Manualul tehnic al sistemului de construct ii

,

EUROMAC 2
executarea unei fundat ii ,

S.C. Eco H ome Sistem S.R.L.
R.Com.: J/40/31/2004 - CUI: RO 16029348 IBAN: RO85RNCB0069097743890001 -BCR Suc. LIBERTÃÞII ADRESA: Bucureºti, sector 5, str. Nãsãud 97 CONTACT: tel: 0730 669 233, 0727 190 567, 0788 225 750, www.eco-home.ro; e-mail: contact@eco-home.ro

climatizare. în domeniul construcþiilor. panouri fotovoltaice sau alte sisteme generatoare de energie o astfel de construcþie poate fi încadratã în S. încãlzire. economice.. Ce alegeþi? Imposibilitatea suportãrii cheltuielilor energetice ºi de întreþinere? . sunt mici pe perioada de viaþã a construcþiei. proiectare ºi/sau execuþie este paºaportul unei construcþii pentru Certificatul de Performanþã Energeticã. Criza pe care o traversãm nu-i va afecta aºa mult pe posesorii construcþiilor cu tehnologia propusã de noi. O casã ieftinã este o casã ale cãrei costuri de realizare plus costurile de exploatare. Nãsãud 97 CONTACT: tel: 0730 669 233. eficiente.FUNDAÞIA UNEI CASE 3E Este o construcþie ecologicã. curate. Existã expresiile "cît costã o casã" ºi "cît mã costã o casã".. rapid ºi simplu de realizat. e-mail: contact@eco-home. sistem pentru care oferim consiliere. Sistemul EUROMAC2. LIBERTÃÞII ADRESA: Bucureºti.ro. economicã ºi eficientã. Exploatarea economicã. obligatoriu din anul 2011. Execuþia construcþiei sã se facã în t imp scurt ºi fãrã deºeu r i nereciclabile.CUI: RO 16029348 IBAN: RO85RNCB0069097743890001 -BCR Suc.Com. . 0727 190 567. planºee ºi acoperiº din polistiren ignifugat expandat EUROMAC2 Societatea noastra. economicã ºi eficientã la realizare ºi în mod deosebit în exploatare realizatã din componente termoizolante. Construcþile sunt cu anvelopare termicã ºi fonicã corectã ºi completã.ro conceptul european de “casã de energie plus”. ventilaþie. DE CE? Pentru cã reducerile la costurile consumurilor energetice vor fi de cel puþin 50% ºi pot ajunge ºi la 85%. înglobate pentru pereþi. sau poate sã fiþi cu un pas înaintea tuturor. Eco Home Sistem srl doreºte sã ofere. R. realizatã cu cofraje înglobate dale de placã ºi acoperiº termoizolante din polistiren ignifugat este ecologicã. www.L. Construcþia sã fie realizatã din materiale care prin producere ºi punere în operã nu afecteazã mediul. Mulþi abuzeazã de cuvîntul caracterizînd o construcþie. ceea ce nu oferã nici unul dintre celelalte sisteme de construcþii. Eco H ome Sistem S. eficentã ºi preia experienþa a 2. str.: J/40/31/2004 .C. sector 5.eco-home. Prin mãsuri suplimentare. menþinere condiþiilor de viaþã optime etc. este cea mai înaltã tehnologie care permite realizarea de construcþii ecologice. ECO Care ar trebui sã fie elementele care dau o astfel de caracteristicã unei construcþii? 1. casã ecologicã. În primul caz avem costul construcþiei în cel de-al doilea caz avem costul construcþiei ºi costurile de exploatre ale acelei construcþii. reparaþii. 3. cantitatea de energie folositã în perioada de exploatare pentru încãlzire ºi pentru climatizare sã fie cît mai micã ºi în consecinþã emisiile de gaze de ardere sã fie minime. ranforsate expandat economicã.R. Construþia (pierdute). ºi uºor o construcþie de acest tip poate fi încadratã la clasa energeticã “A”. 0788 225 750.

