P. 1
Fundatie

Fundatie

|Views: 209|Likes:
Published by pixxxxx

More info:

Published by: pixxxxx on Mar 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/18/2015

pdf

text

original

Manualul tehnic al sistemului de construct ii

,

EUROMAC 2
executarea unei fundat ii ,

S.C. Eco H ome Sistem S.R.L.
R.Com.: J/40/31/2004 - CUI: RO 16029348 IBAN: RO85RNCB0069097743890001 -BCR Suc. LIBERTÃÞII ADRESA: Bucureºti, sector 5, str. Nãsãud 97 CONTACT: tel: 0730 669 233, 0727 190 567, 0788 225 750, www.eco-home.ro; e-mail: contact@eco-home.ro

cantitatea de energie folositã în perioada de exploatare pentru încãlzire ºi pentru climatizare sã fie cît mai micã ºi în consecinþã emisiile de gaze de ardere sã fie minime. înglobate pentru pereþi.FUNDAÞIA UNEI CASE 3E Este o construcþie ecologicã.ro. Existã expresiile "cît costã o casã" ºi "cît mã costã o casã".. ranforsate expandat economicã. Criza pe care o traversãm nu-i va afecta aºa mult pe posesorii construcþiilor cu tehnologia propusã de noi. ventilaþie. reparaþii. eficiente. 0788 225 750.: J/40/31/2004 . Construcþia sã fie realizatã din materiale care prin producere ºi punere în operã nu afecteazã mediul. În primul caz avem costul construcþiei în cel de-al doilea caz avem costul construcþiei ºi costurile de exploatre ale acelei construcþii. . LIBERTÃÞII ADRESA: Bucureºti.L. Mulþi abuzeazã de cuvîntul caracterizînd o construcþie. Eco Home Sistem srl doreºte sã ofere. în domeniul construcþiilor. rapid ºi simplu de realizat.Com. Ce alegeþi? Imposibilitatea suportãrii cheltuielilor energetice ºi de întreþinere? . Construþia (pierdute).C. realizatã cu cofraje înglobate dale de placã ºi acoperiº termoizolante din polistiren ignifugat este ecologicã. Exploatarea economicã. O casã ieftinã este o casã ale cãrei costuri de realizare plus costurile de exploatare. menþinere condiþiilor de viaþã optime etc. obligatoriu din anul 2011. Nãsãud 97 CONTACT: tel: 0730 669 233. ceea ce nu oferã nici unul dintre celelalte sisteme de construcþii. climatizare. str. e-mail: contact@eco-home. este cea mai înaltã tehnologie care permite realizarea de construcþii ecologice. proiectare ºi/sau execuþie este paºaportul unei construcþii pentru Certificatul de Performanþã Energeticã. planºee ºi acoperiº din polistiren ignifugat expandat EUROMAC2 Societatea noastra. Sistemul EUROMAC2.eco-home. sunt mici pe perioada de viaþã a construcþiei. ECO Care ar trebui sã fie elementele care dau o astfel de caracteristicã unei construcþii? 1.ro conceptul european de “casã de energie plus”. curate. economicã ºi eficientã. economicã ºi eficientã la realizare ºi în mod deosebit în exploatare realizatã din componente termoizolante. eficentã ºi preia experienþa a 2. Execuþia construcþiei sã se facã în t imp scurt ºi fãrã deºeu r i nereciclabile. ºi uºor o construcþie de acest tip poate fi încadratã la clasa energeticã “A”. economice. Eco H ome Sistem S. încãlzire.CUI: RO 16029348 IBAN: RO85RNCB0069097743890001 -BCR Suc. DE CE? Pentru cã reducerile la costurile consumurilor energetice vor fi de cel puþin 50% ºi pot ajunge ºi la 85%. www.. sistem pentru care oferim consiliere. sector 5. Construcþile sunt cu anvelopare termicã ºi fonicã corectã ºi completã. panouri fotovoltaice sau alte sisteme generatoare de energie o astfel de construcþie poate fi încadratã în S. casã ecologicã. sau poate sã fiþi cu un pas înaintea tuturor. 0727 190 567. R. 3.R. Prin mãsuri suplimentare.

