Sunteți pe pagina 1din 2

Corectarea operatiunilor eronate In cadrul activitatii desfasurate de societatile comerciale, din diverse motive, unele fiind legate de proasta

comunicare intre departamente, pot exista situatii in care anumite operatiuni nu au fost inregistrate in contabilitate la momentul efectuarii lor sau au fost inregistrate gresit. Veniturile sau cheltuielile inregistrate eronat sau omise se inregistreaza in contabilitate la data constatarii lor. Corespunzator se corecteaza si rezultatul fiscal al perioadei fiscale careia ii apartin erorile respective. Corectarea erorilor din anul curent Daca constarea erorii are loc in acelasi an in care s-a produs eroarea, corectarea se face pe seama rezultatului curent. Inregistrarea se face cu intarziere in venituri sau in cheltuieli, dupa caz , tinand seama de continutul economic al erorii. Regularizarea impozitului pe profit se face pe cumulat in trimestrul in care s-a constat eroarea, cu consecintele fiscale de rigoare, in functie de influentele in baza impozabila aferenta impozitului pe profit. De exemplu, daca s-a omis descarcarea de gestiune pentru marfa vanduta, corectiile sunt efectuate pe seama cheltuielilor (clasa 6) 607 = 371 ? Cheltuieli privind marfurile" ? Marfuri" si concomitent regularizarea impozitului pe profit 691 = 441 ? Cheltuieli cu impozitul pe profit" ? Impozitul pe profit/venit" Corectarea erorilor din anii anteriori anului curent Pentru orice an anterior anului fiscal curent, regularizarea obligatiilor de plata suplimentare de plata sau de rambursat de la bugetul general consolidat, se efectueaza pe baza declaratiei anuale rectificative privind impozitul pe profit cod 101. In contabilitate corectarea erorilor aferente perioadei precedente se face pe seama rezultatului reportat, utilizand contul 1174 ? Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile? Contul 1174 ? Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile? Acesta este un cont . bifunctional prin care se inregistreaza: in credit: rezultatul favorabil provenit din corectarea erorilor contabile in corespondenta cu conturile 371, 378, 411, 461, 4282, 4428; in debit: rezultatul nefavorabil provenit din corectarea erorilor contabile in corespondenta cu conturile 371, 378, 280, 281, 301 la 303, 361, 371, 401, 4281, 4381, 4481, 4428. Soldul debitor al contului 1174 reprezinta pierderea nerecuperata, iar soldul creditor, profitul nerepartizat. Exemplu Firma X SRL deruleaza activitate de import gresie si faianta si comercializare a acestora pe piata interna. Departamentul financiar contabil a constatat in anul 2007 ca in anul 2006 s-a descarcat eronat gestiunea de marfuri, inregistrand costul marfurilor la o suma totala de 4.800.000 lei (rulaj total cont 607), corect fiind 4.720.000 lei. Acest fapt presupune ca baza de impozitare a profitului datorat bugetului general consolidat pentru anul fiscal 2006 a fost diminuata cu suma de 80.000 lei. Acestei sume ii corespunde o diferenta suplimentara de impozit pe profit datorat bugetului general consolidat in suma de 12.800 lei (80.000 lei x 16%). Inregistrarile contabile pe care trebuie sa le efectuati sunt: Corectarea descarcarii eronate a valorii marfurilor: 371 = 117 480.000 lei ? Marfuri? ? Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile? Cheltuiala cu impozitul pe profit reprezentand diferenta suplimentara de plata: 1174 = 441 12.800 lei ? Rezultatul reportat provenit din ? Impozitul pe profit/venit" corectarea erorilor contabile? Virarea diferentei suplimentare de plata: 441 = 5121 12.800 lei ? Impozitul pe profit/venit " ? Conturi la banci in lei" Deoarece,ca urmare a efectuarii acestei corectii, rezulta o suma suplimentara de plata a impozitului pe profit, veti datora si accesoriile aferente (majorari, dobanzi, penalitati) pentru intarzierea la plata. Orice neinregistrare a accesoriilor in exercitiul financiar in care s-au produs, duce la incalcarea principiului independentei si la incalcarea principiului prudentei. Ca recomandare, este de preferat a se inregistra accesoriile in contabilitate dupa introducerea declaratiei rectificative pentru 101 in baza de date a organului fiscal, deoarece in acest moment

accesoriile vor fi calculate si generate automat si nu mai apar diferente intre evidenta dvs. si fisa de platitor. Va recomandam sa efectuati plata accesoriilor numai dupa ce veti consulta fisa analitica pe platitor, astfel incat sa preluati corect sumele, iar prin ordinul de plata pe care il veti emite, sa generati corect suma. accesoriile calculate prin fisa de platitor se inregistreaza prin formula: 1174 = 4481 200 lei ? Rezultatul reportat provenit din ? Alte datorii fata de bugetul statului" corectarea erorilor contabile? Virarea diferentei suplimentare de plata: 4481 = 5121 200 lei ? Alte datorii fata de bugetul statului" ? Conturi la banci in lei" Dupa efectuarea acestor inregistrari de corectare a erorii, contul 1174 va prezenta un sold creditor in suma neta de 67.000 lei , suma care reprezinta profit net. Repartizarea acestui profit se face in conformitate cu decizia Adunarii generale a asociatilor/actionarilor.