P. 1
Fundatie

Fundatie

|Views: 207|Likes:
Published by pixxxxx

More info:

Published by: pixxxxx on Mar 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/18/2015

pdf

text

original

Manualul tehnic al sistemului de construct ii

,

EUROMAC 2
executarea unei fundat ii ,

S.C. Eco H ome Sistem S.R.L.
R.Com.: J/40/31/2004 - CUI: RO 16029348 IBAN: RO85RNCB0069097743890001 -BCR Suc. LIBERTÃÞII ADRESA: Bucureºti, sector 5, str. Nãsãud 97 CONTACT: tel: 0730 669 233, 0727 190 567, 0788 225 750, www.eco-home.ro; e-mail: contact@eco-home.ro

sector 5. 0788 225 750. www. cantitatea de energie folositã în perioada de exploatare pentru încãlzire ºi pentru climatizare sã fie cît mai micã ºi în consecinþã emisiile de gaze de ardere sã fie minime. ventilaþie. Existã expresiile "cît costã o casã" ºi "cît mã costã o casã". economice. Nãsãud 97 CONTACT: tel: 0730 669 233. eficentã ºi preia experienþa a 2. panouri fotovoltaice sau alte sisteme generatoare de energie o astfel de construcþie poate fi încadratã în S. Eco Home Sistem srl doreºte sã ofere. str. sau poate sã fiþi cu un pas înaintea tuturor.R. obligatoriu din anul 2011.ro conceptul european de “casã de energie plus”. . ceea ce nu oferã nici unul dintre celelalte sisteme de construcþii. casã ecologicã. eficiente. 3. sunt mici pe perioada de viaþã a construcþiei. În primul caz avem costul construcþiei în cel de-al doilea caz avem costul construcþiei ºi costurile de exploatre ale acelei construcþii. rapid ºi simplu de realizat.: J/40/31/2004 . Eco H ome Sistem S. Ce alegeþi? Imposibilitatea suportãrii cheltuielilor energetice ºi de întreþinere? . ranforsate expandat economicã.ro. Prin mãsuri suplimentare.L. reparaþii. sistem pentru care oferim consiliere. menþinere condiþiilor de viaþã optime etc. realizatã cu cofraje înglobate dale de placã ºi acoperiº termoizolante din polistiren ignifugat este ecologicã. planºee ºi acoperiº din polistiren ignifugat expandat EUROMAC2 Societatea noastra. O casã ieftinã este o casã ale cãrei costuri de realizare plus costurile de exploatare.. economicã ºi eficientã. ECO Care ar trebui sã fie elementele care dau o astfel de caracteristicã unei construcþii? 1. DE CE? Pentru cã reducerile la costurile consumurilor energetice vor fi de cel puþin 50% ºi pot ajunge ºi la 85%. LIBERTÃÞII ADRESA: Bucureºti. 0727 190 567. încãlzire. Construcþia sã fie realizatã din materiale care prin producere ºi punere în operã nu afecteazã mediul. ºi uºor o construcþie de acest tip poate fi încadratã la clasa energeticã “A”. Mulþi abuzeazã de cuvîntul caracterizînd o construcþie. în domeniul construcþiilor..C.FUNDAÞIA UNEI CASE 3E Este o construcþie ecologicã. este cea mai înaltã tehnologie care permite realizarea de construcþii ecologice.eco-home. curate. Execuþia construcþiei sã se facã în t imp scurt ºi fãrã deºeu r i nereciclabile. proiectare ºi/sau execuþie este paºaportul unei construcþii pentru Certificatul de Performanþã Energeticã. înglobate pentru pereþi.CUI: RO 16029348 IBAN: RO85RNCB0069097743890001 -BCR Suc.Com. R. Construþia (pierdute). Exploatarea economicã. Construcþile sunt cu anvelopare termicã ºi fonicã corectã ºi completã. e-mail: contact@eco-home. Criza pe care o traversãm nu-i va afecta aºa mult pe posesorii construcþiilor cu tehnologia propusã de noi. economicã ºi eficientã la realizare ºi în mod deosebit în exploatare realizatã din componente termoizolante. climatizare. Sistemul EUROMAC2.

