inerente, asigurarea rezonabil i rspunderea managementului

Raspunsuri:1.b);2. c);3.a);4.d);5.d)

1.Trasaturile auditului sunt: a)competenta,independenta b)evaluare si consultanta c)competenta,obiectivitate si independenta d)obiectivitate,evaluare si consultanta 2.Principiile auditului intern bancar sunt: a)Independenta si continuitatea auditului intern bancar b)impartialitatea,competenta profesionala si exhaustivitatea auditului intern c)a si b d)nici un raspuns nu este corect 3.Standardele de audit reprezinta: a)sugestii cu caracter general facute in scopul de a-i ajuta pe auditori sa-si exercite responsabilitatile profesionale in domeniul auditului situatiilor financiare b)informatii probante suficiente si temeinice prin inspectare ,observare,chestionare si confirmare c)evaluarea eficientei si a gradului de adecvare a sistemului de control intern d)identificarea metodelor de prevenire a fraudelor si pierderilor de orice fel 4.Formularea opiniei de audit si intocmirea raportului de audit presupune: a)etapa prin care se colecteaza si se evalueaza primele informatii despre entitatea care urmeaza a fi auditata b)etapa finala a misiunii de audit si se rezuma la analiza concluziilor si formularea opiniei auditorului c)ansamblul procedurilor,tehnicilor ce vor fi utilizatepentu realizarea auditului d) stabilirea obiectivelor si fondului de timp necesar realizarii misiunii de audit 5.Raportul de audit intern se imparte in: a)raportul de audit standard fara rezerve si raportul de audit cu rezerve b)raportul de audit fara reserve cu paragraf explicativ sau formulare modificata c)raportul de audit nefavorabil sau refuz de a exprima o opinie d)toate variantele sunt corecte Raspunsuri: 1.c 2.c 3a 4.b 5.d

1.Controlul conturilor si a situatiilor financiare este o etapa: a) care include si sistemul informatic care poate conferi incredere informatiilor ce urmeaza a fi audiate; b) care presupune aplicarea tehnicilor si procedurilor necesare pentru colectarea probelor necesare sustinerii opiniei de audit c) finala a misiunii de audit 3. Continutul si organizarea foilor de lucru contine: a) dosare permanente b) dosare curente c) dosare permanente si dosare curente 4. Pasul 3 al procesului aplicarii conceptului de prag de semnificatie este: a) estimarea valorii totale a prezentarilor eronate din segment b) estimarea valorii combinate a prezentarilor eronate c) fixarea valorii preliminare a pragului de semnificatie 5. Riscul care reprezinta o masura a gradului in care auditorul este dispus sa accepte faptul ca situatiile financiare ar putea fi semnificativ eronate dupa inchiderea auditului si emiterea unei opinii fara rezerva este: a) riscul de audit acceptabil b) riscul inerent c) riscul legat de control RASPUNSURI: 1. b; 3. c; 4. a; 5. a

1. Toate activitile i toate entitile unei bnci trebuie s intre n aria de activitate a auditului intern, corespunde principiului: A) Competen profesional B) Continuitatea auditului intern bancar C) Exhaustivitatea auditului intern D) Independena auditului intern bancar R: C) 2. Etapele realizrii unui audit sunt: A) Acceptarea angajamentului de audit i planificarea auditului; B) Acceptarea angajamentului de audit, planificarea auditului, concluziile auditului i raportarea; C) Acceptarea angajamentului de audit, planificarea auditului, aprecierea controlului intern, controlul conturilor, concluziile auditului i raportarea; D) Acceptarea angajamentului de audit, planificarea auditului, aprecierea controlului intern, controlul conturilor, controlul situaiilor financiare, concluziile auditului i raportarea; R: D) 3. Cele mai ieftine tipuri de probe sunt:

A) B) C) D)
R: A)

observarea, chestionarea i reconstituirea; Observarea, chestionarea i documentarea; Chestionarea i documentarea; Procedure analitice.

