Sunteți pe pagina 1din 25

EVALUAREA RISCURILOR DE IMBOLNAVIRE SI ACCIDENTARE PROFESIONALA LA LOCUL DE MUNCA: PRIMAR SOCIETATEA: CONSILIUL LOCAL STRUGARI

DESCRIEREA LOCULUI DE MUNCA LOCUL DE MUNCA: Primar in cadrul Consiliului Local Strugari PROCESUL DE MUNCA: Primarul, ca autoritate executiva, subordoneaza personalul ce ncadreaza serviciile functionale ale Primariei, organizeaza si conduce activitatea de servicii publice n scopul solutionarii hotarrilor Consiliului local municipal si a dispozitiunilor legale n vigoare. ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNCA EVALUAT MIJLOACE DE PRODUCTIE: autoturism de serviciu documente mobilier de birou

echipament de calcul (monitor, unitate de calcul, tastatura, mouse)

SARCINA DE MUNCA Primarul este ales n conditiile prevazute de Legea privind alegerile locale si are n principal urmatoarele atributiuni: a. asigura respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, a prevederilor Constitutiei, a legilor tarii, ale decretelor Presedintelui Romniei, ale Guvernului, ale actelor emise de ministere si alte autoritati ale administratiei publice centrale si ale hotarrilor Consiliului Judetean. b. asigura executarea hotarrilor Consiliului local, iar n cazul n care apreciaza ca o hotarre a acestuia este ilegala, n termen de 3 zile de la data luarii la cunostinta sesizeaza pe prefect c. poate propune Consiliului local consultarea populatiei, prin referendum, cu privire la problemele locale de interes obstesc si pe baza hotarrii Consiliului, ia masuri de organizarea acestei consultari d. prezinta Consiliului anual sau ori de cte ori este necesar, rapoarte privind starea economica si sociala a municipiului

e.

ntocmeste proiectul bugetului local si contul de ncheiere a exercitiului bugetar si le supune spre aprobarea Consiliului

f. exercita drepturile si asigura ndeplinirea obligatiilor ce revin municipiului n calitate de persoana juridica g. exercita functia de ordonator principal de credite h. verifica, din oficiu, sau la cerere, ncasarea si cheltuirea sumelor din bugetul local si comunica de ndata Consiliului cele constatate
i.

ia masuri pentru prevenirea si limitarea urmarilor calamitatilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau epizotiilor, mpreuna cu organele specializate ale statului. n acest scop poate mobiliza populatia, agentii economici si institutiile publice din cadrul municipiului, acestea fiind obligate sa execute masurile stabilite

j. asigura ordinea publica si linistea populatiei, prin intermediul gardienilor publici si cu ajutorul jandarmeriei si politiei, pompierilor si apararii civile, care au obligatia sa raspunda solicitarilor sale n conditiile legii k. ndruma si supravegheaza activitatea gardienilor publici, conform angajamentelor contractuale

l.

ia masurile prevazute de lege cu privire la adunarile publice care contravin ordinii de drept ori atenteaza la bunele moravuri, la ordinea si linistea publica

m.ia masuri de interzicerea sau suspendarea spectacolelor, reprezentatiilor sau a altor manifestari publice n. controleaza igiena si salubritatea localurilor publice si a produselor alimentare puse n vnzare pentru populatie cu sprijinul organelor de specialitate o. ia masuri pentru prevenirea si combaterea pericolelor provocate de animale
p.

asigura elaborarea regulamentului local de urbanism si a documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului si le supune spre aprobarea Consiliului local, cu respectarea prevederilor legii

q. asigura ntretinerea drumurilor publice din municipiu, implantarea semnelor de circulatie, desfasurarea normala a traficului rutier si pietonal r. supravegheaza trgurile, pietele, oboarele, locurile si parcurile de distractii si ia masuri operative pentru buna functionare a acestora s. conduce serviciile publice locale, asigura functionarea serviciilor de stare civila si autoritate tutelara, supravegheaza realizarea masurilor de asistenta si ajutor social t. ndeplineste functia de ofiter de stare civila

u. emite avize, acordurile si autorizatiile prevazute de lege


v.