Com.eco-home. Pentru alþi beneficiari aceste mituri au fost deja spulberate dar plãtesc pentru aceasta. R. www. din orgoliu. a celui mai îndreptãþit la o soluþie corectã avînd în vedere cã o construcþie se realizeazã pe banii acestuia S. Toate etapele pornind de la stabilirea cerinþelor. Prin norme este stabilitã zona seismicã ºi solicitãrile specifice amplasamentului construcþie precum ºi adîncimea minimã de fundare datã de cota de îngheþ. 1. ºi el este acela care în final plãteºte pentru o casã ºi pentru costurile unei case.L. tocmai. de a realiza o construcþie sigurã ºi eficientã. Ce tip de fundaþie recomandaþi pentru o casã de dimensiuni medii P+1E? Realizarea unei construcþii este o activitate complexã ºi responsabilã. execuþie ºi exploatare sunt supuse unor norme foarte stricte care sunt rezultatul unor experienþe îndelungate ºi au menirea. Nãsãud 97 CONTACT: tel: 0730 669 233. se foloseste de cele mai dese ori fundaþia de tip radier. Pentru terenuri de fundare dificile sau pentru construcþii cu subsol.peste 33 de ani de construcþii cu sistemul EUROMAC2 în Europa. LIBERTÃÞII ADRESA: Bucureºti. o parte din ea fiind ascunsã ºi este acea parte care susþine întreaga construcþia realizînd transmiterea solicitãrile de la structurã la teren. Þinînd cont de aceste cerinþe se alege tipul fundaþie ºi se dimensioneazã. e-mail: contact@eco-home. Baza unei construcþii este fundaþia.ro . studiul geotehnic. sector 5. Tipul fundaþiei ºi dimensionarea acesteia este strict legat de informaþiile date de ridicarea topograficã.ro. Sunt foarte importante absolut toate elementele constitutive ale unei construcþii privind securitate ºi eficienþa acesteia. Orice tip de construcþie va trebui sã asigure securitatea ºi condiþiile de folosire impuse de cerinþele beneficiarului ºi de reglementãrile din domeniu. configuraþia construcþiei care trebuie realizatã ºi normele pentru zona unde se realizeazã construcþia.CUI: RO 16029348 IBAN: RO85RNCB0069097743890001 -BCR Suc. Numai o informare corectã ºi cît mai temeinicã însoþitã de o consiliere onestã poate duce la un rezultat favorabil beneficiarului. 0788 225 750. Este pãcat cã numãrul acestora din urmã este mare iar ceea ce au pãþit nu este cunoscut. proiectare.C. str. nu vor sã recunoascã aceste probleme. calculul de rezistenþã. În perioada aceasta s-au realizat circa 60 000 de construcþii. Se ºtie cã unii dintre beneficiarii pãþiþi ºi care au probleme datoritã sfatului "unui meºter priceput". Cum este bine? Ce trebuie sã urmãrim atunci cînd vrem sã ne construim. din nordul pînã în sudul Europei.R. Eco H ome Sistem S. Pentru o construcþie obiºnuitã P sau P +1E se apeleazã cel mai adesea la o fundaþie de tip grinda continuã care este formatã dintro talpã. elevaþie ºi o placã de cotã zero.: J/40/31/2004 . sã achiziþionãm sau sã reabilitãm termic o casa pentru a plãti preþul corect? Printre viitorii beneficiari circulã o serie de mituri privind anumite secrete care pot aduce un preþ mic al caselor. 0727 190 567.