www.R. Pentru o construcþie obiºnuitã P sau P +1E se apeleazã cel mai adesea la o fundaþie de tip grinda continuã care este formatã dintro talpã. Orice tip de construcþie va trebui sã asigure securitatea ºi condiþiile de folosire impuse de cerinþele beneficiarului ºi de reglementãrile din domeniu.peste 33 de ani de construcþii cu sistemul EUROMAC2 în Europa. Este pãcat cã numãrul acestora din urmã este mare iar ceea ce au pãþit nu este cunoscut. studiul geotehnic. tocmai. 0788 225 750. proiectare. Numai o informare corectã ºi cît mai temeinicã însoþitã de o consiliere onestã poate duce la un rezultat favorabil beneficiarului. ºi el este acela care în final plãteºte pentru o casã ºi pentru costurile unei case.C. Pentru terenuri de fundare dificile sau pentru construcþii cu subsol. a celui mai îndreptãþit la o soluþie corectã avînd în vedere cã o construcþie se realizeazã pe banii acestuia S. str. Ce tip de fundaþie recomandaþi pentru o casã de dimensiuni medii P+1E? Realizarea unei construcþii este o activitate complexã ºi responsabilã.CUI: RO 16029348 IBAN: RO85RNCB0069097743890001 -BCR Suc. din nordul pînã în sudul Europei. o parte din ea fiind ascunsã ºi este acea parte care susþine întreaga construcþia realizînd transmiterea solicitãrile de la structurã la teren. nu vor sã recunoascã aceste probleme.eco-home. execuþie ºi exploatare sunt supuse unor norme foarte stricte care sunt rezultatul unor experienþe îndelungate ºi au menirea. configuraþia construcþiei care trebuie realizatã ºi normele pentru zona unde se realizeazã construcþia. din orgoliu. Pentru alþi beneficiari aceste mituri au fost deja spulberate dar plãtesc pentru aceasta. Cum este bine? Ce trebuie sã urmãrim atunci cînd vrem sã ne construim. 1.: J/40/31/2004 .L.ro. Prin norme este stabilitã zona seismicã ºi solicitãrile specifice amplasamentului construcþie precum ºi adîncimea minimã de fundare datã de cota de îngheþ. Tipul fundaþiei ºi dimensionarea acesteia este strict legat de informaþiile date de ridicarea topograficã. Þinînd cont de aceste cerinþe se alege tipul fundaþie ºi se dimensioneazã. sector 5. Nãsãud 97 CONTACT: tel: 0730 669 233. În perioada aceasta s-au realizat circa 60 000 de construcþii.ro . calculul de rezistenþã. se foloseste de cele mai dese ori fundaþia de tip radier. LIBERTÃÞII ADRESA: Bucureºti. e-mail: contact@eco-home. Eco H ome Sistem S. Baza unei construcþii este fundaþia. de a realiza o construcþie sigurã ºi eficientã.Com. Se ºtie cã unii dintre beneficiarii pãþiþi ºi care au probleme datoritã sfatului "unui meºter priceput". sã achiziþionãm sau sã reabilitãm termic o casa pentru a plãti preþul corect? Printre viitorii beneficiari circulã o serie de mituri privind anumite secrete care pot aduce un preþ mic al caselor. R. elevaþie ºi o placã de cotã zero. 0727 190 567. Sunt foarte importante absolut toate elementele constitutive ale unei construcþii privind securitate ºi eficienþa acesteia. Toate etapele pornind de la stabilirea cerinþelor.

