Sunteți pe pagina 1din 23

UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE SPECIALIZAREA FINANTE SI BANCI

MONEDA SI CREDIT
TESTE GRILA

PROPUNERI PENTRU EXAMENUL DE LICENTA 2010

AUTOR: TITULAR DISCIPLINA : LECT.UNIV.DR.EC. IOAN VIORICA

GALATI 2010

1. Principalul obiectiv de politic monetar pentru Banca Central European este: a) b) c) d) e) men inerea stabilit ii pre urilor; s sprijine politica economic general a Comunit ii; reformarea politicii monetare; a + b; b + a;

2. Reforma politicii monetare a BNR - trebuie inclus n contextul: a) b) c) d) e) de reform a politicii financiare; de reform a ntregului sistem bancar; de reform a sectorului privat; a + b; a + c;

3. Regimul de politic monetar a fost cel de urmrire a agregatelor monetare avnd ca obiectiv: a) b) c) d) e) masa monetar ( M2 ); baza monetar; intermediar masa monetar ( M2 ) i obiectiv opera ional baza monetar (M0 ); o politic monetar restrictiv; a + d;

4. n condi iile unui segment predominant al ntreprinderilor i bncilor de stat, o politic monetar restrictiv nu s-a dovedit a fi: a) b) c) d) e) prohibit; restrictiv; a + b; antiinfla ionist; inspirat;

5. prin msura aplicat la nceputul tranzi iei bancare romneti, n sectorul privat, pentru ncetinirea creterii infla iei, politica monetar restrictiv a devenit unul dintre factorii de: a) b) c) d) e) restric ionare; agravare i restric ionare; a + b; agravare i proliferare; a + d;

6. Regimul de politic monetar adecvat Romniei n contextual fenomenului de catching-up impus de condi iile de convergen este: a) proliferare a infla iei;

b) c) d) e) 7. a) b) c) d) e)

trecerea la euro ca moned de referin ; a + b; flexibilitatea cursului de schimb; intirea infla iei; intirea infla iei are impact asupra: economiei reale; economiei reale i politicii monetare; asupra bncilor comerciale; a + c; b + c;

8. BNR urmrind doar lupta cu infla ia, bncile comerciale: a) b) c) d) e) vor mai profita de pe urma inconsisten elor politicii monetare; vor trebui s aib un comportament mai precaut; nu vor mai profita de pe urma inconsisten elor politicii monetare; c + b; a + b;

9. Scderea ratei infla iei duce la: a) b) c) d) e) creterea dobnzii de interven ie; diminuarea dobnzii de interven ie; a + b; stoparea dobnzii de interven ie; c + d;

10. Mercantilitii sus ineau c moneda este: a) b) c) d) e) un semn al bog iilor; nimic nu este mai semnificativ ca moneda; manifestare de instabilitate; b + c; a + b + c;

11. Monedei i sunt atribuite dou accep iuni: a) b) c) d) e) moneda este un bun, o marf cu calit i deosebite i care are o existen deosebit; moneda este un semn, o crean asupra emitentului, o expresie a voin ei oamenilor; o conven ie social; a + b; b + c;

12. Moneda apare ca o: a) o tranzac ie comercial; b) marf cu valoare proprie; c) efigie;

d) b + c; e) conven ie social; 13. Moneda se interpune: a) b) c) d) e) ntre cel ce o depoziteaz i cel care o emite; ntre banc i cel ce o emite; a + b; ntre cumprtor i vnztor; ntre cel care o emite i cel care o folosete;

14. La nceput, oamenii i determinau valoarea monedei numai dup: a) b) c) d) e) mrime i valoare; greutate i msurtoare; a + b; greutate; mrime i greutate;

15. Moneda este marfa de o anumit: a) b) c) d) e) valoare proprie, relativ omogen; ntr-un volum mic, cu posibilitatea de a fi uor divizat, fr a pierde din valoare; a + b; valoare proprie; valoare omogen;