Pentru terenuri de fundare dificile sau pentru construcþii cu subsol. configuraþia construcþiei care trebuie realizatã ºi normele pentru zona unde se realizeazã construcþia. execuþie ºi exploatare sunt supuse unor norme foarte stricte care sunt rezultatul unor experienþe îndelungate ºi au menirea. Baza unei construcþii este fundaþia.ro . Tipul fundaþiei ºi dimensionarea acesteia este strict legat de informaþiile date de ridicarea topograficã. studiul geotehnic.ro. ºi el este acela care în final plãteºte pentru o casã ºi pentru costurile unei case. Numai o informare corectã ºi cît mai temeinicã însoþitã de o consiliere onestã poate duce la un rezultat favorabil beneficiarului. calculul de rezistenþã. Prin norme este stabilitã zona seismicã ºi solicitãrile specifice amplasamentului construcþie precum ºi adîncimea minimã de fundare datã de cota de îngheþ. din nordul pînã în sudul Europei. Este pãcat cã numãrul acestora din urmã este mare iar ceea ce au pãþit nu este cunoscut.eco-home. Sunt foarte importante absolut toate elementele constitutive ale unei construcþii privind securitate ºi eficienþa acesteia.CUI: RO 16029348 IBAN: RO85RNCB0069097743890001 -BCR Suc. Ce tip de fundaþie recomandaþi pentru o casã de dimensiuni medii P+1E? Realizarea unei construcþii este o activitate complexã ºi responsabilã. Cum este bine? Ce trebuie sã urmãrim atunci cînd vrem sã ne construim. Pentru o construcþie obiºnuitã P sau P +1E se apeleazã cel mai adesea la o fundaþie de tip grinda continuã care este formatã dintro talpã. a celui mai îndreptãþit la o soluþie corectã avînd în vedere cã o construcþie se realizeazã pe banii acestuia S. Se ºtie cã unii dintre beneficiarii pãþiþi ºi care au probleme datoritã sfatului "unui meºter priceput". din orgoliu. tocmai. Þinînd cont de aceste cerinþe se alege tipul fundaþie ºi se dimensioneazã. LIBERTÃÞII ADRESA: Bucureºti. Nãsãud 97 CONTACT: tel: 0730 669 233. str. 0788 225 750. Orice tip de construcþie va trebui sã asigure securitatea ºi condiþiile de folosire impuse de cerinþele beneficiarului ºi de reglementãrile din domeniu. sector 5. 1. www. Toate etapele pornind de la stabilirea cerinþelor.peste 33 de ani de construcþii cu sistemul EUROMAC2 în Europa.L. sã achiziþionãm sau sã reabilitãm termic o casa pentru a plãti preþul corect? Printre viitorii beneficiari circulã o serie de mituri privind anumite secrete care pot aduce un preþ mic al caselor. nu vor sã recunoascã aceste probleme.: J/40/31/2004 .R. o parte din ea fiind ascunsã ºi este acea parte care susþine întreaga construcþia realizînd transmiterea solicitãrile de la structurã la teren. elevaþie ºi o placã de cotã zero.Com. Eco H ome Sistem S.C. de a realiza o construcþie sigurã ºi eficientã. Pentru alþi beneficiari aceste mituri au fost deja spulberate dar plãtesc pentru aceasta. În perioada aceasta s-au realizat circa 60 000 de construcþii. R. e-mail: contact@eco-home. se foloseste de cele mai dese ori fundaþia de tip radier. proiectare. 0727 190 567.