LIBERTÃÞII ADRESA: Bucureºti. Enumeraþi etapele realizãrii fundaþiei. De multe ori stratul de sol înlãturat este sol vegetal. prin putrezire sau degradare au un efect negativ asupra construcþiei ºi a terenului care va fi cuprins sub aceasta. e-mail: contact@eco-home.CUI: RO 16029348 IBAN: RO85RNCB0069097743890001 -BCR Suc. Dacã este inpropriu pentru un strat vegetal sau în exces.C.: J/40/31/2004 . Trasarea O operaþiune de foarte mare importanþã care trebuie fãcutã cu responsabilitate deoarece se stabileºte pozitia exacta pe teren a construcþie. str. S. www.ro. acesta va fi transportat într-un depozit autorizat pentru astfel de materiale. acesta fiind responsabil pentru proiectarea ºi corecta realizare.ro În baza mãsurãtorilor se vor stabili repere fixe atît în plan orizontal cît ºi vertical la care se vor raporta cotele viitoarei construcþii. Aceste repere vor fi legate de elemente fixe în teren care nu pot suferi . sector 5.R. Eco H ome Sistem S.i conform planului de amplasament. pot saºeza corect construcþia în teren ºi pot sã stabileascã ºi cota “zero”. Decopertarea Prin aceastã operaþiune se înlãturã stratul de la suprafaþa solului.L. Nãsãud 97 CONTACT: tel: 0730 669 233. Suprafaþa decopertatã va fi suficient de mare pentru cuprinderea amprentei viitoarei construcþii. conform proiectului. 0727 190 567. a unei construcþii. pentru refacerea stratului vegetal. Persoanele cele mai autorizate pentru aceastã operaþiune sunt topografii care folosind instrumente specializate.Com. R. care poate fi folosit.Inginerul proiectant este cel care analizeazã ºi alege cea mai eficientã ºi economicã fundaþie. care conþine de cele mai multe ori resturi vegetale sau alte materiale care. în timp. la finalizarea lucrãrilor. 2.eco-home. 0788 225 750. adicã nivelul plãcii de parter.

ro . Sãpãtura În baza marcajelor stabilite în urma trasãrii se executã ºanþurile pentru fundaþie sau pentru demisol-subsol.C. str.eco-home. 0727 190 567.ro.R. S. ºanþurile pentru fundaþie venind în ajutorul celui care va executa aceastã sãpãturã. executarea sãpãturii ºi turnarea tãlpii fundaþiei sau a radierului trece o perioadã mai mare de timp.L. În cazul în care între Aceastã etapã se va încheia printru proces verbal care va consemna faza.CUI: RO 16029348 IBAN: RO85RNCB0069097743890001 -BCR Suc.Com.: J/40/31/2004 .modificari pe perioada de execuþie ºi pot fi uºor accesate. e-mail: contact@eco-home. Nãsãud 97 CONTACT: tel: 0730 669 233. cu semnãturile celor care trebuie sã confirme calitatea ºi integritatea lucrãrii executate. LIBERTÃÞII ADRESA: Bucureºti. 0788 225 750. sector 5. Raportat la aceste repere se vor baliza axele construcþiei ºi se va trasa în teren. de obicei cu var. www. ultimii 10 cm de sãpãturã se vor face înainte de turnarea acestora. R. Eco H ome Sistem S. Cel mai adesea aceasta se executã mecanizat dupã care se fac manual corecþiile.

cu surparea malurilor sãpãturii. str.C. Nãsãud 97 CONTACT: tel: 0730 669 233.ro . în baza cãruia s-a realizat proiectul de rezistenþã.ro. Pentru mãsurile care trebuie luate pentru a se ajunge la calitatea sãpãturii impusã de normative. sector 5. Eco H ome Sistem S. Executarea fundaþiei Dupã executarea sãpãturii ºi luarea mãsurilor de protecþie care se impun se va aºeza stratul de rupere a capilaritãþii ºi se va turna.Pentru a nu apare probleme. betonul de egalizare pe fundul sãpãturii acesta avînd rolul de a asigura suportul pentru montarea armãturii ºi impermeabilizarea împotriva pierderii laptelui de ciment. R. în caz contrar acesta va stabili S.L. aspectul acesteia va fi analizat de cãtre geotehnician care prin proces verbal va confirma cã terenul corespunde studiului geotehnic. LIBERTÃÞII ADRESA: Bucureºti. 0727 190 567. www. 0788 225 750. în ultima variantã se realizeazã ºi o izolaþie termicã pe talpa fundaþiei. e-mail: contact@eco-home. Dupã executarea sãpãturii.R.: J/40/31/2004 .Com. dacã este prevãzut. se preferã executarea armãturii pentru grinzile de fundaþie înainte. ºanþurile sãpãturii pot fi cãptuºite cu folie impermiabilã sau cu polistiren decalibrat.eco-home. terenurile dificile în care poate apãrea pierderea laptelui de ciment.CUI: RO 16029348 IBAN: RO85RNCB0069097743890001 -BCR Suc. acestea fiind montate cît mai rapid posibil ºi se toarnã betonul.