16. Thomas Gresham afirma la vremea sa: a) b) c) d) e) Moneda servete drept poli pentru procurarea unei cantit i de bunuri; moneda exprim pre urile i obliga iile; banul are trei creatori: moneda, tezaurul i bncile; b + c; moneda rea alung pe cea bun;

17. Moneda este fundamentul: a) b) c) d) e) material i institu ional; psiho-social i material; psiho-social; a + c; a + b;

18. Principalele func ii ale monedei sunt: a) b) c) d) e) instrument unic de schimb; etalon de valoare; fundament material i institu ional; mijloc de plat; rezerv a valorii i lichiditate; a + c; rezerv a valorii; lichiditate; mijloc de plat;

19. Obliga ia de plat se efectueaz n mare msur dovedind puterea: a) b) c) d) e) de cumprare a monedei; vnzare cumprare a monedei; liberatorie; universal i nelimitat a monedei; c + d;

20. Folosind moneda ca etalon al valorii, toate bunurile devin: a) b) c) d) e) comparabile; eterogene; a + b; transferabile; ierarhizate;

21. Metalele pre ioase au ndeplinit anumite cerin e: a) greutate n transport; b) baterea de moned de metal pre ios era o povar; c) concentrare de valoare mare n volum mic; rezisten la ac iunea factorilor fizicochimici; d) divizibilitatea form afectare sau pierdere de valoare; e) c + d; 22. Etapele n evolu ia monedei sunt: a) apari ia monedei, apari ia monedei de hrtie i de cont; b) apari ia Uniunii Monetare Europene i a Fondului Monetar Interna ional; c) desprinderea monedei semn de moned marf; crearea Sistemului Monetar n anul 1944; emisiunea de monede interna ionale; d) a + c; e) b + c; 23. Sistemul monetar interna ional i Fondul Monetar Interna ional a fost creat n: a) b) c) d) e) 1946 1958; 1969; 1971; 1944; 1972;

24. Reforma monetar n Germania i crearea D.M a avut loc n: a) b) c) d) e) 1946; 1949; 1928; 1821; 1992;

25. Crearea Sarpelui monetar european, avnd ca scop limitarea merjelor de fluctuare ale monedelor aderente a avut loc n: a) b) c) d) e) 1976; 1958; 1973; 1969; 1990;

26. Instituirea bimetalismului n Romnia i crearea Sistemului monetar na ional a avut loc n: a) b) c) d) e) 1867; 1944; 1969; 1958; 1990;

27. Primele piese metalice din aur i argint au aprut n: a) b) c) d) e) secolul II; secolul VII .e.n; 1447; 1650; 1792;

28. Semnele monetare se clasific dup: a) b) c) d) e) obliga iile asumate de emitent; capacitatea liberatorie; valoarea pe care o exprim; dup circula ia efectiv; dup unitatea emitent, dup valoarea pe care o exprim; moned material i moned convertibil; a + c;

29. n func ie de capacitatea liberatorie, moneda este: a) b) c) d) e) convertibil; neconvertibil; cu valoare integral; legal i convertibil; frac ionar, facultativ i legal;

30. n func ie de unitatea emitent, moneda este creat de: a) b) c) d) e) DST; FMI; a + b; agen i economici, bnci, tezaur; a + d;

31. n func ie de circula ia efectiv moneda este de: a) b) c) d) e) metal; cumprare; hrtie; a + b; a + c;

32. Din punct de vedere teoretic, puterea de cumprare este reciproc: a) b) c) d) e) unui indice de cumprare; unui indice de valoare; unor indici speciali; unui indice de pre ; a + d;

33. Puterea monedei de cumprare decurge din nivelul: a) b) c) d) e) pre urilor; de vnzare; vnzare cumprare; a + b; d + a;