i conform planului de amplasament. care poate fi folosit. în timp. sector 5. Trasarea O operaþiune de foarte mare importanþã care trebuie fãcutã cu responsabilitate deoarece se stabileºte pozitia exacta pe teren a construcþie. care conþine de cele mai multe ori resturi vegetale sau alte materiale care. prin putrezire sau degradare au un efect negativ asupra construcþiei ºi a terenului care va fi cuprins sub aceasta. Enumeraþi etapele realizãrii fundaþiei. Aceste repere vor fi legate de elemente fixe în teren care nu pot suferi . S. 0788 225 750.Com. 2. Eco H ome Sistem S.C. adicã nivelul plãcii de parter.R. pot saºeza corect construcþia în teren ºi pot sã stabileascã ºi cota “zero”. conform proiectului. Persoanele cele mai autorizate pentru aceastã operaþiune sunt topografii care folosind instrumente specializate. a unei construcþii. e-mail: contact@eco-home.CUI: RO 16029348 IBAN: RO85RNCB0069097743890001 -BCR Suc.Inginerul proiectant este cel care analizeazã ºi alege cea mai eficientã ºi economicã fundaþie. www.eco-home. Nãsãud 97 CONTACT: tel: 0730 669 233. 0727 190 567. LIBERTÃÞII ADRESA: Bucureºti. Decopertarea Prin aceastã operaþiune se înlãturã stratul de la suprafaþa solului. acesta fiind responsabil pentru proiectarea ºi corecta realizare. str.L. Suprafaþa decopertatã va fi suficient de mare pentru cuprinderea amprentei viitoarei construcþii.ro. Dacã este inpropriu pentru un strat vegetal sau în exces.ro În baza mãsurãtorilor se vor stabili repere fixe atît în plan orizontal cît ºi vertical la care se vor raporta cotele viitoarei construcþii.: J/40/31/2004 . la finalizarea lucrãrilor. pentru refacerea stratului vegetal. R. De multe ori stratul de sol înlãturat este sol vegetal. acesta va fi transportat într-un depozit autorizat pentru astfel de materiale.

C.L.CUI: RO 16029348 IBAN: RO85RNCB0069097743890001 -BCR Suc. Sãpãtura În baza marcajelor stabilite în urma trasãrii se executã ºanþurile pentru fundaþie sau pentru demisol-subsol. ºanþurile pentru fundaþie venind în ajutorul celui care va executa aceastã sãpãturã. de obicei cu var.ro. executarea sãpãturii ºi turnarea tãlpii fundaþiei sau a radierului trece o perioadã mai mare de timp. R.R. ultimii 10 cm de sãpãturã se vor face înainte de turnarea acestora. S. str. LIBERTÃÞII ADRESA: Bucureºti.: J/40/31/2004 .ro . e-mail: contact@eco-home. Cel mai adesea aceasta se executã mecanizat dupã care se fac manual corecþiile. 0727 190 567. 0788 225 750. Eco H ome Sistem S. www.eco-home. Raportat la aceste repere se vor baliza axele construcþiei ºi se va trasa în teren. sector 5. Nãsãud 97 CONTACT: tel: 0730 669 233.Com.modificari pe perioada de execuþie ºi pot fi uºor accesate. În cazul în care între Aceastã etapã se va încheia printru proces verbal care va consemna faza. cu semnãturile celor care trebuie sã confirme calitatea ºi integritatea lucrãrii executate.

aspectul acesteia va fi analizat de cãtre geotehnician care prin proces verbal va confirma cã terenul corespunde studiului geotehnic. betonul de egalizare pe fundul sãpãturii acesta avînd rolul de a asigura suportul pentru montarea armãturii ºi impermeabilizarea împotriva pierderii laptelui de ciment.CUI: RO 16029348 IBAN: RO85RNCB0069097743890001 -BCR Suc. 0727 190 567.ro. Executarea fundaþiei Dupã executarea sãpãturii ºi luarea mãsurilor de protecþie care se impun se va aºeza stratul de rupere a capilaritãþii ºi se va turna.ro . sector 5. în caz contrar acesta va stabili S. terenurile dificile în care poate apãrea pierderea laptelui de ciment. www. R.R. Nãsãud 97 CONTACT: tel: 0730 669 233. în baza cãruia s-a realizat proiectul de rezistenþã.eco-home. Eco H ome Sistem S.: J/40/31/2004 . acestea fiind montate cît mai rapid posibil ºi se toarnã betonul. Pentru mãsurile care trebuie luate pentru a se ajunge la calitatea sãpãturii impusã de normative. 0788 225 750. e-mail: contact@eco-home.L. cu surparea malurilor sãpãturii. dacã este prevãzut. ºanþurile sãpãturii pot fi cãptuºite cu folie impermiabilã sau cu polistiren decalibrat.C.Pentru a nu apare probleme.Com. LIBERTÃÞII ADRESA: Bucureºti. str. Dupã executarea sãpãturii. în ultima variantã se realizeazã ºi o izolaþie termicã pe talpa fundaþiei. se preferã executarea armãturii pentru grinzile de fundaþie înainte.