elaboreaza proiectul de statut al personalului, propune structura organizatorica, numarul de personal si salarizarea acestuia spre competenta aprobare a Consiliului local

w. numeste si elibereaza din functie personalul din aparatul propriu al Consiliului local, cu exceptia secretarului. Propune Consiliului local eliberarea din functie a conducatorilor agentilor economici si institutiilor publice de interes local, care se afla sub autoritatea Consiliului local x. controleaza activitatea personalului din aparatul propriu al Consiliului local y. supravegheaza inventarierea si administrarea bunurilor care apartin municipiului Primarul ndeplineste si alte atributiuni prevazute de lege sau ncredintate de Consiliul local. Primarul deleaga viceprimarilor, prin dispozitie scrisa, emisa n 30 de zile de la validare, exercitarea unora dintre atributiile ce-i revin cu exceptia celor prevazute la literele a) - g), i), j), l), m) si u). n exercitarea atributiunilor ce-i revin, Primarul emite dispozitii scrise care devin obligatorii dupa ce sunt aduse la cunostinta persoanelor vizate. Constata ncalcarile legii si adopta masurile legale pentru nlaturarea acestora, dupa caz sesizeaza organele competente.

Suspendarea din functie ca si demiterea primarului se face n conditiile si cu respectarea legilor n vigoare. n exercitarea functiei, Primarul este ocrotit de lege. n exercitarea atributiunilor de ofiter de stare civila si de autoritate tutelara, precum si a sarcinilor ce-i revin din actele normative privitoare la recensamnt, la organizarea si desfasurarea alegerilor si a altor atributiuni stabilite prin legi, Primarul actioneaza ca reprezentant al statului, functie n care a fost ales. Primarul are obligatia de a purta semnul distinctiv de primar la solemnitati, receptii, ceremonii publice si la celebrarea casatoriilor. Convoaca lunar Consiliul local n sedinte de lucru ordinare ori de cte ori este nevoie si n sedinte extraordinare, n cazuri bine justificate. Ia act de dizolvarea Consiliului local n conditiile legii si comunica aceasta dizolvare prefectului pentru a propune Guvernului organizarea de noi alegeri. Pna la constituirea noului consiliu, rezolvarea problemelor curente ale municipiului vor fi solutionate de primar. Primarul participa obligatoriu la sedintele de lucru ale Consiliului local. n cazuri exceptionale, daca primarul refuza sau este n imposibilitatea de a exercita atributiunile ce-i revin, aceste atributiuni se exercita de catre un viceprimar.

ndeplinirea atributiunilor ce revin primarului se face si prin atributiuni delegate viceprimarilor, secretarului si directiilor de specialitate, conform cu prevederile Regulamentului de Organizare si Functionare si a actelor normative n vigoare. MEDIUL DE MUNCA Executantul isi desfasoara activitatea in program de __ ore/zi, in majoritatea timpului la interior. Pe durata programului poate fi expus la: temperaturi extreme in anotimpurile iarna si vara cand executa activitati in exteriori variatii de temperatura mai mari de 15 grade, la deplasari interior-exterior iluminare slaba zgomot in anumite zone ale societatii

FACTORII DE RISC IDENTIFICATI A. Factori de risc EXECUTANT Actiuni gresite Nefolosirea echipamentului de protectie la deplasari in cadrul sectoarelor societatii Lucrul cu foc sau fumatul in zone in care este interzis accesul cu foc Cadere la acelasi nivel prin impiedicare sau dezechilibrare, pe timpul deplasarilor pedestre Pozitii incorecte si neergonomice pe scaun, la lucrul la birou Interventii de reparatatii la echipamentul de birou, in special la partea electrica, Neinterzicerea actiunilor executate de personalul din subordine, daca prin aceste actiuni incalca cerintele de Sanatate si Securitate a Muncii

Cadere de la inaltime prin dezechilibrare, alunecare, pasire in gol, pe timpul deplasarilor la diferite cote de inaltime

Circulatia pe drumuri cu autoturismul, daca starea sa tehnica nu corespunde cu cerintele Codului Rutier

Executarea cu autovehiculul de manevre nepermise de codur rutier Neasigurarea impotriva deplasarii autovehicolului la parasirea cabinei Depasirea numarului maxim de persoane admis in cabina si angajarea in discutii cu ceilalti calatori Neasigurarea la traversarea pedestra a cailor de acces ale autovehiculelor Circulatia sub influenta bauturilor alcoolice sau in stadiul avansat de oboseala Deplasari sau stationari in zone periculase: pe caile de deplasare ale autovehiculelor, pe caile ferate sau sub sarcina mijloacelor de ridicat Omisiuni

Neaplicarea masurilor pentru combaterea actelor de abatere disciplinara sau pentru incalcare cerintelor de Sanatate si Securitate si Situatii de Urgenta

Nerespectarea programei de inspectii tehnice periodice ale autoturismului B. Factori de risc SARCINA DE MUNCA

