Sunteți pe pagina 1din 1

Unitatea _________________ Foaie colectivă de prezenţă Co- concediu de odihnă Î- învoiri şi concedii fără salarii

Compartimentul Contabilitate pe luna __________ 2008 Bo- boală obişnuită O- obligaţii cetăţeneşti
Bp- Boală profesională N- absenţe nemotivate
Am- accidente de muncă Prm- program redus maternitate
M- maternitate Prb- program redus boală
Nr. crt

Meseria sau funcţia

Total ore nelucrate


Nr. matricol

ORE ZILNIC din care din care

Bo
Bp
Ore supl 75%
Ore supl.100%
Ore de noapte

Î
O
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Co

Am
M

Prb
Pm
Ore de întrerup
Total ore lucrate
Numele şi penumele

1
2

Contabil,