Se monteazã folia de protecþie a pereþilor laterali ai sãpãturii. 0788 225 750. S. prin curgere acesta exercitã presiuni mari asupra armãturii se vor lua mãsuri de blocare la deplasarea lateralã a armãturii. R. 6. str. La acest moment se va întocmi procesul verbal de lucrãri ascunse de armare a fundaþiei. 0727 190 567. agregate 0-16 mm cu o grosime de 1-5 cm ºi se compacteazã 3.L.C. Eco H ome Sistem S. Procedurã: 1. Carcasele pentru grinzile de fundaþie pot fi montate pe poziþie sau pot fi montate în atelierul de fasonare a oþel betonului. Nu trebuie uitatã montarea trecerilor pentru utilitãþi care sã asigure racordarea construcþiei la acestea. www. Se va turna betonul de calitatea ºi la parametrii celui prevãzut prin proiect.Com.Se trece apoi la montarea armãturii din oþel beton. 2.R.CUI: RO 16029348 IBAN: RO85RNCB0069097743890001 -BCR Suc. Se monteazã carcasele pentru grinzile de fundaþie.: J/40/31/2004 . e-mail: contact@eco-home. Deoarece la turnarea betonului. Pentru situaþia în care fundaþia este de tip radier aceasta va fi realizatã aºa cum este prevãzut în proiectul de rezistenþã. obligatoriu acesta se va vibra pentru eliminarea aerului din beton. Pentru creºterea rapiditãþii ºi pentru o calitatei superiorã este preferabil ca cel puþin elementele de tip etrier sã fie fasonate de cãtre un producãtor specializat. Dupã montarea carcaselor pentru grinzile fundaþiei se va verifica cu mare atenþie poziþia ºi alinierea acestora.eco-home. Se monteazã o geogrilã dacã este prevãzutã prin proiect. Pentru terenurile unde existã apã în exces sau infiltraþii se vor executa drenajele care sã asigure evacuarea acesteia din zona fundaþiei sau de sub viitoarea construcþie. Montarea armãturii se va face conform proiectului de rezistenþã ºi poziþionate cu respectarea acoperirilor de beton cerute de reglementãrile în vigoare. Se aºezã stratul de rupere a capilaritãþii. Se toarnã betonul de egalizare. Acesta va trebui sã elibereze un certificat de calitate cu rezultatul probelor de laborator pentru oþelul folosit ºi de asemenea sã existe ºi documentele care sã stabileascã originea ºi trasabilitatea pentru oþelul beton. LIBERTÃÞII ADRESA: Bucureºti. ori aduse prefabricate de la un producãtor specializat.ro. De aceastã verificare depinde alinierea ºi plasarea corectã a petrecerilor pentru asigurarea corectitudinei continuitãþii armãrii pe verticalã. Nãsãud 97 CONTACT: tel: 0730 669 233. 5. Se aºeazã folia impermeabilã (poate fi polietilenã) 4.ro . sector 5.

. 15. Etapa anterioarã ºi acelea care se executã cu tehnologii clasice pentru elemente de tip stîlpi. Activitãþile care Executarea unei fundaþii cu folosirea cofrajelor înglobate termoizolante din polistiren ignifugat expandat EUROMAC2 (ICF) în combinaþie cu cãptuºirea ºanþurilor pentru talpa fundaþie cu polistiren prezintã o serie de avantaje: • uºurinþã ºi vitezã mare de execuþie. e-mail: contact@eco-home.ro . Se recepþioneazã pe ºantier betonul sosit.: J/40/31/2004 . Nãsãud 97 CONTACT: tel: 0730 669 233. 17. 16. • montarea uºoarã a armãturii din oþel beton. 14.C.ro. Se întocmeºte procesul verbal de lucrãri ascunse pentru armare. Se toarnã betonul. LIBERTÃÞII ADRESA: Bucureºti. de preferat. urmezã devin deosebit de curate ºi foarte rapide. sector 5. 10.7. etapa care marchezã ºi psihologic depãºirea celei mai grele faze în realizarea unei construcþii. 11. Eco H ome Sistem S. temperaturi scãzute etc. Se comandã betonul. Se protejezã împotriva intemperiilor: radiaþii solare intense. 18. 9. cu pompa de beton. Se asigurã armãtura împotriva deplasãrii.R. Se reverificã poziþia armãturilor de petrecere. 0788 225 750. 19. Se aliniazã în ax carcasele grinzilor de fundaþie ºi se verificã poziþia armãturilor de petrecere.Com. 12. www. str. grinzi sunt cele mai mari consumatoare de timp ºi manoperã. 0727 190 567. precipitaþii. Se monteazã armãtura pentru radier (dacã este prevãzutã prin proiect). Se verificã calitatea betonului. S. Se vibreazã betonul. Se întocmeºte procesul verbal de turnare a betonului. documentele de însoþire ºi se iau probe de beton. Executarea elevaþiei fundaþiei Pentru un constructor atingerea cotei zero este.L. poate.CUI: RO 16029348 IBAN: RO85RNCB0069097743890001 -BCR Suc. R. 8. 13.eco-home. Se niveleazã betonul proaspãt turnat.