34. Indicii de pre utiliza i n determinarea puterii de cumprare sunt: a) b) c) d) e) indicii de vnzare cumprare; indici speciali i indicii de consum; indicii de valoare; indicele general al pre urilor; b + d;

35. Cursul real de schimb se calculeaz: a) ca medie a cursurilor de revenire a mrfurilor comercializate de o tranzac iile cu o alt ar; b) ca raport al pre urilor interne din fiecare ar pentru fiecare produs; c) ca pondere a cursurilor de revenire fa de pre urile interne din fiecare ar; d) b + c; e) a + c; 36. Cursul de revenire se calculeaz ca: a) b) c) d) e) raport intern ntre pre urile exprimate n moneda na ional; medie a cursurilor de revenire; raport al pre urilor interne din fiecare ar pentru fiecare produs; a + b; b + c; ar n

37. Elementele structurale ale sistemului monetar sunt: a) b) c) d) unitatea monetar i metalul monetar; pre ul monetar al produselor; sistemul monetar pe argint ( monometalismul); baterea i punerea n circula ie a monedei cu valoare integral i emisiunea i punerea n circula ie a bancnotelor, a monedei de hrtie; e) a + d; 38. Tipurile de sisteme monetare sunt: a) b) c) d) e) sistem etalon aur lingouri; sistem etalon aur devize; a + b; monometalismul, bimetalismul i sistemul monetar aur; c + d;

39. Sistemul monetar etalon aur argint ( bimetalismul) a existat n mai multe variante: a) b) c) d) e) sistemul monedei duble i sistemul monedei paralele; sistemul etalon aur clasic; a + b; sistemul etalon aur lingouri i sistemul monedei paralele; b + d;

40. Recunoaterea principiilor etalonului aur devize a avut loc la Conferin a Monetar de la: a) b) c) d) e) Geneva n anul 1922; Genova n anul 1922; Anglia n anul 1922; b + c; Germania n anul 1922;

41. Elementele caracteristice ale unit ii monetare sunt: a) b) c) d) e) valorile paritare fixe, glisante i mobile; paritatea monedei i valoarea paritar; devalorizarea i revalorizarea; cursul de schimb al monedei; b + d;

42. Valoarea paritar este o mrime: a) b) c) d) e) constanta; absolut; integral; a + b; b + c;

43. Devalorizarea reprezint: a) b) c) d) e) scderea pre urilor interne; diminuarea produselor pe pia a intern i extern; scderea oficial a con inutului valoric al unit ii monetare; a + b; b + c;

44. Monedele i exprim con inutul valoric prin raportarea la un: a) b) c) d) e) co de marf; co de moned; co de bunuri i servicii; a + b; b + c;

45. Revalorizarea este echivalent cu: a) b) c) d) e) devalorizare; depreciere; apreciere; a + b; b + c;

46. Valorile paritare pot fi: a) b) c) d) e) valori paritare fixe i mobile; valori paritare glisante i fixe; valori paritare fixe, mobile, glisante; valori paritare fixe, mobile i absolute; valori paritare mobile, fixe i integrale;

47. Valorile paritare mobile i modific con inutul valoric al unit ii monetare n func ie de tendin ele ce se manifest pe pia : a) b) c) d) e) lunar; anual; semestrial; trimestrial; a + b;

48. n func ie de felul cum se exprim valoarea paritar, paritatea poate fi: a) b) c) d) e) paritate aur sau metalic; paritate fix sau mobil; paritate glisant sau fix; paritate valutar sau paritate DST; a + d;

49. Pentru a face fa opera iunii de convertire, banca de emisiune avea la dispozi ia sa o rezerv de metal monetar numit: a) b) c) d) e) punct superior al aurului; punct inferior al aurului; a + b; stoc de acoperire; punct de export al aurului;

50. Suspendarea convertibilit ii bancnotelor n aur n toate rile beligerante (inclusiv Romnia) a avut loc n anul: a) b) c) d) e) 1922; 1930; 1914; 1913; 1928;