5. O opinie nefavorabil este utilizat atunci cnd: A) auditorul a fost n imposibilitatea de a se convinge de fidelitatea imaginii prezentate de situaiile financiare. B) auditorul consider c situaiile financiare pe ansamblu sunt att de semnificativ eronate sau neltoare nct ele nu prezint o imagine fidel a poziiei financiare sau a rezultatelor operaionale a fluxurilor de trezorerie conform principiilor contabile general acceptabile. C) auditorul ajunge la concluzia c exist o ndoial substanial privind capacitatea unitii de a- i pstra continuitatea n activitate D) Atunci cnd auditorul nu a acumulat suficiente informaii R: B)

1. Care sunt factorii care determina concludenta probelor de audit? a) claritatea si temeinicia b) temeinicia si suficienta c) relevanta si obiectivitatea d) claritatea, temeinicia si relevanta 2. Realizarea unui audit financiar bancar nu presupune parcurgerea urmatoarei etape: a) Acceptarea angajamentului de audit b) Controlul conturilor c) Sanctionarea angajatilor d) Controlul situatiilor financiare 3. Nu este inclusa in competentele auditului intern: a) auditarea situatiilor financiare b) evaluarea credibilitatii inregistrarilor contabile si situatiilor financiare c) testarea integritatii raportarilor d) evaluarea modului in care sunt respectate dispozitiile cadrului legal 4. Care nu sunt categorii de rapoarte de audit intern: a) raportul de audit standard fara reserve b) raportul de audit cu reserve c) raportul de audit pozitiv d) raportul de audit nefavorabil 5. Ce concept cheie nu sta la baza studiului controlului intern si a estimarii riscului legat de control: a) raspunderea managementului b) asigurarea rezonabila c) restrictiile inerente d) planificarea actiunilor Raspuns: 1-a);2-c);3-a);4-c);5-d) 1) Exhaustivitatea auditului intern se refera la faptul ca: a. Toate activitatile si toate entitatile unei banci trebuie sa intre in aria de activitate a auditului intern. b. Auditul intern ar trebui sa fie o functie permanenta. c. Competenta profesionala a fiecarui auditor intern si a departamentului de audit inter, ca intreg, este esentiala pentru indeplinirea corespunzatoare a rolului auditului intern. d. Departamentul de audit intern al unei banci trebuie sa fie independent de activitatile auditate.(a) 2) Cei doi factori care determina concludenta probelor sunt: a. Temeinicia si generalitatea; b. Suficienta si generalitatea; c. Temeinicia si suficienta; d. Generalitatea si insuficienta.(c) 3) Reconstituirea este o proba de audit si reprezinta: a. Revizuirea unui esantion de calcule si transferuri de informatii facute de unitate in cursul perioadei supuse auditului; b. Obtinerea unei informatii scrise sau orale ca raspuns la intrebarile puse de auditor; c. Examinarea de catre auditor a documentelor si evidentelor unitatii in scopul de a justifica informatiile care sunt sau ar trebui incluse in situatiile financiare; d. Inspectarea sau inventarierea de catre auditor a unui ansamblu de active corporale, materiale, mijloace banesti, imobilizari corporale.(a) 4) Referitor la foile de lucru este falsa afirmatia: a. Reprezinta evidente tinute de auditor in care se consemneaza procedurile aplicate, testele efectuate, informatiile obtinute si concluziile pertinente pe parcursul auditului; b. Nu sunt confidentiale; c. Reprezinta principalul instrument prin care se poate justifica faptul ca s-a facut un audit adecvat in conformitate cu standardele general acceptate. d. Contin informatii necesare in procesul de intocmire a situatiilor financiare.(b) 5) Obiectivele de performanta ale controlului intern bancar sunt:

a. b. c. d.