Continut necorspunzator in rap. cu cerintele de securitate Suspendarea autoturismului in cazul penelor, folosind mijloace improvizate si neomologate Nerespectarea duratei de 10 minute pauza necesara la fiecare ora de lucru in fata monitorului Agresiune fizica sau verbala in cazul litigiilor cu alte societati sau persoane fizice atac Sarcina sub/supradimensionala in raport cu cerintele de securitate Stress psihic datorita raspunderii materiale pe care o poarta pentru functionarea societatii la obiectivele stabilite Stress psihic datorita raspunderii pe care o are pentru personalul din subordine C. Factori de risc MEDIUL DE MUNCA Factori de risc Fizic Alunecarea pe suprafete umede sau inghetate, la deplasari in sectoare Variatii mari de temperatura la deplasari Interior-exterior pe timp de iarna/vara

Calamitati naturale: seisme, trasnete, furtuni Zgomot la locul de munca in anumite zone ale societatii Iluminare artificiala cu tuburi fluorescente, si obosirea prematura a sistemului vizual pe timpul deplasarilor noapte in alte localitati Radiatii electromagnetice in camera, generate de monitorul calculatorului Factori de risc Chimic Incendiu sau explozie provocate de acumulare de gaze combustibile (datorate neetanseitatilor) locurile de munca centrala termica Gaze toxice ( gaze combustibile, monoxid de carbon) provenite din mediul specific prin care efectueaza deplasare zona centralelor termice D. Factori de risc MIJLOACE DE PRODUCTIE Factori de risc Mecanic

Lovirea de muchii sau colturi datorita neatentiei Prinderea degetelor sau obiectelor largi de vestimentatie la organele de miscare ale imprimantei Caderea peste angajat, a pieselor pozitionate instabil, in timpul deplasarilor in sectoare Fisuri sau pierderi de substanta la presiuni mari, pe timpul deplasarilor in sectoare Radiatii electromagnetice generate de functionarea monitorului Taiere, intepare la contactul cu suprafete periculoase - taietoare, intepatoare - muchii de metal, scule, etc. Accident de circulatie pe timpul deplasarilor cu masina, provocate de ceilalti participanti la trafic Prinderea degetelor sau a membrelor la piesele in miscare ale motorului, pe timpul interventiilorcu motorul pornit Obstacole aparute in scurt pe partea carosabila (gropi, lucrari nesemnalizate, carute, pietoni, etc.) Defectiuni structurale la nivelul sistemului de rulare a autoturismului, pe timpul rularii cu acesta Pozitionarea instabila a monitorului sau calculatorului si caderea pe maini sau pe picioare Obosirea sistemului vizual datorita radiatiilor electromagnetice generate de monitor

Factori de risc Termic Contact al pielii cu suprafete metalice reci, pe timpul iernii Factori de risc Electric Electrocutare prin atingere directa a cablurilor neizolate Electrocutarea datorita folosirii surselor de alimentare care nu au impamantare, sau a caror impamantare este deficienta Varsarea sau curgerea lichidelor pe aparatura electrica

UNITATEA Consiliul Local Strugari LOCUL DE MUNCA: Primar Componenta Factori de risc sistemului de identificati munca

FISA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCA

NUMAR PERSOANE EXPUSE ____________

DURATA EXPUNERII _____________ ECHIPA DE EVALUARE : ________________________________________________________________________ Forma concreta de manifestare a factorului de risc (desciere, parametri) Consecinta maxima previzibila Clasa de gravitate Clasa De probabilitate Nivel de risc

EXECUTANT

Actiuni gresite

1. Nefolosirea echipamentului de protectie la deplasari in cadrul sectoarelor societatii 2. Lucrul cu foc sau fumatul in zone in care este interzis accesul cu foc 3. Cadere la acelasi nivel prin impiedicare sau dezechilibrare, pe timpul deplasarilor pedestre 4. Pozitii incorecte si neergonomice pe scaun, la lucrul la birou 5. Interventii de reparatatii la echipamentul de birou, in special la partea electrica, 6. Neinterzicerea actiunilor executate de personalul din subordine, daca prin aceste actiuni incalca cerintele de Sanatate si Securitate a Muncii 7. Cadere de la inaltime prin dezechilibrare, alunecare, pasire in gol, pe timpul deplasarilor la diferite cote de inaltime 8. Circulatia pe drumuri cu autoturismul, daca starea sa tehnica nu corespunde cu cerintele Codului

Inv. Gr. III DECES ITM 3-45 zile ITM 3-45 zile DECES DECES DECES DECES

4 7 2 2 7 7 7 7

1 1 2 3 1 1 1 1

2 3 2 2 3 3 3 3

Rutier 9. Executarea cu autovehiculul de manevre DECES nepermise de codur rutier 10. Neasigurarea impotriva deplasarii Inv. autovehicolului la parasirea cabinei gr. II
Componenta sistemului de munca Factori de risc identificati Forma concreta de manifestare a factorului de risc (desciere, parametri) Consecinta maxima previzibila