în timp. e-mail: contact@eco-home. LIBERTÃÞII ADRESA: Bucureºti.Com. Decopertarea Prin aceastã operaþiune se înlãturã stratul de la suprafaþa solului. a unei construcþii. la finalizarea lucrãrilor.: J/40/31/2004 . Dacã este inpropriu pentru un strat vegetal sau în exces. Nãsãud 97 CONTACT: tel: 0730 669 233. www. pot saºeza corect construcþia în teren ºi pot sã stabileascã ºi cota “zero”. 2. prin putrezire sau degradare au un efect negativ asupra construcþiei ºi a terenului care va fi cuprins sub aceasta. De multe ori stratul de sol înlãturat este sol vegetal.CUI: RO 16029348 IBAN: RO85RNCB0069097743890001 -BCR Suc. care poate fi folosit.L. acesta va fi transportat într-un depozit autorizat pentru astfel de materiale.Inginerul proiectant este cel care analizeazã ºi alege cea mai eficientã ºi economicã fundaþie.ro. Aceste repere vor fi legate de elemente fixe în teren care nu pot suferi . 0727 190 567. conform proiectului. Persoanele cele mai autorizate pentru aceastã operaþiune sunt topografii care folosind instrumente specializate. care conþine de cele mai multe ori resturi vegetale sau alte materiale care. str.ro În baza mãsurãtorilor se vor stabili repere fixe atît în plan orizontal cît ºi vertical la care se vor raporta cotele viitoarei construcþii. Enumeraþi etapele realizãrii fundaþiei. sector 5. pentru refacerea stratului vegetal. Suprafaþa decopertatã va fi suficient de mare pentru cuprinderea amprentei viitoarei construcþii. Eco H ome Sistem S. 0788 225 750.eco-home. Trasarea O operaþiune de foarte mare importanþã care trebuie fãcutã cu responsabilitate deoarece se stabileºte pozitia exacta pe teren a construcþie.i conform planului de amplasament.C. acesta fiind responsabil pentru proiectarea ºi corecta realizare. R. S.R. adicã nivelul plãcii de parter.

S.ro . Nãsãud 97 CONTACT: tel: 0730 669 233. executarea sãpãturii ºi turnarea tãlpii fundaþiei sau a radierului trece o perioadã mai mare de timp.R. În cazul în care între Aceastã etapã se va încheia printru proces verbal care va consemna faza.eco-home. ºanþurile pentru fundaþie venind în ajutorul celui care va executa aceastã sãpãturã. 0788 225 750.L.Com.: J/40/31/2004 . e-mail: contact@eco-home. Cel mai adesea aceasta se executã mecanizat dupã care se fac manual corecþiile. cu semnãturile celor care trebuie sã confirme calitatea ºi integritatea lucrãrii executate. 0727 190 567. www. str.C.ro. Eco H ome Sistem S. de obicei cu var. Sãpãtura În baza marcajelor stabilite în urma trasãrii se executã ºanþurile pentru fundaþie sau pentru demisol-subsol. LIBERTÃÞII ADRESA: Bucureºti.modificari pe perioada de execuþie ºi pot fi uºor accesate. sector 5.CUI: RO 16029348 IBAN: RO85RNCB0069097743890001 -BCR Suc. Raportat la aceste repere se vor baliza axele construcþiei ºi se va trasa în teren. ultimii 10 cm de sãpãturã se vor face înainte de turnarea acestora. R.

betonul de egalizare pe fundul sãpãturii acesta avînd rolul de a asigura suportul pentru montarea armãturii ºi impermeabilizarea împotriva pierderii laptelui de ciment. e-mail: contact@eco-home.L. acestea fiind montate cît mai rapid posibil ºi se toarnã betonul. R.C. Nãsãud 97 CONTACT: tel: 0730 669 233. se preferã executarea armãturii pentru grinzile de fundaþie înainte.eco-home. LIBERTÃÞII ADRESA: Bucureºti. Eco H ome Sistem S.ro.ro . 0788 225 750.Com. dacã este prevãzut. aspectul acesteia va fi analizat de cãtre geotehnician care prin proces verbal va confirma cã terenul corespunde studiului geotehnic. 0727 190 567. Executarea fundaþiei Dupã executarea sãpãturii ºi luarea mãsurilor de protecþie care se impun se va aºeza stratul de rupere a capilaritãþii ºi se va turna. în ultima variantã se realizeazã ºi o izolaþie termicã pe talpa fundaþiei. sector 5.: J/40/31/2004 . Pentru mãsurile care trebuie luate pentru a se ajunge la calitatea sãpãturii impusã de normative.R. în baza cãruia s-a realizat proiectul de rezistenþã. str.CUI: RO 16029348 IBAN: RO85RNCB0069097743890001 -BCR Suc. cu surparea malurilor sãpãturii. ºanþurile sãpãturii pot fi cãptuºite cu folie impermiabilã sau cu polistiren decalibrat. Dupã executarea sãpãturii. terenurile dificile în care poate apãrea pierderea laptelui de ciment.Pentru a nu apare probleme. în caz contrar acesta va stabili S. www.