Eficienta si relevanta; Eficacitatea si relevanta; Relevanta si credibilitatea; Eficienta si eficacitatea activitatilor.(d)

1. Departamentul de audit al unei bnci trebuie s fie independent de activitile auditate reprezint enunarea principiului: a)independena auditului intern bancar b)imparialitatea auditului intern c)continuitatea auditului intern bancar d)exhaustivitatea auditului intern 2. Pragul de semnificaie reprezint: a)eroare sau omisiune relevant; b)limit i o noiune relativ; c)apreciere asupra conturilor anuale; d)situaie determinat a opiniei. 3. Auditul financiar-bancar presupune parcurgerea unui numr de : a)4 etape b)5 etape c)8 etape d)6 etape 4. Inspectarea sau inventarierea de ctre un auditor a unui ansamblu de active corporale, materiale, mijloace bneti, imobilizri corporale definete una dintre cele 7 categorii de probe. Care este aceasta? a)Examinare fizic b)Documentare c)Observare d)Reconstituire 5. Cele mai costisitoare probe de audit sunt: a)Examinarea fizic i conformarea b)Documentarea i conformarea c)Chestionarea i examinarea fizic d)Reconstituirea i probele analitice Rspunsuri corecte: 1-a; 2-a; 3-d; 4-a; 5-a.

1.Printre atributiile comitetului de audit se numar: a).planificarea auditului; b).formularea opiniei de audit si intocmirea raportului; c).analiza constatarilor si recomandarilor auditului intern si a planurilor conducerii institutiei de credit in vederea formularii de opinii; d).determinarea naturii, duratei si intinderii procedurilor de audit ce urmeaza a se aplica. Raspuns c 2.Reprezinta un standard privind raportarea urmatorul: a).auditul trebuie executat de una sau mai multe persoane care dispun de pregatire profesionala adecvata si de competente necesare de auditor; b).munca trebuie planificata corespunzator si asistentii supervizati; c).trebuie obtinute informatii probante suficiente si temeinice; d).raportul trebuie sa mentioneze daca situatiile financiare sunt prezentate in conformitate cu principiile general acceptate. Raspuns d 3.Exhaustivitatea auditului intern inseamna: a).auditorul intern trebuie sa aiba cunostinte inalte, experienta vasta; b).auditorii interni trebuie sa fie onesti, corecti si incoruptibili; c).toate activitatile si entitatile unei banci trebuie sa fie incluse in aria de activitate a auditului intern; d).departamentul de audit trebuie sa fie obiectiv si impartial. Raspuns c 4.Raportul de audit fara reserve cu paragraf explicativ se formuleaza atunci cand: a).situatiile financiare pe ansamblu sunt eronate si inselatoare incat nu prezinta o imagine fidela; b).exista indoieli substantiale privind continuitatea activitatii; c).situatiile financiare sunt prezentate in conformitate cu principiile contabile general acceptate; d).cele 3 standarde generale au fost respectate in toate aspectele misiunii de audit. Raspuns b 5.Printre factorii ce afecteaza riscul inerent se numara: a).rezultatele auditelor anterioare; b).integritatea managmentului; c).masura in care utilizatorii externi se bazeaza pe situatiile financiare; d).dificultatile financiare dupa emiterea raportului de audit Raspuns a 1. Printre trasaturile auditului se numara: a. competenta si eficienta b. obiectivitatea si independenta c. independenta si autoritatea d. subiectivitatea si competenta 2. Nu este un principiu al auditului intern bancar: a. impartialitatea b. competenta profesionala c. universalitatea d. confidentialitatea 3. Exhaustivitatea nu se refera la : a. nici una sin activitatile bancii nu trebuie sa fie exclusa din preocuparile auditului intern b. prudenta in utilizarea informatiilor c. examinarea si evaluarea eficientei si eficacitatii controlului intern d. toate activitatile unei banci trebuie sa intre in aria de actiune a auditului intern 4. Etapa prin care se aplica tehnicile si procedurile pentru colectarea probelor necesare sustinerii robei de audit este: a. planificarea auditului

b. controlul conturilor si a situatiilor financiare c. acceptarea misiunii d. formularea opiniei de audit si intocmirea raportului de audit 5. Ce anume contin Standardele Internationale de Audit? a. proceduri esentiale b. principii de baza si recomandari aferente c. principii de baza d. principii esentiale si proceduri impreuna cu recomandari aferente Raspunsuri: 1. b; 2. c; 3. b; 4. b; 5. d; 1. Care 2. Care din urmtoarele afirmaii este fals, cu privire la Comitetul de audit : a) b) c) se instituie obligatoriu n cadrul fiecrei bnci i este un comitet temporar ; are funcie consultativ ; este independent de conductorii instituiei de credit ;