51. Convertibilitatea, prin mecanismul su, asigur: a) b) c) d) e) men inerea echilibrului ntre masa monetar aflat n circula ie; men inerea metalului monetar n tezaur; nevoile de moned ale agen ilor economici; a + c; b + c;

52. Mecanismul convertibilit ii a avut un rol important n formarea: a) b) c) d) e) pre urilor interne; echilibrul monetar intern; stocului de acoperire; punctului superior al aurului; cursurilor valutare;

53. Agregatele monetare sunt: a) b) c) d) e) moneda ca avu ie net; moneda ca mijloc de plat i moneda primar; moneda de hrtie i de cont; a + b; b + c;

54. Subiec ii raportului de credit sunt: a) b) c) d) e) creditul; debitul; riscul de nerambursare i de imobilizare; a + b; b + c;

55. Elementul esen ial al raportului de credit este promisiunea de rambursare i este supus evitrii: a) b) c) d) e) riscului de nerambursare; riscului de credit i de dobnd; riscului de imobilizare; a + c; b + c;

56. Riscul de imobilizare afectez: a) b) c) d) e) debitorul; creditorul; economia de pia ; a + b; b + c;

57. Termenul de rambursare reprezint scaden a la un anumit moment a: a) b) c) d) e) creditelor; dobnzilor i creditelor; creditorului; debitorului; c + d;

58. Creditele pe termen scurt au scaden maxim: a) b) c) d) e) 6 luni; lun; 12 luni; 1-2 ani; 1-5 ani;

59. Creditele pe termen mediu sunt rambursate ntre: a) b) c) d) e) 1-5 ani; 1-12 luni; 1-2 ani; 5-10 ani; 1-12 luni;

60. Creditele pe termen lung au scaden a: a) b) c) d) e) ntre 1-5 ani; ntre 5-10 ani; mai mare de 5 ani; ntre 1-2 ani; ntre 1-12 luni;

61. Ratele care se ramburseaz ealonat la anumite termene, conform clauzelor contractuale sunt: a) b) c) d) e) rate fixe; rate trimestriale; rate anuale; a + c; rate par iale;

62. Perioada cuprins ntre momentul angajrii creditului i nceperea rambursrii lui reprezint: a) b) c) d) e) amnare de plat; termen de gra ie; promisiune de rambursare; a + c; termen de rambursare;

63. Prin garan ia care se constituie se urmrete: a) b) c) d) e) ncasarea integral a creditului la scaden i a dobnzilor aferente; ncasarea comisioanelor i a spezelor bancare; ncasarea doar a dobnzilor aferente creditului; a + b; b + c;

64. Costul creditului reprezint: a) pre ul pltit de debitor creditorului pn la prima rat scadent; b) pre ul pltit de debitor creditorului sau pentru mprumutul acordat pe un termen determinat; c) dobnda de la prima scaden pn la ultima scaden ; d) a + b; e) dobnda majorat pe un termen determinat; 65. Anatocismul reprezint: a) b) c) d) e) dobnd legal; dobnd majorat; dobnd fix; dobnd la dobnd; a + b;

66. Dobnda care se pltete de ctre debitor de la data acordrii monetarului pn n momentul stingerii datoriilor, reprezint: a) b) c) d) dobnd conven ional; dobnd moratorie; dobnd variabil; dobnd cmtreasc;

e) a + c; 67. Dobnda perceput de bnci n cazul n care creditele nu sunt rambursate la termenele stabilite se numete dobnd: a) b) c) d) e) majorat; legal; moratorie; variabil; fix;

68. Dobnda calculat cu procente excesiv de mari sau perceput sub forme diferite este dobnd: a) b) c) d) e) conven ional; dobnd de dobnd; cmtreasc; a + b; b + c;

69. Dobnda stabilit la ncheierea contractului de mprumut ntre creditor i debitor este: a) b) c) d) e) dobnda fix; dobnd variabil; a + b; dobnd conven ional; b + d;