prin curgere acesta exercitã presiuni mari asupra armãturii se vor lua mãsuri de blocare la deplasarea lateralã a armãturii. Acesta va trebui sã elibereze un certificat de calitate cu rezultatul probelor de laborator pentru oþelul folosit ºi de asemenea sã existe ºi documentele care sã stabileascã originea ºi trasabilitatea pentru oþelul beton. Eco H ome Sistem S. obligatoriu acesta se va vibra pentru eliminarea aerului din beton.CUI: RO 16029348 IBAN: RO85RNCB0069097743890001 -BCR Suc. Montarea armãturii se va face conform proiectului de rezistenþã ºi poziþionate cu respectarea acoperirilor de beton cerute de reglementãrile în vigoare.R. Se monteazã o geogrilã dacã este prevãzutã prin proiect.: J/40/31/2004 . 2. 0727 190 567. ori aduse prefabricate de la un producãtor specializat. Se aºezã stratul de rupere a capilaritãþii. Deoarece la turnarea betonului. Se monteazã carcasele pentru grinzile de fundaþie. La acest moment se va întocmi procesul verbal de lucrãri ascunse de armare a fundaþiei. R. Nãsãud 97 CONTACT: tel: 0730 669 233. Procedurã: 1.ro . Nu trebuie uitatã montarea trecerilor pentru utilitãþi care sã asigure racordarea construcþiei la acestea.eco-home. Se monteazã folia de protecþie a pereþilor laterali ai sãpãturii.Se trece apoi la montarea armãturii din oþel beton. e-mail: contact@eco-home.ro. Se aºeazã folia impermeabilã (poate fi polietilenã) 4. Se va turna betonul de calitatea ºi la parametrii celui prevãzut prin proiect. str. De aceastã verificare depinde alinierea ºi plasarea corectã a petrecerilor pentru asigurarea corectitudinei continuitãþii armãrii pe verticalã. Carcasele pentru grinzile de fundaþie pot fi montate pe poziþie sau pot fi montate în atelierul de fasonare a oþel betonului. Pentru terenurile unde existã apã în exces sau infiltraþii se vor executa drenajele care sã asigure evacuarea acesteia din zona fundaþiei sau de sub viitoarea construcþie. Pentru situaþia în care fundaþia este de tip radier aceasta va fi realizatã aºa cum este prevãzut în proiectul de rezistenþã. sector 5. www. 6.C. S. 5. 0788 225 750. Dupã montarea carcaselor pentru grinzile fundaþiei se va verifica cu mare atenþie poziþia ºi alinierea acestora. agregate 0-16 mm cu o grosime de 1-5 cm ºi se compacteazã 3. Se toarnã betonul de egalizare.Com. Pentru creºterea rapiditãþii ºi pentru o calitatei superiorã este preferabil ca cel puþin elementele de tip etrier sã fie fasonate de cãtre un producãtor specializat. LIBERTÃÞII ADRESA: Bucureºti.L.

8. 9. R.C. Se aliniazã în ax carcasele grinzilor de fundaþie ºi se verificã poziþia armãturilor de petrecere. Se întocmeºte procesul verbal de lucrãri ascunse pentru armare.7. sector 5. Se întocmeºte procesul verbal de turnare a betonului. etapa care marchezã ºi psihologic depãºirea celei mai grele faze în realizarea unei construcþii. 13. Se asigurã armãtura împotriva deplasãrii. documentele de însoþire ºi se iau probe de beton. grinzi sunt cele mai mari consumatoare de timp ºi manoperã. urmezã devin deosebit de curate ºi foarte rapide. str. de preferat.ro. poate. Se monteazã armãtura pentru radier (dacã este prevãzutã prin proiect). • montarea uºoarã a armãturii din oþel beton.CUI: RO 16029348 IBAN: RO85RNCB0069097743890001 -BCR Suc.Com. Se recepþioneazã pe ºantier betonul sosit. Se niveleazã betonul proaspãt turnat.ro . 17. LIBERTÃÞII ADRESA: Bucureºti. S. 12. temperaturi scãzute etc. Activitãþile care Executarea unei fundaþii cu folosirea cofrajelor înglobate termoizolante din polistiren ignifugat expandat EUROMAC2 (ICF) în combinaþie cu cãptuºirea ºanþurilor pentru talpa fundaþie cu polistiren prezintã o serie de avantaje: • uºurinþã ºi vitezã mare de execuþie. Se protejezã împotriva intemperiilor: radiaþii solare intense. Se comandã betonul. 11. Etapa anterioarã ºi acelea care se executã cu tehnologii clasice pentru elemente de tip stîlpi. cu pompa de beton. precipitaþii. Se reverificã poziþia armãturilor de petrecere. 18.eco-home. 19. Se toarnã betonul. Nãsãud 97 CONTACT: tel: 0730 669 233. Executarea elevaþiei fundaþiei Pentru un constructor atingerea cotei zero este.L.: J/40/31/2004 . Se verificã calitatea betonului. 16. 15.. e-mail: contact@eco-home. 10. 0727 190 567. www. Se vibreazã betonul. 14.R. 0788 225 750. Eco H ome Sistem S.