3. Legislaia cere bncilor s stabileasc politici, proceduri i controale care s deturneze, s recunoasc i s raporteze activitile de splare a banilor, acestea cuprind urmtoarele : a) selectarea agenilor i a monedei n care se fac tranzaciile ; b) educarea personalului n vederea identificrii i evalurii riscului ; c) raportarea tranzaciilor suspicioase sau a unor tranzacii de un anume fel ctre autoriti ; 4. Erorile de prezentare din bilanul contabil pentru activele circulante i datoriile pe termen scurt, ar trebui s fie cuprinse n intervalul ; 5% - 20% ; 5% - 10% ; 5% - 15% ; 5. Care din urmtoarele afirmaii este cea adevrat : a) b) c) riscul inerent este direct proporional cu riscul de detectare planificat i invers proporional cu cantitatea de informaii probante ; riscul inerent este egal cu riscul de detectare planificat i direct proporional cu cantitatea de informaii probante ; riscul inerent este invers proporional cu riscul de detectare planificat i direct proporional cu cantitatea de informaii probante ;

Raspunsuri: 2-a ;3-c; 4- b; 5- c; 3. O opinie nefavorabil poate rezulta: a) dintr-un raport de limitare a perimetrului lucrrilor sau dintr-o eroare de aplicare a principiilor general acceptate. b) atunci cnd auditorul de bazeaz pe intervenia unui alt auditor. c) numai atunci cnd auditorul consider c situaiile financiare pe ansamblu sunt att de semnificativ eronate nct ele nu prezint o imagine fidel a poziiei financiare sau a rezultatelor operaionale a fluxurilor de trezorerie conform principiilor contabile general acceptate. d) atunci cnd auditorul a fost n imposibilitatea de a se convinge de fidelitatea imaginii prezentate de situaiile financiare. Rspuns: c) 4. n procesul deciziei referitoare la procedura de audit care trebuie utilizat, auditorul poate alege 7 categorii de probe, printre care nu se numr: a) confirmarea. b) reconstituirea. c) chestionarea salariatului.

d) oportunitatea. Rspuns: d) 5. Riscul legat de control: a) reprezint o msur a gradului n care auditorul este dispus s accepte faptul c situaiile financiare ar putea fi semnificativ eronate dup ncheierea auditului i emiterea unei opinii fr rezerve. b) reprezint o msur a aprecierii pe care o face auditorul privind probabilitatea c erorile cu o valoare depind limita tolerabil unui segemnt s nu fie prentmpinate sau detectate prin mecanismele de control intern ale unitii. c) reprezint o msur a riscului ca probele de audit aferente unui segment s nu permit detectarea unor erori sau abateri a cror valoare depete o limit tolerabil n cazul n care asemenea abateri sau erori exist. d) reprezint o msur a aprecierii pe care o face auditorul privind probabilitatea existenei unor prezentri eronate semnificative ntr-un segment supus auditului, nainte de a estima eficacitatea mecanismelor controlului intern. Rspuns: b) 2. Avizarea statutului auditului intern al institutiei de credit, a planului de audit al acesteia si a necesarului de resurse aferente acestei activitati este una din atributiile: a) departamentului de audit intern b) departamentul de audit extern c) comitetul de audit 4. Pasul 1 al procesului aplicarii conceptului de prag de semnificatie este: a) estimarea valorii totale a prezentarilor eronate din segment b) fixarea valorii preliminare a pragului de semnificatie c) estimarea valorilor combinate a prezentarilor eronate RASPUNSURI: 2. c; 4. b; 1 . Controlul conturilor si a situatiilor financiare presupune : a) stabilirea obiectivelor, termenelor, repartizarea personalului pe obiective b) sistemul informatic care poate conferi ncredere informatiilor ce urmeaza a fi auditate. c) etapa finala a misiunii de audit d) aplicarea tehnicilor si procedurilor necesare pentru colectarea probelor necesare sustinerii opiniei de audit. R: d) 2.Care din urmatoarele informatii probante nu sunt utilizate in audit : a) examinare fizica b) observare c) reconfirmare d) reconstituire R: c) 3. Principiile auditului intern bancar nu inclu: a) independenta auditului intern bancar b) continuitatea auditului intern bancar c) competenta profesionala d) exhaustivitatea controlului R: d) 1. In repartizarea semnificatiei asupra conturilor bilantiere apar 3 dificultati. Care dintre urmatoarele raspunsuri NU este una dintre dificultati? a. Auditorul se asteapta ca anumite conturi sa contina mai multe abateri decat altele; b. Supraevaluarea si subevaluarea; c. Auditorul se asteapta ca unele conturi sa contina mai putine informatii; d. Costurile relative ale auditului afecteaza procesul de repartizare a pragului de semnificatie. (R: c) 2. Exista mai multe tipuri de risc in cadrul planificarii probelor unui audit. Unul dintre acestea este: a. Risc de audit inacceptabil; b. Risc de detectare planificat; c. Risc de pierdere a unor documente; d. Risc aferent auditorilor. (R: b) 3. Riscul inerent este invers proportional cu: a. Riscul de audit acceptabil; b. Riscul de control; c. Riscul de detectare planificat; d. Nici o varianta de mai sus nu este corecta. (R: c)