70. Dobnda recalculat periodic este: a) b) c) d) e) dobnd la dobnd; dobnd majorat; dobnd variabil; b + c; a + c;

71. Dobnda calculat cu un procent stabilit prin n elegerea dintre debitori i creditori, de regul, procentul este mai ridicat dect cel stabilit prin lege, este o dobnd: a) b) c) d) e) majorat; moratorie; cmtreasc; conven ional; c + d;

72. Avantajele creditului sunt eviden iate prin urmtoarele avantaje ale acestuia: a) func ia distributiv i func ia de emisiune monetar; b) func ia de transformare a economiilor n investi ii i func ia de asigurare a stabilit ii pre ului; c) func ia de lichiditate i mijloc de plat;

d) a + b; e) b + c;

73. Diminuarea numerarului din circula ie a dus la creterea monedei scripturale prin diferite instrumente i tehnici de plat:

a) b) c) d) e)

viramentul i cecul; trata i cambia; tichetele de banc; registrul de cas; a + b;

74. Sursele proprii ale unei unit i bancare sunt formate din: a) b) c) d) e) capitalul propriu subscris i vrsat de ac ionari; fondul de dezvoltare, de rezerv, fondul de rezerv general pentru riscul de credit; fondul de rezerv; a + b; a + c;

75. Sursele atrase ale unit ilor bancare sunt formate din: a) b) c) d) e) depozite la vedere i la termen; mprumuturi de la alte bnci; credite; subven ii de la buget; plasamente interbancare;

76. Principalele forme sub care se prezint creditul n economia de pia sunt: a) b) c) d) e) creditul pe termen scurt, mediu i lung; creditul de investi ii; creditul comercial, bancar i obligatar; creditul ipotecar i de consum; c + d;

77. Creditul comercial este acordat cumprtorului de ctre: a) b) c) d) e) debitor; beneficiar; furnizor; a + c; a + b;

78. Avansurile n cont curent sunt: a) linii de credit; b) credite provizorii;

c) credite sezoniere; d) credite de cas sau de trezorerie; e) a + b + c; 79. Linia de credit func ioneaz dup sistemul: a) b) c) d) e) standard; monetar target; Sistemul Monetar European; revolving; b + d;

80. Acoperierea resurselor necesare n cazul apari iei unor dezechilibre n circuitul aprovizionrii, produc iei, desfacerii sunt:

a) b) c) d) e)

avansurile n cont curent; creditele sezoniere; credite confirmate; a + c; b + b;

81. Creditele bancare se clasific n: a) b) c) d) e) credit comercial i credite pe stocuri; avansurile n cont curent i Warantul; liniile de credit i creditele pe stocuri; a + b; b + c;

82. Warantul, n practica rilor vest-europene are forme diversificate: a) Warantul agricol i hotelier; b) Warantul petrolier i industrial; c) Warantul pe depozit general; d) a + b; e) b + c; 83. nscrisul care consemneaz raportul de credit i forma prin care se desfoar reprezint: a) b) c) d) e) creditul; ac iunea; obliga iunea; ipoteca; gajul;

84. Creditele pe ipotec cu rambursare progresiv: a) urmrete s valorifice capitalul imobilizat n locuin e proprietate; b) satisfac cerin ele familiilor cu venituri modeste;

c) presupune o conven ie ntre creditor i mprumutat; d) a + c; e) a + b; 85. Tipurile de credite ipotecare sunt: a) mprumut pe ipotec cu dobnzi variabile, mprumut pe ipotec cu rambursare progresiv; b) mprumut pe ipotec inversat, prestator de demnit i; c) mprumuturi pe ipotec cu dobnzi fixe; d) a + c; e) a + b; 86. Dimensiunile ample ale creditului ipotecar implic o mobilizare vast de resurse, de regul, capitalurile disponibile pe termen: a) b) c) d) e) scurt; scurt i mediu; lung; b + c; a + c;