Eco H ome Sistem S. 0727 190 567. ori aduse prefabricate de la un producãtor specializat. Acesta va trebui sã elibereze un certificat de calitate cu rezultatul probelor de laborator pentru oþelul folosit ºi de asemenea sã existe ºi documentele care sã stabileascã originea ºi trasabilitatea pentru oþelul beton. LIBERTÃÞII ADRESA: Bucureºti. Pentru creºterea rapiditãþii ºi pentru o calitatei superiorã este preferabil ca cel puþin elementele de tip etrier sã fie fasonate de cãtre un producãtor specializat. De aceastã verificare depinde alinierea ºi plasarea corectã a petrecerilor pentru asigurarea corectitudinei continuitãþii armãrii pe verticalã. Se va turna betonul de calitatea ºi la parametrii celui prevãzut prin proiect. Pentru terenurile unde existã apã în exces sau infiltraþii se vor executa drenajele care sã asigure evacuarea acesteia din zona fundaþiei sau de sub viitoarea construcþie. sector 5. Se monteazã o geogrilã dacã este prevãzutã prin proiect. Se toarnã betonul de egalizare. Procedurã: 1. R. 5. 0788 225 750. Pentru situaþia în care fundaþia este de tip radier aceasta va fi realizatã aºa cum este prevãzut în proiectul de rezistenþã. agregate 0-16 mm cu o grosime de 1-5 cm ºi se compacteazã 3.R. Carcasele pentru grinzile de fundaþie pot fi montate pe poziþie sau pot fi montate în atelierul de fasonare a oþel betonului.L. prin curgere acesta exercitã presiuni mari asupra armãturii se vor lua mãsuri de blocare la deplasarea lateralã a armãturii. www. Nu trebuie uitatã montarea trecerilor pentru utilitãþi care sã asigure racordarea construcþiei la acestea.C.eco-home. obligatoriu acesta se va vibra pentru eliminarea aerului din beton.Se trece apoi la montarea armãturii din oþel beton. Dupã montarea carcaselor pentru grinzile fundaþiei se va verifica cu mare atenþie poziþia ºi alinierea acestora. e-mail: contact@eco-home. 6. La acest moment se va întocmi procesul verbal de lucrãri ascunse de armare a fundaþiei. Montarea armãturii se va face conform proiectului de rezistenþã ºi poziþionate cu respectarea acoperirilor de beton cerute de reglementãrile în vigoare. Se monteazã folia de protecþie a pereþilor laterali ai sãpãturii.Com. Se aºezã stratul de rupere a capilaritãþii. S. Deoarece la turnarea betonului. Nãsãud 97 CONTACT: tel: 0730 669 233.ro. 2.CUI: RO 16029348 IBAN: RO85RNCB0069097743890001 -BCR Suc.: J/40/31/2004 . Se monteazã carcasele pentru grinzile de fundaþie.ro . str. Se aºeazã folia impermeabilã (poate fi polietilenã) 4.

Se vibreazã betonul. precipitaþii.ro. Se niveleazã betonul proaspãt turnat.eco-home.7. Se monteazã armãtura pentru radier (dacã este prevãzutã prin proiect)..L.C. Activitãþile care Executarea unei fundaþii cu folosirea cofrajelor înglobate termoizolante din polistiren ignifugat expandat EUROMAC2 (ICF) în combinaþie cu cãptuºirea ºanþurilor pentru talpa fundaþie cu polistiren prezintã o serie de avantaje: • uºurinþã ºi vitezã mare de execuþie. 13.: J/40/31/2004 . etapa care marchezã ºi psihologic depãºirea celei mai grele faze în realizarea unei construcþii. 0727 190 567. sector 5. 14. Etapa anterioarã ºi acelea care se executã cu tehnologii clasice pentru elemente de tip stîlpi. urmezã devin deosebit de curate ºi foarte rapide. 10. 12. Se protejezã împotriva intemperiilor: radiaþii solare intense. Eco H ome Sistem S. www.R. 15. Nãsãud 97 CONTACT: tel: 0730 669 233. 8. R. 17.ro . Se recepþioneazã pe ºantier betonul sosit. Se întocmeºte procesul verbal de lucrãri ascunse pentru armare. Se comandã betonul. Executarea elevaþiei fundaþiei Pentru un constructor atingerea cotei zero este. Se întocmeºte procesul verbal de turnare a betonului. de preferat. 16. LIBERTÃÞII ADRESA: Bucureºti. cu pompa de beton. str. 19. 11. • montarea uºoarã a armãturii din oþel beton. 0788 225 750.Com. documentele de însoþire ºi se iau probe de beton. Se toarnã betonul. 18. poate.CUI: RO 16029348 IBAN: RO85RNCB0069097743890001 -BCR Suc. Se aliniazã în ax carcasele grinzilor de fundaþie ºi se verificã poziþia armãturilor de petrecere. e-mail: contact@eco-home. S. Se asigurã armãtura împotriva deplasãrii. Se reverificã poziþia armãturilor de petrecere. Se verificã calitatea betonului. grinzi sunt cele mai mari consumatoare de timp ºi manoperã. 9. temperaturi scãzute etc.

Nãsãud 97 CONTACT: tel: 0730 669 233. Se debiteazã la dimensiune cofrajul de complectare ºi se monteazã.R. marcajele trebuie sã rãmînã vizibile ºi dupã montarea cofrajelor. deºeuri rezultate aproape inexistente. sîrmã etc. e-mail: contact@eco-home. 0788 225 750. Se trece la instalarea celui de-al doilea rînd de cofraje inversînd cofrajele de colþ.L.• • • consum foarte mic de materiale auxiliare: cherestea. Pentru fiecare nivel. E t a p ele p entru acea st ã prezentate în continuare Pentru ca lucrãtorii sã aibã la îndemînã în permanenþã informaþiile dimensionale pentru executarea corectã a acestei etape.ro. R. apoi se aºeazã cofrajele cãtre centrul fiecãrui segment de perete.: J/40/31/2004 . se aºeazã cofrajele pînã la înãlþimea din proiect a peretelui.ceea ce poate face diferenþa de a merge desculþ sau cu papuci prin casã pe timp de iarnã.C. sector 5. str. se face trasarea poziþia pereþilor ºi a golurilor. dupã aceasta.Com. ºuruburi autofiletante. 0727 190 567. Armãtura pentru joantare (petrecere/suprapunere) din oþel beton trebuie sã se prelungeascã în sus. aliniere ºi schelã pe perimetrul întregii structuri pentru a vã asigura cã pereþii vor fi drepþi ºi verticali ºi pentru a vã permite reglarea aliniamentului. cu notarea dimensiunilor acestora. dupã necesitate. de la fundaþie în interiorul cavitãþii cofrajului.CUI: RO 16029348 IBAN: RO85RNCB0069097743890001 -BCR Suc. În acest stadiu se verificã nivelul de-a lungul tuturor cofrajelor. împreunã cu o placã de cotã zero termoizolatã poate duce la un cîstig de 4-6 EC pe pardosealã . Montarea cofrajelor se începe pornind de la fiecare colþ. su n t Se instaleazã rîndurile urmãtoare de cofraje prin suprapunerea continuã a acestora. La S. LIBERTÃÞII ADRESA: Bucureºti.eco-home. conform cerinþelor proiectului. Dacã suprafaþa superioarã nu este la nivel. se aºeazã armãturile orizontale de oþel beton poziþionîndu-le în clipsurile din interiorul cavitãþii cofrajelor. Odatã ce s-a ajuns la al 2-lea rînd de cofraje instalaþi stîlpii de susþinere.ro . astfel încît primul rînd de cofraje sã fie completat de cel de-al doilea într-un model “þesut”. www. La primul rînd de cofraje ºi la urmãtoarele se solidarizeazã acestea prin legare. Eco H ome Sistem S. astfel încît toate îmbinãrile sã fie bine fixate prin þesere (legare tip “lego”). se folosesc pene de fixare sau se scurteazã la bazã.

Se comandã betonul. 4.Com. 14. de preferat. Se aduc la poziþie armãturile de petrecere ºi se aºeazã inelele de cuplare. 8.partea superioarã a cofrajelor se instaleazã centurile ºi apoi oþelul beton pentru armarea verticalã. Se verificã calitatea betonului. Se stabilesc colþurile de unde se începe montarea cofrajelor. Se întocmeºte procesul verbal de lucrãri ascunse pentru armare. Pentru cazul continuãrii construcþiei cu un alt nivel. Eco H ome Sistem S.R. lungimea de joantarea va fi de minim 40 de ori diametrul barelor de trecere. temperaturi scãzute etc. 9. 3. Se vibreazã betonul.CUI: RO 16029348 IBAN: RO85RNCB0069097743890001 -BCR Suc. îmbinarea pe verticalã pentru cofrajele de pe douã rînduri consecutive sã nu fie aliniate. se instaleazã prin deschizãtura din partea de sus a peretelui. Procedurã: 1. www. folosind o pompã de beton cu reducþie de debit. 11. 21. 20.L. Îndepãrtarea sistemului de susþinere se face odatã ce betonul s-a întãrit. 13. sector 5. Se recepþioneazã pe ºantier betonul sosit. În cele mai multor cazuri. Se solidarizeazã cofrajele. nefiind legatã de structura fundaþiei. 18. 22.ro. apoi se trece la urmãtoarele stadii ale construcþiei. precipitaþii. Recomandãm îndepãrtarea stîlpilor dupa minim 5-7 zile de la turnarea betonului. Folosind aceastã metodã se poate turna un nivel pe zi. Se trece la montarea celui de-al doilea rînd de cofraje prin þesere ºi se urmãreºte ca. În timpul turnãrii fiecãrui rînd se foloseste un vibrator. placa de cotã zero se realizeazã sprijinitã pe umpluturã de pãmînt compactat realizatã în interiorul elevaþiei.. Dupã abordarea proiectantului rezistenþei construcþiei aceasta poate fi ancoratã la structura elevaþiei sau poate fi flotantã. LIBERTÃÞII ADRESA: Bucureºti. 10. la lungime. Se debiteazã la lungime cofrajul de complectare. 0788 225 750. 6. Se monteazã ºipcile pentru montarea stîlpilor de sprijin ºi aliniere. Executarea plãcii de cotã zero Placa de cotã zero este ultimul element structural care închide fundaþia urmînd a se trece le urmãtorul element structural respectiv pereþii parterului. 7.ro . Se niveleazã betonul proaspãt turnat. Se pregãtesc materialele ºi sculele necesare. documentele de însoþire ºi se iau probe de beton. in vederea eliminari aerului. Se toarnã betonul. Se aduc la îndemînã cofrajele necesare. Se traseazã poziþia pereþilor elevaþiei ºi a golurilor pentru treceri cu notarea dimensiunilor acestora care sã rãmînã vizibile ºi dupã montarea cofrajelor. Se monteazã armãtura orizontalã. Se monteazã celelalte cofraje spre mijlocul peretelui. 23. Nãsãud 97 CONTACT: tel: 0730 669 233. Se toarnã betonul în pereþii elevaþiei. 16. 17. la noi prin tradiþie. Se protejezã împotriva intemperiilor: radiaþii solare intense. Se reverificã poziþia armãturilor de petrecere. str. 5. Se monteazã capacele pentru cofrajele de colþ sau capãtul de perete (exemplu gol de trecere). R. S.: J/40/31/2004 . e-mail: contact@eco-home.C. cu pompa de beton. 15. pentru vibrarea betonului. 0727 190 567.eco-home. Lungimea armãturii verticale din oþel beton va fi cea stabilitã prin proiect. 19. Nivelaþi betonul pînã cînd este plan la partea superioarã. 12. Se întocmeºte procesul verbal de turnare a betonului. 2. Se pregãteºte prin decuparea polistirenului ºi se monteazã cofrajul de colþ.