4. Pragul de semnificatie reprezinta:


a. O masura a dimensiunii (absoluta); b. O masura a incertitudinii (relativa); c. O masura a incertitudinii sumelor de o anumita marime; d. O masura a rezultatelor auditului. (R: a) 5. Exista 3 modalitati de a reduce riscul de audit pana la un nivel acceptabil. Aceste sunt: a. Reducerea riscului inerent; reducerea riscului de control; reducerea riscului economic; b. Reducerea riscului inerent; reducerea riscului de detectare; reducerea riscului de audit acceptabil; c. Reducerea riscului de control; reducerea riscului financiar-contabil; reducerea riscului de detectare; d. Reducerea riscului inerent; reducerea riscului de control; reducerea riscului de detectare. (R: d) 1. Activitatea de audit se realizeaza prin urmatoarele forme organizatorice: a) departamentul de audit intern si comitetul de audit; b) comisia de audit; c) departamentul de audit si comisia de audit; d) comitetul de audit. 2. Care dintre urmatoarele NU face parte dintre atributiile comitetului de audit: a) incurajarea comunicarii dintre membrii consiliului de administratie, conducatorii institutiei de credit,auditul intern, auditorul financiar al institutiei de credit si BNR; b) analiza recomandarilor controlului intern; c) avizarea statutului auditul intern al institutiei de credit; d) asigurarea relatiei cu auditorul financiar institutiei de credit. 3. Una dintre urmatoarele NU reprezinta o etapa a realizarii unui audit financiar bancar: a) acceptarea angajamentului de audit; b) planificarea auditului; c) efectuarea controlului intern; d) concluziile auditului si raportarea. 4. Auditorul trebuie sa palnifice si sa desfasoare un angajament de audit cu o atitudine de: a) neincredere in corectitudinea datelor care ii sunt puse la dispozitie; b) indoiala in privinta onestitatii angajatilor bancii; c) incredere in corectitudinea si exactitatea datelor care ii sunt puse la dispozitie; d) scepticism profesional; 5. Factorii care contribuie in mod semnificativ la riscul operational, NU includ: a) nevoia derularii, cu precizie, a unui volum mare de tranzactii intr-o perioada scurta de timp; b) necesitatea utilizarii transferului electronic de fonduri; c) probabilitatea unor fraude produse de persoane din conducerea bancii; d) derularea operatiunilor in mai multe locuri. Raspunsuri corecte : 1a; 2b; 3c; 4 d; 5c. 1.Activitatea de audit bancar se realizeaza prin : a.Directia de control risc si consiliul de administratie; x b.Comitetul de audit si departamentul de audit intern; c.Departamentul de audit intern si comitetul executiv. 2.Departamentul de audit intern al unei institutii bancare este: a.Dependent fata de procesul de control zilnic intern al bancii; x b.Subordonat direct consiliului de administratie al bancii; c.Independent fata de conducerea executiva a bancii. 3.Comitetul de audit intern este un organism: a.obligatoriu constituit si dependent de conducerea bancii b.nesubordonat consiliului de administratie si avand functie consultativa; x c.obligatoriu,permanent si independent fata de conducatorii institutiei de credit.