7 5
Clasa de gravitate

2 1
Clasa De probabilitate

4 3
Nivel de risc

EXECUTANT

11. Depasirea numarului maxim de persoane admis in cabina si angajarea in discutii cu ceilalti calatori 12. Neasigurarea la traversarea pedestra a cailor de acces ale autovehiculelor 13. Circulatia sub influenta bauturilor alcoolice sau in stadiul avansat de oboseala 14. Utilizarea telefonului in timpul conducerii autovehicolului. 15. Deplasari sau stationari in zone periculase: pe caile de deplasare ale autovehiculelor, pe caile ferate sau sub sarcina mijloacelor de ridicat Omisiuni 16. Neaplicarea masurilor pentru combaterea actelor de abatere disciplinara sau pentru incalcare cerintelor de Sanatate si Securitate si Situatii de Urgenta 17 Nerespectarea programei de inspectii tehnice periodice ale autoturismului SARCINA DE Continut 1. Suspendarea autoturismului in cazul penelor, MUNCA necorspunzator in folosind mijloace improvizate si neomologate rap. cu cerintele de securitate 2. Nerespectarea duratei de 10 minute pauza necesara la fiecare ora de lucru in fata monitorului 3. Agresiune fizica sau verbala in cazul litigiilor cu

Actiuni gresite

DECES DECES DECES DECES DECES DECES

7 7 7 7 7 7

1 2 1 2 2 1

3 4 3 4 4 3

DECES Inv. Gr. III ITM 3-45 zile ITM

7 4

1 1

4 2

2 3

3 3

2 3

alte societati sau persoane fizice atac

45-180 zile

Componenta sistemului de munca

Factori de risc identificati

Forma concreta de manifestare a factorului de risc (desciere, parametri)

Consecinta maxima previzibila

Clasa de gravitate

Clasa De probabilitate

Nivel de risc

Sarcina 4. Stress psihic datorita raspunderii materiale pe sub/supradimensi care o poarta pentru functionarea societatii la onala in raport cu obiectivele stabilite cerintele de securitate 5. Stress psihic datorita raspunderii pe care o are pentru personalul din subordine MEDIUL DE Factori de risc 1. Alunecarea pe suprafete umede sau inghetate, la MUNCA Fizic deplasari in sectoare 2. Variatii mari de temperatura la deplasari Interiorexterior pe timp de iarna/vara 3. Calamitati naturale: seisme, trasnete, furtuni 4. Zgomot la locul de munca in anumite zone ale societatii 5. Iluminare artificiala cu tuburi fluorescente, si obosirea prematura a sistemului vizual pe timpul deplasarilor noapte in alte localitati 6. Radiatii electromagnetice in camera, generate de monitorul calculatorului Factori de risc 7. Incendiu sau explozie provocate de acumulare de Chimic gaze combustibile (datorate neetanseitatilor) locurile de munca cazane alimentate cu gaze combustibile 8. Gaze toxice ( gaze combustibile, monoxid de carbon) provenite din mediul specific prin care efectueaza deplasare zona cazanelor MIJLOACE Factori de risc 1. Lovirea de muchii sau colturi datorita neatentiei

ITM 45-180 zile

ITM 45-180 zile ITM 3-45 zile ITM 3-45 zile DECES ITM 3-45 zile ITM 3-45 zile ITM 3-45 zile DECES ITM 45-180 zile ITM

3 2 2 7 2 2 2 7 3 2

4 2 2 1 3 3 2 1 2 2

3 2 2 3 2 2 2 3 2 2

DE PRODUCTIE
Componenta sistemului de munca

Mecanic

3-45 zile

Factori de risc identificati

Forma concreta de manifestare a factorului de risc (desciere, parametri)

Consecinta maxima previzibila

Clasa de gravitate

Clasa De probabilitate

Nivel de risc

MIJLOACE DE PRODUCTIE

Factori de risc 2. Prinderea degetelor sau obiectelor largi de ITM Mecanic vestimentatie la organele de miscare ale imprimantei 3-45 zile 3. Caderea peste lucrator, a pieselor pozitionate instabil, in timpul deplasarilor in sectoare 4. Fisuri sau pierderi de substanta la presiuni mari, pe timpul deplasarilor in sectoare 5. Radiatii electromagnetice generate de functionarea monitorului 6. Taiere, intepare la contactul cu suprafete periculoase - taietoare, intepatoare - muchii de metal, scule, etc. 7. Accident de circulatie pe timpul deplasarilor cu masina, provocate de ceilalti participanti la trafic 8. Prinderea degetelor sau a membrelor la piesele in miscare ale motorului, pe timpul interventiilor la autoturism cu motorul pornit 9. Obstacole aparute in scurt pe partea carosabila (gropi, lucrari nesemnalizate, carute, pietoni, etc.) 10. Defectiuni structurale la nivelul sistemului de rulare a autoturismului, pe timpul rularii cu acesta 11. Pozitionarea instabila a monitorului sau calculatorului si caderea pe maini sau pe picioare 12. Obosirea sistemului vizual datorita radiatiilor electromagnetice generate de monitor Factori de risc 13. Contact al pielii cu suprafete metalice reci, pe Inv. gr. II ITM 45-180 zile ITM 3-45 zile ITM 3-45 zile DECES Inv. Gr. III ITM 45-180 zile DECES ITM 3-45 zile ITM 3-45 zile ITM

2 5 3 2 2 7 4 3 7 2 2 2

2 1 2 2 3 2 2 3 1 2 2 2

2 3 2 2 2 4 3 3 3 2 2 2

Termic timpul iernii 3-45 zile Factori de risc 14. Electrocutare prin atingere directa a cablurilor DECES Electric neizolate
Componenta sistemului de munca Factori de risc identificati Forma concreta de manifestare a factorului de risc (desciere, parametri) Consecinta maxima previzibila

Clasa de gravitate

Clasa De probabilitate

Nivel de risc

MIJLOACE DE PRODUCTIE

Factori de risc 15. Electrocutarea datorita folosirii surselor de DECES Electric alimentare care nu au impamantare, sau a caror impamantare este deficienta 16. Varsarea sau curgerea lichidelor pe aparatura ITM electrica 3-45 zile

7 2

1 2

3 2

REPREZENTAREA GRAFICA A PONDERII COMPONENTELOR SISTEMULUI DE MUNCA Loc de munca: Primar 36.95 % -- EXECUTANT 10.86 % -- SARCINA DE MUNCA 17.39 % -- MEDIUL DE MUNCA 34.78 % -- MIJLOACE DE PRODUCTIE Nivel global de risc: 2.87 %

executant sarcina de munca mediul de munca mijloace de productie

INTERPRETAREA REZULTATELOR SI CONCLUZIILE EVALUARII PENTRU LOCUL DE MUNCA: Primar Nivelul de risc global calculat pentru locul "Primar" este 2.87 %, valoare ce il incadreaza in categoria locurilor de munca cu nivel de risc mediu. Rezultatul este sustinut de "Fisa de evaluare a locului de munca", din care se observa ca din totalul de 46 factori de risc identificati, 13.04 % ( 6 ) depasesc ca nivel partial de risc valoarea 3, incadrandu-se in

categoria nivelelor de risc mari, putand avea consecinte ireversibile asupra executantului. Pentru acesti factori s-a intocmit fisa de masuri anexata. In ceea ce priveste repartitia factorilor de risc pe sursele generatoare, situatia se prezinta dupa cum urmeaza:

36.95 % sunt factori proprii EXECUTANT 10.86 % sunt factori proprii SARCINA DE MUNCA 17.39 % sunt factori proprii MEDIUL DE MUNCA 34.78 % sunt factori proprii MIJLOACE DE PRODUCTIE

Din analiza "Fisei de evaluare a locului de munca" se constata ca gravitatea maxima a 52.17 % ( 24 ) dintre factorii de risc identificati prezinta un nivel de gravitate maxima ce poate avea consecinte ireversibile asupra executantului (deces sau invaliditate).

FISA DE MASURI SPECIFICE PROPUSE PENTRU LOCUL DE MUNCA: Primar Respectarea codului rutier, conduita preventiva in trafic Evitarea vorbitului la telefon in timpul conducerii autovehicolului daca este cazul oprirea autovehicolului pana la terminarea convorbirii

Purtarea echipamentului de protectie atunci cand se deplaseaza la locurile de munca cu riscuri specifice sector tehnic Control medical periodic Testare psihologica periodica Evitarea lucrului peste program Impartirea sarcinilor in asa fel ca sa nu existe suprasolicitare psihica Mentinerea cailor de acces libere, curate, indepartarea ghetii pe timp de iarna, indepartarea apei de pe podele dupa curatat Folosirea de echipamente electrice fara improvizatii Defectiunile la echipamentele electrice vor fi remediate numai de catre personal calificat Imprejmuirea zonelor periculoase, semnalizarea de securitate Respectarea prevederilor legislatiei de securitate si sanatate in munca in vigoare