Com. Umplutura se realizeazã cu pãmînt compactabil în straturi de 10-20 cm fiecare strat fiind compactat.ro.C.R.L. sector 5. e-mail: contact@eco-home. Dacã placa este legatã la structura fundaþiei se monteazã armãtura conform proiectului ºi se toarnã betonul prevãzut prin proiectul tehnic de rezistenþã. În cazul în care placa nu este legatã la structura construcþiei se poate S.eco-home. LIBERTÃÞII ADRESA: Bucureºti. Pe placã termoizolantã astfel realizatã. Dupã realizarea umpluturii de pãmînt se aºeazã un strat de pietriº de 5-10 cm pentru ruperea capilaritãþii peste care se pune o folie impermiabilã pentru hidroizolarea plãcii.CUI: RO 16029348 IBAN: RO85RNCB0069097743890001 -BCR Suc. Procedurã: 1. Se creazã eºafodajul pentru planºeu (cota zero). Structura plãcii poate fi realizatã cu dale termoizolante din polistiren ignifugat expandat ranforsate cu profile Z metalice care se constitui în cofraj pentru realizarea unei plãci din beton armat cu grinziºoare dese. Armarea plãcilor flotante cu fibre reduce costurile armãrii aceteia cu 10 la 15%. cu maiul mecanic avînd umiditatea optimã pentru aceastã operaþiune. realiza o placã mai ieftinã prin armarea acesteia cu fibre metalice sau fibre polimerice. R. În acest fel se cîºtigã spaþiu între pardosealã ºi tavan de 8-10 cm. dale ranforsate pentru placã din polistiren pentru termoizolarea plãcii ºi crearea cofrajului pentru grinziºoarelor. str. recomandabil. Nãsãud 97 CONTACT: tel: 0730 669 233. Eco H ome Sistem S. înainte de turnarea betonului se pot monta ºi conductele pentru încãlzirea în pardosealã.: J/40/31/2004 .Etapele realizãrii plãcii de cotã zero cu umpluturã de pãmînt sub ea sunt date mai jos. 0788 225 750. www. 0727 190 567. Pentru o placã ancoratã la structura construcþie se poate realiza sub aceasta un gol tehnic.ro .

La S.: J/40/31/2004 . 0727 190 567. str. Montãm dalele de placã. 15. R. se poate spune cã. de preferat.2. Se întocmeºte procesul verbal de turnare a betonului. 10. Se toarnã betonul. Întreaga greutate precum ºi solicitãrile date de cutremure sunt preluate ºi se transmit prin fundaþie.. Aproximativ. Eco H ome Sistem S.L. nu PAC (proiectul pentru autorizaþia de construcþie) ºi se respectã întocmai. 13. Se verificã calitatea betonului.R. e-mail: contact@eco-home.ro. 5. Sãpãtura mecanizatã va fi corectatã manual pentru a fi adusã la nivelul de calitate impus. 9. Care este adîncimea optimã pentru fundaþia unei case P+1E? Dar înãlþimea deasupra solului? Înãlþimea minimã a fundaþiei este datã de normative pentru fiecare zonã din þarã. Dacã este cazul se monteazã ranforsãrile. 14.Com. 16. Se recepþioneazã pe ºantier betonul sosit.eco-home. pentru locaþia casei ºi nu pentru amplasament “cã aºa are vecinul”. 12. Dacã este cazul se monteazã încãlzirea prin pardosealã conductele pentru instalaþii. 4. Se monteazã cãlãreþii. 11.ro . modul de realizare (mecanic sau manual) precum ºi costurile aferente pe unitatea de mãsurã? Sãpãtura pentru fundaþie se face de cele mai multe ori mecanizat pentru rapiditate ºi calitatea acestei operaþiuni. Se monteazã armãtura pentru grinziºoarã cu distanþierii din plastic pentru poziþionarea exactã. documentele de însoþire ºi se iau probe de beton. Se reverificã poziþia armãturilor de petrecere. www. 3. Se vibreazã betonul. 3. temperaturi scãzute etc. pentru fiecare etapã în parte. sector 5. pentru o fundaþie costurile acesteia pot fi între 10-35% din costurile structurii construcþiei ºi pot fi estimate numai în urma unui deviz întocmit în baza antemãsurãtorii proiectului de rezistenþã. 18. 19. 7. Se întocmeºte procesul verbal de lucrãri ascunse pentru armare. 5. 4. Nãsãud 97 CONTACT: tel: 0730 669 233. cofrajul ºi bordajul pentru treceri ºi goluri. precipitaþii. cu pompa de beton. 6. Sistemul de elemente termoizolante cofraje. Se asigurã poziþia dalelelor cu cuiele din plastic. Se comandã betonul.C. dale pentru placã ºi dale pentru acoperiº din polistiren ignifugat expandat EUROMAC2 permite executarea construcþiilor fãrã a face apel la maºini ºi utilaje de construcþii complexe ºi de capacitate mare. LIBERTÃÞII ADRESA: Bucureºti. Se protejezã împotriva intemperiilor: radiaþii solare intense. Costurile acestor etape este greu de precizat atîta timp cãt douã construcþii identice nu sunt realizatã în condiþii identice. tipul de fundaþie pe care îl executãm apelãm la mijloace mecanizate doar pentru turnarea betonului cu pompa de beton. Se etanºeazã cu bandã de etanºare pe lungimea rostului de cofraj a grinziºoarã. 0788 225 750.CUI: RO 16029348 IBAN: RO85RNCB0069097743890001 -BCR Suc. În baza acestor informaþii inginerul de rezistenþã stabileºte prin proiect fundaþia optimã. Se aºeazã plasa sudatã pentru armara plãcii. Se niveleazã betonul proaspãt turnat. La ce trebuie sã fim atenþi ºi ce sfaturi se pot oferi celor care realizeazã o fundaþia în regie proprie sau pentru cei care au apelat la o firmã de construcþii? Se studiazã foarte bine ºi se însuºeºte proiectul tehnic. Sã reþinem cã fundaþia susþine construcþia ºi face legãtura casei cu solul. 17. Primul element determinant este dat de adîcimea de îngheþ a zonei ºi apoi de adîncimea datã de studiul geotehnic. 8. Ne puteti preciza.

ro . Nãsãud 97 CONTACT: tel: 0730 669 233.: J/40/31/2004 . Toate documentele menþionate în cadrul articolului vor face parte din cartea tehnicã a imobilului care va sta la baza auditului energetic ºi a certificatului de eficienþã energeticã.univ.CUI: RO 16029348 IBAN: RO85RNCB0069097743890001 -BCR Suc. Ce tip de oþel beton se recomandã pentru armarea fundaþiei ºi a pardoselii? Oþelul beton folosit pentru armarea fundaþiei trebuie sa fie cel indicat de inginerul structurist prin proiectul tehnic de rezistenþã ºi obligatoriu va trebui sã fie însoþit de documente privind calitatea ºi trasabilitatea acestuia.Com. elevaþie ºi placã de cotã zero este cea indicatã prin proiectul tehnic de rezistenþã.eco-home. Aproximativ.dr. Eco H ome Sistem S. Aºa cum am spus anterior dimensionarea fundaþie depinde de constatãrile studiul geotehnic ºi mai este influienþatã ºi de orizontabilitatea amplasamentului care poate fi regãsitã în ridicarea topograficã. Nicolaie COSTACHE Dan Alexandru COSTACHE R. Uneori se impun ºi teste la un laborator atestat pentru materiale de construcþii.ing. antemãsurãtorii proiectului de rezistenþã. înãlþimea la care este raportatã faþã de cota naturalã a terenului (CNT) este datã de solicitarea beneficiarului prin tema de proiectare precum ºi de cerinþele date de locaþie precum nivelul CNT faþã de calea de acces rutierã. LIBERTÃÞII ADRESA: Bucureºti. talpa fundaþiei. sector 5. 8.L.Nivelul plãcii de cotã zero. Pentru fundaþiile realizate cu elemente termoizolante ICF EUROMAC2 se recomandã o tasabilitate T4 care are suficientã fluiditate pentru asigurarea umplerii foarte bine a cofrajului. 7. conf. Numai inginerul proiectant este cel care stabileºte materialele care vor fi folosite pentru realizarea fundaþiei.R. www.C. str. Ce tip de beton se recomandã a fi utilizat la turnarea ºanþurilor? Dar pentru elevaþii ºi pardosealã? Clasa betonului ºi celelalte elemente ale calitãtii cum ar fi tasabilitatea folosit pentru egalizare. se poate spune cã pentru o fundaþie costurile acesteia pot varia între 10-35% din costurile structurii construcþiei ºi pot fi estimate numai în urma unui deviz întocmit în baza S. 6. e-mail: contact@eco-home. posibila inundare a zonei etc. 0727 190 567. 0788 225 750. Cît la sutã din valoarea totalã a casei reprezintã costurile fundaþiei? Costurile acestor etape este greu de precizat chiar ºi pentru douã construcþii similare atîta timp cãt douã construcþii nu sunte realizate în condiþii de amplasament identice.ro.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->