4.In planificarea si desfasurarea unui angajament de audit,auditorul trebuie sa presupuna ca: a.Managementul institutiei este lipsit de onestitate; b.Managementul institutiei este,incontestabil,onest; x c.Managementul nu este nici lipsit de onestitate ,dar nici incontestabil onest. 5.Una dintre cauzele adaugarii unui paragraf explicativ intr-un raport standard fara rezerve,este: a.Auditorul nu accepta abatere de la principiile contabile promulgate; b.Aparitia unor noi informatii pe parcursul procesului de audit; x c.Dorinta de a evidentia un anumit aspect. 6.Probele de audit reprezinta: a.Informatii probante,acumulate si evaluate de catre consiliul de administratie; x b.Informatii utilizate de catre auditor pentru a proba veridicitatea datelor supuse controlului; c.Informatii concludente despre starea financiara a institutiei,aflate la dispozitia comitetului executiv . 7.Controlul intern bancar poate fi definit ca: a.Procedura aplicata la un moment dat pentru toate nivelurile bancii; x b.Cumul de actiuni desfasurate continuu in toate sectoarele bancii; c.Proces continuu la care participa doar conducatorii bancii; 8.Obiectivele de performanta ale controlului intern se refera la : x a.Eficienta si eficacitatea cu care banca isi utilizeaza activele si alte resurse; b.Pregatirea unor rapoarte relevante si de incredere referitoare la deciziile bancii; c.Informatiile financiare,situatiile financiare anuale destinate consiliului de administratie; 9.Unul dintre elementele sistemului de control intern bancar este: a.Analiza activitatii de zi cu zi a bancii; b.Procesul de auditare realizat de catre comitetul de audit; xc.Supravegherea exercitata de catre consiliul de administratie si conducerea bancii. 10.In identificarea si evaluarea riscurilor sunt analizati : a.Complexitatea structurii organizatorice,natura activitatilor bancii,calitatea personalului-: b.Fluctuatii in mediul economic,modificari in mediul concurential bancar-; x c.Factori interni cat si factori externi care pot avea impact negativ asupra atingerii tintelor de performanta;