: J/40/31/2004 . Montarea cofrajelor se începe pornind de la fiecare colþ. LIBERTÃÞII ADRESA: Bucureºti. se aºeazã cofrajele pînã la înãlþimea din proiect a peretelui. deºeuri rezultate aproape inexistente. dupã aceasta. La primul rînd de cofraje ºi la urmãtoarele se solidarizeazã acestea prin legare. dupã necesitate. 0727 190 567. aliniere ºi schelã pe perimetrul întregii structuri pentru a vã asigura cã pereþii vor fi drepþi ºi verticali ºi pentru a vã permite reglarea aliniamentului. ºuruburi autofiletante. Se trece la instalarea celui de-al doilea rînd de cofraje inversînd cofrajele de colþ. str.• • • consum foarte mic de materiale auxiliare: cherestea.CUI: RO 16029348 IBAN: RO85RNCB0069097743890001 -BCR Suc.L. se aºeazã armãturile orizontale de oþel beton poziþionîndu-le în clipsurile din interiorul cavitãþii cofrajelor.ro . Se debiteazã la dimensiune cofrajul de complectare ºi se monteazã. La S. Armãtura pentru joantare (petrecere/suprapunere) din oþel beton trebuie sã se prelungeascã în sus. Dacã suprafaþa superioarã nu este la nivel. astfel încît primul rînd de cofraje sã fie completat de cel de-al doilea într-un model “þesut”. cu notarea dimensiunilor acestora. apoi se aºeazã cofrajele cãtre centrul fiecãrui segment de perete. Odatã ce s-a ajuns la al 2-lea rînd de cofraje instalaþi stîlpii de susþinere.R. se folosesc pene de fixare sau se scurteazã la bazã. e-mail: contact@eco-home. Eco H ome Sistem S. se face trasarea poziþia pereþilor ºi a golurilor. E t a p ele p entru acea st ã prezentate în continuare Pentru ca lucrãtorii sã aibã la îndemînã în permanenþã informaþiile dimensionale pentru executarea corectã a acestei etape. marcajele trebuie sã rãmînã vizibile ºi dupã montarea cofrajelor. astfel încît toate îmbinãrile sã fie bine fixate prin þesere (legare tip “lego”). su n t Se instaleazã rîndurile urmãtoare de cofraje prin suprapunerea continuã a acestora.C. 0788 225 750. R. Pentru fiecare nivel. În acest stadiu se verificã nivelul de-a lungul tuturor cofrajelor.ro.Com. de la fundaþie în interiorul cavitãþii cofrajului.ceea ce poate face diferenþa de a merge desculþ sau cu papuci prin casã pe timp de iarnã. împreunã cu o placã de cotã zero termoizolatã poate duce la un cîstig de 4-6 EC pe pardosealã . conform cerinþelor proiectului.eco-home. Nãsãud 97 CONTACT: tel: 0730 669 233. sector 5. sîrmã etc. www.

LIBERTÃÞII ADRESA: Bucureºti. folosind o pompã de beton cu reducþie de debit. 12.ro. Se solidarizeazã cofrajele. Se pregãteºte prin decuparea polistirenului ºi se monteazã cofrajul de colþ. www. Se reverificã poziþia armãturilor de petrecere. 21. Se monteazã armãtura orizontalã. Se verificã calitatea betonului. Procedurã: 1. str. 6. apoi se trece la urmãtoarele stadii ale construcþiei. Se aduc la îndemînã cofrajele necesare. pentru vibrarea betonului. 4. 23. Se monteazã celelalte cofraje spre mijlocul peretelui. În cele mai multor cazuri. 8.partea superioarã a cofrajelor se instaleazã centurile ºi apoi oþelul beton pentru armarea verticalã. Se întocmeºte procesul verbal de turnare a betonului. Se vibreazã betonul. Se traseazã poziþia pereþilor elevaþiei ºi a golurilor pentru treceri cu notarea dimensiunilor acestora care sã rãmînã vizibile ºi dupã montarea cofrajelor. 16.R. in vederea eliminari aerului. de preferat. 13. 15. placa de cotã zero se realizeazã sprijinitã pe umpluturã de pãmînt compactat realizatã în interiorul elevaþiei. Se întocmeºte procesul verbal de lucrãri ascunse pentru armare. Nãsãud 97 CONTACT: tel: 0730 669 233. 18.L. Se recepþioneazã pe ºantier betonul sosit.C. 10. Executarea plãcii de cotã zero Placa de cotã zero este ultimul element structural care închide fundaþia urmînd a se trece le urmãtorul element structural respectiv pereþii parterului. Se trece la montarea celui de-al doilea rînd de cofraje prin þesere ºi se urmãreºte ca.. Se protejezã împotriva intemperiilor: radiaþii solare intense. Îndepãrtarea sistemului de susþinere se face odatã ce betonul s-a întãrit. 5.CUI: RO 16029348 IBAN: RO85RNCB0069097743890001 -BCR Suc. Se monteazã ºipcile pentru montarea stîlpilor de sprijin ºi aliniere. Se comandã betonul. se instaleazã prin deschizãtura din partea de sus a peretelui. 3. e-mail: contact@eco-home. Lungimea armãturii verticale din oþel beton va fi cea stabilitã prin proiect. Dupã abordarea proiectantului rezistenþei construcþiei aceasta poate fi ancoratã la structura elevaþiei sau poate fi flotantã. Nivelaþi betonul pînã cînd este plan la partea superioarã.Com. S. documentele de însoþire ºi se iau probe de beton. 7. nefiind legatã de structura fundaþiei. cu pompa de beton. Se toarnã betonul.ro . 0727 190 567. sector 5. 0788 225 750. Se pregãtesc materialele ºi sculele necesare. 17. Pentru cazul continuãrii construcþiei cu un alt nivel. Se toarnã betonul în pereþii elevaþiei. precipitaþii. 9. Se aduc la poziþie armãturile de petrecere ºi se aºeazã inelele de cuplare.eco-home. la lungime. Se debiteazã la lungime cofrajul de complectare. În timpul turnãrii fiecãrui rînd se foloseste un vibrator. 19. Se niveleazã betonul proaspãt turnat. la noi prin tradiþie. Se monteazã capacele pentru cofrajele de colþ sau capãtul de perete (exemplu gol de trecere). R. 2. 11. 20. Folosind aceastã metodã se poate turna un nivel pe zi. Recomandãm îndepãrtarea stîlpilor dupa minim 5-7 zile de la turnarea betonului. temperaturi scãzute etc. Se stabilesc colþurile de unde se începe montarea cofrajelor. 22. Eco H ome Sistem S. îmbinarea pe verticalã pentru cofrajele de pe douã rînduri consecutive sã nu fie aliniate.: J/40/31/2004 . lungimea de joantarea va fi de minim 40 de ori diametrul barelor de trecere. 14.

L. Se creazã eºafodajul pentru planºeu (cota zero). înainte de turnarea betonului se pot monta ºi conductele pentru încãlzirea în pardosealã. 0727 190 567.Com. www. 0788 225 750. Pe placã termoizolantã astfel realizatã. Structura plãcii poate fi realizatã cu dale termoizolante din polistiren ignifugat expandat ranforsate cu profile Z metalice care se constitui în cofraj pentru realizarea unei plãci din beton armat cu grinziºoare dese. Procedurã: 1. recomandabil. Dacã placa este legatã la structura fundaþiei se monteazã armãtura conform proiectului ºi se toarnã betonul prevãzut prin proiectul tehnic de rezistenþã.ro. Pentru o placã ancoratã la structura construcþie se poate realiza sub aceasta un gol tehnic.ro .: J/40/31/2004 . R.CUI: RO 16029348 IBAN: RO85RNCB0069097743890001 -BCR Suc.C. dale ranforsate pentru placã din polistiren pentru termoizolarea plãcii ºi crearea cofrajului pentru grinziºoarelor. Dupã realizarea umpluturii de pãmînt se aºeazã un strat de pietriº de 5-10 cm pentru ruperea capilaritãþii peste care se pune o folie impermiabilã pentru hidroizolarea plãcii. cu maiul mecanic avînd umiditatea optimã pentru aceastã operaþiune. str. realiza o placã mai ieftinã prin armarea acesteia cu fibre metalice sau fibre polimerice. Eco H ome Sistem S. Nãsãud 97 CONTACT: tel: 0730 669 233.eco-home. LIBERTÃÞII ADRESA: Bucureºti.R. În cazul în care placa nu este legatã la structura construcþiei se poate S. Umplutura se realizeazã cu pãmînt compactabil în straturi de 10-20 cm fiecare strat fiind compactat. Armarea plãcilor flotante cu fibre reduce costurile armãrii aceteia cu 10 la 15%. sector 5. În acest fel se cîºtigã spaþiu între pardosealã ºi tavan de 8-10 cm. e-mail: contact@eco-home.Etapele realizãrii plãcii de cotã zero cu umpluturã de pãmînt sub ea sunt date mai jos.

10. Se întocmeºte procesul verbal de lucrãri ascunse pentru armare. de preferat. str. Se recepþioneazã pe ºantier betonul sosit. 6. pentru fiecare etapã în parte. Costurile acestor etape este greu de precizat atîta timp cãt douã construcþii identice nu sunt realizatã în condiþii identice.: J/40/31/2004 . Montãm dalele de placã. pentru o fundaþie costurile acesteia pot fi între 10-35% din costurile structurii construcþiei ºi pot fi estimate numai în urma unui deviz întocmit în baza antemãsurãtorii proiectului de rezistenþã.ro. cofrajul ºi bordajul pentru treceri ºi goluri.2. 16. precipitaþii. 7. LIBERTÃÞII ADRESA: Bucureºti. 11. Sã reþinem cã fundaþia susþine construcþia ºi face legãtura casei cu solul. 5.Com. Se întocmeºte procesul verbal de turnare a betonului. 0727 190 567. tipul de fundaþie pe care îl executãm apelãm la mijloace mecanizate doar pentru turnarea betonului cu pompa de beton. Aproximativ. 8. temperaturi scãzute etc. Se protejezã împotriva intemperiilor: radiaþii solare intense.. Dacã este cazul se monteazã încãlzirea prin pardosealã conductele pentru instalaþii. Se monteazã cãlãreþii. 4. 3. La S. Sistemul de elemente termoizolante cofraje. pentru locaþia casei ºi nu pentru amplasament “cã aºa are vecinul”. 14. Dacã este cazul se monteazã ranforsãrile. documentele de însoþire ºi se iau probe de beton. sector 5. Se niveleazã betonul proaspãt turnat. Se asigurã poziþia dalelelor cu cuiele din plastic. Sãpãtura mecanizatã va fi corectatã manual pentru a fi adusã la nivelul de calitate impus. 9. Se verificã calitatea betonului. Primul element determinant este dat de adîcimea de îngheþ a zonei ºi apoi de adîncimea datã de studiul geotehnic. Se comandã betonul. 5. 4. e-mail: contact@eco-home. În baza acestor informaþii inginerul de rezistenþã stabileºte prin proiect fundaþia optimã.L. Se toarnã betonul. 0788 225 750. Se etanºeazã cu bandã de etanºare pe lungimea rostului de cofraj a grinziºoarã. Nãsãud 97 CONTACT: tel: 0730 669 233. 13. Se monteazã armãtura pentru grinziºoarã cu distanþierii din plastic pentru poziþionarea exactã. Ne puteti preciza. se poate spune cã. 19. Care este adîncimea optimã pentru fundaþia unei case P+1E? Dar înãlþimea deasupra solului? Înãlþimea minimã a fundaþiei este datã de normative pentru fiecare zonã din þarã. Se reverificã poziþia armãturilor de petrecere. modul de realizare (mecanic sau manual) precum ºi costurile aferente pe unitatea de mãsurã? Sãpãtura pentru fundaþie se face de cele mai multe ori mecanizat pentru rapiditate ºi calitatea acestei operaþiuni. Se vibreazã betonul. 3. cu pompa de beton. Se aºeazã plasa sudatã pentru armara plãcii.CUI: RO 16029348 IBAN: RO85RNCB0069097743890001 -BCR Suc. 17. dale pentru placã ºi dale pentru acoperiº din polistiren ignifugat expandat EUROMAC2 permite executarea construcþiilor fãrã a face apel la maºini ºi utilaje de construcþii complexe ºi de capacitate mare. 18. 12. Eco H ome Sistem S. Întreaga greutate precum ºi solicitãrile date de cutremure sunt preluate ºi se transmit prin fundaþie.C. R. 15. www.ro .R. La ce trebuie sã fim atenþi ºi ce sfaturi se pot oferi celor care realizeazã o fundaþia în regie proprie sau pentru cei care au apelat la o firmã de construcþii? Se studiazã foarte bine ºi se însuºeºte proiectul tehnic.eco-home. nu PAC (proiectul pentru autorizaþia de construcþie) ºi se respectã întocmai.

8. e-mail: contact@eco-home. LIBERTÃÞII ADRESA: Bucureºti.dr.ro. str. 0727 190 567. talpa fundaþiei. înãlþimea la care este raportatã faþã de cota naturalã a terenului (CNT) este datã de solicitarea beneficiarului prin tema de proiectare precum ºi de cerinþele date de locaþie precum nivelul CNT faþã de calea de acces rutierã. Nãsãud 97 CONTACT: tel: 0730 669 233. antemãsurãtorii proiectului de rezistenþã. Pentru fundaþiile realizate cu elemente termoizolante ICF EUROMAC2 se recomandã o tasabilitate T4 care are suficientã fluiditate pentru asigurarea umplerii foarte bine a cofrajului. 7. www.univ. Cît la sutã din valoarea totalã a casei reprezintã costurile fundaþiei? Costurile acestor etape este greu de precizat chiar ºi pentru douã construcþii similare atîta timp cãt douã construcþii nu sunte realizate în condiþii de amplasament identice. Ce tip de oþel beton se recomandã pentru armarea fundaþiei ºi a pardoselii? Oþelul beton folosit pentru armarea fundaþiei trebuie sa fie cel indicat de inginerul structurist prin proiectul tehnic de rezistenþã ºi obligatoriu va trebui sã fie însoþit de documente privind calitatea ºi trasabilitatea acestuia. 0788 225 750.L.eco-home.: J/40/31/2004 . Eco H ome Sistem S. Nicolaie COSTACHE Dan Alexandru COSTACHE R. Ce tip de beton se recomandã a fi utilizat la turnarea ºanþurilor? Dar pentru elevaþii ºi pardosealã? Clasa betonului ºi celelalte elemente ale calitãtii cum ar fi tasabilitatea folosit pentru egalizare. se poate spune cã pentru o fundaþie costurile acesteia pot varia între 10-35% din costurile structurii construcþiei ºi pot fi estimate numai în urma unui deviz întocmit în baza S.Com. 6. sector 5.R.ing. Numai inginerul proiectant este cel care stabileºte materialele care vor fi folosite pentru realizarea fundaþiei. conf. Aproximativ. Toate documentele menþionate în cadrul articolului vor face parte din cartea tehnicã a imobilului care va sta la baza auditului energetic ºi a certificatului de eficienþã energeticã. elevaþie ºi placã de cotã zero este cea indicatã prin proiectul tehnic de rezistenþã.CUI: RO 16029348 IBAN: RO85RNCB0069097743890001 -BCR Suc.C. Uneori se impun ºi teste la un laborator atestat pentru materiale de construcþii. Aºa cum am spus anterior dimensionarea fundaþie depinde de constatãrile studiul geotehnic ºi mai este influienþatã ºi de orizontabilitatea amplasamentului care poate fi regãsitã în ridicarea topograficã. posibila inundare a zonei etc.Nivelul plãcii de cotã zero.ro .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->