Com. se aºeazã armãturile orizontale de oþel beton poziþionîndu-le în clipsurile din interiorul cavitãþii cofrajelor. str. dupã necesitate. astfel încît toate îmbinãrile sã fie bine fixate prin þesere (legare tip “lego”). se face trasarea poziþia pereþilor ºi a golurilor. www. ºuruburi autofiletante. LIBERTÃÞII ADRESA: Bucureºti. 0727 190 567. Nãsãud 97 CONTACT: tel: 0730 669 233.R.eco-home. sîrmã etc. se folosesc pene de fixare sau se scurteazã la bazã. În acest stadiu se verificã nivelul de-a lungul tuturor cofrajelor.• • • consum foarte mic de materiale auxiliare: cherestea. Odatã ce s-a ajuns la al 2-lea rînd de cofraje instalaþi stîlpii de susþinere. Se trece la instalarea celui de-al doilea rînd de cofraje inversînd cofrajele de colþ. Pentru fiecare nivel.C. astfel încît primul rînd de cofraje sã fie completat de cel de-al doilea într-un model “þesut”. Montarea cofrajelor se începe pornind de la fiecare colþ. Dacã suprafaþa superioarã nu este la nivel.ro . împreunã cu o placã de cotã zero termoizolatã poate duce la un cîstig de 4-6 EC pe pardosealã . marcajele trebuie sã rãmînã vizibile ºi dupã montarea cofrajelor.: J/40/31/2004 . Se debiteazã la dimensiune cofrajul de complectare ºi se monteazã. e-mail: contact@eco-home.L. sector 5. 0788 225 750.CUI: RO 16029348 IBAN: RO85RNCB0069097743890001 -BCR Suc. aliniere ºi schelã pe perimetrul întregii structuri pentru a vã asigura cã pereþii vor fi drepþi ºi verticali ºi pentru a vã permite reglarea aliniamentului. La primul rînd de cofraje ºi la urmãtoarele se solidarizeazã acestea prin legare. La S. su n t Se instaleazã rîndurile urmãtoare de cofraje prin suprapunerea continuã a acestora.ro. conform cerinþelor proiectului. E t a p ele p entru acea st ã prezentate în continuare Pentru ca lucrãtorii sã aibã la îndemînã în permanenþã informaþiile dimensionale pentru executarea corectã a acestei etape. se aºeazã cofrajele pînã la înãlþimea din proiect a peretelui. cu notarea dimensiunilor acestora.ceea ce poate face diferenþa de a merge desculþ sau cu papuci prin casã pe timp de iarnã. Eco H ome Sistem S. R. de la fundaþie în interiorul cavitãþii cofrajului. Armãtura pentru joantare (petrecere/suprapunere) din oþel beton trebuie sã se prelungeascã în sus. dupã aceasta. deºeuri rezultate aproape inexistente. apoi se aºeazã cofrajele cãtre centrul fiecãrui segment de perete.