1) Nu reprezint cale pentru realizarea obiectivelor auditului bancar intern: a) evaluarea acurateei i credibilitii nregistrrilor contabile i situaiilor financiare; b) evaluarea eficienei operaiunilor instituiilor de credit; c) acordarea de servicii de consultan structurilor/entitilor auditate; d) evaluarea modului n care sunt respectate dispoziiile cadrului legal, cerinele codurilor de conduit, precum i evaluarea modului n care sunt implementate politicile i procedurile instituiei de credit; 2) Relizarea unui audit financiar bancar presupune parcurgerea urmtoarelor etape : a) acceptarea angajamentului de audit, planificarea auditului,aprecierea controlului intern,controlul conturilor, controlul situaiilor financiare, concluziile auditului si raportarea ; b) investigarea noilor clieni, pstrarea clienilor, obinerea unui acord cu clientul, obinerea unui angajament cu clientul; c) cunotine despre afacerea clientului, nelegerea sistemului contabil i a sistemului de control intern,riscul i pragul de semnificaie,natura, durata i ntinderea procedurilor coordonarea, ndrumarea, supravegherea i revizuirea, alte aspecte. 3) Departamentul de audit intern ar trebui s: a) nu aib capacitatea de a colecta informaii, de a nu le examina, de a nu evalua situaia i de a nu comunica concluzii; b) dependent de activitile auditate i de procesul de control intern de zi cu zi; c) ) fie obiectiv si imparial, deci s fie in poziia care s-i permit realizarea atribuiilor fr prtinire; d) fie corect, onest i coruptibil; e) nu pstreze confidenialitatea informaiilor. 4)Comitetul de audit formuleaz recomandri adresate : a) utilizatorilor externi; b) structurilor entitilor auditate; c) Bncii Naionale a Romniei d) consiliului de administraie. 5) Aa cum a fost definit de Norma B.N.R nr. 17/2003 i de Comitetul de la Basel, controlul intern: a) reprezint principala tehnic prin care auditorul abordeaz riscul; b) reprezint baza oricrui audit; c) reprezint un proces continuu la care particip consiliul de administraie, conductorii, precum i personalul bncilor; d) reprezint principalele obiective ale procesului de audit. 6)Care din urmtoarele afirmaii referitoare la responsabilitatea consiliului de administraie este corect? a) este responsabil pentru stabilirea i meninerea unui sistem de control intern adecvat i eficient b) este responsabil activitatea de monitorizare si de corectare a riscurilor; c) este responsabil de concluzia tras din analiza cauzelor care au determinat nregistrarea de pierderi; d) este responsabil deciziile privind probele de audit. 7) Activitatea de control implica : a) managerul bancii; b) personalul de la toate nivelurile, ncepnd cu consiliu de administraie i termind cu personalul de execuie; c) numai consiliul de administraie; d) numai persoanelor cheie din banca. 8) Exist 3 modaliti de a reduce riscul de audit atins pn la un nivel acceptabil i anume: a) reducerea riscului inerent, reducerea riscului de control i reducerea riscului de detectare; b) reducerea riscului de audit acceptabil i reducerea riscului de control; c) reducerea riscului inerent i reducerea riscului de detectare planificat d) reducerea riscului economic, reducerea riscului de control i reducerea riscului de audit acceptabil. 9) n procesul deciziei referitoare la procedura de audit care trebuie utilizat auditorul poate alege urmatoarele categorii de probe: a) documentare, chestionarea salariatului, evaluare, critic; b) confirmare, documentare, observare, chestionarea salariatului; c) comparare, reconstituire, examinare fizic, oportunitate; d) observarea, concludenta, temeinicia,sigirana. 10) Principalele obiective ale procesului de control intern pot fi categorisite astfel: a) obiective de control intern, obiective de administraie i obiective subiective; b) obiective de performan, obiective privind informaia i obiective de conformitate; c) obiective generale, obiective de performan i obiective complementare; d) obiective de conformitate, obiective legale i obiective administrative.

11) Care sunt cele 3 categorii acceptate de cele 10 standarde de audit: a) standarde generale, standarde de audit i standarde privind colaborarea; b) standarde generale, standarde privind activitatea de teren i standarde privind raportarea; c) standarde colaterale, standarde liberale si standarde eficiente; d) standarde de audit i standarde privind raportarea. 12)Pentru aducerea la ndeplinire a atribuiilor comitetul de audit se ntruneste: a) anual, in ultima sptmn lucru din an; b) trimestrial si ori de cte ori este necesar; c) semestrial , de regula n ultima lun din cadrul acestuia i ori de cte ori e nevoie; d) lunar , n ultima sptmn a lunei. 13) Politicile, procedurile i controalele care s deturneze, s recunoasc i s raporteze activitile de splare a banilor cuprind urmtoarele: a) educarea personalului n vederea realizrii operaiunilor frauduloase; b) nu este de competena depistarea acestor activiti; c) analiza produselor bancare oferite de concuren; d) cunoaterea clientului, pstrarea nregistrrilor tranzaciilor, educarea personalului n vederea identificrii tranzaciilor suspicioase. 14) Cei doi factori care determin concludena probelor de audit sunt: a) sigurana i finalitatea; b) temeinicia i suficiena; c) probabilitatea i sigurana; d) calitativ i cantitativ. 15)Obligaia auditului este de a: a) determina dac situaiile financiare conin erori semnificative ; b) raporta eficiena activitii bancare pe o anumit perioad de timp; c) ncuraja clienii s utilizeze ct mai multe produse bancare; d) determina factorii ce influeneaz riscul de audit acceptabil. Raspunsuri 1) c 2) a 3) c 4) d 5) c 6) a 7) b 8) a 9) b 10) b 11) b 12) c 13) d 14) b 15) a