87. Creditul de consum este: a) b) c) d) e) creditul pe termen scurt; creditul pe termen lung; creditul pe termen scurt i lung; creditul pe termen scurt i mediu; b + d;

88. Creditul de consum, ini ial a existat sub forma: a) b) c) d) e) creditului nchis; creditului deschis; a + b; creditului subven ionat; b + d;

89. Opera iunile de aprobare i acordare a creditelor au la baz ca principiu fundamental: a) b) c) d) e) securitatea bancar; pruden a bancar; etica bancar; a + b; b + c;

90. Determinarea capacit ii de plat a clien ilor se face prin: a) descrierea modalit ilor de garantare;

b) analiza aspectelor financiare ale afacerilor pentru perioadele expirate ct i cele prognozate; c) analiza aspectelor nefinanciare ale afacerilor pentru perioadele expirate ct i cele prognozate; d) a + b; e) b + c; 91. Utilizarea creditului aprobat pentru o alt destina ie dect cea stabilit prin contractul de credit, d dreptul bncii: a) b) c) d) e) s perceap o dobnd penalizatoare; s continuie creditarea, dar cu o supraveghere permanent a clientului; s rezilieze contractul i s declaneze procedura de executare silit; s ntrerup creditarea i s retrag mprumutul acordat; c + d;

92. Creditele trebuie s fie: a) b) c) d) e) n toate cazurile garantate n totalitate, s acopere datoria maxim, credite i dobnzi; par ial garantate; garantate pn la prima rat scadent; garantate n volumul minim al garan iilor s acopere datoria minim; c + d;

93. Riscul tranzac iei vizeaz: a) natura i structura afacerii, implica iile juridice, politice, economice i practice, vis-vis de debitor; b) capacitatea clientului de a-i achita datoriile fa de banc; c) posibilitatea bncii de a recupera crean ele sale din ultima surs pe care o are la dispozi ie; d) orice alte circumstan e care pot afecta sau schimba riscul n sine; e) a + d; 94. n riscul tranzac iei cunoaterea naturii i structurii propuse de client, pentru banc are o importan deosebit i anume: a) b) c) d) e) tipul de produs creditat, scopul, termenul pentru care se acord, sursa de rambursare; implica iile juridice i economice; mecanismul prin care se face plata i calitatea sursei de rambursare; b + c; a + c;

95. Riscul clientului presupune: a) asumarea de ctre banc a riscului c la data scaden ei, clientul nu va putea s-i achite obliga iile pe care le are fa de banc; b) aspecte financiare i nefinanciare; c) implica ii juridice, economice, politice; d) b + c;

e) a + c; 96. Analiza riscului de creditare se realizeaz: a) b) c) d) e) pe baza banit ii clientului, determinnd posibilitile reale de rambursare la scaden ; pe baza performan elor de conducere a agentului economic; pe baza implica iilor juridice, politice, economice i practice vis-a-vis de client; b + c; a + c;

97. Principiile privind oraganizarea analizei clientului sunt cunoscute pe plan interna ional sub denumirea de cei 6 C ai creditului : a) b) c) d) e) caracterul, colateralul, capacitatea; calitatea, creditul, cash-ul; condi iile, clientul, climatul; controlul, condi iile, cash-ul; a + d;

98. Gestionarea riscului garan iei presupune: a) incertitudinea bncii asupra posibilit ilor de a recupera crean ele din garan iile constituite; b) cuantificarea garan iei n procesul de elaborare a deciziei de creditare; c) lichidarea garan iei n cazul n care banca va trebui s procedeze la executarea silit a acesteia; d) b + c; e) a + b; 99. Ipoteca este o garan ie imobiliar: a) b) c) d) e) care comport deposedarea de la constitutor; care nu comport deposedarea de la constitutor; conven ional, avnd la baz n elegerea dintre banc i constitutori; afectat de sarcini; c + d;

100. n conformitate cu prevederile Codului civil i a Codului comercial gajul sub form de: a) b) c) d) e) Contract accesoriu; Gaj cu deposedare; Gaj fr deposedare; b + c; a + b;

101. Obiectul gajului cu deposedare l constituie: a) bunurile imobiliare; b) bunurile mobiliare cu valoare mare i volum mare;

c) bunurile mobiliare cu valoare mare i volum mic; d) a + b; e) a + c; 102. Intrarea n zona euro confer o serie de avantaje rilor din Europa Central i de Est: a) elimin riscul valutar, permite o cretere mai rapid i o cretere a nivelului investi iilor strine; reprezint i o garan ie pentru politica monetar independent i eficient; b) stabilitatea pre urilor; convergen a dobnzilor; c) impune disciplinarea politicilor fiscale na ionale; d) a + c; e) a + b; 103. Baza de date Centrala Incidentelor de Pl i (CIP) este organizat n: a) b) c) d) e) 6 fiiere; 3 fiiere; 4 fiiere; 5 fiiere; 2 fiiere;

104. Fiierul na ional de incidente de pl i (F.N.I.P) are 3 fiiere componente: a) b) c) d) e) Fiierul na ional de cecuri, Fiierul na ional de cambii; Fiierul na ional al persoanelor cu risc; Fiierul na ional de bilete la ordin; a + b; a + c;

105. Structura codurilor IBAN atribuite n Romnia de institu iile bancare conturilor clien ilor lor const ntr-un ir de: a) b) c) d) e) 16 caractere alfanumerice; 4 caractere alfabetice; 24 caractere alfanumerice; 18 caractere alfabetice; 2 caractere numerice;

106. Baza de date a Centralei Riscurilor Bancare este organizat n urmtoarele registre: a) b) c) d) e) Registrul creditelor restante; Registrul central al creditelor; Registrul na ional al persoanelor cu risc; Registrul grupurilor de debitori i Registrul fraudelor cu carduri; a + b; a + c;

107. Biroul Unic de Credite pentru Popula ie monitorizeaz: a) creditele restante ale persoanelor juridice;

b) c) d) e)

creditele restante ale persoanelor fizice; creditele restante ale unit ilor de stat; a + b; a + b + c;

108. Principalii factori de risc generatori de criz n sectorul bancar sunt: a) b) c) d) e) riscul de pia , riscul de default, riscul de lichiditate; riscul de credit, riscul de dobnd; riscul de pia , riscul de lichiditate; b + c; riscul tranzac iei, riscul clientului, riscul de lichiditate;

109. Normele Basel recomand bncilor s men in un nivel minim de: a) b) c) d) e) 8 % al ratei Cooke; 1 % al ratei Cooke; 20 % al ratei Cooke; 17 % al ratei Cooke; 5 % al ratei Cooke;

110. Noul acord Basel II de adecvare a capitalului se bazeaz pe urmtorii piloni: a) b) c) d) e) cerin e maxime de capital; cerin e minime de capital; disciplina de pia i procesul individualizat de control; a + c; b + c;

111. Direc ia de supraveghere a BNR dup anul 1989 a urmrit evolu ia urmtorilor indicatori financiari i de pruden bancar: a) solvabilitatea, lichiditatea imediat, rata general de risc; rata capitalului propriu; b) rata capitalului propriu, ponderea creditelor restante i ndoilnice n total credite i Ponderea crean elor restante i ndoielnice n total activ; c) gradul de ndatorare i rentabilitatea capitalului propriu, solvabilitatea general; d) a + b; e) a + c; 112. Moneda Euro a intrat n circula ie la data de: a) b) c) d) e) 31 decembrie 2000; 1 ianuarie 2002; 31 decembrie 2007; 1 ianuarie 1990; 31 decembrie 2005;

113. n anul 1979 a fost creat moneda ECU ( Unitate de Cont european), care era definit pe baza unui co de:

a) b) c) d) e)

16 monede ale rilor comunitare; 9 monede ale rilor comunitare; 3 monede ale rilor comunitare; 7 monede ale rilor comunitare; 5 monede ale rilor comunitare;

114. Redefinirea DST ( Drepturi Speciale de Tragere) s-a fcut pe baza unui co de 16 monede ntre anii: a) b) c) d) e) 1976-1978; 1961-1968; 1967-1971; 1989-1992; 1946-1958;

115. Func ia de asigurare a stabilit ii pre ului se realizeaz prin: a) b) c) d) e) reglarea cererii pe pia ; reglarea ofertei pe pia ; reglarea cererii i a ofertei de mrfuri i servicii; finan area produc iei i consumului; c + d;

116. Procentul de creditare pentru un credit de investi ii de 75%, valoarea investi iei este de 1000 000 lei, iar valoarea creditului acordat este: a) b) c) d) e) 500.000 lei; 750.000 lei; 1200.000 lei; 1750.000 lei; 250.000 lei;

117. Procentul de creditare pentru un credit de investi ii este de 80%, valoarea investi iei este de 1 200 000 lei, iar valoarea surselor proprii ale agentului economic este n valoare de: a) b) c) d) e) 240.000 lei; 960.000 lei; 1000.000 lei; 200.000 lei; 500.000 lei;

118. Valoarea creditului pentru investi ii este de 2 000 000 lei, valoarea dobnzilor aferente perioadei de creditare este de 1 200 000 lei, iar valoare minim a garan iilor materiale este de: a) b) c) d) 2000.000 lei; 3200.000 lei; 4200.000 lei; 4000.000 lei;

e) 1000.000 lei; 119. Pentru un credit n valoare de 850.000 lei credit pe termen scurt, pe o perioad de 12 luni, dobnda practicat de banc este de 15% dobnd fix, iar dobnda aferent perioadei de creditare este de: a) b) c) d) e) 129.271 lei; 132.000 lei; 979.271 lei; 425.000 lei; 103.000 lei;

120. Valoarea investi iei este de 530.000 lei, procentul de creditare al bncii este de 70%, iar valoarea creditului acordat de banc este de: a) b) c) d) e) 901.000 lei; 530.000 lei; 371.271 lei; 265.000 lei; 130.000 lei;

121. Valoare investi iei este de 475 000 lei, procentul de creditare este de 85%, iar valoare fondurilor proprii (aportul personal) este de: a) b) c) d) e) 71.250 lei; 546.250 lei; 403.750 lei; 475.000 lei; 237.500 lei;

122. Valoare creditului pe termen scurt este de 500 000 lei, creditul se acord pe o perioad de 5 luni, dobnda bncii este de 18%, iar dobnda aferent perioadei de creditare este de: a) b) c) d) e) 50.000 lei; 537.500 lei; 180.000 lei; 37.500 lei; 137.500 lei;

123. Valoare creditului pe termen scurt este de 530 000 lei, dobnda aferent perioadei de creditare este de 23 500 lei, iar valoarea minim a garan iilor materiale este de: a) b) c) d) e) 506.000 lei; 530.000 lei; 23.500 lei; 830.000 lei; 553.500 lei;

124. Se acord un credit n valoare de 2 000 000 lei pe termen scurt pentru o perioad de 15 zile, cu o dobnd practicat de banc de 23%, dobnda aferent perioadei de creditare este de: a) b) c) d) e) 19.167 lei; 2.019.167 lei; 1.980.833 lei; 2.000.000 lei; 2.500.000 lei;

125. Valoarea investi iei este de 380 000 lei, procentul de creditare al bncii este de 70%, iar valoarea creditului acordat de banc este de: a) b) c) d) e) 647.000lei; 114.000 lei; 380.000 lei; 280.000 lei; 266.000 lei;