Nãsãud 97 CONTACT: tel: 0730 669 233.partea superioarã a cofrajelor se instaleazã centurile ºi apoi oþelul beton pentru armarea verticalã. sector 5. pentru vibrarea betonului. se instaleazã prin deschizãtura din partea de sus a peretelui. Se pregãteºte prin decuparea polistirenului ºi se monteazã cofrajul de colþ. 6. apoi se trece la urmãtoarele stadii ale construcþiei. lungimea de joantarea va fi de minim 40 de ori diametrul barelor de trecere. Procedurã: 1.L. LIBERTÃÞII ADRESA: Bucureºti. 18. Se toarnã betonul în pereþii elevaþiei.R. 5. Pentru cazul continuãrii construcþiei cu un alt nivel. www.ro . de preferat. 20. e-mail: contact@eco-home. Executarea plãcii de cotã zero Placa de cotã zero este ultimul element structural care închide fundaþia urmînd a se trece le urmãtorul element structural respectiv pereþii parterului. În cele mai multor cazuri. 2. S. R. 0727 190 567. Recomandãm îndepãrtarea stîlpilor dupa minim 5-7 zile de la turnarea betonului. 14. În timpul turnãrii fiecãrui rînd se foloseste un vibrator. Lungimea armãturii verticale din oþel beton va fi cea stabilitã prin proiect. Folosind aceastã metodã se poate turna un nivel pe zi. temperaturi scãzute etc. îmbinarea pe verticalã pentru cofrajele de pe douã rînduri consecutive sã nu fie aliniate. Se trece la montarea celui de-al doilea rînd de cofraje prin þesere ºi se urmãreºte ca.C. Se protejezã împotriva intemperiilor: radiaþii solare intense. nefiind legatã de structura fundaþiei. cu pompa de beton. 17.: J/40/31/2004 .. 9. 3. Se monteazã capacele pentru cofrajele de colþ sau capãtul de perete (exemplu gol de trecere). Se întocmeºte procesul verbal de lucrãri ascunse pentru armare. Se monteazã celelalte cofraje spre mijlocul peretelui. 7. placa de cotã zero se realizeazã sprijinitã pe umpluturã de pãmînt compactat realizatã în interiorul elevaþiei. 12. Eco H ome Sistem S. Se verificã calitatea betonului.Com. Nivelaþi betonul pînã cînd este plan la partea superioarã. 8. Îndepãrtarea sistemului de susþinere se face odatã ce betonul s-a întãrit. Se reverificã poziþia armãturilor de petrecere. 19. folosind o pompã de beton cu reducþie de debit. Se pregãtesc materialele ºi sculele necesare. Se debiteazã la lungime cofrajul de complectare. Se monteazã armãtura orizontalã. Se stabilesc colþurile de unde se începe montarea cofrajelor. 15. precipitaþii. Se întocmeºte procesul verbal de turnare a betonului. la lungime. documentele de însoþire ºi se iau probe de beton. Dupã abordarea proiectantului rezistenþei construcþiei aceasta poate fi ancoratã la structura elevaþiei sau poate fi flotantã. Se comandã betonul. Se aduc la îndemînã cofrajele necesare. Se solidarizeazã cofrajele. 4.CUI: RO 16029348 IBAN: RO85RNCB0069097743890001 -BCR Suc. 22. 16. 11.ro. str. Se vibreazã betonul. 0788 225 750. 13. Se niveleazã betonul proaspãt turnat. Se aduc la poziþie armãturile de petrecere ºi se aºeazã inelele de cuplare. Se traseazã poziþia pereþilor elevaþiei ºi a golurilor pentru treceri cu notarea dimensiunilor acestora care sã rãmînã vizibile ºi dupã montarea cofrajelor.eco-home. Se toarnã betonul. Se monteazã ºipcile pentru montarea stîlpilor de sprijin ºi aliniere. 21. Se recepþioneazã pe ºantier betonul sosit. 23. in vederea eliminari aerului. la noi prin tradiþie. 10.

