Sunteți pe pagina 1din 1

CENTRUL FINANCIAR NR.

10
SCOALA NR.10 TECUCI
PROCES VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
NR.............. DIN...............................

Privind lucrarea Achizitionarea cazan centrala termica la Scoala nr.10


Tecuciexecutata in cadrul contractului nr.431 din 19.10.2011, incheiat intre Centrul financiar
nr.10 Tecuci si S.C. Dramon99 SRL Tecuci .
1. Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr.......................... eliberata de Primaria
Tecuci la ............................................. cu valabilitate pana la ..........................................
2. Comisia de receptie a fost formata din :
Presedinte Coman Florin, director la Scoala nr.10 Tecuci
Membru...................................................................
Membru...................................................................
Membru...................................................................
3. Au mai participat la receptie : S.C. Dramon 99 SRL Tecuci- director Dragomir
Gabriela-Monica si Neacsu Sorin- responsabil tehnic
4. Constatarile comisiei de receptie : Lucrarile cuprinse in contract sunt finalizate
5. Comisia de receptie , in urma constatarilor facute, propune :
-SE ADMITE RECEPTIA
6. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin :
LUCRARILE SUNT FINALIZATE
7. Comisia de receptie recomanda urmatoarele :
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
8. Prezentul proces verbal la terminarea lucrarilor s-a incheiat in 2 ( doua) exemplare
originale.
Comisia de receptie :
1. Presedinte Coman Florin ............................
2. Membrii - .........................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................

S-ar putea să vă placă și