Sunteți pe pagina 1din 11

Universit atea Dun rea de Jos Fa cul t atea de Aut omat ic , C al cu l at oare, Ingin eri e El ect ric Sp ecializar

ea C alculatoare

i Electroni c

Proiect Proiectarea Bazelor de Date

Tema proiectului: Gestiunea unei farmacii

ndrumator: Munteanu D. Student: gerban Geanina Veronica Grupa: 22c32

-2012-

Parte teoretic

1. Tema proiectului
Gestiunea unei farmacii.

2. Analiza problemei
Pentru nceput se vor explica termenii din proiect i se vor adapta la context. i p strarea i eliberarea

Gestiune. Administrare a bunurilor unei farmacii. R spunderea medicamentelor, ansamblu de opera ii privind primirea, p strarea medicamentelor n vederea administr rii lor.

Farmacie. Acest termen are de o potriv 2 n elesuri. n primul rnd este tiin a care se ocup cu problemele prepar rii, p str rii, controlului i distribuirii medicamentelor. n al doilea sens al s i reprezint un loc special amenajat n care se p streaz , se distribuie, se vnd i uneori se prepar medicamentele.

2.1. Scopul proiectului


Acest proiect i propune s trateze urm toarele: Eviden a medicamenteleor dintr-o farmacie, administratorul farmaciei poate s adauge, modifice i caute medicamentele din baza de date. Atunci cnd un client vine s cumpere un medicament, acesta se va re ine n baza de date mpreun cu medicamentul cump rat. nregistrarea re etelor eliberate nregistrarea tuturor vnz rilor efectuate

2.2.

Clasificarea produselor farmaceutice

1. Dup modul de formulare: a. Medicamente oficinale sunt medicamente nscrise n Farmacopeea Romn X, au o formulare i compozi ie bine definit . Modul de preparare este indicat tot n Farmacopeea Romn X. b. Medicamente magistrale sunt medicamentele realizate n farmacii pe baza unei re ete individuale. c. Medicamente industriale. 2. Dup modul de administrare: a. Medicamente de uz intern (PER ORAL). b. Medicamente de uz extern. 3. Dup ac iunea farmaco dinamic se mpart n grupe farmaco terapeutice. Exemple: Analgezice, Antianginoase, Antidepresive, etc. 4. Dup natura excipientului:

a. b. c. d.

Medicamente de consisten solid comprimate, capsule, pulberi, granulate, ovule i supozitoare. Medicamente de consisten semisolid unguente, creme, geluri. Medicamente de consisten lichid solu ii, siropuri, suspensii, tincturi. Medicamente de consisten gazoas aerosoli.

5. Dup natura substan ei active medicamentele pot fi: a. b. c. Medicamente naturale spirulina, uleiul de peste, biterul suedez, uleiul de c tin . Medicamente semisintetice ce se ob in plecnd de la o substan natural ce se supune unei prelucr ri chimice, astfel modificndu-se formula de baz . Medicamente sintetice ob inute numai prin sintez chimic , marea majoritate a medicamentelor.

6. Dup modul de administrare medicamentele se mpart n: a. Medicamente cu ac iune sistemic = general sunt cele la care substan a activ ajunge n snge, se administreaz per oral (digestiv). Medicamentele care se administreaz parenteral (injectabile i perfuzabile). Medicamentele care se administreaz pe cale respiratorie (aerosoli). Medicamente cu ac iune local = de uz extern unguente, solu ii de uz extern, creme, colutorii, pensula ii. n general n aceast categorie intr medicamentele care se aplic pe piele i pe mucoase (nazal , bucal , vaginal , auricular , ocular ).

b.

2.3.

Modul de eliberare a medicamentelor


Cu re et F r re et medical sau prescrip ie medical . Denumirea

Re eta se mai nume te recept sau ordonan vine din cuvntul latin recipio = a primi, a lua.

Re eta este un document redactat de medic prin care se adreseaz farmacistului sau asistentului de farmacie s elibereze pacientului medicamentele, instrumentele sau aparatura medical . Reprezint un mijloc de coresponden intre medicul care a consultat bolnavul, a stabilit diagnosticul i a indicat tratamentul i cel care elibereaz .

2.4.

Modul de taxare a re etei


Integral Compensat (70%, 65%) Gratuit (compensat 100%)

2.5. Baza de date pentru farmacie va con ine:


Informa ii despre medicamente: - Denumire - Numele producatorului medicamentului - Natura substan elor medicamentelor (dac sunt naturale sau sintetice) - Natura excipientului, sau sub ce form se afla medicametul (daca sunt solide, lichide sau gazoase) - n ce cantitate se g sesc n farmacie - Pre ul medicamentului ( 1 unitate reprezint o cutie, indiferent dac acesta con ine mai multe comprimate, pliculete, etc) Informatii despre clien ii farmaciei: Numele clientului Prenumele Varsta Sexul

Informa ii despre re etele eliberate: Clientul caruia i s-a eliberat Unitatea care a emis re eta Numele celui care a emis re eta Diagnosticul dat clientului Localitatea Tipul de re et (daca este compensat sau nu) Data la care s-a eliberat re eta

Informa ii despre vnz rile efectuate: Cantitatea in care s-a vndut medicamentul Data vnz rii Valoarea fiec rei vnz ri

3. Specificarea cerin elor


Aplica ia dezvoltat trebuie s permit : Introducerea datelor. y y Se permite introducerea de medicamente, pentru fiecare medicament introdus se completeaz mai multe cmpuri. Se permite introducerea de clien i, adaugarea unui nou client se face n momentul n care se face o vnzare in baza unei re ete iar clientul nu este deja nregistrat. Pentru ad ugarea unui nou client se completeaz mai multe cmpuri.

Editarea datelor. y Se permite editarea numai n cazul medicamentelor i al clien ilor.

nregistrarea unei vnz ri implic automat completarea datelor cu privire la vnz ri, iar n cazul n care vnzarea este f cut n baza unei re ete se completeaz cmpurile necesare.

4. Proiectarea la nivel conceptual (diagrama entitate-leg tur )

natura substantei producator denumire codm

natura excipientului stoc codb pre

Bon

Medicamente

datav

doz
Medicament e din re et Vnzare

codv cantitate

codc codr emitent nume_emitent vrst diagnostic data_eliber rii localitate tip_re et sex

Re et

Client

nume prenume

5. Proiectarea la nivelul logic (schema bazei de date rela ionale)


MEDICAMENT [codm, den, producator, nat_subst,, nat_excipient, stoc, pret] CLIENT [codc, nume, prenume, varsta, sex] RETETA [codr, codc, emitent, nume_e, diagnostic, localitate, tip_reteta, data_eliberarii] MEDICAMENT/RETETA [codr, codm , doza] VANZARE [codv, codm, codr, cantitate] BON [codb, codv, datav, total_plata]

6. Descrierea aplica iei


Aplica ia gestioneaz medicamentele dintr-o farmacie, clien ii care au achizi ionat medicamente n baza unei re ete i re etele n baza c rora s-au eliberat medicamente i vnz rile efectuate.

Afisarea medicamentelor. Se poate realiza cautarea, stergerea sau actualizarea unui medicament.

Adaugarea unui medicament.Pentru a se adauga un nou medicament se completeaza campurile si se actioneaza butonul Adaugare.

Afi area clien ilor. Se afi eaz , caut , sterg sau actualizeaz clien ii.

Ad ugarea unui nou client. Pentru a se ad uga un nou client se completeaz cmpurile ac ioneaz butonul Adaugare.

i se

nregistrarea unei vnz ri se realizeaz n func ie de tipul vnz rii, dac este sau nu n baza unei re ete. Dac vnzarea se realizeaz n baza unei re ete se tine cont i de tipul re etei, acesta poate fi compensat , gratuit sau necompensat .

Bibliografie http://docs.oracle.com/javase/tutorial/ http://www.casmm.ro/?page=96

S-ar putea să vă placă și