www. Pe placã termoizolantã astfel realizatã. Armarea plãcilor flotante cu fibre reduce costurile armãrii aceteia cu 10 la 15%.C. Structura plãcii poate fi realizatã cu dale termoizolante din polistiren ignifugat expandat ranforsate cu profile Z metalice care se constitui în cofraj pentru realizarea unei plãci din beton armat cu grinziºoare dese. e-mail: contact@eco-home. recomandabil.R.ro .ro. cu maiul mecanic avînd umiditatea optimã pentru aceastã operaþiune. Dupã realizarea umpluturii de pãmînt se aºeazã un strat de pietriº de 5-10 cm pentru ruperea capilaritãþii peste care se pune o folie impermiabilã pentru hidroizolarea plãcii. 0727 190 567. LIBERTÃÞII ADRESA: Bucureºti. Nãsãud 97 CONTACT: tel: 0730 669 233. Umplutura se realizeazã cu pãmînt compactabil în straturi de 10-20 cm fiecare strat fiind compactat. Pentru o placã ancoratã la structura construcþie se poate realiza sub aceasta un gol tehnic.Com. În acest fel se cîºtigã spaþiu între pardosealã ºi tavan de 8-10 cm. Dacã placa este legatã la structura fundaþiei se monteazã armãtura conform proiectului ºi se toarnã betonul prevãzut prin proiectul tehnic de rezistenþã.eco-home. înainte de turnarea betonului se pot monta ºi conductele pentru încãlzirea în pardosealã.L.: J/40/31/2004 . sector 5. str. Eco H ome Sistem S. realiza o placã mai ieftinã prin armarea acesteia cu fibre metalice sau fibre polimerice.Etapele realizãrii plãcii de cotã zero cu umpluturã de pãmînt sub ea sunt date mai jos. 0788 225 750. dale ranforsate pentru placã din polistiren pentru termoizolarea plãcii ºi crearea cofrajului pentru grinziºoarelor. Se creazã eºafodajul pentru planºeu (cota zero). În cazul în care placa nu este legatã la structura construcþiei se poate S. R.CUI: RO 16029348 IBAN: RO85RNCB0069097743890001 -BCR Suc. Procedurã: 1.

Dacã este cazul se monteazã încãlzirea prin pardosealã conductele pentru instalaþii. Sã reþinem cã fundaþia susþine construcþia ºi face legãtura casei cu solul. Întreaga greutate precum ºi solicitãrile date de cutremure sunt preluate ºi se transmit prin fundaþie. tipul de fundaþie pe care îl executãm apelãm la mijloace mecanizate doar pentru turnarea betonului cu pompa de beton. Se reverificã poziþia armãturilor de petrecere. Se aºeazã plasa sudatã pentru armara plãcii. 7. Se etanºeazã cu bandã de etanºare pe lungimea rostului de cofraj a grinziºoarã. documentele de însoþire ºi se iau probe de beton. Costurile acestor etape este greu de precizat atîta timp cãt douã construcþii identice nu sunt realizatã în condiþii identice. 11. dale pentru placã ºi dale pentru acoperiº din polistiren ignifugat expandat EUROMAC2 permite executarea construcþiilor fãrã a face apel la maºini ºi utilaje de construcþii complexe ºi de capacitate mare.L. de preferat. Se monteazã cãlãreþii. Sistemul de elemente termoizolante cofraje. 18. Se întocmeºte procesul verbal de lucrãri ascunse pentru armare.: J/40/31/2004 . 10.eco-home.R. www. Care este adîncimea optimã pentru fundaþia unei case P+1E? Dar înãlþimea deasupra solului? Înãlþimea minimã a fundaþiei este datã de normative pentru fiecare zonã din þarã. pentru o fundaþie costurile acesteia pot fi între 10-35% din costurile structurii construcþiei ºi pot fi estimate numai în urma unui deviz întocmit în baza antemãsurãtorii proiectului de rezistenþã. modul de realizare (mecanic sau manual) precum ºi costurile aferente pe unitatea de mãsurã? Sãpãtura pentru fundaþie se face de cele mai multe ori mecanizat pentru rapiditate ºi calitatea acestei operaþiuni. Sãpãtura mecanizatã va fi corectatã manual pentru a fi adusã la nivelul de calitate impus. precipitaþii. Nãsãud 97 CONTACT: tel: 0730 669 233. LIBERTÃÞII ADRESA: Bucureºti.CUI: RO 16029348 IBAN: RO85RNCB0069097743890001 -BCR Suc. 5. Se recepþioneazã pe ºantier betonul sosit. 14.ro . 8. sector 5. Eco H ome Sistem S. 5. cofrajul ºi bordajul pentru treceri ºi goluri. Se protejezã împotriva intemperiilor: radiaþii solare intense.ro. 0727 190 567. Se toarnã betonul. La ce trebuie sã fim atenþi ºi ce sfaturi se pot oferi celor care realizeazã o fundaþia în regie proprie sau pentru cei care au apelat la o firmã de construcþii? Se studiazã foarte bine ºi se însuºeºte proiectul tehnic. 17.Com. Se verificã calitatea betonului. pentru fiecare etapã în parte. Montãm dalele de placã. Ne puteti preciza. str. 16. se poate spune cã. pentru locaþia casei ºi nu pentru amplasament “cã aºa are vecinul”.2. nu PAC (proiectul pentru autorizaþia de construcþie) ºi se respectã întocmai. temperaturi scãzute etc. Se asigurã poziþia dalelelor cu cuiele din plastic. Se niveleazã betonul proaspãt turnat. 0788 225 750. R. 12. 19. 15. cu pompa de beton. 13. 9. 6. 4. Aproximativ. Dacã este cazul se monteazã ranforsãrile.C. Primul element determinant este dat de adîcimea de îngheþ a zonei ºi apoi de adîncimea datã de studiul geotehnic. Se întocmeºte procesul verbal de turnare a betonului.. 3. La S. e-mail: contact@eco-home. Se monteazã armãtura pentru grinziºoarã cu distanþierii din plastic pentru poziþionarea exactã. 3. Se comandã betonul. În baza acestor informaþii inginerul de rezistenþã stabileºte prin proiect fundaþia optimã. Se vibreazã betonul. 4.

Numai inginerul proiectant este cel care stabileºte materialele care vor fi folosite pentru realizarea fundaþiei. Pentru fundaþiile realizate cu elemente termoizolante ICF EUROMAC2 se recomandã o tasabilitate T4 care are suficientã fluiditate pentru asigurarea umplerii foarte bine a cofrajului. 0788 225 750.: J/40/31/2004 . Toate documentele menþionate în cadrul articolului vor face parte din cartea tehnicã a imobilului care va sta la baza auditului energetic ºi a certificatului de eficienþã energeticã.Nivelul plãcii de cotã zero.L. Ce tip de beton se recomandã a fi utilizat la turnarea ºanþurilor? Dar pentru elevaþii ºi pardosealã? Clasa betonului ºi celelalte elemente ale calitãtii cum ar fi tasabilitatea folosit pentru egalizare. antemãsurãtorii proiectului de rezistenþã.ing. Cît la sutã din valoarea totalã a casei reprezintã costurile fundaþiei? Costurile acestor etape este greu de precizat chiar ºi pentru douã construcþii similare atîta timp cãt douã construcþii nu sunte realizate în condiþii de amplasament identice. www. Nicolaie COSTACHE Dan Alexandru COSTACHE R. elevaþie ºi placã de cotã zero este cea indicatã prin proiectul tehnic de rezistenþã. Aºa cum am spus anterior dimensionarea fundaþie depinde de constatãrile studiul geotehnic ºi mai este influienþatã ºi de orizontabilitatea amplasamentului care poate fi regãsitã în ridicarea topograficã. înãlþimea la care este raportatã faþã de cota naturalã a terenului (CNT) este datã de solicitarea beneficiarului prin tema de proiectare precum ºi de cerinþele date de locaþie precum nivelul CNT faþã de calea de acces rutierã. sector 5. posibila inundare a zonei etc.R. 8.CUI: RO 16029348 IBAN: RO85RNCB0069097743890001 -BCR Suc.ro . str. 7. 6. talpa fundaþiei.eco-home. e-mail: contact@eco-home.C. Eco H ome Sistem S. Aproximativ. Uneori se impun ºi teste la un laborator atestat pentru materiale de construcþii. LIBERTÃÞII ADRESA: Bucureºti. conf.ro. 0727 190 567. se poate spune cã pentru o fundaþie costurile acesteia pot varia între 10-35% din costurile structurii construcþiei ºi pot fi estimate numai în urma unui deviz întocmit în baza S.Com.dr. Ce tip de oþel beton se recomandã pentru armarea fundaþiei ºi a pardoselii? Oþelul beton folosit pentru armarea fundaþiei trebuie sa fie cel indicat de inginerul structurist prin proiectul tehnic de rezistenþã ºi obligatoriu va trebui sã fie însoþit de documente privind calitatea ºi trasabilitatea acestuia.univ. Nãsãud 97 CONTACT: tel: 0730 669 233.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful